Theo dõi tình hình mắc bệnh đường hô hấp trên đàn lợn nuôi tại trại ông lương xã ngọc châu – huyện tân yên – tỉnh bắc giang, thử hiệu lực điều trị của 2 thuốc tylosin – 50 và linco – gen

67 216 1
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 11:31

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG THỊ THANH THỦY Tên đề tài: THEO DÕI TÌNH HÌNH MẮC BỆNH ĐƢỜNG HÔ HẤP TRÊN ĐÀN LỢN NUÔI TẠI TRẠI ÔNG LƢƠNG XÃ NGỌC CHÂU – HUYỆN TÂN YÊN –TỈNH BẮC GIANG, THỬ HIỆU LỰC ĐIỀU TRỊ CỦA THUỐC TYLOSIN – 50 VÀ LINCO – GEN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Khoa: Chăn nuôi thú y Khóa học: 2011-2016 Thái Nguyên, năm 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG THỊ THANH THỦY Tên đề tài: THEO DÕI TÌNH HÌNH MẮC BỆNH ĐƢỜNG HÔ HẤP TRÊN ĐÀN LỢN NUÔI TẠI TRẠI ÔNG LƢƠNG XÃ NGỌC CHÂU – HUYỆN TÂN YÊN –TỈNH BẮC GIANG, THỬ HIỆU LỰC ĐIỀU TRỊ CỦA THUỐC TYLOSIN – 50 VÀ LINCO – GEN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Khoa: Chăn nuôi thú y Khóa học : 2011-2016 Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S La Văn Công Thái Nguyên, năm 2015 i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập rèn luyện Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thời gian thực tập trại ông Lương xã Ngọc Châu – huyện Tân Yên – tỉnh Bắc Giang nhận giúp nhiệt tình quý báu thầy cô ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Chăn Nuôi thú y toàn thầy cô khoa giúp đỡ suốt thời gian học tập trường thực tập Nhân dịp xin bà y tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến: Ban chủ nhiệm khoa Chăn Nuôi thú y- Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Ban lãnh đạo, kỹ thuật công nhân trại ông Lương Cùng tập thể thầy cô giáo trường Đại hoc Nông Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện cho hoàn thành khóa luận thời hạn Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn sực quan tâm giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo hướng dẫn: Th.S La Văn Công đã giúp đỡ quá triǹ h thực tâ ̣p và hoàn thiê ̣n báo cáo khóa luâ ̣n này Nhân xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thường xuyên tạo điều kiện giúp đỡ, động viên suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành khóa luận Cuối xin chúc thầy cô giáo mạnh khỏe hạnh phúc, đạt nhiều thành tích giảng dạy nhiều thành công nghiên cứu khoa học Tôi xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên Hoàng Thị Thanh Thủy ii LỜI NÓI ĐẦU Thực tập tốt nghiệp khâu cuối trình đào tạo đóng vai trò thiếu giáo dục Trong trình thực tập giúp sinh viên tiếp cận nắm bắt thực tế, củng cố kiến thức học, đồng thời áp dụng lý thuyết vào thực tiễn sản xuất, từ nâng cao kiến thức chuyên môn nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học Ngoài thực tập tốt nghiệp thời gian sinh viên rèn luyện, học hỏi kinh nghiệm người trước, nhằm trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ công tác quản lý sau tốt nghiệp trường trở thành người cán khoa học có trình độ chuyên môn, tay nghề vững vàng Xuất phát từ sở trên, theo nguyện vọng thân trí Ban Giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giúp đỡ trại ông Lương - Ban lãnh đạo xã Ngọc Châu, với hướng dẫn tận tình thầy cô, kỹ thuật trại tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Theo dõi tình hình mắc bệnh đường hô hấp đàn lợn nuôi trại ông Lương xã Ngọc Châu – huyện Tân Yên –tỉnh Bắc Giang, thử hiệu lực điều trị thuốc tylosin – 50 linco – gen” Tuy nhiên, thời gian thực tập có hạn trình độ thân nhiều hạn chế nên đề tài thực tập tốt nghiệp tránh khỏi thiếu sót, kính mong bổ sung, góp ý thầy cô bạn bè để đề tài thực tập tốt nghiệp hoàn thiện iii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1: Lịch tiêm phòng cho đàn lợn thịt trại lợn ông Lương 32 Bảng 4.2: Lịch tiêm phòng cho đàn lợn lợn nái trại lợn ông Lương 33 Bảng 4.3: Kết công tác phục vụ sản xuất 39 Bảng 4.4: Tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp lợn nuôi trại 40 Bảng 4.5: Tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp lợn theo tính biệt 42 Bảng 4.6: Tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp theo tháng năm 43 Bảng 4.7: Tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp theo tuổi lợn 45 Bảng 4.8: Một số triệu chứng lợn mắc bệnh đường hô hấp 46 Bảng 4.9: Tỷ lệ lợn chết bệnh đường hô hấp (%) 47 Bảng 4.10: Hiệu hai loại thuốc điều trị bệnh đường hô hấp 48 Bảng 4.11: Tỷ lệ tái nhiễm bệnh đường hô hấp lợn kết điều 49 Bảng 4.12: Chi phí sử dụng thuốc điều trị 50 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT ATP : ARN: CP: Cs : ĐVT: LMLM: Nxb: PRRS: STT : TT : Tr : Adenosine triphosphate Axít ribonucleic Charoen Pokphand Cộng Đơn vị tính Lở mồm long móng Nhà xuất Porcine reproductive respiratory syndrome Số thứ tự Thể trọng Trang v MỤC LỤC Trang Phần 1: MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn .2 Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cấu tạo máy hô hấp lợn 2.1.2 Chức sinh lý máy hô hấ p 2.1.3 Một số bệnh đường hô hấp thường gặp lợn 2.1.4 Nguyên tắc phòng điều trị bệnh 18 2.1.4.1 Phòng bệnh 18 2.1.4.2 Điều trị bệnh 20 2.1.5 Những hiểu biết thuốc tylosin – 50 linco – gen 22 2.2 Tình hình nghiên cứu nước nước bệnh đường hô hấp lợn 23 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 23 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 25 Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Đối tượng nghiên cứu .27 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 27 3.3 Nội dung nghiên cứu 27 3.4 Phương pháp nghiên cứu tiêu theo dõi 27 3.4.1 Các tiêu theo dõi 27 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu .27 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .31 4.1 Kết công tác phục vụ sản xuất .31 4.1.1 Công tác chăn nuôi 31 vi 4.1.2 Công tác thú y 31 4.2 Kết nghiên cứu đề tài 40 4.2.1 Kết theo dõi lợn mắc bệnh đường hô hấp trại .40 4.2.2 Kết theo dõi lợn mắc bệnh đường hô hấp theo tính biệt 42 4.2.3 Kết theo dõi lợn mắc bệnh đường hô hấp theo tháng năm 43 4.2.4 Kết theo dõi lợn mắc bệnh đường hô hấp theo tuổi lợn 44 4.2.5 Một số triệu chứng lợn mắc bệnh đường hô hấp 46 4.2.6 Kế t quả theo dõi tỷ lê ̣ lơ ̣n chế t bê ̣nh đường hô hấp 47 4.2.7 Hiệu lực hai loại thuốc dùng điều trị bệnh đường hô hấp cho lợn 48 4.2.8 Kết theo dõi tỷ lệ tái nhiễm bệnh đường hô hấp lợn kết điều trị lần 49 4.2.9 Sơ hoạch toán kinh tế sử dụng hai loại thuốc 50 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .52 5.1 Kết luận 52 5.2 Kiến nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Việt Nam nước có nông nghiệp phát triển từ lâu đời, đóng vai trò quan trọng kinh tế quốc dân Nền nông nghiệp nước ta dựa hai ngành trồng trọt chăn nuôi, ngành chăn nuôi đóng vai trò quan trọng đặc biệt chăn nuôi lợn Thịt lợn không cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng người mà phù hợp với vị đại đa số người dân Thịt lợn chiếm 78 - 80% so với loại thịt khác chăn nuôi, nhu cầu sản phẩm thịt gia cầm chiếm 15%, thịt trâu bò thịt khác 10% Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết Đảng Nhà nước ta không ngừng quan tâm đầu tư phát triển chăn nuôi nói chung chăn nuôi lợn nói riêng Việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật thú y vào thực tiễn sản xuất chăn nuôi giúp phòng khống chế hầu hết dịch bệnh nguy hiểm cho đàn gia súc gia cầm Mặt khác, mức sống người dân tăng lên nhu cầu sử dụng thực phẩm vấn đề mà người tiêu dùng quan tâm Để có thực phẩm an toàn dịch bệnh đáp ứng nhu cầu ngày cao người tiêu dùng việc áp dụng biện pháp kỹ thuật vệ sinh thú y an toàn dịch bệnh cần thiết Bên cạnh thành tựu đạt được, hình thức chăn nuôi trại tập trung gặp nhiều khó khăn tình hình dịch bệnh ngày phức tạp Trong có bệnh đường hô hấp bệnh nhiều nguyên nhân gây như: vi khuẩn, virút, ký sinh trùng, Mycoplasma,… gây ảnh hưởng đến chức hô hấp lợn Mặc dù tỷ lệ chết không cao, bệnh làm suy giảm suất chăn nuôi bệnh đường hô hấp lây lan nhanh tác động kéo dài thể lợn làm cho lợn nhiễm bệnh sinh trưởng chậm, tiêu tốn thức ăn cao Mầm bệnh tồn lâu thể lợn môi trường bên làm cho việc phòng trị bệnh gặp nhiều khó khăn, lợn bị bệnh chi phí điều trị cao, thời gian liệu trình điều trị kéo dài Đặc biệt với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm nước ta bệnh đường hô hấp thường xuyên xảy phổ biến trại chăn nuôi tập trung Xuấ t phát từ yêu cầ u của thực tế sản xuấ t , để góp phần giảm bớt thiệt hại kinh tế bệnh đường hô hấp gây nâng cao chất lượng thịt lợn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sự hướng dẫn của th ầy giáo Th.S La Văn Công, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Theo dõi tình hình mắc bệnh đường hô hấp đàn lợn nuôi trại lợn ông Lương thuộc xã Ngọc Châu huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang, thử hiệu lực điều trị thuốc tylosin 50 linco-gen” 1.2 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá tình hình mắc bệnh đường hô hấp đàn lợn trại lợn ông Lương thuộc xã Ngọc Châu - huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang - Đánh giá hiệu lực điều trị bệnh đường hô hấp thuốc tylosin - 50 linco - gen 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học - Qua tiế p câ ̣n thực tế ta ̣i tra ̣i là điề u kiê ̣n để nâng cao tay nghề , rèn luyện kỹ - Vâ ̣n du ̣ng các kiế n thức đã ho ̣c vào thực tiễ,nhọc tập, bổ sung thêm kiế n thức mới - Kết đề tài thông tin khoa học phục vụ cho lĩnh vực nghiên cứu cho lĩnh vực chăn nuôi thú y 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Có thêm kinh nghiệm chẩn đoán điều trị bệnh cho vật nuôi - Đánh giá đươ ̣c hiê ̣u lực của loại thuố c sử du ̣ng, từ có thể đưa phác đồ điều trị hiệu bệnh đư ờng hô hấp - Đưa biện pháp phòng bệnh thích hợp để hạn chế dịch bệnh bùng phát 45 Bảng 4.7: Tỷ lệ mắc bệnh đƣờng hô hấp theo tuổi lợn Tháng tuổi Số lợn theo dõi Số lợn mắc Tỷ lệ mắc bệnh (con) bệnh (con) (%)  179 10 5,59 >1–2 51 11,76 >2–3 50 14,00 >3–4 48 10 20,83 >4–5 49 13 26,53 >5–6 14 28,57 >6 62 20 32,26 453 70 15,45 Tổng Qua bảng 4.7 cho thấy: tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp tăng dần theo lứa tuổi Lợn giai đoạn từ sơ sinh đến tháng tuổi có tỷ lệ mắc thấp (5,59%) sau tăng dần giai đoạn - tháng tuổi, – tháng tuổi, - tháng tuổi, – tháng tuổi, – tháng tuổi Đặc biệt giai đoạn > tháng tuổi có tỷ lệ mắc cao chiếm 32,26% Nguyên nhân lợn mắc bệnh đường hô hấp tăng theo lứa tuổi vì: giai đoạn đầu lợn kiểm tra nghiêm ngạt, lợn không đảm bảo tách để chăm sóc riêng loại bỏ Đồng thời giai đoạn đầu công tác chuẩn bị chuồng trại tốt giảm tác nhân gây bệnh xuống mức thấp Ngoài ra, thời gian đầu cá thể, diện tích chuồng/con cao, khả tiếp xúc với mầm bệnh không cao nên lợn mắc bệnh Giai đoạn sau cai sữa lợn không nhận kháng thể từ sữa mẹ nên sức đề kháng suy giảm lợn dễ mắc loại bệnh bệnh đường hô hấp Càng sau khả tiếp xúc với mầm bệnh cao qua thời gian lượng vi khuẩn gây bệnh tăng lên Mật độ lợn tăng cao nên khả truyền bệnh qua tiếp xúc trực tiếp cao, nồng độ chất H2S, NH3 phân, nước tiểu lợn thải cao, đàn lợn thường xuyên trúng độc 46 làm sức đề kháng vật giảm dần khả mắc bệnh tăng lên theo thời gian Kết phù hợp với nghiên cứu Đặng Xuân Bình cs (2007) [1] Như vậy, từ quy luật phát triển bệnh đường hô hấp có kế hoạch sử dụng loại vacxin phòng bệnh đường hô hấp chủ yếu: suyễn , viêm phổi - màng phổi … lứa tuổi thích hợp nhằm đạt hiệu phòng bệnh cao 4.2.5 Một số triệu chứng lợn mắc bệnh đường hô hấp Qua thời gian thực tập tiến hành theo dõi trực tiếp 453 con, qua quan sát thu số triệu chứng lâm sàng chủ yếu lợn bị bệnh đường hô hấp nuôi trại lợn ông Lương, kết trình bày bảng 4.8 Bảng 4.8: Một số triệu chứng lợn mắc bệnh đƣờng hô hấp Số lợn Số lợn có triệu theo dõi chứng (con) (con) 453 70 Triệu chứng lâm sàng Số lợn Tỷ lệ Những triệu chứng có biểu Tỷ lệ (%) lâm sàng chủ yếu (%) (con) Mệt mỏi, ủ rũ, ăn 45 64,29 Niêm mạc tím tái 10,00 Sốt cao 31 44,29 18 25,71 Ho 70 100 Thở khó 38 54,29 Chậm lớn, lông xù 30 42,86 Ho nhiều vào sáng sớm, chiều tối 15 21,43 15,45 Chảy nước mắt, nước mũi Kết bảng 4.8 cho thấy: lợn mắc bệnh đường hô hấp trại lợn ông Lương thường có biểu như: niêm mạc tím tái, mệt mỏi, ủ rũ, ăn, sốt cao, chảy nước mắt nước mũi, ho, ho nhiều chủ yếu vào sáng sớm chiều tối sau vận động mạnh, thở khó, chậm lớn, lông xù chiếm tỷ lệ cao từ 10,00% - 100% 47 Trong số lợn mắc bệnh có biểu hiện: ho chiếm 100% Mệt mỏi, ủ rũ, ăn chiếm 64,29% Các triệu chứng lại như: niêm mạc tím tái, sốt cao, chảy nước mắt, nước mũi, thở khó, ho nhiều vào buổi sáng sớm chiều tối, chậm lớn, lông xù chiếm tỷ lệ từ 10,00% - 54,29% 4.2.6 Kế t quả theo dõi tỷ lê ̣ lợn chế t bê ̣nh đường hô hấp Để xác định tỷ lệ lợn chết mắc bệnh đường hô hấp trại lợn ông Lương tiến hành theo dõi lợn nuôi khu chuồng với tổng số 453 Kết trình bày bảng 4.9 Bảng 4.9: Tỷ lệ lợn chết bệnh đƣờng hô hấp (%) STT Khu Số lợn theo dõi (con) A 187 12 Tỷ lệ chết/số lợn mắc bệnh (%) 16,67 B 68 21 4,76 C 198 37 13,51 Tổng 453 70 11,43 Số lợn mắc bệnh (con) Số lợn chết (con) Từ bảng 4.9 cho thấy: tỷ lệ lợn chết số lợn mắc bệnh đường hô hấp khoảng 4,76% - 16,67% Kết phù hợp với nghiên cứu Nicolet J ( 1992) [42], tỷ lệ lợn chết mắc bệnh đường hô hấp không cao Như thiệt hại kinh tế bệnh đường hô hấp gây số lợn chết, mà bệnh gây thiệt hại chỗ tỷ lệ mắc bệnh cao, lợn mắc bệnh ăn uống bình thường sinh trưởng chậm, tiêu tốn thức ăn/kg thể trọng tăng cao dẫn đến hiệu chăn nuôi thấp Do vậy, để hạn chế thiệt hại kinh tế bệnh đường hô hấp gây điều quan trọng phải hạn chế tỷ lệ mắc bệnh biện pháp tốt phải có phương pháp phòng bệnh hiệu Bên cạnh nên sử dụng loại kháng sinh mẫn cảm với vi khuẩn đường hô hấp phải có quy trình vệ sinh phòng bệnh đảm bảo, ngăn chặn lây lan mầm bệnh cần có chế độ chăm sóc nuôi dưỡng tốt 48 4.2.7 Hiệu lực hai loại thuốc dùng điều trị bệnh đường hô hấp cho lợn 4.2.7.1 Hiệu lực điều trị bệnh đường hô hấp thuốc tylosin – 50 linco - gen Trên thị trường có nhiều loại thuốc dùng để điều trị bệnh đường hô hấp, thực tế chưa có nhiều loại thuốc điều trị đặc hiệu với bệnh đường hô hấp, loại thuốc có hiệu điều trị khác Tôi tiến hành điều trị thử nghiệm lợn mắc bệnh đường hô hấp nuôi trại lợn ông Lương hai loại thuốc tylosin – 50 linco - gen Kết trình bày bảng 4.10 Bảng 4.10: Hiệu hai loại thuốc điều trị bệnh đƣờng hô hấp Phác đồ Tên thuốc Liều lƣợng Cách dùng Thời Số Số gian con Tỷ lệ điều điều khỏi (%) trị trị (con) (ngày) (con) ml/ 10kg tylosin - 50 TT/ ngày Tiêm bắp 3–4 ml/ kg Phác gluco - k – c – đồ I namin bromhexin TT/ ngày Tiêm bắp 3–4 ml/ 10 kg Tiêm bắp 3–4 35 30 85,71 35 32 91,43 TT/ ngày 3–4 ml/ 10 kg linco - gen Phác đồ II TT Tiêm bắp 1ml/ 7kg gluco - k – c – TT/ ngày Tiêm bắp 3-4 1ml/ 10 kg Tiêm bắp 3-4 namin bromhexin TT/ ngày 49 Theo bảng 4.10 cho thấy: kết điều trị bệnh đường hô hấp hai loại thuốc tylosin - 50 linco – gen cao Với 70 lợn mắc bệnh tổng số 453 lợn theo dõi chia thành lô: lô I gồm 35 con, sử dụng tylosin - 50 Lô II gồm 35 con, sử dụng linco – gen Lô I gồm 35 lợn điều trị tylosin - 50 có 30 lợn khỏi bệnh, tỷ lệ khỏi bệnh 85,71% Lô II gồm 35 lợn điều trị linco – gen có 32 lợn khỏi bệnh, tỷ lệ khỏi bệnh 91,43% Triệu chứng lợn khỏi bệnh là: lợn khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, lại ăn uống bình thường, không ho, tần số hô hấp nhịp thở trở lại bình thường Qua bảng ta thấy sử dụng hai phác đồ I II để điều trị bệnh đường hô hấp đem lại hiệu điều trị cao ( tỷ lệ khỏi 85,71% – 91,43%) 4.2.8 Kết theo dõi tỷ lệ tái nhiễm bệnh đường hô hấp lợn kết điều trị lần Sau điều trị lợn khỏi bệnh, tiếp tục theo dõi phát thấy có tái nhiễm, lợn điều trị tylosin - 50 tái nhiễm chiếm tỷ lệ 13,33%, lợn điều trị linco - gen tái nhiễm chiếm tỷ lệ 9,38% Chúng sử dụng hai phác đồ để điều trị lợn tái nhiễm tăng số ngày điều trị lên Tỷ lệ tái nhiễm bệnh đường hô hấp lợn hiệu điều trị lần thể bảng 4.11 Bảng 4.11: Tỷ lệ tái nhiễm bệnh đƣờng hô hấp lợn kết điều trị lần Lô TN I 35 Số lợn khỏi bệnh lần (con) 30 Lô TN II 35 32 Lô TN Số lợn điều trị (con) Số lợn điều trị lần (con) % n 13,33 Số lợn khỏi bệnh lần (con) n % 100 5–6 9,38 4–5 Số lợn tái nhiễm (con) n 100 Thời gian khỏi bệnh lần (ngày) 50 Qua bảng 4.11: thấy kết điều trị lần hai loại thuốc tốt, tỷ lệ khỏi bệnh 100% Tỷ lệ tái nhiễm bệnh đường hô hấp điều trị tylosin – 50 cao hơn, thời gian khỏi bệnh lần lâu điều trị linco – gen Kết bảng 4.11 cho thấy lợn bị tái mắc bệnh thời gian điều trị dài so với lần điều trị Điều hiểu lợn tái mắc bệnh điều trị lần chưa triệt để, vi khuẩn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn nên có hội sống sót, tăng sinh gây bệnh trở lại cho lợn Từ kết trên, đưa khuyến cáo nên sử dụng kháng sinh linco - gen để điều trị bệnh đường hô hấp lợn 4.2.9 Sơ hoạch toán kinh tế sử dụng hai loại thuốc Một vấn đề quan trọng người chăn nuôi thường quan tâm chi phí loại thuốc sử dụng Vì vậy, tính toán hiệu kinh tế việc điều trị bệnh đường hô hấp loại thuốc Kết trình bày bảng 4.12 Bảng 4.12: Chi phí sử dụng thuốc điều trị Tên thuốc STT ĐVT Diễn giải Lô I: Tylosin - 50 Tổng số thuốc điều trị ml, lọ Liều lượng điều trị Lô II: LincoGen 1250 ml 650 ml ml/kg TT 0,2 0,1 Số lợn điều trị Con 39 38 Số lợn khỏi bệnh Con 34 35 Đơn giá Đồng/ml 2.200 1.850 Tổng chi phí thuốc thú y Đồng 2.750.000 1.202.500 Chi phí thuốc thú y/con Đồng/con 70.512 31.644 So sánh hai loại thuốc % 100 44,88 51 Qua bảng 4.12 cho thấy: chi phí thuốc điều trị bệnh đường hô hấp cho lợn thí nghiệm tylosin - 50 70.512 đồng/ con, linco – gen 31.644 đồng/ Cả hai thuốc hiệu lực điều trị bệnh cao, tỷ lệ khỏi 85,71% – 91,43% Như vậy, chi phí việc sử dụng thuốc tylosin - 50 cao so với việc sử dụng linco – gen Tổng số thuốc điều trị dùng tylosin – 50 1250 ml nhiều điều trị linco – gen (650 ml) Vì đưa khuyến cáo nên sử dụng thuốc linco – gen để điều trị bệnh đường hô hấp cho lợn mắc bệnh nhằm mang lại hiệu cao, đỡ tốn kinh phí 52 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Căn vào kết theo dõi trình thực tập sở rút kết luận sau: - Tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp đàn lợn nuôi trại lợn ông Lương mức bình thường (chiếm 15,45%) - Cả lợn đực mắc bệnh đường hô hấp Tuy nhiên, lợn có tỷ lệ mắc bệnh cao lợn đực (8,88%) - Lợn mắc bệnh đường hô hấp hầu hết tháng thời gian theo dõi Tháng 10 tỷ lệ lợn mắc bệnh đường hô hấp cao (chiếm 22,12%), tháng tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp thấp (chiếm 10,31% ) - Lợn lứa tuổi mắc bệnh, lợn  tháng tuổi mắc bệnh với tỷ lệ thấp (chiếm 5,59%) lợn > tháng tuổi mắc bệnh với tỷ lệ cao (chiếm 32,26%) - Hầu hết lợn mắc bệnh đường hô hấp thể triệu chứng rõ ràng như: sốt, ho, khó thở, đặc biệt thời tiết thay đổi vào buổi sáng sớm, chiều tối, vật mệt mỏi, ủ rũ, ăn Trong đó, triệu chứng chủ yếu ho (chiếm 100%), tiếp đến tượng mệt mỏi, ủ rũ, ăn (chiếm 64,29%), thở khó (chiếm 54,29%), sốt cao (chiếm 44,29%), chậm lớn, lông xù (chiếm 42,86%), chảy nước mũi (chiếm 25,71%), ho nhiều vào sáng sớm chiều tối (chiếm 21,43%), niêm mạc tím tái (chiếm 10,00%) - Tỷ lệ lợn chết số lợn mắc bệnh đường hô hấp theo khu chuồng thấp Khu chuồng B tỷ lệ chết thấp (4,76%), khu chuồng A tỷ lệ chết cao (16,67%) - Hai loại thuốc kháng sinh tylosin – 50 linco – gen có tác dụng tốt việc điều trị bệnh đường hô hấp lợn Tuy nhiên thuốc linco – gen có nhiều ưu hiệu quả, thời gian điều trị 53 ¬ - Chi phí sử dụng thuốc linco – gen ( 31.644 đồng/ con) thấp so việc sử dụng thuốc tylosin - 50 ( 70.512 đồng/ con) thời gian điều trị thuốc linco - gen ngắn tylosin - 50 5.2 Kiến nghị Từ kết nghiên cứu đề tài trại lợn ông Lương thuộc xã Ngọc Châu - Tân Yên - Bắc Giang mạnh dạn đưa số kiến nghị giúp hạn chế tỷ lệ lợn mắc bệnh đường hô hấp, cụ thể sau: Về công tác vệ sinh thú y: ý tới việc phun thuốc sát trùng chuồng trại dịch bệnh Xây dựng hệ thống hố sát trùng, khu chuồng cách ly để điều trị lợn mắc bệnh nói chung bệnh đường hô hấp nói riêng đảm bảo vệ sinh thú y Về công tác chăm sóc nuôi dưỡng quản lý đàn lợn: thường xuyên theo dõi đàn lợn hàng ngày, để phát sớm, chẩn đoán xác cách ly lợn ốm, điều trị kịp thời, triệt để Về công tác giống: cần mạnh dạn loại thải lợn nái có chất lượng kém, nhập nái từ sở giống đảm bảo chất lượng Đối với lợn đực cần chọn lọc kỹ cẩn thận phòng bệnh quy trình Về công tác phòng bệnh: nên sử dụng vắc xin đảm bảo chất lượng, sử dụng vắc xin kỹ thuật, thời gian… để hạn chế đến mức thấp tỷ lệ lợn mắc bệnh đường hô hấp 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt 1.Đặng Xuân Bình, Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Hồng Phúc (2007), “Vi khuẩn Actinobacillus pleuropneumoniae bệnh viêm màng phổi lợn”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật, tập XVI số 2 Đặng Xuân Bình, Đặng Thị Mai Lan (2011), “Nghiên cứu tình hình mang khuẩn Mycoplasma hyopneumoniae gây bệnh suyễn lợn nái sinh sản trang trại chăn nuôi công nghiệp tập trung địa bàn số tỉnh miền Bắc Việt Nam”, Tạp chí Khoa học công nghệ, tập 85 số năm 2011 Nguyễn Xuân Bình (2005), Phòng trị bệnh cho lợn nái, lợn con, lợn thịt, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Trần Văn Bình (2008), Bệnh quan trọng lợn biện pháp phòng trị, Nxb Khoa học tự nhiên công nghệ, tr 56 - 68 Eataugh M.W (2002), Tổng quan bệnh lợn Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập VIII (3), tr 76 -79 Đào Lệ Hằng, Trần Văn Bình, Nguyễn Văn Trí (2008), Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái mắn đẻ phòng trị bệnh thường gặp, Nxb Khoa học tự nhiên Công nghệ Hà Nội, tr.150 Herenda D, P.G Chambers, Ettriqui, Soneviratna, I.J.P.Daislva (1994),“ bệnh viêm phổi”, Cẩm nang kiểm tra thịt lò mổ dùng cho nước phát triển, tr 175 - 177 Nguyễn Bá Hiên, Nguyễn Minh Tâm (2007), Giáo trình Vi sinh vật Bệnh truyền nhiễm vật nuôi, Nxb Nông Nghiệp Hà Nội, tr 201 - 226 Nguyễn Bá Hiên, Nguyễn Quốc Doanh, Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Thị Kim Thành, Chu Đình Tới (2008), Vi sinh vật Bệnh truyền nhiễm vật nuôi, Nxb Giáo dục 10 Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Lê Văn Lãnh, Đỗ Ngọc Mỹ (2012), Giáo trình Bệnh truyền nhiễm thú y, Nxb Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, tr 289 - 380 55 11 John Carr (1997), “ Hai mươi nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm phổi lợn” Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y (3), tr 91 - 94 12 Nguyễn Thị Kim Lan (2012), Ký sinh trùng bệnh ký sinh trùng thú y, Nxb Nông nghiệp Hà Nội, tr 187 - 189 13 Laval A (2000), dịch tễ học thú y, tài liệu tập huấn Thú y, chi cục Thú y Hà Nội 14 Phạm Sỹ Lăng, Phan Lục, Trương Văn Dung (2002), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp Hà Nội, tr 54 15 Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Văn Quang, Bạch Quốc Thắng (2006), 17 bệnh lợn, Nxb Lao Động – Xã Hội, tr 5, 64 16 Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Thị Kim Lan, Lê Ngọc Mỹ, Nguyễn Thị Kim Thành, Nguyễn Văn Thọ, Chu Đình Tới (2009), Ký sinh trùng bệnh ký sinh trùng vật nuôi, Nxb Giáo dục Việt Nam, tr 191 - 199 17 Trương Lăng, Xuân Giao (2002), Hướng dẫn điều trị bệnh lợn, Nxb Lao động xã hội, tr 35 18 Trương Lăng, Xuân Giao (2006), Hướng dẫn điều trị bệnh lợn, Nxb Lao động xã hội 19 Phan Lục (2006), Giáo trình Ký sinh trùng thú y, Nxb Hà Nội, tr 120 20 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2003), Thuốc thú y cách sử dụng, Nxb Nông nghiệp Hà Nội, tr 79 - 85 21 Chu Văn Mẫn (2002), Ứng dụng tin học sinh học Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 22 Lê Hồng Mận (2008), Kỹ thuật nuôi lợn thịt lớn nhanh, nhiều nạc, Nxb Khoa học tự nhiên công nghệ, tr 158, 168 23 Trịnh Phú Ngọc (1998), “Phân lập xác định số tính chất vi khuẩn học Streptococcus gây bệnh số tỉnh phía Bắc”, Tạp chí Khoa học công nghệ Quản lý kinh tế, tr 37 - 41 56 24 Đoàn Thị Nguyện (2009), Vi sinh vật, Nxb Giáo dục Việt Nam, tr 159, 160 25 Nguyễn Ngọc Nhiên, Nguyễn Thị Nội “Một số vi khuẩn thường gặp bệnh ho thở truyền nhiễm lợn” Công trình nghiên cứu KHKT 1990 - 1991 Nxb Nông nghiệp Hà Nội 26 Nguyễn Ngọc Nhiên (1996), Vai trò số vi khuẩn đường hô hấp hội chứng khó thở truyền nhiễm lợn biện pháp phòng trị, Luận án tiến sĩ khoa học nông nghiệp, Viện Thú y quốc gia 27 Cù Hữu Phú (2002), dịch từ tài tiệu Standone “ Các tác nhân gây bệnh đường hô hấp ảnh hưởng tới sức khỏe lợn”, Khoa học kỹ thuật thú y, tập 9, số 28 Lê Văn Phụng (2009), Vi khuẩn Y học, Nxb Giáo dục Việt Nam, tr.148 29 Nguyễn Vĩnh Phước (1978), Giáo trình Bệnh truyền nhiễm gia súc, Nxb Nông nghiệp Hà Nội, tr 270 - 359 30 Lê Văn Tạo (2007), Một số bệnh truyền nhiễm lợn biện pháp phòng trị, Nxb Lao động - Xã hội 31 Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị Lan Hương (2001), Vi sinh vật thú y, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 32 Nguyễn Văn Thanh (2004), Phòng trị số bệnh thường gặp gia súc gia cầm, Nxb Lao động xã hội, tr 22 33 Cao Văn Thu (2008), Vi sinh vật học, Nxb Giáo dục, tr 78 34 Trần Huy Toản (2009), Điều tra, xác định bệnh viêm phổi địa phương Mycoplasma Hyopneumoniae số vi khuẩn cộng phát khác gây cho lợn địa bàn thành phố Hải Phòng Đề xuất biện pháp phòng trị, Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, tr - 12 35 Trung Tâm Unesco phổ biến kiến thức văn hóa giáo dục cộng đồng (2005), Hướng dẫn chăn nuôi phòng trị bệnh cho gia súc, Nxb Văn hóa dân tộc, tr 63 57 36 Nguyễn Quang Tuyên (2008), Vi sinh vật thú y, Nxb Nông nghiệp Hà Nội, tr 34, 179 - 185 37 Trần Cẩm Vân (2005), Giáo trình Vi sinh vật môi trường, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, tr 138 - 140 II Tài liệu tiếng anh 38 Clifton - Hadley, F.A; Alexander; and Enright, M.R (1986), “A Diaglosis of Streptococcus suis infection” Inproc Am Assoc swine Pract, pp.473 – 491 39 Kenneth Todar, (2005) Todar’s Online Textbook of Bacteriology University of Wisconsin-Madison Department of Bacteriology (Staphylococcus) Kenneth Todar University of Wisconsin-Madison Department of Bacteriology 40 Kielstein P (1966), On the occurrencer of toxi producing Pasteurella multocida Strains atrophic rhinitis and in pneumoniae of swine and cattle jvet med, pp 418 - 424 41 Mary K Sandel and John L McKillip (2002), “Virulence and recovery of Staphylococcus aureus to the food industry using improvement on traditional approaches” Food control 15, pp 5-10 42 Nicolet J (1992), Actinobacillus pleuropneumoniae diseases of swine, IOWA State University Press/ AMES, IOWA USA, 7th Edion 58 MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA CHO ĐỀ TÀI Ảnh 1, 2: Lợn nái mắc bệnh đường hô hấp Ảnh 3, 4: Lợn thịt mắc bệnh đường hô hấp 59 Ảnh 5: thuốc tylosin - 50 Ảnh 6: thuốc linco - gen [...]... đường hô hấp tại trại lợn - Tỷ lệ lợn mắc bệnh đường hô hấp theo tính biệt - Tỷ lệ lợn mắc bệnh đường hô hấp theo các tháng trong năm - Tỷ lệ lợn mắc bệnh đường hô hấp theo tuổi lợn - Một số triệu chứng lâm sàng chính của bệnh đường hô hấp ở lợn - Tỷ lệ lợn chết do mắc bệnh đường hô hấp - Hiệu lực điều trị bệnh đường hô hấp của thuốc tylosin - 50 và linco - gen -Tỷ lệ tái nhiễm bệnh đường hô hấp ở lợn và. .. hô hấp ở lợn và hiệu quả điều trị lần 2 - So sánh chi phí và hiệu quả điều trị của 2 loại thuốc điều trị thử nghiệm 3.4 .2 Phương pháp nghiên cứu 3.4 .2. 1 Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu * Phương pháp xác định tình hình mắc bệnh đường hô hấp trên đàn lợn nuôi tại trại lợn ông Lương thuộc xã Ngọc Châu - huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang 28 - Thống kê toàn bộ đàn lợn cần theo dõi của trại theo các chỉ tiêu... tỉnh Bắc Giang - Thời gian nghiên cứu: từ tháng 5 năm 20 15 đến tháng 11 năm 20 15 3.3 Nội dung nghiên cứu - Theo dõi tình hình mắc bệnh đường hô hấp tại trại lợn ông Lương thuộc xã Ngọc Châu - huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang - Thử hiệu lực điều trị bệnh của hai loại thuốc tylosin - 50 và linco - gen 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi 3.4.1 Các chỉ tiêu theo dõi - Tình hình mắc bệnh đường. .. về tính biệt, lứa tuổi và số lợn mắc tại các tháng theo dõi - Hàng ngày theo dõi, quan sát những lợn có biểu hiện lâm sàng của bệnh đường hô hấp - Ghi chép số liệu và tính toán tỷ lệ lợn mắc bệnh đường hô hấp * Phương pháp nghiên cứu triệu chứng lâm sàng và bệnh tích của bệnh đường hô hấp ở lợn - Hàng ngày trực tiếp quan sát đàn lợn, nhất là buổi tối và sáng sớm để phát hiện lợn bệnh - Đặc biệt chú ý... điển hình của bệnh đường hô hấp như: ho, ho khan, khó thở, tần số hô hấp tăng cao… được chọn ngẫu nhiên chia làm hai lô: lô I và lô II Lô I: 35 con mắc bệnh sử dụng thuốc tylosin 50, lô II: 35 con mắc bệnh sử dụng thuốc linco- gen + Lô TN I: Tylosin – 50: 2 ml/ 10kg TT/ ngày Tiêm bắp Gluco – K – C – Namin: 1ml/ 7kg TT/ ngày Tiêm bắp Bromhexine: 1 ml/ 10kg TT/ ngày Tiêm bắp + Lô TN II: Linco – Gen: 1... Lăng và cs (20 06) [14] còn có thể sử dụng một trong các kháng sinh sau để điều trị lợn mắc bệnh đường hô hấp gồm: Rifampicin, Ceftazidin và Ciprofloxacin 22 Nếu lợn ho do giun phổi hoặc ấu trùng giun tròn thì có thể dùng một trong các loại thuốc sau: hanmectin 25 % hoặc Levamisol 7,5% tiêm dưới da hoặc Menbendazol cho uống 2. 1.5 Những hiểu biết về thuốc tylosin – 50 và linco – gen 2. 1.5.1 Thuốc tylosin. .. giun đũa lợn Ascaris suum trong giai đoạn di hành qua phổi làm cho con vật ho, gầy gòm, lông xù, chậm lớn 2. 1.4 Nguyên tắc phòng và điều trị bệnh 2. 1.4.1 Phòng bệnh * Phòng bệnh khi chƣa có dịch Nguyễn Bá Hiên và cs (20 12) [10], Phạm Sỹ Lăng và cs (20 02) [14], Nguyễn Vĩnh Phước (1978) [29 ] đã đưa ra biện pháp phòng bệnh đường hô hấp ở lợn như sau: - Phòng bệnh bằng chăm sóc nuôi dưỡng và quản lý: Nuôi. .. trại 20 Chăm sóc nuôi dưỡng đàn lợn tốt, cho thức ăn tốt, đủ protein, vitamin và muối khoáng, có thể trộn thêm khoáng sinh Oreomicin, Tetramycin và thức ăn để phòng bệnh 2. 1.4 .2 Điều trị bệnh Bệnh lý của hội chứng hô hấp gồm hai quá trình là rối loạn đường hô hấp và nhiễm khuẩn đường hô hấp Hậu quả là con vật ho nhiều, khó thở, phổi bị viêm nặng dẫn đến mất chức năng hô hấp và cơ thể bị thiếu O 2 trầm... thở ở thể bụng vào buổi sáng sớm và buổi chiều tối - Thông qua các triệu chứng quan sát được tiến hành chẩn đoán lâm sàng - Mổ khám (nếu có những con chết) quan sát bệnh tích của bệnh đường hô hấp như: xuất huyết, hoại tử phổi, xuất dịch phổi, viêm phổi dính vào thành ngực * Phương pháp thử hiệu lực điều trị bệnh đường hô hấp của 2 loại thuốc - Phương pháp bố trí thí nghiệm Những lợn mắc bệnh có triệu... nƣớc và ngoài nƣớc về bệnh đƣờng hô hấp trên lợn 2. 2.1 Tình hình nghiên cứu trong nước Nguyễn Như Thanh và cs (20 01) [31] cho biết về Pasteurella multocida là loại cầu trực khuẩn nhỏ, hình trứng hoặc hình bầu dục, 2 đầu tròn, kích thước 0 ,25 - 0,4 x 0,4 - 1,5 µm, không có lông, không di động, không có nha bào nhưng hình thành lớp giáp mô mỏng trong cơ thể vật bệnh, rất khó thấy, bắt màu Gram (–) Pasteurella
- Xem thêm -

Xem thêm: Theo dõi tình hình mắc bệnh đường hô hấp trên đàn lợn nuôi tại trại ông lương xã ngọc châu – huyện tân yên – tỉnh bắc giang, thử hiệu lực điều trị của 2 thuốc tylosin – 50 và linco – gen , Theo dõi tình hình mắc bệnh đường hô hấp trên đàn lợn nuôi tại trại ông lương xã ngọc châu – huyện tân yên – tỉnh bắc giang, thử hiệu lực điều trị của 2 thuốc tylosin – 50 và linco – gen , Theo dõi tình hình mắc bệnh đường hô hấp trên đàn lợn nuôi tại trại ông lương xã ngọc châu – huyện tân yên – tỉnh bắc giang, thử hiệu lực điều trị của 2 thuốc tylosin – 50 và linco – gen

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay