giới thiệu quy trình sơ cấp cứu.ppt

15 388 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 12:41

8 BƯỚC CỨU TRẺ PedFACTS-Vietnam Khóa Cấp Cứu Nhi Ban Đầu o Chương trình Viện Hàn lâm Nhi Khoa Hoa Kì dành cho tất giáo viên người chăm sóc trẻ o Tổ chức Project Vietnam Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Hoa Kỳ (AAP) trao quyền dịch thuật giảng dạy chương trình Việt Nam Tổ chức Project Vietnam VANGO Network phối hợp tổ chức khóa tập huấn Cấp Cứu Nhi TPHCM Hà Nội vào tháng 10/2010 o Tổ chức Project Vietnam phối hợp Bệnh Viện Nhi Đồng 2, TPHCM dịch Cấp Cứu Nhi triển khai chương trình Cấp Cứu Nhi SƠ CỨU TRẺ EM LÀ GÌ? o Chăm sóc ban đầu trẻ bất ngờ trở bêênh hay chấn thương, cha mẹ/nhân viên y tế o Giữ tình trạng trẻ không trầm trọng không nhằm thay việc điều trị y khoa phù hợp o Sau cứu, giáo viên cần thông báo cho cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp trẻ HỒI SỨC NGƯNG TIM NGƯNG THỞ o Việc cần làm tim trẻ ngừng đập trẻ ngưng thở o Không bao gồm tình chấn thương hay tai nạn khác cần cứu (gãy tay, chảy máu mũi, …) CẦN HUẤN LUYỆN HỒI SỨC NGƯNG TIM NGƯNG THỞ o Trẻ có tham gia bơi lội hoạt đôêng dưới nước o Trẻ có bêênh lý tim mạch gặp CÁCH HỌC CHƯƠNG TRÌNH CẤP CỨU NHI o Đọc tài liêêu Cấp Cứu Nhi o Nghe hướng dẫn lý thuyết o Thực hành kĩ o Trao đổi thắc mắc với Hướng Dẫn Viên BƯỚC CỨU TRẺ Bước 1: Quan sát trường Bước 2: Đánh giá ABC Bước 3: Giám sát Bước 4: Đánh giá ABCDE Bước 5: cứu Bước 6: Thông báo Bước 7: Giải thích Trấn an Bước 8: Hồ Bước 1: Quan sát trường An toàn? – Ai? – Chuyện gì? Bước 2: Đánh giá ABC Tới gần trẻ, xem xét 1.Appearance - diện mạo 2.Breathing - thở 3.Circulation - tuần hoàn mắt Cần làm vòng 15 - 30 giây hay hơn, để định có nên gọi cấp cứu hay không Bước 3: Giám sát o Sắp xếp để trông chừng tất trẻ khác nhóm o Trước tập trung vào trẻ bị bệnh hay chấn thương Bước 4: Đánh giá ABCDE Kiểm tra: 1.Appearance - diện mạo 2.Breathing - thở 3.Circulation - tuần hoàn 4.Disability - thần kinh 5.Everything else - điều khác Để định có cần gọi cấp cứu không cần cứu Bước 5: cứu o Tùy thuộc loại chấn thương hay bệnh o Quyết định gọi cấp cứu trước hay cấp cứu Bước 6: Thông báo o Thông báo cho cha mẹ/ người giám hộ hợp pháp trẻ o Càng sớm tốt o Nội dung: trẻ có chuyện gì, bạn cứu nào, tình trạng trẻ o Nếu có trẻ khác liên quan đến việc, không nên nêu rõ trẻ Bước 7: Giải thích Trấn an o Chọn lựa cách trấn an, giải thích phù hợp xử lý theo phản ứng trẻ nghe giải thích o Giải thích đơn giản thành thật o Hạn chế kể nhiều chi tiết mà trẻ tiếp thu o Khi trẻ thấy thú vị, nên tạo hội cho trẻ thực hành Bước 8: Hồ o Phiếu báo cáo cho cha mẹ, cho nhân viên y tế o Dự phòng tình xảy lại [...]... thần kinh 5.Everything else - những điều khác Để quy t định có cần gọi cấp cứu không và cần sơ cứu những gì Bước 5: Sơ cứu o Tùy thuộc từng loại chấn thương hay bệnh o Quy t định gọi cấp cứu trước hay trong khi cấp cứu Bước 6: Thông báo o Thông báo cho cha mẹ/ người giám hộ hợp pháp của trẻ o Càng m càng tốt o Nội dung: trẻ có chuyện gì, bạn sơ cứu thế nào, tình trạng hiện giờ của trẻ o Nếu có... phản ứng của trẻ khi nghe giải thích o Giải thích đơn giản và thành thật o Hạn chế kể quá nhiều chi tiết mà trẻ không thể tiếp thu được o Khi trẻ thấy thú vị, nên tạo cơ hội cho trẻ thực hành Bước 8: Hồ o Phiếu báo cáo cho cha mẹ, cho nhân viên y tế o Dự phòng các tình huống có thể xảy ra lại
- Xem thêm -

Xem thêm: giới thiệu quy trình sơ cấp cứu.ppt, giới thiệu quy trình sơ cấp cứu.ppt, giới thiệu quy trình sơ cấp cứu.ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay