MÔN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP QUYẾT ĐỊNH THUÊ HAY MUA TÀI SẢN

19 282 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 09:02

MỤC LỤC1. Khái niệm thuê tài sản32. Phân loại42.1 Thuê hoạt động42.1.1 Các đặc điểm của hợp đồng thuê hoạt động.42.1.2 Quyền và nghĩa vụ các bên liên quan52.2 Thuê tài chính52.2.1 Điều kiện52.2.2 Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan:82.2.3 Ưu và nhược điểm của thuê tài chính103. Các lợi ích của việc thuê tài sản:123.1 Lợi ích về thuế123.2 Giảm thiểu sự không chắc chắn123.3 Chi phí giao dịch thấp133.4 Tính linh hoạt và có quyền hủy bỏ hợp đồng thuê134. Quyết định mua hay thuê tài sản134.1 Chi phí khi đi thuê tài sản134.2 Chi phí mua tài sản144.3 Quyết định mua hay thuê tài sản165. TÁC ĐỘNG CỦA THUÊ TÀI SẢN ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH175.1 Đối với hình thức thuê tài chính:175.2 Đối với hình thức thuê hoạt động:18KẾT LUẬN20 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ KHOA TÀI CHÍNH BÀI TẬP NHÓM MÔN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Đề tài: QUYÊT ĐỊNH THUÊ HAY MUA TÀI SẢN Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS NGUYỄN HÒA NHÂN Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm Đặng Thị Xuân Thùy – 40k24 Bùi Thị Út Hậu – 40k15 Đỗ Thị Ngọc Duyên – 40k15 Đoàn Thị Kim Trinh – 40k07 Nguyễn Thị Thanh Trúc – 40k07 Võ Thị Thanh Tuyền – 40k07 Đinh Thị Thu Uyên – 40k07 Đà Nẵng, tháng 10 năm 2016 MỤC LỤC Quyết định thuê hay mua tài sản LỜI MỞ ĐẦU Cùng với phát triển kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam “thay da đổi thịt”, ban đầu sản xuất theo dây chuyền công nghệ cũ lạc hậu ngày họ bắt kịp với thời đại công nghệ; dây chuyền sản xuất đại đưa vào sản xuất, giảm lao động chân tay, nâng cao hiệu cho doanh nghiệp Đó ví dụ định đầu tư tài sản cố định doanh nghiệp Tuy nhiên, với nguồn vốn hạn chế việc huy động vốn khó khăn doanh nghiệp có đủ khả sở hữu tiếp cận công nghệ Để giải vấn đề đó, thuê tài sản đời Thuê tài sản lĩnh vực hoàn toàn mẻ phương thức tài trợ vốn thích hợp, góp phần đa dạng hóa loại hình tín dụng trung, dài hạn doanh nghiệp, góp phần tháo dỡ khó khăn vốn, thúc đẩy nhanh trình đổi máy móc, thiết bị công nghệ, thực công nghiệp hóa đại hóa đất nước Với đề tài “Quyết định thuê hay mua tài sản” nhóm giúp bạn hiểu lợi ích việc thuê tài sản, phân biệt loại thuê tài sản làm rõ lựa chọn nên mua hay thuê tài sản thông qua việc tính toán lợi ích cụ thể chi phí ý thêm lợi ích khác việc thuê tài sản thay mua Quyết định thuê hay mua tài sản Khái niệm thuê tài sản Thuê tài sản thỏa thuận bên cho thuê bên thuê việc bên cho thuê chuyển quyền sử dụng tài sản cho bên thuê khoảng thời gian định để nhận tiền cho thuê nhiều lần Về mặt pháp lý, thuê tài sản thể qua hợp đồng thuê phản ánh quyền nghĩa vụ bên; bên thuê có quyền sử dụng tài sản bảo quản tài sản Về mặt kinh tế, hợp đồng kinh tế mang lại lợi ích cho bên; bên cho thuê thu lợi ích kinh tế từ việc thu tiền cho thuê; bên thuê hy vọng thu lợi ích (lợi nhuận) từ việc sử dụng tài sản xem giải pháp huy động vốn Với hợp đồng thuê, công ty có phương án khác để có tài sản sử dụng thay mua sắm tài sản Hơn nữa, với việc thuê tài sản công ty lúc hai loại định đầu tư định nguồn vốn Điều kiện giúp công ty đạt mục tiêu có tài sản sử dụng điều kiện hạn chế nguồn vốn Chúng ta so sánh việc mua thuê tài sản qua hình sau: MUA TÀI SẢN THUÊ TÀI SẢN Nhà sản xuất tài sản Nhà sản xuất tài sản DN A xếp tài sản mua tài sản từ nhà sản xuấtBên cho thuê xếp nguồn lực mua tài sản DN Sử dụng tài sản Sở hữu tài sản Bên thuê (DN) Bên cho thuê Sử dụng tài sản Sở hữu tài sản Không sở hữu tài sản DNtài A thuê Không sử dụng sản tài sản từ bên cho thuê Quyết định thuê hay mua tài sản Phân loại Thuê tài sản phân loại thuê tài nội dung hợp đồng thuê tài sản thể việc chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền quyền sở hữu tài sản Thuê tài sản phân loại thuê hoạt động nội dung hợp đồng thuê tài sản chuyển giao phần lớn lợi ích rủi ro gắn liền với quyền sở hữu tài sản 2.1 Thuê hoạt động Thuê hoạt động thuê tài sản mà bên cho thuê chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản Một hợp đồng thuê hoạt động hợp đồng thuê ngắn hạn bên thuê quyền kết thúc hợp đồng trước thời hạn 2.1.1 Các đặc điểm hợp đồng thuê hoạt động • Thứ phần tiền trả cho thuê hoạt động thường không đủ bù đắp lại chi phí mua tài sản Một nguyên nhân trước hết cho việc thuê hoạt động thường ngắn hạn Vì vậy, thời gian thuê ngắn nhiều so với tuổi thọ kinh tế tài sản tiền thuê toán phần nhỏ chi phí ban đầu tài sản Bên cho thuê hợp đồng cho thuê hoạt động mong muốn cho thuê tiếp tài sản bán tài sản hợp đồng thuê kết thúc • Thứ hai, bên cho thuê bảo dưỡng tài sản Bên cho thuê chịu trách nhiệm nộp thuế bảo vệ tài sản, rủi ro sụt giảm giá trị tài sản Mặt khác, bên cho thuê hưởng tiền thuê gia tăng giá trị tài sản hay quyền lợi quyền sở hữu tài sản mang lại như: ưu đãi giảm thuế lợi tức, thuế doanh thu khoản khấu trừ sụt giảm giá trị tài sản mang lại • Thứ ba, có lẽ đáng quan tâm quyền lựa chọn kết thúc hợp đồng thuê hoạt động Quyền lựa chọn cho phép bên thuê kết thúc hợp đồng thuê trước thời hạn Nếu quyền thực bên thuê trả lại tài sản cho bên cho thuê ngừng trả tiền thuê Giá trị điều khoản kết thúc hợp đồng phụ thuộc vào điều kiện kinh tế kỹ thuật mà làm cho giá trị tài sản hợp đồng thuê thấp giá khoản tiền thuê tương lai • Thứ tư, kết thúc thời hạn thuê, bên cho thuê tài sản toàn quyền định việc sử dụng tài sản mình, nhượng bán, cho người khác thuê kéo dài, gia hạn hợp đồng thuê với người thuê theo yêu cầu Quyết định thuê hay mua tài sản 2.1.2 Quyền nghĩa vụ bên liên quan • Bên cho thuê - Nắm quyền sở hữu tài sản đem cho thuê thời hạn ngắn - Cung cấp toàn dịch vụ vận hành chi phí phục vụ hoạt động tài • - sản Chịu rủi ro thiệt hại liên quan đến tài sản cho thuê Có thể gia hạn hợp đồng định đoạt tài sản kết thúc thời hạn thuê Bên thuê Trả khoản tiền thuê đủ để bù đắp chi phí vận hành, bảo trợ Không chịu rủi ro thiệt hại tài sản thuê Có quyền hủy bỏ thỏa thuận thông báo ngắn gửi người cho thuê Thuê hoạt động phương thức sử dụng phổ biến đời sống kinh tế - xã hội hoạt động kinh doanh nước ta Tuy nhiên, hợp đồng thuê hoạt động không dự kiến chuyển giao quyền sở hữu tài sản hết hạn thuê Do vậy, thuê hoạt động giải pháp tài trợ cho việc mua tài sản cho tương lai Một giải pháp tài trợ quan trọng cho việc mua tài sản doanh nghiệp tương lai thuê tài 2.2 Thuê tài 2.2.1 Điều kiện Một hợp đồng thuê tài sản thuê tài nội dung hợp đồng thuê tài sản thể việc chuyển giao phần lớn lợi ích rủi ro gắn liền với quyền sở hữu tài sản Một hợp đồng thuê tài sản xếp vào thuê tài thỏa mãn bảy tiêu chuẩn sau: - Chuyển giao quyền sở hữu tài sản: Bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê hết thời hạn thuê hợp đồng thuê hàm chứa điều khoản quyền lựa chọn mua tài sản với mức giá hợp lý bên thuê - Thời hạn thuê: Thời hạn thuê phải đủ dài để bên thuê thu lợi ích từ việc sử dụng tài sản thuê Thời hạn thuê tài sản chiếm phần lớn thời gian sử dụng kinh tế tài sản cho dù việc chuyển giao quyền sở hữu Quyết định thuê hay mua tài sản - Thu hồi vốn đầu tư: Bên cho thuê cần đảm bảo thu hồi vốn đầu tư hợp đồng thuê tài đảm bảo sinh lời từ hoạt động cho thuê - Tài sản thuê phải phù hợp với mục đích sử dụng bên thuê: Tiêu chuẩn nhằm đảm bảo lợi ích bên thuê, đảm bảo bên thuê thu phần lớn lợi ích gắn liền với quyền sử dụng tài sản thuê - Nếu bên thuê hủy hợp đồng đền bù tổn thất phát sinh liên quan đến việc hủy hợp đồng cho bên cho thuê: Giá trị đền bù phải xác định tương xứng với giá trị tổn thất mà bên cho thuê phải gánh chịu Tiêu chuẩn nhằm đảm bảo lợi ích bên cho thuê Bên thuê phải gánh chịu rủi ro lợi ích rủi ro chuyển giao từ bên cho thuê cho bên thuê Thu nhập tổn thất có thay đổi hợp lý giá trị lại tài sản thuê gắn liền với bên thuê Tiêu chuẩn muốn nói rằng, bên thuê phải gánh chịu rủi ro - Bên thuê lựa chọn tiếp tục thuê tài sản sau hết hạn hợp đồng thuê lần đầu với số tiền thuê thấp giá trị thị trường Tiêu chuẩn nhằm bảo đảm lợi ích bên thuê Như vậy, thấy thuê tài hình thức vay vốn, phương thức tài trợ Khi ký kết hợp đồng thuê tài công ty nhận tài sản mong muốn không bỏ khoản tiền để mua tài sản Tuy nhiên, người thuê phải cam kết trả khoản tiền thuê định kỳ quy định cụ thể hợp đồng thuê Khoản tiền thuê giống việc trả gốc lẫn lãi cho khoản tiền vay Vì vậy, dòng tiền hợp đồng thuê tài vay nợ tương tự - Đối với doanh nghiệp phi tài chính, việc sử dụng thuê tài có điểm lợi sau: - Thuê tài công cụ tài giúp doanh nghiệp tăng thêm vốn trung hạn dài hạn để mở rộng hoạt động kinh doanh Quyết định thuê hay mua tài sản Sử dụng hình thức thuê tài giúp cho doanh nghiệp huy động tập trung tức thời lượng vốn lớn để mua tài sản với số vốn hạn chế doanh nghiệp có khả mở rộng hoạt động kinh doanh - Sử dụng phương thức thuê tài giúp doanh nghiệp dễ dàng việc huy động sử dụng vốn vay Do đặc thù thuê tài người cho thuê không đòi hỏi người thuê phải chấp tài sản Đây ưu lớn thuê tài so với tín dụng thông thường - Sử dụng thuê tài giúp doanh nghiệp thực nhanh chóng dự án đầu tư, nắm bắt thời kinh doanh Trong phương thức thuê tài chính, người thuê có quyền chọn tài sản, thiết bị thỏa thuận trước hợp đồng thiết bị với nhà sản xuất hay người cung ứng, sau yêu cầu bên cho thuê tài trợ, rút ngắn thời gian tiến hành đầu tư vào tài sản, thiết bị Mặt khác, công ty cho thuê tài thường có mạng lưới tiếp thị, đại lý rộng rãi có đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên sâu thiết bị, công nghệ nên tư vấn hữu ích cho bên thuê kỹ thuật, công nghệ mà bên thuê cần sử dụng, đảm bảo cho tài sản thuê phát huy tác dụng cao hoạt động kinh doanh - Giúp doanh nghiệp thuê nhanh chóng đổi thiết bị công nghệ Thông thường tài sản cố định thuê tài có thời gian thu hồi vốn khoảng thời gian từ 60-70% thời gian sử dụng hữu ích tài sản Điều tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuê thu hồi vốn nhanh, phục hồi kịp thời nhu cầu đổi máy móc thiết bị, nâng cao không ngừng hiệu lực cạnh tranh doanh nghiệp - Thuê tài có khả thu hút nguồn vốn lớn từ bên thông qua việc vay vốn nhập máy móc thiết bị Các doanh nghiệp muốn mua máy móc thiết bị nước theo phương thức trả chậm thường phải đáp ứng nhu cầu nhà cung cấp phải có ngân hàng đứng bảo lãnh Đây điều kiện không dễ thực nhiều doanh Quyết định thuê hay mua tài sản nghiệp Tuy nhiên, thông qua công ty cho thuê tài việc giải cách dễ dàng Ngoài ra, việc thu hút nguồn vốn từ bên hình thức máy móc thiết bị thông qua công ty cho thuê tài hạn chế việc nhập thiết bị lạc hậu có thẩm định chuyên gia công ty cho thuê tài Thuê tài phương thức tài trợ tín dụng trung dài hạn, bộc lộ hạn chế, doanh nghiệp thuê phải chịu chi phí sử dụng sử dụng vốn mức tương đối cao so với tín dụng thông thường Ngoài ra, thời hạn thuê dài không phép hủy ngang hợp đồng, bên thuê phải gánh chịu nhiều rủi ro rủi ro tài (sự biến động tỷ giá hối đoái, lạm phát, lãi suất ); rủi ro tài sản (sự tiến khoa học kỹ thuật, kết thúc chu kì sống sản phẩm), biến động chế sách Nhà nước 2.2.2 Quyền nghĩa vụ bên liên quan: • Bên cho thuê: - Có quyền yêu cầu bên thuê cung cấp đầy đủ, toàn báo cáo quý, năm tình - - - hình hoạt động sản xuất, kinh doanh vấn đề liên quan đến tài sản thuê Được quyền sở hữu đính ký hiệu sở hữu tài sản thuê tỏng suốt thời hạn cho thuê Được quyền sở hữu đính ký hiệu sở hữu tài sản thuê suốt thời hạn cho thuê Có quyền yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại phát sinh bên thuê không thực thực không đầy đủ trách nhiệm bảo quản sữa chữa, toán tiền bảo hiểm tài sản thuê thời hạn cho thuê Được quyền chuyển nhượng quyền hợp đồng cho công ty cho thuê tài khác mà không cần đồng ý bên thuê Trong trường hợp này, công ty cho thuê tài phải thông báo trước văn cho bên thuê Có quyền yêu cầu bên thuê đặt tiền ký quỹ bảo đảm cho hợp đồng yêu cầu có người bảo lãnh bên thuê Có trách nhiệm đăng ký hợp đồng, làm thủ tục mua bảo hiểm tài sản cho thuê Chịu trách nhiệm ký hợp đồng mua hàng, toán tiền mua tài sản thuê với bên cung ứng theo điều kiện thoả thuận hợp đồng mua hàng, công ty cho thuê tài không chịu trách nhiệm tài sản không giao giao không với điều kiện bên thuê thoả thuận với bên cung ứng Quyết định thuê hay mua tài sản Trường hợp tài sản thuê nhập khẩu, công ty cho thuê tài có nghĩa vụ hoàn tất thủ tục nhập cần thiết - Thực nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê, trường hợp tài sản thuê không giao hạn cho bên thuê công ty cho thuê tài vi phạm hợp đồng mua hàng • Bên thuê: - Có quyền lựa chọn thương lượng thoả thuận với bên cung ứng tài sản thuê - - đặc tính kỹ thuật, chủng loại, giá cả, việc bảo hiểm, cách thức thời hạn giao nhân, lắp đặt bảo hành tài sản thuê Được trực tiếp nhận tài sản thuê từ bên cung ứng Trường hợp hợp đồng bị huỷ bỏ trước tài sản thuê giao cho bên thuê lỗi bên thuê bên thuê phải hoàn trả thiệt hại cho công ty cho thuê tài Phải sử dụng tài sản thuê theo mục đích thoả thuận hợp đồng; Phải chịu rủi ro hỏng tài sản thuê rủi ro mà tài sản thuê gây cho bên thứ ba Phải chịu trách nhiệm bảo dưỡng, sữa chữa tài sản thuê thời hạn thuê; Không chuyển quyền sử dụng tài sản thuê cho bên thứ ba không công ty cho thuê tài đồng ý trước văn bản; Không dùng tài sản thuê để cầm cố, chấp; Bên thuê có nghĩa vụ trả tiền thuê thời hạn quy định hợp đồng nguyên tắc phải chịu khoản chi phí có liên quan đến tài sản thuê : chi phí nhập khẩu, thuế , chi phí đăng ký hợp đồng tiền bảo hiểm tài sản thuê Có nghĩa vụ hoàn trả tài sản thuê cho công ty cho thuê tài kết thúc thời hạn thuê chịu chi phí liên quan đến việc hoàn trả tài sản thuê, trừ trường hợp quyền sở hữu, mua tài sản thuê tiếp tục theo quy định hợp đồng 2.2.3 Ưu nhược điểm thuê tài Ưu điểm: - Cho thuê tài cho phép bạn sử dụng linh hoạt đồng vốn vào mục đích khác, nhằm mang lại lợi ích nhiều thay phải đầu tư vốn để mua tài sản cố định, giúp bạn tận dụng hội kinh doanh Quyết định thuê hay mua tài sản - Sử dụng cho thuê tài không làm ảnh hưởng tới hạn mức tín dụng doanh nghiệp doanh nghiệp vay vốn ngân hàng - Cho thuê tài có phương thức toán tiền thuê linh hoạt phù hợp với chu chuyển vốn doanh nghiệp - Phí thuê tài hạch toán vào giá thành sản phẩm giúp doanh nghiệp giảm nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước - Sử dụng tài sản thuê không thiết phải có tài sản chấp - Cho thuê tài giúp bạn có nhiều hội chủ động lựa chọn thiết bị, dễ dàng đổi công nghệ, tiếp cận sử dụng máy móc, thiết bị đại , từ nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp tận dụng hội kinh doanh Nhược điểm: - Doanh nghiệp thuê phải chịu chi phí sử dụng vốn mức tương đối cao so với tín dụng thông thường - Bên thuê phải gánh chịu nhiều rủi ro tài chính: biến động tỷ giá hối đoái, lạm phát, lãi suất…, rủi ro tài sản: tiến khoa học kỹ thuật, kết thúc chu kì sống tài sản…, biến động chế sách Nhà nước Dưới bảng so sánh thuê hoạt động thuê tài chính: Tiêu thức so sánh Thời hạn thuê Quyền hủy ngang hợp đồng Trách nhiệm bảo trì, đóng bảo hiểm, thuế tài sản Mức thu hồi vốn hợp đồng thuê Thuê hoạt động Ngắn hạn Thuê tài Trung dài hạn Được phép Không phép Thuộc bên cho thuê Thuộc bên thuê Tổng số tiền thuê hợp đồng nhỏ nhiều so 10 Tổng số tiền thuê tương đương với giá trị tài Quyết định thuê hay mua tài sản Chuyển quyền sở hữu bán tài sản Trách nhiệm rủi ro liên quan đến tài sản Các loại tài sản thường dùng giao dịch với giá trị tài sản Không có thỏa thuận chuyển quyền sở hữu bán tài sản cho bên thuê Bên cho thuê chịu phần lớn rủi ro, trừ rủi ro lỗi bên thuê gây Máy photocopy, máy vi tính, ô tô, đồ đạc nhà, văn phòng… sản Có điều khoản thỏa thuận chuyển quyền sở hữu bán tài sản cho thuê tiếp Bên thuê chịu phần lớn rủi ro Bất động sản, xe lửa, tàu điện, máy bay, thiết bị văn phòng… Các lợi ích việc thuê tài sản: 3.1 Lợi ích thuế Lợi ích thuế thuê tài sản tồn doanh nghiệp có vị nộp thuế khác Lá chắn thuế không sử dụng hiệu doanh nghiệp chuyển sang doanh nghiệp khác thông qua thuê tài sản Bất kỳ lợi ích thuế từ việc thuê tài sản bị chia hai doanh nghiệp cách đặt khoản trả tiền thuê mức độ thích hợp cổ đông hai doanh nghiệp hưởng lợi thuế thông qua xếp Một công ty nhóm đóng thuế cao mong muốn người cho thuê tài sản Những công ty nhóm nộp thuế thấp người thuê họ khả sử dụng lợi ích thuế họ Đối với thuê hoạt động, công ty thuê khoản lợi thuế chi phí thuê tính vào chi phí trước xác định lợi nhuận nộp thuế Tuy nhiên cần lưu ý công ty hưởng lợi từ chắn thuế công ty có lợi nhuận Ngược lại công ty giảm chi phí thuê nhờ vào chắn thuế công ty bị lỗ 11 Quyết định thuê hay mua tài sản Đối với thuê tài chính, công ty cho thuê hưởng lợi từ thuế chi phí khấu hao tài sản khấu trừ thuế, công ty thuê không hưởng lợi từ điều Còn công ty thuê phải trả tiền thuê hưởng lợi từ tiết kiệm thuế tiền thuê khấu trừ trước nộp thuế Như hai bên nhận lợi ích từ chắn thuế 3.2 Giảm thiểu không chắn Chúng ta biết bên thuê không sở hữu tài sản thời hạn thuê Giá trị tài sản lúc gọi giá trị lại (hay giá trị thu hồi) Khi hợp đồng thuê ký kết, có không chắn đáng kể giá trị lại tài sản Một hợp đồng thuê tài sản phương pháp chuyển không chắn từ người thuê sang người cho thuê Việc chuyển giao không chắn giá trị lại tài sản cho người cho thuê có ý nghĩa bên cho thuê người có khả chịu đựng rủi ro tốt Chẳng hạn bên cho thuê nhà sản xuất bên cho thuê có khả đánh giá quản lý rủi ro liên quan đến giá trị lại tài sản tốt Việc chuyển giao không chắn cho bên cho thuê chẳng khác dạng bảo hiểm cho bên thuê tài sản Vì vậy, cho thuê tài sản cung cấp nhiều thứ khác bên cạnh tài trợ tài dài hạn Dĩ nhiên bên thuê trả tiền cho khoản bảo hiểm hoàn toàn, người thuê xem khoản bảo hiểm hời Việc giảm thiểu không chắn động lực cho thuê tài sản nhiều công ty lấy làm lý Điều đặc biệt quan trọng ngành kinh doanh bạn phải dựa nhiều vào công nghệ tân tiến hệ máy tính nhất, công cụ truyền thông, dây chuyền công nghệ thiết bị khác bị lỗi thời nhanh chóng Nhiều hợp đồng thuê ngắn hạn tiết kiệm việc sau hai năm lại mua thiết bị 3.3 Chi phí giao dịch thấp Những chi phí việc thay đổi chủ sở hữu tài sản thường cao nhiều so với chi phí việc ký hợp đồng thuê Chi phí giao dịch thấp nguyên nhân thuê tài sản ngắn hạn (hay thuê hoạt động) 12 Quyết định thuê hay mua tài sản Cụ thể doanh nhân sống Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh công tác hai ngày, việc thuê phòng khách sạn hai ngày rẻ việc mua hộ hai ngày bán lại 3.4 Tính linh hoạt có quyền hủy bỏ hợp đồng thuê Các hợp đồng thuê tài sản với điều khoản hủy ngang giúp người thuê phản ứng nhanh chóng trước thay đổi thị trường Người thuê thay đổi tài sản cách dễ dàng so với việc sở hữu tài sản Điều trường hợp thuê hoạt động Còn hợp đồng thuê tài việc hủy ngang hợp đồng thường dẫn tới việc phải trả khoản tiền phạt Quyết định mua hay thuê tài sản Khi nhu cầu tài sản doanh nghiệp xuất hiện, nhà quản trị tài doanh nghiệp cần cân nhắc định mua hay thuê tài sản Xét chất, định so sánh chi phí thuê tài sản chi phí mua tài sản để từ đưa định phù hợp Do đó, phần xem xét đến chi phí thuê mua tài sản Bởi thuê hoạt động không ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp nên phần chủ yếu xem xét đến thuê tài 4.1 Chi phí thuê tài sản Giả sử tài sản thuê tài với: Rt: khoản tiền thuê phải trả kì n: số kì thuê T: thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Kd: chi phí sử dụng nợ Chi phí thuê tài tổng giá trị chuỗi tiền thuê R t mà công ty phải trả n kỳ với suất chiết khấu chi phí sử dụng nợ Bởi phần tiền thuê tài sản khoản chi phi phải trả cố định công ty, xem 13 Quyết định thuê hay mua tài sản khoản toán cố định cho nợ, rủi ro chi phí thuê tài sản xem tương đương với rủi ro khoản nợ vay Chi phí thuê tài xác định công thức sau: Ví dụ 1: Một công ty A cần hệ thống máy tính Hệ thống máy tính thuê với với chi phí $21.000 năm, tiền thuê toán bắt đầu thuê, thời gian thuê năm Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 22%, chi phí sử dụng nợ sau thuế 8% Hãy xác định chi phí thuê thiết bị Trong ví dụ trên, ta có : Rt=$21.000, n=7, T=22%, Kd=8% 4.2 Chi phí mua tài sản Giả sử: Vt: giá trị lý tài sản V0: chi phí mua tài sản ban đầu Dt: chi phí khấu hao giai đoạn Mt: chi phí sửa chữa định kì T: thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Kd: chi phí sử dụng nợ K: chi phí sử dụng vốn trung bình doanh nghiệp Chi phí mua tài sản tổng giá dòng tiền chi mua tài sản, chi phí bảo trì sửa chữa sau thuế trừ phần tiết kiệm thuế nhờ khấu hao (lá chắn thuế khấu hao) trừ khoản thu từ giá trị lý tài sản Chi phí phát sinh trình sử dụng tài sản điều chỉnh chắn thuế khấu hao chiết khấu mức rủi ro thấp chi phí sử dụng nợ Giá trị lý tài sản vào cuối thời gian khoản thu có rủi ro gắn với hoạt động công ty nên chiết khấu với tỷ suất chi phí sử dụng vốn trung bình có trọng số công ty 14 Quyết định thuê hay mua tài sản Ví dụ 2: Công ty A ví dụ mua hệ thống máy vi tính với giá $100.000 để sử dụng vào đầu năm Hệ thống có tuổi thọ kinh tế năm, thời gian khấu hao năm, chi phí khấu hao hàng năm $20.000 Giá trị lý tài sản dự kiến sau trừ thuế thu vào cuối năm $20.000 Nếu A mua hệ thống này, chi phí bảo trì công ty phải theo hợp đồng cố định vào cuối năm $6.000 vòng năm Chi phí sử dụng nợ sau thuế 8%, chi phí sử dụng vốn bình quân 12% Xác định chi phí mua tài sản Trong ví dụ trên, ta có: Vt=$20.000, V0=$100.000, Dt=$20000, Mt=$6000, T=22%, Kd=8%, K=12% Chi phí mua tài sản thể bảng sau: (Đơn vị tính: USD) Năm Giá mua tài sản 100.0 2-5 4.680 4.680 4.68 00 CP bảo trì sau thuế Mt(1-T) Lá chắn thuế khấu hao Dt*T 4.400 4.400 Giá trị lý ròng 20.00 Ngân lưu ròng 100.0 15 280 280 4.68 - Quyết định thuê hay mua tài sản 00 20.000 Chi phí mua: 95.020 4.3 Quyết định mua hay thuê tài sản Để phân tích định mua tài sản, ta phải so sánh chi phí mua với chi phí thuê Nếu chi phí cho việc mua tài sản lớn chi phí thuê tài sản công ty nên thuê tài sản thuê có lợi ngược lại Lợi ích việc thuê tài sản = Chi phí mua - Chi phí thuê Trong hai ví dụ trên, lợi ích việc thuê tài sản = $95.020 – $85.280 = $9.740 Như công ty A nên thuê tài sản thuê tài sản có chi phí thấp mua tài sản $9.740 Trong trường hợp lợi ích việc thuê tài sản lợi ích việc mua tài sản định nên mua hay thuê tài sản phụ thuộc vào điều kiện cụ thể công ty Vậy ta thử xác định mức tiền thuê tài sản lợi ích việc thuê tài sản so với mua tài sản nhau, lúc ta có chi phí mua chi phí thuê Để chi phí thuê tài sản chi phí mua tài sản thì: Giải phương trình trên, ta tìm R t, chi phí tiền thuê đưa đến chi phí thuê với chi phí mua Trong ví dụ trên, để chi phí mua với chi phí thuê tài ta có Nếu chi phí thuê $23.398, liệu doanh nghiệp có thuê không? Câu trả lời phụ thuộc vào trường hợp cụ thể doanh nghiệp TÁC ĐỘNG CỦA THUÊ TÀI SẢN ĐÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ảnh hưởng thuê tài sản, không phân biệt thuê tài hay thuê hoạt động, ảnh hưởng giống dòng lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuê tài 16 Quyết định thuê hay mua tài sản sản bên thuê khoản chi phí phải trả cố định, xem khoản toán cố định cho nợ Nhưng thuê tài thuê hoạt động có ảnh hưởng khác tiêu báo cáo tài chính, cụ thể Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 5.1 Đối với hình thức thuê tài chính: Bên thuê ghi nhận tài sản thuê tài tài sản tương ứng nợ phải trả Bảng cân đối kế toán với giá trị với giá trị hợp lý tài sản thuê giá trị khoản toán tiền thuê tối thiểu thời điểm khởi đầu thuê Các khoản tiền thuê phải trả kì chia làm hai phần: phần gốc phần lãi Phần gốc hạch toán giảm dần số nợ dài hạn phải trả, phần lãi tính vào chi phí tài tương ứng kì 5.2 Đối với hình thức thuê hoạt động: Bởi thời hạn thuê thường ngắn hạn nên bên thuê không ghi nhận tăng giá trị tài sản mà theo dõi tài sản Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định, chi phí thuê phải trả kì tính theo phương pháp đường thẳng không cần phải quy đổi giá Chi phí thuê hạch toán khoản chi phí chung hoạt động sản xuất kinh doanh Ví dụ cho thấy khác biệt mua tài sản, thuê hoạt động thuê tài tác động lên bảng cân đối kế toán doanh nghiệp Giả sử có tình xảy doanh nghiệp có nhu cầu mua thiết bị với trị giá 10.000 USD để mở rộng sản xuất kinh doanh: - Tình 1: Doanh nghiệp vay nợ dài hạn để mua tài sản Tình 2: Doanh nghiệp thuê hoạt động thiết bị Tình 3: Doanh nghiệp kí hợp đồng thuê tài với công ty sản xuất thiết bị Vậy bảng cân đối kế toán doanh nghiệp tình sau Đơn vị tính: USD Chỉ tiêu Mua tài sản Thiết bị 10.000 17 Thuê động hoạt Thuê tài 10.000 Quyết định thuê hay mua tài sản Các tài sản khác Tổng tài sản A Nợ phải trả B Vốn chủ sở hữu Tổng nguồn vốn 100.000 110.000 10.000 100.000 110.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 110.000 10.000 110.000 110.000 Đối với Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, chi phí thuê tài sản có tác động cuối đến lợi nhuận công ty nhau, thể chi tiết Báo cáo kết hoạt động kinh doanh khác Trong trường hợp thuê hoạt động, chi phí thuê ghi nhận toàn vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh công ty phù hợp với phận sử dụng tài sản Trong trường hợp thuê tài chính, chi phí thuê tách thành hai phận chi phí khấu hao chi phí trả lãi Chi phí khấu hao ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh phù hợp với phận sử dụng tài sản, chi phí trả lãi tính vào chi phí tài 18 Quyết định thuê hay mua tài sản KÊT LUẬN Đối với doanh nghiệp Việt Nam kinh tế, khả có công cụ tài nhằm tăng lượng vốn cho doanh nghiệp sở mức rủi ro vấn đề đáng quan tâm Do đó, việc nghiên cứu phát triển vấn đề thuê tài sản đóng vai trò quan trọng Để hoạt động diễn cách có hiệu động lực phát triển kinh tế - xã hội đòi hỏi Việt Nam cần phải dần hoàn thiện hành lang pháp lý để phù hợp với tình hình nước Điều không công việc hoàn thành ngắn hạn mà cần thời gian dài để sửa đổi hoàn thiện Do kiến thức thời gian hạn chế, thuyết trình không tránh khỏi sai sót Nhóm mong nhận phản hồi tích cực từ phía thầy bạn, giúp cho nhóm tốt Xin chân thành cảm ơn! 19 [...]... thuê hay mua tài sản 00 0 20.000 Chi phí mua: 95.020 4.3 Quyết định mua hay thuê tài sản Để phân tích quyết định mua tài sản, ta phải so sánh chi phí mua với chi phí thuê Nếu chi phí cho việc mua tài sản lớn hơn chi phí thuê tài sản thì công ty nên thuê tài sản vì đi thuê có lợi hơn và ngược lại Lợi ích của việc thuê tài sản = Chi phí mua - Chi phí thuê Trong hai ví dụ trên, lợi ích của việc thuê tài sản. .. ty A nên thuê tài sản vì thuê tài sản có chi phí thấp hơn mua tài sản là $9.740 Trong trường hợp lợi ích của việc thuê tài sản bằng lợi ích của việc mua tài sản thì quyết định nên mua hay thuê tài sản phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng công ty Vậy ta thử xác định ở mức tiền thuê tài sản là bao nhiêu thì lợi ích của việc thuê tài sản so với mua tài sản là như nhau, lúc này ta có chi phí mua bằng... hợp đi thuê hoạt động Còn đối với hợp đồng thuê tài chính thì việc hủy ngang hợp đồng thường dẫn tới việc phải trả các khoản tiền phạt 4 Quyết định mua hay thuê tài sản Khi nhu cầu về tài sản của một doanh nghiệp xuất hiện, nhà quản trị tài chính của doanh nghiệp cần cân nhắc giữa quyết định mua hay thuê tài sản này Xét về bản chất, các quyết định này chính là sự so sánh giữa chi phí thuê tài sản và... TÁC ĐỘNG CỦA THUÊ TÀI SẢN ĐÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ảnh hưởng của thuê tài sản, không phân biệt thuê tài chính hay thuê hoạt động, đều ảnh hưởng giống nhau đối với dòng lưu chuyển tiền tệ, bởi dòng tiền thuê tài 16 Quyết định thuê hay mua tài sản sản đối với bên thuê chính là một khoản chi phí phải trả cố định, nó được xem như một khoản thanh toán cố định cho một món nợ Nhưng thuê tài chính và thuê hoạt động... thuê hoạt động đối với thiết bị đó Tình huống 3: Doanh nghiệp kí một hợp đồng thuê tài chính với công ty sản xuất ra thiết bị đó Vậy bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp trong 3 tình huống sẽ như sau Đơn vị tính: USD Chỉ tiêu Mua tài sản Thiết bị 10.000 17 Thuê động 0 hoạt Thuê tài chính 10.000 Quyết định thuê hay mua tài sản Các tài sản khác Tổng tài sản A Nợ phải trả B Vốn chủ sở hữu Tổng nguồn vốn... và chi phí mua tài sản để từ đó đưa ra được quyết định phù hợp Do đó, trong phần này chúng ta sẽ xem xét đến các chi phí khi đi thuê và mua tài sản Bởi vì thuê hoạt động không ảnh hưởng nhiều lắm đến doanh nghiệp nên trong phần này chúng ta chủ yếu xem xét đến thuê tài chính 4.1 Chi phí khi đi thuê tài sản Giả sử tài sản thuê tài chính với: Rt: khoản tiền thuê phải trả từng kì n: số kì thuê T: thuế... của hoạt động sản xuất kinh doanh Ví dụ cho thấy sự khác biệt giữa mua tài sản, thuê hoạt động và thuê tài chính tác động lên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp Giả sử có 3 tình huống xảy ra khi doanh nghiệp có nhu cầu mua một thiết bị mới với trị giá 10.000 USD để mở rộng sản xuất kinh doanh: - Tình huống 1: Doanh nghiệp vay nợ dài hạn để mua tài sản đó Tình huống 2: Doanh nghiệp thuê hoạt động... sản xuất kinh doanh phù hợp với bộ phận sử dụng tài sản, còn chi phí trả lãi tính vào chi phí tài chính 18 Quyết định thuê hay mua tài sản KÊT LUẬN Đối với từng doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế, khả năng có được các công cụ tài chính nhằm tăng lượng vốn cho doanh nghiệp trên cơ sở mức rủi ro ít là một vấn đề rất đáng quan tâm Do đó, việc nghiên cứu và phát triển hơn nữa về vấn đề thuê tài sản. .. nhập doanh nghiệp Kd: chi phí sử dụng nợ Chi phí thuê tài chính là tổng giá trị hiện tại của chuỗi tiền thuê R t mà công ty phải trả trong n kỳ với suất chiết khấu là chi phí sử dụng nợ Bởi vì phần tiền thuê tài sản là một khoản chi phi phải trả cố định đối với công ty, nó được xem như một 13 Quyết định thuê hay mua tài sản khoản thanh toán cố định cho một món nợ, vì vậy rủi ro của chi phí thuê tài sản. .. chi phí thuê Để chi phí đi thuê tài sản bằng chi phí đi mua tài sản thì: Giải phương trình trên, ta tìm được R t, đây chính là chi phí tiền thuê đưa đến chi phí thuê bằng với chi phí mua Trong ví dụ trên, để chi phí mua bằng với chi phí thuê tài chính thì ta có Nếu chi phí thuê là $23.398, thì liệu doanh nghiệp có thuê không? Câu trả lời là sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể của từng doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP QUYẾT ĐỊNH THUÊ HAY MUA TÀI SẢN, MÔN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP QUYẾT ĐỊNH THUÊ HAY MUA TÀI SẢN, MÔN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP QUYẾT ĐỊNH THUÊ HAY MUA TÀI SẢN, Khái niệm thuê tài sản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay