Điều tra tình hình một số bệnh sinh sản ở lợn nái nuôi tại trại đặng đình dũng huyện lương sơn tỉnh hòa bình và áp dụng một số phác đồ điều trị

59 160 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 08:30

1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN - - DIỆP THÁI SƠN Tên đề tài: “ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH MỘT SỐ BỆNH SINH SẢN Ở LỢN NÁI NUÔI TẠI TRẠI ĐẶNG ĐÌNH DŨNG HUYỆN LƢƠNG SƠN TỈNH HÒA BÌNH VÀ ÁP DỤNG MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Lớp :K43 - Thú y - N02 Khoa : Chăn nuôi thú y Khóa học : 2011 - 2015 Giáo viên hƣớng dẫn: Th.S Bùi Ngọc Sơn Thái Nguyên, năm 2015 i LỜI CẢM ƠN Qua sáu tháng thực tập sở suốt thời gian học tập ghế nhà trường, nhờ giúp đỡ thầy giáo hướng dẫn, bạn bè nỗ lực thân hoàn thành khóa lận tốt nghiệp để chuẩn bị trường Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi - Thú y, tới thầy giáo, cô giáo tận tình dìu dắt suốt thời gian học tập trường Đặc biệt xin cảm ơn quan tâm, giúp đỡ thầy giáo Th.S Bùi Ngọc Sơn người tận tình dìu dắt suốt qúa trình thực tập giúp đỡ hoàn thành khoá luận tốt nghiệp Tôi xin cảm ơn tới gia đình, người thân, bạn bè bên động viên giúp đỡ suốt trình tực tập Cũng qua đây, cho phép gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo toàn cán công nhân viên trại lợn Đặng Đình Dũng huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Thái Nguyên, ngày 18 tháng 11 năm 2015 Sinh viên DIỆP THÁI SƠN ii LỜI NÓI ĐẦU Thực tập tốt nghiệp nội dung cuối chương trình đào tạo trường đại học nói chung Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên nói riêng Đây khoảng thời gian quan trọng với sinh viên, hội để áp dụng kiến thức học vào thực tiễn sống Đồng thời khoảng thời gian quý báu để sinh viên học hỏi, thu thập kiến thức hành trang bước vào sống với công việc Xuất phát từ nguyện vọng thân, yêu cầu sở, đồng ý Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi - Thú y,Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, giúp đỡ giảng viên hướng dẫn Th.S Bùi Ngọc Sơn, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Điều tra tình hình số bệnh sinh sản lợn nái nuôi trại Đặng Đình Dũng huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình áp dụng số phác đồ điều trị” Do thời gian trình độ hạn chế, bước đầu bỡ ngỡ với công tác nghiên cứu khoa học nên khóa luận không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận góp ý thầy cô bạn để khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 18 tháng 11 năm 2015 Sinh viên DIỆP THÁI SƠN iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Cs : Cộng KG : Kilogam TT : Thể trọng VTM : Vitamin iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Kết công tác phục vụ sản xuất 38 Bảng 4.2 Số lượng cấu đàn lợn nái trại 38 Bảng 4.3 Tình hình mắc bệnh sinh sản đàn lợn nái nuôi trại Đặng Đình Dũng Lương Sơn Hòa Bình 39 Bảng 4.4 Tỷ lệ mắc số bệnh sinh sản lợn nái theo giống 41 Bảng 4.5 Tỷ lệ mắc bệnh sinh sản theo lứa đẻ 43 Bảng 4.6 Tỷ lệ mắc bệnh sinh sản lợn nái nuôi dãy chuồng 44 khác 44 Bảng 4.7 Tỉ lệ nhiễm bệnh sinh sản theo tháng 45 Bảng 4.8 Kết điều trị số bệnh sản khoa phác đồ 47 Bảng 4.9 Kết hạch toán chi phí sử dụng thuốc điều trị 48 v DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Tỷ lệ mắc số bệnh sinh sản lợn nái theo giống 42 Hình 4.2 Tỷ lệ mắc bệnh sinh sản theo lứa đẻ 44 Hình 4.3 Tỉ lệ nhiễm bệnh sinh sản theo tháng 46 vi MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Đại cương quan sinh sản sinh lý sinh sản lợn nái 2.2 Tình hình nghiên cứu nước nước 26 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 26 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 28 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 30 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 30 3.3 Nội dung nghiên cứu 30 3.4 Các tiêu theo dõi 30 3.4.1 Cơ cấu đàn lợn nái trại năm gần 30 3.4.2 Tỷ lệ nhiễm bệnh sinh sản toàn đàn nái trại 30 3.4.3 Chỉ tiêu theo dõi đánh giá hiệu điều trị bệnh sinh sản phác đồ điều trị sử dụng đề tài 30 3.5 Phương pháp nghiên cứu 31 3.6 Phương pháp tính toán tiêu 33 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Kết công tác phục vụ sản xuất 34 4.1.1 Công tác chăn nuôi 34 vii 4.1.2 Công tác thú y 34 4.2 Kết nghiên cứu 38 4.2.1 Kết điều tra biến động số lượng cấu đàn lợn nái trại 38 4.2.2 Kết theo dõi tình hình mắc bệnh sinh sản đàn lợn nái nuôi trại .39 4.2.3 Tình hình mắc bệnh sinh sản theo giống lợn 41 4.2.4 Tình hình mắc bệnh sinh sản lợn nái theo lứa đẻ 42 4.2.5 Tình hình mắc bệnh sinh sản lợn nái theo dãy chuồng 44 4.2.6 Tình hình mắc số bệnh sinh sản lợn nái theo tháng 45 4.3 Kết thử nghiệm số phác đồ điều trị 47 4.3.1 Kết thử nghiệm hiệu lực phác đồ điều trị 47 4.3.2 Chi phí sử dụng thuốc điều trị 47 Phần KẾT LUẬN TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Tồn 50 5.3 Đề nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 I Tài liệu tiếng việt 52 II Tài liệu tiếng anh 54 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần kinh tế nước ta có bước phát triển mạnh mẽ Song song với phát triển nhiều ngành nghề khác chăn nuôi giữ vị trí quan trọng, đóng góp phần không nhỏ vào phát triển đất nước Để đáp ứng nhu cầu ngày phát triển người dân nguồn thực phẩm, ngành chăn nuôi lợn chiếm vị trí quan trọng, cung cấp khối lượng thịt, mỡ cho người Thịt lợn thực phẩm thiếu sống hàng ngày người Sản phẩm phụ ngành chăn nuôi lợn nguồn cung cấp phân bón với số lượng lớn cho ngành trồng trọt, da nguồn nguyên liệu cho ngành chế biến Bên cạnh đó, chăn nuôi lợn mang lại hiệu kinh tế cao cho người chăn nuôi Đi đôi với phát triển ngành, hàng loạt vấn đề quản lý kỹ thuật đặt đòi hỏi bà chăn nuôi cần phải giải quyết, đặc biệt vấn đề dịch bệnh gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi công nghiệp, hộ gia đình chăn nuôi tập trung trình độ hiểu biết hạn chế Xuất phát từ nhu cầu thực tế sản xuất đồng thời để thấy rõ tình hình nhiễm bệnh, triệu chứng, bệnh tích lợn nái mắc số bệnh sinh sản, góp phần khống chế bệnh làm giảm bớt thiệt hại kinh tế ngành chăn nuôi lợn tiến hành nghiên cứu đề tài: “Điều tra tình hình số bệnh sinh sản lợn nái nuôi trại Đặng Đình Dũng huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình áp dụng số phác đồ điều trị” 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài - Điều tra số đặc điểm dịch tễ học số bệnh sản khoa lợn nái nuôi trại lợn Đặng Đình Dũng huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình, nắm triệu chứng lợn mắc bệnh - Thử nghiệm số phác đồ điều trị sở 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học - Nắm bước, trình đánh giá mức độ cảm nhiễm số bệnh sinh sản lợn nái nuôi trại lợn Đặng Đình Dũng huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình từ đưa biện pháp điều trị phòng ngừa hiệu 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Trên sở đánh giá có ý kiến tư vấn giúp người chăn nuôi có biện pháp áp dụng kỹ thuật để đảm bảo nâng cao chất lượng, số lượng đàn lợn sở đem lại hiệu kinh tế 43 Bảng 4.5 Tỷ lệ mắc bệnh sinh sản theo lứa đẻ Bệnh Bệnh viêm vú viêm tử cung Số mắc Tỷ lệ mắc Số mắc Tỷ lệ mắc (con) (%) (con) (%) 0 3,33 STT Lứa đẻ 1-2 Số nái theo dõi (con) 60 3-4 85 1,17 7,06 5-6 65 3,07 13,84 >6 50 8,00 17 34,00 260 2,70 34 13,07 Tổng Kết bảng 4.5 cho thấy: Tuổi sinh sản, số lứa đẻ lợn nái có liên quan trực tiếp đến tình hình mắc bệnh sinh sản Đặc biệt, bệnh sinh sản xuất nhiều lứa đẻ thứ trở Qua theo dõi cho thấy: Lợn đẻ từ lứa thứ trở thể trạng giảm sút rõ rệt Khi đẻ, lợn mẹ rặn yếu, trương lực tử cung giảm dẫn tới co bóp tử cung yếu nên dẫn đến đẻ lâu, đẻ khó phải can thiệp thường hay bị sát Do vậy, hồi phục tử cung chậm, cổ tử cung đóng muộn, cộng với sức đề kháng giảm tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây viêm Lợn đẻ nhiều con/lứa, nhiều lứa/năm tỷ lệ nhiễm bệnh cao Đó nhận định ThS Đặng Thanh Tùng chi cục thú y An Giang(2011)[29] Kết nghiên cứu phù hợp với nhận định Do vậy, người chăn nuôi phải có kế hoạch khai thác, sử dụng lợn nái cách hợp lý để có hiệu chăn nuôi cao 44 34 35 30 25 20 Viêm vú Viêm tử cung 13,84 15 10 7,06 3,33 3,07 1,17 Lứa đẻ 1-2 3-4 5-6 >6 Hình 4.2 Tỷ lệ mắc bệnh sinh sản theo lứa đẻ 4.2.5 Tình hình mắc bệnh sinh sản lợn nái theo dãy chuồng Trại lợn nuôi lợn nái ba dãy chuồng, có dãy chuồng đủ ánh sáng dãy chuồng thiếu ánh sáng Để đánh giá ảnh hưởng điều kiện chuồng nuôi đến tình hình mắc số bệnh sinh sản thông thường, tiến hành theo dõi 260 nái nuôi dãy chuồng Kết theo dõi thể bảng 4.6 Bảng 4.6 Tỷ lệ mắc bệnh sinh sản lợn nái đƣợc nuôi dãy chuồng khác Dãy chuồng dãy chuồng đủ ánh sáng Dãy chuồng thiếu ánh sáng Tổng Số nái theo dõi (con) Bệnh viêm vú Số nái Tỷ lệ mắc mắc (%) (con) Bệnh viêm tử cung Số nái Tỷ lệ mắc mắc (%) (con) 180 1,10 11 6,11 80 6,25 23 28,75 260 2,70 34 13,07 45 Kết bảng 4.6 cho thấy: Tỷ lệ mắc bệnh sinh sản theo dõi đàn lợn nái nuôi dãy chuồng thiếu ánh sáng có phần cao so với dãy chuồng đủ ánh sáng Thực tế theo dõi cho thấy: Lợn nái nuôi dãy chuồng đủ ánh sáng, thoáng mát mùa hè ấm áp mùa đông nên sức đề kháng lợn nái cao hơn, lợn mắc bệnh viêm nhiễm Ở dãy chuồng thiếu ánh sáng, môi trường ẩm thấp, lại dãy chuồng nằm dãy chuồng nên cửa sáng phía sau Dãy chuồng đủ ánh sáng Chuồng trại không sáng thoáng, thiếu ánh sáng điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển gây bệnh đàn lợn nái Như vậy, môi trường nuôi dưỡng yếu tố ảnh hưởng tới tình hình mắc bệnh sản khoa đàn lợn nái Do vậy, để làm giảm tỷ lệ mắc bệnh sinh sản, đảm bảo sức khỏe cho đàn lợn nái, cần thiết phải xây dựng chuồng nuôi lợn nái phù hợp, đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo đầy đủ ánh sáng, thoáng mát mùa hè kín gió mùa đông 4.2.6 Tình hình mắc số bệnh sinh sản lợn nái theo tháng Để đánh giá diễn biến tình hình mắc bệnh sinh sản qua tháng năm, tiến hành theo dõi đàn nái 260 vòng tháng (từ tháng 6/2015 đến tháng 10/2015) Kết theo dõi thể bảng 4.7 Bảng 4.7 Tỉ lệ nhiễm bệnh sinh sản theo tháng Bệnh viêm vú Bệnh viêm tử cung Tháng Số theo dõi (con) Số mắc (con) Tỷ lệ (%) Số mắc (con) Tỷ lệ (%) 35 0 5,71 44 2,27 11,36 56 60 3,57 5,00 10 15 17,85 25,00 10 65 1,66 6,15 Tổng 260 2,70 34 13,07 46 Kết bảng 4.7 cho thấy: Đàn lợn nái có tỷ lệ nhiễm bệnh sinh sản thấp vào tháng 6, tỷ lệ mắc bệnh viêm vú 0% bệnh viêm tử cung 5,71% cao vào tháng 9, tỷ lệ mắc bệnh viêm vú 5% tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung 25,00% Sau đó, tỷ lệ giảm dần vào tháng 10 Sở dĩ vào tháng 9, đàn lợn nái có tỷ lệ mắc bệnh cao là tháng mùa mưa thời điểm chuyển mùa, thời tiết nóng ẩm mưa nhiều môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển mạnh gây bệnh Ở tháng tiếp theo, thời tiết chuyển dần sang mùa khô, thời tiết thay đổi theo hướng có lợi cho sức khỏe đàn lợn nên tỷ lệ mắc bệnh nói chung bệnh sinh sản nói riêng giảm dần Do vậy, lợn nái muốn hạn chế nhiễm bệnh cần áp dụng biện pháp khống chế điều kiện tiểu khí hậu chuồng nuôi cho phù hợp tránh thay đổi đột ngột ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sức đề kháng lợn 25 25 20 17,85 15 Viêm vú 11,36 Viêm tử cung 10 6,15 5,71 5 3,57 2,27 1,66 10 Hình 4.3 Tỉ lệ nhiễm bệnh sinh sản theo tháng Tháng 47 4.3 Kết thử nghiệm số phác đồ điều trị Trên sở điều tra tình hình nhiễm bệnh sinh sản đàn lợn nái nuôi trại lợn giống Đặng Đình Dũng huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình Tiến hành thử nghiệm hiệu lực hai loại thuốc Vetrimoxin Pen-strep bệnh viêm vú viêm tử cung 4.3.1 Kết thử nghiệm hiệu lực phác đồ điều trị Sau sử dụng phác đồ để điều trị cho nái mắc bệnh viêm vú 34 nái mắc bệnh viêm tử cung Kết điều trị thể qua bảng 4.8 Bảng 4.8 Kết điều trị số bệnh sản khoa phác đồ Kết điều trị Thời gian Số nái Số nái Tỷ lệ Phác đồ điều trị điều trị khỏi khỏi Bệnh (ngày) (con) (con) (%) Phác đồ 3 100 Bệnh viêm vú Phác đồ 75,00 Bệnh viêm tử cung Phác đồ 16 15 93,75 Phác đồ 18 17 94,44 Kết bảng 4.8 cho thấy: Việc sử dụng phác đồ với hai loại thuốc kháng sinh Vetrimoxin Pen-strep để điều trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái nuôi trại đạt kết cao Với bệnh viêm vú tỷ lệ khỏi hai lô thí nghiệm đạt từ 75% - 100% đạt 100% phác đồ đạt 75%, phác đồ Còn bệnh viêm tử cung phác đồ đạt tỷ lệ 93,75% phác đồ đạt tỷ lệ 94,44% Vậy hiệu lực hai loại thuốc Vetrimoxin Pen-strep điều trị bệnh bệnh sinh sản cao 4.3.2 Chi phí sử dụng thuốc điều trị Trong chăn nuôi, việc điều trị bệnh phải tính đến hiệu kinh tế Vì vậy, sau sử dụng hai loại thuốc Vetrimoxin Pen-strep để điều trị cho lợn nái mắc bệnh sinh sản, em hạch toán chi phí sử dụng loại thuốc so sánh Do trại gia công Công ty cổ phần CP Việt Nam nên thuốc công ty cung cấp, nên giá thuốc công ty Nhưng để tính 48 chi phí, em tham khảo giá loại thuốc thị trường bên Kết hạch toán trình bày bảng 4.9 Bảng 4.9 Kết hạch toán chi phí sử dụng thuốc điều trị Bệnh Diễn Giải Phác đồ Phác đồ Vetrimoxin (ml) 20 Pen-strep (ml) Đơn giá (Đồng/ml) 1000 2000 Thành tiền (VNĐ) 20000 40000 15 15 Đơn giá (Đồng/ml) 1500 1500 Thành tiền (VNĐ) 22500 22500 Phar-anagin C (ml) 15 15 Đơn giá (Đồng/ml) 150 150 Thành tiền (VNĐ) 2250 2250 Chi phí thuốc/lần (VNĐ) 44750 64750 Chi phí thuốc/con (VNĐ) 89500 129500 So sánh hai phác đồ (%) 69.1 100 ADE (ml) Viêm vú 20 Vetrimoxin (ml) 20 Pen-strep (ml) Đơn giá (Đồng/ml) 1000 2000 Thành tiền (VNĐ) 20000 40000 15 15 Đơn giá (Đồng/ml) 1500 1500 Thành tiền (VNĐ) 22500 22500 15 15 Đơn giá (Đồng/ml) 1200 1200 Thành tiền (VNĐ) 18000 18000 Chi phí thuốc/lần (VNĐ) 60500 80500 Chi phí thuốc/con (VNĐ) 121000 161000 So sánh hai phác đồ (%) 75,15 100 ADE (ml) Viêm tử cung 20 Oxytocin (ml) 49 Kết bảng 4.9 cho thấy với bệnh viêm vú, chi phí thuốc điều trị cho lợn nái mắc bệnh viêm vú phác đồ chiếm 69,1% so với phác đồ bệnh viêm tử cung 75,15% so với phác đồ Như vậy, sử dụng thuốc Vetrimoxin để điều trị bệnh sinh sản cho lợn nái vừa có tỷ lệ khỏi bệnh cao vừa có chi phí thấp 50 Phần KẾT LUẬN TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận - Đàn lợn nái trại năm qua phát triển ổn định - Tỷ lệ mắc bệnh sản khoa cao - Giữa giống lợn Yorkshire Landrace sai khác đáng kể tỷ lệ mắc bệnh - Tỷ lệ mắc bệnh sản khoa có xu hướng tăng dần theo lứa đẻ - Điều kiện tiểu khí hậu chuồng nuôi ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc bệnh sinh sản - Điều kiện thời tết gây ảnh hưởng rõ rệt đến tình hình mắc bệnh sinh sản đàn lợn nái - Dùng hai loại thuốc Vetrimoxin Pen-strep để điều trị bệnh viêm tử cung viêm vú đạt hiệu cao 5.2 Tồn - Điều kiện sở hạn chế, không cho phép tiến hành nghiên cứu sâu - Do số lượng lợn theo dõi điều trị nên kết nghiên cứu kết luận đưa sơ - Kinh nghiệm nghiên cứu khoa học thân hạn chế nên kết khiêm tốn 51 5.3 Đề nghị - Trại lợn giống Đặng Đình Dũng huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc đàn lợn nái để giảm tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sinh sản nói riêng bệnh tật nói chung - Khuyến cáo sử dụng phác đồ để điều trị bệnh viêm vú viêm tử cung cho lợn nái sinh sản -Bệnh viêm vú bệnh mắc không gây thiệt hại nhiều kinh tế nên ta nên tập trung nghiên cứu số bệnh khác - Khoa chăn nuôi thú y tiếp tục cho sinh viên trại nghiên cứu đề tài khác mức độ sâu với quy mô lớn 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Duy Hoan (1998), Sinh lý sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Xuân Bình (1996), Trị bệnh heo nái, heo con, heo thịt, Nxb tổng hợp Đồng Tháp Trần Minh Châu (1996), Một trăm câu hỏi bệnh chăn nuôi gia súc gia cầm, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Văn Cường cộng (2008), Trung tâm chẩn đoán công ty cổ phần CP Việt Nam Phạm Tiến Dân (1998), Khảo sát tỷ lệ mắc bệnh viêm vú đàn lợn nái nuôi Hưng Yên, Luận văn Thạc sĩ chăn nuôi, Đại học Nông Nghiệp I Đoàn Thị Kim Dung, Lê Thị Tài (2002), Phòng trị bệnh lợn nái Để sản xuất lợn thịt siêu nạc xuất khẩu, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Phạm Hữu Doanh- Lưu Kỷ (2003), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Mạnh Hà, Trần Huê Viên, Phan Văn Kiểm, (2003), Giáo trình truyền giống nhân tạo, Nxb Nông nghiệp Nguyễn Huy Hoàng, (1996) Tự trị bệnh cho heo, Nxb tổng hợp Đồng Tháp 10 Hội chăn nuôi Việt Nam (2002), Cẩm nang chăn nuôi gia súc gia cầm, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 11 Phạm Sỹ Lăng - Phan Địch Lân, (1995), Cẩm nang bệnh lợn, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 12 Trương Lăng (2000), Hướng dẫn điều trị bệnh lợn, Nxb Đà Nẵng 13 Trương Lăng (2003), Cai sữa sớm lợn con, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 14 Lê Hồng Mận, Bùi Đức Lũng (2004), Kỹ thuật chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 15 Lê Văn Năm (1999), Cẩm nang bác sỹ thú y hướng dẫn phòng trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 16 Nguyễn Hùng Nguyệt (2007), Châm cứu chữa bệnh vật nuôi, Nxb Khoa học kỹ thuật Hà Nội 53 17 Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đằng Phong (2002), Bệnh sản khoa gia súc, Nxb NN Hà Nội 18 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Hà Thị Hảo, Trần Thanh Vân (2004), Giáo trình chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 19 Nguyễn Hữu Phước (1992), Tạp chí khoa học nông nghiệp, Nxb KHKT Nông Nghiệp 20 Nguyễn Khánh Quắc, Nguyễn Duy Hoan (1995), Giáo trình chăn nuôi lợn, Đại học nông lâm Thái Nguyên 21 Lê Thị Tài, Đoàn Thị Kim Dung, Phương Song Liên (2002), Phòng trị số bệnh thường gặp thú y thuốc nam, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 22 Nguyễn Văn Thanh (2007), “Khảo sát tỷ lệ mắc thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi vùng Đồng Bắc bộ”, KHKT thú y, XIV (số 3) 23 Ngô Nhật Thắng (2006), Hướng dẫn chăn nuôi phòng trị bệnh cho lợn, Nxb Lao động - Xã hội Hà Nội 24 Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn khánh Quắc(2008), Chăn nuôi lợn gia đình trang trại, Nxb Nông Nghiệp 25 Bùi Thị Tho (2003), Thuốc kháng sinh nguyên tắc sử dụng chăn nuôi, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 26 Lê Xuân Thọ, Lê Xuân Cương (1979), Kích tố ứng dụng chăn nuôi, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 27 Nguyễn Xuân Tịnh, Tiết Hồng Ngân, Nguyễn Bá Mùi (1996), Sinh lý gia súc, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 28 Đỗ Quốc Tuấn (1999), Bài giảng môn sản khoa gia súc, Đại hoc Nông Lâm Thái Nguyên 29 Đặng Thanh Tùng (2011), Phòng trị bệnh viêm tử cung heo nái, Chi cục thú y An Giang 30 Vũ Đình Vượng (1999), Giáo trình bệnh nội khoa, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 54 31 A.V.Trekaxova, L.M Đaninko, M.I Ponomareva, N.P Gladon (1983), Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản (người dịch Nguyễn Đình Chí), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội II Tài liệu tiếng anh 32 Yao-Ac (1989), Changes in reproductive organs that lead to infertility and the relative effectiveness, Magyar allatorvosok Lapja 33 McIntosh, G.B (1996), Mastitis metritis agalactia syndrome, Science report, Animal research institute, Yeerongpilly, Queensland, Australia, Unpublish, pp.1-4 III.Tài liệu Internet 34 Theo http://www.skhcn.vinhlong.gov.vn 35 Theo http :www.pkh-vcn.org (2007) 55 HÌNH ẢNH MINH HỌA Hình Oxytocin Hình Vetrimoxin Hình Pendistrep Hình Nor 100 56 Hình Lợn nái bị viêm vú Hình Lợn nái sinh bi viêm vú Hình Vú lợn căng cứng Hình Bầu vú bị viêm 57 Hình Lợn bị viêm tử cung Hình 10 Bầu vú sƣng đỏ Hình 11 Tiêm Oxytoxin Hình 12 Lợn bị viêm tử cung
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều tra tình hình một số bệnh sinh sản ở lợn nái nuôi tại trại đặng đình dũng huyện lương sơn tỉnh hòa bình và áp dụng một số phác đồ điều trị , Điều tra tình hình một số bệnh sinh sản ở lợn nái nuôi tại trại đặng đình dũng huyện lương sơn tỉnh hòa bình và áp dụng một số phác đồ điều trị , Điều tra tình hình một số bệnh sinh sản ở lợn nái nuôi tại trại đặng đình dũng huyện lương sơn tỉnh hòa bình và áp dụng một số phác đồ điều trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay