Thực trạng hội chứng viêm tử cung, viêm vú, mất sữa trên đàn lợn nái tại trại Ngô Hồng Gấm huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình và biện pháp điều trị.

72 224 1
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 08:45

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ THỊ THÊM Tên đề tài: THỰC TRẠNG HỘI CHỨNG VIÊM TỬ CUNG, VIÊM VÚ, MẤT SỮA TRÊN ĐÀN LỢN NÁI TẠI TRẠI NGÔ HỒNG GẤM HUYỆN LƢƠNG SƠN TỈNH HÒA BÌNH VÀ BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2011 – 2016 THÁI NGUYÊN, 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ THỊ THÊM Tên đề tài: THỰC TRẠNG HỘI CHỨNG VIÊM TỬ CUNG, VIÊM VÚ, MẤT SỮA TRÊN ĐÀN LỢN NÁI TẠI TRẠI NGÔ HỒNG GẤM HUYỆN LƢƠNG SƠN TỈNH HÒA BÌNH VÀ BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Lớp: K43 - TY Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2011 – 2016 Giảng viên hƣớng dẫn: TS Nguyễn Thị Ngân Khoa Chăn nuôi Thú y – Trường Đaị học Nông Lâm Thái Nguyên THÁI NGUYÊN, 2015 i LỜI CẢM ƠN Qua thời gian thực tập trại lợn Ngô Hồng Gấm, đến em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp Nhân dịp này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Cô giáo TS Nguyễn Thị Ngân cán giảng dạy môn Dược lý - Vệ sinh an toàn thực phẩm tận tụy, hướng dẫn, bảo em suốt trình thực tập Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên truyền đạt cho em kiến thức chuyên ngành suốt thời gian học tập Khoa Đây kiến thức tạo sở giúp em tự tin thực tập tốt nghiệp sở sau trường, để ứng dụng phát huy nghiệp em sau Em xin cảm ơn gia đình, bạn bè người thân bên cạnh động viên ủng hộ em suốt trình học tập thời gian em thực tập Nhân dịp này, em gửi lời cảm ơn tới Ban giám đốc công nhân viên trại lợn Ngô Hồng Gấm tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp Thái Nguyên, ngày 25 tháng 11 năm 2015 Sinh viên Hà Thị Thêm ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1: Lịch tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn nái 35 Bảng 4.2: Kết công tác phục vụ sản xuất 38 Bảng 4.3 Số lượng đàn lợn nái trại ba năm 38 Bảng 4.4: Tỷ lệ lợn nái mắc theo tháng điều tra 39 Bảng 4.5: Ảnh hưởng nhiệt độ , đô ẩm M 42 ̣ đến tỷ lệ lợn mắc hội chứng.M.A Bảng 4.6: Tỷ lệ lợn nái mắc hội chứng M.M.A theo lứa đẻ 42 Bảng 4.7: Mô ̣t số ch ỉ tiêu lâm sàng lợn nái bình thường lợn nái mắc hội chứng M.M.A 43 Bảng 4.8: Ảnh hưởng hội chứng M.M.A đến suất sinh sản lợn nái 44 Bảng 4.9: Hiệu điều trị hội chứng M.M.A theo hai phác đồ điều trị 46 Bảng 4.10: Kết thử nghiệm phòng hội chứng M.M.A lợn nái 51 iii DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ đồ chế động dục 26 Hình 2.2 Cơ chế điều khiển trình đẻ 30 Hình 4.1 Biể u đồ biể u diễn kết thử nghiệm phòng hội chứng M.M.A 51 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ACTH: Adreno Cortico Tropin Hormone Cs: Cộng Độ C C: E.coli: Escherichia coli FSH: Folliculo Stimulin Hormone GSH: Gonado Stimulin Hormone LH: Lutein Stimulin Hormone LMLM: Lở mồm long móng M.M.A: Metritis mastitis agalactia Nxb: Nhà xuất PGF2α : Prostaglandin F2α STH: Somato Tropin Hormone v MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Hội chứng M.M.A lợn nái sinh sản 2.1.1 Bệnh viêm tử cung lợn nái (Metritis) 2.1.2 Viêm vú (Mastitis) 2.1.3 Mất sữa (Agalactia) 2.2 Tình hình nghiên cứu hội chứng viêm vú, viêm tử cung, sữa (M.M.A) giới nước 2.2.1 Tình hình nghiên cứu hội chứng viêm vú, viêm tử cung, sữa (M.M.A) giới 2.2.2 Tình hình nghiên cứu hội chứng viêm tử cung, viêm vú, sữa (M.M.A) Việt Nam 11 2.3 Cấu tạo quan sinh sản lợn 14 2.3.1 Buồng trứng (Ovarium) 15 2.3.2 Ống dẫn trứng (Oviductus) 16 vi 2.3.3 Tử cung (Uterus) 17 2.3.4 Âm đạo (Vagina) 18 2.3.5 Tiền đình (Vestibulum vaginae sinusinogenitalis) 19 2.3.6 Âm vật (Clitoris) 19 2.3.7 Âm hộ (Vulva) 19 2.3.8 Cấu tạo tuyến vú 19 2.4 Đặc điểm sinh lý sinh dục lợn nái 21 2.4.1 Sự thành thục tính 21 2.4.2 Chu kỳ tính thời điểm phối giống thích hợp 22 2.4.3 Khoảng cách lứa đẻ 27 2.4.4 Sinh lý đẻ 28 2.4.5 Sinh lý tiết sữa lợn nái 31 Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 32 3.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu 32 3.3 Nô ̣i dung nghiên cứu 32 3.3.1 Xác định tỷ lệ mắc hội chứng M.M.A đàn lợn nái trang trại 32 3.3.2 Xác định thay đổi số tiêu lâm sàng lợn nái mắc hội chứng M.M.A (nhiệt độ, màu sắc, dịch viêm…) 32 3.3.3 Ảnh hưởng hội chứng M.M.A đến suất sinh sản lợn nái 32 3.3.4 Thử nghiệm điều trị hội chứng viêm vú, viêm tử cung, sữa (M.M.A) phác đồ khác theo dõi khả sinh sản sau khỏi bệnh phác đồ điều trị 32 3.3.5 Xây dựng quy trình phòng hội chứng viêm vú, viêm tử cung, sữa (M.M.A) 32 3.4 Phương pháp nghiên cứu tiêu theo dõi 32 vii 3.4.1 Điều tra gián tiếp 32 3.4.2 Điều tra trực tiếp 32 3.5 Phương pháp xác định tiêu 33 3.6 Phương pháp thu nhận xử lý số liệu 33 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Công tác phục vụ sản xuất 34 4.1.1 Kết công tác phòng điều trị bệnh 34 4.1.2 Công tác khác 37 4.1.3 Điều tra cấu đàn lợn nái trại 38 4.2 Kết nghiên cứu 39 4.2.1 Thực trạng hội chứng viêm tử cung, viêm vú, sữa đàn lợn nái 39 4.2.2 Kết theo dõi thay đổi số tiêu lâm sàng lợn nái mắc hội chứng M.M.A 43 4.2.3 Ảnh hưởng hội chứng M.M.A đến suất sinh sản lợn nái 44 4.3 Kết thử nghiệm điều trị hội chứng M.M.A 45 4.4 Quy trình phòng chống hội chứng M.M.A đàn lợn nái 46 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 53 5.1 Kết luận 53 5.2 Đề nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Từ bao đời nay, nhân dân ta có tập quán chăn nuôi lợn, lợn giữ vị trí hàng đầu tỷ trọng giá trị loài vật nuôi Với chức vừa nguồn cung cấp thực phẩm chủ yếu cho tiêu dùng nước xuất khẩu, vừa nguồn cung cấp phân bón, tạo điều kiện cho ngành trồng trọt phát triển, chăn nuôi lợn góp phần quan trọng việc tăng thu nhập, cải thiện nâng cao đời sống người nông dân Để tạo nhiều thịt lợn phục vụ cho nhu cầu thực phẩm nước xuất khẩu, việc nâng cao suất sinh sản đàn lợn nái mối quan tâm, mục tiêu hàng đầu nhà chăn nuôi nhà khoa học Trong năm gần đây, suất sinh sản lợn nái nước ta có nhiều cải thiện nhờ chất lượng giống nâng cao chọn lọc tốt, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng lợn nái dần hoàn thiện ứng dụng rộng rãi Do đó, góp phần nâng cao số lứa đẻ nái/năm từ 1,7-2 lứa/nái/năm lên 2,0-2,45 lứa/nái/năm Bình quân số lợn cai sữa/nái/năm xấp xỉ 13 con/nái Tuy nhiên, so với nước khu vực đặc biệt nước chăn nuôi tiên tiến suất sinh sản lợn nái nội nước ta thấp Trong năm gần thực chương trình chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng đa dạng hoá trồng - vật nuôi, từ chăn nuôi lợn phát triển nhanh Muốn có giống đảm bảo bảo chất lượng, đàn lợn nái phải khỏe mạnh, không mắc bệnh đặc biệt bệnh sinh sản Một số bệnh lợn nái có vacxin phòng bệnh phương pháp điều trị đạt kết tốt, nhiên bệnh đường sinh sản mối đe dọa lớn cho người chăn nuôi lợn nái Mặc dù, hộ chăn nuôi sử dụng 49 thai, việc giảm chi phí thức ăn giúp tăng tính thèm ăn lúc nuôi con, tăng sản lượng sữa Từ ngày 85 đến lúc sinh bào thai phát triển nhanh, phần ăn cần tăng thêm 0,5 kg/con/ngày tăng chất lượng thức ăn Nước uống phải đủ, không bị nhiễm bẩn để phòng bệnh đường tiết niệu, theo nghiên cứu gần cho thấy, vi khuẩn từ đường tiết niệu xâm nhập vào âm đạo, tử cung gây viêm nhiễm Thứ ba: Công tác phối giống Phối giống kỹ thuật, vô trùng dụng cụ phối tinh, vệ sinh phần phận sinh dục sau rửa lại phận sinh dục nước sạch, lợn đái cần rửa lại kịp thời tránh làm sây sát niêm mạc tử cung, nhiễm trùng đường sinh dục gây viêm, hạn chế tối thiểu tỷ lệ lợn nái chờ phối viêm tử cung, lây lan mầm bệnh từ ốm sang khoẻ Người đỡ đẻ phải vô trùng tay, đỡ đẻ kỹ thuật, hạn chế làm xây xát niêm mạc tử cung dẫn tới viêm tử cung mang mầm bệnh vào tử cung Thực tốt việc để lợn nái đẻ tự nhiên, không can thiệp tay (dùng tay móc thai ra) trừ trường hợp đẻ khó hạn chế viêm tử cung sau đẻ Thứ tƣ: Công tác tiêm phòng Đối với đực giống tiêm vacxin định kỳ theo năm: Một năm tiêm hai lần với loại vacxin vào tháng tháng 10: Dịch tả, LMLM, Respisure Farrowsure, liều tiêm tương tự lợn nái Thứ năm: Cách sử dụng thuốc Khi lợn đẻ tiêm mũi Oxytoxin liều 3ml/con Hanprost liều 1,5 - ml/con Hanprost đồng phân chức Prostaglandin F2 định trường hợp: Tác dụng thuỷ phân thể vàng mạnh, kích thích phát triển buồng trứng, hoàn thiện chu kỳ động dục kỳ sau; Gây cảm ứng đồng động dục cho nái đẻ đồng loạt để quản 50 lý sinh sản cách hữu hiệu; chủ động chọn thời điểm cho lợn nái đẻ theo ý muốn, nái đẻ tự nhiên sau tiêm thuốc 20 - 30 giờ; điều trị viêm nội mạc tử cung, viêm tử cung hoá mủ, hội chứng M.M.A; làm tử cung đẩy sản dịch ngoài; điều trị rối loạn chức rụng trứng, chu kỳ rụng trứng không trứng Sau đẻ xong tiêm mũi thuốc kháng sinh có tác dụng kéo dài Clamoxyl LA, Vetrimoxin LA với liều 1ml/10kg thể trọng, sau ngày thấy dịch tử cung chảy tiêm bổ sung thêm mũi nhằm mục đích ngăn chặn loại vi khuẩn phát triển gây bệnh Clamoxyl LA có chứa Amoxycillin, bào chế dạng dung dịch, thời gian trì thuốc kéo dài 24 - 48h, thuốc có khả khuyếch tán rộng, ngăn chặn hầu hết loại vi khuẩn Gram (+), Gram (-) nên phòng bệnh viêm tử cung Đồng thời, tiêm cho lợn đẻ số loại Vitamin C, B.Complex, thuốc trợ lực, trợ sức Sau đẻ 24 thụt vào tử cung nái 1.500ml dung dịch Lugol 0,1%, thụt lần lần cách 24 thành phần dung dịch Lugol 0,1% Iode vô Iode có tác dụng sát trùng, có đặc tính hấp thu protein nên làm săn se niêm mạc tử cung, giúp cho trình viêm chóng hồi phục Đồng thời thông qua niêm mạc tử cung, thể hấp thu Iode, góp phần kích thích tử cung hồi phục, buồng trứng hoạt động trở lại, noãn bao sớm phát triển nên lợn nái nhanh động dục trở lại sau cai sữa Sau đưa quy trình phòng hội chứng M.M.A cho nái tiến hành theo dõi đánh giá hiệu quy trình phòng bệnh Chúng tiến hành chia lợn nái thành hai lô: - Lô I: lô thí nghiệm áp dụng đầy đủ quy trình phòng bệnh - Lô II: lô đối chứng không áp dụng quy trình phòng phòng bệnh 51 Bảng 4.10: Kết thử nghiệm phòng hội chứng M.M.A lợn nái Chỉ tiêu Lợn mắc Hội chứng M.M.A Lô I (n = 25) Số (con) Tỷ lệ (%) 24,00 Lô II (n =25) 12 48,00 Lô Thời gian động dục trở lại (ngày) 3,44 ± 0,31 4,04 ± 0,03 Tỷ lệ lợn phối lần đầu có chửa Số Tỷ lệ (con) (%) 24 96,00 23 92,00 Qua bảng 4.10 cho thấy: Khi áp dụng đầy đủ quy trình phòng tỷ lệ mắc hội chứng M.M.A đàn lợn nái lô I cho kết (24,00%) thấp 24% so với lô II (48,00%) Thời gian động dục trở lại lợn nái sau cai sữa lô I ngắn 0,6 ngày so với lô II: lô I (3,44 ngày), lô II (4,04 ngày) Tỷ lệ lợn nái sau cai sữa phối giống lần đầu có chửa lô I 96,00% cao 4% so với lô II 92,00% Để thấy rõ kết thử nghiệm phòng hội chứng M.M.A lợn nái thể qua biểu đồ 4.1 Tỷ lệ (%) 120 96 100 92 80 Lợn mắc hội chứng M.M.A 60 Tỷ lệ lợn phối lần đầu có chửa 48 40 24 20 Lô Lô2 Lô Hình 4.1 Biểu đồ biểu diễn kết thử nghiệm phòng hội chứng M.M.A 52 Như áp dụng đầy đủ quy trình phòng hội chứng viêm tử cung, viêm sau cai sữa, tăng tỷ lệ lợn nái sau cai sữa phối giống lần đầu có chửa Nhờ làm tăng hiệu sinh sản lợn nái, giúp giảm chi phí cho người chăn nuôi 53 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Trong thời gian thực tập trại Ngô Hồng Gấm đưa số kết luận sau: Khả sinh sản lợn nái tốt lứa đẻ - Tỷ lệ mắc hội chứng viêm tử cung, viêm vú, sữa đàn lợn nái trang trại cao chiếm 31,72% Lợn nái mắc hội chứng M.M.A giảm khối lượng cai sữa lợn theo mẹ 21 ngày tuổi, giảm số lợn cai sữa/ổ, kéo dài thời gian động dục lại sau cai sữa lợn nái Đây nguyên nhân giảm số lứa đẻ nái/năm, giảm lợi nhuận chăn nuôi Các tiêu lâm sàng: thân nhiệt, tần số hô hấp lợn nái mắc hội chứng M.M.A tăng so với trạng thái bình thường, đồng thời có dịch rỉ viêm tiết từ quan sinh dục Đây đấu hiệu để nhận biết lợn bị mắc hội chứng viêm tử cung Lợn nái mắc hội chứng M.M.A cao lứa đẻ đầu, lợn đẻ khó công nhân thường hay móc không kỹ thuật Kết điều trị khả sinh sản lợn nái sau mắc hội chứng M.M.A Khi dùng kháng sinh Vetrimoxin LA, Hanprost kết hợp với Lugol 0,1% mang lại hiệu cao, rút ngắn thời gian điều trị, giảm thời gian chờ phối sau cai sữa, tăng tỷ lệ đậu thai lứa sau Nếu áp dụng đầy đủ quy trình phòng hội chứng M.M.A làm giảm tỷ lệ mắc, giảm thời gian chờ phối sau cai sữa, tăng tỷ lệ đậu thai lợn nái 5.2 Đề nghị Để hạn chế hội chứng M.M.A đàn lợn nái trang trại nên áp dụng đầy đủ quy trình phòng bệnh vào thực tế chăn nuôi Đối với lợn nái mắc hội chứng M.M.A thể điển hình biện pháp khắc phục tốt ghép đàn loại thải lợn nái Theo trang trại nên áp dụng điều trị lợn nái mắc hội chứng M.M.A thể không điển hình theo phác đồ để có hiệụ 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Trần Trọng Bằng (2010), Thực trạng hội chứng viêm tử cung, viêm vú, sữa (MMA) đàn lợn nái nuôi theo mô hình trang trại thuộc tỉnh Bắc Giang thử nghiệm biện pháp phồng trị, Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiêp,Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Lê Minh Chí, Nguyễn Như Pho (1985), “ Hội chứng M.M.A heo nái sinh sản”, Kết nghiên cứu khoa học 1981- 1985, Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, tr 48-51 Trần Thị Dân (2004), Sinh sản heo nái sinh lý heo con, Nxb Nông nghiệp Tp Hồ Chí Minh Phạm Hữu Doanh (1995), “Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái lai ngoại ngoại chủng”, Tạp chí Chăn nuôi, số 2, tr 13 - 18 Nguyễn Thị Mỹ Dung (2010), Nghiên cứu xác định số tiêu sinh sản, Bệnh quan sinh dục thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại sinh sản nuôi huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp, Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp Khuất Văn Dũng (2005), Thực trạng khả sinh sản tượng rối loạn sinh sản, ứng dụng hormone chế phẩm hormone điều trị vài tượng rối loạn sinh sản đàn bò Redsindhy nuôi nông trường Hữu Nghị Việt Nam - Mông Cổ, Ba Vì Hà Tây, Luận Văn thạc sỹ Nông nghiệp, Hà Nội Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (2000), Bệnh lợn nái lợn con, Nxb Nông nghiệp 55 F Madec C Neva (1995), “Viêm tử cung chức sinh sản lợn nái”, Tạp chí khoa học Kỹ thuật Thú y, tập 2, tr – 12 10 Lê Thanh Hải, Nguyễn Nghi, Nguyễn Thị Viễn, Nguyễn Hữu Thao, Phan Bùi Ngọc Thảo, Nguyễn Hiếu Liêm, Nguyễn Hữu Lai, Ngô Thanh Long, Nguyễn Công Phát, Ngô Công Hiến, Lê Trọng Nghĩa (1994), Kết nghiên cứu thí nghiệm thực nghiệm mức ăn cho heo nái ngoại giai đoạn có chửa, Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam, tr 1- 13 11 Nguyễn Thị Hương (2010), Khả sinh sản hội chứng viêm tử cung, viêm vú, sữa (M.M.A) đàn lợn nái ngoại sinh sản nuôi trại giống lợn Bắc Giang, Luận văn thạc sỹ nông nghiệp, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 12 Nguyễn Thị Huyền (2012), Tình hình mắc hội chứng viêm vú, viêm tử cung, sữa (M.M.A) đàn lợn nái nội nuôi nông hộ huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình biện pháp phòng trị, Luận văn thạc sỹ nông nghiệp, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 13 Dương Thanh Liêm (1999), “Nhu cầu dinh dưỡng thú mang thai”, Giáo trình nguyên lý dinh dưỡng động vật, Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 14 Lê Văn Năm (1997), Kinh nghiệm phòng trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nông nghiệp 15 Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong (2000), Bệnh sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp 16 Nguyễn Như Pho (2002), Ảnh hưởng số yếu tố kỹ thuật chăn nuôi đến hội chứng M.M.A khả sinh sản heo nái, Luận án tiến sĩ Nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 17 Nguyễn Văn Thanh (1999), Một số tiêu sinh sản bệnh đường sinh dục thường gặp đàn trâu tỉnh phía Bắc Việt Nam, Luận án tiến sỹ Việt Nam, Hà Nội 56 18 Nguyễn Văn Thanh (2003), “Khảo sát tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi Đồng Sông Hồng thử nghiệm điều trị”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập 10, tr 22 - 28 19 Đoàn Đức Thành (2009), Thực trạng hội chứng viêm tử cung, viêm vú, sữa (MMA) đàn lợn nái nuôi theo mô hình trang trại thuộc tỉnh Thái Bình thử nghiệm biện pháp phòng trị, Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp, Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội 20 Đặng Đắc Thiệu (1978), “Hội chứng M.M.A heo nái sinh sản”, Tập san Khoa học kỹ thuật số 1- 2/1978, Đại học Nông nghiệp IV, tr.58 - 60 21 Nguyễn Thị Thuận (2010), Nghiên cứu thực trạng bệnh viêm tử cung đàn lợn nái sinh sản nuôi theo mô hình trang trại tỉnh Thái Bình thử nghiệm số biện pháp phòng, trị bệnh, Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiêp, Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội 2010 22 Đặng Đình Tín (1985), Giáo trình sản khoa bệnh sản khoa thú y, Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội 23 Đặng Đình Tín (1986), Sản khoa bệnh sản khoa thú y,Nxb Nông nghiệp 24 Nguyễn Đức Toàn (2011), Thực trạng hội chứng viêm tử cung, viếm vú, sữa đàn lợn nái ngoại nuôi theo mô hình trang trại huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình biện pháp phòng trị, Luận văn thạc sỹ Nông nghiệp, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội II Tài liệu tiếng Anh 25 Berstchinger H U (1993), “Coliforms mastitis”, In diseases of swine 7th edition, Iowa state University press, Iowa, U.S.A, pp.511-51 26 Bilkei G., Horn A (1991), “Observations on the therapy of M.M.A complex in swine”, Berliner und munchener rieraztliche- wochenaschrift, 104(12), pp.421-423 57 27 Bilkei G., Boleskei A (1993), “ The effects of feeding regimes in the last month of gestation on the body condition and reproductive performance of sow of different body condition and parity”, Tieraztliche Umschau, 48(10), pp 629 - 635 28 Branstad J C Ross R F (1987), “Lactation falture in swine”, Iowa state university veterinarian, 49(1), pp.36-39 29 Gardner J A A., Dunkin A C., Lloyd L C (1990), “ Metritis - Mastitis Agalactia”, in Pig production in Autralia, Butterworths, Sydney, pp,166 167 30 Kotowski K (1990), “The efficacy of wisol-T in pig production”, Medycyna weterynaryjna, 46(10) 31 Lerch A (1987), “Origins and prevention of the mastitis metritis agalactia complex in sows”, Wiener tierarztliche monatsschrift, 74(2), p 71 32 Maffelo G., Redaelli G., Ballabio R., Baroni P (1984), “Evaluation of milk production and M.M.A complex in sows treat with PGF2a analogues on day 111 of pregnancy”, Proceeding of the 8th international pig veterinary society congress, Ghent, Belgium, p 288 33 Mendler Z., Sudaric B., Fazekas J., Knapic A., Bidin S (1997), “Etoflok injection solution in Prophylaxis and therapy of M.M.A Syndrome in swons”, Praxis veterinaria zagreb, 45(3), pp 261-265 34 Mercy A R (1990), “ Post natal disorders of sows”, In pig production in Australia, Butterworths Sydney, pp 165-167 35 Persson A., Pedersen A E., Goransson L., Kuhl W (1989), “ A long term study on the health status and performance of sows on different feed allowances during late pregnancy, Clinical observation with special reference to agalactia postpartum”, Acta veterinaria scandinavica, 30(1), pp 9-17 58 36 Radostits O M., Blood D C (1997), “Mastitis metritis agalactia (M.M.A.) syndrome in sows (toxemic agalactia, farrowing fever, lactation failure)”, Veterinary medicine, W.B Saunders company Ltd, London 37 Ross R F (1981), “Agalactia syndrome of sows”, Current veterinary therapy, Philadelphia 38 Smith B B., Martineau G., Bisaillon A (1995), “ Mammary gland and lactaion problems”, In disease of swine, 7th edition, Iowa state university press, pp 40- 57 39 Svendsen J (1992), “Perinatal mortality in pigs”, Animal reproduction science, Elsevier science publishers, B.V Amsterdam, 28, pp 59-67 40 Takagi M, Amorim C R N., Ferreia H., Yano T (1997), “Viirrulence related characteristics of E.coli from sow with M.M.A sydrome”, Revista de microbiología, 28(1), pp 56-60 41 Taylor D J (1995), Pig diseases 6th edition, Glasgow university, U.K, pp 315-320 42 Urban V.P, Schnur V.I, Grechukhin A.N (1983), “The metritis mastitis agalactia syndome of sows as seen on a large pig farm”, Vestnik selskhozyaistvennoinauki, 6, pp 69-75 59 PHỤ LỤC XỬ LÝ SỐ LIỆU THEO PHẦN MỀM MINITAB 15 Bảng 4.6 Variable N N* Mean SE Mean StDev Variance CoefVar thân nhiệt ( mắc M.M.A) 25 39,912 0,0843 0,422 0,178 1,06 thân nhiệt nái bthg 25 38,234 0,0248 0,124 0,0154 0,32 Descriptive Statistics: hô hấp (mắc M.M.A) hô hấp bthg Variable N N* Mean SE Mean StDev Variance CoefVar Minimum hô hấp (mắc M.M.A) 25 25,840 0,206 1,028 1,057 3,98 25,000 hô hấp bthg 25 12,760 0,254 1,268 1,607 9,93 11,000 Bảng 4.7 Variable N N* Mean SE Mean StDev Variance CoefVar tg đong dục lại (mắc b) 15 6,667 0,232 0,900 0,810 13,50 tg động dục( không bệnh)18 5,833 0,259 1,098 1,206 18,83 Descriptive Statistics: tb khối lượng(mắc M.M.A) tb klg cân (bthg) Variable N N* Mean SE Mean StDev Variance CoefVar tb khối lg(mắc M.M.A 14 5,5000 0,0419 0,1569 0,0246 2,85 tb klg cân (bthg) 19 6,6189 0,0357 0,1558 0,0243 2,35 Bảng 4.10 Variable N N* Mean SE Mean StDev Variance CoefVar tg qtrih thu nghiệm l 25 3,440 0,317 1,583 2,507 46,02 tg qtrih thu nghiệm l 25 4,040 0,324 1,620 2,623 40,09 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỀ TÀI Ảnh 1: Lợn mắc hội chứng Ảnh 2: Lợn mắc hội chứng M.M.A giảm cho bú M.M.A dịch viêm màu hồng Ảnh 3,4: Lợn mắc hội chứng M.M.A dịch viêm chảy nhiều Ảnh 5: Lợn cai sữa 21 ngày tuổi còi cọc Ảnh 6: Lợn mẹ mắc hội chứng M.M.A sốt cao Ảnh 7: Lợn mẹ sữa vú sưng căng Ảnh 8: Bấm số tai cho lợn Ảnh 9: Tiêm sắt cho lợn Ảnh 10: Vắt sữa Ảnh 11: Cho lợn ngày tuổi uống thuốc phòng cầu trùng Ảnh 12 : Điều trị lợn nái Ảnh 14: Thiến lợn Ảnh 13: Tiêm lợn Ảnh 15: Mổ hecni [...]... Thực trạng hội chứng viêm tử cung, viêm vú, mất sữa trên đàn lợn nái tại trại Ngô Hồng Gấm huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình và biện pháp điều trị. 1.2 Mục tiêu và yêu cầu của đề tài - Đánh giá được thực trạng hội chứng M.M.A (viêm tử, viêm vú, mất sữa) ở đàn lợn nái tại trại Ngô Hồng Gấm huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình - Đánh giá được ảnh hưởng của hội chứng M.M.A đến năng suất sinh sản của lợn nái 1.3 Ý... Radostits và cs (1997) [36], những biểu hiện lâm sàng sau khi sinh ở lợn nái từ 12 - 72 giờ bao gồm hiện tượng sốt (Persson và cs,1989) [35], tử cung tiết nhiều dịch viêm (viêm tử cung); vú sưng cứng, nóng và đỏ lên (viêm vú); sữa giảm hay mất sữa (kém hay mất sữa) được gọi là hội chứng viêm tử cung, viêm vú, mất sữa (Gardner và cs, 1990) [29] Trên từng cá thể, có thể bệnh xuất hiện với từng triệu chứng. .. cá thể bị viêm tử cung kèm theo mất sữa hoặc viêm tử cung kèm viêm vú được xem là mắc hội chứng M.M.A trên lợn nái sau khi sinh (trường hợp lợn nái bị viêm vú kèm theo mất sữa chúng tôi không nghiên cứu vì heo nái mắc triệu chứng này do nhiều nguyên nhân) Trường hợp cả ba triệu chứng xuất hiện trên cùng một cá thể được gọi là thể điển hình của hội chứng M.M.A 2.1.1 Bệnh viêm tử cung ở lợn nái (Metritis)... đàn lợn nái ở nước ta hiện nay đó là hội chứng viêm tử cung, viêm vú, mất sữa hay còn gọi là hội chứng M.M.A Hội chứng M.M.A do nhiều nguyên nhân gây ra: bao gồm các vi khuẩn cơ hội như Salmonella, E.coli, Bruccella, Streptococcus Bên cạnh đó, điều kiện vệ sinh chăn nuôi kém, quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng không đảm bảo tất cả các nguyên nhân trên cùng gây ra triệu chứng con vật bị viêm tử cung, viêm. .. hợp kém sữa, các biện pháp kích thích lợn nái ăn, cung cấp đủ nước uống, truyền nước, tiêm Oxytoxin hoặc sử dụng các chế phẩm có chứa Cazein - Iode mới có hiệu quả 2.2 Tình hình nghiên cứu hội chứng viêm vú, viêm tử cung, mất sữa (M.M.A) trên thế giới và trong nƣớc 2.2.1 Tình hình nghiên cứu hội chứng viêm vú, viêm tử cung, mất sữa (M.M.A) trên thế giới Theo Urban và cs (1983) [42], Berstchinger (1993)... có tác dụng làm giảm hội chứng M.M.A 2.2.2 Tình hình nghiên cứu hội chứng viêm tử cung, viêm vú, mất sữa (M.M.A) tại Việt Nam Theo Nguyễn Văn Thanh (2003) [18] và Trần Thị Dân (2004) [3] khi lợn nái bị viêm tử cung sẽ dẫn tới một số hậu quả chính sau: - Khi lợn bị viêm tử cung dễ dẫn tới sảy thai - Lớp cơ trơn ở thành tử cung có đặc tính co thắt, khi mang thai, sự co thắt của cơ tử cung giảm đi dưới... điển hình của hội chứng M.M.A Trường hợp này cần ghép bầy con và loại thải lợn nái 2.1.3 Mất sữa (Agalactia) Mất sữa thường gặp ở lợn nái sau khi đẻ với những biểu hiện đặc trưng: núm vú bị teo dần và cứng lại, lợn con bị đói sữa kêu rít, liên tục đòi bú, thể trạng gầy sút, da khô, lợn mẹ không có sữa nằm sấp xuống để giấu bầu vú không cho con bú Chứng mất sữa thường do các nguyên nhân sau: Lợn mẹ sót... điều trị và các biện pháp phòng bệnh bằng chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh chuồng trại nhưng bệnh vẫn thường xuyên xảy ra và gây tổn thất lớn cho các cơ sở chăn nuôi lợn nái sinh sản; vì vậy việc tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân gây bệnh trên đàn lợn nái và biện pháp phòng chống là vấn đề cấp bách, giúp cho người chăn nuôi lợn sinh sản yên tâm, góp phần thúc đẩy chăn nuôi lợn phát triển có hiệu quả và. .. biệt hoặc kết hợp 2 - 3 triệu chứng cùng lúc, trong đó chứng viêm tử cung thường xuất hiện với tần số cao (Lê Minh Chí, 1985) [2] Tuy nhiên theo Taylor (1995) [41], hội chứng M.M.A phải là sự kết hợp cả 3 chứng viêm tử cung, viêm vú, mất sữa trên cùng một cá thể lợn nái (trích dẫn bởi Nguyễn Như Pho, 2002) [16] Trong khuôn khổ khóa luận này, chúng tôi sử dụng thuật ngữ hội chứng M.M.A theo quan điểm của... bệnh viêm tử cung Theo Đào Trọng Đạt và cs (2000) [8], bệnh viêm tử cung ở lợn nái thường do các nguyên nhân sau: 5 Thao tác phối giống không đúng kỹ thuật, nhất là phối giống bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo làm xây xát niêm mạc tử cung, dụng cụ dẫn tinh không được vô trùng khi phối giống có thể đưa vi khuẩn từ ngoài vào tử cung lợn nái gây viêm - Lợn nái phối giống trực tiếp, lợn đực mắc bệnh viêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng hội chứng viêm tử cung, viêm vú, mất sữa trên đàn lợn nái tại trại Ngô Hồng Gấm huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình và biện pháp điều trị., Thực trạng hội chứng viêm tử cung, viêm vú, mất sữa trên đàn lợn nái tại trại Ngô Hồng Gấm huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình và biện pháp điều trị., Thực trạng hội chứng viêm tử cung, viêm vú, mất sữa trên đàn lợn nái tại trại Ngô Hồng Gấm huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình và biện pháp điều trị.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay