ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, ĐẶC ĐIỂM BỆNH TẬT, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA NGƯ DÂN ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ TẠI HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP

171 226 0
  • Loading ...
1/171 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 10:27

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, ĐẶC ĐIỂM BỆNH TẬT, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA NGƯ DÂN ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ TẠI HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆPĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, ĐẶC ĐIỂM BỆNH TẬT, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA NGƯ DÂN ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ TẠI HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆPĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, ĐẶC ĐIỂM BỆNH TẬT, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA NGƯ DÂN ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ TẠI HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆPĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, ĐẶC ĐIỂM BỆNH TẬT, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA NGƯ DÂN ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ TẠI HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Việt Nam có bờ biển dài 3.260km, vùng biển đặc quyền kinh tế rộng khoảng triệu km2 3.000 đảo lớn nhỏ, điều kiện tự nhiên thuận lợi, ngư trường lớn ngư dân hoạt động khai thác nguồn lợi thủy sản, tiềm lớn phát triển thủy sản, phát triển kinh tế biển Đánh bắt hải sản xa bờ ngành nghề truyền thống gắn bó với cộng đồng dân cư vùng ven biển, hải đảo Quan điểm Đảng, Nhà nước phát triển nước ta mạnh, giàu lên từ biển góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia [1], [14], [15], [16], [64], [66] Sức khỏe ngư dân bị ảnh hưởng nhiều yếu tố biển vi khí hậu khắc nghiệt, sóng, gió, bão biển thất thường, rung lắc, tiếng ồn lớn, không gian lao động, sinh hoạt chật hẹp, điều kiện sinh hoạt, dinh dưỡng an toàn thực phẩm, nước biển dài ngày khó khăn, [27], [37], [49], [77], [102], [111] Đánh bắt hải sản xa bờ ngành nghề độc hại, nguy hiểm, bệnh, tai nạn thương tích hay xảy [37], [41], [89],[99], [111] Sức khoẻ của ngư dân giảm sút nhanh sau chuyến biển dài ngày thường mắc bệnh đường ruột, miệng, bệnh tim mạch, chứng đau đầu, sạm da, ngủ, đau cột sống, giảm sức nghe có tính chất nghề nghiệp, lở loét chân tay [10], [37], [71], [88] Thực trạng công tác CSSK, biện pháp cải thiện sức khỏe ngư dân nước ta gặp nhiều khó khăn bất cập Hệ thống y tế, hệ thống chăm sóc sức khỏe ngư dân ven bờ biển mỏng, chất lượng chưa tương xứng với nhu cầu Công tác vận chuyển, tổ chức cấp cứu biển hạn chế, khả y tế tàu, cụm tàu yếu Trong hoàn cảnh xảy bão, lốc nhu cầu chăm sóc y tế tăng nhanh điều kiện địa hình chia cắt, cô lập khó nhận hỗ trợ từ bên làm trầm trọng vấn đề vốn tồn [8], [13], [34], [56], [61] Xây dựng áp dụng có hiệu giải pháp bảo đảm sức khỏe ngư dân nhu cầu tất yếu, khách quan nâng cao chất lượng sống, mà giúp ngư dân an tâm bám biển, phát triển nghề nghiệp góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội bảo vệ chủ quyền biển đảo an ninh tổ quốc [19], [51], [53], [63] Quảng Ninh tỉnh trọng điểm biển đảo, với bờ biển dài nhiều đảo, Huyện đảo Vân Đồn nơi có cảng biển tập trung chủ yếu ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ tỉnh, nhiên đến chưa có nghiên cứu cụ thể chi tiết điều kiện lao động, đặc điểm bệnh tật, giải pháp can thiệp đảm bảo sức khỏe cho ngư dân trình khai thác hải sản xa bờ Xuất phát từ lý nêu trên, nghiên cứu đề tài: “Điều kiện lao động, đặc điểm bệnh tật, chăm sóc sức khỏe ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh hiệu số giải pháp can thiệp” với mục tiêu nghiên cứu sau: Mô tả thực trạng điều kiện lao động, đặc điểm sức khỏe, bệnh tật, chăm sóc sức khỏe ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh năm 2013 Đánh giá hiệu số giải pháp can thiệp nhằm cải thiện điều kiện chăm sóc bảo vệ sức khỏe ngư dân đánh bắt xa bờ thuộc nghiệp đoàn nghề cá Cái Rồng, huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh năm 2014 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1.MỘT SỐ THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯ DÂN VEN BIỂN, HẢI ĐẢO 1.1.1 Hiện trạng nghề đánh bắt hải sản nước ta Các lĩnh vực hoạt động ngành thủy sản bao gồm đánh bắt (khai thác), nuôi trồng, chế biến nhiều ngành nghề dịch vụ hầu cần kèm khác Đánh bắt hải sản định nghĩa “Hoạt động đánh bắt thủy sản liên quan đến nguồn lợi tự nhiên vùng nước nói chung, đánh bắt hải sản liên quan đến việc khai thác nguồn lợi hải sản biển vùng nước lợ” [24] Quy trình lao động ngư dân đánh bắt xa bờ thể qua sơ đồ sau: Lao động (nam) đánh bắt biển Lao động (nữ) tiêu thụ sản phẩm bờ Sản phẩm đánh bắt Lao động chuẩn bị cho khơi Thanh toán công nợ lao động bờ bờ Sơ đồ 1.1 Chu trình lao động ngư dân đánh bắt xa bờ * Nguồn: theo Nguyễn Thế Tràm (2010) [60] Dựa vào khu vực đánh cá, đánh bắt hải sản chia thành đánh bắt hải sản gần bờ (tuyến bờ tuyến lộng vùng chiếm 10% diện tích vùng đặc quyền kinh tế) đánh bắt hải sản xa bờ (tuyến khơi) Vùng đánh bắt hải sản xa bờ quy định Nghị định số 123/2006/NĐ-CP quy định vùng đánh bắt xa bờ nằm đường nối điểm cách bờ biển 24 hải lý quy định đăng ký tàu đánh bắt hải sản xa bờ phải có công suất từ 90CV trở lên tàu cá lắp máy có tổng công suất từ 50 sức ngựa trở lên làm nghề câu, rê, vây, chụp mực hoạt động tuyến khơi [15] Đánh bắt hải sản xa bờ ngành nghề truyền thống cư dân ven biển, hải đảo Trong năm gần hoạt động đánh bắt xa bờ phát triển mạnh mẽ, chuyển từ tăng trưởng nhỏ lẻ thành “phát triển” Trong vòng 17 năm (1990-2007) qua số lượng tàu thuyển tăng gấp 1,3 lần, tốc độ tăng bình quân 1,53%, tổng công suất tàu tăng 6,4 lần, tốc độ tăng 10,87% Số người tham gia đánh bắt thủy sản ngày tăng từ 1,64 triệu người năm 2000 lên 1,96 triệu người năm 2007, tốc độ tăng trung bình 2,29%/năm [14] Phát triển đánh bắt hải sản xa bờ xu hướng tất yếu, yêu cầu bắt buộc để khai thác hải sản bền vững Đánh bắt hải sản xa bờ yêu cầu đầu tư lớn hơn, tàu lớn hơn, công suất lớn, thời gian biển lâu hơn, rủi ro công việc, chăm sóc y tế, ứng cứu tình cần hỗ trợ trở nên khó khăn Đặc biệt nước ta “giai đoạn đầu” trở thành quốc gia mạnh biển 160.0 Tổng mã lực (100 CV) Tổng số tàu (1.000 tàu) 140.0 Mã lực trung bình/tàu (CV/tàu) 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 20.0 Biểu đồ 1.1.Số lượng, công suất tàu khai thác thủy sản Việt Nam * Nguồn: theo Trung tâm tin học thủy sản (2008) [14] Bảng 1.1 Cơ cấu tàu thuyền khai thác thủy sản theo vùng biển năm 2010 TT Vùng biển Tổng số tàu Công suất Tàu (CV) 90 CV Chiếc % Vịnh Bắc Bộ 40.339 28.493 44,0 8.954 19,6 2.892 16,0 Trung Bộ 54.111 31.379 48,4 17.489 38,4 5.243 29,0 Đông Nam Bộ 17.300 3.805 5,9 8.060 17,7 5.435 30,1 Tây Nam Bộ 16.669 1.125 1,7 11.081 24,3 4.493 24,9 Cả nước 128.449 64.802 100 45.584 100 18.063 100 * Nguồn: theo Cục KT&BVNLTS- Tổng cục Thủy sản [69] Đến năm 2011, số tàu thuyền tăng 70%, công suất tàu tăng 175% so với năm 2001 Trong nhóm tàu có công suất < 20CV tăng bình quân 9,1%/năm (gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi ven biển vốn suy giảm); nhóm tàu công suất từ 20- 90CV tăng bình quân 1,8%/năm; nhóm tàu có công suất > 90 CV tăng bình quân 13%/năm, nhóm có mức tăng trưởng cao thể xu hướng phát triển khai thác hướng khơi xa, phù hợp với chủ trương phát triển khai thác hải sản xa bờ Đảng Nhà nước [69] Cơ cấu tàu thuyền phân bố tương đối đồng đều, vùng biển Vịnh Bắc Bộ chiếm 31,4%, vùng biển Trung Bộ chiếm 42%, vùng biển Đông Nam Bộ chiếm 13,5% Tây Nam Bộ chiếm 13% tổng số tàu thuyền toàn quốc Cơ cấu nghề nghiệp khai thác hải sản thời kỳ 2001-2011 tiếp tục chuyển dịch theo hướng thị trường: Những nghề khai thác có hiệu tiếp tục tăng nghề khai thác không hiệu tiếp tục giảm: nghề lưới kéo giảm từ 22,5% năm 2001 xuống 17,6% năm 2010, nghề lưới rê tăng từ 24,5% năm 2001 lên 36,8% năm 2010, nghề lưới vây, nghề câu, nghề vó, mành từ năm 2001 đến 2010 giảm [69] Năm 2010, nước đạt 2,42 triệu tán thủy sản loại, tăng 40,7% so với năm 2001, khai thác biển chiếm 92%, khai thác xa bờ chiếm 49,4%, lại sản lương ven bờ chiếm 50,6% tổng sản lượng khai thác hải sản toàn quốc; Sản lượng khai thác hải sản vùng biển gần bờ tăng khoảng 1,1%/năm, vùng biển xa bờ khoảng 10,3%/năm ( 2001- 2010); Sản lượng vùng biển Vịnh Bắc Bộ có xu hương tăng từ 14,3% năm 2001 lên 17,45 năm 2010, lại vùng biển khác có xu hướng giảm nhẹ [69] Ngư dân nghề cá sử dụng lao động tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao, ngư dân hành nghề tự do, vãng lai chiếm 99% Nghiên cứu ngư dân miền trung có trình độ văn hóa thấp, mù chữ chiếm tỷ lệ cao (16,7% với ngư dân nghề cá 25,5% với ngư dân lặn [63] 1.1.2 Đặc điểm họ nghề đánh bắt hải sản nước ta Bảng 1.2 Tình hình họ nghề khai thác hải sản giai đoạn 2001-2010 Năm 2001 TT Hạng mục Năm 2010 % % Tốc độ tăng trung bình (%/năm) Họ lưới kéo 6761 22,5 22554 17,6 3,4 Họ lưới rê 18251 24,5 47312 36,8 11,2 Họ lưới vây 5736 7,7 6188 4,8 0,8 Họ nghề câu 14676 19,7 21896 17,0 4,5 Họ lưới vó mành 5811 7,8 9872 7,7 6,1 Họ nghề cố định 5587 7,5 4240 3,3 -3,0 Họ nghề khác 7673 10,3 16387 12,8 8,8 74.495 100 128.449 100 6,2 Tổng * Nguồn: theo Cục KT&BVNLTS- Tổng cục Thủy sản [69] Các loại nghề khai thác cá biển nước ta đa dạng, theo thống kê nay, có 20 loại nghề khác nhau, nghề đánh bắt cá xa bờ, bao gồm lưới kéo: 30,6%; lưới cản (lưới rê): 21,3%, nghề câu: 18,6%, nghề vây: 7,5% nghề khác 22,0% số lượng tàu thuyền [69] Đặc điểm họ nghề đánh bắt hải sản xa bờ khác phân bố khác tùy theo vùng, miền ngư trường đánh bắt, sau [24]: * Nghề lưới kéo Nghề lưới kéo phương thức đánh bắt chủ lực, chiếm khoảng 1/3 tổng số tàu thuyền đánh bắt Đánh bắt thủy sản sinh sống tầng đáy, đáy biển tương đối phẳng, độ sâu thường từ 20 - 100m Thường phải sử dụng tàu thuyền có công suất lớn, kéo lưới hình dạng túi, miệng túi mở lớn giềng phao trên, giềng chì hai cánh lưới hai bên cào sát đáy biển để bắt cá [24] * Nghề lưới vây Nghề lưới vây (còn gọi nghề vây rút chì) chiếm khoảng 17% tổng số tàu thuyền, chuyên đánh bắt loài cá tầng tầng loài cá nục, cá ngừ, cá cơm… phát đàn cá, dùng tàu thả lưới vây thành vòng tròn xung quanh đàn cá kéo dây rút gọn giềng chì để thắt kín đáy không cho đàn cá thoát xuống dưới, sau thu dần vào lưới, dồn cá vào lưới dùng vợt xúc cá lên tàu Nghề lưới vây dùng ánh sáng đánh bắt cá ban đêm gọi nghề lưới vây ánh sáng Mùa vụ đánh bắt từ tháng đến tháng hàng năm, lưới vây cá cơm đánh bắt đến tháng [24] * Nghề lưới cản Nghề lưới cản (còn gọi nghề lưới rê) nghề đánh bắt quan trọng, đánh bắt dựa nguyên tắc dùng lưới thả trôi chắn ngang hướng di chuyển đàn cá để cá mắc dính vào lưới (thân cá đóng vào mắt lưới) Có nghề lưới cản (lưới rê nilông), lưới rê cước, rê đáy, lưới chuồn Nghề lưới cản đánh bắt cá di chuyển tầng cá ngừ, cá thu, cá nục lớn Ngư trường đánh bắt rộng, từ vùng biển ven bờ đến vùng khơi [24] * Nghề mành đèn, mành chà Nghề mành đèn nghề truyền thống lâu đời, thường đánh bắt cá nhỏ ven bờ cá nục, cá trích, cá bạc má, mực ống, hoạt động vào ban đêm, dựa nguyên tắc dùng ánh sáng đèn măng sông đèn nê ông để thu hút đàn cá Ban đêm, đàn cá thường bị thu hút vào vùng ánh sáng Khi quan sát thấy đàn cá bị ánh sáng thu hút mạnh đến độ "say đèn", lựa chiều gió, hướng nước chảy thích hợp thả lưới giăng sẵn; sau di chuyển ánh sáng để dẫn đàn cá vào miệng lưới nhanh chóng cất lưới lên để bắt cá Nghề mành chà nghề truyền thống lâu đời, lợi dụng tập tính loài cá thường tập trung núp bóng gò, rạn, vật trôi nước, ngư dân thường thả gốc chà rạo dọc ven biển để thu hút loại cá nhỏ, đàn cá di chuyển qua, gặp gốc chà rạo chúng thường tụ tập lại để "dựa bóng" bắt mồi Khi thấy đàn cá tụ tập nhiều, người ta lựa chiều gió, hướng nước chảy thích hợp thả lưới mành để bắt cá [24] * Nghề câu khơi Nghề câu khơi thường đánh bắt loại cá nhám, cá mập để lấy vây cá (vi cá) làm hàng thủy sản xuất Tàu thuyền nghề câu khơi có công suất tới 155CV, có kết cấu vững chãi đủ sức chịu đựng sóng gió biển khơi dài ngày, chuyến biển có kéo dài tới - tuần Cấu tạo vàng câu gồm có dây câu chính, chiều dài có hàng chục số, dọc chiều dài thẻo câu có gắn lưỡi câu, chiều dài thẻo câu thay đổi tùy theo độ sâu tầng nước cá di chuyển Mồi câu loại cá nhỏ cá chuồn, cá nục móc vào lưỡi câu Khi trời bắt đầu tối người ta tiến hành móc mồi thả câu, nửa đêm sáng người ta bắt đầu thu câu, gỡ cá [24] * Nghề pha xúc Nghề pha xúc du nhập vào từ năm cuối thập kỷ 90 (thế kỷ XX) trở lại đây, chủ yếu đánh bắt đàn cá cơm xuất di chuyển theo dòng hải lưu vào sát ven bờ Nguyên lý đánh bắt nghề pha xúc sử dụng ánh sáng cực mạnh chùm đèn pha có công suất từ 5.000W - 10.000W để thu hút đàn cá lên gần mặt nước, dùng lưới để xúc cá lên thuyền Mùa vụ khai thác từ tháng đến tháng [24] * Nghề lặn biển Dụng cụ lặn đơn giản gồm máy nén khí đường ống dẫn khí Thợ lặn ngậm ống cao su cung cấp khí liên tục máy nén khí, nhờ thợ lặn lặn nước hàng để bắt loài cá, tôm hùm, ốc biển, hải sâm Ngư trường nghề lặn bắt hải sản gò rạn từ vùng ven bờ quần đảo khơi xa Trường Sa, Hoàng Sa [24] 1.1.3 Đặc điểm cấu tạo tàu đánh bắt hải sản xa bờ Đặc điểm cấu tạo tàu ảnh hưởng không nhỏ đến tính chất môi trường lao động ngư dân Do đặc điểm ngư dân việc thực trình lao động khai thác hoạt động khác sinh hoạt, ăn ngủ diễn tàu Đặc điểm cấu tạo, đặc điểm chất liệu ảnh hưởng nhiều đến điều kiện môi trường tàu, số vi khí hậu nhiệt độ, xạ nhiệt, ồn-rung số an toàn lao động kèm theo trơn trượt Tàu đánh bắt hải sản tàu có kết cấu tính phù hợp với yêu cầu hoạt động loại ngư cụ nhằm đạt hiệu đánh bắt cao Phân loại tàu thuyền đánh cá dựa vào yếu tố sau: Trang bị động lực: tàu đánh bắt xa bờ tàu có lắp máy với công suất trung bình – cao trở lên (theo quy định phải từ 90 CV trở lên) [15] Loại ngư cụ - Tàu thuyền làm nghề lưới kéo - Tàu thuyền làm nghề lưới vây - Tàu thuyền làm nghề lưới rê - Tàu thuyền làm nghề câu - Tàu thuyền làm nghề chụp mực Vật liệu vỏ tàu - Tàu vỏ gỗ - Tàu vỏ thép - Tàu vỏ xi măng lưới thép - Tàu vỏ composit Đặc điểm cấu tạo vỏ tàu ảnh hưởng quan trọng đến khả điều nhiệt, đến điều kiện vi khí hậu bên tàu Trong chất liệu vỏ tàu ảnh hưởng lớn đến khả hấp thụ, phản xạ nhiệt điều kiện xạ nhiệt biển nước ta cao, nước ta cấu tạo chủ yếu vỏ tàu chất liệu gỗ [69] 1.1.4 Tổ chức lao động ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ 10 Vấn đề tổ chức lao động hành trình biển có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người lao động Nghề đánh bắt hải sản Việt Nam mang tính chất nhỏ lẻ theo kinh nghiệm Trong suốt hành trình biển đánh bắt cá thời gian di chuyển tới ngư trường thời gian lao động, ngư dân thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn Thời gian đánh bắt hải sản lại thường đêm kéo dài phụ thuộc vào luồng cá, công việc đánh bắt Lao động dài ngày, thời gian làm việc kéo dài thường làm việc đêm gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người lao động Kết nghiên cứu Lê Hồng Minh (2012) cho thấy thời gian lao động trung bình ngày ngư dân 12,3 ± 1,9 giờ, nghỉ ca Mỗi chuyến biển đánh bắt xa bờ trung bình 19,5 ± 6,2 ngày Hầu hết ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ lao động vào ban đêm (86,1%) [37] Nghiên cứu Nguyễn Thị Yến (2007) ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ thuộc xã Lập Lễ, Hải Phòng thấy thời gian lao động trung bình ngày ngư dân dài (11,17 giờ), thời gian nghỉ ca chủ yếu lao động đêm (87,8%) [71] Lao động nặng nhọc môi trường khắc nghiệt, thời gian lao động kéo dài kết hợp với đảo lộn nhịp sinh học yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến sức khỏe ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ Mặt khác, tổ chức lao động tàu hành trình biển thường theo quy trình đơn điệu buồn tẻ, lặp lặp lại, gây buồn chán dẫn tới tình trạng căng thẳng tâm sinh lý, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe thuyền viên Như vậy, đánh bắt hải sản xa bờ ngành nghề truyền thống, lâu đời Trong giai đoạn có nhiều hứa hẹn thay đổi, trở thành ngành nghề khai thác đại dương quan trọng quốc gia có biển, có nước ta Nhiều vấn đề cần nghiên cứu thay đổi cấu lao động (sẽ không ngành nghề truyền thống đơn trước đây), yếu tố khoa học công nghệ chế tạo tàu, đánh bắt hải sản, công nghệ khai 92 15 3.5 15 Hiệu thay đổi kiến thức ngư dân xử lý bệnh, TNTT tàu 15 93 15 3.6 15 94 15 3.7 15 97 15 3.8 15 98 15 3.9 15 101 15 3.10 15 102 15 3.11 15 106 15 3.12 15 107 15 3.13 15 108 15 3.14 15 109 15 3.15 15 110 15 Sơ đồ .16 Tên sơ đồ 16 Trang 16 1.1 16 Chu trình lao động ngư dân đánh bắt xa bờ 16 16 2.1 16 Sơ đồ khung lý thuyết yếu tố tác động đến sức khỏe ngư dân 16 41 16 3.1 16 Sơ đồ mô hình hoạt động ban quản lý sức khỏe ngư dân 16 85 16 DANH MỤC HÌNH .17 Hình 17 Tên hình 17 Trang 17 1.1 17 Bản đồ vùng biển, thềm lục địa Việt Nam 17 12 17 2.1 17 Ngư trường Huyện Vân Đồn – Khu vực đánh bắt hải sản 17 39 17 2.2 17 42 17 2.3 17 42 17 2.4 17 Sơ đồ thiết kế nghiên cứu 17 43 17 DANH MỤC BẢNG 18 Bảng 19 Tên bảng .19 Trang 19 1.1 19 Cơ cấu tàu thuyền khai thác thủy sản theo vùng biển năm 2010 19 19 1.2 19 Tình hình họ nghề khai thác hải sản giai đoạn 2001-2010 .19 19 3.1 19 Đặc điểm vi khí hậu tàu đánh bắt hải sản xa bờ 19 67 19 3.2 19 Kết đo tiếng ồn vị trí làm việc tàu đỗ nghỉ 19 68 19 3.3 19 Kết đo tiếng ồn tàu tàu hành trình 19 68 19 3.4 19 Kết đo vận tốc rung vị trí tàu cảng 19 68 19 3.5 19 Kết đo độ rung đứng tàu hành trình .19 69 19 3.6 19 Độ chiếu sáng (lux) tàu đánh bắt hải sản xa bờ 19 69 19 3.7 19 Kết đo khí độc vị trí làm việc tàu 19 70 19 3.8 19 Đặc điểm nhân lực công suất tàu đánh bắt xa bờ 19 70 19 3.9 19 Thời gian lao động tàu 19 72 19 3.10 19 Chiều cao, cân năng, BMI ngư dân đánh bắt xa bờ 19 73 19 3.11 19 Biến đổi thính lực tạm thời ngư dân sau hành trình biển 19 73 19 3.12 19 Biến đổi cân nặng ngư dân sau hành trình biển 19 74 19 3.13 19 Biến đổi thị lực tạm thời ngư dân sau hành trình biển 19 74 19 3.14 19 Biến đổi stress thời điểm ngư dân sau hành trình biển 19 74 19 3.15 19 Đặc điểm bệnh ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ 19 75 19 3.16 19 Các triệu chứng ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ .19 75 19 3.17 19 Vị trí tình trạng tai nạn thương tích ngư dân .19 76 19 3.18 19 Nguyên nhân gây tai nạn thương tích ngư dân 19 77 19 3.19 19 Tai nạn thương tích ngư dân theo loại công việc .19 77 19 3.20 19 Vị trí xảy tai nạn thương tích ngư dân 19 78 19 3.21 19 Phân bố tai nạn, thương tích theo tuổi nghề .19 78 19 Bảng 19 Tên bảng .19 Trang 19 3.22 19 Bảo hộ lao động ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ 19 78 19 3.23 19 Kiến thức ngư dân an toàn vệ sinh lao động 19 79 19 3.24 19 Thuốc, trang bị y tế chủ tàu trang bị tàu .19 79 19 3.25 19 Thuốc, trang bị y tế cá nhân ngư dân mang theo tàu 19 80 19 3.26 19 Cách xử lý bệnh ngư dân đánh bắt xa bờ 19 80 19 3.27 19 Cách xử lý tai nạn, thương tích ngư dân đánh bắt xa bờ .19 81 19 3.28 19 Ý kiến ngư dân để xử lý bệnh tàu tốt 19 81 19 3.29 19 Thói quen ngư dân ảnh hưởng tới sức khoẻ 19 82 19 3.30 19 Điều kiện liên lạc, giải trí, vệ sinh ngư dân tàu 19 82 19 3.31 19 Chất lượng nước sinh hoạt tàu 19 83 19 3.32 19 Hiệu thay đổi kiến thức ngư dân sở để xử lý bệnh, tai nạn thương tích tàu .19 92 19 3.33 20 Hiệu thay đổi thái độ ngư dân phòng bệnh tàu .20 94 20 3.34 20 Hiệu thay đổi thái độ ngư dân phòng tai nạn lao động tàu 20 95 20 3.35 20 Hiệu thay đổi thái độ ngư dân nâng cao lực xử lý bệnh, tai nạn thương tích tàu 20 96 20 3.36 20 Hiệu thay đổi thực hành ngư dân phát bệnh, tai nạn thương tích tàu .20 99 20 3.37 20 Hiệu thay đổi kiến thức ngư dân dinh dưỡng- an toàn thực phẩm .20 100 20 3.38 20 Hiệu thay đổi thái độ ngư dân dinh dưỡng- an toàn thực phẩm .20 101 20 3.39 20 102 20 Bảng 20 Tên bảng .20 Trang 20 3.40 20 103 20 3.41 20 104 20 3.42 20 105 20 3.43 20 106 20 3.44 20 109 20 3.45 20 111 20 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Tên Biểu đồ Trang 1.1 Số lượng công suất tàu khai thác thủy sản Việt Nam 3.1 Phân bố tuổi nghề ngư dân tàu đánh bắt hải sản 71 xa bờ 3.2 Phân bố trình độ học vấn ngư dân 71 3.3 Phân bố ngư dân theo loại nghề đánh bắt xa bờ 72 3.4 Hiệu thay đổi kiến thức ngư dân phòng bệnh, 92 TNTT 3.5 Hiệu thay đổi kiến thức ngư dân xử lý bệnh, 93 TNTT tàu 3.6 Hiệu thay đổi kiến thức ngư dân phát 94 số bệnh, tình y tế thường gặp tàu 3.7 Hiệu thay đổi thực hành ngư dân phòng bệnh, 97 TNTT 3.8 Hiệu thay đổi thực hành ngư dân xử lý bệnh, 98 TNTT 3.9 Hiệu thay đổi kiến thức ngư dân lối sống lành 101 mạnh phòng bệnh 3.10 Hiệu thay đổi thực hành ngư dân Dinh 102 dưỡng- ATTP 3.11 Hiệu thay đổi mức độ cung cấp thông tin thường 106 xuyên chung tới ngư dân DD- ATTP 3.12 Hiệu thay đổi mức độ cung cấp thông tin thường 107 xuyên chung tới ngư dân nếp sống lành mạnh 3.13 Hiệu thay đổi mức độ cung cấp thông tin tới ngư dân 108 nếp sống lành mạnh theo nguồn thông tin cung cấp 3.14 Hiệu thay đổi mức độ cung cấp thông tin tới ngư dân 109 biện pháp bảo vệ sức khỏe theo nguồn thông tin cung cấp 3.15 Hiệu thay đổi mức độ hài lòng ngư dân 110 hoạt động CSSK DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 2.1 3.1 Tên sơ đồ Trang Chu trình lao động ngư dân đánh bắt xa bờ Sơ đồ khung lý thuyết yếu tố tác động đến sức khỏe 41 ngư dân Sơ đồ mô hình hoạt động ban quản lý sức khỏe ngư dân 85 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 Tên hình Bản đồ vùng biển, thềm lục địa Việt Nam Ngư trường Huyện Vân Đồn – Khu vực đánh bắt hải sản Mô hình nghiên cứu can thiệp Sơ đồ trình can thiệp kết kì vọng Sơ đồ thiết kế nghiên cứu Trang 12 39 42 42 43 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Tên bảng Trang Cơ cấu tàu thuyền khai thác thủy sản theo vùng biển năm 1.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 2010 Tình hình họ nghề khai thác hải sản giai đoạn 2001-2010 Đặc điểm vi khí hậu tàu đánh bắt hải sản xa bờ Kết đo tiếng ồn vị trí làm việc tàu đỗ nghỉ Kết đo tiếng ồn tàu tàu hành trình Kết đo vận tốc rung vị trí tàu cảng Kết đo độ rung đứng tàu hành trình Độ chiếu sáng (lux) tàu đánh bắt hải sản xa bờ Kết đo khí độc vị trí làm việc tàu Đặc điểm nhân lực công suất tàu đánh bắt xa bờ Thời gian lao động tàu Chiều cao, cân năng, BMI ngư dân đánh bắt xa bờ Biến đổi thính lực tạm thời ngư dân sau hành trình biển Biến đổi cân nặng ngư dân sau hành trình biển Biến đổi thị lực tạm thời ngư dân sau hành trình biển Biến đổi stress thời điểm ngư dân sau hành 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 Bảng 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 trình biển Đặc điểm bệnh ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ 75 Các triệu chứng ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ 75 Vị trí tình trạng tai nạn thương tích ngư dân 76 Nguyên nhân gây tai nạn thương tích ngư dân 77 Tai nạn thương tích ngư dân theo loại công việc 77 Vị trí xảy tai nạn thương tích ngư dân 78 Phân bố tai nạn, thương tích theo tuổi nghề 78 Tên bảng Trang Bảo hộ lao động ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ 78 Kiến thức ngư dân an toàn vệ sinh lao động 79 Thuốc, trang bị y tế chủ tàu trang bị tàu 79 Thuốc, trang bị y tế cá nhân ngư dân mang theo tàu 80 Cách xử lý bệnh ngư dân đánh bắt xa bờ 80 Cách xử lý tai nạn, thương tích ngư dân đánh 81 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 bắt xa bờ Ý kiến ngư dân để xử lý bệnh tàu tốt Thói quen ngư dân ảnh hưởng tới sức khoẻ Điều kiện liên lạc, giải trí, vệ sinh ngư dân tàu Chất lượng nước sinh hoạt tàu Hiệu thay đổi kiến thức ngư dân sở để xử lý 67 68 68 68 69 69 70 70 72 73 73 74 74 74 81 82 82 83 92 3.33 3.34 bệnh, tai nạn thương tích tàu Hiệu thay đổi thái độ ngư dân phòng bệnh tàu Hiệu thay đổi thái độ ngư dân phòng tai nạn lao 94 95 3.35 động tàu Hiệu thay đổi thái độ ngư dân nâng cao 96 3.36 lực xử lý bệnh, tai nạn thương tích tàu Hiệu thay đổi thực hành ngư dân phát 99 3.37 bệnh, tai nạn thương tích tàu Hiệu thay đổi kiến thức ngư dân dinh dưỡng- 100 3.38 an toàn thực phẩm Hiệu thay đổi thái độ ngư dân dinh dưỡng- an 101 3.39 toàn thực phẩm Hiệu thay đổi thái độ ngư dân lối sống lành 102 mạnh phòng bệnh Bảng Tên bảng Trang 3.40 Hiệu thay đổi thực hành ngư dân lối sống lành 103 3.41 mạnh Hiệu thay đổi chất lượng tủ thuốc, danh mục thuốc 104 3.42 trang bị y tế tàu Ý kiến đóng góp ngư dân sau can thiệp việc sử 105 3.43 dụng thuốc, trang bị y tế tàu Hiệu thay đổi mức độ cung cấp thông tin tới ngư dân 106 3.44 dinh dưỡng- an toàn thực phẩm theo nguồn thông tin cung cấp Hiệu thay đổi mức độ mong muốn tìm hiểu thêm 109 thông tin liên quan biện pháp bảo vệ chăm sóc 3.45 sức khỏe ngư dân Hiệu thay đổi mức độ lo lắng sức khỏe khơi ngư dân theo số yếu tố liên quan trực tiếp 111
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, ĐẶC ĐIỂM BỆNH TẬT, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA NGƯ DÂN ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ TẠI HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP, ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, ĐẶC ĐIỂM BỆNH TẬT, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA NGƯ DÂN ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ TẠI HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP, ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, ĐẶC ĐIỂM BỆNH TẬT, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA NGƯ DÂN ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ TẠI HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Điều kiện lao động, đặc điểm bệnh tật và chăm sóc sức khỏe của ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ tại huyện đảo Vân Đồn, Danh mục chữ viết tắt

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay