Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại chăn nuôi Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình và biện pháp phòng trị.

55 208 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 09:00

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG HỮU NGUYỄN Tên đề tài: THEO DÕI TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở ĐÀN LỢN NÁI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI TRẦN VĂN TUYÊN XÃ ĐOÀN KẾT, HUYỆN YÊN THỦY, TỈNH HÕA BÌNH VÀ BIỆN PHÁP PHÕNG TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2011 - 2016 Thái Nguyên, năm 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG HỮU NGUYỄN Tên đề tài: THEO DÕI TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở ĐÀN LỢN NÁI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI TRẦN VĂN TUYÊN XÃ ĐOÀN KẾT, HUYỆN YÊN THỦY, TỈNH HÕA BÌNH VÀ BIỆN PHÁP PHÕNG TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Lớp: 43 -Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2011 - 2016 Giảng viên hƣớng dẫn: TS Phùng Đức Hoàn Thái Nguyên, năm 2015 i LỜI CẢM ƠN Suốt bốn năm học tập giảng đường đại học, thời gian thực tập khoảng thời gian mà sinh viên mong đợi Đây khoảng thời gian có hội đem kiến thức tiếp thu ghế nhà trường ứng dụng vào thực tiễn sản xuất Sau gần tháng thực tập tốt nghiệp, hoàn thành báo cáo kết thực tập Để có kết này, nỗ lực thân, nhận giúp đỡ tận tình cuả nhà trường, quan, thầy cô, gia đình bạn bè Nhân dịp xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới: Thầy giáo TS Phùng Đức Hoàn tận tình giúp đỡ trực tiếp hướng dẫn suốt trình thực tập tốt nghiệp Ban giám hiệu Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y toàn thể thầy cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tận tình dạy dỗ dìu dắt suốt thời gian học tập trường thời gian thực tập tốt nghiệp Đồng thời xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Lý Yên Bình tiếp nhận tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thực tập tốt nghiệp Xin cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, giúp đỡ, tạo thuận lợi để hoàn thành tốt trình thực tập tốt nghiệp ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1.Sơ đồ bố trí thí nghiệm 21 Bảng 4.1 Lịch tiêm phòng Trại lợn Trần Văn Tuyên 30 Bảng 4.2 Kết công tác phục vụ sản xuất 35 Bảng 4.3 Số lượng cấu đàn lợn nái trại 37 Bảng 4.4 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái theo lứa đẻ 38 Bảng 4.5 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái theo tháng năm 39 Bảng 4.6 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái theo giống lợn 40 Bảng 4.7 Đánh giá hiệu điều trị bệnh viêm tử cung phác đồ điều trị sử dụng đề tài 41 Bảng 4.8 Ảnh hưởng bệnh viêm tử cung đến sinh lý sinh sản 42 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Cs : Cộng ĐVT : Đơn vị tính LMLM : Lở mồm long móng NLTĐ : Năng lượng trao đổi Nxb : Nhà xuất STT : Số thứ tự TT : Thể trọng TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn thành viên VTM : Vitamin iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1.Sơ đồ bố trí thí nghiệm 21 Bảng 4.1 Lịch tiêm phòng Trại lợn Trần Văn Tuyên 30 Bảng 4.2 Kết công tác phục vụ sản xuất 35 Bảng 4.3 Số lượng cấu đàn lợn nái trại 37 Bảng 4.4 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái theo lứa đẻ 38 Bảng 4.5 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái theo tháng năm 39 Bảng 4.6 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái theo giống lợn 40 Bảng 4.7 Đánh giá hiệu điều trị bệnh viêm tử cung phác đồ điều trị sử dụng đề tài 41 Bảng 4.8 Ảnh hưởng bệnh viêm tử cung đến sinh lý sinh sản sau điều trị 42 v MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG .ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC CÁC BẢNGMỤC LỤC .iv MỤC LỤC v Phần 1: MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề 1.1 Mục tiêu đề tài 1.2 Ý nghĩa đề tài 1.2.1.Ý nghĩa khoa học 1.2.2.Ý nghĩa thực tiễn Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Đại cương quan sinh sản sinh lý sinh sản lợn nái 2.1.2 Một số bệnh sinh sản thường gặp 2.1.3.Phác đồ điều trị 13 2.1.4 Thuốc sử dụng đề tài 13 2.2 Tình hình nghiên cứu nước 15 2.2.1 Tình hình nghiên cứu giới 15 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 17 Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 19 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 19 3.3 Nội dung nghiên cứuvà tiêu theo dõi 19 vi 3.3.1 Nội dung 19 3.3.2 Các tiêu theo dõi 19 3.4 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.1 Phương pháp theo dõi 20 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 23 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Công tác phục vụ sản xuất 24 4.1.1 Công tác chăn nuôi sở 24 4.1.2 Công tác phòng trị bệnh 29 4.2.1 Kết điều tra biến động số lượng cấu đàn lợn nái trại 37 4.2.2 Kết theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái nuôi trại lợn chăn nuôi Trần Văn Tuyên 38 4.2.3 Đánh giá hiệu điều trị bệnh viêm tử cung phác đồ điều trị sử dụng đề tài 41 4.2.4 Ảnh hưởng bệnh viêm tử cung đến thời gian động dục kết phối giống sau cai sữa 42 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Đề nghi 44 ̣ TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Chăn nuôi lợn có vị trí hàng đầu ngành chăn nuôi nước ta Không thế, việc tiêu thụ thịt lợn bữa ăn hàng ngày người phổ biến Theo dự báo số chuyên gia, năm 2015 nhu cầu tiêu thụ thịt lợn Việt Nam vào khoảng 2,245 triệu tấn, tăng 1,8 % so với năm 2014.Vì vậy, chăn nuôi lợn cần ưu tiên phát triển Chăn nuôi lợn cung cấp thịt nước mà dùng để xuất Ngoài ra, hội cải thiện sinh kế cho người có thu nhập thấp thông qua chăn nuôi, chế biến, thương mại sản phẩm từ chăn nuôi Để hướng tới phát triển chăn nuôi hàng hóa bền vững, người chăn nuôi cần phải cải tạo đàn lợn giống để có chất lượng giống tốt mang lại giá trị kinh tế cao Tại trại chăn nuôi chăn nuôi hộ gia đình đẩy mạnh chăn nuôi lợn ngoại Bởi vì, chăn nuôi lợn ngoại cho suất cao, tăng trọng nhanh mà đáp ứng tốt nhu cầu người tiêu dùng Nắm yếu tố đó, trại lợn Trần Văn Tuyên xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đầu tư xây dựng sở vật chất có 1.200 nái Tuy nhiên, trình chăn nuôi gặp phải khó khăn nguyên nhân sách, chi phí đầu vào phải đối mặt với dịch bệnh, đặc biệt bệnh sản khoa Một bệnh sản khoa thường gặp bệnh viêm tử cung lợn nái Bệnh không xảy ạt bệnh truyền nhiễm gây chết thai, lưu thai, sẩy thai - nghiêm trọng bệnh làm hạn chế khả sinh sản đàn lợn nái lứa tiếp theo, ảnh hưởng đến suất, chất lượng phát triển ngành chăn nuôi lợn Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên, hướng dẫn thầy giáo TS Phùng Đức Hoàn để có hiểu biết sâu sắc bệnh viêm tử cung, từ tìm biện pháp phòng trị bệnh hiệu quả, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái trại chăn nuôi Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình biện pháp phòng trị” 1.1 Mục tiêu đề tài Xác định biểu lâm sàng bệnh viêm tử đàn lợn nái nuôi trại đưa phác đồ điều trị có hiệu cao 1.2 Ý nghĩa đề tài 1.2.1 Ý nghĩa khoa học Đề tài xác định số thông tin có giá trị khoa học bổ sung thêm hiểu biết bệnh viêm tử cung lợn, sở khoa học cho biện pháp phòng trị bệnh có hiệu 1.2.2 Ý nghĩa thực tiễn - Kết nghiên cứu xác định bệnh viêm tử cung lợn nái, từ đề xuất biện pháp phòng trị bệnh hiệu - Những khuyến cáo từ kết đề tài giúp cho người chăn nuôi hạn chế thiệt hại bệnh gây - Nâng cao kiến thức thực tiễn, tăng khả tiếp xúc với thực tế chăn nuôi, điều trị bệnh cho lợn từ củng cố nâng cao kiến thức thân 33 Lợn mẹ đẻ khó phải can thiệp tay dụng cụ trợ sản làm xây xát tổn thương tử cung, tạo điều kiện cho vi khuẩn bên xâm nhập vào gây viêm Lợn nái không vệ sinh trước sau đẻ Do trình thụ tinh nhân tạo làm xây xát tử cung Triệu chứng: Âm hộ sưng đỏ, thân nhiệt tăng cao 40oC, ăn uống giảm, lượng sữa giảm, tiểu khó, cong lưng rặn, không yên Từ quan sinh dục chảy chất dịch màu trắng đục, mùi hôi tanh, dịch dính bết xung quanh mông, gốc đuôi Điều trị: Cục bộ: Tiêm oxytoxin ml/con để đẩy hết dịch viêm ngoài, bơm rửa tử cung ngày - lần, lần - 1,5 ml nước sôi để nguội + 10 – 15 ml vime - Iodine Điều trị toàn thân: Tiêm Vetrimoxin.L.A: ml/10 kg TT Vitamin B1: ml/10 kgTT ADE - Bcomplex: ml/10 kg TT Hoặc dùng phác đồ sau: MD Peni Step: ml/10 kg TT Vitamin B1: ml/10 kgTT ADE - Bcomplex: ml/10 kg TT + Bệnh viêm khớp Nguyên nhân: Bệnh cầu khuẩn Steptococcus gây viêm khớp cấp mãn tính lợn lứa tuổi Tuy nhiên bệnh thường xảy lợn - tuần tuổi, bệnh phân loại phần hội chứng “yếu khớp” kết hợp với viêm rốn 34 Thông thường lợn khoẻ, vi khuẩn Streptococcus cư trú hạch Amidal Khi thời tiết lạnh làm cho sức đề kháng bệnh giảm bệnh dễ phát sinh Tỷ lệ lợn mắc bệnh thấp thường nhỏ % Triệu chứng: Lợn thường bị viêm khớp gối, khớp bàn khớp ngón, lúc đầu vật thường khập khiễng, sau nặng dần bị què, ngại vận động, đứng dậy khó khăn Tại chỗ viêm thấy sưng đỏ, sờ vào vật có biểu đau Điều trị: Tiêm Vetrimoxin.L.A: ml/10 kg TT ADE - Bcomplex: ml/10 kg TT + Bệnh ghẻ Đây bệnh kí sinh trùng da lợn Nguyên nhân: Do ghẻ sarcoptes scabiei gây nên thường đào hang biểu bì lợn Chúng đục khoét lớp biểu bì da, gây rụng lông, lở loét, ngứa ngáy Lợn mắc bệnh lứa tuổi Triệu chứng: da xuất mụn ghẻ màu đỏ sau tróc thành vảy màu nâu hay xám, lợn ăn, gầy còm, rụng lông, lở loét Điều trị: Dùng Hanmectin - 25: ml/10 kg TT Kết hợp tắm chải cho lợn, chuồng trại + Bệnh viêm vú Triệu chứng: Lợn sốt cao, bỏ ăn, vú sưng đỏ, sờ nắn bầu vú thấy cứng Điều trị: Chúng tiến hành điều trị cục toàn thân Cục bộ: Dùng đá lạnh chườm bầu vú viêm - lần/ngày, vắt sữa bầu vú bị viêm - lần/ngày Toàn thân: Tiêm Vetrimoxin.L.A:1 ml/10 kgTT 35 Analgin: ml/10 kg TT ADE - Bcomplex: ml/10 kg TT Hoặc dùng phác đồ sau: MD Peni Strep: ml/10 kg TT Analgin: ml/10 kg TT ADE - Bcomplex: ml/10 kg TT 4.1.2.4 Công tác tác khác - Tham gia trực lợn đẻ đỡ đẻ - Tiêm sắt cho lợn - Thiến lợn đực - Bấm số tai - Thụ tinh nhân tạo Trong thời gian thực tập trại lợn Trần Văn Tuyên, kiến thức học nhà trường, với giúp đỡ cán kỹ thuật trại, tham gia công tác phục vụ sản xuất tiến hành chẩn đoán, điều trị số bệnh gặp đàn lợn thu kết định Kết công tác phục vụ sản xuất thể bảng 4.2 Bảng 4.2 Kết công tác phục vụ sản xuất 36 Nội dung Số lƣợng Kết Tỷ lệ (con) (con) (%) Phòng bệnh An toàn Vaccine dịch tả 6670 6670 100,00 Vaccine khô thai 210 210 100,00 Vaccine giả dại 218 218 100,00 Vaccine LMLM 236 236 100,00 Khỏi Điều trị bệnh Bệnh lợn phân trắng 1.200 1.120 93,33 Bệnh tiêu chảy lợn 1000 930 93,00 Bệnh tiêu chảy lợn mẹ 24 24 100,00 Bệnh viêm tử cung 40 38 95,00 Bệnh ghẻ 5 100,00 Bệnh viêm vú 6 100,00 Bệnh viêm khớp 60 52 86,67 An toàn Công tác khác Trực lợn đẻ 3612 3612 100,00 Tiêm sắt 320 320 100,00 Thiến lợn đực 210 210 100,00 Thụ tinh nhân tạo 112 112 100,00 37 4.2 Kết chuyên đề nghiên cứu khoa học 4.2.1 Kết điều tra biến động số lượng cấu đàn lợn nái trại Bảng 4.3 Số lƣợng cấu đàn lợn nái trại Năm STT Loại nái So sánh ĐVT 2015/2014 2014 2015 (%) Nái hậu bị Con 975 122 12,51 Nái Con 214 1230 574,77 Đực giống Con 41 32 78,05 Con 1230 1384 112,52 Tổng Qua kết bảng 4.3 thấy: Đàn lợn nái trại Trần Văn Tuyên năm qua có tăng lên rõ rệt Cụ thể: Qua năm, tổng đàn lợn nái tăng từ 1230 lên 1384 đạt 112,52 % (gấp 1,13 lần) đàn nái tăng từ 214 lên 1230 đạt 574,77 % (gấp 5,75 lần) Đây chủ trương công ty CP Việt Nam nhằm mở rộng quy mô đàn nái phù hợp với nhu cầu thị trường Do trại thành lập nên năm 2014 số lượng nái hậu bị (975/1230 đạt 79,27 %) đực giống (41/1230 đạt 3,33 %) nhiều Điều chứng tỏ: Trại trọng mở rộng quy mô đàn nái đôi với việc tăng số lượng nái hậu bị để tăng cường độ chọn lọc nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đàn nái 38 4.2.2 Kết theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái nuôi trại lợn chăn nuôi Trần Văn Tuyên 4.2.2.1.Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái theo lứa đẻ Để thấy rõ viêm tử cung có liên quan đến lứa đẻ lợn nái hay không, tiến hành theo dõi bệnh viêm tử cung lợn nái theo lứa đẻ Kết trình bày bảng 4.4 Bảng 4.4 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái theo lứa đẻ Số nái kiểm tra Số mắc bệnh Tỷ lệ (con) (con) (%) 146 44 30,14 105 24 22,86 102 23 22,55 147 32 21,77 Tổng 500 123 24,60 Lứa đẻ Qua kết bảng 4.4 thấy tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung qua lứa đẻ giảm dần từ lứa đẻ đến lứa đẻ 4, lứa đẻ tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung cao 30,14 %, thấp lứa đẻ thứ có tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung 21,77 % Ở hai lứa đẻ thứ lứa đẻ thứ có tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung mức trung bình có tỷ lệ mắc bệnh 22,86 % lứa đẻ 22,55 % lứa đẻ thứ 4.2.2.2 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái theo tháng Để biết rõ điều kiện ngoại cảnh (nhiệt độ, độ ẩm mồi trường không khí) có ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung hay không, theo dõi bệnh viêm tử cung lợn nái tháng khác Kết trình bày bảng 4.5 39 Bảng 4.5 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái theo tháng năm Nhiệt độ Ẩm độ Số nái Số nái Tỷ lệ (°C) (%) theo mắc mắc Môi Chuồng Môi Chuồng dõi bệnh bệnh trƣờng nuôi trƣờng nuôi (con) (con) (%) 33,05 29,25 79,33 84,50 99 20 20,20a 32,44 29,10 81,13 85,32 104 23 22,12a 30,50 28,92 81,94 85,32 105 24 22,86a 29,98 28,35 83,17 86,50 97 27 27,84b 10 28,50 27,06 84,35 87,85 95 29 30,53b Tháng Ghi chú: Những số có mũ khác thí khác chúng có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 Qua kết bảng 4.5 cho thấy: Số lợn nái bị viêm tử cung trại cao, tháng - 10 tỷ lệ nhiễm 27,84 - 30,53 % Bệnh viêm tử cung lợn nái ngoại có nguyên nhân chủng vi khuẩn khác gây lên điều kiện thời tiết khí hậu có ảnh hưởng tới tồn tại, phát sinh, phát triển loại vi khuấn gây bệnh Nếu gặp điều kiện thuận lợi như: độ ẩm không khí cao, nhiệt độ môi trường phù hợp vi khuẩn phát sinh, phát triển nhanh gây bệnh cho gia súc đặc biệt bệnh nhiễm trùng Sở dĩ vào tháng - 10, đàn lợn nái có tỷ lệ nhiễm bệnh sinh sản cao là tháng cuối mùa mưa thời điểm chuyển mùa, thời tiết nóng ẩm mưa nhiều môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển mạnh gây bệnh Ở tháng tiếp theo, thời tiết chuyển dần sang mùa khô, thời 40 tiết thay đổi theo hướng có lợi cho sức khỏe đàn lợn nên tỷ lệ mắc bệnh nói chung bệnh sinh sản nói riêng giảm dần Do vậy, lợn nái muốn hạn chế nhiễm bệnh cần áp dụng biện pháp khống chế điều kiện tiểu khí hậu chuồng nuôi cho phù hợp tránh thay đổi đột ngột ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sức đề kháng lợn 4.2.2.3 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái theo giống lợn Tại trại lợn Trần Văn Tuyên nuôi giống lợn ngoại Yorkshire Landrace Để đánh giá mối quan hệ giống tình hình mắc bệnh sinh sản, tiến hành theo dõi theo giống riêng biệt để so sánh Kết theo dõi trình bày bảng 4.6 Bảng 4.6 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái theo giống lợn Giống lợn Số nái kiểm tra Số nái mắc Tỷ lệ theo dõi (con) (con) (%) Yorkshire 321 78 24,30 Landrace 179 45 25,14 Tổng 500 123 24,60 Kết bảng 4.6 cho thấy: Bệnh viêm tử cung xuất lợn nái thuộc giống Landrace Yorkshire Tuy nhiên, tỷ lệ mắc bệnh giống lợn có sai khác: Tỷ lệ mắc lợn nái Yorkshire 24,30 % (78/321 nái); lợn nái Landrace 25,14 % (45/179 nái) Nhìn chung, tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn nái thuộc giống Landrace Yorkshire khác biệt đáng kể, giống lợn ngoại có nguồn gốc ôn đới nhập vào nước ta Do vậy, khả thích nghi với điều kiện môi trường nước ta tương đương Nhưng lợn ngoại nên sức đề kháng giống lợn hạn chế, lợn 41 thường đẻ to nên thường phải can thiệp tay lợn nái đẻ, dẫn đến viêm nhiễm cao 4.2.3 Đánh giá hiệu điều trị bệnh viêm tử cung phác đồ điều trị sử dụng đề tài Trên sở lợn nái bị bệnh viêm tử cung phát vào mức độ viêm theo triệu chứng lâm sàng, sử dụng phác đồ điều trị Kết trình bày bảng 4.7 Bảng 4.7 Đánh giá hiệu điều trị bệnh viêm tử cung phác đồ điều trị sử dụng đề tài Phác đồ điều trị Phác đồ Phác đồ Số nái điều trị (con) Số nái Tỷ lệ khỏi khỏi bệnh bệnh (con) (%) Số nái động Thời gian dục trở lại điều trị sau cai sữa (ngày) lợn (con) Thời gian trung bình động dục trở lại sau cai sữa lợn (ngày) 63 59 93,85 3,40±0,09 59 5,57±0,09 63 50 79,37 3,54±0,10 50 5,89±0.10 Qua bảng 4.7 cho thấy: Tỷ lệ khỏi bệnh loại thuốc điều trị cao Thời gian động dục trở lại sau cai sữa 5,57±0,09 - 5,89±0.10 ngày Trong lợn không bị bệnh viêm tử cung thường sau cai sữa - ngày lợn động dục trở lại Như mức độ ảnh hưởng bệnh viêm tử cung đến thời gian động dục trở lại sau cai sữa số lợn nái điều trị bệnh viêm tử cung nằm giới hạn sinh lý bình thường Có kết lợn bị bệnh phát sớm, điều trị kịp thời triệt để Việc 42 có ý nghĩa quan trọng thời gian điều trị ngắn thuận lợi, giảm bớt chi phí sử dụng thuốc, thời gian đầu lợn cần bú sữa mẹ, đặc biệt sữa đầu cần thiết cho phát triển đàn Tuy nhiên phác đồ điều trị số lợn không khỏi Cụ thể: Ở phác đồ có không khỏi tổng số 63 điều trị, chiếm tỷ lệ 6,35 % Ở phác đồ có 13 không khỏi tổng số 63 điều trị, chiếm tỷ lệ 20,63 % Vẫn số không điều trị khỏi phác đồ lợn điều trị lứa đẻ thứ 4, lứa đẻ trước lợn mẹ đẻ khó phải can thiệp làm cho niêm mạc tử cung bị xây xát tạo nên ổ viêm gây khó khăn cho việc điều trị So sánh phác đồ điều trị thấy phác đồ điều trị I có hiệu lực điều trị cao (93,85 % khỏi bệnh), thời gian điều trị ngắn (3,4) ngày so với phác đồ điều trị II 4.2.4 Ảnh hưởng bệnh viêm tử cung đến thời gian động dục kết phối giống sau cai sữa Thời gian động dục lại lợn nái sau cai sữa phụ thuộc vào chế độ chăm sóc, quản lý thời gian cho bú Bình thường lợn nái có thời gian chờ phối từ - ngày Qua việc sử dụng hai loại kháng sinh điều trị bệnh cho lợn nái, theo dõi thời gian động dục lại sau cai sữa tỷ lệ phối thụ thai lợn nái sau đẻ Kết thể bảng 4.8 Bảng 4.8 Ảnh hƣởng bệnh viêm tử cung đến sinh lý sinh sản sau điều trị Lô thí nghiệm ĐVT Phác đồ Phác đồ Bệnh viêm tử cung Con 59 50 Thời gian động dục lại sai cai sữa Ngày 5,57±0,09 5,89±0,10 Số phối đạt lần Con 47 31 Diễn giải 43 Tỷ lệ phối đạt lần Số phối đạt lần Tỷ lệ phối đạt lần % 79,66 62,00 Con 12 19 % 100,00 100,00 Qua bảng 4.8 cho thấy: Sử dụng phác đồ điều trị 59 con, tỷ lệ phối đạt lần 47 đạt 79,66 % cao so với sử dụng phác đồ điều trị 50 tỷ lệ phối đạt lần 31 đạt 62,00 % Tỷ lệ phối đạt lần hai hai phác đồ đạt 100 % Thời gian động dục trở lại có khác biệt hai phác đồ, phác đồ 5,57 ngày, phác đồ 5,89 ngày Như mức độ ảnh hưởng bệnh viêm tử cung điều trị hai phác đồ điều trị có khác Sử dụng phác đồ có kết điều trị cao so với sử dụng phác đồ Vì cần phát bệnh sớm, điều trị kịp thời đem lại hiệu điều trị cao, thời gian điều trị ngắn từ giảm bớt chi phí sử dụng thuốc khả hồi phục tử cung tốt 44 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua kết nghiên cứu thu được, đến số kết luận sau: Đàn lợn nái trại lợn Trần Văn Tuyên tăng dần qua năm Sau năm đàn lợn trại tăng gấp 1,13 lần, từ 1230 năm 2014 lên 1384 năm 2015 Qua theo dõi 500 lợn nái sinh sản trại cho thấy 24,60 % lợn nái mắc bệnh viêm tử cung Tỷ lệ mắc bệnh sinh sản có xu hướng giảm dần theo lứa đẻ Bệnh viêm tử cung mắc cao vào lứa 1, tỷ lệ mắc 30,14 % 22,86 %; mắc thấp lứa đẻ tỷ lệ mắc 22,55 % 21,77 % Đàn lợn mắc bệnh sinh sản nhiều vào tháng 9-10 Do tháng cuối mùa mưa thời điểm chuyển mùa, thời tiết nóng ẩm mưa nhiều môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển mạnh gây bệnh Dùng hai loại thuốc Vetrimoxin.L.A MD Peni Strep để điều trị bệnh viêm tử cung đạt hiệu cao Tuy nhiên dùng Vetrimoxin.L.A cho hiệu cao điều trị bệnh viêm tử cung tỷ lệ khỏi bệnh đạt 93,85 %.Thời gian động dục lợn mắc bệnh dài lợn bình thường, tỷ lệ phối đạt lần cao hơn, tỷ lệ phối lần 5.2 Đề nghi ̣ Qua trình thực tập trại lợn Trần Văn Tuyên có số đề nghị sau: 45 - Đẩy mạnh công tác vệ sinh thú y khu vực chăn nuôi Đặc biệt, cần kiểm soát chặt chẽ việc sát trùng công nhân vào trại khu vực chuồng nuôi - Khuyến cáo sử dụng phác đồ để điều trị bệnh viêm tử cung cho lợn nái sinh sản - Khoa Chăn nuôi Thú y tiếp tục cho sinh viên trại nghiên cứu đề tài mức sâu với quy mô lớn - Tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm với nhiều loại thuốc việc điều trị bệnh viêm tử cung để tìm thuốc có giá thành rẻ hiệu cao điều trị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Nguyễn Tấn Anh, Nguyễn Duy Hoan (1998), Sinh lý sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Xuân Bình (1996), Trị bệnh heo nái, heo con, heo thịt, Nxb tổng hợp Đồng Tháp Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (2003), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Đoàn Thị Kim Dung, Lê Thị Tài (2002), Phòng trị bệnh lợn nái để sản xuất lợn thịt siêu nạc xuất khẩu, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Mạnh Hà, Trần Huê Viên, Phan Văn Kiểm (2003), Giáo trình truyền giống nhân tạo, Nxb Nông nghiệp Trương Lăng, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Thọ (2006), Các bệnh ký sinh trùng bệnh nội sản khoa thường gặp biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Lê Hồng Mận, Bùi Đức Lũng (2004), Kỹ thuật chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Lê Văn Năm cộng (1999), Cẩm nang bác sỹ thú y hướng dẫn phòng trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong (2002), Bệnh sản khoa gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 11 Nguyễn Hữu Phước (1982), Bệnh lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 47 12 Nguyễn Khánh Quắc, Từ Quang Hiển, Trần Văn Phùng, Phạm Sỹ Tiệp, Nguyễn Quang Tuyên (1995), Giáo trình chăn nuôi lợn, Đại học nông lâm Thái Nguyên 13 Lê Thị Tài, Đoàn Thị Kim Dung, Phương Song Liên (2006), Phòng trị số bệnh thường gặp thú y thuốc nam, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 14 Nguyễn Văn Thanh (2007), “Khảo sát tỷ lệ mắc thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi vùng Đồng Bắc bộ”, Tạp chí KHKT thú y, tập XIV (3) 15 Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Văn Thanh (2010), “Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị”, Tạp chí KHKT thú y, tập XVII (1) 16 Nguyễn Thiện, Nguyễn Tấn Anh (1993), Thụ tinh nhân tạo cho lợn Việt Nam, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 17 Nguyễn Văn Thiện (2008), Thống kê sinh vật học ứng dụng chăn nuôi, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 18 Lê Xuân Thọ, Lê Xuân Cương (1979), Kích tố ứng dụng chăn nuôi,Nxb Nông nghiệp Hà Nội 19 Nguyễn Văn Trí (2008), Hỏi đáp kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản hộ gia đình, Nxb Khoa học tự nhiên Công nghệ 20 A V Trekaxova, L M Đaninko, M I Ponomareva, N P Gladon (1983), Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 21 Bilken cộng (1994), Quản lý lợn nái lợn hậu bị để sinh sản có hiệu quả, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội II Tài liệu tiếng anh 22 Barbara E Straw, Teffery J Jimmerman, Slylie D Allaire, David T Taylor (2006), Diseases of swine, Blackwell publishing, pp129 [...]... tiêu theo dõi 3.3.2.1 Cơ cấu của đàn lợn nái của trại trong mấy năm gần đây 3.3.2.2 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung trong toàn đàn lợn nái của trại - Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ - Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo các giống lợn - Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo tháng 20 3.3.2.3 Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh viêm tử cung bằng các pháp đồ điều trị sử dụng trong đề tài 3.3.2.4 Ảnh hưởng của bệnh. .. thời gian tiến hành - Địa điểm: Trại lợn Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình - Thời gian : Từ ngày 25/5/2015 đến ngày 25/11/2015 3.3 Nội dung nghiên cứuvà các chỉ tiêu theo dõi 3.3.1 Nội dung - Xác định tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở lợn nái sau khi đẻ - Ảnh hưởng của bệnh đến khả năng sinh sản của đàn lợn nái - Xác định một số phác đồ điều trị và so sánh hiệu quả điều trị của... đoán, ghi chép số liệu - Hàng ngày theo dõi sức khỏe đàn lợn, phát hiện những con mắc bệnh viêm tử cung của đàn nái - Từ đó tính toán tỷ lệ lợn mắc bệnh Chỉ tiêu theo dõi: Tỷ lệ lợn nhiễm bệnh (%) = Số lợn nhiễm bệnh (con) Tổng số lợn theo dõi (con) ×100 3.4.1.2 Phương pháp theo dõi biểu hiện lâm sàng của bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái - Quan sát trực tiếp đàn lợn hàng ngày Dùng mắt thường đánh giá... 32,1 %, lợn nái cơ bản có những biến đổi bệnh lý: viêm vòi tử cung có mủ, 17 Theo Madec (1995), viêm tử cung thường bắt đầu bằng sốt vài giờ khi đẻ, chảy dịch viêm vài giờ sau khi đẻ, chảy mủ vài hôm sau và thường kéo dài 48 đến 72 giờ Trong bệnh viêm tử cung thì viêm nội mạc tử cung chiếm tỷ lệ cao Kaminski kiểm tra 1.000 lợn nái ở Liên Bang Đức cho kết quả là 16 % bị viêm nội mạc tử cung Theo Madec... (Nguyễn Văn Thanh, 2007) [14] Theo Nguyễn Xuân Bình (1996) [2], bệnh viêm tử cung xảy ra ở những thời gian khác nhau Nhưng thường xảy ra nhiều nhất vào thời gian sau khi đẻ từ 1 - 10 ngày 18 Đồng thời cũng có nhiều tác giả có tổng kết về tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung ở lợn nái sau khi sinh: Nguyễn Văn Thanh (2007) [14], lợn nái sau khi sinh có chứng viêm tử cung chiếm tỷ lệ 42,4 % Viêm tử cung trên nhóm lợn. .. nái thuần chiếm khoảng 25,48 %, trên nhóm lợn nái lai chiếm 50,84 % (trong tổng số 1.000 lợn nái khảo sát) Viêm tử cung thường xảy ra cao nhất ở lứa 1 và 2 Tỷ lệ chậm động dục ở nhóm lợn bị viêm tử cung cao hơn nhiều so với nhóm lợn không bị viêm tử cung 19 Phần 3 ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đàn lợn nái sinh sản nuôi chuồng kín 3.2 Địa điểm và. .. Pháp, thấy 26 % số lợn nái có bệnh viêm tử cung Ngoài ra 2 % số lợn nái có bệnh tích thoái hóa mô nội mạc tử cung với đặc điểm thành tử cung có cấu tạo sợi fibrine 2.2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước Theo tác giả Nguyễn Xuân Bình (1996) [2], cho biết: ở những nái bị viêm tử cung thường biểu hiện sốt theo quy luật sáng chiều (sáng sốt nhẹ, chiều sốt nặng) Lê Văn Năm (1999) [8], cho rằng: khi lợn nái. .. bệnh viêm tử cung đến thời gian động dục và kết quả phối giống sau cai sữa 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp theo dõi 3.4.1.1 Phương pháp điều tra tình hình - Thống kê toàn bộ đàn lợn cần điều tra tại trại - Lập sổ theo dõi đàn lợn cần điều tra bằng cách theo dõi, ghi chép những lợn có biểu hiện lâm sàng, triệu chứng lâm sàng - Tiến hành theo dõi chẩn đoán, ghi chép số liệu - Hàng ngày theo. .. quá trình thực tập tại trại, tôi đã tham gia chăm sóc nái chửa, nái đẻ, tham gia đỡ đẻ, chăm sóc cho đàn lợn con theo mẹ đến cai sữa Tôi trực tiếp vệ sinh, chăm sóc, theo dõi đàn lợn thí nghiệm Quy trình chăm sóc nái chửa, nái chờ đẻ, nái đẻ, đàn lợn con theo mẹ đến khi cai sữa như sau: + Đối với nái chửa: Lợn nái chửa được nuôi chủ yếu ở chuồng lợn nái chửa Hàng ngày vào kiểm tra lợn, vệ sinh, dọn... Không sử dụng lợn đực bị bệnh ở đường sinh dục để thụ tinh trực tiếp hoặc khai thác tinh nhân tạo Phòng các bệnh truyền nhiễm cho lợn nái thông qua công tác tiêm phòng vaccine theo định kỳ và thực hiện tốt công tác vệ sinh thú y Trịnh Đình Thâu và cs (2010) [15] cho biết có thể phòng bệnh viêm tử cung cho đàn lợn nái bằng quy trình phòng bệnh tổng hợp có bổ sung chế phẩm Biomin - pHD vào thức ăn -
- Xem thêm -

Xem thêm: Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại chăn nuôi Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình và biện pháp phòng trị., Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại chăn nuôi Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình và biện pháp phòng trị., Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại chăn nuôi Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình và biện pháp phòng trị.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay