PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VẬT LÝ THCS

27 194 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 10:56

đổi phương pháp dạy học vật lý Thcs Gv : Nguyễn Công Tuấn Trng THCS Tế Tiêu - Mỹ Đức - H Nội Nội dung chuyên đề lý cực Một số phương pháp dạy học vật theo định hướng phát huy tính tích học tập học sinh Giới thiệu phương pháp dạy học vật lý Nội dung phương pháp dạy học tiết Bài tập vậtlý Phần Một số phương pháp dạy học vật lý Phương pháp Thí nghiệm Vật lý Phương pháp Thực nghiệm Phương pháp Dạy học theo nhóm Phương pháp Dạy học tượng Vật lý Phương pháp Dạy học đại lượng Vật lý Phương pháp Dạy học định luật Vật lý Phương pháp Dạy học tiết tập Vật lý ( Trong tiết dạy, tuỳ theo nội dung kiến thức mà GV sử dụng phối hợp phương pháp thích hợp ! ) phương pháp dạy học theo nhóm Bản chất : - DH theo nhóm hình thức DH cách chia lớp HS làm nhóm nhỏ, khoảng thời gian nhóm phải hoàn thành nhiệm vụ giao sở phân công hợp tác thành viên nhóm Kết làm việc trình bày trước tập thể lớp Quy trình thực : Chia làm giai đoạn : + Giao nhiệm vụ cho nhóm + Làm việc theo nhóm + Trình bày kết nhóm đánh giá kết phương pháp dạy học tượng vật lí Bản chất : -Là PPDH nhằm hình thành cho HS khái niệm tượng Vật lý trình xem xét , phân tích kết quan sát tượng thực tế thí nghiệm Vật lý Quy trình thực : Chia làm giai đoạn : + Phát vấn đề cần nghiên cứu : Các tượng tồn thực tế tự nhiên, xã hội , đời sống kĩ thuật hay thí nghiệm cần nghiên cứu + Tìm kiểm tra lết luận dấu hiệu chung , chất tượng thông qua quan sát làm thí nghiệm phương pháp dạy học đại lượng vật lí Bản chất : -Là PPDH nhằm giúp HS giải mâu thuẫn biết với chưa biết nhằm hình thành khái niệm đại lượng Vật lý cần nghiên cứu ( mặt định tính định lượng ) Quy trình thực : Chia làm giai đoạn : + Phát đặc điểm định tính đại lượng + Làm sáng tỏ đặc điểm định lượng đại lượng phương pháp dạy học định luật vật lí Bản chất : -Là PPDH nhằm giúp HS nắm rõ mối quan hệ chất , phổ biến, tất yếu khách quan thuộc tính vật, tượng trình Vậtlý nhằm hình thành định luật Vật lý cần nghiên cứu (về định tính, định lượng hệ thức toán học) Quy trình thực : Chia làm giai đoạn : + Ôn tập đại lượng VL có hệ thức định luật + Làm thí nghiệm đo trị số thay đổi số đại lượng Đại lượng khác giữ nguyên Lập bảng kết + Tổng hợp, khái quát hoá quy nạp suy luận toán học , rút định luật Phần : Phương pháp Dạy học tiết tập Vật lý I Bản chất phương pháp +Với GV : Hướng dẫn học sinh giải số BT phần lí thuyết học trước liên quan kiến thức trước đó, nhằm rèn luyện cho họ khả vận dụng tổng hợp kiến thức, kĩ cách tích cực, tự lực sáng tạo + Với HS : Bài tập Vậtlý dạng câu hỏi định tính, dạng định lượng, trắc nghiệm khách quan hay tự luận vấn đề học tập đặt yêu cầu học sinh tìm câu trả lời, lời giải kiến thức Vậtlý, Toán học suy luận lôgíc Phương pháp Dạy học tiết tập Vật lý II Quy trình thực dạy tiết tập Vật lý : Ôn lại kiến thức, kĩ học trước nội dung liên quan trước hình thức kiểm tra miệng cá nhân Các kiến thức vận dụng tiết tập * GV gọi HS trả lời nhận xét HS khác câu trả lời bạn * Nếu có điều kiện dạy máy chiếu , nên cho lớp giải câu hỏi trắc nghiệm khách quan , lí chọn đáp án ( Thời gian phần từ 10 đến 15 phút ) Phương pháp Dạy học tiết tập Vật lý GV cần lựa chọn tập có mức độ kiến thức từ đơn giản đến phức tạp Từ BT định tính, trắc nghiệm khách quan ( mức độ biết hiểu ) đến tập tự luận ( mức độ vận dụng ) Trong tiết tập , GV cần lồng câu hỏi, BT cho đối tượng giỏi để họ làm chờ HS khác chưa giải xong tập chung lớp (Thời gian cho HS làm tập từ 20 đến 25 phút ) Phương pháp Dạy học tiết tập Vật lý Nhược điểm : * Để tiết BTVL đạt hiệu GV phải chuẩn bị công phu , từ việc lựa chọn dạng tập , mức độ kiến thức việc đưa số lượng BT phù hợp với lượng thời gian tiết học 45 phút phù hợp với trình độ học sinh * Tạo cho HS nhóm có hội trao đổi cách giải BT để phát huy tính tích cực khả sáng tạo HS phân phối thời lượng cho hoạt động gặp nhiều khó khăn Phương pháp Dạy học tiết tập Vật lý Ví dụ minh họa : Tiết : Bài tập vận dụng định luật Ôm ( Bài SGK Vật lí lớp ) Hoạt động : Ôn lại kiến thức cũ (8 10) Câu hỏi 1:Viết công thức cường độ dòng điện, hiệu điệnthế điện trở tương đương đoạn mạch nt, // ? Câu hỏi :Phát biểu viết hệ thức định luật Ôm ? Đơn vị cách đo điện trở ? ( Trong HS viết câu 1, gọi HS lên trả lời câu ) Phương pháp Dạy học tiết tập Vật lý Ví dụ minh họa :Tiết : Bài tập vận dụng định luậtÔm ( Bài SGK Vật lí lớp ) Hoạt động : Giải tập định tính (5 7) Câu : Cmr đoạn mạch // , điện trở tương đương nhỏ điện trở thành phần ( Yêu cầu nhóm thảo luận đưa cách chứng minh) Rtd = R1 + R2 Rtd Rtd > R1 Rtd < R1 > R2 Rtd < R Phương pháp Dạy học tiết tập Vật lý Ví dụ minh họa :Tiết : Bài tập vận dụng định luật Ôm ( Bài SGK Vật lí lớp ) Hoạt động : Giải tập định lượng (20- 25) GV hướng dẫn HS giải BT SGK theo bước sau : B1: Đọc kĩ đầu bài, tóm tắt đề bài, vẽ sơ đồ mạch điện B2 : Phân tích mạch điện , tìm công thức liên quan đại lượng cần tìm B3 : Vận dụng công thức học để giải toán B4 : Kiểm tra, biện luận kết tìm Với HS khá, giỏi yêu cầu tìm cách giải khác câu b Phương pháp Dạy học tiết tập Vật lý Ví dụ minh họa :Tiết : Bài tập vận dụng định luật Ôm ( Bài SGK Vật lí lớp ) Hoạt động : Giải tập định lượng (20- 25) Bài : * GV yêu cầu HS lên bảng tóm tắt Hs nêu tác dụng dụng cụ đo mđ Mđ gồm điện trở mắc ntn ?(Lưu ý : Ra nhỏ ; Rv lớn ) * Tiếp theo HS khác lên bảng thực lời giải HS lớp thực * Hs nhận xét làm bạn.GV nhận xét chung làm HS * Với HS khá, giỏi yêu cầu tìm cách giải khác câu b R1 R2 V K A B R1= ôm Uv = V; Ia= 0,5 A Tìm: a Rtđ ? b R2? A Phương pháp Dạy học tiết tập Vật lý Ví dụ minh họa :Tiết : Bài tập vận dụng định luật Ôm ( Bài SGK Vật lí lớp ) Hoạt động : Giải tập định lượng (20- 25) R1 R2 Bài : * Câu a : Rtđ = Uv/Ia * Câu b : Cách1 : R2= Rtđ - R1 Cách : R2 = U2/Ia = (Uv Ia.R1) : Ia V K A B R1= Uv = V; Ia= 0,5 A Tìm: a Rtđ= ? b R2 =? A Phương pháp Dạy học tiết tập Vật lý Ví dụ minh họa :Tiết : Bài tập vận dụng định luật Ôm ( Bài SGK Vật lí lớp ) Hoạt động : Giải tập định lượng (20- 25) R1 Bài : * GV yêu cầu HS lên bảng tóm tắt Hs khác nêu tác dụng Ampekế mđ? điện trở mắc ntn ? * Tiếp theo HS khác lên bảng thực lời giải HS lớp thực * Hs nhận xét làm bạn GV nhận xét làm HS * Với HS khá, giỏi yêu cầu tìm nêu cách giải khác câu b A1 K R2 A B R1= 10 Ia1 = 1,2 A; Ia= 1,8 A Tìm: a UAB =?V b R2 =? A Phương pháp Dạy học tiết tập Vật lý Ví dụ minh họa :Tiết : Bài tập vận dụng định luật Ôm ( Bài SGK Vật lí lớp ) Hoạt động : Giải tập định lượng (20- 25) R1 A1 R2 Bài : * Câu a :UAB= Ia1 R1 * Câu b : Cách1 : I2 = Ia Ia1 K A B R2= U2/I2 = UAB/I2 Cách : Rtđ = UAB/Ia Rtđ = R1.R2/R1+R2 R1= 10 R2 Ia1 = 1,2 A; Ia= 1,8 A Tìm: a UAB =? V b R2 =? A Phương pháp Dạy học tiết tập Vật lý Ví dụ minh họa :Tiết : Bài tập vận dụng định luật Ôm ( Bài SGK Vật lí lớp ) Hoạt động : Giải tập định lượng (20- 25) Bài : * GV yêu cầu HS lên bảng tóm R2 R1 M tắt Mđ gồm điện trở mắc ntn ? R3 (Lưu ý : Ra nhỏ) * Tiếp theo HS khác lên bảng thực A K A B lời giải HS lớp thực + * Hs nhận xét làm bạn R1=15 ; R2 = R3 = 30 GV nhận xét làm HS UAB = 12 V * Với HS khá, giỏi yêu cầu tìm nêu cách Tìm : a R = ? giải khác câu b AB b I1 =?, I2= ?, I3 =? Phương pháp Dạy học tiết tập Vật lý Ví dụ minh họa :Tiết : Bài tập vận dụng định luật Ôm ( Bài SGK Vật lí lớp ) Hoạt động : Giải tập định lượng (20- 25) Bài : * GV mời HS nêu cách giải khác câu b : R1 M Cách 1: + Ia = Im = I1 = UAB/Rtđ + UMB= Ia RMB + I2 =UMB/R2 ; I3 = UMB/R3 Cách 2: + Ia = Im = I1 = UAB/Rtđ + Vì R2//R3 R2 = R3 nên : I2 = I3 = Ia/2 R2 R3 A K A B + - R1=15 ; R2 = R3 = 30 UAB = 12 V Tìm : a RAB = ? b I1 =?, I2= ?, I3 =? Phương pháp Dạy học tiết tập Vật lý Hoạt động :Bài tập củng cố lớp hoặccho nhà : Bài : Cho n điện trở R1 Tính Rtđ mạch điện điện trở mắc nối tiếp ; mắc // ? Bài : Cho điện trở r Hãy vẽ tất mạch điện sử dụng điện trở tính Rtđ mạch điện ? Bài : Cho mạch điện : (R1//R2//R3)nt (R4//R5) Với R1= 30 ; R2= 20 ; R3= 60 ; R4= R5 =10 a Tính Rtđ mạch điện ? b Đặt vào đầu mạch điện hiệu điện 30 V Tính cường độ dòng điện qua điện trở ? PH LC BI TP [...]... b R2? A Phương pháp Dạy học một tiết bài tập Vật lý Ví dụ minh họa :Tiết 6 : Bài tập vận dụng định luật Ôm ( Bài 6 SGK Vật lí lớp 9 ) Hoạt động 3 : Giải các bài tập định lượng (20- 25) R1 R2 Bài 1 : * Câu a : Rtđ = Uv/Ia * Câu b : Cách1 : R2= Rtđ - R1 Cách 2 : R2 = U2/Ia = (Uv Ia.R1) : Ia V K A B R1= 5 Uv = 6 V; Ia= 0,5 A Tìm: a Rtđ= ? b R2 =? A Phương pháp Dạy học một tiết bài tập Vật lý Ví dụ.. .Phương pháp Dạy học một tiết bài tập Vật lý 3 Kết hợp cho các HS lên bảng trình bày bài giải của mình với các HS ở dưới lớp Cho HS khác nhận xét bài làm của bạn , cuối bài GV nêu đáp án hoặc cách làm ngắn ngọn, khoa học nhất GV cần lưu ý khả năng sáng tạo khi giải bài tập của học sinh, cần xem xét những bài làm của học sinh khi lên bảng (Thời lượng cho phần này khoảng 5 đến 10 phút ) Phương pháp. .. =? A Phương pháp Dạy học một tiết bài tập Vật lý Ví dụ minh họa :Tiết 6 : Bài tập vận dụng định luật Ôm ( Bài 6 SGK Vật lí lớp 9 ) Hoạt động 3 : Giải các bài tập định lượng (20- 25) R1 A1 R2 Bài 2 : * Câu a :UAB= Ia1 R1 * Câu b : Cách1 : I2 = Ia Ia1 K A B R2= U2/I2 = UAB/I2 Cách 2 : Rtđ = UAB/Ia Rtđ = R1.R2/R1+R2 R1= 10 R2 Ia1 = 1,2 A; Ia= 1,8 A Tìm: a UAB =? V b R2 =? A Phương pháp Dạy học một... tòi cách giải BT Phát triển tính sáng tạo và hợp tác trong học tập Phương pháp Dạy học một tiết bài tập Vật lý 2 Nhược điểm : * Để tiết BTVL đạt hiệu quả thì GV phải chuẩn bị công phu , từ việc lựa chọn dạng bài tập , mức độ kiến thức cho tới việc đưa ra số lượng BT phù hợp với lượng thời gian 1 tiết học 45 phút và phù hợp với trình độ của học sinh * Tạo cho HS trong nhóm có cơ hội trao đổi về cách... ) Phương pháp Dạy học một tiết bài tập Vật lý Ví dụ minh họa :Tiết 6 : Bài tập vận dụng định luậtÔm ( Bài 6 SGK Vật lí lớp 9 ) Hoạt động 2 : Giải bài tập định tính (5 7) Câu 3 : Cmr trong đoạn mạch // , điện trở tương đương bao giờ cũng nhỏ hơn điện trở thành phần ( Yêu cầu các nhóm thảo luận và đưa ra cách chứng minh) 1 Rtd = 1 R1 + 1 R2 1 Rtd 1 Rtd > 1 R1 Rtd < R1 > 1 R2 Rtd < R 2 Phương pháp. .. hội trao đổi về cách giải BT để phát huy tính tích cực và khả năng sáng tạo của HS thì phân phối thời lượng cho các hoạt động gặp nhiều khó khăn Phương pháp Dạy học một tiết bài tập Vật lý Ví dụ minh họa : Tiết 6 : Bài tập vận dụng định luật Ôm ( Bài 6 SGK Vật lí lớp 9 ) Hoạt động 1 : Ôn lại kiến thức bài cũ (8 10) Câu hỏi 1:Viết công thức về cường độ dòng điện, hiệu điệnthế và điện trở tương đương... công thức đã học để giải bài toán B4 : Kiểm tra, biện luận kết quả tìm được Với HS khá, giỏi thì yêu cầu tìm cách giải khác ở các câu b các bài Phương pháp Dạy học một tiết bài tập Vật lý Ví dụ minh họa :Tiết 6 : Bài tập vận dụng định luật Ôm ( Bài 6 SGK Vật lí lớp 9 ) Hoạt động 3 : Giải các bài tập định lượng (20- 25) Bài 1 : * GV yêu cầu 1 HS lên bảng tóm tắt Hs nêu tác dụng của các dụng cụ đo trong... GV nhận xét bài làm của HS UAB = 12 V * Với HS khá, giỏi thì yêu cầu tìm nêu cách Tìm : a R = ? giải khác ở các câu b AB b I1 =?, I2= ?, I3 =? Phương pháp Dạy học một tiết bài tập Vật lý Ví dụ minh họa :Tiết 6 : Bài tập vận dụng định luật Ôm ( Bài 6 SGK Vật lí lớp 9 ) Hoạt động 3 : Giải các bài tập định lượng (20- 25) Bài 3 : * GV mời HS nêu cách giải khác câu b : R1 M Cách 1: + Ia = Im = I1 = UAB/Rtđ... R 2 Phương pháp Dạy học một tiết bài tập Vật lý Ví dụ minh họa :Tiết 6 : Bài tập vận dụng định luật Ôm ( Bài 6 SGK Vật lí lớp 9 ) Hoạt động 3 : Giải các bài tập định lượng (20- 25) GV hướng dẫn HS giải 3 BT SGK theo các bước sau : B1: Đọc kĩ đầu bài, tóm tắt đề bài, vẽ sơ đồ mạch điện B2 : Phân tích mạch điện , tìm các công thức liên quan đại lượng cần tìm B3 : Vận dụng công thức đã học để giải bài... ; I3 = UMB/R3 Cách 2: + Ia = Im = I1 = UAB/Rtđ + Vì R2//R3 và R2 = R3 nên : I2 = I3 = Ia/2 R2 R3 A K A B + - R1=15 ; R2 = R3 = 30 UAB = 12 V Tìm : a RAB = ? b I1 =?, I2= ?, I3 =? Phương pháp Dạy học một tiết bài tập Vật lý Hoạt động 4 :Bài tập củng cố tại lớp hoặccho về nhà : Bài 1 : Cho n điện trở bằng nhau đều bằng R1 Tính Rtđ của mạch điện khi các điện trở đó mắc nối tiếp ; mắc // ? Bài 2 : Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VẬT LÝ THCS, PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VẬT LÝ THCS, PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VẬT LÝ THCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay