Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại và thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh

59 246 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 11:32

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG THỊ MAI Tên Đề tài ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH" KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Lớp: K43 - TY Khoa: Chăn nuôi - Thú y Khóa học: 2011 - 2016 THÁI NGUYÊN - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG THỊ MAI Tên Đề tài ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH" KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Lớp: K43 - TY Khoa: Chăn nuôi - Thú y Khóa học: 2011 - 2016 Giảng viên hƣớng dẫn: TS Trần Văn Thăng THÁI NGUYÊN - 2015 i LỜI CẢM ƠN Qua sáu tháng thực tập sở suốt thời gian học tập ghế Nhà trường, nhờ giúp đỡ thầy giáo hướng dẫn, bạn bè nỗ lực thân hoàn thành khóa luận tốt nghiệp để chuẩn bị trường Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban Chủ nhiệm khoa Chăn nuôi - Thú y, tới thầy giáo, cô giáo tận tình dìu dắt suốt thời gian học tập Trường Đặc biệt xin cảm ơn quan tâm, giúp đỡ cô giáo TS.Trần Văn Thăng - người tận tình dìu dắt suốt trình thực tập giúp đỡ hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin cảm ơn tới gia đình, người thân, bạn bè bên động viên giúp đỡ suốt trình thực tập Cũng qua đây, cho phép gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bác Đặng Đình Dũng huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình toàn thể kỹ sư công ty CP công tác trại lợn nái ngọai công nhân làm việc trại tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Sinh Viên Hoàng Thị Mai ii LỜI NÓI ĐẦU Thực tập tốt nghiệp nội dung cuối chương trình đào tạo trường đại học nói chung Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nói riêng Đây khoảng thời gian quan trọng với sinh viên, hội để áp dụng kiến thức học vào thực tiễn sống Đồng thời khoảng thời gian quý báu để sinh viên học hỏi, thu thập kiến thức, hành trang bước vào sống với công việc Xuất phát từ nguyện vọng thân, yêu cầu sở, đồng ý Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, giúp đỡ giảng viên hướng dẫn TS.Trần Văn Thăng tiến hành nghiên cứu đề tài:„„Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại thử nghiệm số phác đồ điều trị bệnh” Do thời gian trình độ hạn chế, bước đầu bỡ ngỡ với công tác nghiên cứu khoa học nên khóa luận không tránh khỏi thiếu sót, mong góp ý Quý thầy cô bạn để khóa luận hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Sinh Viên Hoàng Thị Mai iii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Một số tiêu chí phân biệt thể viêm tử cung 25 Bảng 3.2: Sơ đồ thử nghiệm hai phác đồ điều trị 26 Bảng 4.1: Kết thực công tác vệ sinh chăn nuôi 31 Bảng 4.2: Lịch tiêm phòng cho đàn lợn lợn nái trại lợn 32 Bảng 4.3: Kết công tác phục vụ sản xuất 36 Bảng 4.4: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại năm qua (2013-2015) 37 Bảng 4.5: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ lợn nái 38 Bảng 4.6: : Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo tháng năm 40 Bảng 4.7: Kết điều trị bệnh viêm tử cung theo hai phác đồ điều tri 42 ̣ Bảng 4.8: Kết điều trị bệnh viêm tử cung khả sinh sản lợn nái sau khỏi bệnh 44 Bảng 4.9 :Ảnh hưởng bệnh viêm tử cung đến khả thụ thai 45 Bảng 4.10 Sơ bô ̣ hoa ̣ch toán chi phí điề u tri ̣bê ̣nh viêm tử cung 46 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Cs : Cộng HTNC : Huyết ngựa chửa MMA : Mastitis Metritis Agalactia Hội chứng viêm vú, viêm tử cung sữa PRRS : Porcine reproductive and respiratory syndrome Hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp lợn TT : Thể trọng VTM : Vitamin FMD : Lở mồ m long móng LMLM : Lở mồ m long móng v MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i LỜI NÓI ĐẦU ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Cấu tạo giải phẫu sinh lý quan sinh dục 2.1.2 Đặc điểm sinh lý, sinh dục lợn nái 2.1.3 Những hiể u biế t về bê ̣nh viêm tử cung ở lơ ̣n nái 2.1.4 Một số hiểu biết thuốc phòng trị bệnh sử dụng đề tài 16 2.2 Tình hình nghiên cứu nước nước 18 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 18 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 22 Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 24 3.1.3 Đối tượng nghiên cứu 24 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 24 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 24 3.3 Nội dung nghiên cứu tiêu theo dõi 24 vi 3.3.1 Nội dung nghiên cứu 24 3.3.2 Các tiêu theo dõi 24 3.4 Phương pháp nghiên cứu tiêu theo dõi 24 3.4.1 Phương pháp theo dõi thu thập thông tin 24 3.4.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm 25 3.4.3 Một số công thức tính toán tiêu theo dõi 27 3.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 27 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Công tác phục vụ sản xuất 28 4.1.1 Công tác chăm sóc nuôi dưỡng 28 4.1.2 Công tác thú y 30 4.2 Kết nghiên cứu 37 4.2.1 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái sinh sản trại 37 4.2.2 Tỷ lệ lơ ̣n nái mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ 38 4.2.3 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo tháng năm 40 4.2.4 Kết điều trị bệnh viêm tử cung khả sinh sản lợn nái sau khỏi bệnh 42 2.4.5 Ảnh hưởng bệnh viêm tử cung đến khả sinh sản lợn nái sau khỏi 43 2.4.6 Ảnh hưởng bệnh viêm tử cung đến khả thụ thai lợn nái sau khỏi bệnh 45 2.4.7 Sơ bô ̣ hoa ̣ch toán chi phí điề u tri ̣bê ̣nh viêm tử cung 46 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Đề nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Chăn nuôi lợn nước ta trọng phát triển Sự phát triển kinh tế sản xuất hàng hóa tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy chăn nuôi lợn phát triển Do vậy, chăn nuôi lợn có vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn kinh tế nói chung Hiện nay, với hội nhập phát triển kinh tế Việt Nam với nước giới, ngành chăn nuôi nước ta đóng vai trò quan trọng đặc biệt ngành chăn nuôi lợn Sản phẩm ngành chăn nuôi lợn mang lại giá trị lớn cho người, nguồn cung cấp thực phẩm với số lượng lớn, chất lượng tốt cho Bên cạnh đó, nghề chăn nuôi lợn cung cấp lượng không nhỏ phân bón cho ngành trồng trọt số sản phẩm phụ như: da, lông, mỡ… cho ngành công nghiệp chế biến Chăn nuôi lợn không đáp ứng yêu cầu cung cấp thịt nước mà xuất giới mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho người chăn nuôi, nghề chăn nuôi lợn tận dụng sức lao động nhàn rỗi, tận dụng phế phẩm cho nông nghiệp, lợn nuôi nhiều hầu hết tỉnh toàn quốc Trong năm gần nhờ áp dụng thành tựu khoa học vào sản xuất, ngành chăn nuôi lợn nước ta có bước phát triển như: Tổng đàn tăng, cấu đàn lợn đa dạng, suất, chất lượng cao, chăn nuôi theo kiểu hộ gia đình ngày giảm thay vào trang trại với quy mô nhỏ vừa ngày tăng Tuy nhiên, nghề chăn nuôi lợn gặp khó khăn nguyên nhân cạnh tranh với ngành nghề khác, sách, chi phí đầu vào, chi phí thức ăn, ngành chăn nuôi lợn phải đối mặt với điều kiện thời tiết, khí hậu dịch bệnh có bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản Bệnh viêm tử cung lợn nái bệnh gây tổn thương cho lợn nái sau sinh, ảnh hưởng lớn đến khả sinh sản, làm sữa, lợn sữa cũi cọc, suy dinh dưỡng, lợn chậm phát triển Lợn nái chậm động dục trở lại, không thụ thai, dẫn đến vô sinh, khả sinh sản lợn nái Hòa Bình tỉnh có nhiều trang trại lợn siêu nạc chăn nuôi tập trung cung cấp sản phẩm tỉnh tỉnh lân cận Tuy trang trại xây dựng theo hướng đại thiệt hại bệnh bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản gây phổ biến Trước tình hình thực tế, để đẩy mạnh ngành chăn nuôi lợn phát triển góp phần phát triển kinh tế trang trại, tiến hành nghiên cứu chuyên đề Từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại thử nghiệm số phác đồ điều trị bệnh" 1.2 Mục tiêu đề tài - Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi trại lợn nái Đặng Đình Dũng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình - Thử nghiệm số phác đồ điều trị bệnh viêm tử cung 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học - Kết đạt đề tài thông tin có giá trị khoa học bổ sung thêm hiểu biết bệnh viêm tử cung lợn sở khoa học để đề biện pháp phòng trị bệnh viêm tử cung đàn lợn nái có hiệu - Kết thu sở khoa học để đưa giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao khả sản xuất đàn lợn nái nuôi trang trại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 37 4.2 Kết nghiên cứu 4.2.1 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái sinh sản trại Bệnh viêm tử cung lợn nái tổn thương đường sinh dục lợn nái sau sinh, ảnh hưởng lớn đến khả sinh sản, làm sữa, lợn sữa còi cọc, suy dinh dưỡng, lợn chậm phát triển Lợn nái chậm động dục trở lại, không thụ thai, dẫn đến vô sinh , khả sinh sản Vì vậy, đã thực hiê ̣n thố ng kê tỷ lê ̣ mắ c bê ̣nh viêm tử cung của đàn lơ ̣n nái ngoa ̣i năm qua 2013-2015 để thấ y tỷ lê ̣ mắ c bê ̣nh viêm tử cung của đàn lơ ̣n nái là khá c ao, bảng 4.4 dưới chỉ rấ t rõ số lơ ̣n nái theo dõi của từng năm , số lơ ̣n nái mắ c bê ̣nh và tỷ lê ̣ mắ c bê ̣nh Bảng 4.4 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại năm qua (2013-2015) Năm Tổ ng đàn Số lơ ̣n nái mắc bệnh (con) Tỷ lệ mắc bệnh (%) 2013 600 170 28,33 2014 630 165 26,19 2015 610 160 26,22 Qua bảng 4.4 cho thấ y tỷ lê ̣ mắ c bê ̣nh viêm tử cung của đàn lơ ̣n nái ngoại trại năm 2013 với tổ ng số nái 600, tỷ lệ m ắc bệnh 170 nái chiế m tỷ lệ 28,33%, năm 2014 tổ ng số nái 630 số nái mắ c bê ̣nh viêm tử cung 165 chiế m 26,19% năm 2015 tính đến thời điểm số nái trại 610 số nái mắ c bê ̣nh là 160 chiế m 26,22% Theo Nguyễn Văn Thanh (2007) [20], tỷ lệ viêm tử cung lợn nái nuôi vùng đồng Bắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại và thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh , Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại và thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh , Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại và thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay