Slide hội thảo thuế 2016 ppt

80 198 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 12:57

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ HỘI VIÊN VICA DỰ KHOÁ CẬP NHẬT KIẾN THỨC VỀ PHÁP LUẬT THUẾ 2016 GIẢNG VIÊN : Nguyễn Văn Phụng, Chuyên gia cao cấp Vụ trưởng Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn – Tổng cục thuế Uỷ viên BCH Trung ương Hội Kế toán & Kiểm toán Việt Nam Hà Nội, ngày 21-10-2016 (VICA) QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT THUẾ 2016 :  Thuế xuất nhập (XNK)  Thuế giá trị gia tăng (GTGT)  Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)  Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)  Quản lý thuế  Ưu đãi thuế theo Luật đầu tư (TT83/2016) Hà Nội, ngày 21-10-2016 (VICA) HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM – Khái quát 10 11 12 Thuế môn Thuế xuất, nhập khẩu: Cắt giảm theo lộ trình 2015 – 2018 Thuế GTGT: Sửa 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB): Sửa 2014, 2015, 2016 Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Sửa 2013, 2014, 2015 Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Sửa 2013, 2014, 2015 Thuế tài nguyên Thuế sử dụng đất nông nghiệp Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Thuế bảo vệ môi trường Tiền sử dụng đất; tiền thuê đất Phí, lệ phí (gần 300 chi tiết)  Từ 2017 theo Luật 97/2015 Hà Nội, ngày 21-10-2016 (VICA)  Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập (XNK) số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016; Hiệu lực 01 – – 2016 thay Luật số 45/2015/QH11  Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB Luật quản lý thuế Hiệu lực từ 01/7/2016  Các văn hướng dẫn Hà Nội, ngày 21-10-2016 (VICA)  Quốc hội ban hành Luật số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016, Nghị định Chính phủ trình xem xét ban hành  Quy trình, thủ tục kê khai, nộp thuế, miễn thuế, truy thu thuế, quy định miễn thuế 2016 thực theo Thông tư Bộ Tài  Biểu thuế: Biểu thuế ưu đãi theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015  Biểu thuế đặc biệt ưu đãi: Tuỳ thuộc vào xuất xứ hàng hoá đến từ nước ký Hiệp định TMTD Hà Nội, ngày 21-10-2016 (VICA) LUẬT THUẾ XNK SỐ 107/2016/QH13  Thuế theo tỷ lệ phần trăm (Điều 6), “được xác định vào trị giá tính thuế thuế suất theo tỷ lệ (%) mặt hàng thời điểm tính thuế ”  Thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp (Điều 7),  Thuế hàng hóa nhập áp dụng hạn ngạch thuế quan (Điều 8)  Thuế ưu đãi (Biểu MFN): Hàng từ nước WTO  Thuế suất ưu đãi đặc biệt: Các Hiệp định song phương khu vực  Biểu thuế theo TT BTC Hà Nội, ngày 21-10-2016 (VICA) Luật 107/2016: THẨM QUYỀN CỦA CHÍNH PHỦ Chính phủ (trước BTC) quy định:   Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế XK ưu đãi Biểu thuế nhập ưu đãi, Biểu đặc biệt ưu đãi  Danh mục hàng hoá mức thuế tuyệt đối, mức thuế hỗn hợp, mức thuế hạn ngạch thuế quan  Trình UBTVQH ban hành Biểu khung thuế suất Hà Nội, ngày 21-10-2016 (VICA) THUẾ TỰ VỆ (BẢO VỆ SXKD TRONG NƯỚC) Các loại thuế áp dụng sau có kết điều tra  Thuế chống bán phá giá – Điều 12 (không năm)    Thuế chống trợ cấp – Điều 13 (không năm)   Thuế tự vệ - Điều 14 (không 04 năm) Bộ Công thương định việc áp dụng loại thuế tự vệ Bộ Tài hướng dẫn việc kê khai, nộp thuế Trường hợp cần thiết Chính phủ báo cáo QH định áp dụng loại thuế phòng vệ khác để bảo vệ lợi ích quốc gia Hà Nội, ngày 21-10-2016 (VICA) THỜI HẠN NỘP THUẾ XNK Quy định điều (từ 01/9/2016):  Nộp xong thuế trước thông quan  Sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai HQ ngân hàng bảo lãnh; thời gian chưa nộp phải tính tiền chậm nộp  Trường hợp thuộc diện áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định pháp luật hải quan: 10 ngày đầu tháng sau kê khai nộp thuế cho tờ khai thông quan tháng trước Hà Nội, ngày 21-10-2016 (VICA) ① TT số 38/2015/TT-BTC Hướng dẫn thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XNK quản lý thuế XNK ② Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 trị giá hải quan hàng hoá XNK ③ Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 Biểu thuế nhập ưu đãi – Biểu MFN (TT); ④ Các TT hướng dẫn thuế NK ưu đãi đặc biệt (Theo xuất xứ hàng hoá để áp biểu thuế có lợi nhất)  tiếp Hà Nội, ngày 21-10-2016 (VICA) ① KHÔNG THU THUẾ TNCN cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống (gồm cá nhân có tài sản cho thuê, cá nhân ĐẠI LÝ XỔ SỐ - ĐẠI LÝ BẢO HIỂM – ĐẠI LÝ BÁN HÀNG ĐA CẤP; ② Bỏ việc thu thuế TNCN trúng casino (sửa khoản điều 3) thay tăng thuế TTĐB casino ③ BỔ SUNG trường hợp miễn thuế (điều 4):  “15 Tiền lương, tiền công thuyền viên người Việt Nam làm việc cho hãng tàu vận tải quốc tế  16 TN cá nhân chủ tàu, có quyền sử dụng tàu cá nhân làm việc tàu cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động đánh bắt thủy sản xa bờ.” Hà Nội, ngày 21-10-2016 (VICA) ④ Cá nhân kinh doanh: Nộp thuế theo tỷ lệ % Doanh thu (thay cho cách tính Doanh thu trừ chi phí); Khoán thuế GTGT TNCN doanh thu với quy trình công khai) ⑤ Thuế cá nhân kinh doanh chứng khoán: Nộp thuế theo 0,1% Doanh thu (thay cách tính thực lãi Doanh thu ): ⑥ Thuế chuyển nhượng BĐS cá nhân: Nộp thuế theo tỷ lệ 2% giá chuyển nhượng Hà Nội, ngày 21-10-2016 (VICA) ① Cá nhân có TN từ cho thuê TS, nhà đất tổng trị giá 100 trđ/năm: Khai nộp thuế chi cục thuế nơi có TS cho thuê (5% GTGT + 5% TNCN), cuối năm toán TN cho thuê ② Tổ chức không phát sinh việc trả thu nhập cho cá nhân khai toán thuế ③ Tổ chức trả thu nhập cho cá nhân: Phải khai toán thuế TNCN năm , kể trường hợp tất cá nhân đơn vị chưa tới mức phải khấu trừ thuế TNCN Hà Nội, ngày 21-10-2016 (VICA)  Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, hiệu lực áp dụng từ 01/7/2015  Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư  Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định 118/2016 Hà Nội, ngày 21-10-2016 (VICA)  TT 83/2016 hướng dẫn thực ưu đãi thuế TNDN, thuế XNK, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) đối tượng hưởng ưu đãi theo quy định Luật đầu tư số 67/2014/QH13 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP  Ưu đãi tiền thuê đất, tiền sử dụng đất quy định khoản Điều 16 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thực theo hướng dẫn Bộ Tài tiền thuê đất, tiền sử dụng đất Hà Nội, ngày 21-10-2016 (VICA)  Đối tượng áp dụng : Dự án đầu tư, doanh nghiệp tổ chức quy định khoản 2, khoản 3, khoản Điều 15 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 Điều 16 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP  Tiêu chí xét ưu đãi : Dự án đầu tư đáp ứng tiêu chí lĩnh vực ngành nghề địa bàn ưu đãi  Định nghĩa Vùng nông thôn: Khu vực địa giới hành không bao gồm địa  bàn phường thuộc thị xã, thành phố quận thuộc thành phố theo quy định khoản 16 Điều Nghị định 118/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21-10-2016 (VICA)  Ưu đãi thuế TNDN (điều TT83):  Dự án đầu tư đáp ứng tiêu chí (địa bàn lĩnh vực) hưởng theo tiêu chí đó;  Dự án đầu tư vào địa bàn khu kinh tế, khu công nghệ cao (kể khu công nghệ thông tin tập trung thành lập theo Quyết định TTCP) hưởng ưu đãi thuế theo mức áp dụng cho dự án đầu tư khu kinh tế, khu công nghệ cao theo quy định pháp luật thuế TNDN Hà Nội, ngày 21-10-2016 (VICA) Ưu đãi thuế TNDN (điều TT83):  Dự án đầu tư địa bàn khu CN (trừ KCN nằm địa bàn có điều kiện thuận lợi theo quy định khoản Điều 16 NĐ 91/2014/NĐCP) mà không thuộc tiêu chí ưu đãi theo lĩnh vực Dự án đầu tư khu chế xuất hưởng ưu đãi thuế theo mức áp dụng cho dự án đầu tư KCN theo quy định pháp luật thuế TNDN  Dự án đầu tư đồng thời đáp ứng nhiều điều kiện ưu đãi thuế TNDN chọn hưởng mức ưu đãi thuế TNDN có lợi ( Xem VD 3)  Hà Nội, ngày 21-10-2016 (VICA) Ưu đãi thuế TNDN với DN (CNC), tổ chức KH&CN:  Doanh nghiệp CNC thực ưu đãi thu ế TNDN theo quy định pháp luật thuế TNDN  DN KHCN đáp ứng điều kiện doanh thu KH&CN theo quy định pháp luật KH&CN, cấp Giấy chứng nhận DN KHCN hưởng miễn, giảm thuế DN đầu tư vào khu CNC theo quy định pháp luật thu ế TNDN  Tổ chức KH&CN có dự án đầu tư, áp dụng ưu đãi thuế TNDN tương ứng với điều kiện lĩnh vực, địa bàn dự án cụ thể  Hà Nội, ngày 21-10-2016 (VICA)  Ưu đãi thuế TNDN (điều TT83) - Dự án ĐTMR: Nếu đáp ứng tiêu chí quy định khoản Điều 14 Luật thuế TNDN lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đan g hoạt động cho thời gian lại (nếu có) mi ễn thuế, giảm thuế phần thu nhập tăng thêm ĐTMR Thời gian miễn, giảm thuế TN tăng thêm ĐTMR với thời gian miễn, giảm thuế áp dụng dự án đầu tư địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thu ế TNDN theo quy định pháp luật thuế TNDN Hà Nội, ngày 21-10-2016 (VICA)  Ưu đãi thuế TNDN (điều TT83) – Điều kiện áp dụng ưu đãi thủ tục ưu đãi thuế TNDN thực theo hướng dẫn TT BTC : số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014; Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 156/2013/TT-BTC, để cải cách, đơn giản thủ tục hành thuế; TT số 151/2014/TTBTC ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP; TT số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 Bộ Tài ch ính Hà Nội, ngày 21-10-2016 (VICA)  Ưu đãi thuế XNK (điều TT83) : Dự án đầu tư vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên (không bao gồm LĐ làm việc không trọn thời gian LĐ có HĐLĐ 12 tháng): Được áp dụng ưu đãi thuế NK dự án đầu tư địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn Nếu đầu tư địa bàn gồm vừa vùng nông thôn, vừa vùng nông thôn theo số LĐ làm việc công trình, hạng mục vùng nông thôn để xác định (không tính số LĐ làm việc công trình, hạng mục vùng nông thôn) Hà Nội, ngày 21-10-2016 (VICA)  Ưu đãi thuế XNK (điều TT83) : Đối với DN CNC, d.KH&CN, tổ chức KH&CN theo quy định pháp luật CNC PL KH&CN: Áp dụng ưu đãi thuế nhập tùy thuộc vào điều kiện ngành nghề, địa bàn, quy mô vốn đầu tư sử dụng lao động dự án đầu tư cụ thể  Thủ tục, hồ sơ ưu đãi thuế : Thực theo TT số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 Bộ Tài XNK thủ tục hải quan Hà Nội, ngày 21-10-2016 (VICA)  Ưu đãi thuế SDDPNN (điều TT83) – Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định mục A Phụ lục I đầu tư địa bàn đặc biệt khó khăn quy định Phụ lục II Nghị định số 118/2015/NĐ-CP miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định khoản Điều Luật thuế SDĐPNN; thuộc mục B Phụ lục I địa bàn KK, dự án nông thôn 500 Lao động giảm 50% thuế theo khoản Điều 10 Luật thuế SDĐPNN Hà Nội, ngày 21-10-2016 (VICA)  Giải đáp câu hỏi tình Học viên nêu  Thực CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ THEO NQ 36a/NQCP: Hoá đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 Bộ Tài chính: Khuyến khích áp dụng;  Áp dụng Hoá đơn điện tử có xác thực : Ngành Thuế T-VAN cung cấp dịch vụ  Sẽ quy định số vấn đề Hoá đơn Nghị định quản lý thuế  Ưu đãi đầu tư theo TT số 83/2016 TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! 80 Hà Nội, ngày 21-10-2016 (VICA) [...]... cơ quan thuế công bố QĐ thanh tra/kiểm tra thuế tại DN;  Thuế GTGT 2016: Hoàn thuế chặt hơn 25 Hà Nội, ngày 21-10 -2016 (VICA)  6 tháng đầu năm 2016: Thực hiện theo quy định của Luật số 70/2013/QH13, Nghị định 108/2015, Thông tư số 195/2015/TT-BTC: Thuế suất TTĐB đối với rượu, bia; thuốc lá; Casino, vui chơi có thưởng tăng thêm 5% so với 2015  Từ 01/7 /2016: Luật số 106 /2016/ QH13: Thay đổi thuế suất... giá tính thuế có thay đổi khác với TT 195 Hà Nội, ngày 21-10 -2016 (VICA) THUẾ SUẤT TTĐB TỪ 2016  Rượu từ 20 độ trở lên   Từ 01/01 /2016 đến hết 31/12 /2016: 55%  Từ 01/01/2017 đến hết 31/12/2017: 60%  Từ 01/01/2018 trở đi:  Rượu dưới 20 độ :   65%  Từ 01/01 /2016 đến hết 31/12/2017: Từ 01/01/2018 trở đi: 27 30% 35% Hà Nội, ngày 21-10 -2016 (VICA) THUẾ SUẤT TTĐB TỪ 2016  BIA   Từ 01/01 /2016 đến... có thưởng 35%; Đặt cược 30%; KD gôn: 20%; Xổ  số : 15% 30 Hà Nội, ngày 21-10 -2016 (VICA) GIÁ TÍNH THUẾ TTĐB  Trước đây theo TT05/2012: Hàng hoá NK: Tính thuế theo giá cộng tới :  Giá tính thuế TTĐB = Giá NK CIF + Thuế NK Hàng SX trong nước: Giá bán trừ lùi  Giá tính thuế TTĐB = (Giá chưa có thuế GTGT – Thuế BVMT/nếu có) : (1 + Thuế suất thuế TTĐB)   Các nhà NK dễ dàng gian lận thuế TTĐB khâu nhập khẩu thông qua cơ chế khai... ngày 21-10 -2016 (VICA) GIÁ TÍNH THUẾ TTĐB 2016 (TT195/2015)  Từ 01/01 /2016: Quy định về giá tính thuế TTĐB với Hàng NK như hàng hoá SX trong nước  Hàng NK phải nộp thuế tại 2 khâu:  Tại khâu NK: Tính thuế theo giá cộng tới : Giá tính thuế TTĐB = Giá NK CIF + Thuế NK  Hàng NK khi được bán ra tại thị trường trong nước: Giá trừ lùi như SX trong nước  Tính ra số thuế phải nộp, rồi trừ đi số thuế đã tính... Chính phủ về thuế GTGT  Hợp nhất từ các TT hướng dẫn VỀ THUẾ GTGT: TT số 219/TT-BTC (văn bản gốc) + TT119/2014 + TT số 151/2014 + TT số 26/2015: Thực hiện tiếp từ đầu năm 2016  TT số 130 /2016/ TT-BTC hướng dẫn thực hiện NĐ số 100 /2016/ NĐ-CP (điều 1 hướng dẫn về thuế GTGT)  Thuế GTGT: Một số Nội dung chủ yếu  tiếp Hà Nội, ngày 21-10 -2016 (VICA) ① Có 26 nhóm thuộc đối tượng không chịu thuế - tại điều... thu chịu thuế và doanh thu không chịu thuế để phân bổ VAT đầu vào 15 Hà Nội, ngày 21-10 -2016 (VICA)  Khấu trừ thuế đầu vào: Hoá đơn có trị giá 20 tr.đ trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt  Hoàn thuế GTGT: Xuất khẩu, đầu tư mới: 300 tr.VND trở lên được hoàn theo tháng/quý; Hoàn thuế GTGT nếu có số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết sau 12 tháng liên tục (thực hiện đến hết 6 /2016) ;  Từ 01/7 /2016 :... 26/5/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT  Hợp nhất từ các Nghị định số 209/2013/NĐ-CP + NĐ số 91/2014 + NĐ số 12/2015  Nghị định số 100 /2016/ NĐ-CP ngày 01/7 /2016 hướng dẫn thi hành Luật số 106 /2016/ QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế (Từ 01/7 /2016) Hà Nội, ngày 21-10 -2016 (VICA)  Tiếp tục thực hiện Văn bản số 16/VBHN-BTC... tại khâu NK (giống như khấu trừ thuế GTGT) Số thuế được khấu trừ tối đa bằng số đã nộp khâu NK (VD 3 - TT195) 32 Hà Nội, ngày 21-10 -2016 (VICA) GIÁ TÍNH THUẾ TTĐB 2016 (TT195/2015)  Điều 5 – TT 195/2015:  Giá tính thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ là giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ của cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa có thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) và thuế GTGT  ND đầu Khoản 1 giữ... đến hết 6 /2016) ;  Từ 01/7 /2016 : Chỉ hoàn cho XK và Đầu tư  KHÔNG HOÀN THUẾ ĐẦU VÀO CHO DN ĐANG SXKD (Tự cân bằng theo kết quả bán ra) 16 Hà Nội, ngày 21-10 -2016 (VICA)  Chỉ hoàn thuế GTGT cho xuất khẩu vì thuế suất đầu ra là 0%, tạo thuận lợi cho XK;  Chỉ hoàn thuế cho Dự án đầu tư mới (chưa có thuế đầu ra nhưng có phát sinh thuế đầu vào) nhằm tạo thuận lợi cho đầu tư Quy định chặt hơn đối với dự... khai, không tính nộp thuế GTGT – Điều 5 Thông tư 219/2013; ③ Thuế suất 0% đối với hàng hoá, dịch vụ XK – kể cả bán vào Khu chế xuất, DN chế xuất; Thuế suất 5% đối với 15 nhóm (được liệt kê cụ thể tên gọi) Thuế suất 10% đối với hàng hoá, dịch vụ còn lại ④ Phân biệt rõ: Đối tượng không chịu thuế và trường hợp không phải khai, tính nộp thuế GTGT: Hoá đơn ghi giống nhau: Gạch chéo ô thuế GTGT” nhưng khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide hội thảo thuế 2016 ppt, Slide hội thảo thuế 2016 ppt, Slide hội thảo thuế 2016 ppt

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay