phân tích vai trò của pháp luật đối với nhà nước Việt Nam hiện nay

13 673 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 12:13

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU1NỘI DUNG3Chương I: Khái quát về khái niệm pháp luật và nhà nước31, Pháp luật32, Nhà nước3Chương II: Vai trò của pháp luật đối với Nhà nước Việt Nam hiện nay31. Mối quan hệ giữa pháp luật với nhà nước32, Vai trò của pháp luật đối với nhà nước ở Việt Nam hiện nay:4KẾT LUẬN10 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Pháp luật sản phẩm phát triển tự nhiên xã hội loài người Pháp luật mang tính khách quan xuất xã hội đạt tới phát triển định kinh tế, xã hội Bên cạnh đó, pháp luật mang tính chủ quan mang ý chí nhà nước Nhà nước sinh pháp luật, lấy pháp luật làm công cụ điều chỉnh xã hội trật tự, khuôn mẫu Ngoài pháp luật có công cụ xã hội khác đạo đức, tập quán, tín điều tôn giáo… tham gia quản lý xã hội chúng có quan hệ mật thiết với Chúng công cụ để quản lý xã hội, liên quan tới nhau, hỗ trợ ổn định trật tự xã hội, sống người dân ổn định phát triển Tuy nhiên công cụ có điểm mạnh hạn chế định Vì việc nghiên cứu pháp luật trongđời sống xã hội, làm rõ vai trò pháp luật nhà nước để sử dụng chúng cho có hiệu cần thiết trình đổi hội nhập nước ta Do chúng em chọn đề tài “ PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY” Do điều kiện thời gian am hiểu vấn đề có hạn nên viết chắn tránh khỏi thiếu sót Chúng em kính mong nhận ý kiến phê bình, đánh giá thầy cô giáo bạn để đề tài hoàn thiện đem lại cho chúng em kinh nghiệm quý báu cho viết sau CHÚNG EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! NỘI DUNG Chương I: Khái quát khái niệm pháp luật nhà nước 1, Pháp luật Pháp luật hệ thống quy tắc xử mang tính bắt buộc chung Nhà nước ban hành thừa nhận nhằm điều chỉnh mối quan hệ xã hội theo mục tiêu, định hướng cụ thể 2, Nhà nước Nhà nước máy quyền lực đặc biệt, tổ chức quản lý xã hội pháp luật, phục vụ lợi ích giai cấp, lợi ích xã hội thực thi cam kết quốc tế Chương II: Vai trò pháp luật Nhà nước Việt Nam Mối quan hệ pháp luật với nhà nước Pháp luật nhà nước hai thành tố thượng tầng trị- pháp lý, có mối quan hệ khăng khít với Pháp luật nhà nước có nguyên nhân đời, tồn tại, phát triển Pháp luật nhà nước ban hành phản ánh quan điểm, đường lối trị lực lượng nắm quyền lực nhà nước đảm bảo cho quyền lực thực thi toàn xã hội Với nghĩa đó, nhà nước tồn thiếu pháp luật pháp luật phát sinh có sức mạnh hiệu lực dựa nhà nước Tóm lại, pháp luật với nhà nước tượng tách rời nhau, xem xét chất tượng cần đặt chúng mối quan hệ qua lại với với đời sống thực tiễn 2, Vai trò pháp luật nhà nước Việt Nam nay: 2.1 Pháp luật phương tiện để nhà nước triển khai cách sách nhà nước cách nhanh chóng nhất, quản lý xã hội hiệu Pháp luật sở pháp lý để máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức hoạt động Nhà nước thiếu pháp luật, nhà nước cần tới pháp luật để tổ chức máy mình, quy định thẩm quyền quan nhà nước; xác định mối quan hệ quan nhà nước với nhau, quan nhà nước với tổ chức xã hội nhân dân, bảo đảm tính chặt chẽ, xác, thống tạo sức mạnh tổng hợp máy nhà nước bảo đảm cho việc thực hiện, triển khai sách nhà nước cách hiệu Các công cụ quản lý xã hội pháp luật, tập quán, đạo đức, tôn giáo có mối liên hệ, tác động qua lại với công cụ đó, pháp luật xem công cụ quản lý hiệu nay, vì: Thứ nhất, pháp luật nhà nước ban hành bảo đảm thực hiện, việc ban hành pháp luật nhà nước tiến hành thông qua thủ tục chặt chẽ với tham gia nhiều quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân nên pháp luật có tính khoa học, chặt chẽ, xác điều chỉnh quan hệ xã hội Thứ hai, pháp luật thể ý chí nhà nước nhân dân, bảo vệ lợi ích nhân dân Nhân dân thông qua nhà nước nâng ý chí thành ý chí nhà nước dạng quy tắc xử chung nhà nước ban hành nên nhân dân tự giác thực Thứ ba, pháp luật có tính khái quát cao, khuôn mẫu điển hình để chủ thể (tổ chức, cá nhân) thực theo gặp phải tình mà pháp luật dự liệu Thứ tư, pháp luật mang tính bắt buộc chung cho tất cách tổ chức cá nhân có liên quan Thứ năm, pháp luật có phạm vi điều chỉnh rộng lớn, hầu hết quan hệ xã hội Pháp luật phản ánh nhu cầu xã hội, đòi hỏi khách quan xã hội hình thức pháp lý Thứ sáu, pháp luật xác định chặt chẽ hình thức, nội dung thể hình thức khác điều khoản, điều luật, văn luật,… tạo nên chặt chẽ rõ ràng nội dung hình thức 2.2 Pháp luật công cụ để nhà nước kiểm tra, kiểm soát hoạt động tổ chức, quan nhân viên nhà nước công dân Pháp luật thể đường lối trị thông qua việc ghi nhận sách, mục tiêu lực lượng trị xã hội, đối nội đối ngoại Pháp luật phương tiện để thực hóa mục tiêu sách nhà nước Ở Việt Nam, pháp luật nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa xây dựng sở hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm nguyên tắc tất quyền lực thuộc nhân dân (điều hiến pháp 1992 quy định), bảo đảm phân công, phối hợp chặt chẽ nhà nước với tổ chức, quan, cá nhân việc thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp Xây dựng đầy đủ quy định pháp luật tổ chức máy nhà nước, trọng việc quy định chặt chẽ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan nhà nước kiên thực nguyên tắc: “Các quan, nhân viên nhà nước làm pháp luật cho phép” Xây dựng chế kiểm tra, kiểm soát, giám sát tính hợp pháp tổ chức, quan cá nhân hoạt động, định quan công quyền xử lý kiên nghiêm minh vi phạm quan, tổ chức, cán công chức nhà nước 2.3 Pháp luật công cụ để bảo vệ lợi ích nhà nước , lợi ích xã hội lợi ích công dân Pháp luật công cụ để bảo vệ lợi ích nhà nước, xã hội, tính mạng, tài sản, danh dự, nhân phẩm cá nhân, tài sản danh dự, uy tín tổ chức : muốn làm điều phải dựa pháp lý theo trình tự thủ tục luật định Nhân dân muốn đấu tranh bảo vệ quyền lợi phải tuân theo quy định pháp luật Dựa vào pháp luật nhà nước giải mâu thuẫn xã hội , đồng thời đấu tranh chống lại tượng tiêu cực , hành vi vi phạm pháp luật , đặc biệt tội phạm Để thực chức nhiệm vụ nhà nước phải thông qua hình thức hoạt động pháp luật xây dựng pháp luật , tổ chức thực bảo vệ pháp luật Như , nhà nước thiếu pháp luật 2.4 Pháp luật công cụ giúp nhà nước tổ chức , quản lý điều tiết kinh tế Pháp luật tạo khung pháp lý quan quản lý nhà nước kinh tế tiến hành hoạt động quản lý, sản xuất Thông qua pháp luật, nhà nước xác định hình thức sở hữu xã hội từ tác động đến quan hệ sở hữu, đặc biệt tư liệu sản xuất Chỉ có tính đặc thù pháp luật đảm bảo nhà nước thực chức quản lý lĩnh vực kinh tế Pháp luật công cụ hữu hiệu giúp nhà nước khắc phục nhược điểm kinh tế thị trường , tạo công xã hội Do tính tự phát vốn có, kinh tế thị trường mang lại suy thoái, khủng hoảng,…sự can thiệp pháp luật đảm bảo hiệu cho vận động thị trường ổn định nhằm tối đa hóa hiệu kinh tế ,… Pháp luật công cụ giúp nhà nước giải có hiệu tranh chấp kinh tế nảy sinh kinh tế thị trường Nhờ có pháp luật, nhà nước tổ chức quản lý kinh tế , tạo điều kiện cho kinh tế tăng trưởng ổn định Pháp luật có tác dụng tạo dựng môi trường pháp lý cho hoạt động kinh tế tổ chức cá nhân tiến hành thuận lợi , có trật tự đạt hiệu kinh tế cao Pháp luật giúp cho thành phần kinh tế nhà nước vươn lên hoạt động hiệu để cạnh tranh lành mạnh với thành phần kinh tế khác 2.5 Pháp luật công cụ thiết lập, củng cố, mở rộng bảo vệ dân chủ, đảm bảo công xã hội, thực dân chủ xã hội chủ nghĩa Khi xã hội giai cấp, khác biệt mặt lợi ích phận xã hội lực phản động, ngược lại lợi ích xã hội xu phát triển Nhà nước người đại diện thức cho xã hội cho lợi ích nhân dân lao động, đồng thời người thực chức chuyên giai cấp Nhà nước ban hành pháp luật sở pháp lý để bảo vệ thành xã hội chủ nghĩa, củng cố, mở rộng bảo vệ dân chủ, đảm bảo công xã hội Nhà nước ban hành pháp luật, xác định địa vị pháp lý cho công dân, thừa nhận đảm bảo quyền trị cho công dân quyền tự lập hội, tự ngôn luận, báo chí… Pháp luật tạo khuôn mẫu ứng xử chung cho toàn xã hội, lấy lợi ích cộng đồng để bảo vệ thực lợi ích cá nhân cá nhân thực trách nhiệm tự chung cộng đồng, xã hội Pháp luật tạo bình đẳng cho người, tạo hội cho người ngang quyền nghĩa vụ, nhờ xóa bỏ đặc quyền đặc lợi Pháp luật công cụ pháp lý đắc lực giúp nhà nước ta thực mục tiêu hướng tới xã hội tốt đẹp, người yêu thương dựa sở công định hướng xã hội chủ nghĩa 2.6 Pháp luật sở pháp lý, khung pháp lý cho tổ chức hoạt động máy nhà nước Bộ máy nhà nước loại thiết chế đặc biệt, yếu tố cấu thành quan trọng nhà nước Nhờ có máy nhà nước, quyền lực nhà nước thể phát huy hiệu lực, chức nhà nước triển khai, mục tiêu, kế hoạch nhiệm vụ cụ thể nhà nước thực Chính thế, giống nhà nước trước, nhà nước xã hội chủ nghĩa thiếu pháp 10 luật để tổ chức điều chỉnh hoạt động máy nhà nước Trong suốt chặng đường phát triển, nhà nước ta không ngừng nâng cao hoàn thiện hệ thống pháp luật tổ chức hoạt động máy nhà nước từ trung ương đến địa phương Nhà nước ban hành Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân… Bên cạnh nhà nước ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chế độ trách nhiệm cho quan máy nhà nước, đồng thời xác lập mối quan hệ quan với tạo thống nhất, đồng hoạt động có hiệu máy nhà nước Nhờ quy định mà xã hội kiểm soát nguy tùy tiện, lạm dụng quyền lực thành lộng quyền, loại trừ mâu thuẫn, chồng chéo thiếu trách nhiệm quy trình tổ chức thực quyền lực nhà nước Đồng thời, pháp luật giúp máy nhà nước trở nên chuyên nghiệp KẾT LUẬN Như khẳng định pháp luật có vai trò vô quan trọng nhà nước Việt Nam Nhà nước không 11 thể tồn thiếu pháp luật Cùng với phát triển nhà nước xã hội, vai trò pháp luật ngày củng cố,mở rộng nâng cao; giá trị xã hội pháp luật thừa nhận phát huy Việt Nam đã, không ngừng cải cách, hoàn thiện , đổi hệ thống pháp luật để pháp luật phát huy tối đa vai trò giúp nhà nước thực tốt chức Là người dân Việt Nam, thực tốt quy định pháp luật,qua giúp pháp luật phát huy tối đa vai trò nhà nước, góp phần xây dựng nhà nước Việt Nam phát triển vững mạnh 12 13
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích vai trò của pháp luật đối với nhà nước Việt Nam hiện nay, phân tích vai trò của pháp luật đối với nhà nước Việt Nam hiện nay, phân tích vai trò của pháp luật đối với nhà nước Việt Nam hiện nay, Mối quan hệ giữa pháp luật với nhà nước, 2, Vai trò của pháp luật đối với nhà nước ở Việt Nam hiện nay:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay