Đương sự và việc xác định tư cách pháp lý của đương sự trong vụ án dân sự

12 618 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 12:30

Quan hệ pháp luật tố tụng dân sự là một loại quan hệ diễn ra phổ biến trong đời sống xã hội. Quan hệ này có sự tham gia của khá nhiều nhóm chủ thể khác nhau vì những mục đích nhất định. Trong đó, một trong các chủ thể không thể thiếu của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự, tạo nên vụ án dân sự đó chính là đương sự trong vụ án. Để vụ án dân sự được giải quyết đúng đắn thì cần phải xác định thật đúng đắn tư cách pháp lí của đương sự trong vụ án dân sự đó. Vậy đương sự trong vụ án dân sự là gì? và việc xác định tư cách pháp lý của đương sự trong vụ án dân sự được xem xét như thế nào? trong phạm vi bài tập nhóm tháng, nhóm 3 đi tìm hiểu đôi nét về một số khía cạnh của vấn đề này thông qua đề tài: “Đương sự và việc xác định tư cách pháp lý của đương sự trong vụ án dân sự” LỜI MỞ ĐẦU Quan hệ pháp luật tố tụng dân loại quan hệ diễn phổ biến đời sống xã hội Quan hệ có tham gia nhiều nhóm chủ thể khác mục đích định Trong đó, chủ thể thiếu quan hệ pháp luật tố tụng dân sự, tạo nên vụ án dân đương vụ án Để vụ án dân giải đắn cần phải xác định thật đắn tư cách pháp lí đương vụ án dân Vậy đương vụ án dân gì? việc xác định tư cách pháp lý đương vụ án dân xem xét nào? phạm vi tập nhóm tháng, nhóm tìm hiểu đôi nét số khía cạnh vấn đề thông qua đề tài: “Đương việc xác định tư cách pháp lý đương vụ án dân sự” NỘI DUNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐƯƠNG SỰ Khái niệm đương vụ án dân Qúa trình tố tụng dân có tham gia nhiều chủ thể, đó, chủ thể tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích Nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách hoạt động tố tụng họ chịu chi phối quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, gọi đương vụ án dân Đương vụ án dân Bộ luật Tố tụng dân 2004, sửa đổi bổ sung năm 2011 (Sau gọi tắt Bộ luật Tố tụng dân 2004) quy định Điều 56: “1 Đương vụ án dân cá nhân, quan, tổ chức bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan” Như vậy, mặt chủ thể, đương vụ án dân cá nhân, bao gồm công dân Việt Nam, người có quốc tịch nước ngoài, người quốc tịch Đương quan, bao gồm: quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân Cơ quan tham gia tố tụng dân thông qua người đại diện theo pháp luật ( thủ trưởng quan) đại diện theo ủy quyền; tổ chức bao gồm: tổ chức kinh tế, tổ chức trị, tổ chức trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp Tổ chức tham gia tố tụng dân thông qua người đại diện theo pháp luật đại diện theo ủy quyền Mọi quan, tổ chức coi đương vụ án dân sự, quan, tổ chức có có tư cách pháp nhân hay không Thực tiễn xét xử cho thấy quy định mang tính khả thi bao quát chủ thể tham gia vào quan hệ dân theo quy định Bộ luật Dân Điều coi điểm tiến Bộ luật tố tụng dân 2004 so với quy định đương vụ án dân dự bao gồm cá nhân pháp nhân pháp luật tố tụng dân trước Và nên Bộ luật Tố tụng dân 2015 Quốc hội thông qua ngày 25/11/2015 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 giữ nguyên quy định Bộ luật tố tụng dân 2004 quy định đương sự: “Đương vụ án dân quan, tổ chức, cá nhân bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan” (Khoản Điều 68 Bộ luật tố tụng dân 2015) Về mặt tư cách pháp lý, đương vụ án dân bao gồm: Nguyên đơn dân sự, “là người khởi kiện, người cá nhân, quan, tổ chức khác Bộ luật quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân cho rằng quyền lợi ích hợp pháp người bị xâm phạm Cơ quan, tổ chức Bộ luật quy định khởi kiện vụ án dân để yêu cầu Tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích Nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách cũng nguyên đơn” (Khoản Điều 56 Bộ luật tố tụng dân 2004) Bị đơn dân sự, “là người bị nguyên đơn khởi kiện hoặc cá nhân, quan, tổ chức khác Bộ luật quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân cho rằng quyền lợi ích hợp pháp nguyên đơn bị người xâm phạm” (Khoản Điều 56 Bộ luật tố tụng dân 2004) Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, “là người không khởi kiện, không bị kiện, việc giải quyết vụ án dân có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ họ nên họ tự mình đề nghị hoặc đương khác đề nghị Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.” (đoạn Khoản Điều 56 Bộ luật tố tụng dân 2004) Đến Bộ luật Tố tụng dân 2015, quy định đương theo hướng liệt kê thành phần đương Bộ luật Tố tụng dân 2004 quy định, hai Bộ luật điều luật định nghĩa đương vụ án dân 2 Năng lực pháp luật tố tụng dân lực hành vi tố tụng dân đương a Năng lực pháp luật tố tụng dân đương Năng lực pháp luật tố tụng dân khả có quyền, nghĩa vụ tố tụng dân pháp luật quy định Mọi cá nhân, quan, tổ chức có lực pháp luật tố tụng dân việc yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp (khoản Điều 57 Bộ luật Tố tụng dân 2004) Để chủ thể tham gia vào trình tố tụng dân lực pháp luật tố tụng dân coi điều kiện cần với chủ thể Chủ thể pháp luật thừa nhận có lực pháp luật tố tụng dân có quyền tham gia tố tụng dân trình tố tụng chủ thể có lực pháp luật tố tụng dân việc yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Điều thể đặc trưng quan hệ pháp luật Tố tụng dân chủ thể có quyền bình đẳng với quyền nghĩa vụ Năng lực pháp luật Tố tụng dân gắn bó mật thiết với lực pháp luật dân sự, cho nên, cá nhân, khả cá nhân có quyền nghĩa vụ dân pháp luật quy định có từ người sinh chấm dứt người chết Còn quan, tổ chức, lực pháp luật tố tụng dân quan, tổ chức xuất kể từ quan, tổ chức thành lập chấm dứt thời điểm quan, tổ chức chấm dứt hoạt động Đặc biệt, xác định lực pháp luật tố tụng dân quan, tổ chức nước phải tuân theo pháp luật nước mà quan, tổ chức thành lập, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác Với tổ chức quốc tế lực pháp luật tố tụng dân xác định sở điều ước Quốc tế để thành lập tổ chức đó, quy chế hoạt động tổ chức quốc tế điều ước Quốc tế ký kết với quan có thẩm quyền Việt Nam b Năng lực hành vi tố tụng dân đương Khoản Điều 57 Bộ luật Tố tụng dân 2004 quy định: “Năng lực hành vi Tố tụng dân khả tự mình thực quyền, nghĩa vụ Tố tụng dân hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham gia Tố tụng dân sự” Đến Bộ luật Tố tụng dân 2015, nội dung giữ nguyên quy định Khoản Điều 69 Bộ luật Tùy vào độ tuổi, trí tuệ, khả nhận thức… mà lực hành vi tố tụng dân biểu mức độ khác nhau, quy định chi tiết khoản 3,4,5,6 Điều 57 Bộ luật tố tụng dân 2004 Do có mối quan hệ mật thiết với lực hành vi dân nên thông thường cá nhân coi có lực hành vi tố tụng dân đầy đủ có từ đủ mười tám tuổi trở lên , trừ trường hợp người bị lực hành vi dân sự, bị hạn chế lực hành vi dân pháp luật có quy định khác Trong trường hợp pháp luật có quy định khác, người chưa đủ mười tám tuổi có đầy đủ lực hành vi tố tụng dân ngược lại người từ đủ mười tám tuổi trở lên đầy đủ lực hành vi tố tụng dân (Theo Điều 16 Nghị 03/2012/NQ-HĐTP ngày 3/12/2012 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định phần thứ “Những quy định chung” Bộ luật Tố tụng dân sửa đổi bổ sung theo luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Tố tụng dân sự) Đối với đương người chưa đủ sáu tuổi người lực hành vi dân lực hành vi tố tụng dân Việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người Toà án giống quy định cho đương người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi, người đại diện hợp pháp họ thực Đương người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tham gia lao động theo hợp đồng lao động giao dịch dân tài sản riêng “được tự mình tham gia tố tụng việc có liên quan đến quan hệ lao động hoặc quan hệ dân Trong trường hợp này, Tòa án có quyền triệu tập người đại diện hợp pháp họ tham gia tố tụng Đối với việc khác, việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp họ tại Tòa án người đại diện hợp pháp họ thực hiện” (khoản Điều 57) Người đại diện hợp pháp đương trường hợp xác định theo Điều 150 Bộ luật dân sự, bao gồm cha, mẹ người giám hộ đương Đương quan, tổ chức người đại diện hợp pháp (là người đứng đầu quan, tổ chức người người đứng đầu quan, tổ chức ủy quyền nhân danh mình) tham gia tố tụng (khoản Điều 57) Như vậy, cá nhân có lực pháp luật tố tụng dân không đồng nghĩa có lực hành vi tố tụng dân không giống lực pháp luật Tố tụng dân sự, lực hành vi Tố tụng dân chủ thể với chủ thể mà yếu tố có biến động, chủ thể khác nhau, với độ tuổi khác mức độ lực hành vi Tố tụng dân chủ thể xác định khác Về bản, quy định Điều 57 Bộ luật tố tụng dân 2004 thể đầy đủ nội dung lực pháp luật Tố tụng dân lực hành vi Tố tụng dân đương Do đó, quy định Bộ luật Tố tụng dân 2015 vấn đề sở kế thừa quy định Bộ luật Tố tụng dân hành, nhiên có bổ sung thêm số quy định việc xác định lực hành vi Tố tụng dân đương người từ đủ 18 tuổi trở lên bị hạn chế lực hành vi dân sự, có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi việc thực quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự, việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi bị hạn chế lực hành vi dân sự, có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Quy định chi tiết Đoạn Khoản đoạn Khoản Điều 69 Bộ luật Tố tụng dân 2015 Theo đó, trường hợp xác định theo định Tòa án Quyền nghĩa vụ đương Bộ luật Tố tụng dân sựhiện hành Bộ luật Tố tụng dân ban hành năm 2015 dành điều khoản riêng biệt để quy định cách chi tiết, rõ ràng theo phương thức liệt kê quyền nghĩa vụ dân đương vụ án dân Thông qua đó, đương tự xác định rõ Vụ án dân tham gia, hưởng quyền đồng thời phải thực nghĩa vụ Về nguyên tắc, đương có quyền nghĩa vụ ngang tham gia tố tụng Quyền nghĩa vụ chung đương quy định Điều 58 Bộ luật Tố tụng dân 2004 Đến Bộ luật Tố tụng dân 2015, quyền nghĩa vụ ghi nhận lại Điều 70 có bổ sung thêm quy định quyền trách nhiệm đương việc cung cấp chứng cho đương khác Khoản Điều luật Đương tham gia vụ án dân với tư cách pháp lí khác có thêm quyền nghĩa vụ pháp lý khác Cụ thể, đương tham gia trình Tố tụng dân với tư cách nguyên đơn quyền nghĩa vụ chung đương theo Điều 58, nguyên đơn có quyền “Rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện; thay đổi nội dụng yêu cầu khởi kiện” (Khoản Điều 59 Bộ luật Tố tụng dân 2004) Đương tham gia trình Tố tụng dân với tư cách bị đơn có thêm quyền nghĩa vụ : Tòa án thông báo việc bị khởi kiện; chấp nhận bác bỏ phần toàn yêu cầu nguyên đơn; đưa yêu cầu phản tố nguyên đơn, có liên quan đến yêu cầu nguyên đơn đề nghị đối trừ với nghĩa vụ nguyên đơn (Điều 60 Bộ luật Tố tụng dân 2004) Đương tham gia trình Tố tụng dân với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có thêm yêu cầu độc lập tham gia tố tụng với bên nguyên đơn với bên bị đơn Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng độc lập có quyền nghĩa vụ nguyên đơn theo Điều 59 Bộ luật Tố tụng dân 2004 Nếu họ tham gia tố tụng với bên nguyên đơn có quyền lợi; tham gia tố tụng với bên bị đơn có nghĩa vụ có quyền, nghĩa vụ nguyên đơn theo Điều 59 bị đơn theo Điều 60 Bộ luật Tố tụng dân 2004 Ngoài ra, để bảo đảm quyền nghĩa vụ đương trường hợp đương cá nhân chết, đương quan, tổ chức giải thể, chấm dứt hoạt động, bảo vệ quyền nghĩa vụ người tham gia tố tụng khác vụ án dân mà bên đương chấm dứt tồn tại, Bộ luật Tố tụng dân sựcòn quy định thêm trường hợp kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng (Điều 62 Bộ luật Tố tụng dân 2004) Theo đó, sở kế thừa quyền nghĩa vụ tài sản, trường hợp đương cá nhân tham gia tố tụng lí chết mà quyền nghĩa vụ tài sản họ thừa kế người cử người đại diện tham gia tố tụng Nếu quyền nghĩa vụ họ không thừa kế Tòa án định đình giải vụ án theo quy định Bộ luật tố tụng dân Trường hợp đương quan, tổ chức bị giải thể chấm dứt hoạt động đại diện hợp pháp quan, tổ chức cấp quan, tổ chức đại diện hợp pháp quan, tổ chức người kế thừa quyền nghĩa vụ tố tụng Nếu quyền nghĩa vụ quan, tổ chức không chủ thể khác kế thừa Tòa án định đình vụ án theo quy định pháp luật Trường hợp tổ chức tư cách pháp nhân, người đại diện tham gia tố tụng chết tổ chức phải cử người đại diện khác để tham gia tố tụng, “nếu không cử người đại diện hoặc tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị giải thể thì cá nhân thành viên tổ chức tham gia tố tụng” (Khoản Điều 62 Bộ luật Tố tụng dân 2004) II Việc xác định tư cách pháp lý đương vụ án dân Căn xác định tư cách pháp lý đương vụ án dân Để bảo đảm cho đương tham gia trình tố tụng thực quyền nghĩa vụ mình, bảo đảm quyền lợi ích họ bảo đảm khách quan, đắn giải vụ án dân Tòa án, cần xác định đắn tư cách pháp lý đương vụ án dân Hay nói khác cần xác định xác xem vụ án dân đương tham gia tố tụng với tư cách nguyên đơn, bị đơn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Việc xác định tư cách pháp lý đương vụ án dân dựa quy định pháp luật Tố tụng dân ghi nhận khoản 2,3 Điều 56 Bộ luật Tố tụng dân 2004 Theo đó, xác định tư cách pháp lý đương vụ án dân dựa sau: Thứ nhất, xác định tư cách đương dựa sở việc xác định chủ thể chủ thể có quyền khởi kiện, chủ thể bị khởi kiện chủ thể có quyền yêu cầu, liên quan đến việc giải yêu cầu Thứ hai, xác định tư cách đương sở liên quan quyền lợi, nghĩa vụ, thời điểm tham gia tố tụng đương Thứ ba, vào thời điểm tham gia tố tụng để xác định tư cách tham gia đương nguyên đơn hay người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Cách thức xác định tư cách pháp lý đương vụ án dân a) Nguyên đơn Khoản 2, Điều 56 Bộ luật Tố tụng dân ghi nhận: “Nguyên đơn vụ án dân người khời kiện, người cá nhân, quan, tổ chức bộ luật quy định khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết vụ án dân cho rằng quyền lợi ích hợp pháp người bị xâm hại Cơ quan, tổ chức Bộ luật quy định khởi kiện vụ án dân để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước thuộc lĩnh vực mà mình phụ trách cũng nguyên đơn” Qua quy định này, ta nhận thấy rằng: để trở thành nguyên đơn cá nhân, quan, tổ chức phải đáp ứng yêu cầu sau: Thứ nhất, chủ thể cho quyền lợi ích hợp pháp bị xâm hại Điều cho thấy việc nguyên đơn tham gia tố tụng mang tính chủ động, nhận thấy quyền lợi thân bị xâm hại chủ thể tự yêu cầu quan chức bảo vệ quyền lợi cho Nó trái ngược lại với tính bị động bị đơn tham gia tố tụng Việc yêu cầu bảo vệ quyền lợi bị xâm hại xuất phát từ ý chí chủ quan nguyên đơn Về nguyên tắc, quyền lợi có bị xâm phạm chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật nội dung (quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình…) mà nguyên đơn bên chủ thể Thứ hai: Có lực pháp luật tố tụng dân lực hành vi tố tụng dân Để tham gia vào quan hệ pháp luật tố tụng dân nguyên đơn phải có lực pháp luật lực hành vi tố tụng dân việc có khả pháp luật quy định nguyên đơn phải tự thực quyền nghĩa vụ tố tụng dân ủy quyền cho người đại diện tham gia tố tụng Thứ ba, chủ thể trở thành nguyên đơn tự khởi kiện người khác khởi kiện vụ án dân yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp lợi ích công cộng, lợi ích thuộc lĩnh vực phụ trách Đối với chủ thể cá nhân có lực hành vi tố tụng dân đầy đủ quan, tổ chức thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án dân Tòa án thụ lý cá nhân, quan, tổ chức trở thành nguyên đơn Trường hợp cá nhân lực hành vi tố tụng dân sự, bị bị hạn chế lực hành vi tố tụng dân sự, người đại diện hợp pháp họ khởi kiện vụ án dân người bảo vệ quyền lợi xác định nguyên đơn Việc quy định nhiều chủ thể trở thành nguyên đơn cho thấy quan tâm pháp luật tới việc đảm bảo lợi ích chủ thể xã hội Thứ tư: Đơn khởi kiện Để khởi kiện xác định tư cách nguyên đơn chủ thể phải có đơn khởi kiện gửi đơn kiện tới Tòa án Đơn khởi kiện phải đầy đủ nội dung quy định khoản Điều 164 Bộ luật Tố tụng dân 2004 Trong trường hợp hai bên chủ thể quan hệ pháp luật nội dung tranh chấp mà khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quan hệ nội dung tranh chấp Tòa án thụ lý đơn khởi kiện bên trước bên xác định nguyên đơn Như vậy, nguyên đơn vụ án dân xác định ba trường hợp: người tự khởi kiện vụ án dân để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp mình; người khởi kiện vụ án dân để bảo vệ lợi ích chung cộng đồng, nhà nước; người người khác khởi kiện để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho Chẳng hạn, Công ty vệ sinh môi trường tỉnh H khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc anh X phải bồi thường thiệt hại hành vi xả rác thải sinh hoạt bữa bãi sông gây ô nhiễm môi trường chung Lúc này, đối tượng bảo vệ lợi ích chung cộng đồng Công ty vệ sinh môi trường tỉnh H nguyên đơn vụ án dân Ngoài nguyên đơn người có đơn khởi kiện, yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi cá nhân, lợi ích công cộng…thì bị đơn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trở thành nguyên đơn trường hợp: + Trường hợp nguyên đơn rút toàn yêu cầu khởi kiện, bị đơn giữ nguyên yêu cầu phản tố bị đơn trở thành nguyên đơn + Trường hợp nguyên đơn rút toàn yêu cầu khởi kiện người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trở thành nguyên đơn, người có nghĩa vụ với yêu cầu độc lập trở thành nguyên đơn b) Bị đơn Nếu nguyên đơn đương đóng vai trò quan trọng vụ án dân sự, tạo điều kiện tiên để có vụ án dân phát sinh Tòa bị đơn đóng vai trò thiếu trình giải vụ án dân Bị đơn kèm với nguyên đơn, tư cách bị đơn xác định với tư cách nguyên đơn Khoản 3, Điều 56 Bộ luật Tố tụng dân quy định: “Bị đơn vụ án dân người bị nguyên đơn khởi kiện hoặc cá nhân, quan tổ chức khác Bộ luật quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân cho rằng quyề lợi ích hợp pháp nguyên đơn bị người xâm phạm” Cá nhân, quan, tổ chức bị xác định bị đơn vụ án dân đáp ứng điều kiện sau: Thứ nhất, người bị nguyên đơn theo quy định Bộ luật Tố tụng dân khởi kiện Việc tham gia tố tụng bị đơn mang tính thụ động bị bắt buộc tham gia tố tụng Họ tham gia tố tụng họ gửi đơn khởi kiện tới Tòa án mà buộc phải tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi nguyên đơn Điều trái ngược với tính chủ động nguyên đơn gửi đơn tới Tòa nhận thấy quyền lợi bị xâm hại Cùng lúc với việc nguyên đơn khởi kiện vụ án dân Tòa án tư cách bị đơn xác lập, người mà nguyên đơn cho có hành vi xâm phạm đến quyền lợi xét xử bị đơn triệu tập nhằm giải quyền lợi nguyên đơn Bị đơn tham gia tố tụng để trả lời việc kiện bị nguyên đơn khởi kiện theo quy định pháp luật Thứ hai, có lực pháp luật lực hành vi tố tụng dân sự: Cũng giống nguyên đơn, bị đơn phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu lực chủ thể tham gia tố tụng Vì trình giải vụ án dân trình phức tạp bao gồm nhiều thủ tục, nhiều giai đoạn tố tụng khác nhau, bị đơn tham gia vào tất giai đoạn khác trình để thực quyền nghĩa vụ tố tụng Thông thường cá nhân coi có lực hành vi tố tụng dân đủ 18 tuổi trở lên, không bị lực hành vi dân Đối với người chưa đủ 18 tuổi, người bị lực hành vi dân người đại diện hợp pháp họ người thay mặt họ để thực quyền nghĩa vụ tố tụng nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương trước Tòa án (khoản 4, 5, Điều 57 Bộ luật Tố tụng dân 2004) Thứ ba, Bị đơn người giả thiết người có hành vi xâm phạm đến quyền lợi nguyên đơn Bị đơn xác định với nguyên đơn khởi kiện vụ án dân Tòa Nếu nguyên đơn vụ án dân người giả thiết cho quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm bị đơn người giả thiết cho xâm phạm quyền lợi nguyên đơn Việc xác định bị đơn có xâm phạm đến quyền lợi nguyên đơn hay dựa vào định Tòa án Chẳng hạn, vụ án dân Công ty vệ sinh môi trường tỉnh H anh X kể anh X xác định bị đơn vụ án dân Trong trình giải vụ án dân Tòa nguyên đơn trở thành bị đơn bị đơn trở thành nguyên đơn Theo Khoản khoản Điều 219 Bộ luật Tố tụng dân sự, nguyên đơn trở thành bị đơn trường hợp nguyên đơn rút toàn yêu cầu khởi kiện, bị đơn giữ yêu cầu phản tố Người có nghĩa vụ yêu cầu độc lập trở thành bị đơn nguyên đơn rút toàn yêu cầu khởi kiện, bị đơn rút toàn yêu cầu phản tố người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan giữ nguyên yêu cầu độc lập họ c) Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Theo quy định khoản 4, Điều 56 Bộ luật Tố tụng dân người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hiểu cách chung người tham gia tố tụng vào vụ án phát sinh nguyên đơn bị đơn để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác với nguyên đơn bị đơn, họ người khởi kiện người bị kiện Việc tham gia tố tụng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án dân họ chủ động theo yêu cầu đương khác theo yêu cầu Tòa án Một chủ yếu để người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng quyền đòi bồi hoàn như: quyền chủ phương tiện người lái xe họ trường hợp chủ phương tiện phải bồi thường cho người bị hại người lái xe gây ra; quyền nghĩa vụ người thứ ba liên quan giải chia tài sản chung với vợ chồng… Để xác định tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, trước hết ta vào việc xác định tư cách đương trước Tòa án Cũng giống bị đơn, xuất người có quyền lợi phụ thuộc vào việc thực quyền khởi kiện nguyên đơn việc thụ lý vụ án dân Tòa án Nếu nguyên đơn không khởi kiện Tòa án không thụ lý vụ án dân xuất tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bao gồm hai loại: người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng độc lập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng không độc lập Thứ nhất, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng độc lập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng độc lập với nguyên đơn bị đơn Trong vụ án dân sự, lợi ích pháp lý người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng độc lập độc lập với lợi ích pháp lý nguyên đơn, bị đơn nên yêu cầu họ chống nguyên đơn, bị đơn 10 Thứ hai, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng không độc lập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng phụ thuộc vào nguyên đơn bị đơn Do đó, tham gia tố tụng, lợi ích pháp lý họ phụ thuộc vào lợi ích pháp lý nguyên đơn bị đơn Tuy nhiên, họ có quyền định phạm vi quyền lợi Tuy nhiên, cách phân loại đến phân loại dựa thực tiễn xét xử, Bộ luật Tố tụng dân hành Bộ luật Tố tụng dân 2015 chưa có quy định cụ thể việc phân loại người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kể KẾT LUẬN Đương đóng vai trò quan trọng quan hệ pháp luật tố tụng dân sự, đó, việc xác định tư cách pháp lý đương vụ án dân có ý nghĩa lớn Nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc vụ án dân có giải cách đắn quyền lợi ích chủ thể có bảo vệ hay không Trên sở ngày hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động xét xử chủ thể có thẩm quyền, vấn đề đương việc xác định tư cách pháp lý đương ngày giải triệt để DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật dân năm 2005 Bộ luật Tố tụng dân năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 Bộ luật tố tụng dân năm 2015 Học viện Tư pháp, Giáo trình luật tố tụng dân sự, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2007 Http://www.thongtinphapluatdansu.wordpress.com Nghị 03/2012/NQ-HĐTP ngày 3/12/2012 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định phần thứ “Những quy định chung” Bộ luật Tố tụng dân sửa đổi bổ sung theo luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Tố tụng dân 11 Nguyễn Thái Phúc, viết: “Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tố tụng dân sự”, Tạp chí nhà nước pháp luật, số 10/2005 Nguyễn Triều Dương, viết: “Về đương tố tụng dân sự”, Tạp chí luật học, Đặc san góp ý dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự, 2004 Trần Anh Tuấn, viết: “Quyền khởi kiện việc xác định tư cách tham gia tố tụng”, tạp chí Tòa án nhân dân, số 23, số tháng 12/2008 10.Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Tố tụng dân sự, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2011 MỤC LỤC 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Đương sự và việc xác định tư cách pháp lý của đương sự trong vụ án dân sự, Đương sự và việc xác định tư cách pháp lý của đương sự trong vụ án dân sự, Đương sự và việc xác định tư cách pháp lý của đương sự trong vụ án dân sự, Cách thức xác định tư cách pháp lý của đương sự trong vụ án dân sự

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay