Nghiên cứu tình trạng di căn hạch gác bằng dược chất phóng xạ làm cơ sở xác định phương pháp phẫu thuật ung thư vú giai đoạn i, IIa (2)

25 261 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 10:50

Nghiên cứu tình trạng di căn hạch gác bằng dược chất phóng xạ làm cơ sở xác định phương pháp phẫu thuật ung thư vú giai đoạn I, IIa. Nghiên cứu tình trạng di căn hạch gác bằng dược chất phóng xạ làm cơ sở xác định phương pháp phẫu thuật ung thư vú giai đoạn I, IIa. Nghiên cứu tình trạng di căn hạch gác bằng dược chất phóng xạ làm cơ sở xác định phương pháp phẫu thuật ung thư vú giai đoạn I, IIa. Nghiên cứu tình trạng di căn hạch gác bằng dược chất phóng xạ làm cơ sở xác định phương pháp phẫu thuật ung thư vú giai đoạn I, IIa. Nghiên cứu tình trạng di căn hạch gác bằng dược chất phóng xạ làm cơ sở xác định phương pháp phẫu thuật ung thư vú giai đoạn I, IIa. 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư vú ung thư hay gặp phụ nữ nguyên nhân gây tử vong ung thư phụ nữ nhiều quốc gia giới Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc ung thư vú bắt đầu tăng nhanh từ độ tuổi 30 - 34 tuổi Tỷ lệ ung thư vú ghi nhận giai đoạn sớm (giai đoạn I II) chiếm 35,8% Điều trị ung thư vú bao gồm nhiều mô thức: phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, nội tiết điều trị đích Trong điều trị phẫu thuật coi phương pháp điều trị ban đầu quan trọng bệnh Nạo vét hạch nách định kinh điển điều trị phẫu thuật ung thư vú Việc nạo vét hạch triệt gây nguy phù bạch huyết cánh tay cao, nguy tăng tỷ lệ thuận với mức độ vét hạch có tia xạ kèm theo Những biến chứng khác hay gặp nạo vét hạch nách bao gồm: hội chứng thần kinh cảm giác, giảm vận động cánh tay vét hạch Để làm giảm biến chứng phẫu thuật vét hạch nách triệt gây nên, việc nghiên cứu xem xét lại định vét hạch nách ung thư vú giai đoạn sớm cần thiết Như có khoảng 65% bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm không cần vét hạch nách biết hạch nách không di căn, điều trăn trở nhà ung thư để nghiên cứu hạch gác đời Khái niệm hạch gác nhận đồng thuận cao là: “Hạch gác hạch tiếp nhận dẫn lưu bạch huyết di ung thư từ khối u vú đến” Khoảng gần 20 năm trở lại đây, nhiều tác Giuliano, Krag, Veronesi nghiên cứu sinh thiết hạch gác làm để đánh giá tình trạng di hạch nách đề định vét hạch nách phù hợp ung thư vú giai đoạn sớm Albertini (1996), Veronesi(1997) Solorzano (2001) tiến hành tiêm dược chất phóng xạ 99mTc, chụp hình hạch gác đánh dấu vị trí da sử dụng đầu dò gamma mổ để phát hạch gác qua đo độ tập trung dược chất phóng xạ (điểm nóng phóng xạ) sinh thiết hạch Căn vào kết xét nghiệm sinh thiết tức hạch gác để đưa định can thiệp hạch nách: hạch gác di định vét hạch nách triệt căn, hạch gác chưa di cắt tuyến vú đơn thuần, không vét hạch nách Kết nghiên cứu làm giảm hẳn biến chứng vét hạch nách gây thời gian sống thêm không bệnh, thời gian sống thêm toàn không thay đổi Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn lâm sàng, để nâng cao chất lượng chẩn đoán điều trị ngoại khoa ung thư vú giai đoạn sớm, giảm thiểu tối đa biến chứng phẫu thuật vét hạch nách gây ra, nâng cao chất lượng sống chức thẩm mỹ bệnh nhân bị ung thư vú giai đoạn sớm, nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu tình trạng di hạch gác dược chất phóng xạ làm sở xác định phương pháp phẫu thuật ung thư vú giai đoạn I, IIa ” Nhằm mục tiêu sau: - Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng mô bệnh học ung thư vú giai đoạn sớm (I, IIa) - Nghiên cứu vai trò đánh giá kết xác định hạch gác dược chất phóng xạ 99mTc phẫu thuật điều trị ung thư vú giai đoạn sớm (I, IIa) bệnh viện ung bướu Hà Nội Các kết luận án: - Ứng dụng thành công quy trình kỹ thuật hình hạch gác dược chất phóng xạ 99mTc sinh thiết hạch gác điều kiện Việt Nam Sử dụng kỹ thuật hình dược chất phóng xạ 99mTc cho tỷ lệ phát hạch gác 98,3% cho bệnh nhân điều trị bệnh viện Ung bướu Hà Nội Khẳng định vai trò hiệu phương pháp sinh thiết hạch gác đánh giá tình trạng di hạch nách bệnh nhân ung thư vú Xét nghiệm hạch gác tức cho độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 98,8%, giá trị dự báo dương tính 97,3%, giá trị dự báo âm tính 100%, độ xác toàn 99,1%, tỷ lệ âm tính giả 0% tỷ lệ dương tính giả 1,3% - Xác định ảnh hưởng yếu tố lâm sàng, mô bệnh học đến giá trị phương pháp sinh thiết hạch gác: Các yếu tố nhóm tuổi, số khối thể, vị trí u, kích thước u, loại mô học, độ mô học không thấy có ảnh hưởng tới tỷ lệ phát hạch gác - Thời gian hậu phẫu nhẹ nhàng với ngày rút dẫn lưu trung bình 2,5 ngày, biến chứng sau điều trị như: tổn thương thần kinh cảm giác, tổn thương thần kinh vận đông, phù bạch huyết cánh tay nhóm bệnh nhân không vét hạch Trong khi, nhóm có vét hạch, thời gian rút dẫn lưu trung bình 6,9 ngày, có biến cố tương ứng là: 23.1%, 2,6%, 2,6% Tỷ lệ tái phát di hạch nách sau năm theo dõi nhóm = 0% Cấu trúc luận án: Luận án gồm 106 trang, với chương chính: Đặt vấn đề trang, chương (tổng quan) 34 trang, chương (đối tượng phương pháp nghiên cứu) 15 trang, chương (kết nghiên cứu) 24 trang, chương (bàn luận) 28 trang, kết luận khuyến nghị: trang Luận án có 18 hình ảnh, 45 bảng biểu đồ, 134 tài liệu tham khảo (21 tài liệu tiếng Việt 113 tài liệu tiếng Anh) 4 Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1 LÂM SÀNG VÀ MÔ BỆNH HỌC UNG THƯ VÚ 1.1 Lâm sàng 1.1.1.1 Đặc điểm dịch tễ Tại Việt Nam, theo ghi nhận ung thư Hà Nội, TP Hồ Chí Minh số tỉnh thành nhiều năm, tỷ lệ mắc ung thư vú theo tuổi năm 2000 17,4/100.000 dân Sau nhanh chóng tăng lên 29,9/100.000 vào năm 2010 1.1.2 Chẩn đoán phân loại giai đoạn ung thư vú Chẩn đoán xác định ung thư vú dựa vào kinh điển với yếu tố ung thư gồm: khám lâm sàng, chọc hút tế bào kim nhỏ, chụp Xquang tuyến vú Với số bệnh nhân không rõ ràng sinh thiết kim xác chẩn Chẩn đoán giai đoạn theo TNM phân làm loại gồm: giai đoạn trước mổ sau mổ 1.1.3 Điều trị Điều trị ung thư vú bao gồm nhiều mô thức: phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, nội tiết điều trị đích 1.2 VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU HẠCH GÁC TRONG UNG THƯ VÚ 1.2.1 Vấn đề xác định hạch gác ung thư vú Tìm kiếm đường tế bào ung thư từ khối u vú đến hạch vùng để hình dung đồ bạch huyết xác định hạch mà tế bào ung thư đến gọi hạch gác ý nghiên cứu nhiều Tại Châu Âu, Mỹ có nhiều hội nghị bàn vấn đề Thập niên 2000 dùng chất thị màu xanh methylen, xanh iosulphat, xanh patent 5, cyalume để xác định hạch gác phẫu thuật ung thư vú giai đoạn sớm, tránh nhiều di chứng sau mổ vết hạch triệt cải thiện chất lượng sống Kỹ thuật có nhiều nhược điểm việc đánh dấu thời gian tiêm ngấm thuốc bệnh nhân khác Năm 1996 Albertini năm 2001 Solorzano người đưa kỹ thuật tiêm dược chất phóng xạ sau chụp hạch xác định vị trí sử dụng đầu dò Gamma Probe phát hạch gác mổ Lấy hạch gác phẫu thuật qua đo điểm nóng phóng xạ đầu dò Gamma Probe sau gửi xét nghiệm sinh thiết tức để định Nếu hạch gác di vét hạch nách, hạch gác viêm không vét hạch mà cắt tuyến vú Nghiên cứu cho thấy biến chứng vét hạch triệt giảm hẳn thời gian sống thêm, tái phát so với vét hạch triệt không thay đổi Nghiên cứu ứng dụng rộng rãi châu Âu Mỹ Gần nhất, Hội nghị Đồng thuận Quốc tế Ung thư Vú St Gallen năm 2003 trí không nạo vét hạch nách cho bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm có kết sinh thiết hạch gác viêm (âm tính), điều có nghĩa coi phương pháp phương pháp điều trị chuẩn Hạch gác di dạng tế bào đơn lẻ (ITC) ổ di 2mm không cần định nạo vét hạch nách chấp nhận rộng rãi St Gallen 2011 2013 Việc sử dụng dược chất phóng xạ đánh dấu đảm bảo hạch gác xác định cách xác Các chất phóng xạ phát tín hiệu tia gamma, phát xạ hình máy gamma camera SPECT đầu dò tia gamma Có nhiều loại keo (colloid) sử dụng sulfur colloid với hạt kích thước từ 50 – 200 khuyên dùng Dược chất phóng xạ thường dùng đồng vị phóng xạ Tc99m gắn hạt keo Tuy nhiên quan điểm khác loại dịch keo nên dùng có nên hay không lọc dịch treo Hiện tác giả Mỹ sử dụng dịch keo 99mTc lọc Các vị trí tiêm khác sử dụng nghiên cứu hạch gác bao gồm quầng vú, da da vi trí u quanh u trực tiếp vào u Phương pháp tiêm quanh u sử dụng rộng rãi cho kết nhận diện tốt điều đáng lưu ý phương pháp lại nhận diện hạch gác thuộc nhóm hạch vú Số lượng hạch gác thường từ đến hạch Các tác giả thường chia hạch làm phần theo chiều dài hạch phần làm diện cắt tiêu mà không cần phải cắt cúp hàng loạt Các kĩ thuật cao cấp để xét nghiệm hạch gác bao gồm nhuộm cytokeratin PCR, kĩ thuật phát tế bào di đơn độc Việc đánh giá thường xác quan sát hạch gác tập trung Mỗi hạch gác nên đo cắt theo chiều dài thành lát cắt có độ dầy đến mm Nhà giải phẫu bệnh nên quan sát kĩ đại thể để phát ổ tổn thương Đối với mục đích trợ giúp việc định mổ, tiến hành áp lam tế bào sinh thiết tức thì, nhiên áp lam cho kết hạn chế Nhuộm HE tiêu chuẩn vàng để đánh giá di hạch so sánh để khẳng định lại kết trả lời sinh thiết tức Các phương pháp nhuộm đặc biệt không khuyến cáo phương pháp thường qui để đánh giá di hạch gác mà nên định trường hợp tiêu nhuộm H.E cho kết nghi ngờ có di ung thư Nếu tiến hành nhuộm hoá mô miễn dịch, kết nên ghi nhận theo số lượng tế bào quần thể tế bào bắt mầu Hội ung thư Hoa Kỳ đưa hướng dẫn thực sinh thiết hạch gác cho bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm vào 2005 1.2.2 Cập nhật số nghiên cứu lớn giới hạch gác phẫu thuật ung thư vú - NSABP B-32: thử nghiệm lâm sàng pha III ngẫu nhiên thu nhận 5611 bệnh nhân từ 80 trung tâm điều trị ung thư Bắc Mỹ Mục đích thử nghiệm so sánh kết sống thêm khả kiểm soát hạch nách sinh thiết hạch gác vét hạch nách bệnh nhân có hạch gác âm tính Bắt đầu từ năm 1999 đến 2004 với 5611 bệnh nhân, báo cáo kết so sánh bệnh nhân nhóm, thấy tỷ lệ phát 97,1%, tỷ lệ hạch gác dương tính 26% tỷ lệ âm tính giả 9,8% nhóm có vét hạch nách Báo cáo gần kết sống thêm thử nghiệm cho thấy sống thêm năm toàn nhóm vét hạch nách thường qui 91,8% nhóm vét hạch nách hạch gác dương tính 90,3%, tỷ lệ sống không bệnh năm tương ứng 82,4% 81,5% - ALMANAC: thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đa trung tâm Anh từ 1999, so sánh sinh thiết hách gác vét hạch nách bệnh nhân có hạch âm tính lâm sàng Qua nghiên cứu 1031 bệnh nhân, kết luận rút là: sinh thiết hạch gác đem lại biến chứng chi phí thấp so với vét hạch nách - ACOSOG Z0011: thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm bệnh nhân hạch nách âm tính lâm sàng xét nghiêm có 1-2 hạch gác dương tính Các bệnh nhân chia ngẫu nhiên làm nhóm không vét hạch nách Thử nghiệm thu nhận 891 bệnh nhân từ 1999 đến 2004, báo cáo ban đầu cho thấy nhóm vét hạch nách có tỷ lệ biến chứng cao Tuy nhiên, báo cáo sống thêm với thời gian theo dõi trung vị 6,3 năm cho thấy tỷ lệ sống thêm toàn năm nhóm nạo vét hạch nách thường qui 91,8% nhóm sinh thiết hạch gác đơn 92,5%, thời gian sống thêm năm không bệnh tương ứng 82,2% 83,9% - IBCSG 23-01: thử nghiệm so sánh 931 bệnh nhân ung thư vú, khối u 5mm bổ đôi hạch theo trục đưa vào làm lạnh với nhiệt độ -200C đến -300C sau cắt tự động máy với lát cắt với độ dày mm để làm tiêu + Sinh thiết tức thì: bệnh phẩm hạch gác sau chuẩn bị đưa vào máy làm lạnh với nhiệt độ -20 0C đến -300C (Microm HM525 UV Cryostat, Rankin Biomedical Corporation, Hoa Kỳ) Khi đạt độ lạnh tối ưu để cố định, bệnh phẩm cắt nhuộm HE để đánh giá tình trạng di Chú ý lát cắt phải trình bày toàn bề mặt cần đánh giá Phần bệnh phẩm đối xứng chuyển nhuộm HE thường qui hóa mô miễn dịch + Nhuộm H&E thường qui: bệnh phẩm cố định formalin trung tính 8-12 giờ, sau chuyển đúc khối nến nhuộm 11 HE thường qui theo qui trình chuẩn hành - Tiến hành phẫu thuật vú bình thường theo kế hoạch - Khi kết sinh thiết tức tùy thuộc vào hạch có di ung thư hay không di ung thư mà có định vét hạch hay không Vét hạch nách hạch gác sinh thiết tức có di bệnh nhân không phát hạch gác + Đối với hạch nách chuyển nhuộm HE thường qui để đánh giá tình trạng di căn, số lượng hạch di + Đối với khối u vú nhuộm HE thường qui để đánh giá đặc điểm mô bệnh học + Các tiêu chí cụ thể chẩn đoán loại mô bệnh học: xếp theo bảng phân loại Tổ chức Y tế giới ung thư vú năm 2002 Quy trình điều trị sau phẫu thuật + Thuốc sau phẫu thuật: kháng sinh cefotaxim 1g ngày lọ tiêm tĩnh mạch ngày + Theo dõi dịch dẫn lưu hố nách thành ngực: số lượng dịch, ngày rút + Đánh giá kết sinh thiết hạch gác qua theo dõi bệnh nhân tình trạng hạch nách sau điều trị + Thời điểm theo dõi: 6th, 12th + Phương pháp đánh giá: khám lâm sàng siêu âm Tính giá trị chẩn đoán qua số đánh giá Trong nghiên cứu này, để so sánh kết sinh thiết tức HE, số liệu so sánh bảng 2.1 sau: Bảng 2.1: Các số đánh giá HE Hạch gác Tổng số Di Không di Sinh thiết Di a b a+b tức Không di c d c+d Tổng số a+c b+d a+b+ c+d Các khái niệm xác định cụ thể sau: - Dương tính thật (a): kết sinh thiết hạch gác di bệnh nhân có di hạch gác qua nhuộm HE - Dương tính giả (b): kết sinh thiết hạch gác di bệnh nhân không di hạch gác qua nhuộm HE - Âm tính thật (d): kết sinh thiết hạch gác không di bệnh nhân không di hạch gác qua nhuộm HE 12 - Âm tính giả (c): kết sinh thiết hạch gác không di bệnh có di hạch gác qua nhuộm HE Từ bảng 2.1 trên, số tính toán sau: • Tỷ lệ phát = Số BN phát hạch gác / Số BN làm thủ thuật - Độ nhạy = Số bệnh nhân có kết sinh thiết hạch gác dương tính / Số BN có di hạch gác qua nhuộm HE = a/(a+c) • Độ đặc hiệu= Số bệnh nhân có kết sinh thiết hạch gác âm tính / Số BN di hạch gác qua nhuộm HE = d/(b+d) • Giá trị dự báo dương tính=Số BN di hạch nách có xét nghiệm hạch gác dương tính/Tổng số BN có xét nghiệm hạch gác dương tính sinh thiết tức = a/(a+b) • Giá trị dự báo âm tính = Số BN di hạch nách có xét nghiệm hạch gác âm tính/ Tổng số bệnh nhân có xét nghiệm hạch gác âm tính sinh thiết tức = d/(c+d) • Độ xác toàn bộ= (Số hạch gác dương tính thật + âm tính thật) / Số hạch gác phát = (a+d)/(a+b+ c+d) • Tỷ lệ âm tính giả= Số bệnh nhân có kết sinh thiết tức hạch gác âm tính / Số BN có di hạch gác qua nhuộm HE = c/(a+c) 2.2.5 Thống kê Số liệu nghiên cứu thu thập theo mẫu định sẵn, xử lý số liệu thuật toán thống kê y học sử dụng phần mềm SPSS 21.0 Mức ý nghĩa thống kê xác lập p ≤ 0,05 2.2.6 Địa điểm thời gian thực đề tài Đề tài thực khoa Ngoại Vú – Phụ khoa, khoa Giải phẫu bệnh – Tế bào, khoa Y học hạt nhân Bệnh viện Ung bướu Hà nội từ 2008 đến 6/2014 Phần việc dò tìm hạch gác đầu dò tia gamma thực Phòng Mổ - Bệnh viện Ung bướu Hà Nội Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MÔ BỆNH HỌC 3.1.1 Tuổi Bảng 3.1: Đặc điểm tuổi bệnh nhân nghiên cứu Tuổi Số BN Lớn Nhỏ 116 75 27 Trung bình 50,6 3.1.2 Chỉ số khối thể Bảng 3.2: Phân bố số BMI Độ lệch chuẩn 10,1 13 Mức độ BMI Thiếu cân ( cm Nhóm tuổi < 50 ≥ 50 Vị trí u ¼ Khác BMI Bình thường, gầy Thừa cân, béo phì (%) (%) N m (%) 0,510* 83 33 81 33 71,1 28,9 97,6 100,0 100,0 2,4 0,0 74 72 2,5 88,9 8,6 100,0 97,3 100,0 100,0 0,0 2,7 24 92 24 90 21,1 78,9 100,0 97,8 100,0 2,2 51 65 50 64 43,9 56,1 98,0 98,5 1 50,0 50,0 2,0 1,5 56 60 52 60 47,4 52,6 96,4 100,0 100,0 3,6 67 49 66 48 57,8 42,1 98,5 98,0 1 1,5 2,0 Số bệnh nhân 34 42 77 Tỷ lệ Tỷ lệ (%) % chung 1,3 0,9 44,2 29,3 54,5 36,2 100,0 66,4 2,5 ± 0,5 (1-3) 17,9 6,0 71,8 24,1 10,3 3,4 100,0 33,6 6,9 ± 0,5 (6-8) 100,0 100,0 50,0 50,0 0,883* 0,628* 0,688* 0,226* 0,669* *: Kruskal-Wallis test 3.5 VAI TRÒ CỦA SINH THIẾT HẠCH GÁC 3.5.1 Kết theo dõi dẫn lưu hố nách hậu phẫu nhóm vét hạch không vét hạch Bảng 3.35: Số ngày rút ống dẫn lưu hố nách hậu phẫu Ngày rút dẫn lưu hố nách Không vét hạch nách Có vét hạch nách Cộng Trung bình Cộng Trung bình Cộng 28 39 116 3.5.2 Kết theo dõi di hạch nách sau điều trị tháng -12 tháng điều trị Bảng 3.36: Theo dõi di hạch nách sau tháng -12 tháng điều trị Tình trạng Nhóm có vét hạch Nhóm không vét hạch hạch nách sau (n=39) (n=77) mổ (6 tháng) 17 Số bệnh Số bệnh Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%) nhân nhân Di 0 0 Không di 39 100 77 100 Tổng 39 77 3.5.3 Kết theo dõi biến chứng sau điều trị tháng-12 tháng điều trị Bảng 3.37: Theo biến chứng sau tháng – 12 tháng điều trị Nhóm có vét Nhóm không Biến chứng hạch vét hạch (n=77) sau điều trị 12 tháng (n=39) Số Số Tỷ lệ Tỷ lệ bệnh bệnh (%) (%) nhân nhân Tổn thương thần kinh cảm giác 23,1% 0% Phù bạch huyết cánh tay 2,6% 0% Tổn thương thần kinh vận động 2,6% 0% Tổng 39 77 Chương 4: BÀN LUẬN 4.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MÔ BỆNH HỌC 4.1.1 Tuổi Độ tuổi trung bình nghiên cứu 50,6 So với nghiên cứu nước tương tự, so với nghiên cứu nước trẻ 4.1.2 Chỉ số khối thể Kết nghiên cứu số khối thể trung bình 22,64 ± 0,49 Nhóm béo phì chiếm 15,5%, thừa cân 26,7% nhiên nhóm không thấy ảnh hưởng tới việc xác định hạch gác kỹ thuật 4.1.4 Vị trí khối u vú qua khám lâm sàng Về vị trí u thấy bệnh nhân chủ yếu có u ¼ chiếm 48,3% vị trí khác có tỷ lệ gặp hơn, so sánh u ¼ với vị trí khác thấy khác biệt có ý nghĩa thống kê với P < 0,05 Tương đồng với tác giả nước như: Lê Hồng Quang (2012) vị trí hay gặp u ¼ chiếm tỷ lệ 51,2% Trần Tứ Quý u vị trí 1/4 52,6% McMasters cộng nghiên cứu 2148 bệnh nhân cho thấy u vị trí ¼ chiếm tỷ lệ 51,0% 18 Vị trí u hay gặp ¼ lý giải theo cấu tạo giải phẫu, tuyến vú trải dài phía hố nách nên cấu trúc số lượng tuyến thể tích mô vú tai vị trí 1/4 chiếm nhiều tần suất xuất u vú ¼ cao Theo Jatoi ước tính tỷ lệ mô vú ¼ chiếm khoảng 45% 4.1.6 Giai đoạn bệnh trước mổ Trong nghiên cứu chủ yếu giai đoạn IIa với T2 gồm 92/116 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 79,3%, giai đoạn I với T1 24/116 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 20,7% theo phân loại AJCC 2009 Cũng tác giả khác vào nghiên cứu tình trạng di hạch nách ung thu vú, diễn biến bệnh lý mà có lựa chọn giai đoạn bệnh thích hợp Lựa chọn giai đoạn trước mổ việc quan trọng giúp cho kỹ thuật ứng dụng cách tối ưu nhất, bệnh nhân thuận lợi điều trị giảm chi phí tốn không cần thiết 4.1.9 Kết mô bệnh học (Nhuộm HE) Trong nghiên cứu chúng tôi, ung thư biểu mô thể ống xâm nhập chiếm đại đa số với tỷ lệ 71,6% So sánh với tác giả nước: Nguyễn Đăng Đức (1997) báo cáo tỷ lệ ung thư biểu mô thể ống xân nhập 75,72%, Âu Nguyệt Diệu (2009) tỷ lệ thể ống xâm lấn 88,1%, Wllliam D.J CS (2009) tỷ lệ thể ống 91% nhóm bệnh nhân ung thư vú người Việt Nam, Lê hồng Quang (2012) tỷ lệ thể ống xâm lấn 69,4% Kết nghiên cứu tương đồng với tác giả nước.So sánh với tác giả nước ngoài: Carey (2006) tỷ lệ thể ống xâm lấn 84%, Onitilo (2009) tỷ lệ thể ống xâm lấn 72,7%, Mc Masters (2001) tỷ lệ thể ống xâm lấn 81,3% Kết mặt mô bệnh học tương tự tác giả Việt nam nghiên cứu 4.2 KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP DÙNG DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ 99MTC XÁC ĐỊNH HẠCH GÁC TRONG UNG THƯ VÚ 4.2.1 Tỷ lệ xác định hạch gác Trong nghiên cứu chúng tôi, kết xác định hạch gác: 98,3% So sánh với báo cáo khác tác giả nước khác có tỷ lệ phát hạch gác tương tự Bảng 4.1: Các nghiên cứu hạch gác sử dụng dược chất phóng xạ Nghiên cứu Krag, 1993 Pijpers, 1997 Số bệnh Dược chất phóng xạ nhân Cách tiêm 22 Quanh u- TSC 37 Quanh u- TCA Số BN & Tỷ lệ phát Hiện hạch gác 18/22 (81,8%) 34/37 (92%) 19 Roumen, 1997 Borgstein, 1998 Miner, 1998 Krag, 1998 Offodile, 1998 Snider, 1998 Crossin, 1998 Winchester, 1999 Rubio, 1998 Hildebrandt, 2011 83 104 42 443 41 80 50 180 55 181 Quanh u- TCA Quanh u- TCA Quanh u- TSC Quanh u- TSC Quanh u- TD Quanh u- TSC Peritumoral TSC Quanh u- TSC Quanh u- TSC Quanh u-THSA TSC 57/83 (68,7%) 104/104 (100%) 41/42 (97,6%) 413/443 (93,2%) 40/41 (97,6%) 70/80 (87,5%) 42/50 (84,0%) 162/180 (90%) 53/55 (96,4%) 340/344 (99%) 4.2.2 Số lượng hạch gác phát Kết nghiên cứu thấy số lượng hạch gác trung bình 1,68 (dao động từ đên hạch) Kết tương tự với kết công bố tác giả nước Trần Văn Thiệp (2010) 2,5 ± 0,8, Lê Hồng Quang (2012) 1,53± 0,77 Choi (2003) báo cáo kết với số hạch gác trung bình lấy bệnh nhân 2,7 Kết Snider (1998) 2,2 hạch, Giuliano (1997) 1,8 hạch Veronesi (1997) 1,4 hạch 4.2.3 Kết xét nghiệm sinh thiết tức hạch gác So sánh với kết công bố cho thấy kết đạt tương đương Hầu hết nghiên cứu thực bệnh nhân T1,T2, chưa có di hạch nách theo đánh giá lâm sàng siêu âm, kết công bố di hạch gác qua xét nghiệm sinh thiết tức thay đổi tùy theo tác giả: Trần Văn Thiệp (2010) báo cáo kết sinh thiết tức dương tính 7,1% số 70 bệnh nhân T1-2, Lê Hồng Quang tỷ lệ di hạch cửa qua xét nghiệm sinh thiết tức 32,7% (55/168) Theo Francissen 2013, tỷ lệ sinh thiết tức âm tính 87,3% nghĩa tỷ lệ dương tính STT = 12,7% Theo Yamanda 2012 tỷ lệ sinh thiết tức dương tính là158/753 bệnh nhân = 21% Theo Veronesi 1999, số 192 bệnh nhân kiểm tra phẫu thuật sinh thiết tức thông thường, 55 bệnh nhân dương tính = 28,7% 4.2.4 So sánh độ phù hợp phát hạch gác STTT với nhuộm HE Kết xét nghiệm nhuộm HE thường qui tiêu chuẩn vàng xác định hạch gác hạch nách có di ung thư hay không HE thực với tiêu chuẩn, qui trình ổn định cố định, cắt, 20 nhuộm bệnh phẩm soi đánh giá tiêu HE xét nghiệm kiểm định lại giá trị sinh thiết tức cắt lạnh Trong nghiên cứu chúng tôi, thấy so sánh tỷ lệ chẩn đoán sinh thiết tức HE hạch viêm 85/86 bệnh nhân = (98,8%), có trường hợp (1 hạch) sinh thiết tức dương tính giả (1,2%) Tỷ lệ chẩn đoán sinh thiết tức HE hạch di 36/36 bệnh nhân = (100%) Như mức độ phù hợp sinh thiết tức nhuộm HE thường quy có độ phù hợp cao gần tuyệt đối Nghiên cứu so sánh với kết nghiên cứu giới thấy có tương đồng Hiện nay, giới việc không nạo vét hạch nách kết hạch gác âm tính trở thành tiêu chuẩn áp dụng thường qui 4.2.5 Kết số đánh giá Đối chiếu kết sinh thiết tức hạch gác với nhuộm HE (tiêu chuẩn), kết số đánh sau: độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 98,7%, giá trị dự báo dương tính 97,3%, giá trị dự báo âm tính 100%, độ xác toàn 99,1%, tỷ lệ âm tính giả 0%; tỷ lệ dương tính giả 1,3% Như với nhiều nghiên cứu theo dõi lớn, đồng thuận hội nghị ung thư giới St Gallen 2003, 2011, 2013 kỹ thuật sinh thiết hạch gác ứng dụng phẫu thuật điều trị ung thư vú giai đoạn sớm coi hướng dẫn điều trị chuẩn 4.3 MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ CỦA KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH HẠCH GÁC 4.3.1 Liên quan nhóm tuổi tỷ lệ phát hạch gác Nghiên cứu độ tuổi đóng góp vào đánh giá đặc điểm tuổi ung thư vú Việt nam đồng thời khảo sát mối liên quan tuổi việc xác định hạch gác Một số tác giả đề cập đến vấn đề độ tuổi với việc phát hạch gác cho bệnh nhân tuổi cao lưu thông bạch huyết thay đổi, di chuyển khó khăn nên khó việc phát hạch gác nghiên cứu chưa rõ ràng Trong nghiên cứu đa số bệnh nhân trẻ nên không thấy mối liên quan tuổi việc xác định hạch gác có ý nghĩa thống kê 4.3.2 Liên quan số khối thể tỷ lệ phát hạch gác Béo phì nghiên cứu không ảnh hưởng tới việc phát lấy hạch gác ung thư vú giai đoạn sớm (I,IIa) 21 Không có mối liên quan béo phì xác định hạch gác kiểm định ý nghĩa thông kê Tương đồng quan điểm với tác giả nước sử dụng kỹ thuật Abdollahi 2010 4.3.4 Liên quan kích thước u với kết phát hạch gác Kết nghiên cứu cho thấy nhóm kích thước u ≤ 2cm có hạch gác 97,7% nhiên p = 0,561 ý nghĩa thống kê Như lựa chọn u < 5cm sinh thiết hạch gác không ảnh hưởng đến tỷ lệ xác định hạch gác, mà lựa chọn hướng nhóm bệnh nhân có tỷ lệ di hạch nách thấp Sự lựa chọn tương tự tác giả nước 4.3.5 Liên quan loại mô học đến tỷ lệ phát hạch gác Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ phát hạch gác nhóm ung thư biểu mô thể ống xâm nhập 97,6%, nhóm lại gồm (thể nội ống, thể nhày, thể tiểu thùy xâm nhập, thể nhú, thể tủy) 100% p = 0,251 ý nghĩa thống kê McMaster CS (2001) công bố kết dựa 2148 bệnh nhân cho khác biệt odds ratio nhóm ung thư biểu mô thể ống xâm nhập nhóm khác 4.3.6 Liên quan độ mô học đến mức độ di hạch gác Kết nghiên cứu tỷ lệ phát hạch gác cho thấy: độ tỷ lệ phát hạch gác 100%, độ tỷ lệ phát hạch gác 97,3%, độ tỷ lệ phát hạch gác 100%, nhiên khác biệt ý nghĩa thống kê với p = 0,867 Kết nghiên cứu tỷ lệ di hạch gác cho thấy độ có 1/2 bệnh nhân di căn, tỷ lệ di hạch gác 3,6%, độ có 23/73 bệnh nhân, tỷ lệ di hạch gác 31,1%, độ có 4/7 bệnh nhân di căn, tỷ lệ di hạch gác 57,1%, nhiên khác biệt ý nghĩa thống kê với p = 0,335 Kết tương tự kết công bố số tác giả khác Kết Lê Hồng Quang (2012) kết với độ di hạch gác, độ độ tỷ lệ di hạch gác 30,3% 63,3% Theo Carey (2006) nghiên cứu độ mô học 496 bệnh nhân ung thu vú Carolina – Mỹ, thấy độ 1= 121 BN = 25%, độ = 144 BN = 29%, độ = 227 BN = 46% có bệnh nhân phân loại Lý giải độ mô học nhiều tác giả đồng tình: độ mô học cao đồng nghĩa với khối u có tính chất ác tính cao, di nhanh hơn, lan tràn vào hạch tế bào di nhanh chóng tăng trưởng phát triển tạo thành ổ tổn thương lớn thuận lợi cho việc quan sát đánh giá, ngược lại nhóm có độ mô học thấp chậm phát triển hơn, tạo vị trí tổn thương nhỏ khó đánh giá 4.4 VAI TRÒ CỦA SINH THIẾT HẠCH GÁC TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN SỚM 4.4.1 Kết theo dõi dẫn lưu hố nách hậu phẫu (7 ngày) 22 Ngày rút dẫn lưu trung bình cho bệnh nhân không vét hạch 2,5 Trong bệnh nhân có vét hạch 6,9 ngày Như có 66,4% bệnh nhân hưởng lợi từ kỹ thuật không cần thiết phải vét hạch nách, kết sớm tổn thương hệ bạch huyết nên thời gian tiết dịch hố nách ngắn, chăm sóc nhẹ nhàng sớm bình phục 4.4.2 Kết theo dõi di hạch nách sau tháng điều trị Theo kết nghiên cứu giới, hạch nách di thường xuất năm đầu sau điều trị không vét hạch di vét hạch di không đầy đủ Đặng Huy Quốc Thịnh (2003) báo cáo tỷ lệ tái phát năm chiếm 24,1% tổng số 112 bệnh nhân tái phát nghiên cứu 712 trường hợp carcinoma tuyến vú Nghiên cứu theo dõi sau tháng, bệnh nhân có kết nhuộm HE hạch gác viêm nên không vét hạch với 100%, phát hạch nách di bên không vét hạch 4.4.3 Kết theo dõi biến chứng sau tháng điều trị Kết nghiên cứu có tỷ lệ theo dõi tháng, bệnh nhân hạch gác viêm không vét hạch nách có tỷ lệ phù bạch huyết cánh tay bên phẫu thuật 0%, tỷ lệ hạn chế vận động khớp vai 0% Bệnh nhân hạch gác di có vét hạch nách: tổn thương thần kinh cảm giác 23,1%, phù bạch huyết cánh tay 2,6%, tổn thương thần kinh vận động 2,6% Bệnh nhân không vét hạch giảm khả gặp biến chứng vét hạch gây không làm thay đổi kết điều trị Ngoài kết khắc phục di chứng không hồi phục nhóm sinh thiết hạch gác mà kết hạch viêm nạo vét mang lại kết gần theo dõi hậu phẫu nhẹ nhàng 4.4.4 Kết theo dõi di hạch nách, biến chứng sau 12 tháng điều trị nhóm vét hạch không vét hạch Cũng sau tháng, sau 12 tháng bệnh nhân di hạch nách cho hai nhóm, biến chứng không thấy tăng lên mà giữ nguyên số lượng Theo dõi 12 tháng, bệnh nhân hạch gác viêm không vét hạch nách có tỷ lệ hạch nách di sau điều trị 0%, tỷ lệ phù bạch huyết cánh tay bên phẫu thuật 0%, tỷ lệ hạn chế vận động khớp vai 0% Bệnh nhân hạch gác di có vét hạch nách: tổn thương thần kinh cảm giác 23,1%, phù bạch huyết cánh tay 2,6%, tổn thương thần kinh vận động 2,6%, tỷ lệ di hạch nách sau điều trị 0% Theo Fransirence (2012), tái phát nách định nghĩa là: việc phát di nách bệnh nhân trước có sinh thiết hạch gác dương tính Bệnh nhân có đồng thời tái phát vú nách, mà trước trải qua vét hạch nách toàn sinh thiết hạch gác di không coi có tái phát nách Trong trường hợp này, tái phát nách không lấy hết khối u vú ban đầu Tác giả phân tích kết 7.151 bệnh nhân ung thư vú sinh thiết hạch gác 23 di vét hạch nách toàn đến kết luận, tỷ lê tái phát nách thấp, 0,57% với thời gian theo dõi trung bình 45 tháng Theo phân tích tổng hợp Newman (2005) nhiều nhà nghiên cứu báo cáo kết họ sau lấy bỏ hạch gác mà kết sinh thiết tức không di không kèm theo vét hạch triệt căn, với thời gian theo dõi trung bình năm, tỷ lệ tái phát di hạch nách không thấy thấp (≤1%) Tranh cãi việc xử lý tối ưu cho trường hợp hạch gác mặt lâm sàng âm tính, di giải phẫu bệnh diễn từ lâu Nghiên cứu NSABP B-04 tiến hành thời điểm việc điều trị hệ thống chưa hiểu rõ chưa có hiệu tốt bệnh ung thư vú, nhiên kết nghiên cứu chứng minh tỷ lệ sống toàn tương đương thời điểm theo dõi 25 năm bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm vét hạch nách toàn so với nhóm không vét hạch nách hạch xác định di giải phẫu bệnh Điều Giuliano (2010) ghi nhận báo cáo Tác giả không thấy khác biệt tái phát chỗ hay vùng hai nhóm sinh thiết hạch gác có không vét hạch với thời gian theo dõi trung bình 6,3 năm Với bệnh nhân có hạch gác âm tính không vét hạch: Nhiều báo cáo ghi nhận tỷ lệ tái phát 0% với thời gian theo dõi 36 tháng Giuliano (2000) theo dõi 39 tháng 67 bệnh nhân hạch gác viêm không vét hạch, (T < 4cm) tỷ lệ tái phát = 0, hay báo cáo Reitsamer (2004) 200 bệnh nhân tương tự Veronesi (2005) nghiên cứu 953 bệnh nhân với T1 sau 38 tháng theo dõi có 0,3% tái phát tháng 26, 29 37 Tại nghiên cứu Naik 2340 bệnh nhân sinh thiết hạch gác đơn có tái phát = 0,12% (tại tháng 18,5; 29; 38) Các biến chứng vét hạch nách gây Theo Galimberti (2013), nghiên cứu nhóm bệnh nhân sinh thiết hạch gác với vi di (micrometastas): nhóm vét hạch nách với n = 447 nhóm không vét hạch nách với n = 45 Các bệnh nhân có xạ trị nách bổ trợ thấy kết sau: Bảng 4.7: Biến chứng nghiên cứu Galimberti 2013 Vét hạch Không vét nách hạch nách Biến chứng p value (n = 447) (n = 453) 24 Bệnh thần kinh cảm giác 82 (18%) 55 (12%) 0,012 Phù bạch mạch 59 (13%) 15 (3%) < 0,0001 Hội chứng TK vận động 37 (8%) 13 (3%) 0,0004 Cũng tác giả báo cáo 2014, theo dõi 5262 bệnh nhân có hạch gác âm tính không vét hạch đến kết luận: tái phát nách thấp (1,7%) So sánh với với nghiên cứu tác giả khác tỷ lệ di hạch nách biến chứng có kết tương tự Như vậy, 68,4% bệnh nhân vét hạch nách tránh nhiều biến chứng vét hạch gây nên Các biến chứng không khắc phục gồm phù bạch mạch gây to cánh tay, đau hạn chế vận động ảnh hưởng đến chất lượng sống nhiều Các biến chứng khác gặp như: giảm vận động khớp vai, loạn cảm nách, ngực, vai tổn thương thần kinh nạo vét hạch triệt KẾT LUẬN Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sử dụng dược chất phóng xạ 99mTc xác định hạch gác phẫu thuật điều trị ung thư vú giai đoạn sớm I,IIa 116 bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến vú từ 2008 đến 6/2014 Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, đến kết luận sau đây: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, mô bệnh học ung thư vú giai đoạn sớm I, IIa Tuổi: nhỏ 25, tuổi lớn 75, tuổi trung bình bệnh nhân nghiên cứu 50,6 tuổi, tập trung cao nhóm 50-59 tuổi (38,8%) Chỉ số khối thể thấy có 2,6% bệnh nhân gầy, bình thường chiếm 55,2%, số thừa cân chiếm 26,7%, đặc biệt có 15,5% béo phì Tổn thương vú bên trái cao so với vú bên phải nhiên khác biệt ý nghĩa thống kê (p > 0,05) Vị trí khối u đa số bệnh nhân có khối u ¼ (47,4%), so với vị trí khác, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 Trong nhóm bệnh nhân nghiên cứu kết chủ yếu nhóm ung thư biểu mô thể ống xâm lấn chiếm tỷ lệ 71,6% Vai trò, kết yếu tố liên quan kỹ thuật xác định hạch gác dược chất phóng xạ 99mTc phẫu thuật điều trị ung thư vú giai đoạn sớm I,IIa Nghiên cứu phát hạch gác 114 bệnh nhân, đạt tỷ lệ phát hạch gác 98,3% Số lượng hạch gác xác định trung bình 1,68 ± 0,72 (1-3) Phương pháp xác định hạch gác dược chất phóng xạ 99mTc phản ánh xác tình trạng di hạch nách thể kết sau: So sánh tỷ lệ chẩn đoán sinh thiết tức HE hạch viêm 98,8%, dương tính giả 1,2% Tỷ lệ chẩn đoán sinh thiết tức HE hạch di 100% 25 Đối chiếu kết sinh thiết tức hạch gác với nhuộm HE (tiêu chuẩn) có kết số đánh giá là: độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 98,7%, giá trị dự báo dương tính 97,3%, giá trị dự báo âm tính 100%, độ xác toàn 99,1%, tỷ lệ âm tính giả 0%, tỷ lệ dương tính giả 1,3% Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến giá trị phương pháp cho thấy: Các yếu tố nhóm tuổi, số khối thể, vị trí u, kích thước u, loại mô học, độ mô học không thấy có ảnh hưởng đến tỷ lệ phát hạch gác Nhóm bệnh nhân có kích thước 5>=u > 2cm có kết di hạch gác STTT là: 78,4%, nhóm bệnh nhân có kích thước u =< 2cm có kết di hạch gác STTT là: 21,6%, p < 0,05 có ý nghĩa thống kê Theo dõi hậu phẫu: Nhóm bệnh nhân không vét hạch, thời gian rút dẫn lưu trung bình 2,5 ngày Nhóm bệnh nhân có vét hạch, thời gian rút dẫn lưu trung bình 6,9 ngày Theo dõi 12 tháng: Nhóm không vét hạch: kết tái phát di hạch nách 0%, tỷ lệ phù bạch huyết cánh tay bên phẫu thuật 0%, tổn thương thần kinh vận động 0%, tổn thương thần kinh vận động 0% Nhóm bệnh nhân có vét hạch nách: kết tái phát di hạch nách 0%, phù bạch huyết cánh tay 2,6%, tổn thương thần kinh cảm giác 23,1%, tổn thương thần kinh vận động 2,6% KHUYẾN NGHỊ Kết nghiên cứu cho thấy ứng dụng kỹ thuật sử dụng dược chất phóng xạ 99mTc xác định hạch gác phẫu thuật điều trị ung thư vú giai đoạn sớm I,IIa có độ xác cao Là kỹ thuật áp dụng bệnh viện chuyên khoa có đủ trang thiết bị đội ngũ thầy thuốc thành thạo kỹ thuật [...]... Việt nam và nghiên cứu của chúng tôi 4.2 KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP DÙNG DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ 99MTC XÁC ĐỊNH HẠCH GÁC TRONG UNG THƯ VÚ 4.2.1 Tỷ lệ xác định hạch gác Trong nghiên cứu của chúng t i, kết quả xác định hạch gác: là 98,3% So sánh với các báo cáo khác của các tác giả nước ngoài khác có tỷ lệ phát hiện hạch gác tương tự Bảng 4.1: Các nghiên cứu về hạch gác sử dụng dược chất phóng xạ Nghiên cứu Krag,... nhóm bệnh nhân nghiên cứu kết quả chủ yếu là nhóm ung thư biểu mô thể ống xâm lấn chiếm tỷ lệ 71,6% 2 Vai trò, kết quả và các yếu tố liên quan của kỹ thuật xác định hạch gác bằng dược chất phóng xạ 99mTc trong phẫu thuật điều trị ung thư vú giai đoạn sớm I ,IIa Nghiên cứu đã phát hiện được hạch gác ở 114 bệnh nhân, đạt tỷ lệ phát hiện hạch gác là 98,3% Số lượng hạch gác xác định được trung bình là 1,68... đến chất lượng sống rất nhiều Các biến chứng khác có thể gặp như: giảm vận động khớp vai, loạn cảm nách, ngực, vai do tổn thư ng thần kinh khi nạo vét hạch triệt căn KẾT LUẬN Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sử dụng dược chất phóng xạ 99mTc xác định hạch gác trong phẫu thuật điều trị ung thư vú giai đoạn sớm I ,IIa của 116 bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến vú từ 2008 đến 6/2014 tại Bệnh viện Ung Bướu Hà N i,. .. tổn thư ng thần kinh vận động 0% Nhóm bệnh nhân có vét hạch nách: kết quả tái phát di căn hạch nách 0%, phù bạch huyết cánh tay 2,6%, tổn thư ng thần kinh cảm giác 23,1%, tổn thư ng thần kinh vận động 2,6% KHUYẾN NGHỊ Kết quả nghiên cứu cho thấy ứng dụng kỹ thuật sử dụng dược chất phóng xạ 99mTc xác định hạch gác trong phẫu thuật điều trị ung thư vú giai đoạn sớm I ,IIa có độ chính xác cao Là một kỹ thuật. .. học đến mức độ di căn hạch gác Kết quả nghiên cứu của chúng tôi về tỷ lệ phát hiện hạch gác cho thấy: độ 1 tỷ lệ phát hiện hạch gác 100%, độ 2 tỷ lệ phát hiện hạch gác 97,3%, độ 3 tỷ lệ phát hiện hạch gác 100%, tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p = 0,867 Kết quả nghiên cứu của chúng tôi về tỷ lệ di căn hạch gác cho thấy độ 1 có 1/2 bệnh nhân di căn, tỷ lệ di căn hạch gác 3,6%, độ 2... tức thì hạch gác di căn / Số BN có di căn hạch gác bằng HE = 36/(36 +0)= 100% • Độ đặc hiệu = Số bệnh nhân có kết quả sinh thiết tức thì hạch gác viêm / Số BN có kết quả HE hạch gác viêm = 77/(77 +1) = 98,7% • Giá trị dự báo dương tính = Số BN di căn hạch gác bằng HE / Tổng số BN có xét nghiệm hạch gác di căn bằng STTT = 36/ (36+1) = 97,3% • Giá trị dự báo âm tính = Số BN có hạch gác viêm bằng HE/...11 HE thư ng qui theo qui trình chuẩn hiện hành - Tiến hành phẫu thuật vú bình thư ng theo kế hoạch - Khi kết quả sinh thiết tức thì về thì tùy thuộc vào hạch có di căn ung thư hay không di căn ung thư mà có quyết định vét hạch hay không Vét hạch nách khi hạch gác sinh thiết tức thì có di căn và những bệnh nhân không phát hiện được hạch gác + Đối với hạch nách được chuyển nhuộm HE thư ng qui để... thiết Di căn a b a+b tức thì Không di căn c d c+d Tổng số a+c b+d a+b+ c+d Các khái niệm được xác định cụ thể như sau: - Dương tính thật (a): kết quả sinh thiết hạch gác là di căn trên bệnh nhân có di căn hạch gác qua nhuộm HE - Dương tính giả (b): kết quả sinh thiết hạch gác là di căn trên bệnh nhân không di căn hạch gác qua nhuộm HE - Âm tính thật (d): kết quả sinh thiết hạch gác là không di căn trên... 45% 4.1.6 Giai đoạn bệnh trước mổ Trong nghiên cứu của chúng tôi chủ yếu là giai đoạn IIa với T2 gồm 92/116 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 79,3%, giai đoạn I với T1 là 24/116 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 20,7% theo phân loại AJCC 2009 Cũng như các tác giả khác căn cứ vào các nghiên cứu về tình trạng di căn hạch nách của ung thu vú, di n biến bệnh lý mà có lựa chọn giai đoạn bệnh thích hợp Lựa chọn giai đoạn trước... nghiệm hạch viêm bằng STTT = 77/ (77+0) = 100% • Độ chính xác toàn bộ = (Số hạch gác di căn bằng HE + hạch gác viêm bằng HE) / Số hạch gác được phát hiện = (36 + 77)/ (36 + 1+ 0 + 77) = 99,1% • Tỷ lệ âm tính giả = Số bệnh nhân có kết quả sinh thiết tức thì hạch gác viêm / Số BN hạch gác di căn bằng HE = 0/(36 +0) = 0% • Tỷ lệ dương tính giả = Số bệnh nhân có kết quả sinh thiết tức thì hạch gác di căn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tình trạng di căn hạch gác bằng dược chất phóng xạ làm cơ sở xác định phương pháp phẫu thuật ung thư vú giai đoạn i, IIa (2), Nghiên cứu tình trạng di căn hạch gác bằng dược chất phóng xạ làm cơ sở xác định phương pháp phẫu thuật ung thư vú giai đoạn i, IIa (2), Nghiên cứu tình trạng di căn hạch gác bằng dược chất phóng xạ làm cơ sở xác định phương pháp phẫu thuật ung thư vú giai đoạn i, IIa (2), Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU, Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay