Tục ngữ giới trẻ ngày nay

7 649 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 12:47

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  TIỂU LUẬN MÔN VĂN HỌC DÂN GIAN TỤC NGỮ GIỚI TRẺ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  TIỂU LUẬN MÔN VĂN HỌC DÂN GIAN TỤC NGỮ GIỚI TRẺ GVHD: NHÓM: Trần Thị Phượng 1356010101 Mai Thị Hà 1356020015 Nguyễn Thùy Dương 1356020013 Võ Ngọc Bảo Châu 1356020005 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-2015 Contents PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Tục ngữ phần phong phú Văn học dân gian dân tộc ta Đây phần có giá trị mặt trí tuệ, tình cảm nghệ thuật Tục ngữ loại văn chương truyền miệng, biểu nhiều mặt sinh hoạt người Việt Nam đời sống tinh thần tình cảm Ngày nay, với xã hội phát triển xu Toàn cầu hóa nhiều giá trị bị đảo lộn trở thành việc phổ biến xuất câu vè, tục ngữ chế tác theo phong cách giới trẻ, có xâm nhập ngôn ngữ nước Tục ngữ lấy ngôn từ làm chất liệu sáng tác mai cải biến, hội nhập phát triển làm cho tục ngữ đứng trước thách thức lớn, việc tiếp biến ạt thiếu chọn lọc, theo mốt, theo cảm tính nguyên nhân làm cho tục ngữ phát triển theo hướng tiêu cực Song tượng góp phần làm giàu cách làm hoàn thiện tạo chuẩn Có số phận giới trẻ lạm dụng tượng để tạo “mới lạ” , “phá cách” theo hướng phi chuẩn mực làm cho câu tục ngữ có phần trở nên dí dỏm hài hước mà người ta cho chuẩn riêng thể qua hình thức sáng tác Nhìn thấy tính cấp thiết cấp bách vấn tượng nên viết đề tài nhằm thực trạng để từ tìm giải pháp hợp lí cho giữu sắc dân tộc song bắt kịp với xu hướng đại Lịch sử vấn đề Tìm hiểu tình hình nghiên cứu tục ngữ từ trước đến vấn đề thú vị thu hút số nhà nghiên cứu sau: Trong công trình nghiên cứu “ Tục ngữ Việt Nam” (1975), Chu Xuân Diên giới thiệu số thành tựu chủ yếu người trước nghiên cứu tục ngữ qua phần tiểu luận tục ngữ Đó nghiên cứu mặt xã hội học nhận thức luận Trong góc độ,Chu Xuân Diên nêu lên nhiều vấn đề phương pháp nghiên cứu có minh họa số công trinh tiêu biểu Những vấn đề phương pháp mà người viết đưa có tính chất lý luận nhằm giới thiệu thành tựu người trước tìm triển vọng đường nghiên cứu tục ngữ, làm sở cho phần nghiên cứu công trình Năm 1997, qua công trình “ Tục ngữ Việt Nam – cấu trúc thi pháp” Nguyễn Thái Hòa tìm thành tựu nghiên cứu phương diện lý thuyết tục ngữ Đó vấn đề tục ngữ nhìn góc độ nghiên cứu văn học ngôn ngữ học Ở góc độ nghiên cứu văn học, theo ông nhà nghiên cứu nhìn cách tổng quát vấn đề khái niệm, nội dung, hình thức diễn đạt vận dụng Còn góc độ ngôn ngữ tác giả có điể qua vài quan điểm tục ngữ Trong công trình “Khảo luận tục ngữ người Việt” năm 2006, Triều Nguyên giới thiệu khái quát hai hướng tiếp cận tục ngữ Đó hướng tiếp cận nhà Folklore học nhà ngôn ngữ học Với mục đích trình bày kiến giả người trước dẫn định hướng cho việc tiếp tục xem xét vấn đề nghiên cứu công trình mình, hướng tiếp cận tục ngữ, người viết giới thiệu công trình tiêu biểu, có phân tích lý giải đóng góp hạn chế công trình Tập sách tục ngữ tranh với tên gọi “ Phê tê tê” ( tái có chỉnh sủa chỉnh sủa từ Sát thủ đầu mưng mủ) vừa quen thuộc vừa mang tính giới trẻ Trong số nội dung tiết lộ có câu nói thông dụng giới trẻ Ế tư ngẩng cao đầu; Gái gú phù du, Thầy u vĩnh cửu; Thần kinh giẫm phải đinh; Bể học vô biên, quay đầu hiphop Đan lồng vào vấn đề thời nạn rải đinh, phong bì Ngoài ra, ấn lần có thêm lời nhận xét chuyên gia ngôn ngữ, giáo dục nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, giáo sư Văn Như Cương PGS.TS Phạm Văn Tình, Ủy viên BCH Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Phó tổng biên tập Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư cho biết: “Việc xới lên mảng ngôn từ giới trẻ để làm sáng rõ tranh ngôn ngữ tiếng Việt cần thiết tiếp tục cần thiết Tiếng Việt phong phú thêm, giàu thêm, đẹp thêm từ chắt lọc, bồi đắp ngôn từ theo dòng chảy lịch sử Cuốn sách mở đầu cho việc khai thác mảng từ ngữ Đó thành công với người làm sách mà cần phải trân trọng” Xoay quanh sách này, PGS.TS ngôn ngữ học Hoàng Dũng nhìn nhận rằng: “Giới trẻ có cách ăn nói tếu táo họ, lại bắt họ phải nghiêm chỉnh cho hay? Còn chuyện lệch đạo đức không Giới trẻ muốn khẳng định khẳng định ngôn ngữ riêng họ…” 3.Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài thể loại tục ngữ giới trẻ xuất mạng xã hội, mặt báo teen 4.Phạm vi nghiên cứu 4.1 Phạm vi không gian Vì nội dung đề tài tục ngữ giới trẻ tồn lĩnh vực đời sống nên phải tìm hiểu nhiều lĩnh vực khác mang lại kết cao được.Nơi điển hình mạng xã hội, truyện tranh, thơ vv 4.2 Phạm vi thời gian Phạm vi thời gian đề tài câu tục ngữ giới trẻ mà đưa vào nghiên cứu năm 2015 5.Phương pháp nghiên cứu Quá trình nghiên cứu ngôn ngữ theo quan niệm Nunan là: trình thiết lập câu hỏi, vấn đề hay giả thiết thu thập liệu chứng liên quan tới câu hỏi, vấn đề hay giả thuyết phân tích giải thuyết liệu gồm bước: - Lập giả thuyết - Tìm hiểu thực nghiệm để kiểm nghiệm giả thuyết qua đối tượng khảo sát khác - Thu thập liệu - Phân tích giải thuyết liệu - Khẳng định hay phủ định giả thuyết Có hai cấp bậc nghiên cứu giả thuyết: tùy điều kiện nghiên cứu thời gian mà có cấp bậc sau: Nghiên cứu cấp Nghiên cứu: Nghiên cứu cấp hai Nghiên cứu cấp gồm có: - Nghiên cứu định tính: tổng hợp tài liệu, kỹ thuật định tính, vấn - Nghiên cứu thống kê: khám phá, thực nghiệm Nghiên cứu cấp hai gồm có: nghiên cứu thư viện,qua sách vở, tài liệu, … - Khảo sát, thống kê tài liệu thu thập - Phân loại tài liệu, vật theo tiêu chí khác 6.Kết cấu đề tài Đề tài nhóm gồm có chương, tiết 12 tiểu tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Tục ngữ giới trẻ ngày nay, Tục ngữ giới trẻ ngày nay, Tục ngữ giới trẻ ngày nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay