Giáo án hình học lớp 7

132 644 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 08:22

Giáo án Hình học Năm học …………… Ngày soạn: Ngày dạy Tiết 1: Chương I: ĐƯỜNG THẲNG VNG GĨC ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG §1 HAI GĨC ĐỐI ĐỈNH I Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Biết khái niệm hai góc đối đỉnh 2/ Kĩ năng: - Vẽ góc đối đỉnh với góc cho trước; nhận biết góc đối đỉnh hình; bước đầu tập suy luận 3/ Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, u thích mơn học II Chuẩn bị: - GV: Bài soạn, SGK, SGV -HS: SGK, SBT, đồ dùng học tập III Tiến trình dạy học: 1/ Ổn định tổ chức : 2/ Kiểm tra cũ: 3/ Các hoạt động lớp : Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Hoạt động 1: Thế hai góc đối đỉnh(18 phút) - Kiến thức: Học sinh giải thích hai góc đối đỉnh - Kĩ năng: Vẽ góc đối đỉnh góc cho trước GV cho HS vẽ hai đường thẳng xy x’y’ cắt O GV viết kí hiệu góc µ µ giới thiệu O 1, O hai góc đối đỉnh GV dẫn dắt cho HS nhận xét quan hệ cạnh hai góc ->GV u cầu HS rút định nghĩa µ µ GV hỏi: O O có đối đỉnh khơng? Vì sao? Củng cố: GV u cầu HS làm SGK/82: 1) -HS phát biểu định nghĩa I) Thế hai góc đối đỉnh: Hai góc đối đỉnh hai góc mà cạnh góc tia đối cạnh góc -HS giải thích định nghĩa Hình ?2 Giáo án Hình học · · a) xOy x ' Oy ' hai góc đối đỉnh cạnh Ox tia đối cạnh Oy’ · · Năm học …………… a) Hai góc có cạnh góc tia đối cạnh góc gọi hai góc đối đỉnh b) Hai đường thẳng cắt tạo thành hai cặp góc đối đỉnh ?1 ?2 a) Hai góc có cạnh góc tia đối cạnh góc gọi hai góc đối đỉnh b) Hai đường thẳng cắt tạo thành hai cặp góc đối đỉnh b) x ' Oy xOy ' hai góc đối đỉnh cạnh Ox tia đối cạnh Ox’ cạnh Oy tia đối cạnh Oy’ GV gọi HS đứng chỗ trả lời Hoạt đơng 2: Tính chất hai góc đối đỉnh.(15 phút) - Kiến thức: Nêu tính chất hai góc đối đỉnh - Kĩ năng: Nhận biết góc đối đỉnh hình Bước đầu tập suy luận GV u cầu HS ?3: II) Tính chất hai góc xem hình ?3 đối đỉnh: µ µ µ µ ?3 a) Hãy đo O 1, O So sánh a) O = O = 32o µ µ µ µ hai góc a) O = O = 32o b) O = O = 148o µ µ µ µ b) Hãy đo O 2, O So sánh c) Dự đốn: Hai góc đối b) O = O = 148o hai góc đỉnh c) Dự đốn: Hai góc đối c) Dự đốn kết rút từ đỉnh câu a, b GV cho HS hoạt động nhóm 5’ gọi Hai góc đối đỉnh đại diện nhóm trình bày GV khen thưởng nhóm xuất sắc -GV cho HS nhình hình thể để chứng minh tính chất (HS KG) -> tập suy luận HS: chưa đối GV: Hai góc có đỉnh đối đỉnh khơng? Hoạt đơng 3:Củng cố(10 phút) Giáo án Hình học GV treo bảng phụ Bài SBT/73: Xem hình 1.a, b, c, d, e Hỏi cặp góc đối đỉnh? Cặp góc khơng đối đỉnh? Vì sao? Năm học …………… Bài SBT/73: a) Các cặp góc đối đỉnh: hình 1.b, d cạnh góc tia đối cạnh góc b) Các cặp góc khơng đối đỉnh: hình 1.a, c, e Vì cạnh góc khơng tia đối cạnh góc Hoạt đơng 4: Hướng dẫn nhà: (2 phút) -Học bài, làm 3, SGK/82; 3, 4, 5, SBT/74.Chuẩn bị lun tập IV Rút kinh nghiệm: Giáo án Hình học Năm học …………… Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết LUYỆN TẬP I Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - HS khắc sâu kiến thức hai góc đối đỉnh 2/ Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ vẽ hình, áp dụng lí thuyết vào tốn 3/ Thái độ: - Cẩn thận, tỉ mỉ, u thích mơn học II Chuẩn bị: - GV: Bài soạn, SGK, SGV -HS: SGK, SBT, đồ dùng học tập III Tiến trình dạy học: 1/ Ổn định tổ chức : 2/ Kiểm tra cũ:(10 phút) 1,Thế hai góc đối đỉnh? Nêu tính chất hai góc đối đỉnh? 2,Chữa SGK/82 3/ Các hoạt động lớp : Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Hoạt động 1: Chữa tập.(15 phút) - Kiến thức: Học sinh nắm định nghĩa, tính chất hai góc đối đỉnh - Kĩ năng: Nhận biết hai góc đối đỉnh hình Cho 2HS lên bảng chữa Bài SGK/82: I/ Chữa tập Bài SGK/82: Bài SGK/82: · a) a) Vẽ ABC = 560 · b) Vẽ ABC ' kề bù với ·ABC ·ABC ' =? · c) Vẽ C ' BA ' kề bù với ¼ ' · ABC Tính C ' BA ' - GV gọi HS đọc đề gọi · HS nhắc lại cách vẽ góc b) Tính ABC ' = ? có số đo cho trước, cách · · Vì ABC ABC ' kề bù nên: · vẽ góc kề bù b) Tính ABC ' = ? ·ABC ·ABC ' + = 180 - GV gọi HS ·ABC ·ABC ' Vì kề bù nên: · 0 lên bảng vẽ hình tính 56 + ABC ' = 180 ·ABC ·ABC ' + = 1800 - GV gọi HS nhắc lại tính Giáo án Hình học Năm học …………… chất hai góc kề bù, hai góc ·ABC = 1240 đối đỉnh, cách chứng minh hai góc đối đỉnh · 560 + ABC ' = 1800 ·ABC = 1240 ¼ c)Tính C'BA' : Vì BC tia đối BC’ BA tia đối BA’ · · => ABC ' đối đỉnh với ABC · · => C ' BA ' = ABC = 560 Hoạt động 2: Luyện tập.(18 phút) - Kiến thức: HS khắc sâu kiến thức hai góc đối đỉnh - Kĩ năng: Bước đầu tập suy luận biết cách trình bày tập Bài SGK/83: II/ Luyện tập Vẽ hai đường thẳng cắt Bài SGK/83: Bài SGK/83: · cho a) Tính xOy : góc tạo thành có góc xx’ cắt yy’ O 470 tính số đo góc => Tia Ox tia Ox’ lại Tia Oy tia Oy’ - GV gọi HS đọc đề · · Nên xOy đối đỉnh x ' Oy ' - GV gọi HS nêu cách vẽ · · lên bảng trình bày Và xOy ' đối đỉnh x ' Oy ·xOy - GV gọi HS nhắc lại a) Tính : · · xOy xOy => = = 470 nội dung xx’ cắt yy’ O ¼ => Tia Ox tia Ox’ b) Tính xOy' : · · Tia Oy tia Oy’ Vì xOy xOy ' kề bù nên: ·xOy ·x ' Oy ' · · ' Nên đối đỉnh xOy xOy + = 1800 ·xOy ' ·x ' Oy · ' Và đối đỉnh xOy 47 + = 1800 ·xOy ·x ' Oy ' · => = = 470 => xOy ' = 1330 · c) Tính x ' Oy = ? · · Vì x ' Oy xOy đối đỉnh · · nên x ' Oy = xOy ' Bài SGK/83: Bài SGK/83: Vẽ góc vng xAy Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy Hãy viết tên hai góc vng khơng đối đỉnh - GV gọi HS đọc đề - GV gọi HS nhắc lại góc vng, · => x ' Oy = 1330 Bài SGK/83: Giáo án Hình học Năm học …………… hai góc đối đỉnh, hai góc khơng đối đỉnh · Đề bài: Cho xOy = 700, Om tia phân giác góc · a) Vẽ aOb đối đỉnh với Hai góc vng khơng đối đỉnh: Hai góc vng khơng đối đỉnh: · · xAy xAy ' ; · ' x· ' Ay ' xAy · · xAy xAy ' ; · ' x· ' Ay ' xAy · · xAy x ' Ay ; · · xAy x ' Ay ; Bài tập: · xOy biết Ox Oa hai tia đối Tính · aOm b) Gọi Ou tia phân giác Giải: · a) Tính aOm = ? Vì Ox Oa hai tia đối · · aOy uOb góc nhọn, · · nên aOy xOy hai góc kề bù vng hay tù? · · => aOy = 1800 – xOy · b) Ou tia phân giác aOy · => uUo = 550 · · aOb = xOy = 700 (đđ) · 0 uOb => = 125 > 90 ·uOb => góc tù · => aOy = 1100 · Om: tia phân giác xOy ·yOm => = · aOm ·yOu = 350 · · Ta có: = aOy + yOm · => aOm = 1450 Hoạt động 3: Hướng dẫn nhà:(2 phút) - Ơn lại lí thuyết, hồn tất vào tập - Chuẩn bị 2: Hai đường thẳng vng góc IV Rút kinh nghiệm: Giáo án Hình học Năm học …………… Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 3: §2 HAI ĐƯỜNG THẲNG VNG GĨC I Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Biết khái niệm hai đường thẳng vng góc 2/ Kĩ năng: - Biết dùng eke vẽ đường thẳng qua điểm cho trước vng góc với đường thẳng cho trước 3/ Thái độ: - Cẩn thận, tỉ mỉ, u thích mơn học II Chuẩn bị: - GV: Bài soạn, SGK, SGV -HS: SGK, SBT, đồ dùng học tập III Tiến trình dạy học: 1/ Ổn định tổ chức : 2/ Kiểm tra cũ:( phút) 1,Thế hai góc đối đỉnh? Nêu tính chất hai góc đối đỉnh? 2,Chữa SGK/82 3/ Các hoạt động lớp : Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Hoạt động 1: Thế hai đường thẳng vng góc.( 15 phút) - Kiến thức: Giải thích hai đường thẳng vng góc với - Kĩ năng: Vẽ hai đường thẳng vng góc GV u cầu: Vẽ hai đường thẳng xx’ yy’ cắt góc tạo thành - HS thực có góc vng Tính số đo góc lại - HS thực - GV gọi HS lên bảng thực hiện, HS khác làm vào I) Thế hai đường -> GV giới thiệu hai đường thẳng vng góc: thẳng xx’ yy’ hình Hai đường thẳng xx’ yy’ gọi hai đường thẳng cắt góc vng góc => định nghĩa tạo thành có góc vng · · hai đường thẳng vng góc Vì xOy = x ' Oy ' (hai góc gọi hai đường thẳng - GV giới thiệu cách gọi vng góc Kí hiệu đối đỉnh) tên xx’⊥yy’ Giáo án Hình học Năm học …………… · => xOy = 900 · · Vì x ' Oy kề bù với xOy nên x· ' Oy = 900 · · Vì xOy ' đối đỉnh với x ' Oy · · nên xOy ' = x ' Oy = 900 Hoạt động 2: Vẽ hai đường thẳng vng góc ( 10 phút) - Kĩ năng: Vẽ hai đường thẳng vng góc ?4 Cho O a, vẽ a’ qua II) Vẽ hai đường thẳng vng góc: O a’⊥a - GV cho HS xem SGK HS xem SGK phát biểu Vẽ a’ qua O a’⊥a phát biểu cách vẽ hai Có hai trường hợp: trường hợp 1) TH1: Điểm O∈a - GV: Các em vẽ bao (Hình SGK/85) nhiêu đường a’ qua O - Chỉ đường thẳng a’ b) TH2: O∉a a’⊥a (Hình SGK/85) -> Rút tính chất Tính chất: Có đường thẳng a’ qua O vng góc với đường thẳng a cho trước Hoạt động 3: Lun tËp - Củng cố: ( 12 phút) - Kiến thức: Häc sinh biÕt dïng £ ke ®Ĩ kiĨm tra hai ®êng th¼ng cã vng góc với hay kh«ng? HiĨu ®ỵc có đường thẳng b qua A vng góc với a - Kĩ năng: - Rèn kĩ vẽ hình, kĩ nhận dạng, kĩ trình bầy Bài 11: GV cho HS xem SGK đứng chỗ đọc Bài 12: Câu đúng, câu sai: Bài 12: Bài 12: a) Hai đường thẳng vng Câu a đúng, câu b sai Câu a đúng, câu b sai góc cắt Minh họa: Minh họa: b) Hai đường thẳng cắt vng góc Bài 17 SGK/87: Bài 17 SGK/87: -GV hướng dẫn HS -Hình a): a’ khơng ⊥ hình a, kéo dài đường thẳng -Hình b, c): a⊥a’ a’ để a’ a cắt -HS dùng êke để kiểm tra Bài 17 SGK/87: -Hình a): a’ khơng ⊥ -Hình b, c): a⊥a’ Giáo án Hình học trả lời Bài 18: ¼ Vẽ xOy = 450 lấy A Năm học …………… Bài 18: Bài 18: ¼ xOy Vẽ d1 qua A d1⊥Ox B Vẽ d2 qua A d2⊥Oy C GV cho HS làm vào tập nhắc lại dụng cụ sử dụng cho 4/ Hướng dẫn nhà:( phút) - Học bài, làm 13 SGK/86; 10,14,15 SBT/75 - Chuẩn bị luyện tập IV Rút kinh nghiệm: Giáo án Hình học Năm học …………… Tiết §2 HAI ĐƯỜNG THẲNG VNG GĨC I Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - HS củng cố lại kiến thức hai đường thẳng vng góc - Biết vẽ đường trung trực đoạn thẳng - Biết vẽ đường thẳng qua điểm cho trước vng góc với đường thẳng cho trước 2/ Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ vẽ hình, vẽ nhiều dụng cụ khác 3/ Thái độ: - Rèn tính cẩn thận, xác II Chuẩn bị: - GV: Bài soạn, SGK, SGV -HS: SGK, SBT, đồ dùng học tập III Tiến trình dạy học: 1/ Ổn định tổ chức : 2/ Kiểm tra cũ:( ph) HS:Thế hai đường thẳng vng góc Cho đường thẳng xx’ O thuộc xx’ vẽ đường thẳng yy’ qua O vng góc với xx’? 3/ Các hoạt động lớp : Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Hoạt động 1: Đường trung trực đoạn thẳng.(10 phút) - Kiến thức: Hiểu đường trung trực đoạn thẳng - Kĩ năng: Vẽ đường trung trực đoạn thẳng GV u cầu HS: Vẽ AB III) Đường trung trực Gọi I trung điểm của đoạn thẳng: AB Vẽ xy qua I Đường thẳng vng góc với đoạn thẳng xy⊥AB trung điểm ->GV giới thiệu: xy gọi đường trung trực đường trung trực AB HS phát biểu định nghĩa đoạn thẳng =>GV gọi HS phát biểu định nghĩa 10 Giáo án Hình học ®Ị bµi vµ lµm bµi tËp 107 (SGK) GV vÏ h×nh lªn b¶ng phơ Năm học …………… Häc sinh vÏ h×nh vµo vë T×m c¸c tam gi¸c c©n trªn vµ lµm bµi tËp 107 h×nh vÏ (SBT) T×m c¸c tam gi¸c c©n trªn h×nh vÏ ? Häc sinh ho¹t ®éng nhãm lµm bµi tËp -§¹i diƯn häc sinh tr×nh bµy lêi gi¶i cđa bµi tËp ∆ABC c©n V×: AB = AC (gt) 180 − 36 ˆ ˆ ⇒ B1 = C1 = = 72 + ∆BAD c©n V×: Aˆ = Bˆ1 − Dˆ = 72 − 36 = 36 ⇒ Aˆ = Dˆ = 36 + ∆ACE c©n ( Aˆ = Eˆ = 36 ) + ∆DAC c©n ( DAˆ C = Cˆ = 72 ) GV kÕt ln + ∆ABE c©n ( Bˆ1 = EAˆ B = 72 ) + ∆ADE c©n ( Dˆ = Eˆ = 36 ) Ho¹t ®éng 2: ¤n tËp c¸c trêng hỵp b»ng cđa hai tam gi¸c (23 phót) -Nªu c¸c trêng hỵp b»ng C¸c TH b»ng cđa ∆ cđa hai tam gi¸c ? *Tam gi¸c thêng: Häc sinh nªu vµ ph¸t biĨu c¸c +) c.c.c trêng hỵp b»ng cđa hai +) c.g.c tam gi¸c +) g.c.g -Khi tam gi¸c lµ tam gi¸c *Tam gi¸c vu«ng: +) c¹nh hun-gãc nhän vu«ng, th× cã c¸c trêng hỵp +)c¹nh hun-c¹nh gãc vu«ng b»ng nµo ? *c¹nh hun-gãc nhän *c¹nh hun-c¹nh gãc vu«ng -GV yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ị bµi vµ lµm bµi tËp 69-SGK Bµi 69 (SGK) Häc sinh ®äc ®Ị bµi vµ suy nghÜ t×m lêi gi¶i ®óng -GV híng dÉn häc sinh c¸c bíc vÏ h×nh cđa bµi to¸n HS: AD ⊥ a H: T¹i AD ⊥ a ? Nªu c¸ch ⇑ lµm? ˆ ˆ -Häc sinh líp bỉ sung, gãp ý kiÕn GV kÕt ln H = H = 90 ⇑ ∆ABH = ∆ACH ⇑ Híng dÉn vỊ nhµ (2 phót) 118 ∆ABD = ∆ACD(c.c.c) ⇒ Aˆ = Aˆ (gãc t¬ng øng) ⇒ ∆ABH = ∆ACH (c.g c ) ⇒ Hˆ = Hˆ (gãc t¬ng øng) Mµ Hˆ + Hˆ = 180 (kỊ bï) ⇒ Hˆ = Hˆ = 90 ⇒ AD ⊥ a Giáo án Hình học Năm học …………… TiÕp tơc «n tËp kiÕn thøc ch¬ng II Lµm nèt c¸c c©u hái 4, 5, (SGK) - BTVN: 70, 71, 72, 73 (SGK) vµ 105, 108, 110 (SBT) - Gỵi ý: Bµi 70 (SGK) ∆AMN c©n (AM = AN) - ¤n tËp ch¬ng II (tiÕt 2) Ngày soạn : Ngày dạy : Tuần 26 ; Tiết 45 I) Mơc tiªu: - ¤n tËp vµ hƯ thèng c¸c kiÕn thøc ®· häc vỊ tam gi¸c c©n, tam gi¸c ®Ịu, tam gi¸c vu«ng, tam gi¸c vu«ng c©n - VËn dơng c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo bµi tËp vÏ h×nh, tÝnh to¸n, chøng minh, øng dơng thùc tÕ II) Ph¬ng tiƯn d¹y häc: GV: SGK-thíc th¼ng-com pa-eke-b¶ng phơ HS: SGK-thíc th¼ng-com pa-eke 119 Giáo án Hình học III) §Þnh nghÜ a Qua n hƯ vỊ c¹nh Qua n hƯ vỊ gãc DÊu hiƯu nhËn biÕt Năm học …………… Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp vỊ mét sè tam gi¸c ®Ỉc biƯt (18 phót) Tam gi¸c vµ mét sè d¹ng tam gi¸c ®Ỉc biƯt Tam gi¸c c©n Tam gi¸c ®Ịu Tam gi¸c vu«ng Tam gi¸c vu«ng c©n ∆ABC ; AB = AC AB = AC ∆ABC ; Aˆ = 90 ∆ABC ; AB = AC = BC ∆ABC ; Aˆ = 90 ; AB = AC BC = AB + AC AB = AC = c BC > AB, BC > AC BC = c AB = AC = BC 180 − Aˆ Bˆ = Cˆ = Aˆ = Bˆ = Cˆ = 60 Aˆ = 180 − Bˆ + ∆ cã hai + ∆ cã ba c¹nh Bˆ + Cˆ = 90 Bˆ = Cˆ = 45 + ∆ cã mét gãc + ∆ vu«ng cã hai b»ng 900 c¹nh b»ng + ∆ cã hai gãc + ∆ vu«ng cã hai gãc cã tỉng sè ®o lµ b»ng 900 +CM theo ®Þnh lý Py ta go ®¶o Ho¹t ®éng 2: Lun tËp (25phót) Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß Ghi b¶ng Bµi 105 (SBT) -GV yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 105 (SBT) (H×nh vÏ ®a lªn b¶ng Häc sinh vÏ h×nh vµo vë vµ phơ) lµm bµi tËp 105 (SBT) c¹nh b»ng + ∆ cã hai gãc b»ng H: TÝnh ®é dµi AB ? -Nªu c¸ch tÝnh ®é dµi AB ? b»ng + ∆ cã ba gãc b»ng + ∆ c©n cã mét gãc b»ng 600 HS: TÝnh AB = ? ⇑ TÝnh BE = ? ⇑ TÝnh EC = ? ⇑ XÐt ∆AEC (Py-ta-go) -GV gäi häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy phÇn chøng minh -GV hái thªm: ∆ABC cã ph¶i lµ tam gi¸c vu«ng kh«ng?V× sao? HS: ∆ABC cã: BC = = 81 AB + AC = 52 + 25 = 77 ⇒ BC ≠ AB + AC -XÐt ∆AEC vu«ng t¹i E cã: EC = AC − AE (Py-ta-go) EC = − = 25 − 16 = ⇒ EC = Cã: BE = BC − EC = − = -XÐt ∆AEB vu«ng t¹i E, cã: AB = AE + BE (Py-ta-go) AB = + = 16 + 36 = 52 ⇒ AB = 52 ≈ 7,2 ⇒ ∆ABC kh«ng vu«ng -Häc sinh ®äc ®Ị bµi bµi tËp 70 (SGK) 120 Bµi 70 (SGK) Giáo án Hình học -GV yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ị bµi bµi tËp 70 (SGK) -Nªu c¸c bíc vÏ h×nh cđa bµi to¸n ? -Ghi GT-KL cđa bµi to¸n ? Năm học …………… Häc sinh nªu c¸c bíc vÏ h×nh cđa bµi to¸n vµ vÏ h×nh vµo vë HS lên bảng ghi HS: -Mn chøng minh ∆AMN c©n ta lµm nh thÕ nµo ? ∆AMN c©n ⇑ ˆ M = Nˆ ⇑ ∆ABM = ∆ACN -Mét häc sinh ®øng t¹i chç chøng minh miƯng bµi to¸n -Chøng minh: BH = CK HS: ? -Nªu c¸ch chøng minh? -Chøng minh: AH = AK ? BH = CK ⇑ ∆BHM = ∆CKN ⇑ -Mét häc sinh ®øng t¹i chç chøng minh AH = AK Häc sinh nhËn xÐt vµ chøng minh ®ỵc ∆OBC c©n t¹i O H: ∆OBC lµ tam gi¸c g× ? V× sao? a) ∆ABC c©n t¹i A ⇒ Bˆ1 = Cˆ1 ⇒ ABˆ M = ACˆ N -XÐt ∆ABM vµ ∆ACN cã: AB = AC (gt) ABˆ M = ACˆ N (c/m trªn) BM = CN (gt) ⇒ ∆ABM = ∆ACN (c.g.c) ⇒ Mˆ = Nˆ (hai gãc t¬ng øng) ⇒ ∆AMN c©n t¹i A b) XÐt ∆BHM vµ ∆CKN cã: Hˆ = Kˆ = 90 BM = CN ( gt ) Mˆ = Nˆ (c/m trªn) ⇒ ∆BHM = ∆CKN (c.h-g.nhän ⇒ BH = CK (c¹nh t¬ng øng) c) Ta cã: AM = AN ( ∆AMN c©n t¹i A) HM = KN ( ∆BHM = ∆CKN ) ⇒ AM − HM = AN − KN hay AH = AK d) Ta cã: Bˆ = Bˆ (®èi ®Ønh) Cˆ = Cˆ (®èi ®Ønh) Mµ: Bˆ = Cˆ (∆BHM = ∆CKN ) ⇒ Bˆ = Cˆ ⇒ ∆OBC c©n t¹i O GV kÕt ln Híng dÉn vỊ nhµ (2 phót) - ¤n tËp lý thut vµ lµm nèt c¸c bµi tËp phÇn «n tËp ch¬ng II - TiÕt sau kiĨm tra tiÕt Chn bÞ giÊy kiĨm tra vµ dơng ®Çy ®đ - Lµm nèt phÇn e, bµi 70 - Gỵi ý: NÕu BAˆ C = 60 ⇒ ∆ABC ®Ịu BM = BC = CN ⇒ ∆ABM vµ ∆ACN lµ c¸c tam gi¸c c©n 121 Giáo án Hình học Năm học …………… Ch¬ng III Quan hƯ gi÷a c¸c u tè tam gi¸c C¸c ®êng ®ång quy tam gi¸c Ngày soạn : Ngày dạy : Tuần 26 ; Tiết 46 Quan hƯ gi÷a gãc vµ c¹nh ®èi diƯn mét tam gi¸c I) Mơc tiªu: - Häc sinh n¾m v÷ng néi dung hai ®Þnh lý, vËn dơng ®ỵc chóng nh÷ng t×nh hng cÇn thiÕt, hiĨu ®ỵc phÐp chøng minh ®Þnh lý - BiÕt vÏ h×nh ®óng yªu cÇu vµ dù ®o¸n, nhËn xÐt c¸c tÝnh chÊt qua h×nh vÏ - BiÕt diƠn ®¹t mét ®Þnh lý thµnh mét bµi to¸n víi h×nh vÏ, gi¶ thiÕt vµ kÕt ln II) Ph¬ng tiƯn d¹y häc: GV: SGK-thíc th¼ng-com pa-thíc ®o gãc-phÊn mµu-tam gi¸c b»ng b×a HS: SGK-thíc th¼ng-thíc ®o gãc-com pa III) Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: Giíi thiƯu ch¬ng III vµ ®Ỉt vÊn ®Ị vµo bµi (5 phót) -GV giíi thiƯu: Ch¬ng III gåm néi dung lín: +Quan hƯ gi÷a c¸c u tè tam gi¸c +C¸c ®êng ®ång quy tam gi¸c 122 Giáo án Hình học µ ? C Năm học …………… -GV (§V§) NÕu ∆ABC cã AB = AC th× Bµ = Cµ vµ ngỵc l¹i VËy nÕu AB kh«ng b»ng víi AC th× cã nhËn xÐt g× vỊ sè ®o cđa Bµ vµ Ho¹t ®éng 2: Ho¹t ®éng cđa thÇy -GV yªu cÇu häc sinh thùc hiƯn ?1 (SGK) (§Ị bµi ®a lªn b¶ng phơ) Gãc ®èi diƯn víi c¹nh lín h¬n (15 phót) Ho¹t ®éng cđa trß Ghi b¶ng Gãc ®èi diƯn víi c¹nh Häc sinh vÏ h×nh vµo vë Häc sinh quan s¸t h×nh vÏ vµ dù ®o¸n: Bµ > Cµ Cho ∆ABC cã: AC > AB -GV yªu cÇu häc sinh Dù ®o¸n: Bµ > Cµ thùc hiƯn ?2 theo nhãm ?2: GÊp h×nh vµ quan s¸t theo híng dÉn cđa SGK Häc sinh ho¹t ®éng theo nhãm, theo yªu cÇu cđa ? -GV mêi ®¹i diƯn mét nhãm lªn b¶ng gÊp h×nh tríc líp vµ gi/th nhËn xÐt Ta cã: ·AB ' M lµ gãc ngoµi t¹i cđa m×nh ®Ønh B’ cđa ∆MCB ' H: T¹i ·AB ' M > Cµ ? µ (T/c gãc ngoµi) ⇒ ·AB ' M > C §¹i diƯn mét nhãm lªn ·AB ' M = gãc nµo cđa b¶ng gÊp h×nh vµ rót Mµ ·AB ' M = Bµ (∆ABM = ∆AB ' M ) ∆ABC ? nhËn xÐt, gi¶i thÝch µ >C µ ⇒B ·AB ' M > C µ -VËy rót quan hƯ ntn *§Þnh lý 1: SGK-54 gi÷a Bµ vµ Cµ cđa ∆ABC ? GT: ∆ABC ; AC > AB GV kÕt ln KL: Bµ > Cµ Ho¹t ®éng 2: C¹nh ®èi diƯn víi gãc lín h¬n (15 phót) -GV yªu cÇu häc sinh C¹nh ®èi diƯn víi gãc lµm ?3 Häc sinh thùc hiƯn ?3-SGK lín ?3: ∆ABC cã Bµ > Cµ -NÕu AC = AB th× ? µ µ HS: ∆ABC : AB = AC ⇒ C = B Dù ®o¸n: AC > AB (tr¸i víi gi¶ thiÕt) *§Þnh lý 2: SGK GT: ∆ABC , Bµ > Cµ -NÕu AC < AB th× ? µ µ -NÕu AC < AB ⇒ B < C (®.lý KL: AC > AB Do vËy rót kÕt ln 1) *NhËn xÐt: Trong ∆ABC g× ? (tr¸i víi gi¶ thiÕt) H: Trong tam gi¸c vu«ng, µ >C µ AC > AB ⇔ B c¹nh nµo lín nhÊt? -Trong tam gi¸c tï (hc ¶ > 900 th× - ∆MNP cã M tam gi¸c vu«ng), c¹nh ®èi Häc sinh tr¶ lêi c¸c c©u hái c¹nh nµo lín nhÊt ? V× diƯn víi gãc tï (hc gãc vµ rót nhËn xÐt vu«ng) lµ c¹nh lín nhÊt ? GV kÕt ln Ho¹t ®éng 4: -Nh¾c l¹i quan hƯ gi÷a c¹nh vµ gãc ®èi diƯn mét tam Lun tËp-cđng cè (10 phót) Bµi (SGK) ∆ABC cã: AB = 2cm, BC = 4cm , AC = 5cm 123 Giáo án Hình học Năm học …………… gi¸c ? -GV yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp vµ (SGK) HS nhắc lại µ = 450 Nªu ∆ABC cã µA = 800 , B µ < µA < B µ ⇒ AB < BC < AC ⇒ C (quan hƯ gi÷a c¹nh vµ gãc ®è diƯn tam gi¸c) Bµi (SGK) µ = 450 ∆ABC cã µA = 800 , B µ = 1800 − ( µA + B µ) ⇒C µ = 1800 − (800 + 450 ) = 550 C c¸ch so s¸nh c¸c c¹nh ∆ABC ? µ [...]... cho HS xem hỡnh v ng ti ch c Bi 17 SBT /76 : V li hỡnh v in s o vo cỏc gúc cũn li GV gi HS in v gii thớch Bi 21 SGK/89: Bi 21 SGK/89: Bi 17 SBT /76 Bi 17 SBT /76 : : 4/ Hng dn v nh: - Hc bi, lm bi 22 SGK; 18, 19, 20 SBT /76 , 77 IV Rỳt kinh nghim: 15 Giỏo ỏn Hỡnh hc 7 Nm hc Tit 6: Đ4 HAI NG THNG SONG SONG I Mc tiờu: 1/ Kin thc: - ễn li th no l hai ng thng song song (lp 6) - Cụng nhn du hiu nhn bit hai ng... thỡ mi on thng (mi tia) ca ng thng ny song song mi on thng (mi tia) ca ng thng kia 5 Hng dn v nh: - Hc bi, lm 21 -> 26 SBT /77 ,78 -Chun b bi luyn tp IV Rỳt kinh nghim: 18 Bi 25 SGK/91: -V ng thng a ã -V ng thng AB: aAB = 600 ã -V b i qua B: ABb = ã aAB Giỏo ỏn Hỡnh hc 7 Nm hc Tit 7 LUYN TP I Mc tiờu: 1/ Kin thc: - HS c khc sõu kin thc v hai ng thng song song, du hiu nhn bit hai ng thng song song 2/... hc 7 Nm hc 1350; àA 3 = Bà 3 = 1350; àA 4 = Bà 4 = 450 Hot ng 3: Cng c: Bi 21 SGK/89: ã ã a) IPO v gúc POR l mt cp gúc sole trong ã ã b) gúc OPI v gúc TNO l mt cp gúc ng v ã ã c) gúc PIO v gúc NTO l mt cp gúc ng v ã ã d) gúc OPR v gúc POI l mt cp gúc sole trong GV cho HS xem hỡnh v ng ti ch c Bi 17 SBT /76 : V li hỡnh v in s o vo cỏc gúc cũn li GV gi HS in v gii thớch Bi 21 SGK/89: Bi 21 SGK/89: Bi 17. .. Hai gúc nhn cú cnh tng ng song song thỡ bng nhau -GV phỏt trin i vi ã trng hp x ' O ' y ' l gúc tự -> Hai gúc cú cnh tng ng song song mt nhn, mt tự thỡ bng nhau Bi 26 SBT /78 : -HS nhc li Bi 26 SBT /78 : 20 Bi 26 SBT /78 : Giỏo ỏn Hỡnh hc 7 Nm hc V hai ng thng a, b sao cho a//b Ly im M nm ngoi ng thng a, b v ng thng c i qua M v ca, cb -GV gi HS nhc li cỏch v hai ng thng song song; nhc li khỏi nim hai ng... 4 = 180 (cp c) Bà 1 + àA 4 = 1800 (cp gúc trong cựng phớa do gúc trong cựng phớa do a//b) a//b) àB 0 0 0 => 2 = 180 37 = 143 => Bà 2 = 1800 370 = 1430 5 Hng dn v nh:(1 phỳt) - Hc bi, hon tt cỏc bi vo tp BT, lm 28, 30 SBT /79 -Chun b bi luyn tp IV Rỳt kinh nghim: 24 Giỏo ỏn Hỡnh hc 7 Nm hc Tit 9 LUYN TP I Mc tiờu: 1/ Kin thc: - HS c khc sõu cỏc kin thc v hai ng thng song song, tiờn -Clit 2/ K nng:... cỏch suy lun Bi 40 SGK/ 97: in vo III/ Cng c : ch trng: Bi 40 SGK/ 97: Nu ac v bc thỡ a// b Nu a// b v ca thỡ cb Bi 42 SBT/98: a) Bi 42 SBT/98: - Gi HS lờn bng GV -Hc sinh tho lun lm va c va cho hc bi vo v nhỏp -Mt HS lờn bng sinh v lờn bng ! V c a? 29 b) V b c a//b.Theo t/c 2 Giỏo ỏn Hỡnh hc 7 ! V b c? ? a nh th no vi b? Vỡ sao? Hóy phỏt biu tớnh cht? Nm hc Bi 32 SBT /79 : c) Tớnh cht: Hai ng thng... hai ng thng song song - K nng: V thnh tho 1 ng thng i qua 1 im cho trc v song song vi ng thng cho trc Bi 27 SGK/91: I/ Cha bi tp Cho tam giỏc ABC Hóy Bi 27 SGK/91: v mt on thng AD sao cho AD = BC v ng thng AD song song vi ng thng BC GV gi HS c -V AD tha my iu kin -Ta v iu kin no 19 Giỏo ỏn Hỡnh hc 7 trc? -GV gi HS ln lt lờn bng v hỡnh -Lm sao v c AD//BC? -Lm sao v AD = BC? -Cú my trng hp xy ra? Nm hc... ng thng song song 2) Lm bi 36 SGK/94 3 Cỏc hot ng trờn lp: Hot ng ca thy Hot ng ca trũ Ghi bng Hot ng 1: Cha bi tp. (7 phỳt) - Kin thc: Vn dng cỏc tớnh cht, tiờn clit vo lm 1 s bi tp -K nng: Bc u tp suy lun, trỡnh by bi Kim tra vic nm kin thc ca hc sinh I/ Cha bi tp Bi 37 SGK/95: Bi 37 SGK/95: Cho a//b Hóy nờu cỏc cp Cỏc cp gúc bng nhau ca gúc bng nhau ca hai hai tam giỏc CAB v CDE: tam giỏc CAB v... sole trong bng nhau b) Hai gúc ng v bng nhau c) Hai gúc trong cựng phớa bự nhau Bi 34 SGK/94: Bi 34 SGK/94: Bi 34 SGK/94: Cho a//b v àA 4 = 370 a) Tớnh Bà 1 b) So sỏnh àA 1 v Bà 4 c) Tớnh Bà 2 GV gi HS nhc li lớ à 0 a) Ta cú Bà 1 = àA 4 = 370 a) Ta cú Bà 1 = A 4 = 37 thuyt v nờu cỏch lm, (cp gúc sole trong do (cp gúc sole trong do HS khỏc lờn bng trỡnh a//b) a//b) by àA àA b) 1 = 4 (cp gúc ng b) àA 1... hnh gii toỏn - K nng: Rốn luyn, tớnh cn thn, bc u lm quen vi cỏch suy lun Bi 41 SGK/ 97: in vo II/ Luyn tp ch trng: Bi 41 SGK/ 97 Nu a// b v a//c thỡ b//c Bi 46 SGK/98: a) Vỡ sao a//b? à b)Tớnh C =? -GV gi HS nhc li tớnh cht quan h gia tớnh v // -Vy vỡ sao a//b GV gi HS nhc li tớnh cht ca hai ng thng song song Bi 47 SGK/98: à 0 C a//b, àA) = 90 , =1300 ) Tớnh B , D Bi 46 SGK/98: Bi 46 SGK/98: Gii: a)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hình học lớp 7, Giáo án hình học lớp 7, Giáo án hình học lớp 7, C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay