Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung, sát nhau ở đàn lợn nái sinh sản tại trại lợn ông Lương xã Ngọc Châu huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang, so sánh hiệu lực điều trị của thuốc vilamoks – LA và mutibio.

70 240 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 09:32

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - HOÀNG THỊ HIỆP Tên đề tài: THEO DÕI TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG, SÁT NHAU Ở ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI LỢN ÔNG LUƠNG XÃ NGỌC CHÂU, HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG, SO SÁNH HIỆU LỰC ĐIỀU TRỊ CỦA THUỐC VILAMOKS - LA VÀ MUTIBIO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2011 - 2015 Thái Nguyên – năm 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - HOÀNG THỊ HIỆP Tên đề tài: THEO DÕI TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG, SÁT NHAU Ở ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI LỢN ÔNG LUƠNG XÃ NGỌC CHÂU, HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG, SO SÁNH HIỆU LỰC ĐIỀU TRỊ CỦA THUỐC VILAMOKS - LA VÀ MUTIBIO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Lớp: 43B Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2011- 2015 Giảng viên hƣớng dẫn: ThS La Văn Công Thái Nguyên - năm 2015 i LỜI CẢM ƠN Quãng thời gian học tập rèn luyện trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên thực tập tốt nghiệp sở nhờ sợ giúp đỡ thầy giáo hướng dẫn, bác chủ trại, bạn bè nỗ lực thân hoàn thành đợt thực tập Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban Chủ nhiệm khoa Chăn nuôi – Thú y, tới thầy giáo, cô giáo tận tình dìu dắt suốt thời gian học tập Trường Đặc biệt xin cảm ơn quan tâm, giúp đỡ thầy giáo Th.S La Văn Công người tận tình dìu dắt suốt trình thực tập giúp đỡ hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Cũng qua đây, cho phép gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bác Ngô Xuân Lương toàn thể gia đình ban lãnh đạo toàn cán công nhân viên công tác xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện giúp đỡ trình thực tập sở Cuối xin bày tỏ lòng biết ơn, cảm ơn gia đình bạn bè bên động viên giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để học tập hoàn thành tốt trình thực tập Thái Nguyên, ngày tháng Sinh Viên Hoàng Thị Hiệp năm 2015 ii LỜI NÓI ĐẦU Để hoàn thành chương trình đào tạo Nhà trường, thực phương châm học đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn sản xuất, thực tập tốt nghiệp giai đoạn cuối toàn chương trình học tập tất trường Đại học nói chung trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên nói riêng Giai đoạn thực tập chiếm vị trí quan trọng sinh viên trước trường Đây khoảng thời gian để sinh viên củng cố hệ thống hóa toàn kiến thức học, đồng thời giúp sinh viên làm quen với thực tiễn sản xuất từ nâng cao trình độ chuyên môn, nắm phương thức tổ chức tiến hành công việc nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, tạo cho sinh viên có tác phong làm việc đắn, sáng tạo để trường trở thành người cán chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần xứng đáng vào nghiệp phát triển đất nước Xuất phát từ quan điểm đồng ý khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Được trí giáo viên hướng dẫn tiếp nhận sở, tiến hành thực đề tài: “Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung, sát đàn lợn nái sinh sản trại lợn ông Lương xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, so sánh hiệu lực điều trị thuốc vilamoks – LA mutibio” Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức chuyên môn nhiều hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp không tránh khỏi hạn chế thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp để khóa luận hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Một số tiêu chí phân biệt thể viêm tử cung 17 Bảng 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm .31 Bảng 4.1: Kết thực công tác vệ sinh chăn nuôi 35 Bảng 4.2: Lịch tiêm phòng cho đàn lợn thịt trại 36 Bảng 4.3: Lịch tiêm phòng cho đàn lợn lợn nái trại .36 Bảng 4.4: Kết công tác phục vụ sản xuất 43 Bảng 4.5:Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, sát đàn lợn nái nuôi trại 44 Bảng 4.6:Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, sát đàn lợn nái theo giống,dòng 45 Bảng 4.7: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, sát đàn lợn nái theo lứa đẻ 47 Bảng 4.8:Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, sát theo loại lợn nái 48 Bảng 4.9:Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, sát đàn lợn nái theo tháng năm 49 Bảng 4.10:Một số triệu chứng điển hình bệnh viêm tử cung, sát đàn lợn nái 51 Bảng 4.11:Kết điều trị bệnh viêm tử cung, sát sở thực tập 52 Bảng 4.12: Ảnh hưởng bệnh viêm tử cung, sát đến khả sinh sản lợn nái nuôi trại 53 Bảng 4.13:Chi phí sử dụng thuốc hiệu sử dụng điều trị 54 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT HTNC: Huyết ngựa chửa MMA : Mastitis Metritis Agalactia - Hội chứng viêm vú, viêm tử cung sữa PRRS: Porcine reproductive and respiratory syndrome Hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp lợn TT : Thể trọng VTM: Vitamin ATP: Adenosine triphosphate cs: cộng ĐVT: Đơn vị tính LMLM: Lở mồm long móng Nxb: Nhà xuất STT: Số thứ tự Tr: Trang v MỤC LỤC Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Đặc điểm sinh trưởng phát triển lợn nái 2.1.2 Đặc điểm sinh lý, sinh sản lợn nái 2.1.3 Một số hiểu biết trình viêm 2.1.4 Hậu phản ứng tuần hoàn phản ứng tế bào viêm 10 2.1.5 Một số vi khuẩn gây viêm đường sinh dục lợn nái 11 2.1.6 Một số bệnh sản khoa thường gặp lợn 12 2.1.7 Những hiểu biết thuốc phòng trị bệnh sử dụng đề tài 22 2.1.8 Hiểu biết bệnh viêm tử cung, sát lợn nái 24 2.1.9 Nguyên tắc phòng điều trị bệnh viêm tử cung, sát 25 2.2 Tình hình nghiên cứu giới nước 26 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 26 2.2.2 Tình hình nghiên cứu giới 28 PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Đối tượng nghiên cứu 29 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 29 3.3 Nội dung nghiên cứu 29 3.4 Phương pháp nghiên cứu tiêu theo dõi 29 3.4.1 Các tiêu theo dõi 29 vi 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu 30 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Kết công tác phục vụ sản xuất 34 4.1.1 Công tác chăn nuôi 34 4.1.2 Công tác thú y 34 4.1.3 Công tác khác 41 4.2 Kết nghiên cứu đề tài 44 4.2.1 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, sát đàn lợn nái nuôi trại gia đình ông Lương 44 4.2.2 Một số triệu chứng điển hình bệnh viêm tử cung, sát đàn lợn nái 50 4.2.3 Kết điều trị bệnh viêm tử cung, sát lợn nái sở thực tập 51 4.2.4 Ảnh hưởng bệnh viêm tử cung, sát đến khả sinh sản lợn nái nuôi trại 53 4.2.5 Chi phí sử dụng thuốc hiệu sử dụng điều trị 54 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Đề nghị 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong vài năm gần đây, chăn nuôi lợn giữ vị rí quan trọng ngành nông nghiệp Việt Nam Con lợn xếp hàng đầu số vật nuôi, cung cấp phần lớn thực phẩm cho nhân dân phân bón cho sản xuất nông nghiệp Ngày chăn nuôi lợn có tầm quan trọng đặc biệt tăng kim ngạch xuất khẩu, nguồn thu nhập ngoại tệ đáng kể cho kinh tế quốc dân Để cung cấp lợn giống cho nhu cầu chăn nuôi trang trại nông hộ việc phát triển đàn lợn nái sinh sản việc làm cần thiết Tuy vậy, trở ngại lớn chăn nuôi lợn nái sinh sản dịch bệnh xảy phổ biến gây nhiều thiệt hại cho đàn lợn nái nuôi tập trung trang trại nuôi nhỏ lẻ hộ gia đình Đối với lợn nái, lợn ngoại chăn nuôi theo phương thức công nghiệp tỷ lệ mắc bệnh sinh sản xuất ngày nhiều khả thích nghi đàn lợn nái ngoại với điều kiện khí hậu nước ta Mặt khác, trình sinh đẻ, lợn nái dễ bị loại vi khuẩn Streptococcus, Staphylococcus, E.coli…xâm nhập gây nhiễm trùng sau đẻ viêm âm đạo, viêm âm môn,…đặc biệt hay gặp bệnh viêm tử cung, bệnh ảnh hưởng trực tiếp tới khả sinh sản lợn mẹ Nếu điều trị không kịp thời, bệnh viêm tử cung dẫn tới bệnh kế phát như: viêm vú, sữa, rối loạn sinh sản, chậm sinh, vô sinh, viêm phúc mạc dẫn đến nhiễm trùng huyết chết Vì vậy, lợn mắc bệnh viêm tử cung, sát đẻ khó…luôn vấn đề cần quan tâm trại chăn nuôi Bệnh gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi lợn làm giảm suất sinh sản, khả sinh sản, chết thai, tiêu thai, tỷ lệ thụ thai thấp nguồn kế phát bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho đàn lợn trại Để có thêm kinh nghiệm thực tiễn chăn nuôi lợn nái sinh sản, nâng cao tay nghề, trau dồi kinh nghiệm, củng cố lý thuyết học trường Được trí thầy giáo hướng dẫn, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung, sát đàn lợn nái sinh sản trại lợn ông Luơng xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, so sánh hiệu lực điều trị thuốc vilamoks – LA mutibio” 1.2 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung, sát đàn lợn nái sinh sản trại lợn ông Lương thuộc xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - So sánh hiệu lực điều trị thuốc vilamoks – LA mutibio - Xác định mức độ ảnh hưởng bệnh tới số tiêu suất sinh sản lợn nái - Tìm biện pháp tốt để phòng điều trị bệnh viêm tử cung, sát trại 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học - Qua tiếp cận thực tế trại điều kiện để nâng cao tay nghề, rèn luyện kỹ - Vận dụng kiến thức học vào thực tiễn, học tập bổ sung thêm kiến thức - Kết đề tài dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho nhà khoa học nghiên cứu lĩnh vực chăn nuôi thú y 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Qua điều tra nắm bắt tình hình mắc bệnh viêm tử cung, sát đàn lợn nái trại - Đánh giá hiệu lực hai loại thuốc sử dụng, từ đưa phác đồ điều trị hiệu bệnh viêm tử cung, sát - Đưa biện pháp phòng bệnh thích hợp để hạn chế dịch bệnh bùng phát - Có đủ khả chẩn đoán, điều trị bệnh viêm tử cung, sát số bệnh thông thường lợn 48 Nguyên nhân dẫn đến lợn đẻ lứa – có tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung cao lợn đẻ lứa – nái đẻ lứa đầu, khung xương chậu hẹp nên dẫn đến tượng đẻ khó, phải can thiệp tay dụng cụ trợ sản, gây tổn thương niêm mạc tử cung dẫn đến viêm Đối với lợn nái đẻ lứa trở lên lợn nái già , sức khỏe sức đề kháng lợn nái giảm sút, sức rặn đẻ yếu, co bóp tử cung giảm nên dễ bị sát sát nguyên nhân kế phát gây viêm tử cung 4.2.1.4 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, sát theo loại lợn nái Để đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung sát theo loại lợn nái nuôi trại lợn ông Lương, theo dõi tổng số 410 nái Kết theo dõi trình bày bảng 4.8 Bảng 4.8: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, sát theo loại lợn nái Tên bệnh Bệnh viêm tử Bệnh sát cung Số nái Số nái Tỷ lệ Tỷ lệ mắc bệnh mắc bệnh (%) (%) (con) (con) 98 53,26 3,06 STT Loại lợn nái Số nái theo dõi (con) Lợn nái kiểm định 184 Lợn nái 155 25 16,12 1,29 Lợn nái hạt nhân Tính chung 71 7,04 2,81 410 128 31,21 1,70 Từ bảng 4.8 ta thấy: tỷ lệ lợn nái kiểm định mắc bệnh viêm tử cung, sát cao 53,26% 3,06% Thấp tỷ lệ lợn nái bảnmắc bệnh viêm tử cung chiếm 16,12%và bệnh sát tỷ lệ mắc bệnh thấp 1,29% Lợn nái hạt nhân tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung thấp 7,04%, tỷ lệ mắc bệnh sát 2,81% 49 Nguyên nhân nái kiểm định đẻ lứa 1, thường sảy trường hợp đẻ khó, cần hỗ trợ dụng cụ trợ sản Nên dễ gây tổn thương quan sinh dục, tạo hội cho vi khuẩn gây bệnh xâm nhập có tỷ lệ mắc bệnh cao Nái nái hạt nhân có tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, sát thấp khả sinh sản lợn nái vào giai đoạn ổn định, sức khỏe tốt, tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung sát thấp nái giai đoạn kiểm định.Mặt khác, tỷ lệ lợn kiểm định mắc bệnh viêm tử cung cao phối giống không kỹ thuật, dụng cụ thụ tinh không vô trùng…đều nguyên nhân dẫn đến tăng cao tỷ lệ mắc bệnh Như số lứa đẻ, thời gian nuôi, kỹ thuật đỡ đẻ, chăm sóc nuôi dưỡng…đều ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung sát lợn nái 4.2.1.5 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, sát lợn nái theo tháng năm Để đánh giá diễn biến tình hình mắc bệnh sinh sản qua tháng năm, theo dõi vòng tháng (từ tháng 6/2015 đến tháng 10/2015) Kết theo dõi thể bảng 4.9 Bảng 4.9: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, sát đàn lợn nái theo tháng năm Chỉ tiêu Số nái theo dõi (con) Tháng theo dõi Viêm tử cung Số nái Tỷ lệ mắc mắc bệnh (%) (con) Sát Số nái mắc bệnh (con) Tỷ lệ mắc (%) 43 9,30 2,32 127 52 40,94 1,57 84 23 27,38 1,19 64 16 25,00 1,56 10 92 33 35,86 2,17 Tổng 410 128 31,21 1,70 50 Từ bảng 4.9 thấy: Đàn lợn nái có tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, sát cao tập trung vào tháng 7, tháng 10 Cụ thể tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung tháng 7, 10 40,94% 35,86%, tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung tháng thấp 9,30%, tháng 8, tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung tương đương 27,38% 25% Tỷ lệ mắc bệnh sát tháng 7, 8, tương đương 1,57%, 1,19% 1,56%, tỷ lệ mắc bệnh sát tháng tháng 10 cao tương ứng 2,32% 2,17% Sở dĩ tháng 7, tháng 10, đàn nái có tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung, sát cao là giai đoạn thời tiết chuyển mùa, thời tiết thay đổi đột ngột lúc nóng ẩm, mưa nhiều, lúc se lạnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe lợn nái Từ tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển mạnh gây bệnh Do vậy, chăn nuôi lợn nái muốn hạn chế tỷ lệ mắc bệnh, cần áp dụng biện pháp khống chế điều kiện tiểu khí hậu chuồng nuôi cho phù hợp, tránh thay đổi đột ngột ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sức đề kháng lợn 4.2.2 Một số triệu chứng điển hình bệnh viêm tử cung, sát đàn lợn nái Qua thời gian thực tập tiến hành theo dõi trực tiếp 410 lợn nái, qua quan sát thu số triệu chứng lâm sàng chủ yếu lợn bị bệnh viêm tử cung, sát nuôi trại lợn ông Lương, kết trình bày bảng 4.10 51 Bảng 4.10: Một số triệu chứng điển hình bệnh viêm tử cung, sát đàn lợn nái Tên bệnh Số lợn theo dõi (con) Số lợn Số lợn mắc Triệu chứng lâm sàng bệnh chủ yếu (con) có biểu lâm Tỷ lệ (%) sàng - Âm hộ sung đỏ tấy Viêm tử cung - Nằm úp bầu vú 410 128 - Mệt mỏi bỏ ăn 128 100 100 - Sốt - Dịch có lẫn máu - Dịch màu nâu Sát 410 - Lợn uống nhiều nước - Than nhiệt tăng Qua bảng 4.10 cho thấy: Lợn mắc bệnh viêm tử cung trại có triệu chứng lâm sàng bệnh sau: mệt mỏi, sốt, bỏ ăn, âm hộ bị sưng tấy có dịch chảy từ âm đạo ngoài, sản lượng sữa giảm tỷ lệ lợn có triệu chứng lâm sàng bệnh cao 100% Đối với bệnh sát có triệu chứng lâm sàng chủ yếu dịch màu nâu lợn uống nước nhiều, thân nhiệt tăng, lợn có biểu đau đớn, tỷ lệ lợn có triệu chứng lâm sàng 100% 4.2.3 Kết điều trị bệnh viêm tử cung, sát lợn nái sở thực tập Chúng tiến hành thử nghiệm hiệu lực loại thuốc vilamoks - LA multibio bệnh viêm tử cung sát Kết trình bày bảng 4.11 52 Bảng 4.11: Kết điều trị bệnh viêm tử cung, sát sở thực tập Tên bệnh Viêm tử cung Sát Thời gian Tỷ lệ điều khỏi trị bệnh trung (%) bình (ngày) Số điều trị (con) Số khỏi bệnh (con) vilamokf 1mg/10kg/TT - LA 67 67 100 3,56 Phác đồ mutibio 1ml/10kg/TT 61 61 100 2,93 Phác đồ vilamokf 1ml/10kg/TT - LA 4 100 3,25 Phác đồ mutibio 3 100 3,33 Phác đồ điều trị Tên thuốc điều trị Phác đồ Liều lƣợng (ml) 1ml/10kg/TT Kết bảng 4.11 cho thấy: Sử dụng phác đồ để điều trị bệnh đường sinh sản Bệnh viêm tử cung 128 nái mắc bệnh, bệnh sát Việc sử dụng phác đồ với hai loại thuốc khsáng sinh vilamoks - LA Multibio điều trị cho hai bệnh viêm tử cung sát xảy lợn nái ngoại nuôi trại cho tỷ lệ khỏi 100% Như hiệu lực hai loại thuốc vilamoks - LA multibio điều trị bệnh sát bệnh viêm tử cung cao Điều cho thấy phát bệnh việc lựa chọn loại thuốc để điều trị quan trọng, thuốc điều trị phải bệnh phải loại thuốc có hiệu lực điều trị cao, không nhờn thuốc với loại vi khuẩn gây bệnh, có kết điều trị cao từ hiệu điều trị nâng lên Đối với bệnh viêm tử cung: điều trị 67 nái thuốc vilamoks – LA với liệu trình ngày tỷ lệ khỏi bệnh 100% 61 nái thuốc Mutibio với liệu trình ngày cho tỷ lệ khỏi 100% 53 Đối với bệnh sát nhau: điều trị nái thuốc vilamoks – LA với liệu trình ngày mutibio với liệu trình ngày tỷ lệ khỏi đạt 100% Như để giảm thời gian điều trị sử dụng thuốc vilamoks – LA điều trị bệnh viêm tử cung thuốc mutibio điều trị bệnh sát rút ngắn thời gian điều trị bệnh 4.2.4 Ảnh hưởng bệnh viêm tử cung, sát đến khả sinh sản lợn nái nuôi trại Để biết ảnh hưởng bệnh viêm tử cung, sát đến khả sinh sản lợn nái nuôi trại, tiến hành theo dõi 128 nái mắc bệnh viêm tử cung nái mắc bệnh sát Kết trình bày bảng 4.12 Bảng 4.12: Ảnh hƣởng bệnh viêm tử cung, sát đến khả sinh sản lợn nái nuôi trại Thời Số nái Số nái gian điều theo dõi động dục trị trung (con) lại (con) bình (ngày) Số nái phối đạt (con) Tỷ lệ phối đạt (%) STT Tên bệnh Viêm tử cung 410 128 3,26 126 98,43 Sát 410 3,28 85,71 410 135 3,26 132 97,77 Tính chung Số liệu bảng 4.12 cho thấy: Trong 128 nái mắc bệnh viêm tử cung 128 nái động dục trở lại, nái mắc bệnh sát có nái động dục trở lại Thời gian điều trị trung bình nái mắc bệnh viêm tử cung, 3,26 ngày, nái mắc bệnh sát 3,28 ngày 54 Trong 128 nái mắc bệnh viêm tử cung phối đạt 126 con, tỷ lệ 98,43%, nái mắc bệnh sát phối đạt con, tỷ lệ 85,71% Như bệnh sát viêm tử cung sau điều trị khỏi không ảnh hửng đến chu kỳ động dục lợn nái có ảnh hưởng đến khả thụ thai lợn quan sinh dục cuả lợn chưa hoàn toàn bình thường 4.2.5 Chi phí sử dụng thuốc hiệu sử dụng điều trị Một vấn đề quan trọng người chăn nuôi thường quan tâm chi phí loại thuốc sử dụng Vì vậy, tính toán hiệu kinh tế việc điều trị số bệnh viêm tử cung sát loại thuốc Kết trình bày bảng 4.13 Bảng 4.13: Chi phí sử dụng thuốc hiệu sử dụng điều trị Bệnh Diễn giải Thuốc Viêm tử cung ml, lọ Phác đồ Phác đồ vilamoks- multibio: LA: 150 ml 100 ml Số nái điều trị 67 61 Số nái khỏi 67 61 Đồng 2.613.000 3.660.000 Đồng/con 39.000 60.000 % 100 153,85 vilamoks- multibio: LA: 150ml/lọ 100ml/lọ Tổng chi phí thuốc thú y Chi phí thú y/con So sánh hai phác đồ Thuốc Sát ĐVT ml, lọ Số nái điều trị Số nái khỏi Đồng 260.000 135.000 Đồng/con 65.000 45.000 % 100 69,23 Tổng chi phí thuốc thú y Chi phí thú y/con So sánh hai phác đồ 55 Số liệu bảng 4.13 cho thấy: Bệnh viêm tử cung: Chi phí điều trị bệnh viêm tử cung thuốc vilamoks – LA 2.613.000 Chi phí điều trị bệnh viêm tử cung thuốc mutibio 3.660.000 Trong số lượng lợn sử dụng thuốc mutibio số lợn sử dụng thuốc vilamoks – LA Do bệnh viêm tử cung sử dụng thuốc vilamokf – LA chi phí tiền thuốc mutibio Sát nhau: Chi phí điều trị bệnh sát thuốc vilamoks – LA 260.000 Chi phí điều trị bệnh sát thuốc mutibio 135.000 Những số lợn sử dụng thuốc mutibio số lợn sử dụng thuốc vilamoks – LA chi phí thuốc điều trị bệnh sát thuốc tương đương Như vậy, khuyến cáo trang trại sử dụng thuốc vilamoks – LA điều trị bệnh viêm tử cung thuốc mutibio điều trị bệnh sát giảm chi phí rút ngắn thời gian điều trị 56 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Trong 410 nái theo dõi thời gian thực tập có 128 nái mắc bệnh viêm tử cung nái mắc bệnh sát với tỷ lệ tương ứng 31,21% 1,07% - Dòng lợn nái lai F1 (Yorkshire Landrace) có tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung sát cao 40,11% 2,32% Giống lợn Landrace tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, sát thấp tương ứng 24,21% 1,05% - Lợn nái đẻ lứa – có tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung cao 39,65%, tỷ lệ mắc bệnh sát thấp 1,14% Lợn nái đẻ lứa – có tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung thấp 13,88%, tỷ lệ mắc bệnh sát cao 2,77% - Lợn nái kiểm định tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, sát cao 53,26% 3,06% Lợn nái hạt nhân tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung thấp 7,04% Lợn nái tỷ lệ mắc bệnh sát thấp 1,29% - Tháng tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung cao 40,94%, tháng tỷ lệ mắc bệnh sát cao 2,32% Tháng tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, sát thấp tương ứng 25% 1,56% - Tỷ lệ lợn có triệu chứng lâm sàng bệnh viêm tử cung, sát 100% - Dùng loại thuốc multibio vilamoks - LA để điều trị bệnh viêm tử cung, sát đạt tỷ lệ khỏi bệnh 100% - Hai bệnh có ảnh hưởng đến khả sinhh sản lợn - Dùng thuốc vilamoks – LA điều trị bệnh viêm tử cung, thuốc mutibio điều trị bệnh sát để rút ngắn chi phí thời gian điều trị bệnh 57 5.2 Đề nghị Từ kết nghiên cứu đề tài trại lợn ông Lương mạnh dạn đưa số đề nghị giúp hạn chế tỷ lệ lợn mắc bệnh viêm tử cung, sát cụ thể sau: - Trại lợn ông Lương cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc đàn lợn nái để giảm tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung nói riêng bệnh tật nói chung - Khuyến cáo sử dụng hai phác đồ để điều trị bệnh sát viêm tử cung cho lợn nái sinh sản - Về công tác giống: cần mạnh dạn loại thải lợn nái có chất lượng kém, nhập nái từ sở giống đảm bảo chất lượng 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Nguyễn Tấn Anh, Nguyễn Duy Hoan (1998), Sinh lý sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Vũ Triệu An, Nguyễn Ngọc An, Nguyễn Ngọc Lanh, Nguyễn Hữu Mô (1990), Bài giảng sinh lý bệnh, Nxb Y học, Hà Nội Nguyễn Xuân Bình (1996), Trị bệnh heo nái, heo con, heo thịt, Nxb Tổng hợp Đồng Tháp Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (1996), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Đoàn Thị Kim Dung, Lê Thị Tài (2002), Phòng trị bệnh lợn nái, để sản xuất lợn thịt siêu nạc xuất khẩu, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, NXB Nông nghiệp Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (2000), Bệnh lợn nái lợn con, NXB Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Mạnh Hà, Trần Huê Viên, Phan Văn Kiểm (2003), Giáo trình truyền thống nhân tạo, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 41 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2002), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Trương Lăng (2000), Hướng dẫn điều trị bệnh lợn, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 11 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 12 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Văn Trí, Nguyễn Hữu Vũ, (2000), Thuốc thú y cách sử dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 13 Lê Hồng Mận (2004), Kỹ thuật chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 59 14 Lê Văn Nam (1999), Cẩm nang bác sĩ thú y hướng dẫn phòng trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr.18 – 20 15 Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đằng Phong (2002), Bệnh sản khoa gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 22 – 24 16 Nguyễn Hữu Phước (1992), Tạp chí khoa học Nông nghiệp Nxb KHKT Nông nghiệp 17 Lê Thị Tài, Đoàn Thị Kim Dung, Phương Song Liên (2002), Phòng trị số bệnh thường gặp thú y thuốc nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 18 Nguyễn Văn Thanh (2007), “Khảo sát tỷ lệ mắc thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi vùng Đồng Bắc bộ”, Tạp chí KHKT thú y, XIV (số 3) 19 Nguyễn Văn Thanh (2002), Nghiên cứu số tiêu bệnh đường sinh dục thường gặp lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 20 Nguyễn Thiện, Phan Địch Lân, Phạm Sỹ Lăng, Hoàng Văn Tiến Võ Trọng Hốt (1996), Chăn nuôi lợn gia đình trang trại Nxb Nông nghiệp, Hà Nội trang 284 – 298 21 Lê Xuân Thọ, Lê Xuân Cương (1979), Kích tố ứng dụng chăn nuôi Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 22 Đặng Đình Tín (1986) Giáo trình sản khoa bệnh sản khoa thú y, Trường ĐH Nông nghiệp I, Hà Nội 23 Nguyễn Xuân Tịnh (1996), Sinh lý gia súc, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 24 Đặng Thanh Tùng (2006), Chi cục Thú y An Giang, “Bệnh sinh sản heo nái” Http”://www.vietlinh.vn/ 9/5/2006 25 Trekaxova A.V., Daninko L.M., Ponomareva M.I., Gladon (1983) N.P., Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản (người dịch Nguyễn Đình Chi), Nxb Nông nghiệp Hà Nội 60 26 Xoboko A.L Gia Denko I.N (1987), cẩm nang bệnh lợn tập I (Trần Hoàng dịch), Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 27 Zaneta, Laureckiene (2006), Nguyên nhân, phòng ngừa điều trị bệnh đường sinh dục lợn nái, (Học viện Thú y Lithuanian) Nxb Nông nghiệp, Hà Nội II Tài liệu tiếng anh 28 Andrew Gresham (2003); Infectious reproductive disease in pigs, in practice (2003) 25 : 46 6-473 doi:10.1136/inpract.25.8.466 29 Bara M.R., Mc Gowan M.R., Boyle O.D., Cameron R.D (1993), A study of the microbial flora of the anterior vagina of normal sows during diferent stages of the reproductive cycle, Aust Vet 30 Settergreen I (1986), “Investigation on infectious infertility diseases in bovine, especcialy vibriosis and trichomoniasis in Indian” Technical Management A.I Programmes, Swedish University of Agricutural Sciences Uppsala Sweden IV Tài liệu trích dẫn từ INTERNET 31 Báo khuyến nông (2012), khuyennongvn.gov.vn (2012), Tình hình nhiễm số bệnh sinh sản phía tây tỉnh Vĩnh Phúc http://www.thuvientailieu.vn [ngày cập nhật 27/11/2015] MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỀ TÀI Hình 1: Thuốc Vilamoks - LA Hình 2: Thuốc Mutibio Hình 3: Thuốc Gluco – K – C Hình 4: Lợn bị mắc sát Hình 5, 6, 7, 8: Lợn bị mắc bệnh viêm tử cung [...]... triển không bình thường - Điều trị bệnh viêm tử cung Việc điều trị bệnh cần đạt được hai mục đích: phục hồi nguyên vẹn niêm mạc tử cung và phục hồi chức năng co bóp của cơ tử cung Tử cung có liên quan mật thiết với các cơ quan khác, trong đó có hệ thần kinh, thể dịch Bởi vậy, điều trị bệnh viêm tử cung bao gồm điều trị cục bộ và điều trị toàn thân (Lê Văn Năm, 1999) [14] + Điều trị cục bộ: thụt rửa tử cung... 3 ngày Tại châu Á, multibio được đưa vào chương trình phòng bệnh trên nái của Virbac Đặc biệt là tiêm khoảng 1 - 2 giờ sau sinh, 1 lần/ ngày trong 3 ngày để loại bỏ E.coli là nguyên nhân gây viêm vú, viêm tử cung, mất sữa sau sinh, giảm nguy cơ gây nhiễm vi khuẩn cho lợn con mới sinh, ngăn chặn không để bệnh tiêu chảy xảy ra 2.1.8 Hiểu biết về bệnh viêm tử cung, sát nhau ở lợn nái Theo Xoboko và cs... dung dịch và dịch viêm ra hết Sau đó tiến hành đặt kháng sinh Các loại kháng sinh thường hay dùng như: penicillin, ampicillin 26 2.2 Tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nƣớc 2.2.1 Tình hình nghiên cứu trong nước Bệnh sinh sản có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất sinh sản của lợn nái, nó không chỉ làm giảm sức sinh sản của lợn nái mà còn có thể làm cho nái mất khả năng sinh sản, chậm sinh hay... pháp điều trị Để điều trị tốt bệnh viêm tử cung cần phải theo dõi, phát hiện bệnh kịp thời và chẩn đoán đúng bệnh Phát hiện điều trị sớm sẽ rút ngắn thời gian điều trị giảm chi phí thuốc thú y, con vật chóng khỏi bệnh và nhanh hồi phục Thụt rửa bằng dung dịch thuốc sát trình haniodine 10% cách làm: pha 10ml haniodine với 1lít nước sạch, 1con dùng 3 – 5 lít dung dịch đã pha bơm vào tử cung của lợn và. .. ký sinh ở đường hô hấp trên, vi khuẩn có thể gây viêm phổi ở người và viêm phổi truyền nhiễm có bại huyết cho ngựa, bê, lợn, (Nguyễn Văn Thanh, 2002) [19] 2.1.6 Một số bệnh sản khoa thường gặp ở lợn  Bệnh viêm tử cung: 13 Bệnh xảy ra trên cả ở lợn nội và lợn ngoại, tỷ lệ mắc bệnh phụ thuộc vào điều kiện vệ sinh môi trường, đặc biệt là công tác vệ sinh thú y ( Nguyễn Hữu Phước, 1992) [16] - Nguyên... giảm (Theo Trần Tiến Dũng và cs (2002) [6] ) - Hậu quả bệnh viêm tử cung Bệnh viêm tử cung ở lợn nái những tổn thương đường sinh dục ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh sản, làm mất sữa Lợn con không có sữa sẽ còi cọc, suy dinh dưỡng, chậm phát triển Lợn nái chậm động dục trở lại, không thụ thai, có thể dẫn đến vô sinh, mất khả năng sinh sản Lê Thị Tài và cs (2002) [17] cho rằng: đây là một bệnh khá... môi trường Tuy nhiên, bệnh Enzootic và bệnh dich ̣ sinh sản truyền nhiễm kéo dài có thể gây ra thiệt hại đáng kể Bệnh truyền nhiễm sinh sản của lợn ở Anh thường là do nhiễm trùng bởi vi khuẩn, vi rút và đôi khi nấm và động vật nguyên sinh cư trú trong đàn gia súc Thỉnh thoảng, bệnh sinh sản xảy ra do nhiễm các mầm bệnh như: Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (PRRS), Parvovirus và Leptospires (đặc... thứ 85 đến khi đẻ + Năng suất sinh sản của lợn Một lợn nái một năm trung bình có thể đẻ từ 2,0 - 2,2 lứa/ năm Tuy nhiên, điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và quản lý ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của lợn Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái thông qua các chỉ tiêu: số con sơ sinh, số con cai sữa, khối lượng lợn con sơ sinh và cai sửa, tỷ lệ nuôi sống, số lứa đẻ/năm + Sinh lý đẻ: Gia súc cái mang... [26], nguyên nhân của bệnh viêm tử cung là do tử cung bị tổn thương, sát nhau bệnh phát triển do chế độ chăm sóc nuôi dưỡng không tốt, không đủ chất dinh dưỡng, đưa vào đường sinh dục những chất kích thích đẻ khác nhau chúng phá hủy hoặc làm kết tủa các chất nhầy ở trong đường sinh dục Viêm tử cung thường bắt đầu bằng sốt vài giờ khi đẻ , chảy dịch viêm chảy mủ và thường kéo dài 48 đến 72 giờ Viêm tử cung... đường sinh dục trên lợn nái sau khi sinh khi có dịch tiết và dich lẫn mủ là biểu hiện của viêm tử cung Sát nhau: nguyên nhân chủ yếu là sau khi sổ thai sức rặn của con mẹ quá yếu cơ tử cung co bóp quá yếu không đủ sức đẩy nhau thai và sản dịch ra ngoài, trường hợp này sảy ra khi trong thời gian mang thai gia súc mẹ ít được vận động, thức ăn không đầy đủ dinh dưỡng 2.1.9 Nguyên tắc phòng và điều trị bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung, sát nhau ở đàn lợn nái sinh sản tại trại lợn ông Lương xã Ngọc Châu huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang, so sánh hiệu lực điều trị của thuốc vilamoks – LA và mutibio., Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung, sát nhau ở đàn lợn nái sinh sản tại trại lợn ông Lương xã Ngọc Châu huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang, so sánh hiệu lực điều trị của thuốc vilamoks – LA và mutibio., Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung, sát nhau ở đàn lợn nái sinh sản tại trại lợn ông Lương xã Ngọc Châu huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang, so sánh hiệu lực điều trị của thuốc vilamoks – LA và mutibio.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay