slide quy hoạch đô thị

13 256 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 10:28

5.3.4 Tổ chức hệ thống dịch vụ công cộng đơn vị ở: 5.3.4.1.Các loại hình dịch vụ công cộng: Hành Y Văn Thương Các Trường Mầm non quốc tế quận – Trường mẫu giáo quốc tế chương trình Mỹ Trường Tiểu học Trần Phú Tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi sinh hoạt hè khu phố tỉnh Quảng Ninh UBND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 5.3.4.2.Nguyên tắc tổ chức: a Theo nguyên tắc phục vụ: -Các công trình phục vụ chủ yếu cho dân cư đơn vị -Với công trình thương mại dịch vụ, cần bố trí vị trí thuận lợi cho việc mua bán tiện đường lại người dân -Với công trình giáo giục trường tiểu học, nhà trẻ-mẫu giáo cần bố trí khu tĩnh, gần mảng xanh lớn đơn vị -Các công trình hành chánh, văn hóa, y tế chhuw yếu phụ vụ cho dân đơn vị nên cần bố trí bên đơn vị b.Theo nguyên tắc kinh tế: Do kinh tế nước ta kinh tế thị trường nên có số công trình công trình thương mại dịch vụ thường bố trí trục đường giao thông bên đơn vị để phục vụ cho người dân khách vãng lai 5.3.4.3.Giải pháp bố cục không gian: a.Tập trung: Bố trí công trình công cộng nêu tập trung trung tâm đơn vị b Phân tán: Không gian công cộng bố trí tách rời theo chức động tĩnh [...]... lớn trong đơn vị ở -Các công trình hành chánh, văn hóa, y tế chhuw yếu phụ vụ cho dân trong đơn vị ở nên cần bố trí bên trong đơn vị ở b.Theo nguyên tắc kinh tế: Do nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường nên có một số công trình nhất là công trình thương mại và dịch vụ thường bố trí trên trục đường giao thông bên ngoài đơn vị ở để phục vụ cho người dân và cả khách vãng lai 5.3.4.3.Giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: slide quy hoạch đô thị, slide quy hoạch đô thị, slide quy hoạch đô thị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay