Tình hình mắc bệnh đường hô hấp trên đàn lợn thịt tại trại hợp tác xã trường giang huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang và biện pháp phòng trị

65 196 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 11:32

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - HOÀNG THỊ QUỲNH ANH Tên đề tài: TÌNH HÌNH MẮC BỆNH ĐƢỜNG HÔ HẤP TRÊN ĐÀN LỢN THỊT TẠI TRẠI HỢP TÁC XÃ TRƢỜNG GIANG HUYỆN HIỆP HÒA - TỈNH BẮC GIANG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Lớp: Khoa: Khoá học: Chính quy Thú y K43 - TY Chăn nuôi Thú y 2011 – 2016 Thái Nguyên, năm 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - HOÀNG THỊ QUỲNH ANH Tên đề tài: TÌNH HÌNH MẮC BỆNH ĐƢỜNG HÔ HẤP TRÊN ĐÀN LỢN THỊT TẠI TRẠI HỢP TÁC XÃ TRƢỜNG GIANG HUYỆN HIỆP HÒA - TỈNH BẮC GIANG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Lớp: K43 - TY Khoa: Chăn nuôi Thú y Khoá học: 2011 – 2016 Giảng viên hƣớng dẫn: TS Nguyễn Thị Ngân Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên, năm 2015 i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực tập thực đề tài, thân em luôn nhận quan tâm giúp đỡ tận tình thầy cô giáo, đặc biệt thầy cô Khoa Chăn nuôi Thú y Em xin chân thành cảm ơn gia đình thầy cô động viên giúp đỡ em tận tình suốt năm học vừa qua trình thực tập tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới: TS Nguyễn Thị Ngân, Khoa Chăn nuôi Thú y – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ, bảo tận tình em suốt thời gian thực tập Và em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giảng dạy nghiên cứu Khoa Chăn nuôi Thú y – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt thời gian thực tập Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ, công nhân trại lợn hợp tác xã chăn nuôi Trường Giang - huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện giúp đỡ suốt thời gian thực tập Trong trình thực tập thân em không tránh khỏi thiếu sót Kính mong quan tâm góp ý thầy cô để em trưởng thành công tác sau Kính chúc quý thầy cô sức khỏe thành công công việc Thái Nguyên, ngày 25 tháng 11 năm 2015 Sinh viên Hoàng Thị Quỳnh Anh ii LỜI NÓI ĐẦU Thực tập tốt nghiệp chiếm vị trí quan trọng trình học tập sinh viên trường đại học nói chung sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nói riêng, nhằm giúp sinh viên củng cố, hệ thống hóa kiến thức học được, bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, thực tiễn sản xuất Qua giúp cho sinh viên nâng cao trình độ chuyên môn, nắm vững phương pháp nghiên cứu ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời tạo cho tác phong làm việc đắn, tính sáng tạo để trường sở sản xuất, góp phần xứng đáng vào nghiệp phát triển nông nghiệp nước ta Xuất phát từ sở trên, trí Nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi – Thú y, trại hợp tác xã Trường Giang, tiến hành đề tài: “Tình hình mắc bệnh đường hô hấp đàn lợn thịt trại hợp tác xã Trường Giang - huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang biện pháp phòng trị” Sau thời gian thực tập, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc nên hoàn thành khóa luận Do trình độ, thời gian, kinh phí có hạn, bước đầu bỡ ngỡ công tác nghiên cứu nên khóa luận không tránh khỏi sai sót hạn chế, mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô, đồng nghiệp để khóa luận hoàn thiện Một lần xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo! iii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 3.1 Sơ đồ bố trí thí nhiệm 32 Bảng 4.1 Kết công tác phục vụ sản xuất 37 Bảng 4.2 Tỷ lệ lợn ngoại nuôi thịt mắc bệnh đường hô hấp theo đàn theo cá thể 38 Bảng 4.3 Tỷ lệ lợn mắc bệnh đường hô hấp theo tuổi 40 Bảng 4.4 Tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp lợn theo tháng năm 41 Bảng 4.5 Triệu chứng lâm sàng lợn thịt mắc bệnh đường hô hấp 43 Bảng 4.6 Bệnh tích lợn thịt mắc bệnh đường hô hấp 44 Bảng 4.7 Hiệu điều trị thuốc lợn mắc bệnh đường hô hấp 45 iv DANH MUC ̣ HÌNH Trang Hình 4.1 Tỷ lệ lợn mắc bệnh đường hô hấp theo tuổi 40 Hình 4.2 Tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp lợn theo tháng năm 42 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Cs : Cộng ĐVT : Đơn vị tính HTX : Hợp tác xã KgTT : Kilogam thể trọng Ml : Mililit Nxb : Nhà xuất STT : Số thứ tự TT : Thể trọng vi MỤC LỤC Trang Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.1 Ý nghĩa thực tiễn Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học: 2.1.1.Vai trò, chức sinh lý máy hô hấp: 2.1.2.Tìm hiểu số vi khuẩn đường hô hấp bệnh chúng gây 2.1.3 Một số bệnh đường hô hấp điển hình 2.2 Tình hình nghiên cứu nước 24 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 24 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 28 Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 31 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 31 3.3 Nội dung nghiên cứu 31 3.4 Phương pháp nghiên cứu 31 3.4.1 Phương pháp xác định tỷ lệ lợn bị mắc bệnh đường hô hấp đàn lợn thịt nuôi trại lợn hợp tác xã chăn nuôi Trường Giang - huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang 31 3.4.2 Phương pháp theo dõi triệu chứng lâm sàng mổ khám bệnh tích lợn thịt bị mắc bệnh 32 vii 3.4.3 Xác định hiệu điều trị bệnh đường hô hấp hai loại thuốc 32 3.4.4 Các tiêu theo dõi cách tính tiêu sau: 33 3.4.5 Phương pháp xử lý số liệu 33 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Công tác phục vụ sản xuất 34 4.1.1 Công tác phòng bệnh cho đàn lợn 34 4.1.2 Điều trị cho lợn bệnh 35 4.1.3 Công tác khác 36 4.2 Kết nghiên cứu 38 4.2.1 Kết điều tra tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp lợn thịt trại lợn hợp tác xã chăn nuôi Trường Giang - huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang 38 4.2.2 Tình hình mắc bệnh hô hấp lợn theo tuổi 40 4.2.3 Tình hình mắc bệnh hô hấp lợn theo tháng năm 41 4.2.4 Triệu chứng lâm sàng lợn thịt mắc bệnh đường hô hấp 43 4.2.5 Bệnh tích lợn thịt mắc bệnh đường hô hấp 44 4.2.6 Hiệu điều trị hai loại thuốc 45 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Đề nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần đây, ngành chăn nuôi nói chung chăn nuôi lợn nói riêng ngày phát triển mạnh đáp ứng phần lớn nhu cầu thực phẩm người dân giữ vị trí quan trọng kinh tế quốc dân Nhằm đáp ứng với phát triển đó, Nhà nước, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho nhập giống gia súc, gia cầm có suất chất lượng cao từ nước có chăn nuôi phát triển, nhằm mục đích nâng cao sản lượng chất lượng sản phẩm Trong loại vật nuôi nuôi lợn mang lại hiệu kinh tế cao nguồn cung cấp thịt chủ yếu cho xã hội Vì năm gần đây, ngành chăn nuôi nước ta nói chung chăn nuôi lợn nói riêng đạt nhiều thành tựu mới, xu chuyên môn hóa sản xuất, chăn nuôi muốn thu lợi nhuận cao vấn đề giống, công tác dinh dưỡng công tác thú y vấn đề cấp bách, định đến thành công chăn nuôi Việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất giúp xử lý khống chế bệnh dịch Mặt khác mức sống người dân tăng lên nhu cầu sử dụng thực phẩm vấn đề mà xã hội quan tâm, mà ngành chăn nuôi nói chung chăn nuôi lợn nói riêng phải tạo nhiều số lượng phải có chất lượng sản phẩm tốt, việc đòi hỏi phải có biện pháp hợp lý để đáp ứng nhu cầu xã hội Trong bệnh gây thiệt hại cho chăn nuôi lợn bệnh liên quan tới đường hô hấp diễn cách phức tạp gây nhiều thiệt hại lớn Bệnh đường hô hấp bệnh có nhiều nguyên nhân gây như: vi khuẩn, virus, mycoplasma, gây ảnh hưởng đến chức hô hấp lợn 42 Hình 4.2 Tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp lợn theo tháng năm Kết bảng 4.4 hình 4.2 cho thấy: Tỷ lệ lợn mắc bệnh đường hô hấp có khác nhau: Thấp tháng với tỷ lệ mắc bệnh 12,4% Cao tháng 10 với tỷ lệ mắc bệnh 27,4% Các tháng 6, 8, có tỷ lệ mắc bệnh tương ứng 14,0%; 13,1%; 18,5% Kết điều tra cho thấy: Nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng yếu tố thời tiết khí hậu Khí hậu thay đổi đột ngột nguyên nhân chủ yếu gây bệnh đường hô hấp Khi thời tiết thay đổi đột ngột làm cho mầm bệnh có hội phát triển, với sức đề kháng thể lợn bị suy giảm nhiều thay đổi thời tiết, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, nguyên nhân làm cho tỷ lệ mắc bệnh cao Tỷ lệ lợn mắc bệnh đường hô hấp tăng cao vào tháng 10 nguyên nhân là: tháng 10 giai đoạn chuyển mùa nên thời tiết trở nên rét làm mầm bệnh phát tán rộng, nên lợn cảm nhiễm với bệnh Bên cạnh công tác vệ sinh chuồng trại, tắm rửa cho lợn không thường xuyên, thời tiết thay đổi 43 đột ngột nên sức đề kháng với yếu tố gây bệnh Lợn ăn Kết hoàn toàn phù hợp John Carr (1997) [4], ảnh hưởng yếu tố môi trường, thời tiết, khí hậu trạng thái stress đến khả mắc bệnh đường hô hấp lợn thịt Vì thế, ta biết thêm vi khuẩn nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp yếu tố môi trường, thời tiết, khí hậu, tình trạng stress có vai trò hỗ trợ, giúp phát huy tác dụng gây bệnh vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp, làm cho bệnh phát triển mạnh, nhanh, mức độ lây lan rộng Và để hạn chế tỷ lệ mắc bệnh qua tháng ta cần phải hạn chế ảnh hưởng yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, tháng có thay đổi thời tiết đột ngột 4.2.4 Triệu chứng lâm sàng lợn thịt mắc bệnh đường hô hấp Sau thời gian theo dõi lợn thịt mắc bệnh đường hô hấp, ghi chép lại biểu lâm sàng (triệu chứng) điển hình bệnh đường hô hấp lợn thịt Kết theo dõi triệu chứng thể bảng 4.5 Bảng 4.5 Triệu chứng lâm sàng lợn thịt mắc bệnh đƣờng hô hấp Số lợn Số lợn có theo dõi biểu (con) (con) Sốt 268 156 58,2 Ho 268 268 100 Lông xù 268 127 47,4 Chảy nước mũi 268 132 49,3 Tần số hô hấp tăng 268 167 62,3 Triệu chứng Tỷ lệ (%) 44 Từ bảng 4.5 kết thu cho thấy: Tất lợn mắc bệnh đường hô hấp có biểu ho, chủ yếu đêm sáng sớm hay vận động mạnh, chiếm tỷ lệ 100% lợn mắc bệnh Ngoài lợn mắc bệnh có thêm triệu chứng khác như: sốt, lông xù, chảy nước mũi, lưng cong bụng hóp, tần số hô hấp tăng, nhiều khó thở, lợn thể nặng há mồn để thở 4.2.5 Bệnh tích lợn thịt mắc bệnh đường hô hấp Với lợn bị chết bệnh đường hô hấp em tiến hành mổ khám đại diện xem bệnh tích ghi lại bệnh tích quan sát Kết theo dõi bệnh tích thể bảng 4.6 Bảng 4.6 Bệnh tích lợn thịt mắc bệnh đƣờng hô hấp Số lợn mổ khám (con) Số lợn có bệnh tích Tỷ lệ (con) (%) Thùy phổi xuất huyết đối xứng 50 Phổi dính sườn 25 Phổi gan hóa 37,5 Hạch lâm ba phổi sưng 100 Khí quản chứa bọt khí 62,5 Bệnh tích chủ yếu Qua bảng 4.6 cho ta biết: - Số lợn thịt mắc bệnh đường hô hấp có bệnh tích hạch lâm ba phổi sưng chiếm tỷ lệ cao 100% lợn mổ khám; - Số lợn thịt mắc bệnh đường hô hấp có bệnh tích phổi dính sườn chiếm tỷ lệ 25%; Còn lại bệnh tích thùy phổi xuất huyết đối xứng, phổi bị gan hóa khí quản chứa bọt khí chiếm tỷ lệ 50%, 37,5% 62,5% lợn mổ khám Qua số liệu ta thấy bệnh tích bệnh đường hô hấp xảy chủ yếu phổi với tỷ lệ 100% lợn mổ khám Nhưng bệnh tích chủ yếu sưng hạch lâm ba phổi khí quản chứa bọt khí 45 4.2.6 Hiệu điều trị hai loại thuốc Qua thời gian theo dõi phát số lợn mắc bệnh, tiến hành cách ly có biểu lâm sàng, chia thành hai lô để sử dụng hai loại thuốc kháng sinh để điều trị bệnh Ngoài hai loại thuốc kháng sinh điều trị, kết hợp sử dụng số loại thuốc có tác dụng hạ sốt tăng cường sức đề kháng, trợ sức, trợ lực như: Analgin C, B.complex Liều lượng xác định theo trọng lượng thể lợn Kết điều trị đợt trình bày bảng 4.7 Bảng 4.7 Hiệu điều trị thuốc lợn mắc bệnh đƣờng hô hấp Thuốc STT Chỉ tiêu ĐVT vetrimoxin L.A Thuốc tylan 200 Số lợn điều trị Con 33 33 Số lợn khỏi bệnh Con 28 30 Tỷ lệ khỏi bệnh % 84,85 90,91 Số chết Con Ngày 4,6 ± 0,139 4,3 ± 0,116 Số ngày điều trị khỏi trung bình (ngày) Bảng 4.7 cho thấy kết điều trị bệnh đường hô hấp hai loại thuốc kháng sinh vetrimoxin tylan 200 cao Kết cụ thể 33 lợn điều trị tylan 200 có 30 lợn khỏi bệnh, tỷ lệ khỏi bệnh 90,91%, có chết; 33 lợn điều trị vetrimoxin L.A có 28 lợn khỏi bệnh, tỷ lệ khỏi bệnh 84,85%, có chết Triệu chứng lợn khỏi bệnh là: Lợn khỏe mạnh trở lại, nhanh nhẹ, lại ăn uống bình thường 46 Qua theo dõi so sánh hiệu điều trị hai loại thuốc, thấy hiệu điều trị thuốc tylan 200 cho kết cao so với thuốc VetrimoxinLA thể qua tiêu: - Tỷ lệ điều trị khỏi bệnh thuốc tylan 200 cao thuốc VetrimoxinLA 6,06% - Thời gian điều trị khỏi trung bình thuốc tylan 200 thuốc vetrimoxin L.A 0,3 ngày Từ kết trên, đề xuất với hợp tác xã Trường Giang nên sử dụng thuốc tylan 200 để điều trị bệnh đường hô hấp lợn thịt 47 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực tập trại hợp tác xã Trường Giang (nuôi gia công cho công ty cổ phân chăn nuôi CP Việt Nam) - huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang Từ kết thu được, rút số kết luận sau: - Tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp đàn lợn thịt nuôi trại (17,1%) - Lợn nuôi thịt tất lứa tuổi mắc, nhiên lợn giai đoạn tháng tuổi mắc thấp (10,7%), giai đoạn tháng tuổi mắc cao (27,6%) - Lợn mắc bệnh đường hô hấp tất tháng (6-10) Tháng 10 lợn mắc bệnh viêm phổi nhiều (27,4%), tháng có tỷ lệ lợn mắc bệnh đường hô hấp thấp (12,4%) - Lợn nuôi chuồng khác mắc bệnh tỷ lệ mắc bệnh sai khác không rõ rệt - Hầu hết lợn mắc bệnh đường hô hấp có triệu chứng bệnh tích rõ ràng - Hai loại thuốc kháng sinh tylan 200 vetrimoxin L.A có tác dụng tốt điều trị bệnh đường hô hấp lợn thịt Tuy nhiên, thuốc tylan 200 có hiệu điều trị cao thời gian điều trị ngắn 5.2 Đề nghị Qua thời gian thực tập trại hợp tác xã Trường Giang (nuôi gia công cho công ty cổ phân chăn nuôi CP Việt Nam) - huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang Tôi mạnh dạn đưa số đề nghị giúp hạn chế tỷ lệ lợn nhiễm bệnh đường hô hấp lợn thịt, cụ thể sau: 48 Về công tác vệ sinh thú y: Cần phun thuốc sát trùng chuồng trại theo lịch giám sát chặt chẽ việc sát trùng người phương tiện vào trang trại Xây dựng riêng chuồng cách ly lợn ốm cách xa đàn lợn khỏe mạnh để giảm tiếp xúc khếch tán mầm bệnh Về công tác phòng bệnh: Phải thực quy trình vệ sinh phòng dịch, tiến hành chủng vaccine phòng bệnh cho đàn lợn quy trình, thời gian kỹ thuật Về công tác điều trị bệnh: Khuyến cáo sở nên áp dụng thuốc tylan200 để điều trị bệnh đường hô hấp cho lợn thịt, cần điều trị sớm tuân thủ nghiêm ngặt liệu trình liều lượng thuốc điều trị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Nguyễn Xuân Bình (2005), Phòng trị bệnh cho lợn nái, lợn con, lợn thịt, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Đặng Xuân Bình, Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Hồng Phúc (2007), “Tình hình nhiễm Actinobacilus pleuropeumoniae hội chứng viêm phổi – màng phổi lợn”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập XIV (2), Tr 56-59 Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2007), Hội thảo PRRS, Khoa Thú y, Trường Đại học Nông Nghiệp, Hà Nội John Car (1997), “Hai mươi nguyên nhân dẫn đến hội chứng viêm phổi lợn” Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, (3), trang 91-94 Lý Thị Liên Khai, Võ Thị Cẩm Hằng (2012), “Khảo sát tình hình nhiễm ghép hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp với dịch tả heo tỉnh Bạc Liêu Sóc Trăng, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập XIX (2), Tr 23-32 Laval A (2000), Dịch tễ học thú y, Tài liệu tập huấn thú y, chi cục thú y, Hà Nội Phạm Sỹ Lăng, Phan Lục, Trương Văn Dung (2002), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Trương Lăng, Xuân Giao (2006), Hướng dẫn điều trị bệnh lợn, Nxb Lao động – Xã hội Phạm Sỹ Lăng, Lê Thị Tài (2006), Thực hành điều trị thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Chu Văn Mẫn (2002), Ứng dụng tin học sinh học, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 11 Nguyễn Ngọc Nhiên, Nguyễn Thị Nội (1991), Một số vi khuẩn thường gặp bệnh ho thở truyền nhiễm lợn, Công trình nghiên cứu KHKT 1990 – 1991, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Comment [WU1]: Đặt lại số tt 50 12 Nguyễn Ngọc Nhiên (1996), Vai trò số vi khuẩn đường hô hấp hội chứng ho thở truyền nhiễm lợn biện pháp phòng trị, Luận án TS Khoa học Nông nghiệp 13 Cù Hữu Phú, Nguyễn Ngọc Nhiên, Nguyễn Thu Hằng, Âu Xuân Tuấn, Nguyễn Bích Thủy, Vũ Ngọc Thủy (2002), Kết xác định nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp lợn nuôi số tỉnh phía Bắc, Báo cáo khoa học viện Thú y Nha Trang 14 Cù Hữu Phú, Nguyễn Ngọc Nhiên, Nguyễn Thu Hằng, Âu Xuân Tuấn, Nguyễn Bích Thủy, Vũ Ngọc Quý Phạm Bảo Ngọc (2004), “Lựa chọn chủng vi khuẩn chế Autovaccine phòng bệnh đường hô hấp lợn nuôi số tỉnh khu vực phía Bắc”, Viện thú y 35 năm xây dựng phát triển 1969 – 2004, tr 108 – 109 15 Stan Done (2002), “Các tác nhân gây bệnh đường hô hấp ảnh hưởng đến sức khỏe đàn lợn”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập VIII (3), trang 91 – 93 16 Lê Văn Tạo (2007), Một số bệnh truyền nhiễm thường gặp lợn biện pháp phòng trị, Nxb Lao động – Xã hội, tr – 15 17 Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị Lan Hương (2001), Vi sinh vật thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 18 Nguyễn Quang Tính, Nguyễn Hùng Cường (2014), “Nghiên cứu số đặc điểm bệnh lý hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp (PRRS) lợn tỉnh Bắc Ninh, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, tập 119 (05), Tr 15-20 19 Yoshikazu Iritani, Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thúy Duyên Cù Hữu Phú (2005), “Tinh chế kháng nguyên đặc hiệu Serotyp Actinobacillus pleuropeumoniae số đặc tính chúng”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập XII (1), trang 12 – 18 51 II TÀI LIỆU TIẾNG ANH 20 Ahn D.C and Kim B.H (1994), Toxigenicity and capsular serotypes of Pasteurella multocida isolated from pneumonic lungs of slaughter pigs, Proc, Int, Pig vet, Soc Congr, pp 165 21 Amy Galliher-Beckley, Xiangdong Li, John T Bates, Rachel Madera, Andrew Waters, Jerome Nietfeld, Jamie Henningson, Dongsheng He, Wenhai Feng, Ruiai Chen, Jishu Shi (2015), “Pigs immunized with Chinese highly pathogenic PRRS virus modified live vaccine are protected from challenge with North American PRRSV strain NADC20”, Vaccine volume 33, Issue 30, July 2015, Pages 3518–3525 22 Amy Galliher-Beckley, L K Pappan, Rachel Madera, Y Burakova, A Waters, M Nickles, X Li, J Nietfeld, J.R Schlup, Q Zhong, S McVey, S S Dritz, J Shi (2015), “Characterization of a novel oil – in - water emulsion adjuvant for swine influenza virus and Mycoplasma hyopneumoniae vaccines”, Vaccine volume 33, Issue 25, June 2015, Pages 2903–2908 23 De Alwis, M C L (1992), Areview: Pasteurellosis in production animals, ACIAR proceedings, 43, pp 11 – 19 24 Gajda, A., Bladek, T., Jablonski, A., Posyniak, A (2015), “The influence of Actinobacillus pleuropneumoniae infection on tulathromycin pharmacokinetics and lung tissue disposition in pig”, Department of Pharmacology and Toxicology, National Veterinary Research Institute, Pulawy, Poland, J vet Pharmacol Therap doi: 10.1111/jvp.12259 25 H Zhang, H Kono and S Kubota (2014), Farmers’ Preferences and Attitudes Toward Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) Vaccination in Vietnam, Poster paper prepared for presentation 52 at the EAAE 2014 Congress „Agri-Food and Rural Innovations for Healthier Societies‟ August 26 to 29, 2014, Ljubljana, Slovenia 26 Jens G Mattsson, Katrin Bergstrom, Per Wallgren, and Karl-Erik Johansson (2015), “Detection of Mycoplasma hyopneumoniae in Nose Swabs from Pigs by In Vitro Amplification of the 16S rRNA Gene”, Journal of clinical microbiology, Apr 1995, p 893–897 Vol 33, No 0095-1137 27 Katri Levolen (2000), The detection of respiratory diseseases in swine herds by means by means of antibody assay on colotrum from sows, Department of Food and Environment Hygiene, Faculty of Veternary Medicine, University of Helsinki 28 L.Z Hua, Y.Z Wu, F.F Bai, K.K William, Z.X Feng, M.J Liu, J.T Yao, X Zhang and G.Q Shao (2014), “Comparative analysis of mucosal immunity to Mycoplasma hyopneumoniae in Jiangquhai porcine lean strain and DLY piglets”, Genetics and Molecular Research 13 (3): 5199-5206 29 Ngoc Hai Nguyen, Thi Hong Vi Vuong and Tan Hung Vo (2015), “PRRS in Vietnam and Its Diagnosis”, Journal of Life Sciences (2015) 272276 30 Nick V L Serão, Bob Kemp, Benny Mote, Philip Willson, John Harding (2015), “Accuracy of Genomic Prediction for PRRS Antibody Response”, Animal Industry Report AS 661 ASL R3036 31 Pijoan C and Trogo, E (1989), “Bacterial adhesion to mucosal surfaces with special reference to the Pasteurella multocida isolates from atrophic rhinitis”, Can J Vet Sci 54: pp 516 – 521 53 32 Rosembusch, C T and Merchant, I R (1939), “A study of the Heamorrhagic septicaemiae Pasteurella multocida”, Journal of Bacterriology, 37 33 Schroyen, Martine; Steibel, Juan Pedro; Choi, Igseo; Koltes, James E.; Eisley, Christopher J.; Fritz-Waters, Eric R.; Reecy, James M.; Dekkers, Jack C M.; Rowland, Bob R R.; Lunney, Joan K.; Ernst, Catherine W.; and Tuggle, Christopher K (2015) "Identifying Molecular Differences in Pigs with Extreme Phenotypes for Weight Gain and Viral Load in Response to PRRS," Animal Industry Report AS 661, ASL R3015 34 Taylor D J (2005), Actinobacillus Pleuropeumoniae, Bacterial Diseases, page 343-354 54 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỀ TÀI Ảnh 1: Tắm cho lợn Ảnh 3: Trộn thuố c cho lơ ̣n Ảnh 2: Tiêm điều trị bệnh cho lợn Ảnh 4: Tra cám cho lợn 55 Ảnh 5: Vệ sinh chuồng trại Ảnh 6: Rắc vôi xung quanh trại Ảnh 7: Phun thuốc sát Ảnh 8: Lợn trùng chuồng trại bị bệnh tiêu chảy 56 Ảnh 9: Triệu chứng Ảnh 10: Phổi lợn mắc bệnh lợn mắc BĐ HH Ảnh 11: Hai loại thuốc sử dụng đề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình mắc bệnh đường hô hấp trên đàn lợn thịt tại trại hợp tác xã trường giang huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang và biện pháp phòng trị , Tình hình mắc bệnh đường hô hấp trên đàn lợn thịt tại trại hợp tác xã trường giang huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang và biện pháp phòng trị , Tình hình mắc bệnh đường hô hấp trên đàn lợn thịt tại trại hợp tác xã trường giang huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang và biện pháp phòng trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay