cau hoi trac nghiem duoc ly dap an

65 501 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 10:58

Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án |www.khotrithuc.com Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án Bài 1: DƯỢC LÝ ĐẠI CƯƠNG Chọn câu nhất: Thuốc có nguồn gốc: A- Thực vật , động vật khoáng vật hay sinh phẩm B- Thực vật , động vật , khoáng vật C- Thực vật , động vật , sinh phẩm D- Thực vật , khoáng vật hay sinh phẩm Thuốc dùng qua đường tiêu hóa có nhiều ưu điểm : A- Thuốc tác dụng nhanh ,ít hao hụt B- Dễ điều chỉnh lượng thuốc C- Dễ áp dụng, hao hụt D- Dễ điều chỉnh lượng thuốc, tác dụng nhanh Thuốc dùng qua đường hô hấp có nhiều nhược điểm : A- Thuốc bị hao hụt nhiều B- Kỷ thuật dùng thuốc phức tạp C- Kỷ thuật dùng thuốc phức tạp, hao hụt D- Thuốc tác dụng nhanh,ít hao hụt Thuốc dùng qua đường Đường tiêm có nhiều ưu điểm : A- Thuốc tác dụng nhanh ,ít hao hụt B- Kỷ thuật dùng thuốc dể dàng C- Dễ áp dụng, hao hụt D-Khó áp dụng, hao hụt nhiều Các đường chủ yếu thải trừ thuốc khỏi thể : A- Qua thận,gan C- Qua thận, Tuyến sữa B-Tuyến sữa, tuyến mồ hôi E- Gan, tuyến mồ hôi Tác dụng thuốc có loại : A- C- B- D- Tác dụng thuốc : A- Là tác dụng dùng chữa bệnh - phòng bệnh B- Là tác dụng bất lợi |www.khotrithuc.com Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án C- Là tác dụng chuyên trị nguyên nhân gây bệnh D- Là tác dụng dùng để phòng bệnh Tác dụng chuyên trị thuốc : A- Là tác dụng chuyên trị nguyên nhân gây bệnh B- Là tác dụng dùng để phòng bệnh C- Là tác dụng dùng chữa bệnh D- Là tác dụng bất lợi Tác dụng phụ thuốc : A- Là tác dụng dùng chữa bệnh - phòng bệnh B- Là tác dụng bất lợi C- Là tác dụng dùng chữa bệnh D- Là tác dụng dùng để phòng bệnh 10 Tai biến thuốc sử dụng thuốc : A- Gây hậu xấu cho người sử dụng B- Không có tác dụng điều trị C- Không có tác dụng phòng bệnh D- Có tác dụng điều trị, tác dụng phòng bệnh 11- Thuốc có nguồn gốc thực vật , động vật , khoáng vật hay sinh phẩm A-Đúng B-Sai 12-Thuốc sử dụng qua đường tiêu hóa thuốc gây hao hụt : A-Đúng B-Sai 13- Thuốc sử dụng qua đường hô hấp thuốc dễ điều chỉnh lượng thuốc: A-Đúng B-Sai 14- Thuốc sử dụng qua đường tiêm thuốc dễ sử dụng : A-Đúng B-Sai 15- Thuốc thải trừ qua đường tiêu hóa : thường Ancaloid , kim loại nặng A-Đúng B-Sai 16- Tác dụng thuốc tác dụng dùng chữa bệnh - phòng bệnh: A-Đúng B-Sai 17- Tác dụng phụ thuốc tác dụng dùng để phòng bệnh A-Đúng |www.khotrithuc.com B-Sai Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án 18- Tác dụng chuyên trị thuốc tác dụng chuyên trị nguyên nhân gây bệnh A-Đúng B-Sai 19 - Liều tối đa sử dụng thuốc liều giới hạn cho phép : A-Đúng B-Sai 20- Trong sử dụng thuốc chống định tuyệt đối cấm dùng : A-Đúng B-Sai Bài 2: THUỐC HẠ SỐT-GIẢM ĐAU-CHỐNG VIÊM Chọn câu nhất: 1- Thuốc sau có tác dụng thuốc hạ sốt-giảm đau-chống viêm: A- Aspirin C- Morphin B- Panadol D- Tylenol 2- Thuốc sau tác dụng chống viêm: A- Aspirin C- Panadol B- Morphin D- Dolargan 3-Thuốc sau tác dụng thuốc hạ sốt: A- Aspirin C- Indocin B- Morphin D- Dolargan 4- Thuốc sau có tác dụng thuốc giảm đau mạnh: A- Morphin C- Panadol B- Aspirin D- Tylenol 5- Thuốc Acétaminophène có tác dụng chống viêm : A- Đúng B-Sai 6- Thuốc Acid Acetyl Salicilit có tác dụng chống viêm : A- Đúng B-Sai 7- Thuốc Indocin có tác dụng chống viêm,giảm đau: A- Đúng B-Sai 8- Thuốc Morphin có tác dụng chống viêm,giảm đau: A- Đúng B-Sai 9- Thuốc Dolargan có tác dụng giảm đau: |www.khotrithuc.com Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án A- Đúng B-Sai 10 -Thuốc Acid Acetyl Salicilit có tác dụng chống viêm ,hạ sốt,giảm đau: A- Đúng B-Sai Bài 3: VITAMIN Chọn câu nhất: 1- Vitamin chất mà thể: A- Không tự tổng hợp B- Tự tổng hợp hoàn toàn D- Tự tổng hợp phần ,và phần thức ăn cung cấp C- Tự tổng hợp phần 2- Vitamin tan dầu : A- Vitamin A C- Vitamin B B- Vitamin C D- Vitamin PP 3- Vitamin tan nước : A- Vitamin A C- Vitamin D B- Vitamin B D- Vitamin E 4-Vitamin A dùng bệnh : A- Khô mắt,quáng gà trẻ em C- Nhiễm độc thần kinh B- Nhiễm trùng kéo dài D- Chán ăn,suy nhược thể 5- Liều dùng Vitamin A chương trình quốc gia trẻ 12 tháng tuổi : A- 200000 UI C- 600000 UI B- 400000 UI D- 800000 UI 7- Vitamin D dùng bệnh : A- Còi xương,suy dinh dưỡng C- Tăng Canxi máu B- Hạ Canxi máu D- Co giật 8- Chống định Vitamin D trường hợp nào: A- Hạ Canxi máu C- Suy dinh dưỡng B- Tăng Canxi máu D- Co giật suy tuyến giáp trạng |www.khotrithuc.com Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án 9- Vitamin B1 định bệnh : A- Bệnh tê phù ( bệnh Béri – Béri ) C- Chán ăn,suy nhược thể B- Suy dinh dưỡng D- Nhiễm trùng kéo dài 10-Vitamin B6 định bệnh : A- Viêm dây thần kinh, suy nhược thể C- Ngộ độc rượu D- Nhiễm trùng kéo dài B- Co giật 11-Vitamin A,B,D tan dầu : A- Đúng B-Sai 12-Vitamin A,B,C,D tan nước: A- Đúng B-Sai 13- Sử dụng Vitamin A liều cao gây ngộ độc A- Đúng B-Sai 14- Sử dụng Vitamin B1 liều cao tiêm truyền tỉnh mạch gây sốc: A- Đúng B-Sai 15-Tổng liều điều trị Vitamin A trẻ >12 tháng tuổi chương trình quốc gia 600000 UI A- Đúng B-Sai 16- Vitamin D định điều trị co giật bệnh suy tuyến cận giáp: A- Đúng B-Sai 17- Vitamin B1 định bệnh : nhiễm độc thần kinh nghiện rượu: A- Đúng B-Sai 18- Vitamin B6 định điều trị ngộ độc thuốc ngừa lao INH: A- Đúng B-Sai 19- Vitamin C tham gia vào chuyển hóa Glucid , Acid folic ảnh hưởng đế trình đông máu thẩm thấu mao mạch : A- Đúng B-Sai 20- Vitamin K định điều trị chảy máu thiếu Prothrombin: A- Đúng B-Sai Bài : DUNH DỊCH TIÊM TRUYỀN Chọn câu nhất: |www.khotrithuc.com Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án 1- Dung dịch tiêm truyền dung dịch vô khuẩn: A- Dùng để nâng huyết áp thể B- Điều trị cao huyết áp C- Điều trị nhiễm trùng kéo dài D- Điều trị bệnh đường tiêu hóa 2- Dung dịch tiêm truyền dung dịch mà phần lớn dùng để: A- Truyền tĩnh mạch với khối lượng lớn B- Truyền tĩnh mạch với khối lượng vừa C- Truyền tĩnh mạch với khối lượng trung bình D- Truyền tĩnh mạch với khối lượng nhỏ 3- Dung dịch NaCl 0.9% dùng để : A- Cung cấp lượng cho thể B- Cung cấp nước cho thể C- Cung cấp nước điện giải cho thể D- Cung cấp chất dinh dưỡng cho thể 4- Dung dịch NaCl 0.9% (dung dịch đẳng trương) dùng để : A- Rửa vết thương , vết mổ thông thường B- Rửa vết thương , vết mổ có mủ C- Cung cấp lượng cho thể D- Lợi tiểu ,giải độc 5- Dung dịch NaCl 10% (dung dịch ưu trương) dùng để : A-Rửa vết thương , vết mổ thông thường B-Rửa vết thương , vết mổ có mủ C-Lợi tiểu ,giải độc D- Cung cấp lượng cho thể 6- Dung dịch Glucose 5% (dung dịch đẳng trương) dùng để: A- Cung cấp lượng cho thể B- Bù nước điện giải cho thể C- Cung cấp chất dinh dưỡng cho thể D- Giải độc cho thể 7- Dung dịch Glucose 30% (dung dịch ưu trương) dùng để: |www.khotrithuc.com Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án A- Cung cấp lượng cho bệnh nhân xơ gan B- Cung cấp lượng cho bệnh nhân tiểu dường C- Cung cấp lượng cho bệnh nhân tim mạch D- Cung cấp lượng cho bệnh nhân suy thận cấp 8- Natri hydrocarbonat 1.4% dùng để: A- Chống toan huyết bệnh đái tháo đường B- Bù nước điện giải cho thể C- Cung cấp lượng cho thể D- Cung cấp chất dinh dưỡng cho thể 9- Lipid dung dịch : A- Cung cấp lượngvà chất dinh dưỡng cho thể B- Bù nước điện giải cho thể C- Chống toan huyết D- Lợi tiểu ,giải độc 10-Moriamin dung dịch: A- Chống toan huyết B- Cung cấp chất đạm máu C- Lợi tiểu ,giải độc D- Bù nước cho thể 11- Plasma khô dung dịch: A- Cấp cứu nhiều máu B- Cấp cứu nhiều đạm C- Trường hợp tăng Protein huyết D- Trường hợp giảm Gluco huyết 12- Khi dùng dung dịch tiêm truyền phải ý : kiểm tra thuốc , nhãn , hạn dùng , chất lượng A-Đúng B-Sai 13- Nguyên nhân sốc dùng dung dịch tiêm truyền : chất lượng thuốc , dây truyền dịch , tốc độ truyền… A- Đúng |www.khotrithuc.com B-Sai Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án 14- Khi sốc dung dịch tiêm truyền phải: ngưng truyền dùng thuốc kháng Histamin tổng hợp , corticoid , Adrenalin … A- Đúng B-Sai 15- Dung dịch tiêm truyền dung dịch dùng cho người bệnh bị máu , nước, phẩu thuật , tiêu chảy… A- Đúng B-Sai 16- NaCl 5% - 10% dung dịch ưu trương: A- Đúng B-Sai 17- Glucose 30% dung dịch ưu trương dùng điều trị ngộ độc Insulin : A- Đúng B-Sai 18- Lipofuldin dung dịch nuôi ăn qua đường tĩnh mạch ( chấn thương ,nhiễm khuẩn ) A- Đúng B-Sai 19- Alvesin dung dịch cung cấp chất đạm máu,do suy dinh dưỡng nặng A- Đúng B-Sai 20- NaCl 10% dùng cấp cứu trường hợp nhiều nước điện giải , chữa tắc ruột , liệt ruột cấp: A- Đúng B-Sai Bài 5: THUỐC TIM MẠCH LỢI TIỂU: Chọn câu : 1- Thuốc điều trị suy tim: A- Digoxin C- Nifedipin B- Propranolol D- Stugeron 2- Thuốc lợi tiểu: A- Hypothiazit C- Nifedipin B- Lidocain D- Propranolol 3- Thuốc điều trị huyết áp: A- Quinidin sunfat C- Propranolol B- Uabain D- Stugeron |www.khotrithuc.com Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án 4- Thuốc chống choáng tim: A- Dopamin C- Lidocain B- Hydralazin D- Stugeron 5- Thuốc chống đau thắt ngực: A- Nitroglyxerin C- Furosemit B- Hypothiazit D- Propranolol 6- Digoxin thuốc điều trị: A- Suy tim, nhịp tim nhanh C- Bệnh tim gây nghẽn B- Suy tim, nhịp tim chậm D- Suy tim kèm rung thất 7- Chống định dùng Digoxin là: A- Rung thất C- Nhịp tim nhanh B- Suy tim D- Suy tim kèm rung 8- Uabain thuốc điều trị : A- Viêm tim C- Viêm màng tim cấp B- Nhồi máu tim D- Suy thất phải cấp 9- Chống định dùng Uabain là: A- Viêm tim C- Suy thất trái cấp B- Viêm màng tim cấp D- Rung nhĩ 10-Hypothyazit thuốc : A- Lợi tiểu, hạ huyết áp C- Suy gan nặng B- Suy thận nặng D- Bệnh tiểu đường 11-Hypothyazit thuốc định : A- Phù suy tim C- Phù suy tuyến giáp B- Phù suy gan D- Phù suy dinh dưỡng 12-Hypothyazit sử dụng nhiều có tác dụng: A- Hạ Canxi huyết C- Hạ Kali huyết B- Hạ Natri huyết D- Hạ Magné huyết 13-Furosemit thuốc : A- Suy tim ứ huyết C- Suy gan nặng B- Suy hô hấp D- Suy thận nặng 14-Aldomet thuốc điều trị : 10 |www.khotrithuc.com Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án 1- Hormon tuyến yên có tác dụng kích thích hoạt động tuyến nội tiết khác thể, ngược lại hormon tuyến lại có tác dụng kìm hãm tuyến yên tiết hormon tuyến A- Đúng.(*) B-Sai 2- Một nguyên tắc dùng thuốc Glucocorticoides ăn nhiều muối, đạm, lipid nhiều đường A- Đúng B- Sai.(*) BÀI 11 : THUỐC SỐT RÉT Hãy chọn câu trả lời từ câu đến câu 7: 1- Thuốc sau thuốc chữa sốt rét: A- Fansidar C- Primaquin B- Cloroquin D- Glumin (*) 2-Tác dụng phụ thuốc Quinin: A- chóng mặt ù tai hoa mắt B- tim đập chậm, táo bón, co bóp tử cung (*) C- tiêm tĩnh mạch gây trụy mạch, hạ huyết áp D- tiêm bắp hay gây áp xe hoại tử tổ chức 3- Thuốc chữa sốt rét tác dụng phụ nhất: A- Quinin B- Cloroquin C- Fansidar (*) D- Artemisinin E- 4- Chống định thuốc chữa sốt rét Primaquin: A- không dùng cho trẻ tuổi B- bệnh gan C-bệnh suy tim (*) D- bệnh thần kinh 5- Khi dùng thuốc chữa sốt rét Primaquin có triệu chứng phải ngưng thuốc ngay: A- tiểu đạm C- tiểu máu B- tiểu bạch cầu D- tiểu sỏi 6- Biệt dược thuốc Cloroquin A- Nivaquin(*) 51 |www.khotrithuc.com B- Plasmoxit (*) Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án C- Plasmoquin D- Quinnin sulfat 7- Chống định thuốc Quinin : A- bệnh lý tai, mắt, tim mạch.(*) C- bệnh lý tai, mắt, suy thận B- bệnh lý tai, mắt, suy gan D bệnh lý tai, mắt, thần kinh * Chọn câu trả lời sai từ câu đến câu 2: 1- Quinin có tác dụng ức chế tiêu diệt ký sinh trùng sốt rét thể vô tính nên dùng để cắt sốt điều trị sốt rét ác tính mà khả phòng bệnh sốt rét A- Đúng B.Sai (*) 2- Fansidar thuốc kết hợp Sunfamid Sunfadocin với loại thuốc khác chữa sốt rét Pyrimethamin có tác dụng hiệp đồng, tăng mức diệt ký sinh trùng sốt rét A- Đúng.(*) B-Sai Bài 12: THUỐC CHỮA BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HÓA * Chọn câu nhất: CÂU 1: Thuốc có tác dụng chống tiết dịch vị mạnh: A Alusi C Cimetidin.* B Kavet D Melamin CÂU 2: Thuốc có tác dụng bao che niêm mạc dày: A Ximetidin, alusi C Kavet, melamin B Alusi, kavet.* D Melamin, actisô CÂU 3: Thuốc phòng điều trị số bệnh gan, mật, dày: A Melamin.* C Ximetidin B Nghệ mật ong D Actisô CÂU 4: Thuốc actisô có tác dụng: A Đau dày, viêm ruột, thiếu máu B Nhuận gan, lợi mật, lợi tiểu.* C Viêm loét dày, tá tràng CÂU 5: Thời gian uống kavet: A- Vào sáng sớm tối trước ngủ B- Uống lúc đói lúc lên đau C- Bất thời gian D- Uống sau bữa ăn lúc lên đau.* 52 |www.khotrithuc.com D Làm lành vết loét, nhuận gan, lợi mật Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án CÂU 6: Thuốc dày chống định phụ nữ có thai cho bú: A- Cimetidin.* C- Actisô B- Nghệ mật ong D- Melamin CÂU 7: Thuốc chữa lỵ, tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường ruột: E- Emetin hydroclorid G- Berberin.* F- Oresol H- Opizoic CÂU 8: Metronidazol thuốc: A Chủ yếu điều trị bệnh lỵ amip cấp mạn tính B Chữa lỵ amip cấp mạn tính, viêm niệu đạo, viêm âm đạo trùng roi.* C Ỉa chảy lỵ trực khuẩn, viêm ruột D Nhiễm khuẩn đường ruột, hội chứng lỵ, tiêu chảy CÂU 9: Dạng thuốc Emetin hydroclorid: A- Viên nén 250mg C- Viên nén 500mg B- ống tiêm 2ml 40mg D- Ống tiêm 1ml 40mg.* CÂU 10: Thuốc tác dụng điều trị bệnh lỵ có tác dụng cầm máu: E- Emetin.* G- Than thảo mộc F- Sulfaguanidin H- Metronidazol CÂU 11: Tên biệt dược thuốc metronidazol: A- Ganidan C- Flagyl.* B- Mebendazol D- Piperadin CÂU 12: Sulfaguanidin thuốc chữa: A Ỉa chảy, đau bụng, đầy B Ỉa chảy lỵ trực khuẩn, viêm ruột.* C Ỉa chảy nhiễm độc D Ỉa chảy ngộ độc thức ăn CÂU13: Oresol dung dịch: A Bù nước cho bệnh nhân tiêu chảy B Bù nước điện giải cho bệnh nhân nôn ói nhiều C Truyền cho bệnh nhân nôn ói tiêu chảy D Bù nước điện giai cho bệnh nhân tiêu chảy.* CÂU 14: Thuốc chữa ỉa chảy nhiễm độc: 53 |www.khotrithuc.com Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án A- Than thảo mộc.* C- Berberin B- Viên Opizoic D- Oresol CÂU15: Thuốc chữa ỉa chảy, đau bụng, đầy hơi: E- Sunlfaguanidin G- Viên opizoic.* F- Emetin H- Metronidazol BÀI 13: THUỐC TÊ MÊ * Chọn câu nhất: Câu 1: Thuốc gây mê tác động đến: A- Thần kinh ngoại biên làm cho người bệnh ý thức B- Thần kinh trung ương làm cảm giác vùng định C- Đầu dây thần kinh vùng định, làm cảm giác D- Thần kinh trung ương làm cho người bệnh ý thức.* Câu 2: Thuốc tê tác động đến: A- Thần kinh trung ương làm cho người bệnh ý thức B- Đầu dây thần kinh vùng định làm cảm giác vùng đó.* C- Thần kinh ngoại vi làm cho người bệnh cảm giác đau D- Tất thần kinh trung ương ngoại vi Câu 3: Thuốc mê đường hô hấp: A- Thiopental C- Ether.* B- Lidocain D- Procain Câu 4: Thiopental thuốc: A- Thuốc tê tổng hợp có tác dụng nhanh, mạnh B- Có tác dụng gây mê nhanh, mạnh.* C- Thuốc mê tĩnh mạch có thời gian tác dụng ngắn D- Thuốc tê tác dụng ngắn yếu Câu 5: Thuốc dùng gây tê chổ, gây tê vùng: A- Procain, lidocain.* C- Ether, lidocain B- Ketamin, procain D- Thiopental, ether Câu 6: Lidocain hydroclorid thuốc: A- Thuốc tê có tác dụng ngắn yếu B- Thuốc mê tỉnh mạch có thời gian tác dụng ngắn 54 |www.khotrithuc.com Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án C- Thuốc tê tổng hợp có tác dụng nhanh, mạnh rộng.* D- Thuốc có tác dụng gây mê nhanh, mạnh Câu 7:Tên biệt dược procain hydroclorid: A- Xylocain C- Lignocain B- Novocain.* D- Ketalar Câu 8: Không dùng Ketamin trường hợp: A- Tổn thương nặng niêm mạc B- Bệnh cấp tính đường hô hấp C- Bệnh tiểu đường D- Bệnh cao huyết áp.* Câu 9: Thuốc gây tê mê không dùng cho trẻ em: A- Thiopental, lidocain.* C- Procain, ether B- Lidocain, ketamin D- Ether, thiopental Câu 10: Ngoài tác dụng gây tê có tác dụng chống loạn nhịp tim thuốc: A Ether C Lidocain.* B Thiopental D Ketamin BÀI 14:QUY CHẾ THUỐC ĐỘC 1/ Thuốc độc loại với liều lượng nhỏ ảnh huởng tới sức khoẻ người : A thuốc độc A * C thuốc không độc B thuốc độc B D thuốc độc A B 2/ Người bảo quản giữ thuốc độc phải từ : A dược sĩ C y tá – y sĩ – bác sĩ trực B dược sĩ trunghọc trở lên * D trưởng khoa dược 3/ bảo quản thuốc độc : A xếp tự tủ theo danh mục B xếp riêng loại theo danh mục , có tủ khoá chắn * C xếp riêng tủ cấp cứu , tủ trực D xếp thứ tự tủ trực 4/ Thuốc độc bệnh viện : A trưởng khoa dược quy định C giám đốc bệnh viện quy định * B trưởng khoa quy định D bác sĩ trực khoa định 55 |www.khotrithuc.com Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án 5/ Thuốc độc tủ trực khoa dược qui định số lượng chủng loại : A ban giám đốc bệnh viện C trưởng khoa lâm sàng B trưởng khoa dược * D điều dưỡng – trưởng khoa 6/ Các khoa điều trị lãnh thuốc độc khoa dựơc theo : A Phiếu lảnh thuốc độc A, độc B riêng * C Sổ khoa B Phiếu lảnh thuốc độc A, độc B chung D Sổ ca trực 7/ Thuốc độc bảng A gồm : A Adrenalin , Digoxin * C Corticoide B Atropin clohydrat , cà độc D Ampicilline 8/ Thuốc độc bảng B gồm : A Cà độc dược C Digoxin , Atropin B Diclofenac, Insulin, Cloroquin * * Hãy khoanh tròn vào chữ chữ sai : 9/Thuốc độc xếp chung với thuốc kháng sinh:đúng – sai * 10/ Thuốc giảm độc không để tủ với thuốc thông thường : - sai * BÀI 15:THUỐC CHỮA GIUN SÁN Hãy chọn khoanh tròn câu : 1/Dùng thuốc chữa giun sán cần : A Dùng thêm thuốc xổ , nhịn đói B Uống liều, loại chất độc * C Nhịn đói ngày , Uống nhiều nước D Rẻ tiền , uống nhiều viên 2/ Những thuốc đặc trị giun thường gặp : A Amox C Mebendazol * B Metronidazol D Mecamox 3/ Thuốc không dùng lúc với thuốc chữa giun : A Mebendazol C Fugacar B Metronidazol * D Vermox / Thành phần KHÔNG dùng lúc ngày với thuốc tẩy giun : A Cà phê 56 |www.khotrithuc.com B Nước trái Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án C Trà tươi D Rượu bia * / Thuốc đặc trị nhiểm sán A Niclosamide , Trédémin * C Metronidazol B Fugacar D Hạt bí đỏ / Liều dùng Zentel chữa nhiểm sán người lớn : A Liều 400mg C 400mg/ngày x ngày * B 400mg/ngày x ngày D 400mg /ngày x tuần / Thành phần định cho bệnh giun sán : A Fugacar C Mebendol B Albendazol * D Metronidazol / Đối tượng dùng Zentel : A Người lớn , trẻ em >2 tuổi * C Xơ gan , người cho bú B Người già D Suy thận , người có thai *Hãy chọn khoanh tròn chữ chữ sai : / Trẻ em người lớn nhiểm sán dùng liều thuốc : Đ - S* 10 /Thuốc chữa giun dùng cho đối tượng : Đ – S * 11 /Dùng thuốc chữa giun nguyên tắc không cần ý độc tính thuốc : Đ – S * 12 /Thường tẩy giun định kỳ tháng : Đ * – S 13 /Người nhiểm giun sán lâu ngày không chữa gây thiếu máu thiếu sắt : Đ * - S 14 /Người nhiểm giun sán dùng thuốc không liều , không loại gây tái nhiểm lây cho nhiều người khác : Đ * - S BÀI 16:THUỐC AN THẦN - CHỐNG CO GIẬT *Khoanh tròn câu : / Thuốc an thần - gây ngủ – chống định trường hợp : A Người có thai C Câu a + b +người bị nhược * B Người lái xe D nghiện ma tuý / Thuốc đặc trị để chữa phòng động kinh loại ; A Dépakin * C Diazepam B Depersolon D Morphin / Thuốc có tác dụng gây ngủ nên làm tiền mê : 57 |www.khotrithuc.com Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án A Phenergan C Rotundin B Phénobarbital * D Stilnox /Thuốc có tác dụng chống co giật động kinh : A Diazepam * C Haloperidol B Clorpromazin D Roxen / Thành phần tác dụng an thần- gây ngủ : A Seduxen C Stilnox B Gardenal D Diaphyllin * 6/ Người già ho đêm gây ngủ , than mệt : cần cho A Tiêm bắp Seduxen ống C Uống nhiều nước ấm B Uống Seduxen viên D Chuyển BN đến Y tế gần để khám * 7/ Dùng thuốc an thần gây ngủ thời gian kéo dài có : A Bệnh mau khoẻ C không cần phòng bệnh B Tác dụng với thuốc khác nhanh D Nghiện thuốc * Hãy khoanh tròn chữ chữ sai : /Người say rượu cần cho uống Seduxen để gây ngủ : Đ – S * /Bệnh nhân già có tiền sử táo bón ngủ không cần cho uống Gardenal : Đ*–S /Cơn động kinh nhẹ cho dùng Diazepam với điều kiện bị chống định : Đ * – S /Thuốc Dépakin dùng để phòng – điều trị thể động kinh : Đ* - S BÀI 17:THUỐC SÁT KHUẨN – TẨY UẾ 1/ Thuốc sát khuẩn dùng để : A bôi trơn C làm da để phẫu thuật B bôi trơn da – diệt khuẩn D b + c * 2/ Thuốc sát khuẩn gồm : A cồn 70  90 độ C thuốc đỏ – thuốc tím B cồn Iodine D a , b ,c * 3/ Thuốc tẩy uế : A dd Betadine C Cresyl B thuốc tím D Tinh dầu sả , Cresyl * 4/ Thuốc sát khuẩn dùng để : 58 |www.khotrithuc.com Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án A diệt khuẩn dụng cụ C làm môi trường B diệt khuẩn da * D tẩy uế 5/ Thuốc sát khuẩn dùng dùng hàng ngày bệnh nhân : A cồn Iốt C oxy già B cồn 70 độ * D cồn 90 độ 6/ Thành phần không dùng để sát khuẩn : A thuốc tím C Thuốc đỏ B Cresyl * D Cồn sát khuẩn 7/ Thuốc có tính khuẩn mạnh & tốt với vết thương nông : A thuốc đỏ C cồn Iốt 5% - 2.5% * B tinh dầu D cồn 50 độ * chọn câu Đ - S 8/ thuốc tím định súc miệng ( cần pha loãng ) Đ* – S 9/ Cồn I ốt 2.5% dùng để sát khuẩn tay trước mổ Đ* - S 10/ Thuốc sát khuẩn – tẩy uế đựơc dùng để pha thuốc đường uống Đ – S * 11/ thuốc sát khuẩn dùng để trị bệnh da nhiễm khuẩn Đ* - S BÀI 18 ;KHÁNG SINH VÀ SULFAMID * Chọn câu : 1/ Họ Betalactam có tác dụng phụ ; A Buồn nôn , tiêu chảy C Câu a& b * B dị ứng D Mỏi 2/ Họ Aminosid gồm có : A Kanamicin , Gentamicin , Streptomycin * C Penicilline D Erythromycin B Rovamycin 3/ Extencillin dùng để : A Phòng thấp tim C Viêm nhiểm nặng B Chữa bệnh lậu – giang mai D Tất * 4/ Thuốc có tác dụng phụ gây suy tuỷ : A Tetracyclin 59 |www.khotrithuc.com B Tifomycin , Chloramphenicol * Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án C Chlorampheniramin D Ampicillin 5/ Thuốc họ Quinolon: A Ciprofloxacin C Cephalexin * B Pefloxacin D Norfloxacin 6/ Thuốc kháng sinh dùng để: A Điều trị đau C Chữa bệnh nhiểm khuẩn * B Dùng cho bệnh suy dinh dưỡng D Không cần có phác đồ 7/ Dùng kháng sinh phải : A Tránh lạm dụng , tránh tương kỵ , phù hợp địa người bệnh B Có vi khuẩn xâm nhập C Câu a&b * D Câu a&b sai 8/Bệnh nhân nhiểm trùng máu nặng cần : A Kết hợp kháng sinh có hoạt lực mạnh C Câu a& b * B làm kháng sinh đồ D Dùng loại kháng sinh 9/Kháng sinh có phổ kháng tụ cầu : A Ampicilline C Penicilline B Oxacillin , Cloxacillin , Methicillin * D Klion Imidazol 10/Kháng sinh dùng điều trị – phòng nhiểm liên cầu đặc điệu : A Penicilline ,Benzathin Penicillin , Extencilin * C Quinolon D Sulfamide B Methicillin 11/ TRường hợp chống định dùng kháng sinh : A Nhiểm siêu vi C Suy dinh dưỡng B Ung thư D Tất * 12/Khi bị dị ứng thuốc họ Betalactam cần chuyển sang dùng họ : A Sulfamide C Cephalexin B Macrolid * D Aminoside 13/ Kháng sinh để điều trị lao: A Penicillin C Cotrim B Streptomycin * D Tetracyclin 60 |www.khotrithuc.com Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án 14/ Kháng sinh họ Macrolid : A Erythomycin C Spiramycin B Cefaclor * D Clarythromycine 15/ Kháng sinh không dùng cho bệnh suy thận : A Cefoperazol C Tifomycin B Gentamycin * D Ceftazidim 16/ Thuốc kháng sinh không dùng chung với Theophyllin : A Amoxicillin C Vancomycin B Erythromycin * D Lincomycine 17/ Kháng sinh bào chế từ nguồn khác , có tác dụng : A Tăng sinh vi khuẩn C Hạn chế mầm bệnh B Ức chế tiêu diệt vi khuẩn * D Tế bào ung thư 18/Kháng sinh gây vàng men trẻ < tuổi : A Cephalexin C Cloramphenicol B Tetracyclin * D Ampicillin 19/Kháng sinh có tác dụng phụ gây buồn nôn – nôn sau uống : A Klion , Flagyl* C Họ Quinolon B Streptomycin D Ampicillin 20/Kháng sinh không ưu tiên dùng người có thai : A Amoxicillin , Penicilline C Rovamycin , Cefoperazol B Peflacin , Streptomycin * D Ampicillin 21/ Mục tiêu kết hợp 2-3 loại kháng sinh nhằm đạt : A Sự cộng hưởng hoạt lự c kháng sinh kết hợp B Làm giảm đề kháng vi khẩn C Mở rộng phổ kháng khuẩn , giảm độc tính giảm liều loại D Tất * 22/ Kháng sinh có tác dụng diệt vi khuẩn Helicobacter pylory A Amoxicillin + Metronidazol C Quinolon +Ampicillin B Flagyl + Tinidazol D Câu a&b * 23/ Kháng sinh điều trị bệnh lậu : A Streptomycin 61 |www.khotrithuc.com B Extencillin , Doxycyclin Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án C Peflacin D Câu b& c * 24/ Kháng sinh họ Aminoside : A Gentamycin C Câu a& b đúng* B Kanamycin D Oxacilline 25/ Kháng sinh có tác dụng dự phòng thấp tim : A Benzathin Penicilline , Extencilline , Penicilline G * B Methicilline, Amoxicillin , Clvumox C Oxacillin , Augmentin , Cloxacilline D Tất 26/ Trường hợp nhiểm trùng nặng thường kết hợp kháng sinh : A Ampicilline + Streptomycin C Quinolon + Cephalosporin * B Penicillin + Cotrim D Quinolon + Cephalexin 27/ Trước dùng kháng sinh cần phải : A Hỏi tiền sử dị ứng không C Thử phản ứng B Làm kháng sinh đồ D Tất * 28/Thuốc họ Quinolon : A Norfloxacin C Levofloxacin B Peflacin D Roxythromycin * 29/Thuốc dùng kéo dài gây giảm thính lực : A Ceftriazol C Peflacin B Streptomycin * D Azithromycin 30/Kháng sinh không tác dụng diệt E coli: A Spiramycin , Gentamycin * C Cotrim , Cefixim B Cephalexin ,Ampicilin D Quinolon , C3G 31/Kết hợp kháng sinh điều trị lao: A Rifamycin +INH C Streptomycin +INH +Rifamycin * B Streptomycin +Sulfaguanidin D Lindamycin +Streptomycin *Khoanh tròn chữ chữ sai : 32/Bệnh nhân dị ứng Cephalexin chuyển sang dùng Amoxicillin : _ sai * 33/Bệnh nhân dùng Sulfamid cần uống nhiều nước : *_sai 34/Kết hợp nhóm Beta lactam & nhóm Aminoside :đúng *- sai 62 |www.khotrithuc.com Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án 35/Kết hợp họ Quinolon & Cephalosporin : *- sai 36/Kết hợp Amoxicilline & Flagyl, Tinidazol : * - sai 37/Kết hợp Ciprofloxacin & Cotrim : – sai * 38/Thuốc điều trị lao có độc tính gan : *- sai 39/Dùng họ Imidazol không cần kiêng rượu : – sai * 40/Kháng sinh Cefalosporin dùng cho bệnh nhân suy thận : *- sai 63 |www.khotrithuc.com Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án 64 |www.khotrithuc.com Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án 65 |www.khotrithuc.com [...]... tay, kẻ chân D- nấm men Candida 4- Ketoconazole có chỉ định nào sao đây: A- trị các bệnh nấm ngoài da và các bệnh nấm men do Candida B- trị các bệnh nấmngoài da trừ lang ben C- trị các bệnh nấm men trừ Candida D- các câu trên đầu sai 5- Grisseofulvin có chỉ định: A- nấm móng, lang ben, nấm tóc B- nấm móng, nấm chân, nấm tóc D- nấm chân, nấm tóc, nấm do Candida C- nấm do Candida, lang ben, hắc lào 6- D.E.P... tác dụng an thần- gây ngủ : A Seduxen C Stilnox B Gardenal D Diaphyllin 6/ Người già ho về đêm gây mất ngủ , than mệt : cần cho A Tiêm bắp Seduxen 1 ống C Uống nhiều nước ấm B Uống Seduxen 2 viên D Chuyển BN đến Y tế gần nhất để khám 7/ Dùng thuốc an thần gây ngủ thời gian kéo dài sẽ có : A Bệnh mau khoẻ C không cần phòng bệnh B Tác dụng với thuốc khác nhanh D Nghiện thuốc Hãy khoanh tròn chữ... Nhức đầu do viêm xoang tính 19-Propranolol là thuốc được chỉ định : A- Cao huyết áp kèm suy tim B- Cao huyết áp kèm suy hô hấp C- Cao huyết áp kèm nhịp tim chậm D- Cao huyết áp kèm nhịp tim nhanh nhưng không suy tim 20-Lidocain là thuốc được chỉ định : A- Gây tê và chống loạn nhịp tim C- Suy tim nặng B- Suy gan nặng D- Suy thận nặng 21-Digoxin là thuốc điều trị :Suy tim, nhịp tim nhanh A-Đúng B-Sai 22-Furosemit... trắc nghiệm dược lý – đáp án 7- Chống chỉ định của thuốc Fluocinolon: A- giang mai, lao, bệnh da do vi trùng thường, mụn trứng cá, phụ nữ có thai B- giang mai, lao, bệnh da do vi nấm và virus, ung thư da, trứng cá đỏ C- giang mai, lao da, lupus ban đỏ, chàm tiếp xúc, vẩy nến D- vẩy nến, viêm da tiết bã, lupus, lao da 8- Thuốc Canesten là biệt dược của: A- Micronazole C- Betamethason B- Ketoconazole D-... nữ có thai và cho con bú B- giảm tiểu cầu nặng, suy tủy, suy gan, phụ nữ có thai và cho con bú C- giảm bạch cầu hạt nặng, suy tuỷ, suy gan D- giảm hồng cầu nặng, suy tủy, suy gan, phụ nữ có thai và cho con bú 3- Tác dụng phụ của thuốc MTU: A- dị ứng ở da, giảm bạch cầu hạt C- giảm bạch cầu hạt, mất ngủ B- dị ứng ở da, mạch nhanh D- mạch nhanh, mất ngủ 4-Thuốc nào sao đây không chống chỉ định ở phụ nữ... điều trị một số bệnh về gan, mật, dạ dày: A Melamin C Ximetidin B Nghệ mật ong D Actisô CÂU 4: Thuốc actisô có tác dụng: A Đau dạ dày, viêm ruột, thiếu máu B Nhuận gan, lợi mật, lợi tiểu D Làm lành vết loét, nhuận gan, lợi mật C Viêm loét dạ dày, tá tràng CÂU 5: Thời gian uống kavet: A- Vào sáng sớm và tối trước khi đi ngủ B- Uống lúc đói hoặc lúc lên cơn đau C- Bất cứ thời gian nào D- Uống sau bữa ăn... ống tiêm 2ml 40mg D- Ống tiêm 1ml 40mg CÂU 10: Thuốc ngoài tác dụng điều trị bệnh lỵ còn có tác dụng cầm máu: A- Emetin C- Than thảo mộc B- Sulfaguanidin D- Metronidazol CÂU 11: Tên biệt dược của thuốc metronidazol: A- Ganidan C- Flagyl B- Mebendazol D- Piperadin CÂU 12: Sulfaguanidin là thuốc chữa: A Ỉa chảy, đau bụng, đầy hơi B Ỉa chảy và lỵ do trực khuẩn, viêm ruột C Ỉa chảy do nhiễm độc D Ỉa chảy... S BÀI 16:THUỐC AN THẦN - CHỐNG CO GIẬT *Khoanh tròn câu đúng nhất : 1 / Thuốc an thần - gây ngủ – chống chỉ định ở trường hợp nào : A Người có thai C Câu a + b +người bị nhược cơ B Người đang lái xe D nghiện ma tuý 2 / Thuốc đặc trị để chữa và phòng động kinh các loại ; A Dépakin C Diazepam B Depersolon D Morphin 3 / Thuốc có tác dụng gây ngủ nên có thể làm tiền mê : A Phenergan C Rotundin... miệng D- gây ngủ, cao huyết áp, táo bón, khô miệng 3- Chỉ định của Alimemazin A- mất ngủ, dị ứng, hen phế quản C- mất ngủ, tim đập nhanh, ho khan B- mất ngủ, dị ứng, hen tim D- mất ngủ, dị ứng, ho khan 4- Biệt dược nào sao đây không phải của Promethazin A- Phenergan C- Prometan B- Allergy D- Pipolphen 5- Thuốc nào sau đây là thuốc chống dị ứng không gây buồn ngủ A- Astemizole C- Cetirizine B- Alimemazin... hạ sốt-giảm đau-chống viêm: A- Aspirin.* C- Morphin B- Panadol D- Tylenol 2- Thuốc nào sau đây không có tác dụng chống viêm: A- Aspirin C- Panadol.* B- Morphin D- Dolargan 3-Thuốc nào sau đây không có tác dụng thuốc hạ sốt: A- Aspirin C- Indocin.* B- Morphin D- Dolargan 4- Thuốc nào sau đây có tác dụng thuốc giảm đau mạnh: A- Morphin.* C- Panadol B- Aspirin D- Tylenol 5- Thuốc Acétaminophène có tác
- Xem thêm -

Xem thêm: cau hoi trac nghiem duoc ly dap an, cau hoi trac nghiem duoc ly dap an, cau hoi trac nghiem duoc ly dap an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay