Sáng kiến kinh nghiệm vận dụng dạy học theo mô hình trường học mới vnen

20 615 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 12:51

Tiểu học là bậc học nền tảng. Sự thành công của giáo dục Tiểu học có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển và chất lượng của các bậc học tiếp theo. Đây là bậc học cơ sở đặt nền móng cho sự phát triển của một quốc gia. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội thì giáo dục không ngừng được đổi mới và lần đổi mới này, tôi nghĩ là bước tiến quan trọng trong cải cách giáo dục. Trong dạy học, bên cạnh việc truyền thụ kiến thức giúp cho học sinh lĩnh hội được kiến thức một cách linh hoạt, sáng tạo, người giáo viên cũng phải tìm tòi, khám phá ra mọi kỹ năng ở các em nhằm giúp cho việc dạy học đạt kết quả cao. Sáng kiến kinh nghiệm Đề tài: VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN A Đ ẶT V ẤN Đ Ề Tiểu học bậc học tảng Sự thành công giáo dục Tiểu học có ý nghĩa to lớn phát triển chất lượng bậc học Đây bậc học sở đặt móng cho phát triển quốc gia Để đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội giáo dục không ngừng đổi lần đổi này, nghĩ bước tiến quan trọng cải cách giáo dục Trong dạy học, bên cạnh việc truyền thụ kiến thức giúp cho học sinh lĩnh hội kiến thức cách linh hoạt, sáng tạo, người giáo viên phải tìm tòi, khám phá kỹ em nhằm giúp cho việc dạy học đạt kết cao Trong giai đoạn nay, tích cực thực đổi phương pháp dạy học theo mô hình VNEN Đó phương pháp coi trình tự học học sinh trung tâm hoạt động giáo dục, giáo viên người hướng dẫn, đồng hành với học sinh, giúp học sinh tự tìm hiểu lĩnh hội kiến thức.Các Sở - Phòng Giáo dục thực dạy thử nghiệm mô hình trường học cho số trường toàn quốc Năm học 2016-2017, trường vận dụng tinh thần theo mô hình trường học VNEN Đây năm thứ ba thực đổi phương pháp hình thức tổ chức dạy học Mọi bỡ ngỡ người giáo viên tiểu học có vai trò vô quan trọng việc đổi phương pháp dạy học, hình thành phương pháp tự học, hình thành nhân cách cho học sinh Làm em thích ứng với mô hình đa dạng, phong phú, đ òi hỏi động v sáng tạo Để làm điều dễ điều trăn trở trinh thực dạy học theo mô hình VNEN Xuất phát từ nhận thức trên, giáo viên trực tiếp dạy lớp 4, thân nghiên cứu, tìm phương pháp góp phần đổi cách dạy nh ằm đạt hi ệu qu ả cao.Vì vậy, chọn sáng kiến kinh nghiệm “ Vận dụng dạy học theo mô hình trường học VNEN ” để nghiên cứu B.NỘI DUNG I THỰC TRẠNG: a Những tồn hạn chế cần khắc phục : - Học sinh lớp học bán trú, đa số em thuộc gia đình lao động, buôn bán nhỏ, chỗ không ổn định, sống khó khăn - Một số học sinh có hoàn cảnh gia đình bất hạnh: bố mẹ li dị, cha, mẹ - Một số em có sức khỏe kém: khả tiếp thu chậm, mau quên - Do phải bôn ba bươn chải sống, số phụ huynh thời gian để chăm lo việc học cho cái, giao ph ó cho nhà trường b Những thuận lợi khó khăn:  Thuận lợi - Được quan tâm sâu sắc Ban giám Hiệu, phận chuyên môn nhà trường - Giáo viên nắm phương pháp hình thức dạy học sinh theo mô hình VNEN - Ngay từ đầu năm học nhà trường có phát động dạy học theo mô hình VNEN giáo viên hưởng ứng tốt, ph át huy tính tích cực h ọc sinh - Phụ huynh phối hợp tốt với giáo viên chủ nhiệm việc hướng dẫn cho học sinh học tập theo mô hình VNEN - Tinh thần thái độ học tập học sinh có chuyển biến tốt  Khó khăn: - Khả ý tập trung vào giảng học sinh không bền Học sinh chưa tự giác học, chưa có động học tập Khả tự tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức hạn chế, chưa mạnh dạn học tập hiểu chưa sâu, nắm kiến thức chưa chắc, thiếu tự tin - C ác em chưa quen với hình thức c m ô h ình nên bỡ ngỡ II CÁC NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP Thực trạng đổi phương pháp dạy học theo mô hình trường học VNEN • Về phía học sinh: - Các em giáo viên hướng dẫn sử dụng tài liệu, hướng dẫn học tập để tự học, tự đánh giá; tổ chức cho học sinh hoạt động khám phá, phát kiến thức, kĩ thông qua trình học tập mang tính hợp tác Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn học sinh cần thiết giúp cho tư em phát triển ngày động Bên cạnh vài học sinh nhút nhát, chưa mạnh dạn tự tin để tham gia hoạt động, ỷ lại, dựa dẫm vào bạn nhóm làm cho vi ệc quan sát, đánh giá giáo viên chưa đồng Việc đổi phương pháp dạy học theo mô hình trường học VNEN thử nghiệm chưa thực cách đồng trường học, cấp học, vùng miền nước, học sinh vùng sâu, vùng xa  - Về phía giáo viên : Trong thực tế có tượng giáo viên chưa thực đổi phương pháp dạy học, họ cố gắng để học sinh ghi nhớ học cách máy móc, chí áp đặt cách cứng ngắt Kiểu dạy học phổ biến nhiều môn học giáo viên truyền thụ nội dung trình bày sách giáo khoa, học sinh nghe ghi nhớ cách thụ động - Một số giáo viên lúng túng thực dạy học theo phương pháp VNEN Họ chưa thấy hết tầm quan trọng việc rèn cho học sinh phương pháp tự học học theo nhóm Vì có tập có liên quan đến kiến thức họ làm thay cho học sinh họ sợ học sinh không hiểu Thói quen trước giáo viên giảng giải, thuyết trình - Dự án Mô hình trường học Việt Nam (Dự án GPE-VNEN, Global Partnership for Education – Viet Nam Escuela Nueva) Dự án sư phạm nhằm xây dựng nhân rộng kiểu mô hình nhà trường tiên tiến, đại, phù hợp với mục tiêu phát triển đặc điểm giáo dục Việt Nam - Điểm bật mô hình đổi hoạt động sư phạm, hoạt động đổi cách thức tổ chức lớp học Theo mô hình trường học mới, quản lí lớp học “Hội đồng tự quản học sinh”, “ban” lớp, học sinh tự nguyện xung phong bạn tín nhiệm Sự thành lập hiệu hoạt động “Hội đồng tự quản học sinh”, “ban” cần tư vấn, khích lệ, giám sát giáo viên, phụ huynh, tích cực, trách nhiệm học sinh “Hội đồng tự quản học sinh” biện pháp giúp học sinh phát huy quyền làm chủ trình học tập, giáo dục Học sinh có điều kiện hiểu rõ quyền trách nhiệm môi trường giáo dục, rèn kĩ lãnh đạo, kĩ tham gia, hợp tác hoạt động Hội đồng tự quản học sinh, với hướng dẫn giáo viên tự tổ chức thực “Hội đồng tự quản học sinh” bao gồm thành viên học sinh Tổ chức Bộ máy Hội đồng tự quản học sinh bao gồm: Chủ tịch Hội đồng tự quản học sinh, phó Chủ tịch Hội đồng tự quản ban tham gia Hội đồng tự quản (Ban học tập, Ban quyền lợi, Ban sức khoẻ, vệ sinh, Ban văn nghệ, thể dục, Ban thư viện; Ban đối ngoại…) Quá trình thành lập Hội đồng tự quản học sinh: Thành lập Hội đồng tự quản học sinh đòi hỏi phải có tham gia giáo viên, học sinh, khuyến khích phụ huynh tổ chức khác tham gia Giáo viên cần chuẩn bị tư tưởng cho học sinh em tham gia Hội đồng tự quản, lợi ích có Hội đồng tự quản học sinh tới sống em nhà trường vai trò, trách nhiệm mà em chia sẻ, gánh vác Có thể nói, trình thành lập “Hội đồng tự quản học sinh” giúp em hiểu trình bầu cử tự do, công dân chủ đất nước, địa phương; giúp học sinh nảy sinh đề xuất ý tưởng em Thông qua hoạt động học sinh tự giác hơn, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo quản lý đạo công việc giao Hy vọng rằng, mô hình dạy học kiểu ngày nhân rộng để em học sinh, phụ huynh thầy cô giáo tham gia vào trình dạy - học đảm bảo theo mong muốn xã hội nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh giai đoạn Điểm phương pháp dạy học theo mô hình trường học VNEN Phương pháp dạy học theo mô hình trường học VNEN khác phương pháp dạy học hành: Đây mô hình dạy học đổi tổ chức lớp học, trang trí lớp mà trình dạy học đổi từ dạy - học lớp sang dạy - học theo nhóm Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh, lấy học sinh làm trung tâm hoạt động dạy học, giúp em tự chiếm lĩnh kiến thức tạo điều kiện tốt để học sinh tham gia vào trình học tập Giáo viên tổ chức hoạt động học tập giúphọc sinh vừa tự lực nắm tri thức, kĩ mới, đồng thời rèn luyện phương pháp tự học, tập dợt phương pháp nghiên cứu Giáo viên quan tâm vận dụng vốn hiểu biết kinh nghiệm cá nhân tập thể học sinh để xây dựng học Phương pháp dạy học mô hình trường học giúp học sinh phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo học tập rèn luyện số kĩ kĩ hợp tác, kĩ học nhóm, kĩ giao tiếp Góp phần nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo mô hình trường học giúp học sinh phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo học tập rèn luyện số kĩ kĩ hợp tác, kĩ học nhóm, kĩ giao tiếp Góp phần nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện a.Tăng cường công tác trang trí lớp học : Việc trang trí lớp học thân thiện sáng tạo phù hợp với đặc điểm tâm lý học sinh tạo cho em nhận thức đẹp có ý thức gìn giữ trường lớp đẹp, góp thêm cho lớp học luồng không khí thân thiện, thoải mái, sinh động, hăng say học, rèn luyện kĩ sống cho học sinh Vì vậy, kết hợp với phụ huynh học sinh để tổ chức trang trí lớp học Tôi hướng dẫn cho phụ huynh học sinh dùng tờ giấy bìa để gấp phong bì thư, nhà nhỏ xinh xắn sau trang trí lên tờ giấy A0 để làm “Hộp thư vui kết tình bè bạn” Hộp thư vui kết tình bè bạn: Đây nơi hội tụ cảm xúc thành viên lớp Ngay lập tức, góc nhỏ đáng yêu tạo nên hiệu ứng sôi tới bạn học sinh Mỗi buổi sáng, thư với dòng chữ nguệch ngoạc chất chứa bao tình cảm sâu lắng xuất hộp nhỏ xinh Hộp thư điều em muốn nói: Mục đích nhằm giúp cho học sinh có hội bày tỏ ý kiến, điều em không tiện nói trước lớp, ý kiến, chia sẻ sống, hoàn cảnh gia đình, tâm sinh lý….Giúp cho học sinh bày tỏ tất vướng mắc sống học tập, em viết thư nhỏ gửi vào hòm thư lớp Cuối tuần GV mở hòm thư phân loại có cách xử lý cho vấn đề học sinh đặt ra, phối hợp với gia đình, nhà trường, địa phương để có cách giải tế nhị có hiệu Thư viện lớp học: Là tủ sách thân thiện có đóng góp phụ huynh, học sinh , giáo viên, có giúp đỡ nhà trường địa phương tạo điều kiện cho em ham đọc sách, mở rộng hiểu biết, phát triển khả đưọc cho em Rèn kĩ sống có trách nhiệm, có ý thức bảo quản tài sản chung, có thói quen sống gọn gàng, ngăn nắp Ngoài việc đọc sách tăng thêm vốn tri thức, học sinh tham gia hoạt động giới thiệu sách em giáo viên phụ trách lớp hướng dẫn, giúp em tự tin hơn, diễn đạt tốt Đây kĩ sống cần thiết cho học sinh sau Bảng hoa điểm tốt : Phản ánh rõ ràng, xác, công khai kết học tập nhóm học sinh sau hoạt động Việc tuyên dương cá nhân, nhóm chào cờ đầu tuần kích thích học sinh tích cực, tự giác học tập để đạt kết cao Giáo viên thân thiện, gần gũi với học sinh, lời nhắc nhở nhẹ nhàng giáo viên đạt kết cao SẢN PHẨM CỦA EM- BẢNG THI ĐUA b.Thành lập ban hội đồng tự quản làm việc có hiệu Giáo viên phải xây dựng Hội đồng tự quản học sinh, tìm hiểu kĩ học sinh lớp Coi trọng công tác tổ chức lớp từ đầu năm học Xây dựng Hội đồng tự quản học sinh nhiệt tình có lực đạo lớp Đây mô hình đổi tổ chức lớp học, trang trí lớp mà trình dạy học đổi từ dạy - học lớp sang dạy - học theo nhóm Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Lấy học sinh làm trung tâm hoạt động dạy học giúp em tự chiếm lĩnh kiến thức tạo điều kiện tốt để học sinh tham gia vào trình học tập Ngoài mô hình trường Tiểu học kiểu giúp học sinh rèn phương pháp tự học, tự giác, tự quản, tự trọng, tự tin, tự đánh giá, tự hợp tác, tự rèn luyện kỹ năng, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh Hội đồng tự quản học sinh biện pháp giáo dục nhằm thúc đẩy phát triển đạo đức, tình cảm xã hội học sinh thông qua kinh nghiệm hoạt động thực tế em nhà trường mối quan hệ với người xung quanh Sự thay đổi tổ chức lớp học theo mô hình VNEN với Hội đồng tự quản học sinh thay đổi vai trò, nhiệm vụ học sinh tổ 10 chức mình; thể tính tự chủ, tự giác, phát huy sáng tạo tôn trọng ý kiến em nhiều Nhóm phận gắn kết xuyên suốt trình dạy học tạo điều kiện để rèn luyện kĩ hợp tác nhóm HỌC SINH TẬP TRUNG NGHE CÔ GIẢNG BÀI c Tổ chức nhóm theo mô hình VNEN Mô hình 1: Theo cách xếp truyền thống Bảng 11 Mô hình : Sắp xếp theo quan điểm dạy học VNEN B ả n g SÔI NỔI TRONG HỌC TẬP Mô hình nhiều giáo viên chọn để xếp cho lớp học Vì thuận tiện cho việc hoạt động nhóm cho học sinh tận dụng không gian phòng học để có chỗ tổ chức trò chơi đồng thời làm cho lớp học thoáng hơn, thích hợp với lớp trang bị bàn chỗ 12 Vai trò trách nhiệm thành viên nhóm: Một nhóm muốn hoạt động hiệu cần phải có cấu tổ chức chặt chẽ Cơ cấu nhóm gồm: Nhóm trưởng: Cũng thành viên nhóm giữ nhiệm vụ tổ chức, điều hành nhóm làm việc đồng thời thành viên nhóm trao đổi, đóng góp ý kiến nhiệm vụ giao Thư kí: Cũng thành viên nhóm giữ nhiệm vụ ghi chép, tổng hợp ý kiến, đồng thời thành viên nhóm trao đổi, đóng góp ý kiến nhiệm vụ giao nhóm Báo cáo viên : Cũng thành viên nhóm giữ nhiệm vụ báo cáo kết làm việc nhóm giải trình ý kiến thắc mắc trước lớp GV đồng thời thành viên nhóm trao đổi, đóng góp ý kiến nhiệm vụ giao qua hoạt động Các thành viên: Trao đổi, đóng góp ý kiến nhiệm vụ giao Nguyên tắc làm việc nhóm: Tôn trọng tổ chức nhóm trưởng, ghi chép trung thực ý kiến chung, báo cáo đầy đủ toàn nội dung ghi chép, người nói phải có người nghe, tôn trọng ý kiến cá nhân, thiểu số phải tuân thủ theo đa số Có nhận xét rút kinh nghiệm sau hoạt động… - Lưu ý: nhóm trưởng thành viên nhóm cần thay đổi thường xuyên tạo nên tự tin làm việc nhóm 13 ĐẠI DIỆN NHÓM LÊN SẮM VAI TÌNH HUỐNG Vai trò giáo viên hoạt động nhóm - Trong thời gian học sinh làm việc, giáo viên cần phải đến xung quanh nhóm để quan sát hoạt động nhóm, có vấn đề kịp thời định hướng.- Nên thực hành với số nhóm học sinh cụ thể - Đặt câu hỏi gợi mở trợ giúp cho nhóm - Khen ngợi động viên học sinh nói kết làm việc.Vì trình giao việc cho nhóm, thấy nhóm làm việc chăm trao đổi sôi giáo viên yên tâm Một thấy nhóm làm việc trầm lắng, hay nhốn nháo … Giáo viên cần nghĩ tới lí do, phiếu học tập chưa phù hợp với trình độ hay chưa thực vai trò, học sinh chưa hiểu cần phát lệnh cứu trợ… lúc giáo viên phải có mặt kịp thời giải vấn đề mà nhóm vài cá nhân nhóm gặp phải Kết Khảo sát chất lượng đầu năm học 2016 – 2017: Sĩ số Nội dung Hoàn thành- Đạt đánh giá SL % 38 Các hoạt 33 86,8 động giáo dục Chưa hoàn thành- Chưa đạt SL % 13,2 38 Năng lực 35 92,1 7,9 38 Phẩm chất 36 94,7 5,3 Sau tuần áp dụng mô hình trường học VNEN, tình hình học tập lớp chủ nhiệm thu nhận sau: 14 Sĩ số Nội dung Hoàn thành – Đạt đánh giá SL % 38 Các hoạt 35 92,1 động giáo dục Chưa hoàn thành – Chưa đạt SL % 7,9 38 38 Năng lực 36 Phẩm chất 37 94,7 97,3 5,3 2,7 III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: Kết luận - Dạy học theo mô hình VNEN giúp học sinh phát huy tính tự học, sáng tạo, tính tự giác, tự quản, tự tin, hứng thú học tập Với phương pháp dạy học mới, giúp em phát huy tốt kĩ năng: kĩ giao tiếp, kĩ hợp tác, kĩ tự đánh giá lẫn học - Tạo điều kiện đẩy mạnh đổi phương pháp dạy học hình thức dạy học sở tổ chức hoạt động phát huy tính tích cực, chủ động, khả tự học học sinh Tăng khả thực hành, vận dụng, tích hợp hoạt động phát triển ngôn ngữ học sinh thông qua hoạt động học tập - Chú trọng khai thác sử dụng kinh nghiệm học sinh đời sống hàng ngày Gắn kết nội dung dạy học với đời sống thực tiễn học sinh, cộng đồng thông qua hoạt động ứng dụng bài, rèn cho em kĩ giải vấn đề, khó khăn nhóm thân em mõi tiết học - Để có kĩ tổ chức hoạt động nhóm, đòi hỏi người giáo viên phải không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi rèn luyện, phải nắm vững yêu cầu quan điểm dạy học, chương trình, nội dung dạy học 15 - Giáo viên phải thấy tầm quan trọng ích lợi hoạt động nhóm trình dạy học, chuẩn bị tốt cho đồ dùng phục vụ cho việc học nhóm HS Kiến nghị Để hoạt động hướng dẫn dạy học theo nhóm trở thành hoạt động dạy học thường xuyên, có chất lượng, mang lại hiệu cao cho công tác dạy học nâng cao chất lượng giáo dục Cụm chuyên môn trường thường xuyên tổ chức chuyên đề theo môn hoạt động giáo dục cho giáo viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho mô hình dạy học VNEN trường cần đảm bảo đầu tư trang bị đầy đủ Giáo viên Ban giám hiệu làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền, xã hội hóa mô hình VNEN địa phương, cộng đồng cha mẹ học sinh, đặc biệt tham gia cha mẹ học sinh cộng đồng hoạt động giáo dục học sinh 16 Giáo viên triển khai đầy đủ, kịp thời văn đạo, hướng dẫn cấp; chủ động xây dựng tổ chức thực kế hoạch hoạt động nhà trường Phòng giáo dục cần trọng việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lí, giáo viên: có nhận thức đắn, hiểu biết sâu mô hình trường học mới; tích cực đổi phương pháp quản lý, phương pháp dạy học, tăng cường tự học, phát huy khả sáng tạo làm đồ dùng tổ chức lớp học, tổ chức dạy học Nhà trường tăng cường hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể, xây dựng môi trường thân thiện giúp học sinh mạnh dạn, tự tin, rèn luyện kĩ giao tiếp phát triển toàn diện IV BÀI HỌC KINH NGHIỆM Mặt tích cực hạn chế sáng kiến kinh nghiệm 17 Đây kinh nghiệm mà rút cho thân, mong chia sẻ với đồng nghiệp nhằm góp phần vận dụng phương pháp vào giảng dạy Mặt tích cực: - Học sinh tham gia tiết học sôi động, hứng thú Học sinh hứng thú đến lớp, đến trường Học sinh không nhút nhát, rụt rè mà trở nên động tự tin Giáo viên không ngừng học tập đổi phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hợp lý với nội dung Mặt hạn chế: - Giáo viên phải đầu tư nhiều thời gian cho việc chuẩn bị tiết dạy Giáo viên cần phải có kiên trì, nhẫn nại, phải có tâm nhà giáo Những học kinh nghiệm thực s kiến kinh nghiệm, vận dụng kinh nghiệm Trong trình thực sáng kiến kinh nghiệm, rút học quí sau : - Giáo viên phải có bước chủ động công việc giảng dạy Luôn tạo đổi mới, sáng tạo dạy để tăng thu hút từ phía học sinh - Luôn lắng nghe ý kiến khó khăn học sinh - Giáo viên phải kiên nhẫn có tâm với nghề - Giáo viên có lòng yêu nghề, yêu trẻ Điều thể tiết dạy m ình - Giáo viên đổi phương pháp giáo dục, phương pháp tổ chức công tác chủ nhiệm - Giáo viên phải gương mẫu, trau dồi tiếp tục học tập theo gương đạo đức Hồ Chí Minh để mãi gương sáng cho học sinh noi theo V KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG, TRIỂN KHAI KẾT QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 18 Trong năm học 2016- 2017, lại tiếp tục áp dụng sáng kiến kinh nghiệm : Vận dụng dạy học theo mô hình trường học VNEN vào lớp mà chủ nhiệm Nhằm giúp em yêu thích lĩnh hội kiến thức tốt Những biện pháp nêu áp dụng cho học sinh lớp mà áp dụng cho khối 1,2,3,5 KẾT LUẬN Trên số kinh nghiệm Vận dụng dạy học theo mô hình trường học VNEN, nhằm nâng dần chất lượng học sinh Thiết nghĩ, giáo viên hẳn muốn học sinh ngoan học tập tốt Chính giáo viên phải không ngừng tìm tòi nữa, tìm nhiều biện pháp để giáo dục học sinh học tập tốt Người giáo viên phải nắm vững phương pháp dạy học, nắm vững đối tượng học sinh, phân loại học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo hướng cá thể phải biết : - Tạo cho học sinh tâm học tập thoải mái, nhẹ nhàng, tạo “ môi trường thân thiện” giáo dục - Đầu tư việc xây dựng kế hoạch dạy học; sưu tầm tài liệu, tranh ảnh, phim ảnh….trên nhiều nguồn: sách vở, báo chí, tài liệu mạng Internet… - Hướng dẫn cho học sinh biết cách tự học, tự tìm tòi, khám phá vấn đề trước dạy - Không ngừng nâng cao chuyên môn, biết ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy cách sáng tạo 19 - Tổ chức hình thức học tập vui tươi, bổ ích, lôi nhiều học sinh tham gia hình thức học tập theo nhóm, trò chơi, hình thức thi đua… nhằm kích thích mạnh dạn, tự tin, sáng tạo để em tìm, lựa chọn từ đúng, đặt câu văn hay, đa dạng, phong phú - Tận tụy với công việc, nhiệt tình với học sinh - Tìm hiểu học sinh để phát nguyên nhân khiến học sinh đạt chưa đạt kết học tập Từ phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu học sinh - Luôn học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp - Luôn động viên, khuyến khích học sinh em học có tiến Trên số biện pháp Vận dụng dạy học theo mô hình trường học VNEN mà thân thực qua năm đạt kết định, đáng khích lệ Trong trình nghiên cứu đề tài thân cố gắng Tuy nhiên không tránh khỏi khuyết điểm V ì vậy, mong đồng nghiệp chia sẻ, góp ý, động viên để đề tài khả thi việc dạy học 20 [...]... trau dồi và tiếp tục học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để mãi mãi là tấm gương sáng cho học sinh noi theo V KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG, TRIỂN KHAI KẾT QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 18 Trong năm học 2016- 2017, tôi lại tiếp tục áp dụng sáng kiến kinh nghiệm : Vận dụng dạy học theo mô hình trường học mới VNEN vào lớp mà tôi đang chủ nhiệm Nhằm giúp các em yêu thích và lĩnh hội được kiến thức tốt hơn Những... phát huy sáng tạo và tôn trọng ý kiến của các em nhiều hơn Nhóm là một bộ phận gắn kết cơ bản xuyên suốt cả quá trình dạy và học nó tạo điều kiện để rèn luyện các kĩ năng và hợp tác của nhóm HỌC SINH TẬP TRUNG NGHE CÔ GIẢNG BÀI c Tổ chức nhóm theo mô hình VNEN Mô hình 1: Theo cách sắp xếp truyền thống Bảng 11 Mô hình 2 : Sắp xếp theo quan điểm dạy học mới VNEN B ả n g SÔI NỔI TRONG HỌC TẬP Mô hình 2... áp dụng cho học sinh lớp 4 mà còn áp dụng cho các khối 1,2,3,5 KẾT LUẬN Trên đây là một số kinh nghiệm Vận dụng dạy học theo mô hình trường học mới VNEN, nhằm nâng dần chất lượng học sinh Thiết nghĩ, là một giáo viên thì chắc hẳn ai cũng muốn học sinh của mình ngoan và học tập tốt Chính vì thế mỗi giáo viên phải không ngừng tìm tòi hơn nữa, tìm ra nhiều biện pháp để giáo dục học sinh của mình học. .. nhiệt tình với học sinh - Tìm hiểu học sinh để phát hiện ra nguyên nhân khiến học sinh đạt được cũng như chưa đạt được kết quả học tập Từ đó phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu ở học sinh - Luôn học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp - Luôn động viên, khuyến khích học sinh khi các em học có tiến bộ Trên đây là một số biện pháp Vận dụng dạy học theo mô hình trường học mới VNEN mà bản thân... biết sâu về mô hình trường học mới; tích cực đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp dạy học, tăng cường tự học, phát huy khả năng sáng tạo trong làm đồ dùng và tổ chức lớp học, tổ chức dạy học Nhà trường tăng cường các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể, xây dựng môi trường thân thiện giúp học sinh mạnh dạn, tự tin, rèn luyện kĩ năng giao tiếp và phát triển toàn diện IV BÀI HỌC KINH NGHIỆM 1 Mặt... 5,3 Sau 6 tuần áp dụng mô hình trường học mới VNEN, tình hình học tập của lớp chủ nhiệm thu nhận được như sau: 14 Sĩ số Nội dung Hoàn thành – Đạt đánh giá SL % 38 Các hoạt 35 92,1 động giáo dục Chưa hoàn thành – Chưa đạt SL % 3 7,9 38 38 2 1 Năng lực 36 Phẩm chất 37 94,7 97,3 5,3 2,7 III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 1 Kết luận - Dạy học theo mô hình VNEN giúp học sinh phát huy tính tự học, sáng tạo, tính tự... của sáng kiến kinh nghiệm 17 Đây là những kinh nghiệm mà tôi rút ra được cho bản thân, tôi mong rằng cùng chia sẻ với đồng nghiệp nhằm góp phần vận dụng phương pháp mới vào giảng dạy Mặt tích cực: - Học sinh tham gia các tiết học sôi động, hứng thú hơn Học sinh hứng thú hơn khi đến lớp, đến trường Học sinh không còn nhút nhát, rụt rè mà trở nên năng động tự tin Giáo viên không ngừng học tập và đổi mới. .. tác dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục Cụm chuyên môn và các trường thường xuyên tổ chức các chuyên đề theo từng môn và các hoạt động giáo dục cho giáo viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho mô hình dạy học VNEN ở mỗi trường cần đảm bảo được đầu tư trang bị đầy đủ Giáo viên và Ban giám hiệu làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền, xã hội hóa về mô hình. .. pháp giảng dạy theo hướng tích cực hợp lý với nội dung của bài Mặt hạn chế: - Giáo viên phải đầu tư nhiều về thời gian cho việc chuẩn bị tiết dạy Giáo viên cần phải có sự kiên trì, nhẫn nại, phải có cái tâm của một nhà giáo 2 Những bài học kinh nghiệm khi thực hiện s áng kiến kinh nghiệm, vận dụng kinh nghiệm Trong quá trình thực hiện sáng kiến kinh nghiệm, tôi đã rút ra được những bài học quí giá... Internet… - Hướng dẫn cho học sinh biết cách tự học, tự tìm tòi, khám phá vấn đề trước khi dạy - Không ngừng nâng cao chuyên môn, biết ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy một cách sáng tạo 19 - Tổ chức các hình thức học tập vui tươi, bổ ích, lôi cuốn nhiều học sinh tham gia như hình thức học tập theo nhóm, trò chơi, hình thức thi đua… nhằm kích thích sự mạnh dạn, tự tin, sự sáng tạo để các em tìm,
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm vận dụng dạy học theo mô hình trường học mới vnen, Sáng kiến kinh nghiệm vận dụng dạy học theo mô hình trường học mới vnen, Sáng kiến kinh nghiệm vận dụng dạy học theo mô hình trường học mới vnen

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay