phân tích công ty bia huda huế

18 299 2
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 11:55

QUẢN TRỊ HỌC GVHD: Trần Hoàng Nghiên cứu cấu tổ chức Công ty Bia Huda Huế Nội dung nghiên cứu I Lý thuyết cấu tổ chức doanh nghiệp II Đặc điểm cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp III Đánh giá giải pháp nâng cao cấu tổ chức doanh nghiệp I Lý thuyết cấu tổ chức doanh nghiệp Cơ sở lý thuyết Sắp xếp bố trí công việc Tổ chức Giao quyền hạn, phân phối nguồn lực Đóng góp tích cực có hiệu vào mục tiêu chung doanh nghiệp Những phận nhỏ thực chức riêng biệt Thực mục tiêu chung tổ chức Phân chia tổng thể tổ chức thành phận nhỏ Cơ cấu tổ chức Yêu cầu nguyên tắc cấu tổ chức Các mô hình cấu tổ chức • • • • Mô hình cấu trực tuyến Mô hình cấu chức Mô hình cấu trực tuyến chức Mô hình cấu ma trận Tổng quan công ty Công ty bia Huda Huế - Thành lập: 20/10/1990 - Hình thức: liên doanh vốn góp từ đơn vị trong, nước vay vốn ngân hàng - Địa chỉ: 243 Nguyễn Sinh Cung, Phú Thượng, Phú Vang, TT Huế - Website: www.huda.com.vn - Tell: 08-38302797 Ma trận SWOT S W -Có vị trí vững thị trường Huế -Chiếm đa phần thị trường Bia cao cấp Huế -Hệ thống marketing tốt, nhiều chương trình khuyến -Hệ thống đại lý mạnh, chiến lược phát triển tốt -Đội ngũ tiếp thị chuyên nghiệp -Thị trường hẹp -Chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu người tiêu dùng -Chất lượng sản phẩm không đồng -Thiếu số yếu tố thương hiệu: chưa có hoạt động tuyến bia festival chưa có slogan nhạc điệu riêng thương hiệu O T -Thị trường bia vào độ tăng trưởng cao -Tiềm phát triển thị trường bia cao cấp -Được hỗ trợ nhà nước, quyền địa phương -Sản phẩm khách hàng ưa chuộng -Áp lực cạnh tranh doanh nghiệp ngày lớn -Chịu ảnh hưởng lạm phát suy thoái kinh tế toàn cầu -Sự thay đổi tính cao cấp sản phẩm không bắt kịp tăng trưởng xã hội II Đặc điểm cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp Sơ đồ cấu tổ chức Phân tích sơ đồ: - Quan hệ chiều dọc (quan hệ trực tuyến) Hội đồng quản trị Nhiệm vụ hoạch định sách, chiến lược phát triển ngắn hạn dài hạn cho công ty, đề cử chức danh chủ chốt công ty.Đối với công ty Bia Huế, nhiệm kỳ hoạt động Chủ tịch Hội đồng quản trị năm Tổng giám đốc : Ông Nguyễn Mậu Chi Có nhiệm vụ điều hành công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị kết kinh doanh công ty Có khả quan sát nhanh nhạy, tầm nhìn xa, trông rộng.Có kiến thức kỹ thị trường,về tâm lý khách hàng.Biết cách đánh giá nhạy cảm mức độ cạnh tranh để xác định đắn kế hoạch chiến lược cho công ty.Đặc biệt,phải am hiểu pháp luật nhà nước.Nói thành công ngày hôm công ty bia huda Huế yếu tố vô quan trọng không kể đến việc dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư sở vật chất máy móc thiết bị.Ông có khả dự đoán trước thành công công ty.Biết lãnh đạo, động viên cấp dưới.Quyết định kế hoạch,hoạt động kinh doanh công ty 3 Các Ban giám đốc - Giám đốc tài Nghiên cứu, phân tích xử lý mối quan hệ tài doanh nghiệp.Xây dựng kế hoạch tài cho công ty, khai thác sử dụng nguồn vốn.Khi có cảnh báo nguy cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp Giam đốc tài phải đưa dự đoán đáng tin cậy.Lập báo cáo tình hình tài chính, hoạch định chiến lược tài cho công ty + Phòng tài Chịu trách nhiệm toàn thu chi tài công ty,đảm bảo đầy đủ tài cho hoạt động lương,thưởng, mua máy móc ,thiết bị,nguyên vật liệu chế biến, sản xuất Phải lập phiếu thu chi cho tất chi phí phát sinh.Lưu trữ đầy đủ xác số liệu xuất, nhập bia qua hàng tháng.Luôn ghi chép, phản ánh xác số liệu có để báo cáo lên cấp + Phòng kế hoạch vật tư  Chủ trì trong việc lập kế hoạch vật tư , thiết bị phục vụ công tác vận hành  và bảo trì trong toàn công ty. Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra và tham  mưu giúp lãnh đạo về sử dụng: máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải Xây  dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, theo dõi giám sát công tác cải tạo,  nâng cấp mở rộng, sửa chữa định kỳ các tài sản cố định - Giám đốc nhân sự : Tham mưu, đề xuất cho Tổng giám đốc vấn đề thuộc lĩnh vực nhân như: xây dựng cấu tổ chức, điều hành công ty, công tác đào tạo tuyển dụng, Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện quy trình, quy chế áp dụng Công ty + Bộ phận tổng hợp Chủ trì tổng hợp và lập các chương trình, kế hoạch công tác của công  ty, tổ chức theo dõi và đôn đốc các bộ phận cấp dưới  thực hiện. Chủ trì  tổng hợp làm báo cáo, lập báo cáo thống kê theo yêu cầu của cấp trên +Bộ phận văn thư  Đảm bảo thông tin các hoạt động tổ chức, phục vụ hoạt động quản lý,  điều hành doanh nghiệp. Quản lý  tài liệu khác hình thành trong quá trình  hoạt động của cơ quan; lập hồ sơ hiện hành, giao nộp hồ sơ vào lưu trữ và  quản lý - - Giám đốc tiếp thị: Chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo công ty chất lượng, giá hàng tồn, hàng tiêu thụ mạnh đảm bảo kinh doanh hàng hóa có hiệu Giám đốc kỹ thuật: Là phận giám định, sữa chữa, láp ráp, bảo trì, bảo hành sản phẩm công ty, giúp khách hàng yên tâm sản phẩm công ty tạo uy tín cho công ty 2 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu tổ chức doanh nghiệp 01 Địa bàn hoạt động: ảnh hưởng đến thay đổi xếp lao động 02 01 Môi trường kinh doanh: tổ chức máy quản lý hợp lý điều kiện đủ cho doanh nghiệp thành công thương trường Việc đề định có tính chất phân tán với thể lệ mền mỏng, phòng ban có liên hệ chặt chẽ với 03 02 03 Thái độ đội ngũ cán công nhân viên: với nhân viên qua đào tạo, có tay nghề cao nhanh chống hoàn thành công việc, dẫn đến việc tổ chức máy quản lý dễ dàng hiệu Đối với lao động ý thức dẫn đến số lượng lao động quản lý -> lãnh đạo tổ chức tăng lên-> tổ chức máy quản lý khó khăn III Đánh giá giải pháp nâng cao cấu tổ chức doanh nghiệp Nhận xét Ưu điểm Nhược điểm Các phận làm việc nhận lệnh trực tiếp từ cấp lãnh đạo cấp Phát huy đầy đủ ưu chuyên môn hóa nghành nghề theo chức đơn vị Tạo điều kiện kiểm tra chặt chẽ cấp cao Hiệu tác nghiệp cao nhiệm vụ làm làm lại ngày Dẫn đến mâu thuẫn đơn vị chức Thiếu phối hợp phòng ban chức  hạn chế phát triển đội ngũ quản lý chung Tầm nhìn chuyên môn hóa cán nhân viên giỏi chuyên môn mình, không biết, không quan tâm đến chuyên môn khác Giải pháp Khuyến khích cán công nhân viên giam gia khóa học nghiệp vụ ngắn hạn, hay tham gia chương trình cao học Thường xuyên theo dõi hoạt động đánh giá khách hàng nhân viên để có biện pháp khen thưởng phê bình thích đáng Tăng cường bổ sung nhân lực cho phòng ban Khuyến khích nhân viên phát huy sáng kiến trng kinh doanh thi kinh doanh hấp dẫn Đối với đội ngũ nhân viên tiếp thị cần phải tuyển chọn kỹ lưỡng Đội ngũ phải trẻ đẹp phải bồi dưỡng kỹ bán hàng, kỹ giao tiếp kỹ phục vụ khách Goodbye! [...]... Phân tích sơ đồ: - Quan hệ chiều dọc (quan hệ trực tuyến) 1 Hội đồng quản trị Nhiệm vụ là hoạch định các chính sách, chiến lược phát triển ngắn hạn và dài hạn cho công ty, đề cử các chức danh chủ chốt trong công ty. Đối với công ty Bia Huế, nhiệm kỳ hoạt động của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 3 năm 2 Tổng giám đốc : Ông Nguyễn Mậu Chi Có nhiệm vụ là điều hành công ty, chịu trách nhiệm... đồng quản trị về kết quả kinh doanh của công ty Có khả năng quan sát nhanh nhạy, tầm nhìn xa, trông rộng.Có kiến thức và kỹ năng về thị trường,về tâm lý khách hàng.Biết cách đánh giá và nhạy cảm về mức độ cạnh tranh để xác định đúng đắn kế hoạch chiến lược cho công ty. Đặc biệt,phải am hiểu về pháp luật nhà nước.Nói về thành công ngày hôm nay của công ty bia huda Huế thì một trong những yếu tố vô cùng... vật chất máy móc thiết bị.Ông có khả năng dự đoán trước sự thành công của công ty. Biết lãnh đạo, luôn động viên cấp dưới.Quyết định các kế hoạch,hoạt động kinh doanh của công ty 3 Các Ban giám đốc - Giám đốc tài chính Nghiên cứu, phân tích và xử lý các mối quan hệ tài chính trong doanh nghiệp.Xây dựng các kế hoạch tài chính cho công ty, khai thác và sử dụng các nguồn vốn.Khi có cảnh báo nguy cơ cạnh... xuất cho Tổng giám đốc các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự như: xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty, công tác đào tạo tuyển dụng, Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế áp dụng trong Công ty + Bộ phận tổng hợp Chủ trì tổng hợp và lập các chương trình, kế hoạch công tác của công ty,  tổ chức theo dõi và đôn đốc các bộ phận cấp dưới  thực hiện. Chủ trì  tổng hợp làm báo cáo, lập báo cáo thống kê theo yêu cầu của cấp trên... quản lý - - Giám đốc tiếp thị: Chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo công ty về chất lượng, giá cả hàng tồn, hàng tiêu thụ mạnh đảm bảo kinh doanh hàng hóa có hiệu quả Giám đốc kỹ thuật: Là bộ phận giám định, sữa chữa, láp ráp, bảo trì, bảo hành các sản phẩm của công ty, giúp khách hàng yên tâm hơn về sản phẩm của công ty tạo uy tín cho công ty 2 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp... tài chính, hoạch định chiến lược tài chính cho công ty + Phòng tài chính Chịu trách nhiệm toàn bộ thu chi tài chính của công ty, đảm bảo đầy đủ tài chính cho các hoạt động như lương,thưởng, mua máy móc ,thiết bị,nguyên vật liệu chế biến, sản xuất Phải lập phiếu thu chi cho tất cả các chi phí phát sinh.Lưu trữ đầy đủ và chính xác các số liệu về xuất, nhập bia qua hàng tháng.Luôn ghi chép, phản ánh chính... trên + Phòng kế hoạch vật tư  Chủ trì trong việc lập kế hoạch vật tư , thiết bị phục vụ công tác vận hành  và bảo trì trong toàn công ty.  Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra và tham  mưu giúp lãnh đạo về sử dụng: máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải Xây  dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, theo dõi giám sát công tác cải tạo,  nâng cấp mở rộng, sửa chữa định kỳ các tài sản cố định - Giám đốc nhân sự :... chức bộ máy quản lý hợp lý là điều kiện đủ cho doanh nghiệp thành công trên thương trường Việc đề ra các quyết định có tính chất phân tán với các thể lệ mền mỏng, các phòng ban có sự liên hệ chặt chẽ với nhau 03 02 03 Thái độ đội ngũ cán bộ công nhân viên: với những nhân viên đã qua đào tạo, có tay nghề cao thì sẽ nhanh chống hoàn thành công việc, dẫn đến việc tổ chức bộ máy quản lý dễ dàng và hiệu quả... phát triển đội ngũ quản lý chung Tầm nhìn của các chuyên môn hóa cán bộ nhân viên vì chỉ giỏi chuyên môn của mình, không biết, không quan tâm đến chuyên môn khác 2 Giải pháp 1 2 Khuyến khích các cán bộ công nhân viên giam gia các khóa học nghiệp vụ ngắn hạn, hay tham gia các chương trình cao học 4 Thường xuyên theo dõi các hoạt động đánh giá của khách hàng về các nhân viên để có các biện pháp khen thưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích công ty bia huda huế, phân tích công ty bia huda huế, phân tích công ty bia huda huế, II. Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay