Câu hỏi ôn tập bào chế 1

1 1,137 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 10:49

1    Đại cương SINH DƯỢC HỌC: Khái niệm: Sinh dược học môn học nghiên cứu trình mức độ hấp thu dược chất vào máu đưa chế phẩm thể người, nhằm nâng cao hiệu điều trị chế phẩm Trên thực tế sinh dược học nghiên cứu số phận chế phẩm vào bên thể gắn liền lĩnh vực : kỹ thuật bào chế ( yếu tố dược học ) người bệnh ( yếu tố sinh học) SDH giao dược động học (bao gồm trình xảy bên thể : hấp thu , phân bố, chuyển hóa, thải trừ) kỹ thuật bào chế Vì người ta lại nghiên cứu SDH ? Vì trc loại dược chất với hãng sản xuất thuốc khác tác dụng loại người bệnh khác nhau, có chế phẩm sau sử dụng không cho tác dụng nên nhà nghiên cứu tìm hiểu kỹ khả hấp thu dược chất từ biệt dược vào thể SDH gồm lĩnh vực : - Sinh học : nghiên cứu yếu tố sinh học thể người đưa thuốc vào Như : tuổi, giới tính, bệnh lý, đường dùng, chế độ liều,
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập bào chế 1, Câu hỏi ôn tập bào chế 1, Câu hỏi ôn tập bào chế 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay