Giáo án ôn tập toán lớp 7

38 641 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 08:06

Giáo án phụ đạo Toán Năm học 2014-2015 Tuần Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 1: ÔN TậP CộNG TRừ NHÂN CHIA Số HữU Tỷ I Mục tiêu học: -Kiến thức: : + Học sinh biết cách thực phép cộng, trừ hai số hữu tỷ, nắm đợc quy tắc chuyển vế tập Q số hữu tỷ + Học sinh nắm đợc quy tắc nhân, chia số hữu tỷ, khái niệm tỷ số hai số ký hiệu tỷ số hai số -Kĩ năng: Rèn kĩ tính toán lập luận, trình bày Thuộc quy tắc thực đợc phép cộng, trừ số hữu tỷ.vận dụng đợc quy tắc chuyển vế tập tìm x Rèn luyện kỹ nhân, chia hai số hữu tỷ HOạT ĐộNG CủA GV HS NộI DUNG Hoạt động 1: Kiểm tra cũ (trong giờ) Hoạt động 2: Giới thiệu : I/ Cộng, trừ hai số hữu tỷ : HĐTP 2.1: a b Nhắc lại lý thuyết cộng, trừ, nhân, chia Với x = ; y = m m số hữu tỷ Gv: Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia (a,b Z , m > 0) , ta có : số hữu tỷ hoàn toàn giống nh phép toán a b a+b x+ y= + = cộng, trừ, nhân, chia phân sô m m m (Lu ý: Khi làm việc với phân số chung ta phải ý đa phân số tối giản mẫu x y = a b = a b dơng) m m m Gv: Đa bảng phụ công thức cộng, VD : trừ, nhân, chia số hữu tỷ Yêu cầu HS nhìn vào công thức phát biểu a + 16 = + = 29 58 29 29 29 lời HS: Phát biểu 36 b + = + = HS: Nhận xét 40 45 5 GV: Củng cố, sửa chữa bổ xung kết luận - Cho ví dụ minh hoạ cho lý thuyết Ví dụ Tính ? II/ Quy tắc chuyển vế : 16 Khi chuyển số hạng từ vế sang a + vế đẳng thức, ta phải đổi 29 58 dấu số hạng 36 b + Với x,y,z Q: 40 45 x + y = z => x = z - y - Nêu quy tắc chuyển vế đổi dấu? HS: Khi chuyển số hạng từ vế sang VD : Tìm x biết + x = vế đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng - áp dụng thực tìm x sau: Ta có : + x = 1 +x= GV: Nhấn mạnh chuyển vế chung ta phải đổi dấu => 1 x= 5 x= 15 15 x= 15 ? Nhìn vào công thức phát biểu quy tắc nhân, chia hai số hữu tỷ III/ Nhân hai số hữu tỷ: HS: Trả lời GV: Củng cố, sửa chữa, bổ xung kết luận Với : x = a ; y = c , ta có : b d Giáo án phụ đạo Toán Năm học 2014-2015 a c a.c = b d b.d VD : = 45 x y = Hoạt động 3: Củng cố GV nhắc lại lý thuyết Nhấn mạnh kĩ thực IV/ Chia hai số hữu tỷ : tính toán với số hữu tỉ a c Bảng phụ trắc nghiệm lý thuyết vận Với : x = ; y = ( y #0) , ta có : b d dụng a c a d : = b d b c 14 15 : = = 12 15 12 14 x: y = VD */ Hớng dẫn nhà Làm tập 13 10 20 c + 14 a Rút kinh nghiệm: + 18 1 1 d + -+ b Tuần Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 1: ÔN TậP QUAN Hệ HAI ĐƯờNG THẳNG VUÔNG GóC, SONG SONG MụC TIÊU Kiểm tra cũ : Nêu tính chất hai đt vuông góc với đt thứ ba? Làm tập 42 ? Nêu tính chất đt vuông góc với hai đt song song ? Làm tập 43 ? Nêu tính chất ba đt song song? Làm tập 44 ? Bài : HOạT ĐộNG CủA GV HS NộI DUNG Hoạt động 1: Giới thiệu : I.Chữa tập HĐTP 1.1: Bài 1: d I.Chữa tập Giới thiệu luyện tập : d Bài 1: ( 45) Yêu cầu Hs đọc đề, vẽ hình Giáo án phụ đạo Toán Trả lời câu hỏi : Nếu d không song song với d ta suy điều ? Gọi điểm cắt M, M có nằm đt d ? ? Qua điểm M nằm đt d có hai đt song song với d, điều có không ?Vì Nêu kết luận ntn? Bài 2: ( 46) Gv nêu đề Yêu cầu Hs vẽ hình vào Nhìn hình vẽ đọc đề ? Năm học 2014-2015 d a/ Nếu d không song song với d => d cắt d M => M d (vì d//d Md) b/ Qua điểm M nằm đt d có: d//d d//d điều trái với tiên đề Euclitde Do d//d Bài : c A Trả lời câu hỏi a ? Tính số đo góc C ntn? D B a C b Gọi Hs lên bảng trình bày giải a/ Vì a // b ? Ta có : a c b c nên suy a // b b/ Tính số đo góc C ? Vì a // b => D + C = 180 ( phía ) mà D = 140 nên : C = 40 Bài : (bài 47) Yêu cầu Hs đọc đề vẽ hình Nhìn hình vẽ đọc đề ? Bài 3: A Muốn tính góc C ta làm ntn? D a Yêu cầu giải tập theo nhóm ? Gv theo dõi hoạt động nhóm B C b Gv kiểm tra giải, xem kỹ cách lập luận nhóm nêu nhận xét a/ Tính góc B ? Ta có : a // b chung a AB => b AB Do b AB => B = 90 b/ Tính số đo góc D ? Hoạt động 3: Củng cố Nhắc lại tính chất quan hệ Ta có : a // b tính song song tính vuông góc => D + C = 180 (trong phía ) Nhắc lại cách giải tập Mà C = 130 => D = 50 */Hớng dẫn nhà Làm tập 31 ; 33 / SBT Gv hớng dẫn hs giải 31 cách vẽ đờng thẳng qua O song song với đt a V Rút kinh nghiệm: Giáo án phụ đạo Toán Năm học 2014-2015 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 2: ÔN TậP & RèN Kĩ NĂNG phép tính số hữu tỉ mục tiêu - Học sinh biết quy tắc cộng, trừ số hữu tỉ, biết quy tắc chuyển vế Q - Học sinh biết quy tắc nhân, chia số hữu tỉ - Có kĩ làm phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai số hữu tỉ nhanh, 2/ Kiểm tra cũ : 3/ Bài : HOạT ĐộNG CủA GV HS NộI DUNG Dạng 1: Bài : Xếp theo thứ tự lớn dần : Ta có: Bài : Xếp theo thứ tự lớn dần 0,3; 4 > , > 0,3 13 13 < 0;1 < 0;0,875 < : < 0,875 < Do : < 0.875 < < < 0,3 < 13 ; ; ; 0; -0,875 13 0,3 > ; GV yêu cầu học sinh làm, học sinh khác làm vào GV Nhận xét đánh giá Bài 0,875 ? b) ; ? Bài : So sánh: So sánh : a) a/ Vì b/ Vì -500 < < 0,001 nên : - 500 < 0, 001 GV: Yêu cầu HS thực Gọi HS đứng chỗ trình bày GV: Kết luận 12 12 13 13 nên < = = < 37 36 39 38 12 13 < 37 38 c/Vì Dạng 2: Tính giá trị biểu thức Bài tập 3: So sánh A B A= 4 < < 1,1 nên < < 1,1 5 Bài tập 3: So sánh A B + ữ B = 0, ữ 0, ữ Gv: Muốn so sánh A B tính kết rút gọn A B Trong phần A, B thứ tự thực phép tính nh nào? Hs Phần A Nhân chia - cộng trừ Phần B Trong ngoặc - nhân Gv gọi Hs lên bảng Giáo án phụ đạo Toán Năm học 2014-2015 Gv Củng cố, sửa chữa, bổ xung kết luận + ữ Bài tập 4: Tính D E 91 193 33 11 2001 = + = D = + : + ữ 2001 4002 ữ 253 + 23 193 386 17 34 B = 0, ữ 0, ữ E = 0,8.7 + ( 0,8 ) 1, 25.7 1.25 ữ+ 31, 64 tập dạng toán tổng hợp ữ cần ý thứ tự thực phép = ữ 5 tính kĩ thực không chung 15 ta dễ bị lầm lẫn = Cho Hs suy nghĩ thực 20 Gọi hs lên bảng Gv Củng cố, sửa chữa, bổ xung kết luận = 11 = 11 20 20 Bài tập Tính nhanh 11 Ta có suy A > B > 3 3 0, 75 0, + + 13 Bài tập4: Tính giá trị D E C= 11 11 2, 75 2, + + 193 33 11 2001 Có nhiều đờng tính đến kết D = 193 386 ữ 17 + 34 : 2001 + 4002 ữ 25 + toán song tất đờng ngắn nhất, đơn giản em 33 11 = + ữ: + + ữ suy nghĩ làm tập 17 34 34 25 50 Gv Gợi ý đa tử + 33 14 + 11 + 225 Hs thực = : = Hoạt động 3: Củng cố 34 50 GV nhắc lại lý thuyết Nhấn mạnh kĩ thực E = 0,8.7 + ( 0,8 ) 1, 25.7 1.25 ữ+ 31,64 tính toán với số hữu tỉ Bảng phụ trắc nghiệm lý thuyết vận = 0,8.(7 + 0,8).1, 25.(7 0,8) + 31,64 dụng = 0,8.7,8.1, 25.6, + 31, 64 = 6, 24.7, 75 + 31, 64 = 48,36 + 31, 64 = 80 3 0, 75 0, + + 13 C= 11 11 2, 75 2, + + 3 3 + + = 13 11 11 11 11 + + 1 1 + + ữ 13 = = 1 1 11 11 + + ữ A= * Hớng dẫn nhà Học thuộc làm tập SGK V Rút kinh nghiệm: Giáo án phụ đạo Toán Năm học 2014-2015 Tuần Ngày soạn: 29/9/2010 Ngày dạy: 5/10/2010 Tiết 4: ÔN TậP quan hệ đờng thẳng vuông góc, đờng thẳng song song 1/ Mục Tiêu - Ôn tập ba tính chất quan hệ tính vuông góc với tính song song - Biết giải thích hai đờng thẳng vuông goc song song - Tập trình bày toán theo cách lập luận có 2/ Kiểm tra cũ : Nêu định lý đt vuông góc với hai đt song song? Vẽ hình ghi giả thiết, kết luận ? 3/ Bài : Hoạt động Gv Hs Nội dung Hoạt động 1: Giới thiệu : HĐTP 1.1: Bài 1: ( 54) Giới thiệu ôn tập tiếp theo: Bài 1: Gv treo bảng phụ có vẽ hình 37 bảng Năm cặp đt vuông góc là: Yêu cầu Hs nhìn hình vẽ, nêu tên năm cặp đt d3 d4; d3 d5 ; d3 d7; vuông góc? d1 d8 ; d1 d2 Gv kiểm tra kết Bốn cặp đt song song là: Nêu tên bốn cặp đt song song? d4 // d5; d4 // d7 ; d5 // d7; d8//d2 Bài 2: Bài 2: ( 55) Gv nêu đề Yêu cầu Hs dùng êke dựng đt qua M vuông góc với đt d? Bài 3: ( 56) Hs khác dựng đt qua N vuông góc với đt e? d Có nhận xét hai đt vừa dựng? Bài 3: Gv nêu đề A H B Nhắc lại định nghĩa trung trực đoạn thẳng? Để vẽ trung trực đoạn thẳng, ta vẽ ntn? Gọi Hs lên bảng dựng? + Vẽ đoạn thẳng AB = 8cm Gv lu ý phải ghi ký hiệu vào hình vẽ +Xác định trung điểm H AB Bài 4: + Qua H dựng đt d vuông góc với AB Gv nêu đề Bài 4: ( 57) Treo hình vẽ 39 lên bảng a Yêu cầu Hs vẽ hình 39 vào vở.Nêu cách vẽ để có hình xác? O Gv hớng dẫn Hs vẽ đt qua O song song với đt a => Góc O tổng hai góc nhỏ nào? O1 = ?, sao? b => O1 = ? Qua O kẻ đt d // a O2 +? = 180?,Vì sao? Ta có : A1 = O1 (sole trong) => O2 = ? Mà A1 = 38 => O1 = 38 Tính số đo góc O ? B2+ O2 = 180 (trong phía) Gọi Hs lên bảng trình bày lại giải? => O2 = 180 - 132 = 48 Giáo án phụ đạo Toán Năm học 2014-2015 Vì O = O1 + O2 O = 38 + 48 O = 86 Bài 5: Gv treo hình 41 lên bảng Yêu cầu Hs vẽ vào Tóm tắt đề dới dạng giả thiết, kết luận? Bài 5: ( 59) Nhìn hình vẽ xét xem góc E1 góc C nằm vị trí ? Suy tính góc E1 ntn? d d d Gv hớng dẫn Hs cách ghi giải câu a a/ Số đo E1? Ta có: d // d (gt) => C = E1 ( soletrong) Gv kiểm tra cách trình bày Hs mà C = 60 => E1 = 60 Xét mối quan hệ G2 G3? b/ Số đo G2 ? Tổng số đo góc hai góc kề bù? Ta có: d // d(gt)=> D = G2 ( đồng vị) Tính số đo G3 ntn? mà D = 110 => G2 = 110 Tính số đo D4? c/ Số đo G3? Ta có: Còn có cách tính khác ? G2 + G3 = 180 (kềbù) Để tính số đo A5 ta cần biết số đo góc => 110 + G3 = 180 => G3 = 180 - 110 nào? G3 = 70 Số đo ACD đợc tính ntn? d/ Số đo D4? Ta có : BDd= D4 ( đối đỉnh) Hs suy nghĩ nêu cách tính số đo B6 ? => BDd = D4 = 110 Còn có cách tính khác không? e/ Số đo A5? Ta có: ACD = C (đối đỉnh) Hoạt động 2: Củng cố => ACD = C = 60 Nhắc lại cách giải cài tập Vì d // d nên: ACD = A5 (đồng vị) => ACD = A5 = 60 f/ Số đo B6? Vì d //d nên:G3 = BDC (đồng vị) Vì d // d nên: B6 = BDC (đồng vị) => B6 = G3 = 70 E/Hớng dẫn nhà Học thuộc phần lý thuyết, xem lại cách giải tập Giải tập 58 ; 60;49/83 Chuẩn bị cho kiểm tra Tiết Tơng tự xét xem tính số đo G2 ntn? Tuần Ngày soạn: 29/9/2010 Ngày dạy: 8/9/2010 Tiết 2: ÔN TậP cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ 1/ mục tiêu - Học sinh biết quy tắc cộng, trừ số hữu tỉ, biết quy tắc chuyển vế Q Giáo án phụ đạo Toán Năm học 2014-2015 - Học sinh biết quy tắc nhân, chia số hữu tỉ - Có kĩ làm phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai số hữu tỉ nhanh, 2/ Chuẩn bị : - Giáo viên: Nghiên cứu chuẩn kiến thức kĩ năng, chuẩn bị nội dung, soạn giáo an - HS: Học làm tập 3/ Bài : HOạT ĐộNG CủA GV HS NộI DUNG Hoạt động 1: Giới thiệu : Bài : Tìm x biết HĐTP 2.1: 11 a) + x ữ = Dạng 1: Tìm x 12 11 2 x= 12 31 x = 60 40 31 x = 60 x = 60 x= 20 Vậy x = 20 b)2 x x ữ = 2x = x = 11 a) + x ữ = 12 b)2 x x ữ = c) + : x = 4 d) x = 2,1 - tập phần c) ta có công thức a.b.c = Suy a = Hoặc b = Hoặc c = - phần d) Chúng ta lu ý: + Giá trị tuyệt đối số dơng Hoặc + Giá trị tuyệt đối số âm số đối x = x = 7 2 c) + : x = :x= 4 5 7 :x= x= : 20 20 20 x= x= 7 d) x = 2,1 GV: Yêu cầu HS thực Vậy x = x = Gọi HS lên bảng trình bày GV: Kết luận Dạng 2: Tính hợp lý Bài : Tính hợp lý giá trị sau: a) (-3,8) + [(-5,7 + (+3,8)] b) 31,4 + 4,6 + (-18) c) (-9,6) + 4,5) - (1,5 d) 12345,4321 2468,91011 + + 12345,4321 (-2468,91011) +) Nếu x ta có x = x Do vậy: x = 2,1 +) Nếu x ta có x = x Do -x = 2,1 x = -2,1 Ta áp dụng tính chất, công thức để tính Bài : Tính hợp lý giá trị sau: toán hợp lý nhanh e) (-3,8) + [(-5,7 + (+3,8)] ? Ta áp dụng tính chất nào? = (-3,8 + 3,8) + (-5,7) Gv gọi Hs lên bảng = -5,7 Gv Củng cố, sửa chữa, bổ xung kết luận 31,4 + 4,6 + (-18) Có nhiều đờng tính đến kết f) toán song tất đờng = (31,4 + 4,6) + (-18) Giáo án phụ đạo Toán Năm học 2014-2015 ngắn nhất, đơn giản em phải áp dụng linh hoạt kiến thức học đợc Dạng 3: Tính giá trị biểu thức Bài tập 3: Tính giá trị biểu thức với a = 1,5 ; b = -0,75 M = a + 2ab - b N=a:2-2:b = 36 - 18 = 18 g) (-9,6) + 4,5) - (1,5 = (-9,6 + 9,6) + (4,5 - 1,5) =3 h) 12345,4321 2468,91011 + + 12345,4321 (-2468,91011) = 12345,4321 (2468,91011 2468,91011) P = (-2) : a2 - b = 12345,4321 =0 tập trớc hết phải tính a, b Bài tập 3: Tính giá trị biểu thức với Sau em thay vào biểu thức tính toán để đợc kết a = 1,5 ; b = -0,75 Hs lên bảng Ta có Gv Củng cố, sửa chữa, bổ xung kết luận a = 1,5 suy a = 1,5 a = 1,5 Hoạt động 3: Củng cố GV nhắc lại lý thuyết Với a = 1,5 b = -0,75 Nhấn mạnh kĩ thực tính toán với số hữu tỉ Ta có: M = 0; N = ; P = Bảng phụ trắc nghiệm lý thuyết vận 12 18 dụng Với a = -1,5 b = -0,75 Ta có: M = ; N = ;P= 12 18 * Hớng dẫn nhà Học thuộc làm tập SGK V Rút kinh nghiệm: Tuần Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 2: ÔN TậP Số THậP PHÂN HữU HạNVÔ HạN TUầN HOàN LàM TRòN Số Kiểm tra cũ : -Nêu điều kiện để phân số tối giản viết đợc dới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ? -Xét xem phân số sau có viết đợc dới dạng số thập phân hữu hạn : 16 12 11 ; ; ; ; ? 27 25 15 20 -Nêu kết luận quan hệ số hũ tỷ số thập phân ? Bài : HOạT ĐộNG CủA GV HS NộI DUNG Bài 1: Bài 1: ( 68) Gv nêu đề a/ Các phân số sau viết đợc dới dạng số Yêu cầu Hs xác định xem phân số 14 viết đợc dới dạng số thập phân hữu hạn? Giải thập phân hữu hạn: ; ; = ,vì 20 35 thích? mẫu chứa thừa số nguyên tố Những phân số viết đợc dới dạng số thập 2;5 Các phân số sau viết đợc dới dạng số phận vô hạn tuần hoàn ? giải thích ? thập phân vô hạn tuần hoàn : Viết thành số thập phân hữu hạn, vô hạn tuần hoàn ? Giáo án phụ đạo Toán Năm học 2014-2015 15 , mẫu chứa thừa ; ; 11 22 12 Gv kiểm tra kết nhận xét số nguyên tố khác 5 = 0,625; = 0,15; = 0,4 20 b/ 15 = 0, (36); = 0,6(81) 11 22 Bài 2: Gv nêu đề Trớc tiên ta cần phải làm Dùng dấu ngoặc để chu kỳ số vừa tìm đợc ? Bài 2: ( 69) Dùng dấu ngoặc để rỏ chu kỳ Gv kiểm tra kết số thập phân sau ( sau viết số Bài : thập phân vô hạn tuần hoàn ) Gv nêu đề a/ 8,5 : = 2,8(3) b/ 18,7 : = 3,11(6) Đề yêu cầu ntn? c/ 58 : 11 = 5,(27) d/ 14,2 : 3,33 = 4,(264) Thực ntn? Bài : ( 70) Viết số thập phân hữu hạn sau dới dạng phân số tối giản : Gv kiểm tra kết 32 a / 0,32 = = 100 25 124 31 b / 0,124 = = 1000 250 128 32 c / 1,28 = = 100 25 312 78 d / 3,12 = = 100 25 Bài : Gv nêu đề Gọi hai Hs lên bảng giải Gv kiểm tra kết Bài : Gv nêu đề Yêu cầu Hs giải D/ Củng cố Nhắc lại cách giải tập Bài : ( 71) Viết phân số cho dới dạng số thập phân : = 0,010101 = 0, (01) 99 = 0,001001 = 0, (001) 999 Hớng dẫn nhà +Học thuộc làm tập 86; 88; 90 /SBT +Hớng dẫn : Theo hớng sẫn sách I Rút kinh nghiệm 10 Bài : (bài 72) Ta có : 0,(31) = 0,313131 0,3(13) = 0,313131 => 0,(31) = 0,3(13) Giáo án phụ đạo Toán Năm học 2014-2015 - Hai tam giác vuông có không? - Mời học sinh ghi giả thiết kết luận - Theo dõi hớng dẫn học sinh Từ giả thiết , tìm thêm yếu tố nhau? - Bằng cách nào? - Gọi học sinh chứng minh - Theo dõi hớng dẫn học sinh chứng minh - Mời học sinh nhận xét GT ABC, Â=90 DEF, D =90 BC = EF, AC = DF KL ABC = DEF Chứng minh Đặt BC = EF = a AC = DF = b Xét ABC vuông A ta có: AB2 +AC2 = BC2 ( định lý Pitago) Nên AB2 =BC2-AC2=a2- b2 (1) DEF vuông D có DE2+DF2 = EF2 (Pitago) - Nhận xét sửa chửa lại Nên DE2=EF2-DF2 = a2 -b2 (2) ta suy - Mời học sinh đọc phần đóng khung trang 135 Từ 2(1) (2) AB = DE =>AB =DE SGK Do suy ABC = DEF (c g.c) - Gv nhận xét D/ Củng cố: Nếu cạnh huyền cạnh góc vuông Yêu cầu học sinh đọc tam giác cạnh huyền cạnh góc vuông tam giác hai - Một học sinh ghi giả thiết kết luận tam giác Bài - Nhận xét GT ABC cân A AH BC - Gọi học sinh lên chứng minh KL AHB = AHC - Nhận xét, giải thích Chứng minh E/ Hớng dẫn nhà: - Học thuộc định lí Pitago thuận định lí Cách 1: ABC cân A Pitago đảo =>AB = AC B = C - Vận dụng vào tập thực tế => AHB = AHC (cạnh huyền - góc Làm tập 63, 64 SGK nhọn ) Cách 2: ABC cân A => AB = AC AH chung Do : ABH = ACH (cạnh huyền -cạnh góc vuông) V Rút kinh nghiệm: Xét 24 Giáo án phụ đạo Toán Năm học 2014-2015 TIếT 19: LUYệN TậP THốNG KÊ 2/ Kiểm tra cũ : 3/ Bài : HOạT ĐộNG CủA GV HS Giới thiệu luyện tập: Bài 1: ( 12) Gv nêu đề NộI DUNG Bài 1: a/ Bảng tần số: Giá trị Tần số (x) (n) Treo bảng 16 lên bảng 17 18 Yêu cầu Hs lập bảng tần số từ số liệu 20 bảng 16 25 28 Số giá trị khác bao nhiêu? 30 31 Hs trả lời 32 N = 12 Gv nhận xét đánh giá b/ Lập biểu đồ đoạn thẳng: n Sau có bảng tần số, em biểu diễn số liệu bảng tần số biểu đồ đoạn thẳng? 17 18 20 25 28 30 31 32 x Gv nhận xét đánh giá Bài 2: a/ Năm 1921, số dân nớc ta 16 triệu ngBài 2: (bài 13) ời Gv nêu đề b/ Từ năm 1921 đến năm 1999 dân số nớc ta tăng từ 16 đến76 triệu ngời , nghĩa 78 Treo bảng phụ có vẽ sẵn biểu đồ hình năm dân số nớc ta tăng thêm 60 triệu ngời c/ Từ năm 1980 đến 1999, dân số nớc ta tăng Yêu cầu Hs quan sát biểu đồ trả lời câu thêm 25 triệu ngời hỏi? Bài 3: a/ Lập bảng tần số: Giá trị Tần số Bài 3: (bài / sbt) 40 Gv nêu đề 50 Treo bảng thu thập số liệu có lên 80 bảng 100 Số giá trị khác bao nhiêu? 120 Yêu cầu Hs lập bảng tần số 150 N=7 b/ Vẽ biểu đồ: Gọi Hs lên bảng lập biểu đồ thể số n liệu trên? D/ Củng cố: 25 40 50 80 100 120 150 x Giáo án phụ đạo Toán Năm học 2014-2015 Nhắc lại cách lập biểu đồ đoạn thẳng E/ Hớng dẫn nhà: Làm tập 8/ SBT V Rút kinh nghiệm: TIếT 20: ÔN TậP ĐƠN THứC III/ Hoạt động thầy trò HOạT ĐộNG CủA THầY Và TRò Hoạt động 1: Giá trị biểu thức đại số Cho biểu thức đại số: - Mời học sinh lên bảng tính - Mời học sinh nhắc lại qui tắc tính giá trị biểu thức đại số - Yêu cầu học sinh lại làm vào tập - Nhận xét hoàn thiện giải học sinh Hoạt động 2: Đơn thức đồng dạng - Dùng bảng phụ cho đơn thức, xếp đơn thức thành nhóm đơn thức đồng dạng - Mời học sinh lên bảng giải , học sinh lại làm vào - Mời học sinh nhắc lại định nghĩa đơn thức đồng dạng - Mời học sinh nhận xét - Nhận xét giải bảng Hoạt động 3: Tính tổng đơn thức đồng dạng - Với nhóm đơn thức đồng dạng tính tổng đơn thức theo nhóm đơn thức đồng dạng - Mời học sinh lên bảng giải - Mời học sinh khác nhận xét - Nhận xét giải bảng - Mời học sinh nhắc lại qui cộng đơn thức đồng dạng Hoạt động 4: Đơn thức thu gọn nhân hai đơn thức - Thế đơn thức thu gọn ? - Qui tắc nhân hai đơn thức ? - Dùng bảng phụ - Các đơn thức có phải đơn thức thu gọn cha ? - Mời học sinh lên bảng thu gọn đơn thức - Yêu cầu học sinh nhân cặp đơn thức với - Nhận xét Hoạt động 5: Tính tổng đại số - Trên biểu thức thứ có đơn thức đồng dạng không? - Vậy ta tính đợc biểu thức đại số không? - Mời học sinh lên bảng giải 26 NộI DUNG 1.Tính giá trị biểu thức đại số: x=1 x=-1 cho x2 - 5x + Thay x=1 vào biểu thức đại số x2-5x ta đợc : 12 - 5.1= - Vậy -4 giá trị biểu thức đại số x2 -5x x=1 + Thay x=-1 vào biểu thức đại số x 2- 5x ta đợc: (-1)2 - (-1) = + = Vậy giá trị biểu thức đại số x - 5x x = - 2.Xếp đơn thức sau thành nhóm đơn thức đồng dạng: a)3x2y; -4x2y; 6x2y b)-7xy; - xy; 10xy c)12xyz; 8xyz; -5xyz 3.Tính tổng đơn thức đồng dạng: a)3x2y + (-4)x2y + 6x2y = [ + (-4) + ] x2y = 5x2y b)(-7)xy + (-1/2xy) + 10xy = [(-7) + (-1/2) + 10].xy =5/2 xy c)12xyz + 8xyz +(-5)xyz =[12 + + (-5)].xyz = 15xyz Bài 4: Thu gọn: a./ xy2x = x2y b./ 7xy2x2y4 = 7x3y6 c./ -8x5yy7x = - 8x6y8 d./ -3xy2zyz3x = - 3x2y3z4 Nhân a./ -x2y 7x3y6 = -7x5y7 b./ - 8x6y8 (- 3)x2y3z4 = 24 x8y11z4 Bài 5./ Tính tổng đại số a./ 3x2 + 7xy - 11xy + 5x2 = 3x2+ 5x2+ 7xy - 11xy = 8x2- 4xy Giáo án phụ đạo Toán Năm học 2014-2015 - Mời học sinh nhận xét b./ 4x2yz3 - 3xy2 +` x2yz3 +5xy2 = 9/2 x2yz3 - Tơng tự với biểu thức thứ hai + 2xy2 D/ Củng cố: I 1./ Cho 10 đơn thức 2./ Xếp nhóm đơn thức đồng dạng 3./ Tính tổng đơn thức đồng dạng II 1./ Cho 10 đơn thức cha dạng đơn thức thu gọn 2./ Thu gọn đơn thức 3./ Nhân cặp đơn thức E/ Hớng dẫn nhà: Giải tập lại SGK Chuẩn bị cho ôn tập thi HKI V Rút kinh nghiệm: TIếT 21 ÔN TậP CHƯƠNG II 2/ Kiểm tra cũ : HS phát biểu trờng hợp tam giác trờng hợp tam giác vuông 3/ Bài : Tam giác Tam giác vuông 27 Giáo án phụ đạo Toán = Năm học 2014-2015 // // = = // / / = // c.c.c Cạnh huyền - cạnh góc vuông \ \ = // // c.g.c = // // = // c.g.c = g.c.g g.c.g // Tam giác Định nghĩa // Cạnh huyền - góc nhọn Tam giác số tam giác đặc biệt Tam giác cân Tam giác Tam giác Tam giác vuông vuông cân A A A A = B C A,B,C Không thẳng hàng B V ABC C V ABC AB=AC AB=AC=BC B V C ABC A = 900 B // C V ABC A = 90 AB=AC Quan hệ A + B + C = 1800 B = C B = C = A A + C = 900 A = C = 450 góc Quan Học chơng III AB2+BC2= hệ AB=AC AB=AC=BC AC2 AB=BA=a AC>AB AC= a AC>CB góc Hs nhắc lại khái niệm, tính chất hình theo hệ thồng câu hỏi GV: BàI TậP BàI TậP 70 tr 141: GIảI BàI TậP 70 tr 141: GV Hớng dẫn HS vẽ hình theo bớc yêu cầu đề toán: GV: Gọi HS ghi GT+KL HS nhận xét, GV chỉnh sửa 28 Giáo án phụ đạo Toán Năm học 2014-2015 GV gọi HS xác định yêu cầu đề toán câu a) HS : a) AMN tam giác cân GV cho hệ thống câu hỏi theo sơ đồ phân tích HS trả lời GV ghi bảng: AMN tam giác cân A V V AM = AN V AMB = V ANC Trong đó: AB = AC(gt);MB = NC(gt) ; ã B1 = C1 suy MBA = ãACN hs theo hớng dẫn GV trình bày vào bảng phụ theo nhóm V K // C B // N O GT: b) GV gọi HS xác định yêu cầu đề toán câ b HS: AH = CK GV cho hệ thống câu hỏi theo sơ đồ phân tích HS trả lời GV ghi bảng: AH = CK AHB = H M // \\ V ABC(AB=AC);MB=NC;BH AM CK AN;BH I CK= { O} KL: a) AMN tam giác cân b) AH =CK c) OBC tam giác gì? Vì sao? Chứng minh: a) AMN tam giác cân Ta có: AB = AC(gt);MB = NC(gt) ; ABC cân) B1 = C1 ( ã ã ã suy MBA ) = ãACN (= HBN = CKN Do AMB = ANC (c.g.c) Suy ra: AM = AN Suy AMN tam giác cân A b) Chứng minh AH = CK Ta có: ( ãAHB = ãAKC = 900 ); AB = AC (gt) V V V V V AKC Trong đó: ( ãAHB = ãAKC = 900 ); AB = AC ã ã HAB = KAC (cõu : a ) GV cho HS1 làm lên bảng, lớp làm GV cho điểm HS vừa làm, chỉnh sửa cho HS c) OBC tam giác gì? Vì sao? GV Hớng dẫn HS nhà HS dự đoán tam giác gì? HS: tam giác cân GV cho SĐPT nh sau: OBC tam giác cân V V V V V V ã ã HAB = KAC (cõu : a) V Do đó: AHB = AKC (Cạnh huyền - góc nhọn) suy ra: AH = CK ã ã OBC = OCB ã ã Trong MHB = NCK (cõu : a ) Từ HS tự trình bày lời giải vào V Rút kinh nghiệm: Tiết 22: LUYệN TậP biểu thức đại số 2/ Kiểm tra cũ : 3/ Bài : HOạT ĐộNG CủA GV GHI BảNG Hoạt động 1: Giá trị biểu thức đại số 1.Tính giá trị biểu thức đại số: Cho biểu thức đại số: x=1 x=-1 cho x2 - 5x - Mời học sinh lên bảng tính + Thay x=1 vào biểu thức đại số x2-5x ta - Mời học sinh nhắc lại qui tắc tính giá trị đợc : 12 - 5.1= - 29 Giáo án phụ đạo Toán Năm học 2014-2015 biểu thức đại số Vậy -4 giá trị biểu thức đại số x - Yêu cầu học sinh lại làm vào -5x x=1 tập + Thay x=-1 vào biểu thức đại số x2- 5x ta - Nhận xét hoàn thiện giải học sinh đợc: (-1)2 (-1) = + = Vậy giá trị biểu thức đại số x - 5x x = - Hoạt động 2: Đơn thức đồng dạng - Dùng bảng phụ cho đơn thức, xếp đơn 2.Xếp đơn thức sau thành nhóm đơn thức đồng dạng: thức thành nhóm đơn thức đồng dạng - Mời học sinh lên bảng giải , học sinh a)3x2y; -4x2y; 6x2y b)-7xy; - xy; 10xy lại làm vào - Mời học sinh nhắc lại định nghĩa đơn c)12xyz; 8xyz; -5xyz thức đồng dạng - Mời học sinh nhận xét - Nhận xét giải bảng Hoạt động 3: Tính tổng đơn thức đồng dạng - Với nhóm đơn thức đồng dạng tính tổng đơn thức theo nhóm đơn thức 3.Tính tổng đơn thức đồng dạng: a)3x2y + (-4)x2y + 6x2y đồng dạng = [ + (-4) + ] x2y = 5x2y - Mời học sinh lên bảng giải b)(-7)xy + (-1/2xy) + 10xy - Mời học sinh khác nhận xét = [(-7) + (-1/2) + 10].xy - Nhận xét giải bảng - Mời học sinh nhắc lại qui cộng đơn thức đồng =5/2 xy c)12xyz + 8xyz +(-5)xyz dạng =[12 + + (-5)].xyz = 15xyz Hoạt động 4: Đơn thức thu gọn nhân hai đơn thức - Thế đơn thức thu gọn ? - Qui tắc nhân Thu gọn: a./ xy2x = x2y hai đơn thức ? b./ 7xy2x2y4 = 7x3y6 - Dùng bảng phụ - Các đơn thức có phải đơn thức thu gọn c./ -8x5yy7x = - 8x6y8 d./ -3xy2zyz3x = - 3x2y3z4 cha ? - Mời học sinh lên bảng thu gọn đơn thức - Yêu cầu học sinh nhân cặp đơn thức với Nhân a./ -x2y 7x3y6 = -7x5y7 b./ - 8x6y8 (- 3)x2y3z4 - Nhận xét = 24 x8y11z4 Hoạt động 5: Tính tổng đại số - Trên biểu thức thứ có đơn thức đồng 5./ Tính tổng đại số dạng không? - Vậy ta tính đợc biểu thức đại số a./ 3x2 + 7xy - 11xy + 5x2 = 3x2+ 5x2+ 7xy - 11xy không? = 8x2- 4xy - Mời học sinh lên bảng giải b./ 4x2yz3 - 3xy2 + x2yz3 +5xy2 = 9/2 x2yz3 - Mời học sinh nhận xét + 2xy2 - Tơng tự với biểu thức thứ hai Hoạt động 6: Dặn dò I 1./ Cho 10 đơn thức 2./ Xếp nhóm đơn thức đồng dạng 3./ Tính tổng đơn thức đồng dạng II 1./ Cho 10 đơn thức cha dạng đơn thức thu gọn 2./ Thu gọn đơn thức 3./ Nhân cặp đơn thức V Rút kinh nghiệm: 30 Giáo án phụ đạo Toán Năm học 2014-2015 Tiết 23: ôN TậP CHơNG IV 2/ Kiểm tra cũ : 3/ Bài : Hoạt động thầy trò Ghi bảng HĐ1 (10) Giải: Gv cho đề toán lên bảng: BT1: a) BT1: x3y; 3xy4; -12x5y4; - 5x3y5; xy3 b) a)Viết đơn thức có biến x;y có x Qui tắc(SGK) c) y có bậc khác nhau? Qui tắc(SGK) b) Phát biểu qui tắc cộng trừ đơn thức đồng dạng c) Khi số a gọi nghiệm đa thức P(x) BT 2: Gv cho đề toán lên bảng: BT2: Cho hai đa thức: Giải: P = 5x2y - 4xy2 + 5x - P - Q = (5x2y - 4xy2 + 5x - 3) - (xyz - 4x2y + 1 Q = xyz - 4x2y + xy2 + 5x xy2 + 5x - ) 2 Tính P - Q = 5x2y - 4xy2 + 5x - - xyz + 4x2y - xy2 -5x + Y/c HS cần thực phép tính không sai dấu biết xếp đơn thức đồng dạng với để thực phép tính = (5x2y - 4x2y) +(- 4xy2 + xy2) + (5x - 5x) BT3 1 xyz + + (-3 + )= 9x2y - 5xy2 -xyz - Đề: 2 Giải: 31 Giáo án phụ đạo Toán M = 4x2y - 3xyz - 2xy+ Năm học 2014-2015 N = 5x2y + 2xy - xyz + M - N = (4x2y - 3xyz - 2xy+ ) - (5x2y + 2xy xyz + ) Tính M - N; N - M; GV cho Bt lên bảng HS làm theo nhóm cho KQ lên bảng bảng phụ: = 4x2y-3xyz-2xy+ -5x2y-2xy+ xyz - Gv hớng dẫn nhóm làm yếu;TB Tính N - M =(5x2y + 2xy - xyz + Theo hớng phần tích đơn thức đồng dạng thực phép tính 3xyz - 2xy+ ) = - x2y -2 xyz - 4xy + Các HS giỏi cho kèm với hs yếu theo cách nhóm đôi bạn tiến y/c HS yếu làm đợc BT đơn giản ) - (4x2y 6 = 5x2y + 2xy - xyz + 2xy- BT4 Cho hai đa thức sau: P(x) = 5x2+ 5x4 - x3 + x2 - x - Q(x) = -x4 + x3 + 5x + - 4x2y + 3xyz + + 6 = x2y + 2xyz + 4xy - Bài tập 4: P(x) = 2x5+ 5x4 - x3 + x2 - x - Q(x) = -x4 + x3 + 5x + Cách 1: P(x) + Q(x) = (2x5+ 5x4 - x3 + x2 - x - 1) + (x4 + x3 + 5x + 2) = 2x5+ 5x4 - x3 + x2 - x - -x4 + x3 + 5x + = 2x5 - 4x4 + x2 + 4x + Cách 2: P(x) = 2x5+ 5x4 - x3 + x2 - x - + Q(x) = -x4 + x3 + 5x + Hãy tính tổng chúng? HS làm theo nhóm cho KQ lên bảng Gv cho HS lớp kiểm tra chéo GV hớng dẫn HS kiểm tra Kq Gv cho điểm GV Hớng dẫn HS làm cách P(x) + Q(x) = 2x5 + 4x4 + x2 + 4x + IV Củng cố dặn dò: GV Hớng dẫn HS nêu bứoc cộng trừ đa thức, đa thức biến nghiệm đa thức biến Các em nhà làm tốt tập lại SGK để tiết sau ta kiểm tra V Rút kinh nghiệm: 32 Giáo án phụ đạo Toán Năm học 2014-2015 TIếT 24: Quan hệ cạnh góc tam giác 2/ Kiểm tra cũ : 3/ Bài : Hoạt động thầy trò Ghi bảng HD 1(10) Bài / tr56 Bài 3:GV cho tập tr/ 56 lên bảng a) Ta có: tam giác ABC có àA = 1000 ; HS quan sát đề toán = 400 = 400 B Cho tam giác ABC với góc àA = 1000 B = 400 Vậy àA = 1000 có số đo lớn Suy C a) Tìm cạnh lớn tam giác ABC b) Tam giác ABC tam giác gì? góc tam giác ABC HS làm vào phiếu học tập GV kiểm tra HS nhanh Cạnh đối diện với góc A cạnh BC GV cho HS lớp nhận xét KQ GV chất cạnh BC cạnh lớn cạnh KQ GV cho điểm tam giác ABC GV cần lu ý cho HS vận dụng công thức để giải tập = 400 nên cạnh BC = AC b) Ta có àA = B HĐ2 (10) Vậy tam giác ABC tam giác cân C Bài 6: GV: Cho hình vẽ SGK hình lên bảng Bài 6: trang 56: A A // // B D // C HS xác định đề toán thực làm theo nhóm Trình bày vào bảng phụ, GV cho KQ lên bảng HS lớp nhận xét làm tổ cho KQ GV chốt Bài 7: GV: Cho BT / tr56 lên bảng cho HS quan sát kết tử việc chứng minh định lý theo bớc nh sau: Cho tam giác ABC, với AC > AB Trên tia AC lấy điểm B cho AB = AB, a) Hãy so sánh góc ABC ABB b) Hãy so sánh góc ABB A BB c) Hãy so sánh góc A BB A CB 33 B D // C Kết luận là: àA > B Bài 7: Giáo án phụ đạo Toán Năm học 2014-2015 Từ suy ra: ãABC > ãACB A \\ HS làm theo tổ trình bày tập tổ sau HS lớp nhận xét KQ GV chỉnh sửa cho HS cho điểm // B' B C Ta có: Vì AC > AB nên B nằm giũa A C Do đó: ãABC > ãABB ' (1) b) tam giác ABB có AB = ABnên tam giác cân, suy ãABB ' = ãAB ' B (2) c) góc ABB góc đỉnh B tam giác BBC nên ãAB ' B > ãACB (3) Từ (a);(2) (3) ta suy ãABC > ãACB IV: Củng cố dặn dò: - GV hớng dẫn HS ôn lại tính chất sử dụng việc tính toán cho BT V Rút kinh nghiệm: Tiết 25: ÔN TậP TíNH CHấT ĐƯờNG PHÂN GIáC 2/ Kiểm tra cũ : 3/ Bài : Hoạt động GV ,HS Nội dung GV nêu câu hỏi kiểm tra -HS1: vẽ góc xOy, dùng thớc hai lề vẽ tia H phân giác góc xOy x b a M Phát biểu tính chất điểm tia phân K MK y Oy giác môt góc Minh hoạ tính chất Trên hình vẽ kẻ MH Ox, hình vẽ kí hiệu MH = MK -HS2: Chữa tập 42 tr.29 SBT HS 2: vẽ hình A Cho tam giác nhọn ABC Tìm điểm D thuộc trung tuyến AM cho D cách dều hai cạnh góc B E I D Giải thích: ĐiểmPD cách hai cạnhCcủa B M góc B nên D phải thuộc phân giác góc B; D phải thuộc trung tuyến AM D giao điểm trung tuyến AM với tia phân giác góc B GV hỏi thêm: Nếu tam giác ABC HS: Nếu tam giác ABC toán (tam giác tù, tam giác vuông) toán đúng không? GV nên đa hình vẽ sẵn để minh hoạ cho câu trả lời HS A A E E D D B M C B 34 M C Giáo án phụ đạo Toán ( B vuông) GV nhận xét, cho điểm HS Năm học 2014-2015 ( B tù) Bài 34 tr.71 SGK (Đa đề lên bảng phụ) GV yêu cầu HS đọc đề SGK HS lên bảng vẽ hình, ghi GT, KL toán HS nhận xét câu trả lời làm HS đợc kiểm tra Một HS đọc to đề Một HS lên bảng vẽ hình ghi GT,KL GT A 12 B x I 12 C D ã xOy y A, B Ox C, D Oy OA = OC; OB = OD KL a) BC = AD b) IA = IC; IB = ID c) O1 = O a) HS trình bày miệng Xét OAD OCB có: OA = OC (gt) O chung OD = OB (gt) OAD = OCB (c.g.c) AD = CB ( cạnh tơng ứng) a) GV yêu cầu HS trình bày miệng b) GV gợi ý phân tích lên IA = IC; IB = ID IAB = ICD B = D ; AB = CD; A = C Tại cặp góc, cặp cạnh nhau? c) Chứng minh O = O Bài 35 Tr 71 SGK GV yêu cầu HS đọc đề bài, lấy miếng bìa cứng có hình dạng góc nêu cách vẽ phân giác góc thớc thẳng 35 b) OAD = OCB (chứng minh trên) D = B (góc tơng ứng) A1 = C1 (góc tơng ứng) mà A1 kề bù A2 C1 kề bù C2 A2 = C2 Có OB = OD (gt) OA = OC (gt) OB - OA = OD - OC hay AB = CD Vậy IAB = ICD (g.c.g) IA = IC ; IB = ID (cạnh tơng ứng) c) Xét OAI OCI có: OA = OC (gt) OI chung IA = IC (chứng minh trên) OAI = OCI (c.c.c) O = O (góc tơng ứng) `HS thực hành A 12 12 C B x I D y Giáo án phụ đạo Toán Năm học 2014-2015 Dùng thớc thẳng lấy hai cạnh góc đoạn thẳng: OA = OC; OB = OD (nh hình vẽ) Nối AD BC cắt I Vẽ tia OI, ta có OI phân giác góc xOy V Rút kinh nghiệm: ÔN TậP CUốI NĂM 2/ Kiểm tra cũ : 3/ Bài : Hoạt động GV, HS Nội dung ghi bảng GV nêu yêu cầu kiểm tra Bài 37 M HS1: Chữa tập 37 Tr 37 SGK Gv nhận xét, đánh giá K N P B đờng phân giác hai góc (chẳng HS1 vẽ hai hạn N P), giao điểm hai đờng phân giác K Sau HS1 vẽ xong, GV yêu cầu giải HS1: Trong tam giác, ba đờng phân giác thích: điểm K cách cạnh qua điểm nên MK phân giác tam giác góc M Điểm K cách ba cạnh tam giác theo tính chất ba đờng phân giác tam giác HS2: (GV đa đề hình vẽ lên bảng HS2 chữa tập 39 SGK phụ) Chữa tập 39 Tr.73 SGK GT ABC: AB = AC A A1 = A KL a) ABD = ACD b) So sánh DBC DCB Chứng minh: a) Xét ABD ACD có: AB = AC (gt) A1 = A (gt) AD chung ABD = ACD (c.g.c) (1) b) Từ (1) BD = DC (cạnh tơng ứng ) DBC cân DBC = DCB (tính chất tam giác cân) D B C GV hỏi thêm: Điểm D có cách ba cạnh tam giác ABC hay không ? Điểm D không nằm phân giác góc A, không nằm phân giác góc B C nên không cách ba cạnh tam giác HS nhận xét làm trả lời bạn Hoạt động LUYệN TậP Bài 40 (Tr.73 SGK) (Đa đề lên bảng - Trọng tâm tam giác giao điểm ba đờng 36 Giáo án phụ đạo Toán Năm học 2014-2015 phụ) trung tuyến tam giác Để xác định G ta vẽ GV: - Trọng tâm tam giác gì? Làm hai trung tuyến tam giác, giao điểm để xác định đợc G? chúng G - Còn I đợc xác định ? - Ta vẽ hai phân giác tam giác (trong có phân giác A), giao chúng I GV yêu cầu toàn lớp vẽ hình A toàn lớp vẽ hình vào vở, HS lên bảng vẽ hình, ghi GT, KL E N I G B C M ABC: AB = AC GT G: trọng tâm I: giao điểm ba đờng phân giác KL A, G, I thẳng hàng GV: Tam giác ABC cân A, phân giác Vì tam giác ABC cân A nên phân giác AM AM tam giác đồng thời đờng gì? tam giác đồng thời trung tuyến (Theo tính chất tam giác cân) - Tại A, G, I thẳng hàng ? - G trọng tâm tam giác nên G thuộc AM (vì AM trung tuyến), I giao đờng phân giác tam giác nên I thuộc AM (vì AM phân giác) A, G, I thẳng hàng thuộc AM Hớng dẫn nhà: - Ôn tập tính chất ba đờng phân giác tam giác tính chất đờng phân giác góc, tính chất đờng phân giác tam giác cân, tam giác V Rút kinh nghiệm: ÔN TậP CUốI NĂM 2/ Kiểm tra cũ : 3/ Bài : Hoạt động thầy, trò Nội dung ghi bảng Bài 42 (Tr 73 SGK) Chứng minh định lí: GT ABC Nếu tam giác có đơng trung tuyến đồng A1 = A thời phân giác tam giác tam giác BD = DC cân KL ABC cân GV hớng dẫn HS vẽ hình: kéo dài AD A đoạn DA = DA (theo gợi ý SGK) GV gợi ý HS phân tích toán: ABC cân AB = AC có AB = AC AC = AC B D (do ADB = ADC ) CAA cân A ' = A C A (có, ADB = ADC) Sau gọi HS lên bảng trình bày Chứng minh Xét ADB ADC có: chứng minh AD = AD (cách vẽ) D = D (đối đỉnh) DB = DC (gt) 37 Giáo án phụ đạo Toán Năm học 2014-2015 ADB = ADC (c.g.c) A1 = A ' (góc tơng ứng) AB = AC (cạnh tơng ứng) Xét CAA cân AC = AC (định nghĩa cân) mà AC = AB (chứng minh trên) AC = AB ABC cân HS đa cách chứng minh khác GV hỏi: Ai có cách chứng minh khác? A I i 12 k Nếu HS không tìm đợc cách chứng minh Từ D hạ DI AB, DK AC Vì D thuộc phân C khác GV đa cách chứng minh khác giác gócB A nên DI D = DK (tính chất điểm (hình vẽ chứng minh viết sẵn bảng phân giác góc) Xét vuông DIB phụ giấy trong) để giới thiệu với HS vuông DKC có I = K = 1v DI = DK (chứng minh trên) DB = DC (gt) vuông DIB = vuông DKC (trờng hợp cạnh huyền, cạnh góc vuông) B = C (góc tơng ứng) ABC cân Hoạt động HƯớNG DẫN Về NHà - Học ôn định lí tính chất đờng phân giác tam giác, góc, tính chất dấu hiệu nhận biết tam giác cân, định nghĩa đờng trung trực đoạn thẳng Các câu sau hay sai? 1) Trong tam giác, đờng trung tuyến ứng với cạnh đáy đồng thời đờng phân giác tam giác 2) Trong tam giác đều, trọng tâm tam giác cách cạnh 3) Trong tam giác cân, đờng phân giác đồng thời đờng trung tuyến 4) Trong tam giác, giao điểm ba đờng phân giác cách đỉnh độ dài đờng phân giác đồng thời đờng phân giác qua đỉnh 5) Nếu tam giác có đờng phân giác đồng thời trung tuyến tam giác cân Mỗi HS mang mảnh giấy có mép thẳng để học tiết sau 38 [...]... dẫn về nhà: Giải các bài tập còn lại ở SGK Chuẩn bị cho bài ôn tập thi HKI V Rút kinh nghiệm: TIếT 21 ÔN TậP CHƯƠNG II 2/ Kiểm tra bài cũ : HS phát biểu các trờng hợp bằng nhau của 2 tam giác và các trờng hợp bằng nhau của 2 tam giác vuông 3/ Bài mới : Tam giác Tam giác vuông 27 Giáo án phụ đạo Toán 7 = Năm học 2014-2015 // // = = // / / = // c.c.c Cạnh huyền - cạnh góc vuông \ \ = // // c.g.c = //... 1,9 + 19,5 : 4 . 3 75 25 3 10 19 195 3 2 = + 3 10 10 13 3 65 = 7, (2) 9 Bài 94: Hãy tìm các tập hợp: a/ Q I ta có: Q I = b/ R I Ta có : R I = I E/Hớng dẫn về nhà Xem lại các bài đã học, soạn câu hỏi ôn tập chơng I Giải các bài tập 1 17; 118; 119; 120/SBT 13 Giáo án phụ đạo Toán 7 Năm học 2014-2015 Tiết 2: ÔN TậP các phép tính trong số thực 1 ổn định 2 Kiểm tra bài cũ : 3 Bài mới : HOạT... kì bài toán (tam giác tù, tam giác vuông) thì bài toán vẫn đúng đúng không? GV nên đa hình vẽ sẵn để minh hoạ cho câu trả lời của HS A A E E D D B M C B 34 M C Giáo án phụ đạo Toán 7 ( B vuông) GV nhận xét, cho điểm HS Năm học 2014-2015 ( B tù) Bài 34 tr .71 SGK (Đa đề bài lên bảng phụ) GV yêu cầu HS đọc đề bài SGK và một HS lên bảng vẽ hình, ghi GT, KL của bài toán HS nhận xét câu trả lời và bài làm... = 7, HC = 2 ABC cân tại A => AB = AC mà AC = AH + HC AC = 7 + 2 = 9 => AB = 9 ABH vuông tại H nên: BH2 = AB2 - AH2 BH2 = 92 - 72 = 32 BCH vuông tại H nên: BC2 = BH2 + HC2 = 32 + 22 = 36 => BC = 6(cm) vậy cạnh đáy BC = 6cm V Rút kinh nghiệm: 22 Giáo án phụ đạo Toán 7 Năm học 2014-2015 Tiết 18: ÔN TậP CáC TRƯờNG HợP BằNG NHAU CủA TAM GIáC VUÔNG 2/ Kiểm tra bài cũ : 3/ Bài mới : HOạT ĐộNG CủA GV và HS... x I D y Giáo án phụ đạo Toán 7 Năm học 2014-2015 Dùng thớc thẳng lấy trên hai cạnh của góc các đoạn thẳng: OA = OC; OB = OD (nh hình vẽ) Nối AD và BC cắt nhau tại I Vẽ tia OI, ta có OI là phân giác góc xOy V Rút kinh nghiệm: ÔN TậP CUốI NĂM 2/ Kiểm tra bài cũ : 3/ Bài mới : Hoạt động của GV, HS Nội dung ghi bảng GV nêu yêu cầu kiểm tra Bài 37 M HS1: Chữa bài tập 37 Tr 37 SGK Gv nhận xét, đánh giá K... NOI (c.g) không? - Tơng tự ai có thể phát biểu hai tam giác vuông bằng nhau dựa trên các yếu tố trên? - Xét ?1 mời học sinh đọc và giải hớng dẫn, nhận xét Hoạt động 2: Trờng hợp bằng nhau về cạnh huyền và cạnh góc vuông 2.Trờng hợp bằng nhau về cạnh huyền và cạnh góc vuông - Ta có tam giác nh sau Vẽ hình 23 Giáo án phụ đạo Toán 7 Năm học 2014-2015 - Hai tam giác vuông này có bằng nhau không? - Mời... dụng Ta có E/ Hớng dẫn về nhà a = 1,5 suy ra a = 1,5 hoặc a = 1,5 Học thuộc bài và làm bài tập SGK Với a = 1,5 và b = -0 ,75 Ta có: M = 0; N = 3 5 7 ;P= 12 18 Với a = -1,5 và b = -0 ,75 1 2 Ta có: M = 1 ; N = 3 II 5 7 ;P= 12 18 Rút kinh nghiệm: 15 Giáo án phụ đạo Toán 7 Tuần 10 Năm học 2014-2015 Tiết 1: LUYệN TậP HAI TAM GIáC BằNG NHAU Trờng hợp (c.c.c) 1 ổn định 2/ Kiểm tra bài cũ : - Vẽ ABCsao cho:... khái niệm, tính chất các hình trên theo hệ thồng câu hỏi của GV: BàI TậP BàI TậP 70 tr 141: GIảI BàI TậP 70 tr 141: GV Hớng dẫn HS vẽ hình theo các bớc yêu cầu của đề toán: GV: Gọi 1 HS ghi GT+KL HS 2 nhận xét, GV chỉnh sửa 28 0 Giáo án phụ đạo Toán 7 Năm học 2014-2015 GV gọi 1 HS xác định yêu cầu đề toán câu a) HS : a) AMN là tam giác cân GV cho hệ thống câu hỏi theo sơ đồ phân tích và HS trả lời GV... số y = Gv nhận xét đánh giá: D/ Củng cố Nhắc lại khái niệm hàm số Cách tính các giá trị tơng ứng khi biết các giá trị của x hoặc y 2 x Điền số thích hợp 3 vào ô trống trong bảng sau: x -0,5 4,5 -3 0 y -2 0 3 1 3 E/ Hớng dẫn về nhà Làm bài tập 36; 37; 41/ SBT Bài tập về nhà giải tơng tự các bài tập trên V Rút kinh nghiệm: 18 Giáo án phụ đạo Toán 7 Năm học 2014-2015 Tiết 14: LUYệN TậP Về BA TRƯờNG HợP... bài tập 22; 23; 24 SBT IV Rút kinh nghiệm: Tuần 9 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 1: LUYệN TậP về số thực 1 ổn định 2 Kiểm tra bài cũ : - Nêu định nghĩa số thực? Cho ví dụ về số hữu tỷ? Vô tỷ? Nêu cách so sánh hai số thực? - So sánh: 2,(15) và2,1(15)? 3/ Bài mới : HOạT ĐộNG CủA GV và HS NộI DUNG Bài 91: Bài 91: Điền vào ô vuông: 12 Giáo án phụ đạo Toán 7 Năm học 2014-2015 Gv nêu đề bài Nhắc lại cách so sánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ôn tập toán lớp 7, Giáo án ôn tập toán lớp 7, Giáo án ôn tập toán lớp 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay