Slide Kinh tế phát triển chương 1 cô Bảo Trâm Đại học Ngoại thương

24 166 1
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 10:08

09/08/2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Giảng viên: Ths Hoàng Bảo Trâm GIỚI THIỆU CHUNG    Nội dung : chương Thời lượng: 15 buổi Tài liệu 09/08/2011 GIỚI THIỆU CHUNG  Hình thức kiểm tra tính điểm:  Điểm chuyên cần: 10%  Điểm kỳ (thuyết trình nhóm + kiểm tra) : 30%  Điểm cuối kỳ (trắc nghiệm máy) : 60% NỘI DUNG  CHƯƠNG I: Giới thiệu nước phát triển  CHƯƠNG II: Tổng quan kinh tế phát triển khung lý thuyết  CHƯƠNG III: Các lý thuyết tăng trưởng kinh tế  CHƯƠNG IV: Cơ cấu kinh tế mô hình chuyển dịch cấu kinh tế  CHƯƠNG V: Phúc lợi người phát triển 09/08/2011 CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG GIỚI THIỆU CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN N Ộ I D U N G Phân phối thu nhập thế giới Phân loại nước thế giới Sự đời nước phát triển Đặc điểm nước phát triển 09/08/2011 PHÂN PHỐI THU NHẬP TRÊN THẾ GIỚI 1.1 Phác hoạ mức sống nước phát triển phát triển  Năm 2001:  Với số dân khoảng tỷ người, tổng thu nhập quốc gia có thu nhập thấp trung bình (theo WB) đạt khoảng nghìn tỷ USD  Các nước thuộc nhóm có thu nhập cao tạo tổng thu nhập khoảng 25 nghìn tỷ USD với số dân tỷ người PHÁC HỌA MỨC SỐNG TRÊN THẾ GIỚI  Năm 2010:  Người dân nước Châu Âu đạt tuổi thọ trung bình 80  Tuổi thọ trung bình (tính từ lúc sinh) số nước châu Phi mức 50 năm  Tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh nước phát triển giảm tới 10/1000 trẻ  Ở nước có thu nhập trung bình, tỷ lệ mức xấp xỉ 20/1000 (thậm chí 80/1000 nước thuộc tiểu vùng Sahara) 09/08/2011 PHÂN PHỐI THU NHẬP TRÊN THẾ GIỚI Cuộc sống gia đình điển hình nông thôn châu Á Cuộc sống hàng ngày gia đình điển hình Bắc Mỹ Thu nhập TB: ~ 50.000 USD/năm Quy mô nhỏ: thành viên Căn hộ nhiều phòng thành phố nhà có vườn ven đô Tiện nghi nhà đầy đủ, đồ dùng đắt tiền nhập phù hợp Thức ăn phong phú với đặc sản như: hoa nhiệt đới, cà phê, thịt cá nhập Hai đứa học hành đầy đủ, học đại học chọn nghề yêu thích Tuổi thọ TB ~ 79 năm              Thu nhập TB: 250-300 USD, bao gồm thu nhập vật Gia đình thường có 8-10 người Họ nhà sống hộ tồi tàn có phòng, điện, nước hay hệ thống vệ sinh Người lớn chữ năm đến bay đứa trẻ có đứa đến trường học đến năm tiểu học Các thành viên gia đình thường dễ bị ốm bác sĩ chăm sóc Tuổi thọ TB xấp xỉ 60 tuổi PHÂN PHỐI THU NHẬP TRÊN THẾ GIỚI 10 1.2 Một số số liệu phân phối thu nhập Thế giới  Phân phối thu nhập Thế giới năm 2007 (GNI/người theo PP Atlas, nguồn: WB) GDP (tỷ USD) Dân số (triệu người) Thu nhập/ng (USD) Các nước có thu nhập trung bình thấp Toàn TG Các nước có thu nhập cao Giá trị tuyệt đối Giá trị tuyệt đối Tỷ trọng so với toàn TG Giá trị tuyệt đối Tỷ trọng so với toàn TG 54.347 40.197 74% 14.156 26% 6.612 1.056 16% 5.556 84% 7.958 37.566 2337 09/08/2011 PHÂN PHỐI THU NHẬP TRÊN THẾ GIỚI 11 PHÂN PHỐI THU NHẬP TRÊN THẾ GIỚI 12 09/08/2011 PHÂN PHỐI THU NHẬP TRÊN THẾ GIỚI 13  Khoảng cách thu nhập thế giới  Tỷ lệ thu nhập 20% dân số giàu và thu nhập 20% dân số nghèo ? Năm 1960 1970 1980 1991 2000 30 32 45 61 70 (Nguồn: Hayami, 2005) PHÂN PHỐI THU NHẬP TRÊN THẾ GIỚI 14  Năm 2008 09/08/2011 PHÂN LOẠI CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 15 2.1 Theo World Bank  Tiêu chí: GNI per capita → ba nhóm chính:  Thu nhập cao  Thu nhập trung bình    TN trung bình cao  TN trung bình thấp Thu nhập thấp Năm 2010: WB tiến hành phân nhóm 187 quốc gia thành viên 28 quốc gia khác (có số dân 30000) PHÂN LOẠI CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 16 World Bank’s classification of countries by income group (USD, World Bank AtlasMethod) 09/08/2011 PHÂN LOẠI CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 17 2.2 Theo UNDP  Tiêu chí: HDI  Chỉ số phát triển người - HDI nhà kinh tế học người Pakistan Mahbub ul Haq đưa năm 1990  HDI UNDP thức sử dụng từ năm 1993 Báo cáo phát triển người hàng năm PHÂN LOẠI CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 18  HDI số tổng hợp có tính đến khía cạnh khác “phát triển người”  HDI bao gồm:  thu nhập (tính theo PPP)  tuổi  tỷ thọ bình quân tính từ lúc sinh, lệ người biết chữ (trọng số 2/3) tỷ lệ nhập học trung bình cấp (1/3) 09/08/2011 PHÂN LOẠI CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 19   Theo đó, quốc gia chia thành nhóm:  Các nước có số HDI cao (từ 0,8 đến 1)  Các nước có số HDI trung bình (0,5 đến cận 0,8)  Các nước có số HDI thấp (dưới 0,5) Từ năm 2009, xếp hạng theo số HDI thực theo nhóm PHÂN LOẠI CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 20  Theo Báo cáo phát triển người 2010:     42 quốc gia xếp vào nhóm có số HDI cao (0.788 → 0.938): Na Uy, Australia, New Zealand, Mỹ, Ailen… 43 quốc gia xếp vào nhóm có số HDI cao (0.784 →0.677): Bahamas (43), Lithuani, Chile, Argentina, Kuwait… 42 quốc gia xếp vào nhóm có số HDI trung bình (0.488→0.669): Fiji (86), Turkmenistan, CH Domenica, China, El Salvador… 42 quốc gia xếp vào nhóm có số HDI thấp (0.140 →0.470): Kenya(128), Bangladesh, Ghana, Cameroun, Myanmar…… 10 09/08/2011 PHÂN LOẠI CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 21 HDI World map 2010 PHÂN LOẠI CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 22  Xếp hạng theo GNI/ ng theo HDI ? (Nguồn: Human Development Report 2010) 11 09/08/2011 PHÂN LOẠI CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 23 Xếp hạng theo GNI/ ng theo HDI ?  GNI per capita GNI rank HDI HDI rank Kuwait 55719 0, 771 47 Bahamas 25201 34 0,784 43 PHÂN LOẠI CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 24 2.3 Cách phân loại khác  Theo OECD Nước phát triển  Nước phát triển   Nước có thu nhập thấp  Nước có thu nhập trung bình  Nước xuất dầu mỏ (các nước thuộc OPEC)  Nước công nghiệp (NICs)  Theo IMF Nền kinh tế phát triển (advanced economies)  Nền kinh tế (emerging economies)  12 09/08/2011 PHÂN LOẠI CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 25 THẾ NÀO LÀ QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN? (1) Thu nhập bình quân đầu người thấp/ trung bình (2) Chỉ số phát triển người thấp trung bình SỰ XUẤT HIỆN THẾ GIỚI THỨ BA 26 3.1 Lịch sử hình thành  Thuật ngữ “Thế giới thứ ba” sử dụng lần vào năm 1952 nhà kinh tế học, nhân chủng học người Pháp Alfred Sauvy  Sử dụng rộng rãi từ sau Hội nghị Bandung, 1955  Thế giới thứ / Thế giới thứ ba ? 13 09/08/2011 SỰ XUẤT HIỆN THẾ GIỚI THỨ BA 27  Sự phân cực trị sau chiến tranh Thế giới thứ II  Thế giới thứ 1: khối nước tư chủ nghĩa có kinh tế phát triển mạnh  Thế giới thứ : nước mức phát triển trung bình, phần lớn thuộc khối xã hội chủ nghĩa  Thế giới thứ 3: nước lại đa số nước phát triển, giành độc lập sau nhiều năm/ nhiều thập niên thuộc địa nước phương Tây SỰ XUẤT HIỆN THẾ GIỚI THỨ BA 28 3.2 Các cách gọi khác  Thế giới Thứ ba / Thế giới Thứ nhất, Thứ hai (The Third World, First and Second World)  Các nước lạc hậu / Các nước tiên tiến (Backward and Advanced economies)  Các nước phát triển / Các nước phát triển (Less or under-developed and more or developed countries)  Các nước phát triển / Các nước phát triển (Developing and Developed countries)  Các nước vùng Nam>< nước vùng Bắc (the South and the North) 14 09/08/2011 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 29 4.1 Những điểm tương đồng  Mức sống thấp  Thu nhập thấp  Tỷ lệ nghèo đói mức cao  Hạn chế điều kiện sống tỷ lệ tiếp cận chất lượng dịch vụ công cộng (đặc biệt giáo dục, y tế…) ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 30 GNI per capita 2009 (PPP,international $) Low income 1,199 Middle income Lower middle income Upper middle income 6,357 4,758 12,479 Low & middle income East Asia & Pacific Europe & Central Asia Latin America & Caribbean Middle East & North Africa South Asia 5,586 5,989 12,628 Sub-Saharan Africa High income Euro area 10,342 7,927 2,972 1,996 36,473 33,829 (Source: World Development Indicators database, World Bank, 27 September 2010) 15 09/08/2011 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 31 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 32 Health expenditure per capita, PPP (constant 2005 international $) Benin 1995 46.56 2000 50.18 2005 62.99 2006 64.29 2007 64.35 Brazil 411.81 493.85 694.87 765.85 822.65 875.05 943.31 29.31 40.73 71.96 72.58 Cambodia 35.15 50.61 92.64 96.53 108.26 117.58 118.82 China 52.27 106.96 191.42 215.07 234.30 265.34 309.29 India 48.84 69.41 90.11 102.46 113.21 122.11 131.68 Cote d'Ivoire 69.64 76.47 67.04 87.07 82.24 2009 64.73 Burkina Faso 74.09 74.79 2008 61.47 88.47 87.60 86.25 Euro area 1772.28 2210.21 2876.19 3081.85 3235.86 3457.69 3615.82 Japan 1548.56 1969.04 2473.96 2574.22 2722.34 2817.31 2712.53 Switzerland 2554.92 3212.06 4003.47 4236.75 4559.07 4815.05 5071.90 United Kingdom 1345.11 1833.34 2693.69 2944.67 3007.55 3222.12 3399.19 United States 3747.69 4703.47 6258.60 6612.19 6928.13 7163.80 7410.16 (Source: World Development Indicator) 16 09/08/2011 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 33 1960 Infant mortality rate per 1,000 live births 1970 1980 1990 2000 2009 HIGH INCOME Euro area 35.84954 23.066 13.09066 7.758871 4.613703 3.406593 France 23.8 15.1 10.2 7.3 4.3 3.2 Germany 35 22.4 12.9 4.4 3.5 Australia 20.3 17.6 10.9 7.6 5.1 4.3 Canada 28 18.5 10.3 6.8 5.3 5.3 Japan 31.5 13.2 7.4 4.5 3.2 2.4 Monaco 6.7 3.9 3.4 United Kingdom 22.6 17.9 12.2 5.6 4.6 United States 25.9 20 12.5 9.3 7.1 6.8 MIDDLE INCOME Europe & Central Asia (developing only) 68.64309 55.42677 43.14339 32.44426 18.97707 Argentina 59.9 58.2 37.7 25 18.8 13 Bangladesh 162.5 158 136.7 102.3 65.6 41.2 China 82.8 46.1 36.8 29.8 16.6 India 160.4 126.2 103.2 83.8 67.6 50.3 Lao PDR 141.1 127.2 108.3 63.5 45.8 Thailand 102.2 71 46.4 26.5 17.3 12 Vietnam 44.6 39.1 23.6 19.5 Jamaica 56.5 47.6 36.7 27.7 26.8 25.9 Sub-Saharan Africa (all income levels) 133.1498 116.1388 109.4806 97.98216 80.77413 (Source: World Development Indicators database, World Bank, 27 September 2010) ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 34 Internet users (per 100 people) 1990 1995 Benin Brazil Burkina Faso Cambodia China India Cote d'Ivoire 2000 2005 2006 2007 2008 2009 0.225 1.271 1.538 1.787 1.847 2.238 2.871 21.023 28.178 30.884 37.520 39.200 0.077 0.470 0.633 0.747 0.919 1.131 0.047 0.317 0.468 0.489 0.508 0.527 0.005 1.782 8.579 10.601 16.130 22.496 28.841 0.027 0.541 2.467 2.901 4.090 4.540 5.306 0 0.231 1.039 1.525 2.236 3.205 4.593 Euro area 0.074 1.704 22.813 51.552 54.992 61.395 64.943 67.344 Hong Kong SAR, China 0.000 3.249 27.835 61.420 65.352 57.197 59.101 61.396 Japan 0.020 1.594 29.952 66.751 68.521 74.082 75.157 77.723 Switzerland 0.596 3.551 47.888 68.261 70.828 66.490 68.872 70.882 United Kingdom 0.087 1.896 26.829 69.619 68.785 74.990 78.165 83.188 United States 0.801 9.389 43.945 69.574 70.571 73.521 75.772 78.139 0.105 (Source: World Development Indicators database, World Bank) 17 09/08/2011 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 35  Tỷ lệ tích lũy thấp Với mức thu nhập thấp, người dân nước phát triển phải giành phần lớn thu nhập để chi tiêu cho nhu cầu lương thực, quần áo, nhà ở, v.v… ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 36  Trình độ kỹ thuật hạn chế ? (biểu hiện, ng nhân )  Năng suất lao động thấp ?(ng nhân )  Tốc độ tăng dân số nhanh ? (biểu hiện, ng nhân ) 18 09/08/2011 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 37 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 38 19 09/08/2011 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 39  Gánh nặng người ăn theo = Số trẻ em 15 tuổi người già 65 tuổi  Số trẻ em 15 tuổi chiếm gần nửa tổng số dân nước phát triển, tỷ lệ nước phát triển gần 1/4 tổng số dân  Toàn gánh nặng ăn theo ( già lẫn trẻ ) nước phát triển chiếm tỷ lệ gần 1/2 dân số, nước phát triển nhóm chiếm 1/3 dân số  Ở nước phát triển có 90% số người ăn theo trẻ em, nước phát triển tỷ lệ 66% ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 40  Tỷ lệ thất nghiệp thiếu việc làm cao  Phụ thuộc đáng kể vào sản xuất nông nghiệp xuất sản phẩm thô  Thị trường không hoàn hảo thiếu thông tin  Chịu phụ thuộc dễ bị tổn thương/thua thiệt quan hệ quốc tế 20 09/08/2011 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 41 4.1 Những điểm khác biệt  Quy mô đất nước (dân số, diện tích) → Lợi ? Bất lợi ? ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 42  Hoàn cảnh lịch sử Nước ĐPT Nước đô hộ Năm giành độc lập Indonesia Hà Lan 1945 Việt Nam Pháp 1945 Chile Tây Ban Nha 1844 (được công nhận) Perou Tây Ban Nha 1821 Rwanda Bỉ 1962 CHDC Congo Bỉ 1960 21 09/08/2011 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 43  Nguồn lực  Tài nguyên thiên nhiên : vị trí địa lý, khí hậu, nguồn nước, khoáng sản…  Lao động : qui mô ? Chất lượng ?  Vốn : dung lượng vốn ? Vốn bq lao động ? Mức độ tích lũy vốn ?  Cơ cấu kinh tế : cấu khu vực, cấu ngành  Cơ cấu khu vực: Nhà nước / Tư nhân  Cơ cấu ngành: NN/ CN/ DV ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 44 22 09/08/2011 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 45 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 46     Mức độ phụ thuộc vào bên kinh tế, trị văn hóa Thuần nhất/ đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ Văn hóa kinh doanh …vv… 23 09/08/2011 VÒNG LUẨN QUẨN CỦA SỰ ĐÓI NGHÈO 47  Từ phía cung VÒNG LUẨN QUẨN CỦA SỰ ĐÓI NGHÈO 48  Từ phía cầu 24 [...]... 875.05 943. 31 29. 31 40.73 71. 96 72.58 Cambodia 35 .15 50. 61 92.64 96.53 10 8.26 11 7.58 11 8.82 China 52.27 10 6.96 19 1.42 215 .07 234.30 265.34 309.29 India 48.84 69. 41 90 .11 10 2.46 11 3. 21 122 .11 13 1.68 Cote d'Ivoire 69.64 76.47 67.04 87.07 82.24 2009 64.73 Burkina Faso 74.09 74.79 2008 61. 47 88.47 87.60 86.25 Euro area 17 72.28 2 210 . 21 2876 .19 30 81. 85 3235.86 3457.69 3 615 .82 Japan 15 48.56 19 69.04 2473.96... 18 .97707 Argentina 59.9 58.2 37.7 25 18 .8 13 Bangladesh 16 2.5 15 8 13 6.7 10 2.3 65.6 41. 2 China 82.8 46 .1 36.8 29.8 16 .6 India 16 0.4 12 6.2 10 3.2 83.8 67.6 50.3 Lao PDR 14 1 .1 127.2 10 8.3 63.5 45.8 Thailand 10 2.2 71 46.4 26.5 17 .3 12 Vietnam 44.6 39 .1 23.6 19 .5 Jamaica 56.5 47.6 36.7 27.7 26.8 25.9 Sub-Saharan Africa (all income levels) 13 3 .14 98 11 6 .13 88 10 9.4806 97.98 216 80.77 413 (Source: World Development Indicators... 2574.22 2722.34 2 817 . 31 2 712 .53 Switzerland 2554.92 3 212 .06 4003.47 4236.75 4559.07 4 815 .05 50 71. 90 United Kingdom 13 45 .11 18 33.34 2693.69 2944.67 3007.55 3222 .12 3399 .19 United States 3747.69 4703.47 6258.60 6 612 .19 6928 .13 716 3.80 7 410 .16 (Source: World Development Indicator) 16 09/08/2 011 4 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 33 19 60 Infant mortality rate per 1, 000 live births 19 70 19 80 19 90 2000 2009... 2 010 ) 4 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 34 Internet users (per 10 0 people) 19 90 19 95 Benin 0 Brazil 0 Burkina Faso Cambodia China 0 India Cote d'Ivoire 2000 2005 2006 2007 2008 2009 0.225 1. 2 71 1.538 1. 787 1. 847 2.238 2.8 71 21. 023 28 .17 8 30.884 37.520 39.200 0 0.077 0.470 0.633 0.747 0. 919 1. 1 31 0 0.047 0. 317 0.468 0.489 0.508 0.527 0.005 1. 782 8.579 10 .6 01 16 .13 0 22.496 28.8 41 0 0.027 0.5 41. .. 2.467 2.9 01 4.090 4.540 5.306 0 0 0.2 31 1.039 1. 525 2.236 3.205 4.593 Euro area 0.074 1. 704 22. 813 51. 552 54.992 61. 395 64.943 67.344 Hong Kong SAR, China 0.000 3.249 27.835 61. 420 65.352 57 .19 7 59 .10 1 61. 396 Japan 0.020 1. 594 29.952 66.7 51 68.5 21 74.082 75 .15 7 77.723 Switzerland 0.596 3.5 51 47.888 68.2 61 70.828 66.490 68.872 70.882 United Kingdom 0.087 1. 896 26.829 69. 619 68.785 74.990 78 .16 5 83 .18 8 United... 23.066 13 .09066 7.7588 71 4. 613 703 3.406593 France 23.8 15 .1 10.2 7.3 4.3 3.2 Germany 35 22.4 12 .9 7 4.4 3.5 Australia 20.3 17 .6 10 .9 7.6 5 .1 4.3 Canada 28 18 .5 10 .3 6.8 5.3 5.3 Japan 31. 5 13 .2 7.4 4.5 3.2 2.4 Monaco 6.7 3.9 3.4 United Kingdom 22.6 17 .9 12 .2 8 5.6 4.6 United States 25.9 20 12 .5 9.3 7 .1 6.8 MIDDLE INCOME Europe & Central Asia (developing only) 68.64309 55.42677 43 .14 339 32.44426 18 .97707... (biểu hiện, ng nhân ) 18 09/08/2 011 4 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 37 4 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 38 19 09/08/2 011 4 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 39  Gánh nặng người ăn theo = Số trẻ em dưới 15 tuổi và người già trên 65 tuổi  Số trẻ em dưới 15 tuổi chiếm gần một nửa tổng số dân ở các nước đang phát triển, tỷ lệ này ở các nước phát triển chỉ gần bằng 1/ 4 tổng số dân  Toàn... 10 ,342 7,927 2,972 1, 996 36,473 33,829 (Source: World Development Indicators database, World Bank, 27 September 2 010 ) 15 09/08/2 011 4 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 31 4 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 32 Health expenditure per capita, PPP (constant 2005 international $) Benin 19 95 46.56 2000 50 .18 2005 62.99 2006 64.29 2007 64.35 Brazil 411 . 81 493.85 694.87 765.85 822.65 875.05 943. 31. .. khác  Theo OECD Nước phát triển  Nước đang phát triển   Nước có thu nhập thấp  Nước có thu nhập trung bình  Nước xuất khẩu dầu mỏ (các nước thuộc OPEC)  Nước công nghiệp mới (NICs)  Theo IMF Nền kinh tế phát triển (advanced economies)  Nền kinh tế mới nổi (emerging economies)  12 09/08/2 011 2 PHÂN LOẠI CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 25 THẾ NÀO LÀ QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN? (1) Thu nhập bình quân đầu... tổn thương/ thua thiệt trong quan hệ quốc tế 20 09/08/2 011 4 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 41 4 .1 Những điểm khác biệt  Quy mô đất nước (dân số, diện tích) → Lợi thế ? Bất lợi ? 4 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 42  Hoàn cảnh lịch sử Nước ĐPT Nước đô hộ Năm giành độc lập Indonesia Hà Lan 19 45 Việt Nam Pháp 19 45 Chile Tây Ban Nha 18 44 (được công nhận) Perou Tây Ban Nha 18 21 Rwanda Bỉ 19 62
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Kinh tế phát triển chương 1 cô Bảo Trâm Đại học Ngoại thương, Slide Kinh tế phát triển chương 1 cô Bảo Trâm Đại học Ngoại thương, Slide Kinh tế phát triển chương 1 cô Bảo Trâm Đại học Ngoại thương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay