Kế toán nguyên vật liệu

69 191 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 11:37

Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề của em đã hoàn thành gồm ba chương:Chương I: Đặc điểm và tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Năng lượng và Môi trường Việt Nam.ChươngII: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Năng lượng và Môi trường Việt Nam.Chương III:Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Năng lượng và Môi trường Việt Nam. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nga GVHD: TS Đoàn Thanh MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường nay, loại hình doanh nghiệp muốn tồn đứng vững thị trường Để đứng vững thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải đạt hiệu cao lao động sản xuất kinh doanh, tức phải có lợi nhuận Nhưng để đạt lợi nhuận cao doanh nghiệp cần phải trọng, quan tâm đến yếu tố đầu vào trình sản xuất cho phù hợp, có hiệu nhằm tạo sản phẩm có chất lượng cao mà giá phải Có thu hút khách hàng chiếm lĩnh thị trường Trong đơn vị sản xuất, yếu tố thiếu cho qui trình sản xuất nguyên vật liệu công cụ dụng cụ, sở tạo nên hình thái vật chất sản phẩm Do chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỉ trọng lớn tổng chi phí để sản xuất sản phẩm, có tác động định lớn đến hiệu trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bởi vậy, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung cần phải quản lý chặt chẽ nguyên vật liệu từ khâu thu mua đến khâu đến khâu sử dụng, có vừa đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu sản xuất - tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, vừa có biện pháp hữu hiệu để chống tượng xâm phạm tài sản đơn vị Để làm yêu cầu trên, doanh nghiệp phải sử dụng công cụ quản lý kế toán công cụ quản lý giữ vai trò trọng yếu Nhận thấy cần thiết công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ doanh nghiệp sản xuất, em lựa chọn nghiên cứu đề tài “Kế toán nguyên vật liệu ” nhằm tìm hiểu thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ Công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Việt Nam, tìm ưu điểm, nhược điểm công tác quản lý hạch toán nguyên vật liệu công ty Từ rút kinh nghiệm học tập làm sở cho trình công tác thân sau SV: Phạm Thị Hiệp Trang Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nga GVHD: TS Đoàn Thanh Vì thời gian thực tập khả có hạn nên chuyên đề thực tập chắn không tránh khỏi thiếu sót Qua em mong anh chị, cô kế toán công ty góp ý kiến để chuyên đề hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình cô giáo Đoàn Thanh Nga thầy, cô giáo Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân anh chị, cô phòng Tổ chức - Kế toán Công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Việt Nam tận tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề Kết cấu báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu kết luận, chuyên đề em hoàn thành gồm ba chương: Chương I: Đặc điểm tổ chức quản lý nguyên vật liệu Công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Việt Nam ChươngII: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu Công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Việt Nam Chương III:Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu Công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Việt Nam SV: Phạm Thị Hiệp Trang Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nga GVHD: TS Đoàn Thanh CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 1.1: Đặc điểm nguyên vật liệu công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Việt Nam Trong doanh nghiệp, tính chất đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh nên phải sử dụng nhiều loại nguyên vật liệu khác Mỗi loại nguyên vật liệu lại có vai trò, công dụng, tính chất lý, hoá học khác Do đó, việc phân loại nguyên vật liệu có sở khoa học điều kiện quan trọng để quản lý cách chặt chẽ tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu phục vụ cho yêu cầu quản trị doanh nghiệp Phân loại nguyên vật liệu việc nghiên cứu, xếp loại nguyên vật liệu theo nội dung, công dụng, tính chất thương phẩm chúng, nhằm phục vụ cho yêu cầu quản trị doanh nghiệp Căn vào nội dung kinh tế yêu cầu quản trị doanh nghiệp nguyên vật liệu công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Việt Nam chia thành loại sau: + Nguyên vật liệu chính: vật tư thiết bị Máy biến áp, cầu dao, cầu chì, cột điện, dây xà, sứ + Vật liệu phụ: Là loại vật liệu sử dụng có tác dụng làm tăng chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh sản phẩm phục vụ cho công việc quản lý sản xuất, bao gói sản phẩm thuốc nhuộm, thuốc tẩy, sơn, dầu nhờn, … + Nhiên liệu: Là loại vật liệu có tác dụng cung cấp nhiệt lượng trình sản xuất kinh doanh gồm: xăng, dầu, than, củi, khí gas… sử dụng để phục vụ cho công nghệ sản xuất, cho phương tiện vận tải, máy móc thiết bị hoạt động trình sản xuất kinh doanh SV: Phạm Thị Hiệp Trang Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nga GVHD: TS Đoàn Thanh + Phụ tùng thay thế: Là loại phụ tùng, chi tiết sử dụng để thay thế, sửa chữa máy móc, thiết bị sản xuất, phương tiện vận tải, phương tiện truyền dẫn + Vật liệu thiết bị xây dựng bản: bao gồm loại thiết bị cần lắp thiết bị không cần lắp, công cụ, khí cụ, vật kết cấu… dùng cho công tác xây lắp, xây dựng + Vật liệu khác: Là loại vật liệu không xếp vào loại kể trên, loại vật liệu trình sản xuất loại ra, phế liệu thu hồi từ việc lý tài sản cố định… Cách phân loại sở để xác định định mức tiêu hao, định mức dự trữ cho loại, thứ nhóm nguyên vật liệu Và sở để hạch toán chi tiết nguyên vật liệu doanh nghiệp (theo dõi số lượng, giá trị) Căn vào nguồn hình thành: Nguyên vật liệu chia thành hai nguồn: + Nguyên vật liệu nhập từ bên ngoài: Do mua ngoài, nhận vốn góp liên doanh, nhận biếu tặng,… + Nguyên vật liệu tự chế: doanh nghiệp tự gia công chế biến hay gọi nguyên vật liệu tự chế Cách phân loại làm cho việc lập kế hoạch thu mua kế hoạch sản xuất nguyên vật liệu, sở để xác định trị giá vốn thực tế nguyên vật liệu nhập kho * Căn vào mục đích, công dụng nguyên vật liệu chia nguyên vật liệu thành: - Nguyên vật liệu dùng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh gồm: + Nguyên vật liệu dùng trực tiếp cho sản xuất chế tạo sản phẩm + Nguyên vật liệu dùng cho quản lý phân xưởng, dùng cho phận bán hàng, phận quản lý doanh nghiệp Nguyên vật liệu dùng cho nhu cầu khác: Nhượng bán; đem góp vốn liên doanh; đem quyên tặng SV: Phạm Thị Hiệp Trang Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nga GVHD: TS Đoàn Thanh * Các đối tượng quản lý có liên quan đến việc tổ chức kế toán nguyên vật liệu cần thiết phải tiến hành mã hoá như: Mã hoá loại nguyên vật liệu bao gồm: Các loại nguyên vật liệu chính, loại nguyên vật liệu phụ, loại nguyên vật liệu khác Mã hóa kho chứa Mã hóa hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp sử dụng Mã hoá đơn vị cung cấp nguyên vật liệu cho doanh nghiệp * Đối với doanh nghiệp tổ chức kế toán nguyên vật liệu máy tính Hiện doanh nghiệp, nguyên vật liệu có nhiều chủng loại phong phú biến động thường xuyên Do đó, để tổ chức kế toán nguyên vật liệu chặt chẽ, hợp lý yêu cầu đặt phải quản lý tới loại, nhóm, thứ, danh điểm Với yêu cầu này, đòi hỏi phải mã hoá đối tượng kế toán nguyên vật liệu đến danh điểm Vì danh mục nguyên vật liệu xây dựng chi tiết danh điểm kết hợp với TK hàng tồn kho (TK 152) tạo hệ thống sổ chi tiết nguyên vật liệu Khi nhập liệu thiết phải danh điểm nguyên vật liệu để tăng cường tính tự động hoá, đặt sẵn mức thuế suất thuế GTGT nguyên vật + Do giá trị CCDC thường không lớn nên để đơn giản cho công tác quản lý tính hết giá trị chúng vào chi phí đối tượng sử dụng phân bổ dần số kỳ 1.2: Đặc điểm luân chuyển nguyên vật liệu công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Việt Nam Nguyên vật liệu yếu tố đầu vào trình sản xuất, công tác quản lý nguyên vật liệu công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Việt Nam coi trọng cụ thể khâu quản lý nguyên vật liệu: SV: Phạm Thị Hiệp Trang Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nga GVHD: TS Đoàn Thanh Khâu thu mua: Mỗi loại vật liệu có tính chất lý hóa khác nhau, công dụng khác nhau, mức độ tỷ lệ tiêu hao khác Do vậy, thu mua phải cho đủ lượng, chủng loại, phẩm chất tốt, giá hợp lý, cho phép hao hụt định mức Đặc biệt phải quan tâm đến chi phí thu mua nhằm hạ thấp chi phí nguyên vật liệu cách tối đa Khâu bảo quản:Cần đảm bảo theo chế độ quy định phù hợp với tính chất lý hóa loại vật liệu Tức tổ chức xếp loại vật liệu có tính chất lý hóa giống nơi riêng, tránh để lẫn lộn với làm ảnh hưởng đến chất lượng Khâu dự trữ: Đòi hỏi doanh nghiệp phải xác định mức dự trữ tối thiểu, tối đa để đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh bình thường, không bị ngừng trệ, gián đoạn cung cấp không kịp thời gây ứ đọng vốn dự trữ nhiều Khâu sử dụng: Cần phải tổ chức tốt việc ghi chép, phản ánh tình hình xuất dùng sử dụng vật liệu sản xuất kinh doanh Cần sử dụng vật liệu hợp lý, tiết kiệm sở định mức dự toán chi Điều có ý nghĩa quan trọng việc hạ thấp chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, tăng thu nhập, tăng tích lũy cho doanh nghiệp Để công tác quản lý NVL rõ ràng, minh bạch việc không bố trí kiêm nghiệm chức thủ kho với tiếp liệu kế toán vật tư 1.3 Tổ chức quản lý nguyên vật liệu công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Việt Nam Nguyên vật liệu cần doanh nghiệp,chủ yếu cung cấp từ bên ngoài.Để có hệ thống kiểm soát nội nguyên vật liệu doanh nghiệp cần phải có phân công chức năng:mua hàng,nhận hàng,bảo quản hàng kho xuất kho để sử dụng hay bán SV: Phạm Thị Hiệp Trang Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nga GVHD: TS Đoàn Thanh Thông thường nghiệp vụ mua hàng hình thành từ yêu cầu phận kho hàng hay phận có nhu cầu sử dụng,Yêu cầu thể “phiếu yêu cầu mua hàng”.Phiếu yêu cầu phải kiểm tra chấp nhận người ủy quyền xét duyệt.Sau phiếu chuyển tới phận thu mua để lập:”Đơn đặt hàng”.Đơn đặt hàng phải xác định rõ số lượng,quy cách,chủng loại sản phẩm hàng hóa.Đơn đặt hàng cần chuyển qua phận nhận hàng phòng kế tóan để làm đối chiếu nhận hàng chấp nhận tóan tiền hàng Hàng mua phải giao cho phận nhận hàng để kiểm tra,xác định số lượng,chất lượng hàng chuyển tới kho hay phận sử dụng.Bộ phận nhận hàng phải độc lập với phận mua hàng thủ kho hay phận vận chuyển Hàng mua phải kiểm tra số lượng trước khi nhập kho.Mỗi nhập kho phận nhận hàng lập phiếu nhập kho sau báo cho phòng kế toán biết số lượng hàng nhận nhập kho Bộ phận kho chịu trách nhiệm bảo quản.Việc xuất kho thực có phiếu yêu cầu NVL phê duyệt phận.Các phiếu yêu cầu vật tư hay phiếu xuất kho phận sử dụng lập phải dựa “Lệnh sản xuất”hay “Đơn đặt hàng” cụ thể khách hàng để thuận lợi cho việc kiểm soát.Các phiếu thường lập thành liên.Liên lưu nơi lập phiếu.Bộ phận sử dụng liên;một liên giao cho phận kho để làm ghi thẻ kho sau chuyển cho phòng kế toán để hạch toán.Trường hợp xuất nhượng bán NVL phiếu xuất kho hay:Lệnh xuất kho”,đơn vị phải lập hóa đơn để hạch toán doanh thu bán hàng thông thường người mua hàng phải toán tiền hàng đến kho để nhận hàng  NHIỆM VỤ KẾ TOÁN Tổ chức chi chép,phản ánh kịp thời tình hình nhập,xuất,tồn kho vật liệu Hướng dẫn.kiểm tra phân xưởng,các kho phòng ban thực chế độ ghi chép ban đầu,mở sổ sách cần thiết hạch toán vật liệu chế độ phương pháp SV: Phạm Thị Hiệp Trang Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nga GVHD: TS Đoàn Thanh Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản,nhập xuất vật liệu,các định mức dự trữ,định mức tiêu hao,phát kịp thời loại vật liệu ứ đọng,kém phẩm chất để có biện pháp thu hồi vốn nhanh chóng.Tính toán phân bổ xác giá trị vật liệu xuất sử dụng cho đối tượng có liên quan Thực công tác kiểm kê đánh giá vật liệu,lập báo cáo vật liệu phân tích tình hình thu mua,bảo quản,dữ trữ sử dụng vật liệu Vật liệu, công cụ dụng cụ đối tượng kế toán, loại tài sản cần phải tổ chức hạch toán chi tiết không mặt giá trị mà vật, không theo kho mà tiết theo loại, nhóm, thứ… phải tiến hành đồng thời kho phòng kế toán sở chứng từ nhập, xuất kho Các doanh nghiệp phải tổ chức hệ thống chứng từ, mở sổ kế toán chi tiết lựa chọn, vận dụng phương pháp kế toán chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ cho phù hợp nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản nói chung, công tác quản lý vật liệu, công cụ, dụng cụ nói riêng CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 2.1 Phương pháp tính giá nguyên vật liệu công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Việt Nam 2.1.1 Tính giá nguyên vật liệu nhập kho: SV: Phạm Thị Hiệp Trang Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nga GVHD: TS Đoàn Thanh Nguyên vật liệu phục vụ thi công công ty chủ yếu mua ngoài.Thông thường công ty ký kết hợp đồng mua bán với đơn vị kinh doanh vật liệu xây dựng, công ty mua từ cửa hàng bán sỉ, lẻ Giá thực tế Các chi phí liên Các khoản Giá mua NVL = + quan trực tiếp - giảm trừ (nếu hóa đơn mua NK khác có) Công ty thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nên giá thực tế vật liệu nhập kho không bao gồm thuế GTGT đầu vào Các khoản chi phí thực tế phát sinh khác như: Chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trình mua hàng 2.1.2 Tính giá nguyên vật liệu xuất kho: Giá thực tế NVL xuất dùng công ty tính theo phương pháp bình quân gia quyền Giá thực tế Số lượng NVL Đơn giá thực tế = x NVL xuất kho xuất kho bình quân + Đơn giá bình quân sau lần nhập (bình quân thời điểm): Giá thực tế NVL tồn kho sau lần nhập Đơn giá b.q sau lần = Lượng thực tế NVL tồn kho sau lần nhập nhập Trong thực tế nhờ vào chương trình kế toán máy cài sẵn nên lúc cho biết số lượng giá trị vật liệu tồn kho Do kế toán mổi xuất kho cần nhập vào số lượng loại vật liệu xuất kho sau máy tính sẻ tự động phân bổ đơn gía vật liệu đồng thời tính gía trị thực tế vật liệu xuất kho 2.2 Tài khoản sử dụng phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Việt Nam 2.2.1 Tài khoản sử dụng kế toán NVL công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Việt Nam Để kế toán tổng hợp nguyên vật liệu kế toán sử dụng tài khoản chủ yếu sau: TK 152,TK 151, TK 331, TK 133 SV: Phạm Thị Hiệp Trang Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nga GVHD: TS Đoàn Thanh - TK 152"Nguyên liệu, vật liệu" dùng để phản ánh số có, tình hình tăng, giảm loại nguyên vật liệu theo giá thực tế TK 152 mở thành tài khoản cấp để kế toán chi tiết theo loại nguyên vật liệu phù hợp với cách phân loại theo nội dung kế toán yêu cầu quản lý doanh nghiệp TK 1521- Nguyên vật liệu TK 1522- Vật liệu phụ TK 1523- Nhiên liệu TK 1524- Phụ tùng thay TK 1525- Thiết bị xây dựng TK 1528- Vật liệu khác Trong tài khoản cấp mở chi tiết tài khoản cấp 3, cấp tới nhóm thứ nguyên vật liệu tuỳ theo yêu cầu quản lý doanh nghiệp TK 151-"Hàng mua đường": Phản ánh trị giá vốn loại vật tư, hàng hoá mà doanh nghiệp mua, chấp nhận toán với người bán cuối kỳ hàng chưa đến doanh nghiệp theo dõi tình hình hàng đường kỳ trước nhập kho doanh nghiệp kỳ TK 133 "Thuế GTGT khấu trừ": Phản ánh thuế GTGT khấu trừ, khấu trừ, khấu trừ Việc áp dụng thuế GTGT giúp doanh nghiệp tránh việc đánh trùng lặp thuế thuế doanh thu trước TK 133 áp dụng doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế theo quy định TK 133 có hai tài khoản cấp 2: + TK 1331: Phản ánh thuế GTGT đầu vào khấu trừ vật tư hàng hoá, dịch vụ + TK 1332: Phản ánh thuế GTGT đầu vào khấu trừ tài sản cố định SV: Phạm Thị Hiệp Trang 10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Thanh Nga - Thứ nhất: Kế toán vật liệu phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ phận chuyên ngành Trong hạch toán sản xuất kinh doanh, kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ phải đảm bảo lúc hai chức phản ánh giám sát qúa trình nhập, xuất vật liệu, công cụ dụng cụ phải nhanh chóng kịp thời, cung cấp thông tin xác phục vụ cho quản lý - Thứ hai: Xuất phát từ đặc trưng cụ thể doanh nghiệp để tổ chức hạch toán vật liệu cách hữu hiệu khách quan tiết kiệm, kế toán phải ghi chép hạch toán theo quy định vận dụng nguyên lý vào đơn vị - Thứ ba: Kế toán phải vào mô hình chung hạch toán, qui định ghi chép luân chuyển chứng từ doanh nghiệp để hoàn thiện sơ đồ hạch toán, ghi chép kế toán - Thứ tư: Bảo đảm nguyên tắc phục vụ yêu cầu hạch toán vật liệu theo thể chế luật lệ kế toán mà nhà nước ban hành 3.1.1 Về ưu điểm: Cùng với quan tâm giúp đỡ thường xuyên Công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Việt Nam, năm qua Công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Việt Nam phát huy truyền thống bảo đảm chất lượng tiến độ thi công giá thành, nên uy tín thị trường xây dựng khách hàng ngày phát triển mạnh SV: Phạm Thị Hiệp Page 55 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Thanh Nga Với máy quản lý gọn nhẹ, phòng ban chức phục vụ có hiệu giúp lãnh đạo Công ty việc giám sát thi công, quản lý kinh tế, công tác tổ chức sản xuất, tổ chức hạch toán tiến hành hợp lý, khoa học, phù hợp với điều kiện Phòng kế toán công ty bố trí hợp lý, phân công công việc cụ thể, rõ ràng công ty có đội ngũ nhân viên kế toán trẻ, có trình độ lực, nhiệt tình trung thực… góp phần đắc lực vào công tác hạch toán quản lý kinh tế công ty Phòng Tổ chức - kế toán Công ty sớm áp dụng thử nghiệm chế độ kế toán vào công tác kế toán công ty, công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung Đây hình thức kế toán có ưu điểm hệ thống sổ sách tương đối gọn nhẹ, việc ghi chép đơn giản Bộ máy kế toán biết vận dụng cách linh hoạt, sáng tạo có hiệu chế độ kế toán máy vi tính theo hình thức nhật ký chung nhằm nâng cao trình độ giới hoá công tác kế toán, phát huy vai trò kế toán tình hình Về hệ thống sổ sách kế toán công ty lập đẩy đủ theo qui định với ưu điểm sổ sách lập đầy đủ in vào cuối tháng, tháng phát sai sót sửa chữa dễ dàng Ngoài việc sổ sách kế toán ghi thường xuyên thuận tiện cho việc đối chiếu, kiểm tra kế toán chi tiết kế toán tổng hợp - Về công tác hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ, kế toán công ty tổ chức hạch toán vật liệu theo công trình, hạng mục công trình, tháng, quí rõ ràng Một năm công ty hạch toán vào quí, quý tháng hạch toán cách đơn giản, phục vụ tốt yêu cầu quản lý vật liệu, công cụ dụng cụ - Về tổ chức kho bảo quản: SV: Phạm Thị Hiệp Page 56 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Thanh Nga Nhằm đảm bảo không bị hao hụt, Công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Việt Nam có kho bảo quản vật liệu theo công trình kho Như giúp cho kế toán thuận tiện trình hạch toán giúp cho việc kiểm tra trình thu mua, dự trữ bảo quản, sử dụng dễ dàng - Về hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung: Sẽ tạo điều kiện để kiểm tra đạo nghiệp vụ đảm bảo lãnh đạo tập trung thống kế toán trưởng đạo kịp thời lãnh đạo Công ty toàn hoạt động sản xuất kinh doanh công tác kế toán Công ty Ngoài ra, hình thức thuận tiện việc phân công chuyên môn hoá công việc cán kế toán việc trang bị phương tiện, kỹ thuật tính toán, xử lý thông tin - Việc đánh giá thực tế vật liệu nhập, xuất kho có tác dụng: Thông qua giá thực tế vật liệu biết chi phí thực tế NVL sản xuất, phản ánh đầy đủ chi phí vật liệu, CCDC giá thành sản phẩm, xác định đắn chi phí đầu vào, biết tình hình thực định mức tiêu hao vật liệu, CCDC Thông qua biết hao phí lao động khứ giá thành sản pẩm 3.1.2 Về nhược điểm: Việc tổ chức công tác kế toán nói chung kế toán vật liệu nói riêng Công ty có số hạn chế cần khắc phục: SV: Phạm Thị Hiệp Page 57 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Thanh Nga - Việc tổ chức máy quản lý gọn nhẹ cần thiết, yêu cầu thị trường nay, công trình Công ty xây dựng phải đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công nhanh, hạ giá thành, công trình hoàn thành bàn giao có giá trị lớn, nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lúc kế toán thủ kho kiêm thủ quỹ số Có thể thời gian đội, Công ty thi công từ đến công trình, địa bàn nằm khác Do việc bố trí gọn nhẹ làm cho công tác kế toán vật liệu Đội, Công ty thi công nhiều công trình thiếu xác, chưa đáp ứng yêu cầu công tác quản lý sản xuất nói chung hạch toán chi phí vật liệu vấn đề phòng kế toán Công ty Giám đốc cần sớm quan tâm giải cho hài hoà đảm bảo quy định tổ chức công tác kế toán - Việc phân loại NVL, CCDC Công ty không tiến hành Hiện nay, Công ty áp dụng hình thức kế toán máy vi tính nên số lượng vật liệu, CCDC hạch toán ký hiệu mã vật tư khác công ty chưa lập sổ danh điểm vật liệu, CCDC -Việc tổ chức kho công trình chưa khoa học, chưa kiên cố việc đảm bảo vật tư không tốt , vật tư xếp lẫn lộn gây khó khăn cho việc xuất - nhập vật tư tốn nhiều thời gian - Mặc dù có nhiều ưu điểm song hệ thống Công ty có điểm cần xem xét Về mẫu sổ chi tiết toán với người bán, sổ Công ty sử dụng để hạch toán có số sửa đổi so với qui định tài 3.1.3 Phương hướng hoàn thiện Nên có phân chia trách nhiệm thủ kho người phận cung ứng để công ty có trách nhiệm có vấn đề liên quan đến nhập xuất vật tư 3.2 Các giải pháp hoàn thiện kế toán NVL Công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Việt Nam: SV: Phạm Thị Hiệp Page 58 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Thanh Nga Qua thời gian thực tập Công ty , sở lý luận học kết hợp vơí thực tế, em xin đưa số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện sửa đổi công tác kế toán vật liêụ Công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Việt Nam 3.2.1 Về công tác quản lý nguyên vật liệu: Việc quản lý vật tư Công ty tương đối chặt chẽ đảm bảo nguyên tắc nhập xuất vật liệu, nhiên qua thực tế đội, ta nhận thấy quản lý vài thiếu sót, gây lãng phí vật tư loại vật tư mua chuyển thẳng tới chân công trình như: cát, sỏi, vôi đá… để thuận tiện cho việc xuất dùng sử dụng Chỗ để vật liệu thường xuyên chuyển đổi, việc giao nhận loại vật tư thường không cân đong đo đếm kỹ lưỡng, nên dẫn đến thất thoát lượng vật tư tương đối lớn Vì công trường cần chuẩn bị đủ nhà kho để chứa vật liệu, chuẩn bị chỗ để vật tư dễ bảo vệ thuận tiện cho trình thi công, xây dựng công trình việc đong đếm phải tiến hành chặt chẽ làm giảm bớt việc thất thoát cách vô ý không chịu trách nhiệm Trong công tác thu mua vật liệu, đội ký hợp đồng mua chân công trình, mặt tốt giảm bớt lượng công việc cán làm công tác tiếp liệu, nhiên giá không thống nhất, cần phải tham khảo kỹ, cố gắng khai thác nguồn cung cấp có giá hợp lý, chất lượng, khối lượng đảm bảo chọn nhà cung cấp có khả dồi dào, cung cấp vật tư, vật liệu cho Đội, Công ty với thời hạn toán sau Đảm bảo cho việc thi công xây dựng công trình không bị gián đoạn thiếu vật tư Đồng thời với công tác trên, phòng kế toán công ty tăng cường công tác kiểm tra giám sát tới công trình việc dự toán thi công, lập kế hoạch mua sắm, dự trữ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, kiểm tra sổ sách, kiểm tra báo cáo kế toán NVL tránh trường hợp vật tư nhập kho lại không đủ chứng từ gốc 3.2.2 Về tài khoản sử dụng phương pháp tính giá, phương pháp kế toán: SV: Phạm Thị Hiệp Page 59 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Thanh Nga Qua theo dõi chứng từ ban đầu đội việc sử lý để chuyển nên phòng kế toán trung tâm chậm phải có biện pháp quy định mặt thời gian luân chuyển chứng từ ban đầu để đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời Phòng kế toán nên quy thời gian từ 10 đến 15 ngày tuỳ theo điều kiện mà nhân viên kinh tế đội phải chuyển chứng từ ban đầu cho phòng kế toán - Trong trường hợp : Xuất quỹ tiền mặt tạm ứng cho đội để mua nguyên vật liệu kế toán cần phải thực ghi chép kịp thời Nợ TK 152 Có TK 111, 112 Vì trường hợp sang tháng vật tư số tiền tạm ứng không theo dõi TK Trong báo cáo kế toán giảm lượng tiền mà không rõ nguyên nhân phải ghi chép 3.2.3 Về chứng từ luân chuyển chứng từ: a Trình tự luân chuyển chứng từ: Tại đội: nghiệp vụ nhập xuất tồn nguyên vật liệu thể qua chứng từ gốc kế toán đội thu thập chứng từ gốc sử lý sơ Tại công ty: tiếp nhân chứng từ gốc, bảng kê chứng từ đội gửi lên - Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra ký chứng từ kế toán - Phân loại, xếp chứng từ kế toán, định khoản ghi sổ kế toán - Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán - Trình tự kiểm tra chứng từ kế toán - Kiểm tra tính ró ràng, trung thực đầy đủ tiêu, yếu tố ghi chép chứng từ kế toán, - Kiểm tra tính hợp pháp nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh ghi chứng từ kế toán, đối chiếu chứng từ kế toán với tài liệu khác có liên quan - Kiểm tra tính xác số liệu, thông tin chứng từ kế toán SV: Phạm Thị Hiệp Page 60 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Thanh Nga Đối với chứng từ kế toán lập không thủ tục, nội dung chữ số không rõ ràng người chịu trách nhiệm kiểm tra ghi sổ phải trả lại, yêu cầu làm thêm thủ tục điều chỉnh sau làm ghi sổ b.Chứng từ sử dụng: Thủ tục nhập kho:các chứng từ kèm - Hóa đơn GTGT - Hợp đồng mua hàng - Biển kiểm nghiệm vật tư Mẫu số 05 – VT - Phiếu nhập kho Mẫu số 01 – VT - Phiếu tạm nhập - Thủ tục xuất kho: - Phiếu xuất kho - Hóa đơn kiêm phiếu xuất kho - Các chứng từ khác: - Thẻ kho - Biên kiểm kê sản phẩm vật tư hàng hóa * Hóa đơn mua hàng Căn vào nhu mua vật tư mà phận mua hàng liên hệ với nhà cung ứng, lựa chọn người bán hàng Khi mua hàng người bán xuất hóa đơn bán hàng GTGT thông thường chứng từ gốc cần thiết để kế toán váo hoạch toán NVL Nên đào tạo nghiệp vụ tin học văn phòng cho nhân viên kế toán đội để công tác lập chứng từ thực đơn giản rõ ràng 3.2.4 Về sổ kế toán chi tiết: SV: Phạm Thị Hiệp Page 61 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Thanh Nga Tại công ty việc ghi sổ cho tình hình nhập, xuất, tồn kho vật liệu ghi sổ: thẻ kho, sổ chi tiết, bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn Việc ghi chép có trùng lặp nên thay "Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn" bảng "bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn vật liệu" khác theo tiêu giá trị Bảng 3.1: Bảng tổng hợp xuất nhập tồn vật liệu BẢNG TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN VẬT LIỆU (Theo tiêu giá trị) St t Số danh điểm vật tư 152 Tên vật tư Tồn đầu kỳ Nhập kỳ ĐVT: Xuất kỳ Tồn cuối kỳ Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu 1521 …… 1522 Vật liệu phụ …………… …… …………… Căn để lập sổ chi tiết vật tư Phương pháp ghi bảng sau: - Trong kỳ vào "sổ danh điểm vật tư", "bộ mã vật tư" kế toán tiến hành ghi mã loại, thứ vật tư vào cột "số danh điểm vật tư" ghi tên vật tư vào cột tương ứng - Căn vào số tồn cuối kỳ bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn quý trước vật tư mà ghi giá trị vật tư tồn đầu kỳ - Căn vào số tổng cộng cột "nhập" sổ chi tiết vật tư để ghi vào cột "nhập kỳ" ghi theo nhóm vật tư, sau tổng cộng giá trị vật tư nhập kỳ, tất nhóm loại, sau ghi tổng giá trị nhập kỳ loại vật tư tính toán số liệu ghi vào dòng phần tổng hợp vật liệu - Tương tự để ghi giá trị vật tư xuất vào cột "xuất kỳ" kế toán vào số tổng cộng cột "xuất" từ sổ chi tiết vật tư SV: Phạm Thị Hiệp Page 62 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Thanh Nga Giá trị vật tư tồn cuối kỳ xác định = giá trị vật tư tồn đầu kỳ + giá trị vật tư nhập kỳ - giá trị xuất kỳSổ kế toán tổng hợp chi tiết làm thủ công, chưa có tính khoa học làm nhiều tay nên nhầm lẫn Ở công ty tồn kế toán kiêm thủ quỹ Nhưng với nhiều hình thức kinh doanh nay, đặc biệt với công ty cổ phần việc giảm biên chế người làm việc mà công việc thực yếu tố tốt công tác giảm chi phí KẾT LUẬN Qua thời gian tiếp cận thực tế công tác kế toán Công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Việt Nam, em thấy tầm quan trọng công tác kế toán công việc quản lý kinh tế Công ty Đặc biệt công tác kế toán nguyên vật liệu – công cụ, dụng cụ tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh Công ty Nó không sở để đánh giá kế toán phấn đấu Công ty mà tiền đề để Công ty tìm biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Chuyên đề tập hợp, kiểm tra lại vốn kiến thức mà chúng em trang bị ghế nhà trường Dưới góc độ sinh viên thực tập, thông qua chuyên đề này, em mong muốn đóng góp vài ý kiến chủ quan cá nhân mình, góp phần hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất SV: Phạm Thị Hiệp Page 63 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Thanh Nga kinh doanh Công ty Từ nâng cao hiệu công tác kế toán với việc quản lý kinh tế nói chung quản lý chi phí sản xuất kinh doanh nói riêng Công ty Qua nghiên cứu đề tài em hiểu rõ vai trò nguyên vật liệu sản xuất, khái quát sơ thực trạng kế toán NVL công ty Thăng Long Từ thấy ưu, nhược điểm công tác kế toán NVL công tác quản lý sử dụng NVL công ty Thăng Long, tìm nguyên nhân, đề xuất số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL để phù hợp với điều kiện kinh doanh Công ty đảm bảo theo chế độ kế toán hành Nhà nước Tuy nhiên Chuyên đề em làm không tránh khỏi hạn chế thiếu sót, em mong muốn nhận đóng góp bổ sung thầy cô giáo anh chị Phòng Tổ chức - Kế toán để báo cáo có ý nghĩa phương diện lý luận thực tế Một lần em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình cô giáo T.S Đoàn Thanh Nga - Giáo viên hướng dẫn với giúp đỡ Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Việt Nam, Phòng Tổ chức - Kế toán Công ty tạo điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành Chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực tập SV: Phạm Thị Hiệp Page 64 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Thanh Nga Phạm Thị HiệpV TÀI LIỆU THAM KHẢO *Giáo trình kế toán quản trị doanh nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang * Giáo trình kế toán doanh nghiệp trường Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Chủ biên :TS Trần Thế Khải * Giáo trình kế toán tài Nhà xuất tài Chủ biên :- GS.TS.Ngô Thế Chi -TS Trương Thị Thuỷ * Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Tài * Sơ đồ kế toán doanh nghiệp – Nhà xuất lao động Chủ biên :- PGS.TS Võ Văn Nhị Số liệu phòng Tổ chức – Kế toán Công ty CP Năng lượng Môi trường Việt Nam cung cấp SV: Phạm Thị Hiệp Page 65 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Thanh Nga NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY Ngày…… tháng…… năm 2016 Đơn vị sinh viên thực tập nhận xét SV: Phạm Thị Hiệp Page 66 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Thanh Nga Nhận xét giáo viên hướng dẫn Ngày…… tháng…… năm 2016 Giáo viên Hướng dẫn SV: Phạm Thị Hiệp Page 67 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Đoàn Thanh Nga TS: Đoàn Thanh Nga Nhận xét giáo viên phản biện Ngày…… tháng…… năm 2016 Giáo viên Phản biện SV: Phạm Thị Hiệp Page 68 Báo cáo thực tập tốt nghiệp SV: Phạm Thị Hiệp GVHD: TS Đoàn Thanh Nga Page 69
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nguyên vật liệu, Kế toán nguyên vật liệu, Kế toán nguyên vật liệu, Kết cấu của báo cáo thực tập tốt nghiệp., Bảng 3.1: Bảng tổng hợp xuất nhập tồn vật liệu

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay