Phân tích làm sáng tỏ về chi phí để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp và vấn đề chuyển giá đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hướng khắc phục để chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp

16 720 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 12:27

Cùng với quá trình phát triển của đời sống kinh tế xã hội, thuế ra đời và tồn tại khách quan, là điều kiện vật chất quan trọng để nhà nước tồn tại và phát triển. Hiện nay, có nhiều loại thuế khác nhau, được quy định, hướng dẫn áp dụng chi tiết trong nhiều văn bản khác nhau của hệ thống pháp luật về thuế. Một trong số các loại thuế mà pháp luật thuế quy định phải kể đến thuế thu nhập doanh nghiệp, một loại thuế khá phổ biến và góp phần quan trọng trong việc tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Và nhóm 3 xin trình bày một vài khía cạnh về loại thuế này qua phần bài tập của nhóm với đề tài: “Phân tích làm sáng tỏ về chi phí để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp và vấn đề chuyển giá đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hướng khắc phục để chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp” LỜI MỞ ĐẦU Cùng với trình phát triển đời sống kinh tế xã hội, thuế đời tồn khách quan, điều kiện vật chất quan trọng để nhà nước tồn phát triển Hiện nay, có nhiều loại thuế khác nhau, quy định, hướng dẫn áp dụng chi tiết nhiều văn khác hệ thống pháp luật thuế Một số loại thuế mà pháp luật thuế quy định phải kể đến thuế thu nhập doanh nghiệp, loại thuế phổ biến góp phần quan trọng việc tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước Và nhóm xin trình bày vài khía cạnh loại thuế qua phần tập nhóm với đề tài: “Phân tích làm sáng tỏ chi phí để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp vấn đề chuyển giá doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hướng khắc phục để chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp” NỘI DUNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Khái niệm Thuế thu nhập doanh nghiệp loại thuế trực thu đánh vào thu nhập chịu thuế tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế Thuế trực thu loại thuế động viên, điều tiết vào thu nhập người chịu thuế Đối tượng nộp thuế phải có thu nhập chịu thuế; thu nhập cao đóng thuế nhiều Trong thuế trực thu, người có nghĩa vụ nộp thuế đồng thời người chịu thuế thu nhập mà hưởng Chính vậy, thuế trực thu không tính vào cấu giá thành hàng hoá dịch vụ không trừ vào chi phí tính lợi tức chịu thuế (thu nhập chịu thuế) sở sản xuất kinh doanh Đặc điểm thuế thu nhập doanh nghiệp Thứ nhất, thuế thu nhập doanh nghiệp thuế trực thu, đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp, nhà đầu tư thuộc thành phần kinh tế khác đồng thời người chịu thuế Thứ hai, thuế thu nhập doanh nghiệp phụ thuộc vào kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhà đầu tư Thuế thu nhập doanh nghiệp xác định sở thu nhập chịu thuế, nên doanh nghiệp, nhà đầu tư kinh doanh có lợi nhuận phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Thứ ba, thuế thu nhập doanh nghiệp công cụ quan trọng Nhà nước việc thực chứng điều tiết hoạt động kinh tế - xã hội thời kỳ phát triển kinh tế định mức độ điều tiết thuế thu nhập doanh nghiệp lớn Nội dung thuế thu nhập doanh nghiệp 3.1, Phạm vi điều chỉnh Theo quy định luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 thuế thu nhập doanh nghiệp điều tiết vào thu nhập tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, không điều tiết thu nhâp cá nhân có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (đã xác định đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân) 3.2, Đối tượng điều chỉnh a, Người nộp thuế: Căn vào điều luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp tổ chức khác thực hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phân chia thành nhóm sau đây: • • Các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ bao gồm: - Doanh nghiệp thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam: Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty nhà nước, nhóm công ty - Doanh nghiệp thành lập theo quy định pháp luật nước (sau gọi doanh nghiệp nước ngoài) có sở thường trú sở thường trú Việt Nam Tại khoản điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 quy định: Cơ sở thường trú doanh nghiệp nước sở sản xuất, kinh doanh mà thông qua sở này, doanh nghiệp nước tiến hành phần toàn hoạt động sản xuất, kinh doanh Việt Nam mang lại thu nhập, bao gồm: - Chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, công xưởng, phương tiện vận tải, hầm mỏ, mỏ dầu, khí địa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên khác Việt Nam - Địa điểm xây dựng, công trình xây dựng, lắp đặt, lắp ráp - Cơ sở cung cấp dịch vụ, bao gồm dịch vụ tư vấn thông qua người làm công hay tổ chức, cá nhân khác - Đại lý cho doanh nghiệp nước - Đại diện Việt Nam trường hợp đại diện có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước đại diện thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước thường xuyên thực việc giao hàng hoá cung ứng dịch vụ Việt Nam - Tổ chức thành lập theo Luật hợp tác xã: hợp tác xã, liên minh hợp tác xã tổ hợp tác Nhóm tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã có thực hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập: - Đơn vị nghiệp thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam, gồm Tổ chức kinh tế tổ chức trị, trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; quan hành chính, đơn vị nghiệp có tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ - Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập b, Đối tượng chịu thuế: Theo quy định Điều luật thuế thu nhập doanh nghiệp thu nhập chịu thuế xác định đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp khoản thu nhập hợp pháp doanh nghiệp gồm nhóm: - Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ tổ chức kinh doanh - Thu nhập khác tổ chức kinh doanh: bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, lý tài sản; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; hoàn nhập khoản dự phòng; thu khoản nợ khó đòi xoá đòi được; thu khoản nợ phải trả không xác định chủ; khoản thu nhập từ kinh doanh năm trước bị bỏ sót khoản thu nhập khác, kể thu nhập nhận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh Việt Nam Đối chiếu với quy định người nộp thuế, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 xác định thu nhập chịu thuế dựa mối quan hệ: mối quan hệ quốc tịch (nhà nước công dân) mối quan hệ lãnh thổ (nhà nước chủ quyền lãnh thổ quốc gia) (Xem thêm khoản điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp) 3.3, Căn tính thuế thu nhập doanh nghiệp Tại điều luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 dựa vào thu nhập tính thuế thuế suất theo công thức sau: Số Thuế thu nhập Doanh nghiệp phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất Thu nhập chịu thuế: Khoản điều luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: Thu nhập chịu thuế doanh thu trừ khoản chi trừ hoạt động sản xuất, kinh doanh cộng thu nhập khác, kể thu nhập nhận Việt Nam Thu chịu nhập thuế = thu Doanh Chi phí hợp lý Thu nhập khác, kể thu - trừ + nhập nhận Việt Nam Thu nhập tính thuế: Thu tính thuế II nhập Thu nhập Thu nhập chịu thuế - miễn thuế - Các khoản lỗ kết chuyển từ năm trước CÁC CHI PHÍ ĐỂ XÁC ĐỊNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Các khoản chi phí trừ Về nguyên tắc, khoản chi phí trừ hay nói cách khác khoản chi phí hợp lý kỳ tính thuế khoản chi phí đáp ứng điều kiện mà pháp luật thuế quy định Cụ thể điều kiện quy định Khoản Điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013; Điều Thông tư số 78/2014/TT-BTC; Điều Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính Theo đó, trừ khoản chi không trừ liệt kê cụ thể, Doanh nghiệp trừ khoản chi đáp ứng đủ điều kiện sau: + Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp; khoản chi thực nhiệm vụ quốc phòng, an ninh doanh nghiệp theo quy định pháp luật + Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định pháp luật + Đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá bao gồm thuế GTGT) phải có chứng từ toán không dùng tiền mặt, trừ trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ toán không dùng tiền mặt theo quy định pháp luật Trong đó, điều kiện thứ nhất, khoản chi trừ khoản chi đáp ứng điều kiện chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Tức khoản chi phí chi nhằm mục đích tạo thu nhập chịu thuế Nói khác đi, khoản chi liên quan tới doanh thu thu nhập chịu thuế doanh nghiệp Chẳng hạn, khoản chi phí phải trả cho nguyên vật liệu, chi phí cho nhân công, quản lí, bán hàng…… Các khoản chi phải đảm bảo tính thực tế khoản chi, tránh tình trạng gian lận, trốn thuế thông qua số hành vi khai khống chi phí mà thực tế không chi tăng giá trị khoản chi trích trước vào chi phí mà thực tế không chi… Khoản chi thực nhiệm vụ an ninh, quốc phòng doanh nghiệp: quy định bổ sung cho trường hợp khoản chi tính vào chi phí trừ, thể ưu đãi thuế doanh nghiệp thực khoản chi lĩnh vực lĩnh vực đặc biệt quan trọng quốc gia Thứ hai, khoản chi phải có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định pháp luật: hóa đơn, chứng từ hợp pháp để xác định khoản chi doanh nghiệp có hợp lý, hợp pháp hay không có xác định chi phí trừ tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay không Những khoản chi hóa đơn, chứng từ, có hóa đơn, chứng từ không hợp pháp không tính chi phí trừ Trừ số trường hợp đặc biệt mà thực tế sở kinh doanh mua hàng hóa, nguyên liệu đối tượng có hóa đơn, chứng từ thực tế khoản chi lại cần thiết cho hoạt động kinh doanh, chí chiếm tỷ trọng lớn giá thành sản phẩm, với trường hợp này, pháp luật quy định cho phép doanh nghiệp lập bảng kê dựa quy định Bộ Tài sở chứng từ đề nghị toán người bán hàng, cung ứng dịch vụ Và bảng kê phải đảm bảo tính xác trung thực kê khai Cụ thể trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ hóa đơn phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư 78 kèm theo chứng từ toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ là: - Mua hàng hóa nông sản, hải sản, thủy sản người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; - Mua sản phẩm thủ công làm đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra; - Mua đất, đá, cát, sỏi hộ gia đình, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra; - Mua phế liệu người trực tiếp thu nhặt; - Mua đồ dùng, tài sản, dịch vụ hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra; - Mua hàng hóa, dịch vụ hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (không bao gồm trường hợp nêu trên) có mức doanh thu ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm) Thứ ba, khoản chi phí phải nằm giới hạn mà pháp luật cho phép, trừ trường hợp không buộc phải có chứng từ toán không dùng tiền mặt theo quy định pháp luật khoản chi có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá bao gồm thuế GTGT) toán phải có chứng từ toán không dùng tiền mặt Các hóa đơn, chứng từ để xác định khoản chi có hợp pháp hay không để quan tra, kiểm tra xác thực tính xác giao dịch, giá trị giao dịch Với quy định góp phần ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp mua bán, sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp Khi có chứng từ làm chứng cho việc trao đổi tiền hàng toán chi phí giúp làm giảm gánh nặng cho quan thuế xác minh hóa đơn bán hàng Ví dụ: Trong tháng năm 2014, Công ty kế toán Thiên Ưng có hóa đơn đầu vào 50 triệu đồng chưa toán Khoản chi phí 50 triệu đồng có hóa đơn đầu vào công ty tính vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế công ty năm 2014 Và sang năm 2015 công ty toán tiền mặt công ty phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí hóa đơn đó vào kỳ tính thuế phát sinh việc toán tiền mặt (kỳ tính thuế năm 2015) Pháp luật hành không liệt kê cụ thể khoản chi xác định chi phí trừ để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp mà quy định nguyên tắc chung để khoản chi coi chi phí trừ, việc quy định tránh sai sót xảy đưa liệt kê cho nhiều khoản chi lúc, đồng thời dự liệu chi phí khác phát sinh tương lai đáp ứng điều kiện khoản chi phí trừ Quy định góp phần làm ổn định hệ thống văn pháp luật, tránh việc phải sửa đổi, bổ sung luật nhiều lần có khoản chi phí phát sinh Có thể kể đến số khoản chi phí coi chi phí trừ phát sinh thực tiễn hoạt động doanh nghiệp như: Chi phí cho nguyên vật liệu, hàng hóa: khoản chi phí sử dụng để sản xuất hàng hóa, dịch vụ tạo thu nhập chịu thuế doanh nghiệp kỳ tính thuế Được tính giá thực tế xuất kho doanh nghiệp kết hợp với định mức tiêu hao hợp lý theo quy định Chi phí tiền lương khoản trích theo lương: Chi phí tiền lương bao gồm khoản tiền lương, tiền công khoản phụ cấp có tính chất lương phải trả cho người lao động, tuân thủ quy định pháp luật lao động, sách tiền lương, tiền công cho người lao động; khoản trích theo lương như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Kinh phí Công đoàn….trong đó, tỷ lệ khoản chi phí doanh nghiệp tính vào chi phí lần lược là: 18%, 3%, 1% 2% (Theo Công văn 4064/BHXHTHU quy định tỷ lệ đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp năm 2015) Chi phí khấu hao tài sản cố định: tức chi phí cho tư liệu lao động tham gia cách trực tiếp gián tiếp vào chu kỳ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, giá trị chuyển phần vào chi phí doanh nghiệp, thể hình thức khấu hao Với mức tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định, thời gian, mức trích khấu hao, nguyên tắc, phương pháp trích khấu hao tài sản cố định sử dụng cho kinh doanh Bộ Tài quy định Chi phí dịch vụ mua ngoài: với khoản chi chi cho điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, chi sửa chữa tài sản cố định, thuê dịch vụ pháp lý, thuê tài sản cố định theo hợp đồng, chi phí dịch vụ mua nhà thầu, chi cho công tác phí…… Và khoản chi phí khác như: chi thưởng sáng kiến, cải tiến doanh nghiệp có quy định cụ thể việc chi thưởng, chi thêm cho lao động nữ, khoản phí, lệ phí, thuế phải nộp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, Khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề nghiệp cho người lao động …… số khoản chi phí bổ sung theo thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 Các khoản chi phí không trừ Chi phí không trừ tính thuế thu nhập doanh nghiệp khoản chi phí không đáp ứng điều kiện chi phí trừ quy định thuế thu nhập doanh nghiệp Cụ thể Khoản Điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013 liệt kê 15 khoản chi xác định khoản chi phí không trừ để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm: - - - Khoản chi không đáp ứng đủ điều kiện quy định Khoản Điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013, trừ phần giá trị tổn thất thiên tai, dịch bệnh trường hợp bất khả kháng khác không bồi thường Khoản tiền vi phạm hành Khoản chi bù đắp nguồn kinh phí khác Phần chi phí quản lí kinh doanh doanh nghiệp nước phân bổ cho sở thường trú Việt Nam vượt mức tính theo phương pháp phân bổ pháp luật Việt Nam quy định Phần chi vượt mức theo quy định pháp luật trích lập dự phòng Phần chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh đối tượng tổ chức tín dụng tổ chức kinh tế vượt 150% mức lãi suất Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố thời điểm vay Khoản trích khấu hao tài sản cố định không quy định pháp luật - - - - Khoản trích trước vào chi phí không quy định pháp luật Tiền lương, tiền công chủ doanh nghiệp tư nhân; thù lao cho sáng lập viên doanh nghiêp không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh; tiền lương, tiền công, khoản hạch toán chi khác để chi trả cho người lao động thực tế không chi trả hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật Phần chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ thiếu Phần thuế giá trị gia tăng đầu vào khấu trừ, thuế giá trị gia tăng nộp theo phương pháp khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng, môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh vượt 15% tổng số chi trừ Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, khắc phục hậu thiên tai, làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho đối tượng sách theo quy định pháp luật, khoản tài trợ theo chương trình nhà nước dành cho địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Phần trích quỹ hưu trí tự nguyện quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động vượt mức quy định theo quy định pháp luật Các khoản chi hoạt động kinh doanh: ngân hàng, bảo hiểm, xổ số, chứng khoán số hoạt động kinh doanh đặc thù khác theo quy định trưởng Bộ Tài Chi tiết trường hợp xác định khoản chi phí này, khoản trường hợp chi phí không trừ hướng dẫn cụ thể Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 Bộ tài hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung số điều luật thuế sửa đổi bổ sung số điều nghị định thuế sửa đổi bổ sung số điều thông tư số 78/2014/TTBTC ngày 18/6/2014, thông tư số 114/2014/TT-BTC, thông tư số 151/2014/TT-BTC Bộ Tài Ví dụ 9: Khi nộp hồ sơ toán thuế năm 2014, doanh nghiệp A có trích quỹ dự phòng tiền lương 10 tỷ đồng, đến ngày 30/06/2015 (đối với trường hợp doanh nghiệp áp dụng kỳ tính thuế theo năm dương lịch), doanh nghiệp A chi số tiền từ quỹ dự phòng tiền lương năm 2014 tỷ đồng doanh nghiệp A phải tính giảm chi phí tiền lương năm sau (năm 2015) tỷ đồng (10 tỷ – tỷ) Khi lập hồ sơ toán năm 2015 doanh nghiệp A có nhu cầu trích lập tiếp tục trích lập quỹ dự phòng tiền lương theo quy định III VẤN ĐỀ CHUYỂN GIÁ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Định nghĩa Chuyển giá khái niệm kinh tế thị trường phát triển, quan hệ kinh tế thiết lập đa dạng, có liên kết, phối hợp chủ thể kinh doanh, mà việc xác định lợi ích kinh tế vượt phạm vi chủ thể riêng lẻ, tính lợi ích chung tập đoàn hay nhóm liên kết Tuy nhiên, tùy theo cách tiếp cận mà khái niệm chuyển giá hiểu khác Có ý kiến cho rằng, chuyển giá hành vi chủ thể kinh doanh thực nhằm thay đổi giá trị trao đổi hàng hóa, dịch vụ quan hệ với bên liên kết Hành vi có đối tượng tác động giá cả, chuyển giá hiểu việc thực sách giá hàng hóa, dịch vụ tài sản chuyển dịch thành viên tập đoàn qua biên giới không theo giá thị trường nhằm tối thiểu hóa số thuế công ty đa quốc gia Bên cạnh đó, lại có ý kiến cho chuyển giá hoạt động tối thiểu hóa nghĩa vụ đóng thuế kinh doanh thông qua việc vận dụng điều khoản luật pháp nhằm tăng chi phí đầu vào, giảm giá đầu lợi ích đối tác liên kết kinh tế Như vậy, có nhiều khái niệm khác chuyển giá, song, tựu chung lại chuyển giá hiểu hoạt động đặt trước chủ thể kinh doanh có mối quan hệ liên kết nhằm thay đổi mức giá quan hệ mua, bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, vốn, tài sản có khác biệt so với giá thị trường Mục tiêu chuyển giá nhằm tối đa hóa lợi nhuận nhóm có quan hệ liên kết kinh tế (tập đoàn, công ty đa quốc gia hay nhóm công ty có mối quan hệ liên kết) sở giảm thiểu nghĩa vụ thuế Đối tượng tác động hoạt động chuyển giá giá Vài nét thực tiễn vấn đề chuyển giá doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Tại Việt Nam, theo số liệu từ Bộ Tài có 20 - 30% tổng số doanh nghiệp (Doanh nghiệp) FDI hoạt động địa bàn kê khai có kết kinh doanh lỗ liên tiếp - năm, chí năm Rõ ràng với quy định hành, Doanh nghiệp rơi vào tình trạng thua lỗ Doanh nghiệp tránh việc nộp thuế Nhưng Doanh nghiệp FDI lại tồn nghịch lý dù lỗ triền miên, Doanh nghiệp liên tục mở rộng hoạt động sản xuất - kinh doanh Theo nhìn nhận chuyên gia, biểu tình trạng lợi dụng việc chuyển giá để gian lận, trốn thuế Các Doanh nghiệp FDI dùng phương thức khác để trốn tránh khoản thuế, phí thông qua việc báo lỗ hoạt động kinh doanh, sau chuyển lợi nhuận công ty mẹ nước Phổ biến việc kê giá nguyên liệu đầu vào cao, đồng thời tìm cách khai tăng chi phí quảng cáo, khuyến nhằm triệt tiêu lợi nhuận Ngoài ra, để “phù phép” lãi thành lỗ thông qua hình thức chuyển giá, Doanh nghiệp FDI làm riêng lẻ mà hoạt động tập đoàn liên kết thành nhóm Từ đó, đơn vị tự dàn xếp giá với thông qua giao dịch liên kết nhằm tìm kiếm thêm lợi nhuận mà bỏ thêm vốn hay mở rộng sản xuất Ví dụ: Công ty Coca - Cola Việt Nam bị lỗ liên tục kể từ bước chân vào thị trường Việt Nam (năm 1994) ngành kinh doanh nước giải khát đánh giá có khả sinh lợi cao Trước tình hình ngành thuế bắt tay vào tìm hiểu thực hư Kết phân tích cho thấy cấu chi phí Coca - Cola Việt Nam, chi phí nguyên vật liệu (hương liệu độc quyền công ty mẹ cung cấp) chiếm tỉ lệ cao Do có 40% chi phí nguyên vật liệu thuộc giao dịch nội tập đoàn nên ngành thuế nghi ngờ Coca - Cola Việt Nam định giá cao chi phí đầu vào để giảm thiểu gánh nặng thuế Tuy nhiên, để tìm hiểu giá “thổi phồng” ngành thuế xác định được, điều tra giá nguyên vật liệu Coca - Cola mua bán công ty nước khác tập đoàn Thực trạng gây thất thu thuế cho nhà nước mà dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh Doanh nghiệp nước Doanh nghiệp FDI… Như vậy, cần thiết tăng cường quản lý vấn đề chuyển giá quan thuế phần xuất phát từ khuynh hướng toàn cầu hợp tác trao đổi thông tin quan thuế quốc gia có vai trò quan trọng Văn pháp luật có riêng phần đề cập đến chuyển giá Thông tư 74TC/TCT hướng dẫn thuế nhà đầu tư nước ngoài, vấn đề chuyển giá thực tế đề cập Công văn 1664 ngày 11/10/1994 hướng dẫn thực hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Công văn đề cập đến khái niệm “những xí nghiệp liên kết” quy định Việt Nam nước ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam có quyền áp dụng quy định việc chống chuyển giá xí nghiệp liên kết, xí nghiệp có quan hệ kinh tế với mà khác với quan hệ kinh tế xí nghiệp độc lập Sau Thông tư 89/1999/TT-BTC (thay Thông tư 74), Thông tư 13/2001/TT-BTC (thay Thông tư 89) đề cập cách ngắn gọn quy định chuyển giá, ba Thông tư kể có nội dung quy định biện pháp chống chuyển giá hoàn toàn trùng khớp nhau, tất văn thiếu hướng dẫn chi tiết, gây nhiều thắc mắc xung quanh quy định văn Chính quy định sơ sài, chưa sát với thực tế làm cho vấn đề chuyển giá trở nên rối rắm, khó khăn dẫn đến việc áp dụng không đúng, thực cách hiệu thực tiễn, gây khó khăn cho quan áp dụng không kiểm soát vấn đề chuyển giá Tiếp đến Thông tư 13 thay Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 Không giống Thông tư 13 quy định riêng Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam, Thông tư 128 áp dụng tất Doanh nghiệp thành lập Việt Nam Tuy nhiên, quy định cụ thể chuyển giá Thông tư 13 không ghi nhận Thông tư 128 Sau gần hai năm dài chuẩn bị, vào ngày 19/12/2005, chuyển giá nhắc lại Thông tư 117/2005/TT-BTC (có hiệu lực ngày 26/1/2006) Bộ Tài ban hành hướng dẫn việc thực xác định giá thị trường giao dịch kinh doanh bên có quan hệ liên kết Khác biệt lớn so với văn trước đây, vốn quy định áp dụng Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam bên liên kết, văn mở rộng sang tất giao dịch nước quốc tế Thông tư 117/2005/TT-BTC xem văn pháp lý điều chỉnh cách chi tiết biện pháp chống chuyển giá phương pháp định giá chuyển giao Ý nghĩa việc định giá chuyển giao xác định lại giá giao dịch Doanh nghiệp liên kết nhằm đưa giá giao dịch liên kết với giá thị trường Có thể nói chuyển giá quy định trước Thông tư 74, Thông tư 89, Thông tư 13 đến Thông tư 117 ban hành hệ thống quy định pháp luật Việt Nam chuyển giá ý công ty đa quốc gia thực quan tâm Điều thể rõ báo cáo khảo sát chuyển giá toàn cầu công ty kiểm toán Ernst & Young chuyển giá, có ghi nhận Việt Nam quốc gia có quy định pháp luật hiệu việc lưu giữ cung cấp liệu chứng từ chuyển giá Ảnh hưởng vấn đề chuyển giá Khi xảy hành vi chuyển quy định pháp luật để xử lý không xử lý theo quy định pháp luật có tác động sau: Thứ nhất, làm thất thu ngân sách nhà nước Đây coi tác động hiển nhiên với việc doanh nghiệp lợi thuế phần thuế lẽ thu theo Luật không nộp vào ngân sách nhà nước, thực tế Việt Nam số thất thu không nhỏ Không phải ngẫu nhiên mà năm 2009, có 760/1.358, tức có tới 56% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài(FDI) hoạt động kinh doanh Việt Nam kê khai lỗ Tất nhiên, có trường hợp lỗ thật số lỗ có nhiều nguyên nhân, loại trừ khả chuyển giá, vì, lỗ thực có chuyện nhà đầu tư nước tiếp tục gia tăng đầu tư vào Việt Nam Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp, nhà đầu tư nước xác định giá chuyển giao khác xa giá thị trường Kết giám định Công ty giám định quốc tế Thuỵ Sĩ (SGS) cho thấy: “Liên doanh Khách sạn Thăng Long (TP Hồ Chí Minh) - giá trị thiết bị khai báo 496.906 USD, giá trị thẩm định khai khống 190.006 USD, chiếm tỷ lệ 40,43% Trung tâm quốc tế dịch vụ văn phòng (Hà Nội) - giá trị thiết bị khai báo 1.288.170 USD, giá trị thẩm định khai khống 260.000 USD, tỷ lệ 21,16% Thứ hai, tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh chủ thể kinh tế Mặc nhiên, doanh nghiệp hưởng lợi nghĩa vụ thuế thông qua hành vi chuyển giá, doanh nghiệp thu lợi cao doanh nghiệp khác có điều kiện không thực hành vi chuyển giá Một môi trường cạnh tranh lành mạnh phải tạo khả hưởng lợi đáng từ hoạt động kinh doanh đáng Ngoài ra, với việc lợi nhờ chuyển giá, doanh nghiệp mua nguyên liệu đầu vào với giá cao làm cho doanh nghiệp khác mua nguyên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh, đẩy doanh nghiệp khác vào tình trạng phá sản Thứ ba, chuyển giá tạo không công cạnh tranh doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa Chẳng hạn, doanh nghiệp FDI sử dụng công cụ “chuyển giá” để tối ưu hóa lợi nhuận công ty mẹ nước báo cáo thua lỗ quốc gia kinh doanh để khỏi đóng thuế nhiều trường hợp hoàn thuế, công ty FDI có nhiều nguồn lực tài để đầu tư vào hoạt động tiếp thị, quảng bá Trong đó, doanh nghiệp nội địa phải thực nghĩa vụ thuế nghiêm túc nên nhiều thua thiệt với công ty FDI Hiện tượng có xu hướng gia tăng doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm, chẳng hạn sữa, cà phê Nếu doanh nghiệp nước không đủ tiềm lực tài để cạnh tranh, họ bị ưu đưa đến phá sản buộc phải chuyển sang kinh doanh ngành khác Các công ty đa quốc gia (MNC) dần trở nên độc quyền thao túng thị trường nước, kiểm soát giá dần tính tự cạnh tranh thị trường tự Khi đó, Chính phủ gặp khó khăn trình hoạch định sách kinh tế vĩ mô thúc đẩy ngành sản xuất nước phát triển Thứ tư, doanh nghiệp FDI tham gia, họ sử dụng chuyển giá để thâm nhập thị trường bước chiếm lĩnh thị trường nước Việc thực trực tiếp gián tiếp thông qua việc thôn tính doanh nghiệp nước Nếu thực trực tiếp, MNC tăng cường hoạt động quảng cáo, khuyến mức để thu hút ý người tiêu dùng Nếu thực gián tiếp, với tiềm lực tài mạnh, MNC tiến hành liên doanh với doanh nghiệp nước với tỷ lệ vốn góp cao để nắm quyền quản lý Khi nắm quyền quản lý MNC thực hành vi chuyển giá nhằm làm cho kết kinh doanh thua lỗ kéo dài Khi kết hoạt động kinh doanh bị thua lỗ bắt buộc phải tăng vốn góp lên, đối tác không đủ tiềm lực tài phải bán lại phần vốn góp từ công ty liên doanh chuyển thành công ty 100% vốn nước MNC nắm giữ quyền sở hữu công ty Kế hoạch thôn tính doanh nghiệp nước thành công Hai ví dụ điển hình cho trường hợp 10 công ty Coca Cola Chương Dương P&G Việt Nam Sau đánh bật các đối thủ bên liên kết kinh doanh khỏi thị trường, MNC chiếm lĩnh thị trường nâng giá sản phẩm để bù lại phần chi phí trước bỏ Đây tình trạng thường gặp Việt Nam mà trình độ quản lý yếu III THẤT THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐỂ CHỐNG THẤT THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Vài nét thực tiễn thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam Thực trạng chung kinh tế Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiệm vụ thu ngân sách ngành Tài nặng nề Trước tình hình đó, toàn Ngành triển khai đồng giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách, hạn chế nợ đọng thuế nhằm ngăn chặn hành vi gian lận thuế, vi phạm sản xuất kinh doanh, nâng cao tính tuân thủ pháp luật người nộp thuế… Những khó khăn chung kinh tế tạo áp lực lớn thu Ngân sách nhà nước ngành Thuế nói riêng ngành Tài nói chung Trong đó, nhiệm vụ thu Ngân sách nhà nước ngành Thuế lại đối mặt với thực trạng trốn thuế gian lận thuế ngày tinh vi phức tạp Thất thu thuế nhiều khía cạnh, chẳng hạn: thất thu thuế bất động sản; Thất thu lĩnh vực thuế giá trị gia tăng; Thất thu thương mại điện tử, dịch vụ kinh doanh qua mạng; Thất thu hạch toán chi phí không hợp lý, hợp lệ……… Theo báo cáo Tổng cục Thuế, số thu Ngân sách nhà nước ngành Thuế tháng đầu năm 2013 ước đạt 390.712 tỷ đồng, tương đương 60,6% so với dự toán, 107,2% so với kỳ năm 2012 Trong tháng 8/2013, Ngành thu ước đạt 38.100 tỷ đồng, 5,9% so với dự toán, 101,8% so với thực kỳ năm 2012 Báo cáo sơ kết công tác tháng đầu năm Tổng cục Thuế năm 2013 cho thấy, Thanh tra Bộ Tài Tổng cục Thuế tiến hành nhiều tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật thuế, có nội dung hoàn thuế GTGT Cục Thuế (TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu Bắc Ninh) Toàn Ngành tiến hành 1.064 kiểm tra nội (riêng kiểm tra chuyên đề thuế GTGT 577 cuộc), đạt 53% kế hoạch, qua kiến nghị truy thu ước đạt 2,37 tỷ đồng nộp Ngân sách nhà nước Riêng tháng 7/2013, Tổng cục Thuế kiểm tra việc hoàn thuế GTGT Cục Thuế An Giang Long An Kết quả, qua thanh, kiểm tra hồ sơ khai thuế cục thuế phát NNT kê khai thiếu thuế GTGT số tiền 65,8 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp phải tạm kê khai bổ sung 330 triệu đồng Trong tháng đầu năm 2013, ngành Thuế thực thanh, kiểm tra 18.198 Doanh nghiệp, đạt 25,2% nhiệm vụ kế hoạch, tăng 6,1% so với kỳ năm 2012; Số thuế xử lý tăng thu qua tra, kiểm tra 3.185,9 tỷ đồng, 99,7% so kỳ năm 2012; Số tiền nộp vào Ngân sách nhà nước 2.342,8 tỷ đồng, 73,5% so với số truy thu phạt, tăng 54,5% so kỳ Trong đó, Ngành tra, kiểm tra 382 Doanh nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá Doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn, phạt 127,24 tỷ đồng, giảm khấu trừ qua tra 16,8 tỷ đồng, giảm lỗ qua tra 444,1 tỷ đồng Ngoài ra, tháng đầu năm 2013, toàn Ngành thu 30% số nợ thuế thời điểm 31/12/2012 chuyển sang Tuy nhiên, tổng số nợ tháng đầu năm mức cao 11 với số 64.632 tỷ đồng, tăng 15.497 tỷ đồng (tăng 32%) so với thời điểm 31/12/2012, chiếm tỷ trọng lớn nhóm nợ: Tiền thuế nợ đến 90 ngày chiếm 27,5%, tăng 32,8% so với thời điểm 31/12/2012; Tiền thuế nợ 90 ngày chiếm tỷ trọng 54,8%, tăng 26,9% so với thời điểm 31/12/2012 Cùng với đó, quan thuế thực gia hạn nộp thuế GTGT cho 105.037 Doanh nghiệp, với số tiền 4.428,5 tỷ đồng; gia hạn nộp thuế thu nhập Doanh nghiệp cho 45.037 Doanh nghiệp, với số tiền thuế gia hạn 951,7 tỷ đồng Những khó khăn chủ yếu tác động đến kết thu ngành Thuế bao gồm hàng hóa tiêu thụ chậm, lượng hàng tồn kho mức cao, tình trạng Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh tiếp tục xảy ra, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi Không có vậy, lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn, không Doanh nghiệp sử dụng nhiều “mánh” để gian lận thuế như: kê khai thu nhập giảm để nộp thuế ít, khai lỗ để trốn thuế, lập công ty “ma” để tự in hóa đơn thuế giá trị gia tăng GTGT Đặc biệt, tượng Doanh nghiệp FDI kê khai lỗ phổ biến (khoảng 50% tổng số Doanh nghiệp FDI hoạt động nước, có nhiều Doanh nghiệp kê khai lỗ liên tục năm) Như vậy, nói, việc xảy tượng thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp xuất phát từ hành vi trốn thuế, gian lận thuế mà nguyên nhân sau xa bắt nguồn từ người nộp thuế từ phía quan thuế Chẳng hạn, từ thói quen không lấy hóa đơn GTGT đa số khách hàng nguyên nhân gián tiếp tiếp tay cho hành vi trốn thuế bên bán không tự giác kê khai; Khai báo nộp thuế không đúng, cụ thể khai thấp giá bán số lượng bán ra, để sổ sách kế toán nguồn thu, khoản thu phải thu, kê khai không khoản chi phí hợp lý, hợp lệ (trường hợp bán hàng doanh nghiệp ghi hóa đơn thấp giá thị trường, mua ghi hóa đơn cao giá thị trường sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để khấu trừ khống thuế GTGT); Chậm nộp, kéo dài thời gian nộp thuế nhằm chiếm dụng thuế vào hoạt động kinh doanh; hay nguyên nhân Công tác quản lý khai thác nguồn thu thuế số địa phương chưa thật chặt chẽ, hiệu quả; Trình độ cán thuế số địa phương, số lĩnh vực chưa thực đáp ứng yêu cầu quản lý ngành thuế, công tác quản lý thuế doanh nghiệp FDI (chủ yếu tập trung khu tam giác kinh tế lớn nước : TPHCM - Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh); Hệ thống luật thuế nhiều bất cập, chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam; Hiện tượng tiêu cực số cán thuế có tác động không nhỏ dẫn tới việc thất thu thuế số địa phương …………… Một số biện pháp để tránh thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam Về chế, sách: - - Tổng cục Thuế chủ trì phối hợp với đơn vị Bộ, Cục Thuế, khẩn trương thực rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế sách thuế đảm bảo hành lang pháp lý phục vụ tốt cho công tác tra, kiểm tra chống thất thu, giảm nợ đọng thuế Xây dựng chế tài xử phạt đủ mạnh để đảm bảo tính răn đe Xây dựng sở liệu đầy đủ, xác nhằm tập trung công tác tra kiểm tra vào doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường Phối hợp với lực lượng ngành cho nâng cao hiệu quản lý doanh nghiệp chống thất thu ngân sách nhà nước 12 - - - Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, xây dựng chế xác định xác giá trị tài sản cố định giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào; xây dựng danh mục số hàng hoá dịch vụ chủ yếu sở tham khảo giá hàng hoá loại nước khu vực giới làm sở chung cho Cục Thuế sử dụng, tham chiếu xác định giá hàng hoá bán ra, hỗ trợ cho Cục Thuế đấu tranh chống chuyển giá Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ phận tuyên truyền, hỗ trợ, pháp chế để thực tốt nhiệm vụ; Tổ chức rà soát, xác định văn pháp luật thuế, phí, lệ phí, tài phải sửa đổi, bổ sung ban hành để trình Bộ phân công cho đơn vị thực Khẩn trương rà soát, tổng hợp vướng mắc trình quản lý thuế liên quan đến hoạt động thương mại biên giới báo cáo Bộ để kiến nghị với Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế Về quy trình nghiệp vụ: - - - - - - - Tổng cục Thuế phối hợp với Cục Thuế tổ chức rà soát, tổng kết, đánh giá để hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý thuế Đồng thời, xây dựng quy trình quản lý thuế hộ kinh doanh cá thể, quy trình xây dựng sở liệu người nộp thuế để phục vụ cho công tác quản lý thuế theo phương pháp rủi ro Rà soát sửa đổi quy trình liên quan đến tra, kiểm tra thuế theo hướng tăng thời gian nghiên cứu quan thuế, nâng cao hiệu thời gian làm việc doanh nghiệp, trụ sở người nộp thuế Xây dựng sổ tay nghiệp vụ tra, kiểm tra, quản lý nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế Tổ chức nghiên cứu, xây dựng chuyên đề quản lý thuế chuyên sâu phục vụ cho công tác quản lý toàn ngành Thuế Về công tác tổ chức, đánh giá, tổng kết Cục Thuế tỉnh, thành phố tổ chức đánh giá tổng kết công tác chống thất thu, nợ đọng thuế giai đoạn địa bàn quản lý, đánh giá mức độ thất thu, nợ đọng thuế địa bàn, lĩnh vực, xác định rõ lĩnh vực thất thu, nhận dạng xác nhóm tổ chức, cá nhân người nộp thuế có khả rủi ro cao để lập danh sách doanh nghiệp cần tra, kiểm tra thuế, tập trung thu nợ thuế Tập trung sáu lĩnh vực chủ yếu: kiểm tra, tra chống chuyển giá loại hình doanh nghiệp địa bàn; hoàn thuế, khấu trừ thuế GTGT; thu thuế lĩnh vực bất động sản, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; chống thất thu kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch, khai thác mỏ; chống thất thu loại hình kinh doanh phát sinh thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng,… Về tăng cường lãnh đạo, đạo: Thủ trưởng quan thuế cấp phải tăng cường lãnh đạo, đạo thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc thực công tác tra, kiểm tra, chống thất thu, nợ đọng thuế đảm bảo hoàn thành kế hoạch tra, kiểm tra thu nợ thuế đề thực nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ Đối với công tác quản lý nợ thuế: Cơ quan thuế cấp triển khai đồng biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo thủ tục, trình tự quy định pháp luật Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố nhiệm vụ thu nợ thuế Tổng cục Thuế giao, giao tiêu thu nợ cho đơn vị, cụ thể hoá theo tháng, quý nhóm nợ thuế Tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ thường xuyên biến động khoản nợ thuế để đôn đốc thu nợ kịp thời Yêu cầu phải ban hành 100% thông báo nộp tiền 13 - - - - - - nợ thuế, tiền phạt chậm nộp số thuế nợ đến doanh nghiệp, người nộp thuế Nghiên cứu đầy đủ trường hợp quan thuế thực gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp, người nộp thuế không chế độ quy định Đối với công tác tra, kiểm tra: Cục Thuế giao tiêu tra, nhiệm vụ kiểm tra cho phòng, Chi cục Thuế, đoàn tra, kiểm tra, bố trí lực lượng để tổ chức triển khai thực nhiệm vụ tra, kiểm tra giao Hàng tháng, hàng quý phải tổ chức theo dõi đánh giá kiểm tra tiến độ thực kế hoạch tra, kiểm tra đơn vị để kịp thời đôn đốc đảm bảo tiến độ thực kế hoạch tra, kiểm tra giao Tập trung đẩy mạnh công tác tra hoạt động chuyển giá doanh nghiệp, xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm Đồng thời, đẩy mạnh tra, kiểm tra nội theo kế hoạch giao để phát hành vi vi phạm làm thất thoát nguồn thu Ngân sách nhà nước, kịp thời chấn chỉnh sai phạm xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật Đẩy mạnh việc tra, kiểm tra công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, tập trung địa phương có số hoàn thuế tăng đột biến Đối với Cục Thuế có số lượng hồ sơ hoàn thuế không lớn (dưới 1.000 tỷ/năm), vòng tháng sau hoàn thuế phải tổ chức kiểm tra 100% số hồ sơ (hoàn thuế trước kiểm sau); địa phương có hồ sơ hoàn thuế lớn thực kiểm tra 100% số hồ sơ (hoàn thuế trước kiểm sau) chậm tháng sau hoàn thuế Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng phát triển kỹ thuật quản lý rủi ro công tác tra, kiểm tra, phân loại người nợ thuế, khoản nợ thuế mức độ cao hiệu tốt như: mở rộng ứng dụng phần mềm phân tích rủi ro người nộp thuế để lập kế hoạch tra thuế cho Cục Thuế Chi cục Thuế; Kịp thời xây dựng triển khai phần mềm ứng dụng kiểm tra hồ sơ khai thuế GTGT quan thuế; nâng cấp ứng dụng hỗ trợ tra kiểm tra thuế, thu nợ thuế theo quy trình tra sửa đổi phù hợp với Luật tra quy trình quản lý nợ thuế Về công tác miễn, giảm, hoàn thuế: Cơ quan thuế cấp tổ chức xử lý miễn, giảm, hoàn thuế kịp thời, quy định pháp luật thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế Tăng cường công tác hậu kiểm để đảm bảo việc hoàn thuế, xử lý miễn, giảm, gia hạn thuế chặt chẽ, đối tượng, sách pháp luật Nhà nước Khi phát trường hợp đề nghị hoàn thuế sai, kê khai miễn, giảm thuế không quy định, quan thuế có biện pháp truy thu tiền thuế vào ngân sách nhà nước, có yếu tố cấu thành tội phạm chuyển quan có chức điều tra truy cứu trách nhiệm hình Về nguồn nhân lực để thực nhiệm vụ: Tổng cục Thuế khẩn trương xây dựng đề án biên chế, định biên ngành Thuế đến năm 2020 đảm bảo có khoa học Đổi mạnh mẽ công tác thi tuyển xét tuyển công chức thời gian tới theo hướng xã hội hoá, chuyên sâu, chuyên nghiệp, mạnh dạn ký hợp đồng, giao cho Học viện Tài tổ chức khâu thi tuyển, phúc tra Cục Thuế tỉnh, thành phố phải tổ chức bố trí, cấu lại nguồn nhân lực thực tế để bảo đảm tăng tỷ lệ cán làm công tác tra, kiểm tra KẾT LUẬN Trong bối cảnh đất nước ngày phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế, hình thức kinh doanh với doanh nghiệp vừa nhỏ ngày phổ biến, đa dạng ngành nghề, lĩnh vực, đóng góp không nhỏ vào nguồn thu ngân sách nhà nước đặt 14 khó khăn việc quản lý sử dụng nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng nguồn thu ngân sách nhà nước nói chung Do đó, cần tăng cường nâng cao vai trò pháp luật loại thuế thu nhập doanh nghiệp, góp phần vào ổn định nguồn thu cho ngân sách nhà nước, hạn chế đến mức tối đa tình trạng thất thu thuế nước ta, đảm bảo cho kinh tế bền vững, ổn định ngày phát triển DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật thuế Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2012 Luật quản lí thuế năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012) Luật thuế TNDN năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) Nguyễn Quang Tiến (2012), Quản lý thuế hoạt động chuyển giá, thực trạng giải pháp, Tạp chí Tài số 3/2012 PGS, TS Lê Xuân Trường(2012), Chống chuyển giá Việt Nam: Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý điều kiện thực hiện, Tạp Chí tài online, 18/6/2012 GS., TS Ngô Thế Chi, Ngăn ngừa hành vi chuyển giá doanh nghiệp Việt Nam góp phần chống thất thu thuế, Kỷ yếu hội thảo khoa học: Hoạt động chuyển giá - Những vấn đề lý luận, thực tiễn biện pháp hạn chế, Học viện Tài chính, tháng 8/2012 Kỷ yếu hội thảo Khoa Thuế Hải quan, Chống gian lận thuế Việt Nam – Những vấn đề lý luận thực tiễn, Hà Nội tháng 9/2012 http://www.moj.gov.vn http://www.gdt.gov.vn 15 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích làm sáng tỏ về chi phí để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp và vấn đề chuyển giá đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hướng khắc phục để chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp, Phân tích làm sáng tỏ về chi phí để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp và vấn đề chuyển giá đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hướng khắc phục để chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp, Phân tích làm sáng tỏ về chi phí để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp và vấn đề chuyển giá đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hướng khắc phục để chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp, 3, Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp, III. VẤN ĐỀ CHUYỂN GIÁ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay