THIỀN TỐT CHO SỨC KHỎE CỦA BẠN

213 177 0
  • Loading ...
1/213 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 08:09

Hồng Quang THIỀN, SỨC KHỎE & CHUYỂN HÓA XÃ HỘI (Meditation, Health & transforming Society) Hè 2014 MỤC LỤC Lời nói đầu Lời giới thiệu Bài : Thiền sức khỏe - Bệnh Tim - Bệnh Gan - Bệnh Bao Tử 10 - Bệnh Phổi 11 - Bệnh Thận 14 - Bệnh Si Đa 15 - Bệnh Ung Thư 21 - Bệnh Đau Khớp 22 - Bệnh Thời Mãn Kinh 24 - Bệnh Tiểu Đường 25 - Thiền, Làm Sao Thực Hiện? 28 - Cách Ngồi Thiền 31 Bài : Thiền, Trị Được bệnh Tại sao? 35 - Cảm xúc căng thẳng 36 - Hạnh phúc 38 - Thiền làm thay đổi cấu trúc 43 - Thiền giúp trẻ ra, già chậm 45 - Bệnh tăng, già mau, chết sớm 47 - Tình trạng & nguồn gốc căng thẳng 51 - Cách hành thiền để giảm căng thẳng 52 - Thiền não 52 - Làn sóng não 53 - Thiền chứng nhức đầu 54 Bài 3: Thiền quanh ta & phương pháp định tâm 61 Bài 4: Cầu an Có an không ? 79 Bài 5: Phật tử nên tu theo pháp môn ? 87 Bài 6: Thiền Canh tân đất nước 93 Bài 7: Thiền Sắc đẹp 115 Bài 8: Thiền Trường học 131 Bài 9: Thiền Bệnh viện 149 Bài 10: Thiền Quân nhân 161 Bài 11: Thiền chánh niệm Não 169 Bài 12: Thiền Công ty 179 Bài 13: Thiền, Trẻ già chậm 187 Bài 14: Thiền: Tổng luận 193 Bài 15: Đề nghị khóa lễ: Thiền, Tịnh, Mật, Pháp hoa 203 THIỀN, SỨC KHỎE & CHUYỂN HÓA XÃ HỘI LỜI NÓI ĐẦU THIỀN, định nghĩa, tập-trung Tâm, ý vào đối tƣợng mà không suy nghĩ vấn đề khác Tôi chia THIỀN làm hai loại, Thiền giác ngộ (Meditation for Enlightenment) Thiền sức khỏe (Meditation for Health) Tập sách nầy bàn Thiền sức khỏe mà Trƣớc đây, sách gồm có Bài 1: Thiền sức khỏe Bài 2: Thiền, trị bệnh Tại sao? Bài 3: Thiền Quanh Ta & Phương Pháp Định Tâm Nay có thêm 12 nữa: Thiền canh tân đất nước, Thiền sắc đẹp, Thiền bệnh viện Tổng cọng 15 bài, bao gồm nhiều lãnh vực Để tiện nghiên cứu thực tập Thiền, sách in chung thành cuốn, có tên mới: THIỀN, SỨC KHỎE & CHUYỂN HÓA XÃ HỘI Qua đây, ngạc nhiên rằng, Thiền đƣợc dùng để chữa bệnh, gia tăng sức khỏe, làm cho ngƣời đẹp … mà để cải tiến xã hội, bệnh viện, trƣờng học, quốc phòng, xí nghiệp… Các nghiên cứu cho thấy gần 50 năm qua khoa học gia y giới Phƣơng Tây chứng minh THIỀN phƣơng thuốc hữu hiệu song hành với y dƣợc để trị nhiều chứng bệnh mà lúc có nhiều ngƣời mắc phải Đặc biệt, qua nhiều thí nghiệm chứng cụ thể, nhiều trƣờng hợp, THIỀN chí công hiệu thuốc THIỀN , SỨC KHỎE VÀ CHUYỂN HÓA XÃ HỘI Sách đề cập sơ lƣợc đến kết khác THIỀN trì triển khai đƣợc sống an lạc, vui vẻ, yêu đời, không giận hờn, không sầu não… Song song với THIỀN, việc tập thể dục, nhƣ bộ, phối hợp với chế độ ăn uống lành mạnh thích hợp với thể cần cho sức khỏe Dầu tác phẩm nhỏ nghiên cứu Thiền, nhƣng chắn không tránh khỏi thiếu sót, mong quý thiện hữu tri thức giáo cho Nhân dịp nầy, xin ghi ơn tác giả tài liệu hình ảnh mà sƣu tầm Việt dịch, sử dụng sách nầy, để minh họa cho viết, nhƣng không liên lạc đƣợc nên trực tiếp xin phép Mong quý vị lƣợng tình tha thứ Trân trọng, Hồng Quang Hè, 2014 HỒNG QUANG LỜI GIỚI THIỆU Thiền không xa lạ giới Phật học suốt hai ngàn năm qua Cá nhân tôi, năm gần áp dụng Thiền song song với thuốc cần thiết để chữa bệnh, kết tốt Nhƣng dụng cụ để đo lƣờng lợi ích thiết thực Thiền việc trị bệnh Nay hân hạnh đƣợc nhà nghiên cứu Hồng Quang cho xem viết công phu bổ ích ông,“Thiền sức khỏe” Qua đây, thấy, nhiều thập niên qua, khoa học gia quốc tế, giới y dƣợc bệnh viện áp dụng Thiền cho việc trị nhiều chứng bệnh thời đại nhƣ Ung thƣ, Sida, Tiểu đƣờng…kết không ngờ Tôi hân hạnh giới thiệu nghiên cứu hoi nầy với tất ngƣời, y giới bệnh viện quý thiện hữu tri thức khác có tâm nguyện Hy vọng nghiên cứu khởi đầu khai mở phong trào Thiền Dƣợc Song Hành quê hƣơng, để giúp bệnh nhân tốn mà hiệu cao, đồng thời góp phần giảm thiểu gánh nặng cho ngành y tế nƣớc nhà Huế 1.1.2010 Bác Sỹ Hải Ấn THIỀN , SỨC KHỎE VÀ CHUYỂN HÓA XÃ HỘI Thiền Sƣ Thích Nhất Hạnh thuyết giảng cho giới trị gia Thái Lan, đề tài "Lắng nghe sợ hãi" Thái Lan, thứ Sáu, 29.03.2013 Đại học Mahidol, (ảnh Làng Mai) HỒNG QUANG Bài THIỀN VÀ SỨC KHỎE (Tên củ; Thiền phương thuốc trị bệnh) Hồng Quang THIỀN, ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA, LÀ SỰ TẬP TRUNG TÂM, CHÚ Ý VÀO MỘT ĐỐI TƯỢNG MÀ KHÔNG SUY NGHĨ VỀ MỘT VẤN ĐỀ NÀO KHÁC THIỀN có khả chữa trị bệnh tật, chống lão hóa, làm cho người đẹp hơn, thông minh hơn, khỏe mạnh hơn, sống lâu sống có hạnh phúc THIỀN VÀ SỨC KHỎE Con người muốn khỏe mạnh không bệnh bệnh, không tránh khỏi hiểm họa nầy Bác sĩ, Y tá đào luyện, bệnh viện xây cất, y dược chế biến nhằm phục vụ sức khoẻ cho người Nhưng bệnh viện nơi miễn phí mà bệnh nhân luôn tự đến đó, thuốc thần dược trị bá bệnh an toàn không bị phản ứng phụ (side effect) Hơn hai ngàn năm qua, tôn giáo Đông phương có loại thần dược vô giá không tốn tiền mà nhiều người chưa biết đến, có biết, có nghe không chứng minh lợi ích loại “thuốc” nầy Loại thần dƣợc THIỀN Khoảng 50 năm qua, nhiều bệnh viện bác sĩ người Âu dùng Thiền để chữa trị bệnh tâm thần, cải tiến sắc đẹp (a), gia tăng chất xám (b), chống lão hóa mà chữa nhiều loại bệnh khác, bệnh Sida, bệnh ung thư… Dưới dẫn chứng mười thứ bệnh điều trị thiền bệnh viện y giới HỒNG QUANG - Tẩu hỏa nhập ma mở luân xa 6: http://jojojotran.blogspot.com/2013/04/tau-hoa-nhap-ma-khimo-luan-xa-6.html, - Nhân điện - bí ẩn hay hoang tƣởng? Nguồn http://www.anninhthudo.vn/Phong-su/N ng/420370.antd - Truyền nhân điện giúp nam giới sinh con? http://bee.net.vn/channel/2981/20120 ay-ba-1833708/ Có người thắc mắc, Thiền có trước Phật Giáo hay Thiền có từ Phật Giáo? Tôi nghĩ, Thiền có trước Phật Giáo Lúc bỏ ngai vàng điện ngọc để xuất gia, thái tử Tất Đạt Đa tu khổ hạnh với vị Bà La Môn năm, kết Cuối Ngài bỏ lối tu nầy, tự thiền định liên tục 49 ngày đạt Giác Ngộ Giải Thoát Giác ngộ biết cách để thoát khỏi tham sân si vọng tưởng Giải thoát có đời sống an lạc hạnh phúc không bị trói buộc vào ưu phiền, vào căng thẳng bệnh tật Có thể nói, đạo Phật đạo Thiền Tức đạo Từ, Bi, Hỷ, Xả xã hội tốt Kinh điển Phật giáo kinh điển Thiền, đặc biệt số kinh sau đây, Phật bày phương pháp giản dị dễ thực hành Thiền: Kinh Quán Niệm Hơi Thở, Kinh Tứ Niệm Xứ, Kinh Đại Niệm Xứ, Kinh Pháp Hoa, Kinh Thủ lăng nghiêm, Kinh Kim Cang bát Nhã Và hình Phật Thích Ca luôn tư Thiền đủ cho thấy Thiền dùng trị liệu Thiền Phật Giáo (Buddhist Mindfulness Meditation) Dẫu thiền phát xuất từ đâu, không quan trọng Nhưng cần thiết thực để mang đến lợi ích cho mình, cho kiếp tương lai THIỀN : TỔNG LUẬN 195 Trước lúc bàn Thiền, nên định nghĩa Thiền để dễ nắm bắt phương pháp thực hành: Thiền tập trung tâm, ý vào đối tượng mà không suy nghĩ vấn đề khác Muốn thực hành Thiền Rất giản dị Chỉ cần có động tác chính: a Kiếm chỗ ngồi thoải mái Ngồi bán già, kiết già tốt Nhưng ngồi ghế, đòn hình đây: b Tâm ý dõi theo thở vào, thở ra, c Nếu tâm chạy tán loạn, nhẹ nhàng đem tâm trở với thở Chỉ giản dị ba động tác mà Có ngƣời chất vấn: Những bệnh nan y tim, gan, tỳ, phế, thận, ung thư, tiểu đường, Si-da … phải chữa “thuốc tiên”nếu có Hoặc tốn tỉ đồng mà chưa lành Nay có người 196 HỒNG QUANG khuyên Thiền ngày hai lần lần khoảng 20 phút mà nói chữa bệnh! Làm tin được? Trả lời: Chúng ta nên tìm hiểu diệu dụng Thiền -Thứ nhất: Hình kèm theo thấy số (Thiền Sắc đẹp), lúc định tâm, vùng não liên hệ đến lòng từ bi (compassion) tăng trưởng, làm cho thiền giả cảm thấy an lạc, yêu đời thay giận hờn cau có -Thứ hai: Vùng não liên hệ đến tập trung ý (selfawareness) tăng trưởng, thiền giả dễ định tâm Vì đôi lúc, đọc xong trang sách, không nhớ nói gì, lúc đọc tâm bị tán loạn, nghĩ nhiều vấn đề khác, thiếu ý tập trung -Ba: Vùng não liên hệ đến căng thẳng (stress) bị teo nhỏ Điều nầy quan trọng vì, y giới tìm thấy từ 60-90% bệnh tật sinh căng thẳng Thiền làm giảm căng thẳng nên Thiền có khả trị bệnh Nếu định tâm lúc thiền, hành giả cảm thấy an lạc khỏe Nếu tâm nghĩ lung tung, thiền sinh bị nhức đầu mệt Ai bị tiểu đường cao máu, đo lượng đường áp huyết trước lúc Thiền Sau lúc xả Thiền, đo lại thấy đường huyết áp giảm xuống THIỀN : TỔNG LUẬN 197 Muốn biết nhiều ngòai tác dụng vừa kể, quý vị đọc lại “Thiền sức khỏe” Trong liệt kê 10 thứ bệnh chữa thiền Trường hợp bệnh Si-da (liệt kháng) Nhóm ngồi thiền tuần lễ (ngày lần khoảng 25 phút lần) số lượng bạch huyết cầu gia tăng 20, trung bình cho người Còn nhóm uống thuốc không ngồi thiền, lượng bạch huyết cầu 185, trung bình cho người Điều cho thấy Thiền công hiệu thuốc Sida bệnh vi khuẩn vi trùng Vi khuẩn công bạch huyết cầu làm cho hệ miễn nhiễm yếu dần nên thể dễ bị vi trùng vi khuẩn làm hại Hiện chưa có thuốc chữa lành bệnh nầy, có thuốc ngăn chận không cho bệnh phát triển thêm, phát triển chậm dần bạch huyết cầu, thuốc đắt tiền bị phản ứng phụ Qua thí nghiệm cho thấy, Thiền giúp làm chậm tiêu hủy bạch huyết cầu Ngoài ra, tụng kinh, niệm Phật có tác dụng làm chậm tiến trình phát triển xấu bệnh Sida (vui lòng xem thí nghiệm BS Phan Thị Phi Phi, Đại học Y Hà Nội Thiền sức khỏe) Một trường hợp điển hình cựu Tổng thống Mỹ, ông Bill Clinton, bác sĩ khuyên, nên ăn chay ngồi thiền sống lâu, không chết sớm Ông mời vị thầy Phật Giáo đến hướng dẫn thiền Tổng thống Obama hành thiền Bài “Thiền trị bệnh.Tại sao? Cho biết, lúc bị căng thẳng (stress), thể có khuynh hướng chống lại hay bỏ chạy Lúc tròng mắt mở lớn, tim đập nhanh hơn, phổi thở nhiều hơn, lượng đường máu gia tăng, áp suất máu cao Bao tử ngưng tiêu hóa thức ăn Muốn thực điều vừa kể, thể tiết hai chất hóa học cực mạnh epinephrine norepinephrine (để dễ hiểu, gọi chất hóa học cortisol) 198 HỒNG QUANG [https://www.google.com/search?q=Photos+of+stress+reactio n+in+human+body] Nếu tình trạng kéo dài từ ngày nầy qua tháng nọ, hay căng thẳng kinh niên đến năm bệnh tật sinh Vì Thiền có khả làm giảm căng thẳng, Thiền có khả ngăn ngừa chữa trị bệnh tật Ngoài công Thiền mà vừa ôn lại Thiền có khả làm cho người đẹp hơn, thông minh hơn, sống lâu, sống có hạnh phúc bệnh tật Bài “Thiền: Trẻ già chậm” cho thấy, thể người cấu tạo tế bào Mỗi tế bào chứa yếu tố di truyền quấn lại với gọi nhiễm sắc thể (chromosome) [hình màu xám] THIỀN : TỔNG LUẬN 199 Google: Images of Telomeres and Telomerase Cuối hai đầu nhiễm sắc thể telomeres (hình màu đỏ) Đó nắp bảo vệ hai đầu nhiễm sắc thể không cho bị hư hại Lúc bị căng thẳng, phần màu đỏ bị ngắn dần Tình trạng nầy báo động già nua đến bệnh tật xẩy Thiền có khả chận đứng thoái hóa nhanh chóng telomeres mà phục hồi độ dài chúng Vi diệu đến thế, để dự mà ngày không bỏ vài chục phút để thiền nhằm giảm bệnh tật, cải tiến sức khỏe, chuyển hóa xã hội, sống đời an lạc hạnh phúc hơn? 200 HỒNG QUANG TÓM LƢỢC Ngày thiền phổ cập khắp giới trở thành dưỡng chất cần thiết thiếu nhân loại Tại Mỹ, có khoảng 50 % (160 triệu người) dân chúng bỏ thuốc theo Thiền Yoga để chữa trị bệnh tật Có nhiều trường hợp, chí, Thiền công hiệu thuốc, Thiền hoàn toàn thay thuốc bệnh thuộc cấp cứu, tai nạn, vi trùng, bệnh cần giải phẫu, chứng nan y ung thư Rất mong quý độc giả lưu tâm để khỏi bị lạc dẫn Nếu cần, quý vị nên tham khảo ý kiến chuyên gia Y giới tìm thấy có từ 60-90 % tật bệnh sinh căng thẳng Ngoài nguyên nhân di truyền lối sống thiếu lành mạnh, bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường, bao tử…đều căng thẳng mà Thiền làm giảm căng thẳng nên Thiền có khả góp phần ngăn ngừa chữa trị bệnh tật Cuộc sống ngày có nhiều xúc làm cho người dễ bị căng thẳng bệnh tật Do đó, nên tập tánh Từ, Bi, Hỷ, Xả (Tứ vô lượng tâm) Giáo lý đạo Phật thâm nhập vào xã hội Việt Nam tự mà cha mẹ, ông bà đúng, lúc dạy cháu: nụ cười 10 thang thuốc bổ Người có nhiều nụ cười bệnh người thường nhăn nhó gắt gỏng Câu “thần chú” sau góp phần không nhỏ cho sống ngày chúng ta, an vui khỏe mạnh, ưu phiền ốm đau Một bí để ngăn ngừa bệnh tật Ngoài ra, chế độ ăn uống tập thể dục, vài chục phút ngày, cần cho sức khỏe nhân Cầu chúc quý vị an lạc sống đời hạnh phúc Hồng Quang 15.8.2014 THIỀN : TỔNG LUẬN 201 Một trăm đạo tràng Pháp Hoa HT Thích Trí Quảng thành lập 202 HỒNG QUANG Bài 15 Đề nghị KHÓA LỄ: gồm THIỀN-TỊNH-MẬT-PHÁP HOA Suggestion: (The Services of Meditation, Pureland, Mantra, and the teachings of the Lotus Sutra) Hồng Quang ĐỀ NGHỊ KHÓA LỄ 203 Nhiều lần thuyết trình Thiền Việt Nam nhiều chư Tăng Ni cư sĩ chia sẻ Tóm lược sau: Nhiều đạo tràng, Phật tử hướng dẫn tu tập tốt Vì thế, buổi lễ lúc đông Nhiều chùa xa thành phố, chương trình tu học chưa hoàn thiện lắm, nên thiện nam tín nữ lễ chùa Một lý tình trạng nầy buổi lễ đôi lúc dài Thí dụ, Đại Bi có chùa tụng trăm biến Những người trẻ vấn đề, nhiều vị lớn tuổi khó lòng theo kịp Thêm vào đó, ghế ngồi hay tọa cụ (gối mềm để ngồi) mà ngồi sàn gạch điện Phật để tụng kinh Thời gian tụng kéo dài Nhiều cụ than, “mệt mệt, chân cẳng tê lên” Còn thiếu niên đa phần buồn chán buổi lễ dài Ngồi lâu không quen, nhiều kinh Hán Việt em không hiểu nghĩa Làm có niềm an lạc thích tiếp tục dự khóa lễ tuần Một vị Trú Trì khả kính cho biết, đạo tràng chùa tỉnh có lần cố tụng cho xong kinh Pháp Hoa khoảng thời gian liên tục từ chiều đến sáng hôm sau 204 HỒNG QUANG Tụng xong, dĩ nhiên nhiều người bơ phờ, mệt mỏi, tâm hồn thiếu an lạc có an nhàn tự phước đức? Phước đức việc tụng kinh không vào việc tụng nhiều hay ít, biến niệm Phật lần bận chuổi 108 hạt Mà lợi ích việc tụng kinh, niệm Phật là, thần lực chư Phật chư Bồ Tát gia hộ, có thêm niềm tin, hiểu thêm lời Phật dạy, tâm tịnh, phiền não tiêu trừ, lành tăng trưởng, sống tỉnh thức sống hạnh phúc an lạc, lúc lâm chung cảnh giới mà mong ước Ta sản phẩm sáng tạo ta Tại không? Tu pháp môn? Có người hỏi, lúc tu nhiều pháp môn Thiền, Tịnh, Mật Pháp Hoa tông có trở ngại không? - Muốn trả lời câu hỏi nầy nên biết, tất giáo pháp Đức Phật không mục đích, đem an lạc cho chúng sanh sống siêu thoát lúc lâm chung Phương tiện để đạt hai mục đích nầy Thiền Nhưng nên hiểu, niệm Phật (tu Tịnh độ) mà tâm không tán loạn tức Thiền Tụng kinh Pháp Hoa hay trì Chú Đại Bi, Lăng Nghiêm tâm yên lắng Đấy Thiền Do vậy, buổi lễ Đạo tràng Niệm Phật hay Đạo Tràng Pháp Hoa, đề nghị sau: - Sau niêm hương lạy Phật: Tụng Đại Bi ĐỀ NGHỊ KHÓA LỄ 205 - Tụng Sám Nguyện “Đệ tử chúng từ vô thỉ Gây bao tội ác lầm mê…”, tụng Sám Hối nhằm ngày 14 30: “Đệ tử kính lạy đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà…” - Niệm danh hiệu Phật, niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, niệm “Úm ma ni bát mê hồng” (bài nầy có nghĩa ngọc sáng hoa sen) - Thiền hành khoảng 15 phút Khoa học thí nghiệm, Thiền hành (đi chánh niệm) có tác dụng làm hệ hô hấp hệ tim mạch lưu thông tốt mà làm giảm căng thẳng Đây yếu tố quan trọng góp phần chữa trị bệnh tật - Thiền khoảng 15-20 phút Tác dụng Thiền làm cho bạch huyết cầu gia tăng, hệ miễn nhiễm mạnh, có khả chống lại vi khuẩn vi trùng, hai đạo quân gây bệnh tật - Xướng Tam Tự Quy, lạy Phật hình thức vừa Thiền vừa thể dục 206 HỒNG QUANG - Buổi lễ nhiều khoảng đến rưởi Pháp thoại 30 phút Hồi hướng Kết thúc buổi lễ Muốn có thêm phước đức kết quả, Phật tử gia nên tụng kinh, niệm Phật, trì hay ngồi thiền ngày lần, lần khoảng 20 phút, tâm thân an lạc, bệnh tật tiêu trừ, lành tăng trưởng, sống đời hạnh phúc Lúc xả bỏ báu thân nầy, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, vào thiền định Phật Thánh chúng tiếp dẫn sinh Tịnh Độ - Hỏi: Một ngày có 24 giờ, tụng kinh, niệm Phật, hay ngồi Thiền khoảng gần giờ, 23 lại “không tu” Vậy có kết không? - Đáp: Tụng kinh, niệm Phật, tụng hay ngồi Thiền, làm cho hệ miễn nhiễm gia tăng, mà thể tiết hợp chất dinh dưỡng dopamine, nitric oxide, endorphins, chất thần kinh dẫn truyền enkelyti… để nuôi dưỡng thể Ngoài ra, thời gian “không tu” tâm an lạc, yêu đời, không giận, không hờn, không oán trách Đó ĐỀ NGHỊ KHÓA LỄ 207 tu, Thiền hành động Tiếng Anh gọi “Meditation in action” Nói cách khác, đi, đứng, nằm, ngồi (4 oai nghi) tỉnh thức, an lạc Ấy Thiền, Tịnh… “Ta từ sinh tử chơi, Ngồi chóp đỉnh mĩm cƣời với trăng.” Kính chúc quý vị có mùa Xuân tuyệt diệu tâm Hồng Quang 22.8.2014 Cƣ sĩ Hồng Quang với lớp Thiền, khoảng 1.500 thính chúng, chùa Linh Ứng Tƣơng Mai, Hà Nội 4.2014 208 HỒNG QUANG THIỀN, SỨC KHỎE & CHUYỂN HÓA XÃ HỘI Hồng Quang Bìa: Khánh Châu & Giới Minh Trình bày: Cẩm Vân GIẤY PHÉP XB CHO VÀO ĐÂY ĐỀ NGHỊ KHÓA LỄ 209
- Xem thêm -

Xem thêm: THIỀN TỐT CHO SỨC KHỎE CỦA BẠN, THIỀN TỐT CHO SỨC KHỎE CỦA BẠN, THIỀN TỐT CHO SỨC KHỎE CỦA BẠN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay