bài tập nhóm luật thương mại 2 đề số 2

14 951 2
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 12:24

“Tháng 11 năm 2013, giám đốc Công ty cổ phần Tuấn Anh ký hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa với giám đốc Công ty TNHH Minh Nguyệt. Theo hợp đồng, công ty Tuấn Anh phải thực hiện việc bán sữa chua do công ty Minh Nguyệt sản xuất với giá thành sản phẩm do công ty Minh Nguyệt ấn định. Thời hạn đại lý là 3 năm từ ngày hợp đồng có hiệu lực.1. Xác định các điều kiện chủ thể để hợp đồng đại lý có hiệu lực. (Nêu rõ ngành nghề kinh doanh mà công ty Tuấn Anh và công ty Minh Nguyệt phải đăng ký).2. Các bên có thỏa thuận trong hợp đồng là quyền sở hữu hàng hóa sẽ được chuyển giao cho công ty Tuấn Anh từ thời điểm hàng hóa được giao đến kho hàng của công ty Tuấn Anh. Thỏa thuận này của các bên có phù hợp quy định của pháp luật về hoạt động đại lý mua bán hàng hóa không? Vì sao3. Một khách hàng sau khi mua sữa chua tại cửa hàng của công ty Tuấn Anh bị ngộ độc. Công ty Tuấn Anh hay công ty Minh Nguyệt phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng?4. Tháng 3 năm 2014, công ty Tuấn Anh nhận được đề nghị giao kết hợp đồng đại lý mua bán sữa chua của công ty Sữa tươi Ba Vì. Công ty Tuấn Anh có thể đồng thời là đại lý của công ty Minh Nguyệt và công ty Sữa tươi Ba Vì không? Vì sao? Theo đề nghị của công ty Sữa tươi Ba Vì, công ty Tuấn Anh quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý với công ty Minh Nguyệt và yêu cầu công ty Minh Nguyệt bồi thường 50 triệu cho khoảng thời gian công ty Tuấn Anh đã làm đại lý cho công ty Minh Nguyệt. Anh (chị) hãy nhận xét về hành vi nói trên của công ty Tuấn Anh.” A- ĐẶT VẤN ĐỀ Trong kinh tế sản xuất hàng hóa, hoạt động trao đổi hàng hóa, dịch vụ thương nhân thông qua mua bán điều kiện quan trọng cho tồn phát triển xã hội Tùy thuộc vào đối tượng giao dịch, thời gian giao dịch, thị trường tính chất, thời phương vụ, thương nhân lựa chọn phương thức giao dịch cho phù hợp Trong phát triển xã hội nay, việc công ty mở rộng quảng bá thương hiệu, sản phẩm để cạnh tranh việc phổ biến Có nhiều hình thức để công ty giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng Một hình thức phổ biến nhiều công ty lựa chọn đại lý thương mại Để làm rõ vấn đề này, nhóm em xin tìm hiểu đề tài số 02: “Tháng 11 năm 2013, giám đốc Công ty cổ phần Tuấn Anh ký hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa với giám đốc Công ty TNHH Minh Nguyệt Theo hợp đồng, công ty Tuấn Anh phải thực việc bán sữa chua công ty Minh Nguyệt sản xuất với giá thành sản phẩm công ty Minh Nguyệt ấn định Thời hạn đại lý năm từ ngày hợp đồng có hiệu lực Xác định điều kiện chủ thể để hợp đồng đại lý có hiệu lực (Nêu rõ ngành nghề kinh doanh mà công ty Tuấn Anh công ty Minh Nguyệt phải đăng ký) Các bên có thỏa thuận hợp đồng quyền sở hữu hàng hóa chuyển giao cho công ty Tuấn Anh từ thời điểm hàng hóa giao đến kho hàng công ty Tuấn Anh Thỏa thuận bên có phù hợp quy định pháp luật hoạt động đại lý mua bán hàng hóa không? Vì Một khách hàng sau mua sữa chua cửa hàng công ty Tuấn Anh bị ngộ độc Công ty Tuấn Anh hay công ty Minh Nguyệt phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng? Tháng năm 2014, công ty Tuấn Anh nhận đề nghị giao kết hợp đồng đại lý mua bán sữa chua công ty Sữa tươi Ba Vì Công ty Tuấn Anh đồng thời đại lý công ty Minh Nguyệt công ty Sữa tươi Ba Vì không? Vì sao? Theo đề nghị công ty Sữa tươi Ba Vì, công ty Tuấn Anh định đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý với công ty Minh Nguyệt yêu cầu công ty Minh Nguyệt bồi thường 50 triệu cho khoảng thời gian công ty Tuấn Anh làm đại lý cho công ty Minh Nguyệt Anh (chị) nhận xét hành vi nói công ty Tuấn Anh.” B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Câu 1: Xác định điều kiện chủ thể để hợp đồng đại lý có hiệu lực (Nêu rõ ngành nghề kinh doanh mà công ty Tuấn Anh công ty Minh Nguyệt phải đăng ký) Hiện Luật Thương Mại 2015 quy định cụ thể điều kiện có hiệu lực hợp đồng thương mai, để xác định điều kiện có hiệu lực hợp đồng thương mại nói chung hợp đòng đại lý thương mại nói riêng xác định Bộ Luật Dân Theo điều kiện có hiệu lực hợp đòng nói chung chủ thể tham gia giao dịch có lực hành vi dân (Điều 122 BLDS), đó, thương mại ngành luật chuyên ngành phải đảm bảo điều kiện chủ thể hợp đồng nói chung, cần đảm bảo điều kiện khác theo quy định luật thương mại 2015 Theo Điều 166 Luật Thương mại năm 2005, Đại lý thương mại hoạt động thương mại, theo bên giao đại lý bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý cung ứng dịch vụ bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao Hay nói cách khác đại lý bên đứng bán hàng hóa cung ứng dịch vụ thay cho doanh ngiệp Các đại lý tuyệt đối không quy định điều kiện mua bán, giá cả,… trái với sách doanh nghiệp trừ trường hợp có thỏa thuận khác hợp đồng đại lý Trong hoạt động đại lí thương mại, bên giao đại lý chuyển cho bên đại lý tiền hàng hóa quy định cụ thể giá hàng hóa cần bán, số lượng, chất lượng, giá hàng hóa cần mua Bên đại lý quyền tự lựa chọn bạn hàng để ký kết hợp đồng theo quy định cụ thể hợp đồng đại lý Khi ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với khách hàng, bên đại lý sử dụng danh nghĩa nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng ràng buộc bên đại lý với khách hàng Bên đại lý phải trực tiếp thực theo hợp đồng mua bán hàng hóa ký với khách hàng: giao từ kho cho người mua nhận tiền (đại lý bán hàng) nhận hàng vào kho toán tiền hàng cho người bán (đại lý mua hàng) Sau đó, bên đại lý bàn giao kết hoạt động mua bán cho bên giao đại lý Hợp đồng đại lý thương mai có bên chủ thể bên giao địa lý bên đại lý Bên giao đại lý bên đại lý theo Điều 167 Luật Thương mại 2015 quy định: “ Bên giao đại lý thương nhân giao hàng hoá cho đại lý bán giao tiền mua hàng cho đại lý mua thương nhân uỷ quyền thực dịch vụ cho đại lý cung ứng dịch vụ Bên đại lý thương nhân nhận hàng hoá để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua bên nhận uỷ quyền cung ứng dịch vụ.” Như vậy, bên hợp đồng đại lý phải đảm bảo điều kiện thương nhân Theo khoản điều Luật Thương mại 2015: “1 Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại cách độc lập, thường xuyên có đăng ký kinh doanh.” Chủ thể hợp đòng đại lý thương mại thương nhân với điều kiện thành lập hợp pháp, có đăng ký kinh doanh theo Điều Luật Doanh nghiệp 2005 thực nghĩa vụ theo Khoản Điều Luật Doanh Nghiệp 2005 Đối với hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa xuất nhập theo giấy phép, thương nhân dược ký hợp đồng đại lý sau Bộ Công Thương cho phép Xuất phát từ đó, bên giao đại lý nhà sản xuất hàn hóa có nghĩa vụ giao hàng, tiền cho bên đại lý phải thương nhân sản xuất hàng hóa có nghĩa vụ giao hàng, tiền cho bên đại lý phải thương nhân sản xuất hàng hóa đó, kinh doanh hàng hóa Điều ghi nhận giấy chứng nhận Đăng kí kinh doanh thương nhân Mặc dù bên giao đại lý không trực tiếp thực việc mua bán hàng hóa họ người trực tiếp sản xuất hàng hóa bỏ tiền để mua hàng hóa hay nói cách khác họ người trực tiếp có nhu cầu, có lời từ việc mua, bán hàng hóa Bên đại lý thương nhân nhận hàng hóa để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua bên nhận ủy quyền cung ứng dịch vụ Ngoài thương nhân Việt Nam với ký hợp đồng đại lý với thương nhân nước Thương nhân nước thương nhân Việt Nam thuê làm đại lý nước loại hàng hóa rừ hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất Các bên ký kết Hợp đồng phải có lực chủ thể để thực nghia vụ phát sinh từ hợp đồng Bên đại lý vừa bên chủ thể hợp đồng đại lý thương mại vừa bên chủ thể hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nên để đảm bảo lực chủ thể để thực nghĩa vụ phát sinh từ hđ nói bên đại lý vừa phải đkkd ngành nghề đại lý vừa phải có Đăng kí kinh doanh ngành nghề phù hợp với loại hàng hóa, dịch vụ mà làm đại lý Vậy điều kiện chủ thể để hợp đồng đại lý thương mại công ty là: - Mỗi công ty có đầy đủ lực chủ thể, cụ thể công ty Tuấn Anh công ty Minh Nguyệt thành lập hợp pháp có đăng kí kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh Ngoài Giám đốc công ty cổ phần Tuấn Anh Giám đốc công ty TNHH Minh Nguyệt phải người đại diện theo pháp luật công ty người người đại diện theo pháp luật công ty ủy quyền để ký kết hợp đồng - Công ty Minh Nguyệt phải có kinh doanh nghành nghề chế biến sữa (Mã ngành 10500) bán buôn sữa sản phẩm từ sữa (Mã ngành 46326)Quyết định số 10/2007/Qđ-TTg Quyết định số 337/Qđ-BKH -Công ty Tuấn Anh phải có đăng kí kinh doanh ngành nghề đại lý (Mã ngành 46102) bán buôn sữa sản phẩm từ sữa bán lẻ sửa sản phẩm từ sữa cửa hàng chuyên ngành (Mã ngành 47224) - Quyết định số 10/2007/Qđ-TTg Quyết định số 337/Qđ-BKH Mặt hàng buôn bán sữa chế biến sản phẩm từ sữa không thuộc mặt hàng kinh doanh có điều kiện nên việc đăng kí kinh doanh cần đảm bảo đăng kí theo mã ngành kinh doanh Để hợp đồng có hiệu lực chủ thể phải đảm bảo điều kiện nêu Câu 2: Các bên có thỏa thuận hợp đồng quyền sở hữu hàng hóa chuyển giao cho công ty Tuấn Anh từ thời điểm hàng hóa giao đến kho hàng công ty Tuấn Anh Thỏa thuận bên có phù hợp quy định pháp luật hoạt động đại lý mua bán hàng hóa không? Vì sao? Sở hữu yếu tố tự nhiên, xuất hiện, tồn phát triển với xuất hiện, tồn phát triển xã hội loài người Tùy quan điểm khác mà quyền sở hữu khái quát thành khái niệm khác Quyền sở hữu hiểu tổng hợp quy phạm pháp luật nhà nước đặt bảo đảm thực hiện, ghi nhận đảm bảo cho chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp có quyền sở hữu, quyền chiếm hữu tài sản thuộc sở hữu, chiếm hữu Cũng hiểu quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng quyền định đoạt tài sản chủ sở hữu theo quy định pháp luật Chủ sở hữu cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác có đủ ba quyền quyền chiếm hữu, quyền sử dụng quyền định đoạt tài sản Như vậy, việc xác định chủ sở hữu tài sản định thời điểm quyền sở hữu chuyển giao có ý nghĩa quan trọng để xác định quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm chủ sở hữu lợi ích hay rủi ro phát sinh từ hoạt động có liên quan đến tài sản đem lại Đặc biệt hoạt động thương mại Đại lí thương mại hoạt động trung gian thương mại đặc biệt, mà Luật Thương mại năm 2005 có quy định rõ ràng quyền sở hữu đại lý thương mại so với hoạt động trung gian thương mại khác Điều 170 Luật Thương mại năm 2005 quy định: “Bên giao đại lý chủ sở hữu hàng hóa tiền giao cho bên đại lý.” Đây đặc điểm để phân biệt hợp đồng đại lý thương mại với hợp đồng mua bán hàng hóa thông thường Khác với hợp đồng mua bán hàng hóa thông thường, thỏa thuận khác hợp đồng mua bán hàng hóa có chuyển quyền sở hữu hàng hóa trực tiếp từ người bán sang người mua với chuyển giao rủi ro phát sinh hàng hóa Còn đại lý thương mại lại vậy, thực hoạt động đại lý thương mại, bên đại lý người mua hàng bên giao đại lý mà người nhận hàng để tiếp tục bán cho bên thứ ba Cơ sở để bên đại lý bán mua hàng hóa cho bên giao đại lý ủy nhiệm quyền mua, bán hàng hóa bên giao đại lý Chỉ hàng hóa bán cho bên thứ ba quyền sở hữu hàng hóa chuyển từ bên giao đại lý cho bên thứ ba Hay nói khác đi, quyền sở hữu hàng hóa đại lí thương mại chuyển trực tiếp từ bên giao đại lý cho bên thứ ba mua hàng hóa mà qua bên trung gian bên đại lý Khi xác lập hợp đồng thương mại nói chung hợp đồng đại lí thương mại nói riêng, pháp luật thừa nhận tôn trọng thỏa thuận bên điều khoản hợp đồng Các bên có quyền tự thỏa thuận để xác lập quyền nghĩa vụ bên hoạt động thương mại (Khoản 1, Điều 11 Luật Thương mại năm 2005) Tuy nhiên, việc thỏa thuận cần phải tuân thủ nguyên tắc pháp luật chung, không trái với quy định pháp luật, phong mĩ tục đạo đức xã hội Như vậy, để xác định quyền nghĩa vụ bên tham gia hoạt động thương mại hợp đồng kí kết bên Luật Thương mại năm 2005 văn pháp luật có liên quan Trong đó, Luật Thương mại năm 2005 văn chứa đựng quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh hoạt động thương mại Do đó, đáp ứng nguyên tắc áp dụng pháp luật chung thỏa thuận bên hợp đồng thương mại điều khoản hợp đồng phải dựa sở tuân thủ quy định pháp luật thương mại, không trái Trường hợp thỏa thuận điều khoản quyền sỡ hữu hợp đồng đại lý thương mại Giám đốc Công ty Cổ phần Tuấn Anh với Giám đốc Công ty TNHH Minh Nguyệt theo đề ngoại lệ Theo đó, điều khoản bên thỏa thuận hợp đồng quyền sở hữu hàng hóa chuyển giao cho Công ty Tuấn Anh từ thời điểm hàng hóa giao đến kho hàng công ty Tuấn Anh không phù hợp với quy định pháp luật hoạt động đại lý mua bán hàng hóa Cụ thể không phù hợp với quy định Điều 170 Luật Thương mại năm 2005: “Bên giao đại lý chủ sở hữu hàng hóa tiền giao cho bên đại lý.” Dù tính đến thời điểm hàng hóa vận chuyển từ kho hàng Công ty TNHH Minh Nguyệt đến kho hàng Công ty Cổ phần Tuấn Anh quyền sở hữu lúc thuộc bên giao đại lý, tức Công ty TNHH Minh Nguyệt Quyền sở hữu mặt hàng sữa chua Công Ty TNHH Minh Nguyệt sản xuất chuyển giao có bên thứ ba mua sản phẩm quyền sở hữu chuyển từ Công ty TNHH Minh Nguyệt sang cho bên thứ ba mua mặt hàng Câu 3: Một khách hàng sau mua sữa chua cửa hàng công ty Tuấn Anh bị ngộ độc Công ty Tuấn Anh hay công ty Minh Nguyệt phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng? Vấn đề bên phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng không pháp luật đại lý thương mại quy định cụ thể Để xác định vấn đề cần dựa vào quyền nghĩa vụ bên phát sinh tham gia vào quan hệ đại lý thương mại Trong quan hệ đại lý thương mại, hợp đồng thương mại tồn hai loại hợp đồng: hợp đồng đại lí xác lập bên giao đại lí bên đại lí, hợp đồng mua bán hàng hóa bên đại lí khách hàng, việc xác lập quan hệ hợp đồng làm phát sinh quyền nghĩa vụ bên giao đại lí, bên đại lí khách hàng Khi giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, bên đại lí nhân danh nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng với bên thứ ràng buộc bên đại lí với bên thứ nhiên chất quan hệ đại lí thương mại “ bên giao đại lý chủ sở hữu hàng hóa tiền giao cho bên đại lí( Điều 170 Luật thương mại năm 2014) Như có kiện pháp lí xảy làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng tùy vào trường hợp cụ thể để xem xét trách nhiệm Bản chất quan hệ hợp đồng thỏa thuận, thể tự đo ý chí bên, bên có thỏa thuận( không trái với pháp luật) pháp luật tôn trọng thỏa thuận Như vậy, khách hàng bị ngộ độc phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại, có hợp đồng đại lí công ty có quy định vấn đề giải theo hợp đồng theo thỏa thuận hai bên Trường hợp hai bên thỏa thuận vấn đề theo quy định chung Luật thương mại năm 2014 Theo Khoản Điều 173 Luật thương mại 2005, bên giao đại lí có nghĩa vụ: “2 Chịu trách nhiệm chất lượng hàng hóa đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ đại lý cung ứng dịch vụ” Còn theo Khoản Điều 175 Luật thương mại 2005, bên đại lí có nghĩa vụ: ” Bảo quản hàng hoá sau nhận đại lý bán trước giao đại lý mua; liên đới chịu trách nhiệm chất lượng hàng hóa đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ đại lý cung ứng dịch vụ trường hợp có lỗi gây ra” Như nguyên tắc bên có lỗi gây thiệt hại bên có trách nhiệm bồi thường Trong trường hợp hai bên có lỗi phải liên đới chịu trách nhiệm hàng hóa khách hàng Theo đề trách nhiệm bồi thường giải sau: + Công ty cổ phần Tuấn Anh( bên đại lí) chịu trách nhiệm bồi thường cho khách hàng lỗi hoàn toàn thuộc công ty cổ phần Tuấn Anh Là bên đại lí công ty cổ phần Tuấn Anh có nghĩa vụ bảo quản hàng hóa sau nhận Như nghĩa công ty Tuấn Anh phải có nghĩa vụ bảo quản số lượng sữa lấy từ công ty Minh Nguyệt sang Ví dụ: công ty Tuấn Anh phải bảo quản sữa nhiệt độ định, thời hạn định, không sử dụng sữa hạn… Nếu bên đại lí không làm đúng, không đủ nghĩa vụ có hành vị vi phạm pháp luật( tráo đổi hàng hóa) bên đại lý công ty cổ phần Tuấn Anh phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hoàn toàn + Công ty Minh Nguyệt( bên giao đại lí) chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng lỗi hoàn toàn thuộc công ty Minh Nguyệt, bên giao đại lí có nghĩa vụ chịu trách nhiệm chất lượng hàng hóa đại lí mua bán hàng hóa Nếu chất lượng sữa có vấn đề, ví dụ công ty Minh Nguyệt giao sữa hết hạn, sữa bị nhiễm độc, giao sữa giả…Vì trường hợp công ty cổ phần Tuấn Anh thực đầy đủ nghĩa vụ việc bảo quản sản phẩm sữa lấy từ công ty Minh Nguyệt lỗi việc khách hàng bị ngộ độc công ty Minh Nguyệt phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại + Hai công ty Minh Nguyệt công ty cổ phần Tuấn Anh liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trương hợp hai công ty có lỗi khiến khách hàng bị ngộ độc hai công ty phảu liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại Ví dụ: công ty Minh Nguyệt giao sữa hạn sử dụng, công ty Tuấn Anh biết lấy sữa bán cho người tiêu dùng Câu 4: Tháng năm 2014, công ty Tuấn Anh nhận đề nghị giao kết hợp đồng đại lý mua bán sữa chua công ty Sữa tươi Ba Vì Công ty Tuấn Anh đồng thời đại lý công ty Minh Nguyệt công ty Sữa tươi Ba Vì không? Vì sao? Theo đề nghị công ty Sữa tươi Ba Vì, công ty Tuấn Anh định đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý với công ty Minh Nguyệt yêu cầu công ty Minh Nguyệt bồi thường 50 triệu cho khoảng thời gian công ty Tuấn Anh làm đại lý cho công ty Minh Nguyệt Anh (chị) nhận xét hành vi nói công ty Tuấn Anh Theo quy định Khoản Điều 174 Luật thương mại 2005 quyền bên đại lý : trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên địa lý có quyền “Giao kết hợp đồng đại lý với bên giao đại lý, trừ trường hợp quy định khoản Điều 175 Luật này” Theo khoản Điều 175 Luật thương mại 2005 nghĩa vụ bên đại lý “Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể việc bên đại lý giao kết hợp đồng đại lý với bên giao đại lý loại hàng hóa dịch vụ định phải tuân thủ quy định pháp luật đó” Thông thường, bên đại lý quyền ký kết hợp đồng đại lý với nhiều bên giao đại lý trừ trường hợp pháp luật có quy định khác bên thỏa thuận Quy định liên quan đến điều khoản không cạnh tranh (non- competition) mà bên thường sử dụng hợp đồng đại lý Theo đó, bên thỏa thuận: trình thực hợp đồng đại lý thời gian sau chấm dứt quan hệ hợp đồng đại lý, bên đại lý không ký hợp đồng đại lý với đối thủ cạnh tranh bên giao đại lý để bảo vệ lợi ích bên giao đại lý Đây nội dung chưa đề cập pháp luật Việt Nam pháp luật nước giới đề cập đến Mục đích việc thỏa thuận để ngăn chặn bên đại lý không quyền ký kết với đối thủ cạnh tranh bên giao đại lý Như vậy, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trường hợp pháp luật có quy định cụ thể việc bên đại lý giao kết hợp đồng đại lý với bên giao đại lý loại hàng hóa dịch vụ định Công ty Tuấn Anh với tư cách bên đại lý hoàn toàn có quyền nhận đề nghị giao kết hợp đồng đại lý mua bán sữa chua Công ty Sữa chua Ba Vì đồng thời đại lý Công Ty Minh Nguyệt Công ty Sữa chua Ba Vì Trong tình này, ta thấy rõ ràng sữa chua không thuộc loại hàng hóa mà pháp luật hành quy định việc bên đại lý làm đại lý bán sữa chua cho hãng sản xuất sữa chua nên việc Công Ty Tuấn Anh đồng thời đại lý Công ty Minh Nguyệt Công ty Sữa chua Ba Vì hay không hoàn toàn phụ thuộc vào thỏa thuận hợp đồng đại lý Công ty Tuấn Anh Công ty Minh Nguyệt Do đề không đưa chi tiết nội dung thỏa thuận hai bên nên ta chia thành hai trường hợp sau: Trường hợp 1, Công ty Minh Nguyệt Công ty Tuấn Anh có thỏa thuận với điều khoản hạn chế giao kết hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa Công ty Tuấn Anh : thời gian làm đại lý cho Công ty Minh Nguyệt, Công ty Tuấn Anh không làm đại lý cho thương nhân khác Trong trường hợp có thỏa thuận hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa hai công ty công ty Tuấn Anh có nghĩa vụ thực thỏa thuận hợp đồng Điều đồng nghĩa với việc Công ty Tuấn Anh đồng thời đại lý mua bán sữa chua cho Công ty Minh Nguyệt Công ty Sữa chua Ba Vì Trường hợp 2, Công ty Minh Nguyệt Công ty Tuấn Anh thỏa thuận việc Công ty Tuấn Anh có giao kết hợp đồng đại lý mua bán sữa chua với bên giao đại lý khác hay không Trong trường hợp Công ty Tuấn Anh đương nhiên có quyền giao kết hợp đồng đại lý với bên giao đại lý khác Do đó, thỏa thuận Công ty Tuấn Anh đồng thời đại lý mua bán sữa chua cho Công ty Minh Nguyệt Công ty Sữa chua Ba Vì Như nói trên, bên đại lý thay mặt bên giao đại lý thực hoạt động mua, bán hàng hóa cung ứng dịch vụ nhận thù lao Tuy nhiên trình hoạt động, bên đại lý thực hành vi vi phạm pháp luật ví dụ như: thay hàng thật công ty hàng giả, háng nhái để kiếm lời, thực hành vi cạnh tranh không lành mạnh với đại lý khác,… bên đại lý phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật hành vi gây Còn nguyên nhân hành vi vi phạm pháp luật có phần lỗi bên giao đại lý bên liên đới chịu trách nhiệm hành vi vi phạm pháp luật bên đại lý ví dụ: bên giao đại lý cung cấp hàng chất lượng, hết hạn sử dụng cho bên đại lý bán,… Trong quan hệ đại lý thương mại, pháp luật quy định cụ thể quyền nghĩa vụ cho bên bên lại Cụ thể: Quyền nghĩa vụ bên đại lí bên giao đại lí quy định Điều 174 Điều 175 Luật Thương mại 2005; Quyền nghĩa vụ bên giao đại lí bên đại lí quy định Điều 172 Điều 173 Luật Thương mại 2005 Trong đó, quyền quan hệ đại lí thương mại Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng Về chủ thể: chủ thể có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý thương mại bên đại lý bên giao đại lý Điều kiện chủ thể: bên đại lý bên giao đại lý phải thương nhân (Điều 167 Luật Thương mại) Về điều kiện: Nếu thỏa thuận khác bên đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý cần thông báo cho bên việc chấm dứt hợp đồng đại lý thời hạn quy định sáu mươi ngày (Điều 177 Luật Thương mại) Và việc thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý phải thể hình thức văn Như vậy, quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý xem xét đáp ứng đủ hai điều kiện: + Thứ nhất, theo thỏa thuận bên: Nếu bên có thỏa thuận hợp đồng đại lý chấm dứt vào thời điểm thông báo hay hợp đồng đại lý chấm dứt hai bên hai bên vi phạm nghĩa vụ … việc đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý xem xét theo thỏa thuận bên + Thứ hai, theo quy định pháp luật: Các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý với điều kiện thông báo cho bên văn thời hạn hợp lý 60 ngày Pháp luật thương mại Việt Nam hành không quy định cách tổng quát trường hợp chấm dứt hợp đồng đại lý thương mại, song vào quy định BLDSnăm 2005, hợp đồng đại lý thương mại chấm dứt trường hợp bên thỏa thuận trường hợp sau: + Một là, hợp đồng thực xong, hết thời hạn hiệu lực + Hai là, bên tham gia hợp đồng chết, tích bị hạn chế lực hành vi dân sự, tư cách thương nhân + Ba là, hợp đồng đại lý bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực Về quy định đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lí thương mại: Theo quy định Điều 525 Bộ luật dân năm 2005: “ Trong trường hợp việc tiếp tục thực công việc lợi cho bên thuê dịch vụ bên thuê dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hợp đồng, phải báo trước cho bên cung ứng dịch vụ biết trước thời gian hợp lý (…); Trong trường hợp bên thuê dich vụ không thực nghĩa vụ thực không theo thỏa thuận bên cung ứng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại” Điều 177 LTM 2005 quy định: “ Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chấm dứt sau thời gian hợp lý không sớm sáu mươi ngày, kể từ ngày hai bên thông báo văn cho bên việc chấm dứt hợp đồng đại lý Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại lý thông báo chấm dứt hợp đồng theo quy định khoản Điều bên đại lý có quyền yêu cầu bên giao đại lý bồi thường khoản tiền cho thời gian mà làm đại lý cho bên giao đại lý đó; Giá trị khoản bồi thường tháng thù lao đại lý trung bình thời gian nhận đại lý cho năm mà bên đại lý làm đại lý cho bên giao đại lý Trong trường hợp thời gian đại lý năm khoản bồi thường tính tháng thù lao đại lý trung bình thời gian nhận đại lý Trường hợp hợp đồng đại lý chấm dứt sở yêu cầu bên đại lý bên đại lý quyền yêu cầu bên giao đại lý bồi thường cho thời gian mà làm đại lý cho bên giao đại lý” Như phân tích đặc điểm hợp đồng đại lí thương mại, loại hợp đồng dịch vụ, vậy, theo quy định Bộ luật dân 2005, bên tham gia hợp đồng đại lý có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý trường hợp sau: + Thứ nhất, việc tiếp tục hợp đồng lợi cho bên giao đại lý bên giao đại lý có quyền đơn phương chấm đứt hợp đồng + Thứ hai, bên giao đại lý không thực nghĩa vụ thực không thỏa thuận bên đại lý có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng Trong hợp đồng đại lý, bên thỏa thuận thời hạn hiệu lực hợp đồng Nếu bên tự ý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải bồi thường cho bên lại Giá trị khoản bồi thường xác định dựa thiệt hại mà việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn gây Tuy nhiên nếu, bên không thỏa thuận hợp đồng đại lý chấm dứt sau thời hạn không sớm 60 ngày kể từ ngày bên thông báo cho bên việc chấm dứt hợp đồng Cần lưu ý thông báo phải thực văn Rõ ràng, quy định Luật Thương mại mở rộng phạm vi quyền chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng đại lí Trường hợp hợp đồng đại lý chấm dứt theo yêu cầu bên đại lý bên đại lý quyền yêu cầu bên giao đại lý bồi thường cho thời gian mà làm đại lý cho bên giao đại lý Còn hợp đồng đại lý chấm dứt theo yêu cầu bên giao đại lý bên đại lý có quyền yêu cầu bên giao đại lý bồi thường cho khoản tiền cho thời gian mà làm đại lý Giá trị khoản bồi thường tính sau: - Giá trị khoản bồi thường tháng thù lao đại lý trung bình thời gian nhận đại lý cho năm mà bên đại lý làm đại lý cho bên giao đại lý - Trong trường hợp thời gian đại lý năm khoản bồi thường tính tháng thù lao đại lý trung bình thời gian nhận đại lý Trong trường hợp bên đại lý yêu cầu chấm dứt hợp đồng đại lý bên đại lý quyền yêu cầu bồi thường cho thời gian mà làm đại lý cho bên giao đại lý Xét tình đề bài: Theo đề nghị công ty Sữa tươi Ba Vì, công ty Tuấn Anh định đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý với công ty Minh Nguyệt yêu cầu công ty Minh Nguyệt bồi thường 50 triệu cho khoảng thời gian công ty Tuấn Anh làm đại lý cho công ty Minh Nguyệt Thứ nhất, trường hợp này, công ty Tuấn Anh kí hợp đông đại lí với công ty Minh Nguyệt thời hạn năm Ngày kí hợp đồng tháng 11/2014, tháng 3/2014 công ty sữa Ba Vì đề nghị công ty Tuấn Anh làm đại lí sữa cho mình, thời hạn hợp đồng công ty Tuấn Anh Minh Nguyệt tháng Hợp đồng đại lí chưa hết hiệu lực Thứ hai, bên giao đại lí công ty Minh Nguyệt thông báo chấm dứt hợp đồng đại lí sớm 60 ngày kể từ ngày thông báo văn với bên đại lí bên đại lí có quyền yêu cầu bên giao đại lí bồi thường khoảng tiền cho thời gian làm đại lí cho bên giao đại lí Thứ ba, theo quy định KHoản Điều 177 Luật Thương mại 2005 :” Trường hợp hợp đồng đại lý chấm dứt sở yêu cầu bên đại lý bên đại lý quyền yêu cầu bên giao đại lý bồi thường cho thời gian mà làm đại lý cho bên giao đại lý” Như vậy, trường hợp công ty Tuấn Anh (bên đại lí) đơn phương yêu cầu chấm dứt hợp đồng đại lí với công ty Minh Nguyệt công ty Tuấn Anh không phép yêu cầu công ty Minh Nguyệt bồi thường thiệt hại Công ty Tuấn Anh định đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý với công ty Minh Nguyệt yêu cầu công ty Minh Nguyệt bồi thường 50 triệu cho khoảng thời gian công ty Tuấn Anh làm đại lý cho công ty Minh Nguyệt không quy định pháp luật Trong trường hợp công ty Minh Nguyệt không bồi thường cho công ty Tuấn Anh B- KẾT THÚC VẤN ĐỀ Khi doanh nghiệp có ý định mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm hình thức đại lý thương mại cá nhân, tổ chức có ý định trở thành đại lý doanh nghiệp để nhận thù lao cần tìm hiểu rõ quy định pháp luật đại lý thương mại để bảo vệ quyền lợi mức tối ưu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - - Giáo trình Luật thương mại tập II, NXB Công an nhân dân, năm 2015 Luật thương mại năm 2005 Bộ luật Dân 2005 https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-so-huu-tri-tue/quy-dinh-ve-dai-ly-cuahang dai-ly-doc-quyen su-khac-nhau-giua-dai-ly-doc-quyen-va-dai-lykhac-.aspx Khóa luận tốt nghiệp: Các quy định pháp luật Việt Nam hoạt động đại lí thương mại, Trân Trung Nguyên, 2006 http://luatduonggia.vn/don-phuong-cham-dut-hop-dong-trong-quan-he-daily-thuong-mai
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập nhóm luật thương mại 2 đề số 2, bài tập nhóm luật thương mại 2 đề số 2, bài tập nhóm luật thương mại 2 đề số 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay