HỘI CHỨNG TÁI CỰC SỚM, LÀNH TÍNH HAY ÁC TÍNH? GS.TS. HUỲNH VĂN MINH, FACC Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt nam Phó Chủ tịch Phân Hội Rối loạn nhịp tim Việt nam Giám đốc Trung tâm Tim mạch BVĐHYD Huế

51 263 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 12:43

HỘI CHỨNG TÁI CỰC SỚM: LÀNH TÍNH HAY ÁC TÍNH? GS.TS HUỲNH VĂN MINH, FACC Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt nam Phó Chủ tịch Phân Hội Rối loạn nhịp tim Việt nam Giám đốc Trung tâm Tim mạch BVĐHYD Huế Đặt vấn đề • Tái cực sớm (TCS) hình ảnh điện tim thường gặp TCS xem hình ảnh ECG bình thường hay gặp người trẻ tuổi khỏe mạnh bệnh tim thực thể • Tuy nhiên, TCS ECG gần cho thấy có phối hợp với gia tăng nguy rung thất (RT) đột tử thiếu máu tim • •Vậy cần phải hiểu đánh hội chứng tái cực sớm cho phù hợp? lành tính hay ác tính? Lịch sử • 1936: Shipley Hallaran: lần đầu nhận xét hình ảnh bất thường cuối QRS • 1938: Tomaszewski: ghi sóng J ECG người bị lạnh cóng • 1953: Osborn mô tả “dòng điện tổn thương” đặt tên “ sóng Osborn” qua thực nghiệm chó • 1961: Wasserburg Alt: định danh “Tái cực sớm” Tần suất phát Tái cực sớm theo năm 50 45 40 35 30 25 20 15 10 Klatsky &cs: tần suất KCS 0.9% 73.088 người khỏe mạnh Tần suất Tái cực sớm theo tuổi giới Age group Panicker HeartRhythm 2012 Tần suất nhóm Tái cực sớm theo vị trí TCS vùng chiếm 14.9% tổng số TCS vùng trước Tần suất Tái cực sớm 2-6% quần thể ERP vùng bên gặp 31% trường hợp RT vô (Haisuguerre NEJM 2008) Điểm J chênh > 0.2 mV vùng làm tăng nguy gấp lần (Tikannen NEJM 2009) Tử vong gặp thể ST nằm ngang ST chênh xuống CƠ CHẾ ĐIỆN SINH LÝ Tái cực tế bào tim Ito: “transient outwards” r repolarizing K+ Ica: Depolarizing inwards Ca+2 Ik : Repolarizing inwards K+ Ito Ica IK Reviewed in Keating and Sanguinetti, 2001 Brugada LQT3 or LQT1 LQT2 Only the “plain-type” ST -segment predicts long-term arrhythmic risk in patients with early repolarization Tikkanen, Circulation 2011 1.0 0.9 0.8 0.7 No early repolarization Early repolarization with ascending ST-segment Early repolarization with plain ST-segment 10 20 30 Follow-up (years) 40 ER ECG pattern and acute coronary events Fingesture population 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% p= 0.01 p= 0.03 p= 0.004 p= 0.46 SCD n=432 MI survivors n=532 Tikkanen JT, Wichmann V, Junttila MJ et al Circ Arrhythm Electrophysiol 2012;5(4):714-718 Early Repolarization and Prolonged Filtered QRS Duration Associated With Sudden Cardiac Death for a Long Term Follow-up in Patients With Chronic Heart Failure Tái cực ofsớm thờiOsaka gian QRS kéo dài phối hợp Division Cardiology, General Medical Center với độtFurukawa tử tim theoT dõi lâu Tdài bệnh nhân Y qua Yamada Morita Iwasaki Y Kawasaki M Kikuchi A mạn Naito T Fujimoto T suy tim Ozu K Kondo T Sengoku K Yamamoto H Kawai T Takahashi S Fukunami M The authors have no financial conflicts of interest to disclose concerning the presentation Vai trò ĐSL Tái cực sớm 206 bệnh nhân có RT vô 142 TCS ERS EPS n=47 64 ca No ERS Các trung tâm 31 không khởi phát 16 ca khởi phát 64 có TCS       - Pháp: 10/28 (Bordeaux 6/10) - Đức: 1/7 - Bỉ: 3/4 - Nhật: 2/3 Khởi phát với - Thụy sĩ: 0/3 trung tâm : Từ 0% đến - Phần lan: 0/2 75% Haïssaguerre et al NEJM 2008 How to distinguish malignant from benign early repolarization? Amplitude of the J-wave + 0.9 vs 1.2 + 0.4 Haissaguerre, NEJM 2008 1.4 vs 0.9 (N.S.) Rosso, JACC 2008 >2 mm=High risk Distribution of the J-waves Tikkanen, NEJM 2009 by courtesy of R Rosso ECG Features 2- Rapidly ascending ST segment   benign outcome Tikkanen J et al Circulation 2011 ECG Features 2- Horizontal or descending ST identidies patients with ER VF  Rosso R et al Heart Rhythm 2012 ECG Features  2- Notching + horizontal/descendant ST segment poor outcome Risk of cardiovascular mortality HR: 8.75 (CI 3.48-22.0, p
- Xem thêm -

Xem thêm: HỘI CHỨNG TÁI CỰC SỚM, LÀNH TÍNH HAY ÁC TÍNH? GS.TS. HUỲNH VĂN MINH, FACC Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt nam Phó Chủ tịch Phân Hội Rối loạn nhịp tim Việt nam Giám đốc Trung tâm Tim mạch BVĐHYD Huế, HỘI CHỨNG TÁI CỰC SỚM, LÀNH TÍNH HAY ÁC TÍNH? GS.TS. HUỲNH VĂN MINH, FACC Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt nam Phó Chủ tịch Phân Hội Rối loạn nhịp tim Việt nam Giám đốc Trung tâm Tim mạch BVĐHYD Huế, HỘI CHỨNG TÁI CỰC SỚM, LÀNH TÍNH HAY ÁC TÍNH? GS.TS. HUỲNH VĂN MINH, FACC Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt nam Phó Chủ tịch Phân Hội Rối loạn nhịp tim Việt nam Giám đốc Trung tâm Tim mạch BVĐHYD Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay