Tình hình mắc một số bệnh sinh sản trên đàn lợn nái nuôi tại trại ông Nguyễn Thanh Lịch – Ba Vì – Hà Nội và phác đồ điều trị.

72 261 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 08:40

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM GIÁP THỊ HUỆ Tên đề tài: TÌNH HÌNH MẮC MỘT SỐ BỆNH SINH SẢN TRÊN ĐÀN LỢN NÁI NUÔI TẠI TRẠI ÔNG NGUYỄN THANH LỊCH BA VÌ –HÀ NỘI VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Chăn nuôi Thú y Khoá học : 2011 – 2016 Thái Nguyên, năm 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM GIÁP THỊ HUỆ Tên đề tài: TÌNH HÌNH MẮC MỘT SỐ BỆNH SINH SẢN TRÊN ĐÀN LỢN NÁI NUÔI TẠI TRẠI ÔNG NGUYỄN THANH LỊCH BA VÌ –HÀ NỘI VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Lớp Khoa : K43 - TY Khoá học : 2011 – 2016 GVHD : TS Cù Thị Thúy Nga : Chăn nuôi Thú y Thái Nguyên, năm 2015 i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập tốt nghiệp sở, giám đốc Công ty CP, cán kỹ thuật công nhân trang trại chăn nuôi tạo điều kiện giúp đỡ nhiều để hoàn thành tốt khoá luận Nhân dịp này, xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới: Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa toàn thể thầy, cô giáo khoa Chăn nuôi - Thú y Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo hướng dẫn đề tài TS Cù Thị Thúy Nga tận tình hướng dẫn để hoàn thành tốt khoá luận Đồng thời, xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Công ty Cổ phần Chăn nuôi Charoen Pokphand Việt Nam, chủ trang trại toàn thể anh, chị em công nhân trang trại gia đình ông Nguyễn Thanh Lịch hợp tác giúp đỡ bố trí thí nghiệm , theo dõi tiêu thu thập số liệu làm sở cho khóa luận Một lần xin gửi tới thầy giáo, cô giáo bạn bè đồng nghiệp lời cảm ơn sâu sắc, lời chúc sức khoẻ điều tốt đẹp Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 30 tháng 11 năm 2015 Sinh viên GIÁP THỊ HUỆ ii LỜI MỞ ĐẦU Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng thiếu chương trình đào tạo trường đại học Trong thời gian thực tập người sinh viên tiếp cận với thực tiễn sản xuất, rèn luyện tay nghề củng cố nâng cao kiến thức chuyên môn, nắm phương pháp nghiên cứu khoa học Đồng thời, thực tập tốt nghiệp thời gian để người sinh viên tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, trang bị cho thân hiểu biết xã hội trường trở thành người cán kỹ thuật có trình độ chuyên môn có lực công tác Vì vậy, thực tập tốt nghiệp cần thiết sinh viên cuối khoá học trước trường Xuất phát từ đòi hỏi trên, đồng ý khoa Chăn nuôi Thú y, phân công cô giáo hướng dẫn tiếp nhận Trại lợn Nguyễn Thanh Lịch,xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội, tiến hành thực đềtài: “Tình hình mắc số bệnh sinh sản đàn lợn nái nuôi trại ông Nguyễn Thanh Lịch – Ba Vì – Hà Nội phác đồ điều trị” Trong thời gian thực tập giúp đỡ nhiệt tình chủ trại, cán kỹ thuật toàn công nhân trại với bảo tận tình thầy, cô giáo nỗ lực thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ thu số kết nghiên cứu định Do bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, kiến thức chuyên môn chưa sâu, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều thời gian thực tập ngắn nên khóa luận không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Tôi kính mong nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy, cô giáo bạn đồng nghiệp để khóa luận hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! iii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Một số tiêu chí phân biệt thể viêm tử cung 16 Bảng 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm 30 Bảng 4.1: Lịch sát trùng trại lợn nái 37 Bảng 4.2: Lịch phòng bệnh trại lợn nái 38 Bảng 4.3: Kết công tác phục vụ sản xuất 43 Bảng 4.4: Cơ cấu đàn lợn sinh sản trang trại (2013 - 2015) 44 Bảng 4.5:Tình hình mắc bệnh sinh sản đàn lợn nái nuôi trại 45 Bảng 4.6 Tình hình mắc số bệnh sinh sản lợn nái trại theo giống 46 Bảng 4.7: Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sinh sản theo lứa đẻ 47 Bảng 4.8: Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sinh sản theo tháng điều tra 49 Bảng 4.9: Mức độ viêm tử cung lợn nái theo lứa đẻ 50 Bảng 4.10: Kết điều trị số bệnh sinh sản hai phác đồ 51 Bảng 4.11 Một số tiêu sinh lý sinh sản lợn nái sau điều trị 53 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CP : Charoen Pokphan Cs : cộng E.coli : Escherichia coli IM : Tiêm tĩnh mạch M.M.A : Metritis Mastitis Agalactiae ml : Nxb : Nhà xuất STT : Số thứ tự TB : Trung bình TC : Tử cung TN : Thí nghiệm TT : Thể trọng Tr : Trang PGF2α VTM Mililiter : Prostaglandin F Alpha : Vitamin v MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i LỜI MỞ ĐẦU ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN : MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1.Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN : TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Đại cương quan sinh sản sinh lý sinh sản lợn nái 2.1.2 Một số hiểu biết trình viêm 11 2.1.3 Một số bệnh sinh sản thường gặp lợn nái 14 2.1.4 Một số thông tin thuốc kháng sinh sử dụng đề tài 22 2.2 Tình hình nghiên cứu nước giới 24 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 24 2.2.2 Tình hình nghiên cứu giới 26 PHẦN : ĐỐI TƯỢNG,NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 29 3.2 Địa điểm, thời gian tiến hành 29 3.3 Nội dung nghiên cứu 29 3.4 Phương pháp nghiên cứu 29 3.4.1 Điều tra cấu đàn lợn đánh giá tình hình mắc bệnh sinh sản đàn lợn nái sinh sản trại 29 3.4.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm 29 vi 3.4.3 Các tiêu theo dõi phương pháp xác định 31 3.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 32 PHẦN : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Kết công tác phục vụ sản xuất 34 4.1.1 Công tác chăn nuôi 34 4.1.2.Công tác chăm sóc nuôi dưỡng 34 4.1.3 Công tác thú y 36 4.1.4.Công tác phòng bệnh 37 4.1.5.Công tác chẩn đoán điều trị bệnh 39 4.1.6 Công tác khác 42 4.2 Kết nghiên cứu thảo luận 44 4.2.1 Cơ cấu đàn lợn sinh sản Trại giai đoạn 2013 -2015 44 4.2.2 Tình hình mắc bệnh sinh sản đàn lợn nái ngoại trang trại 44 4.3 Kết thử nghiệm số phác đồ điều trị 51 4.3.1 Hiệu điều trị số bệnh sinh sản hai phác đồ 51 4.3.2.Một số tiêu sinh lý sinh sản lợn nái sau điều trị 52 PHẦN : KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Đề nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Ở Việt Nam nông nghiệp nghành kinh tế quan trọng, chăn nuôi chiếm phần lớn.Và với phát triển kinh tế nghành chăn nuôi phát triển không ngừng nhờ chất lượng giống nâng cao chọn lọc tốt, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng lợn nái ngoại dần hoàn thiện ứng dụng rộng rãi Tuy nhiên nghành chăn nuôi lợn nước ta nói chung chăn nuôi lợn nái sinh sản nói riêng đứng trước nhiều nguy thách thức lớn Có thời điểm số lượng đầu lợn giảm mạnh giá thịt lợn tăng cao tình hình dịch bệnh trầm trọng phức tạp, điển hình tai xanh, lở mồm long móng Vì gây thiệt hại lớn nghành kinh tế cho nghành chăn nuôi Việt Nam Thế Giới Đối với lợn nái, lợn ngoại chăn nuôi theo phương thức công nghiệp bệnh sinh sản xuất phổ biến, khả thích nghi đàn nái ngoại với điều kiện khí hậu nước ta Mặt khác, trình sinh đẻ, lợn nái dễ bị nhiễm loại vi khuẩn như: Steptococcus, Staphylococcus, E.coli xâm nhập gây nên số bệnh nhiễm trùng sau đẻ như: Viêm âm đạo, âm môn Đặc biệt bệnh sinh sản, bệnh ảnh hưởng trực tiếp tới khả sinh sản lợn mẹ, mà nguyên nhân làm cho tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn thời gian theo mẹ tăng cao Nếu không điều trị kịp thời, bệnh sinh sản dẫn đến bệnh : rối loạn sinh sản, chậm sinh, vô sinh, viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết chết Vì bệnh sinh sản lợn nái ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đàn lợn giống nói riêng, đồng thời ảnh hưởng đến suất, chất lượng hiệu toàn nghành chăn nuôi lợn nói chung Từ thực tế cho thấy việc nghiên cứu nguyên nhân gây bệnh đưa biện pháp phòng, trị bệnh sinh sản đàn lợn nái cần thiết Để góp phần giải vấn đề trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Tình hình mắc số bệnh sinh sản đàn lợn nuôi trại ông Nguyễn Thanh Lịch – Ba Vì – Hà Nội phác đồ điều trị ” 1.2 Mục đích đề tài - Nắm tình hình chăn nuôi vệ sinh phòng bệnh cho lợn Trại lợn Nguyễn Thanh Lịch Ba Vì- Hà Nội - Điều tra tình hình mắc số bệnh sinh sản đàn lợn nái ngoại nuôi trang trại - Thử nghiệm số phác đồ điều trị bệnh viêm tử cung viêm vú lợn nái ngoại, từ đề xuất phác đồ điều trị hiệu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1.Ý nghĩa khoa học - Kết đạt đề tài thông tin có giá trị bổ sung vào tài liệu nghiên cứu bệnh sinh sản lợn nái, sở khoa học cho biện pháp phòng trị bệnh hiệu - Kết thu sở khoa học để đưa giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao khả sản xuất đàn lợn nuôi Trại Nguyễn Thanh Lịch - Ba Vì - Hà Nội 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Xác định hiệu điều trị bệnh số phác đồ điều trị bệnh viêm đường sinh dục lợn nái ngoại - Những khuyến cáo đề tài giúp người chăn nuôi hạn chế thiệt hại bệnh gây 50 tình trạng dần khắc phục, hiệu chăn nuôi dần nâng cao, việc phòng đối phó với dịch bệnh trọng 4.2.2.5 Mức độ viêm tử cung theo lứa đẻ Trong thời gian thực tập, tiến hành theo dõi 78 nái mắc bệnh viêm tử cung Dựa vào triệu chứng lâm sàng tiến hành phân loại mắc bệnh viêm tử cung theo thể kết trình bày bảng 4.9 Bảng 4.9: Mức độ viêm tử cung lợn nái theo lứa đẻ Số nái Lứa đẻ Viêm độ I Viêm độ II Viêm độ III theo dõi n Tỷ lệ n Tỷ lệ n Tỷ lệ (con) (con) (%) (con) (%) (con) (%) 1-2 18 18 100 - - - - 3-4 19 15 78,95 21,05 - - 5-6 21 18 85,71 14,29 - - >6 20 16 80 15 Tính chung 78 67 85,90 10 12,82 1,28 Ghi chú: Viêm độ I: Viêm thể nhẹ Viêm độ II: Viêm thể trung bình Viêm độ III: Viêm thể nặng Số liệu bảng 4.9 cho thấy: - Các thể viêm mà theo dõi thời gian thực tập trại có khác biệt Viêm thể nhẹ chiếm tỷ lệ cao tổng số nái bị viêm tử cung tất lứa, cao lứa 1-2 chiếm 100%, thấp lứa 3-4 chiếm 78,95%, trung bình 85,90% Hai thể lại chiếm tỷ lệ hơn: Viêm thể trung bình chiếm trung bình 12,82%, viêm thể nặng chiếm 1,28%.Có thể thấy chênh lệch số lượng thể lớn; lý giải cho điều giải thích rằng: Nhờ có theo dõi sát 51 quản lý kỹ sư trại, nhiệt tình kỹ thuật trại, hàng ngày theo dõi lợn đẻ thường xuyên nhắc nhở công nhân, đồng thời chẩn đoán nhanh nên phát kịp thời bị viêm, không để viêm chuyển từ thể nhẹ sang thể nặng Như vậy, lứa khác có chênh lệch lớn tỷ lệ mắc thể viêm tử cung hầu hết viêm thể nhẹ chiếm tỷ lệ cao lứa Đây kết tốt, viêm thể nhẹ có thời gian điều trị phục hồi nhanh nhất, ảnh hưởng tới khả sinh sản lợn nái 4.3 Kết thử nghiệm số phác đồ điều trị Trên sở điều tra, theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú đàn lợn nái nuôi trại Nguyễn Thanh Lịch, tiến hành điều trị phác đồ có kháng sinh tương ứng Vetrimoxin LA Pendistrep LA bệnh viêm tử cung viêm vú 4.3.1 Hiệu điều trị số bệnh sinh sản hai phác đồ Chúng sử dụng phác đồ để điều trị cho 78 nái mắc bệnh viêm tử cung nái viêm vú Bảng 4.10: Kết điều trị số bệnh sinh sản hai phác đồ Diễn giải Kết điều trị Thuốc điều trị Số nái điều trị (con) Số nái khỏi (con) Tỷ lệ khỏi (%) Phác đồ 39 38 98,72 Thời gian điều trị trung bình (ngày) Phác đồ 39 39 100 Phác đồ 4 100 Phác đồ 4 100 Bệnh Bệnh Viêm tử cung Bệnh Viêm vú Qua kết bảng 4.10 thấy: Việc sử dụng phác đồ với hai loại thuốc kháng sinh Vetrimoxin LA Pendistrep LA để điều trị bệnh viêm 52 tử cung viêm vú cho đàn lợn nái nuôi trại đạt kết cao Tỷ lệ khỏi hai lô thí nghiệm đạt từ 98,72% - 100% Trong bệnh viêm tử cung tỷ lệ khỏi đạt 100% phác đồ đạt 97,45% phác đồ Sau sử dụng phác đồ để điều trị bệnh có bị loại nái già nên không đủ khả để mang lại hiệu kinh tế tử cung bị lộn bít tất vượt mức can thiệp nên phải loại thải Bệnh viêm vú tỷ lệ khỏi đạt 100% phác đồ điều trị Như vậy, hiệu lực hai loại thuốc Vetrimoxin LA Pendistrep LA điều trị bệnh viêm tử cung viêm vú cao Tuy nhiên, hiệu lực thuốc Vetrimoxin LA bệnh viêm tử cung cao so với Pendistrep LA 2,55% 4.3.2.Một số tiêu sinh lý sinh sản lợn nái sau điều trị Thời gian động dục lại lợn nái sau cai sữa phụ thuộc vào chế độ chăm sóc, quản lý thời gian cho bú Bình thường lợn nái có thời gian chờ phối từ – ngày Qua việc sử dụng hai loại kháng sinh điều trị bệnh cho lợn nái, theo dõi thời gian động dục trở lại tỷ lệ phối thụ thai lợn nái sau đẻ Kết thể bảng 4.11 Qua bảng 4.11 ta thấy: Tỷ lệ phối giống thụ thai lợn nái sau điều trị hai loại thuốc Vetrimoxin LA Pendistrep LA tương đối cao Với bệnh viêm tử cung phác đồ đạt tỷ lệ 84,21%, phác đồ đạt 87,18% lần phối thứ đạt 100% lần phối thứ hai phác đồ đạt 80% phác đồ Đối với bệnh viêm vú sau điều trị khỏi tỷ lệ phối đạt phác đồ 100% lần phối đầu Về khả sinh sản, nhận thấy: Cả phác đồ có tỷ lệ động dục 100% tỷ lệ phối đạt 100% Tuy nhiên, điều trị phác đồ tốt động dục sau điều trị sớm ngày bệnh viêm tử cung ngày với bệnh viêm vú 53 Bảng 4.11 Một số tiêu sinh lý sinh sản lợn nái sau điều trị Lô thí ngiệm ĐVT Phác đồ Phác đồ Bệnh viêm tử cung Con 39 39 Thời gian động dục sau cai sữa Ngày Số phối đạt lần Con 32 34 % 84,21 87,18 Con % 80 100 Bệnh viêm vú Con 4 Thời gian động dục sau cai sữa Ngày Số phối đạt lần Con 4 % 100 100 Diễn giải Tỷ lệ phối đạt lần Số phối đạt lần Tỷ lệ phối đạt lần Tỷ lệ phối đạt lần Theo chúng tôi, phác đồ có hiệu sử dụng Vetrimoxin có thành phần kháng sinh Amoxycillin có đặc tính khuếch tán tốt tổ chức liên kết mềm trơn, nồng độ thuốc đến tử cung cao, thời gian trì thuốc kéo dài nên số lần tiêm liệu trình điều trị ít, điều góp phần làm hạ giá thành điều trị Mặt khác, phác đồ sử dụng Oxytoxin để tạo co bóp nhẹ nhàng nhằm đẩy chất bẩn ngoài, đồng thời có tác dụng đẩy hết dịch viêm sản phẩm trung gian làm tử cung nhanh hồi phục 54 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua điều tra tình hình mắc bệnh sinh sản đàn lợn nái ngoại Trại Nguyễn Thanh Lịch, Ba Vì, Hà Nội sơ kết luận sau: 1- Bệnh sinh sản lợn nái trại chiếm tỷ lệ tương đối cao, đó, tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung chiếm 15,06%, tỷ lệ mắc bệnh viêm vú chiếm 1,54% đẻ khó chiếm 13,51% Điều gây ảnh hưởng xấu tới khả sinh sản lợn nái làm giảm khả sinh trưởng phát triển lợn - Tỷ lệ mắc bệnh sinh sản đàn nái trại giảm dần qua tháng Cụ thể tỷ lệ mắc viêm tử cung cao vào tháng (17,89%) thấp dần tháng 10 (11,88%), tỷ lệ mắc bệnh viêm vú tháng chiếm 3,16% tháng 10 đạt 0%, viêm vú tháng đạt 15,79 giảm dần đến tháng 10 10,89% 3- Tỷ lệ mắc bệnh sinh sản có xu hướng tăng dần theo lứa đẻ Bệnh viêm tử cung đẻ khó mắc cao lứa >6 theo tỷ lệ 16,55% 17,27% lứa 1-2 có tỷ lệ 15,52% - 14,66%, thấp lứa 3-4 với tỷ lệ 12,40% - 10,74% Bệnh viêm vú có tỷ lệ mắc thấp - Bệnh viêm tử cung lợn nái trại xảy hầu hết tháng với mức độ viêm khác Tỷ lệ mắc bệnh thể viêm nhẹ (85,90%), thể viêm trung bình (12,82%) thể nặng chiếm 1.28% - Hiệu lực điều trị bệnh viêm tử cung viêm vú lợn nái sinh sản Vetrimoxin LA cao Pendistrep LA 55 5.2 Đề nghị - Nên sử dụng phác đồ để điều trị bệnh viêm đường sinh dục cho lợn nái trang trại - Cần thực tốt công tác phòng bệnh viêm đường sinh dục cho lợn nái sinh sản biện pháp sau: + Cho lợn nái chửa thường xuyên vận động, đảm bảo ăn uống đầy đủ, vệ sinh + Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ + Có thao tác đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh viêm đường sinh dục lợn nái sinh sản +Phòng bệnh truyền nhiễm Leptospirosis, Brucellosis, cách dùng vaccine quy định, thời gian cho đàn lợn sinh sản 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu nƣớc Nguyễn Trúc Anh (2010), Giáo trình Dược lý thú y, Trường Trung cấp Nông Lâm Bình Dương Nguyễn Xuân Bình (2005), Phòng trị bệnh lợn nái, lợn con, lợn thịt, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Lê Minh Chí, Nguyễn Như Pho (1985), "Hội chứng MMA heo nái sinh sản", Kết nghiên cứu khoa học 1981-1985, Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh, Tr 48-51 Trần Cừ (1972), Cơ sở sinh lý nuôi dưỡng lợn con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Lê Xuân Cương (1986), Năng suất sinh sản lợn nái, Nxb Khoa học Kỹ thuật Phạm Hữu Doanh (1995) "Kỹ thuật chăn nuôi lợn nái lai ngoại ngoại chủng", Tạp chí chăn nuôi, số Trần Tiến Dũng, Dương Đình Phong, Nguyễn Văn Thanh (2002), Sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Tiến Dũng (2004), "Kết ứng dụng hormone sinh sản điều trị tượng chậm động dục lại sau đẻ lợn nái", Tạp chí KHKT Nông nghiệp, tập số 1, Tr 15-18 Khuất Văn Dũng (2005) Thực trạng khả sinh sản tượng rối loạn sinh sản, ứng dụng hormone chế phẩm hormone điều trị vài tượng rối loạn sinh sản đàn bò Redsindhy nuôi nông trường Hữu Nghị Việt Nam – Mông Cổ, Ba Vì Hà Tây Luận Văn thạc sỹ 10 Văn Lệ Hằng, Đào Đức Thà, Chu Đình Tới (2008), Sinh sản vật nuôi, Nxb Giáo Dục, Hà Nội 11 Nguyễn Huy Hoàng (1996), Tự trị bệnh cho heo, Nxb Tổng hợp Đồng Tháp 57 12 Phạm Khắc Hiếu, Lê Thị Ngọc Diệp (1997), Dược lý học thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 13 John C.Rea (1996), Cẩm nang chăn nuôi lợn công nghiệp, (Hội đồng hạt cốc Hoa Kỳ) Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 14 Johansson.L (1972) (Phan Cự Nhân, Trần Đình Miên, Tạ Hoàn, Trần Đình Trọng dịch), Cơ sở di truyền suất chọn giống động vật, tập I, II, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 15 Huỳnh Văn Kháng (2003), Bệnh ngoại khoa gia súc, Nxb Nông nghiệp Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 16 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2003), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 17 Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Thọ (2006), Các bệnh ký sinh trùng bệnh nội sản khoa thường gặp lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 18 Lê Hồng Mận (2006), Kỹ thuật chăn nuôi lợn nông hộ, trang trại, phòng trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 19 Đặng Quang Nam (2002), Giáo trình Giải phẫu vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 20 Lê Văn Năm (1999), Cẩm nang bác sỹ thú y hướng dẫn phòng trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 21 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình Chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, Tr 43; 165; 187- 188 22 Popkov (1999), “Điều trị bệnh viêm tử cung”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, số 5, Tr 34 23 Nguyễn Văn Thanh (2002), Nghiên cứu số tiêu bệnh đường sinh dục thường gặp lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 58 24 Hoàng Toàn Thắng, Cao Văn (2006), Giáo trình Sinh lý vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 25 Nguyễn Thiện, Phan Địch Lân, Hoàng Văn Tiến (1996), Chăn nuôi lợn gia đình trang trại, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 26 Nguyễn Thiện, Vũ Trọng Hốt, Nguyễn Khánh Quắc, Nguyễn Duy Hoan (1998), Chăn nuôi lợn, (Giáo trình Sau Đại học), Nxb Nông nghiệp Hà Nội 27 Nguyễn Văn Thiện (2002), Giáo trình Phương pháp nghiên cứu chăn nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 28 Trekaxova A.V (1983), Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 29 Vũ Đình Tôn, Trần Thị Thuận (2006), Giáo trình Chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 30 Đặng Thanh Tùng (2006), Bệnh sinh sản heo nái, Chi cục thú y An Giang 31 Zaneta, Laureckiene (2006), Nguyên nhân, phòng ngừa điều trị bệnh đường sinh dục lợn nái, (Học viện Thú y Lithuanian) Nxb Nông nghiệp, Hà Nội II Tài liệu tiếng Anh 32 Andrew Gresham; 2003; Infectious reproductive disease in pigs, in practice (2003) 25: 466-473 doi:10.1136/inpract.25.8.466 33 Berstchinger, H.U (1993), "Coliforms mastitis", In diseases of swine 7th edition, Iowa state University press, Iowa, U.S.A., pp.511-517 34 Hughes, P.E (2000), “Feed sows by their backfat”, Feed international, 30(12), pp 18 III Trang Web 35 http://marphavet.com/vi/news/Benh-Dieu-Tri/BENH-VIEM-VU-24/ 36 http://www.2lua.vn/article/benh-viem-vu-o-lon-nai 37 http://www.japfavietnam.com/tu-van/quan-ly-benh-dich/147-mot-sobenh-thuong-gap-o-lon-nai 59 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG ĐỀ TÀI Hình 1: Điều trị viêm tử cung Hình 3: Bấm tail ợn Hình 2: Tiêm sắt Hình 4: Uống cầu trùng 60 Hình 5: Điều trị viêm rốn Hình 6: Thụ tinh nhân tạo cho lợn 61 Hình 7: Thiến lợn Hình 8: Điều trị viêm khớp 62 Hình 9: Lợn bị viêm vú Hình 10: Lợn bị viêm tử cung 63 Hình 11: Lợn mắc viêm tử cung Hình 13: Thuốc Pendistrep L.A Hình 12: Lợn mắc viêm tử cung Hình 14: Thuốc Vetrimoxin L.A 64 Hình 15: Thuốc Oxytoxin Hình 16: Thuốc MD Anagin [...]... Cyein 2.2.2 Tình hình nghiên cứu trên thế giới Theo Trekaxova A.V (1983) [28], trong số các nguyên nhân dẫn đến ít sinh đẻ và vô sinh của lợn thì các bệnh ở cơ quan sinh dục chiếm từ 5-15% Trong chăn nuôi lợn sinh sản, năng suất chăn nuôi phụ thuộc phần lớn vào năng suất sinh sản; trong đó có hai yếu tố chính là độ sai con và độ mắn đẻ Do vậy, ưu tiên hàng đầu và liên tục của chăn nuôi lợn sinh sản là tạo... cung ở lợn nái là một trong những tổn thương đường sinh dục của lợn nái sau khi sinh, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh sản, làm mất sữa, lợn con không có sữa sẽ còi cọc, suy dinh dưỡng, lợn con chậm phát triển, lợn nái chậm động dục trở lại, không thụ thai, có thể vô sinh, mất khả năng sinh sản của lợn nái Điều trị Bệnh do vi khuẩn gây ra nên cần thiết phải xác định được vai trò của vi khuẩn gây bệnh, ... ra 27 được nhiều lợn con sinh ra và sống sót cho tới lúc cai sữa, đồng thời giảm thời gian phi sản xuất của lợn nái nhất là do không thụ thai Mục tiêu trên đòi hỏi sự làm việc cường độ cao ở lợn nái và nhất là cơ quan sinh sản Do vậy, các cơ quan sinh sản đóng vai trò rất quan trọng quyết định năng xuất chăn nuôi Những bất thường của cơ quan sinh sản sẽ làm năng suất chăn nuôi lợn nái bị ảnh hưởng... sữa - Lợn con không được bú sữa đầu hoặc bú sữa lợn mẹ viêm sẽ bị tiêu chảy, không thể chữa khỏi hoàn toàn * Phòng bệnh - Tắm rửa sạch sẽ cho lợn nái và vệ sinh sát trùng chuồng trại trước khi lợn đẻ để tiêu diệt vi trùng tồn đọng - Sau khi lợn đẻ thì dùng nước ấm rửa sạch hai hàng vú và hai chân sau của lợn mẹ Kiểm tra và thu nhặt hết số nhau thai, không để cho lợn mẹ ăn vì sẽ sinh ra chứng sốt sữa... K.pneumoniea và K.aerogenes Trong tự nhiên Klebsiella thường sống rải rác khắp nơi (đất, nước) hoặc ký sinh ở đường hô hấp trên, vi khuẩn có thể gây viêm phổi ở người và viêm phổi truyền nhiễm có bại huyết cho ngựa, bê, lợn, (Nguyễn Văn Thanh, 2002) [23] 2.1.3 Một số bệnh sinh sản thường gặp ở lợn nái 2.1.3.1 Bệnh viêm cổ tử cung Theo Trần Tiến Dũng và cs (2002) [7], cổ tử cung lợn dài 10-18cm, tròn, không... răng và bấm răng nanh lợn con Bố trí cho các lợn con bú sớm, bú đều 19 - Trước khi đẻ một ngày và sau khi đẻ vài ngày nên giảm bớt khẩu phần ăn và lượng đạm trong thức ăn của lợn nái - Khi lợn mẹ bị viêm vú, không nên cho lợn con bú những vú bị viêm - Chú ý vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, không nên cho lợn mẹ nằm trên trấu hay mùn cưa đã ngấm phân, nước tiểu Duy trì chuồng trại thoáng mát về mùa Hè và. .. chăm sóc quản lý + Vệ sinh chuồng trại kém, vệ sinh bộ phận sinh dục của lợn nái trước khi đẻ không tốt, khu vực chuồng trại có mầm bệnh + Thời tiết khí hậu quá nóng hoặc quá lạnh trong thời gian đẻ dễ làm cho lợn nái bị viêm tử cung Vì vậy, chúng ta phải tạo tiểu khí hậu phù hợp với lợn nái khi sinh để làm hạn chế viêm tử cung Chẩn đoán Quan sát triệu chứng lâm sàng trên lợn nái như màu của dịch rỉ... xảy ra ở lợn nái sau đẻ, có thể xảy ra ở lợn nái sau khi phối giống và ít xảy ra ở lợn nái hậu bị, thời gian hay xảy ra nhất là sau khi đẻ 1-10 ngày Bệnh xảy ra ở lợn mẹ do nguyên nhân sau: - Từ bản thân lợn mẹ + Lợn là loài động vật đa thai, khả năng sinh sản cao, thời gian mang thai ngắn, thời gian sinh sản kéo dài, làm cho bộ phận sinh dục hoạt động nhiều tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và phát... được chu kỳ tính và các giai đoạn của quá trình động dục sẽ giúp cho người chăn nuôi có chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc cho phù hợp và phối giống kịp thời, đúng thời điểm, từ đó góp phần nâng cao năng suất sinh sản của lợn nái ► Thời điểm phối giống thích hợp Thời gian tinh trùng lợn đực giống sống trong tử cung lợn nái khoảng 45 – 48 giờ, trong khi thời gian trứng của lợn nái tồn tại và thụ thai có hiệu... Lăng và cs (2006) [17]: Đưa ra nhận định rằng do tinh dịch bị nhiễm khuẩn và dụng cụ dẫn tinh không vô trùng đã đưa các vi khuẩn viêm nhiễm vào bộ phận sinh dục của lợn cái Do lợn đực nhảy trực tiếp, mà niệu quản và dương vật bị viêm sẽ truyền sang lợn nái Lê Xuân Cương (1986) [5], lợn nái chậm sinh sản do nhiều nguyên nhân Trong đó, tổn thương bệnh lý sinh dục có tỷ lệ đáng kể Cùng với nhận định trên,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình mắc một số bệnh sinh sản trên đàn lợn nái nuôi tại trại ông Nguyễn Thanh Lịch – Ba Vì – Hà Nội và phác đồ điều trị., Tình hình mắc một số bệnh sinh sản trên đàn lợn nái nuôi tại trại ông Nguyễn Thanh Lịch – Ba Vì – Hà Nội và phác đồ điều trị., Tình hình mắc một số bệnh sinh sản trên đàn lợn nái nuôi tại trại ông Nguyễn Thanh Lịch – Ba Vì – Hà Nội và phác đồ điều trị.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay