Tính toán thiết kế lò con lăn sản xuất gạch lát nền (Thuyết minh+ bản vẽ chi tiết lò)

47 288 3
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 07:05

Chương 1: QUÁ TRÌNH NUNGChương 2: LÒ NUNGChương 3: QUÁ TRÌNH CHÁY CỦA NHIÊN LIỆUChương 4: TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CỦA LÒ CON LĂNChương 5: TÍNH CÂN BẰNG NHIỆTChương 6: TÍNH TOÁN CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ ĐAMH: Thiết kế lò lăn GVHD: Lê Tấn Vang MỤC LỤC Trang Chương 1: Q TRÌNH NUNG I MỘT SỐ KHÁI NIỆM II BIẾN ĐỔI HĨA LÝ KHI NUNG III ĐƯỜNG CONG NUNG IV NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Q TRÌNH NUNG Chương 2: LỊ NUNG .10 I GIỚI THIỆU CHUNG 10 II PHÂN LOẠI 10 Lò đứng 10 Lò nằm 10 Lò bầu – lò lửa đảo 11 Lò vòng 11 Lò tunnel 11 III THUYẾT MINH SỰ LỰA CHỌN LỊ CON LĂN 11 IV LỊ CON LĂN 12 Xây dựng lò .12 Cấu tạo .12 Thành phần lò nung 13 Chương 3: Q TRÌNH CHÁY CỦA NHIÊN LIỆU 17 I CƠ SỞ LÝ THUYẾT .17 SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page ĐAMH: Thiết kế lò lăn II GVHD: Lê Tấn Vang TÍNH TỐN 17 Tính q trình cháy nhiên liệu .17 Thành phần sản phẩm cháy 18 Xác định nhiệt độ cháy 19 Chương 4: TÍNH TỐN CÁC THƠNG SỐ CỦA LỊ CON LĂN 20 I THIẾT KẾ LỊ NUNG 20 II TÍNH PHÂN BỐ NHIỆT .23 Đối với tường lò 26 Đối với vòm lò 27 Đối với lò 28 Chương 5: TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT 29 I CÂN BẰNG NHIỆT CHO ZONE SẤY, ĐỐT NĨNG, NUNG 29 Nhiệt cung cấp 29 Nhiệt tiêu tốn 30 II CÂN BẰNG NHIỆT CHO ZONE LÀM NGUỘI NHANH 33 Nhiệt cung cấp 33 Nhiệt tiêu tốn 33 III CÂN BẰNG NHIỆT CHO ZONE LÀM NGUỘI CHẬM 34 Nhiệt cung cấp 34 Nhiệt tiêu tốn 34 IV CÂN BẰNG NHIỆT CHO ZONE LÀM NGUỘI CUỐI CÙNG 35 Nhiệt cung cấp 35 SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page ĐAMH: Thiết kế lò lăn GVHD: Lê Tấn Vang Nhiệt tiêu tốn 36 Chương 6: TÍNH TỐN CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ 38 I TÍNH QUẠT 38 Tính quạt hút khí thải vùng sấy, đốt nóng, nung 38 Tính quạt đẩy cấp khơng khí cho vùng làm nguội .39 Tính quạt đẩy cấp khơng khí cho vùng nung .41 Tính quạt hút cấp khí hồi lưu từ vùng làm nguội nhanh 42 II TÍNH ỐNG KHĨI 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page ĐAMH: Thiết kế lò lăn GVHD: Lê Tấn Vang Chương : Q TRÌNH NUNG I MỘT SỐ KHÁI NIỆM  Thế nung? Nung tồn q trình gia nhiệt cho sản phẩm gốm sứ với chế độ thích hợp: từ nhiệt độ thường đến nhiệt độ cao sau làm nguội mơi trường nung cần thiết Nhờ vật liệu nung trở nên rắn chắc, khơng bị biến dạng có tính chất cần thiết khác phù hợp u cầu sử dụng Các biến đổi hố lý xảy nung chủ yếu trạng thái rắn ( có pha lỏng ) đồng thời xảy kết khối Những tính chất hố lý quan trọng sản phẩm ( độ bền cơ, độ hút nước, mật độ, khối lượng riêng…… ) có kết q trình nung Trong cơng nghệ gốm sứ q trình nung q trình quan trọng, tuỳ vào mục đích sử dụng mà ta có u cầu mức độ nung khác Thành phần pha trước sau nung thay đổi phần thay đổi hồn tồn, q trình nung có biến đổi hố lý xảy đặc biệt xảy pha rắn, đơi có mặt pha lỏng, điểm đặc trưng cơng nghệ gốm sứ  Q trình nung : Là q trình nâng nhiệt độ lò lên, giữ nhiệt sau hạ nhiệt  Chế độ nung Nhiệt độ nung: nhiệt độ cao cần thiết cho q trình phản ứng kết khối đạt mức cần thiết mà sản phẩm khơng bị biến dạng.Với q trình nhiệt độ cao, danh từ nung hiểu q trình gia nhiệt mà biến đổi chủ yếu pha rắn q trình biến đổi xảy pha lỏng thường người ta gọi nấu Nhiệt độ lò nung sản phẩm gốm sứ thường khoảng: - 950 – 1150oC : Nung sản phẩm gốm thơ như; gạch, ngói xây dựng, số gốm vệ sinh hay gạch ốp lát……… - 1200 – 1250oC: nung số sản phẩm bán sứ, sứ dân dụng…… - 1280 – 1350oC: nung sản phẩm sứ mền, samốt… - 1400 – 1450oC: nung sản phẩm sứ cứng, sứ điện, sứ kỹ thuật cao cấp … - 1500 – 1700oC: nhiệt độ tương đối cao nên u cầu lò có kết cấu riêng Thường nung loại gốm từ ơxít tinh khiết corund,zircon, VLCL cao cấp…  Thời gian nung ( chu kỳ nung ): Là tồn thời gian cần thiết chu trình nung, kể từ bắt đầu nâng nhiệt độ lấy thành phẩm Tuỳ theo mục đích sử dụng sản phẩm mà thời gian nung khác nhau, từ vài hàng chục giờ, chí nhiều ngày Tuy nhiên ta xét hiệu kinh tế để tiết kiệm lượng tăng suất , chu kỳ nung ngắn tốt Trong kỹ thuật nung ta cần tính đến tốc độ tăng hay giảm nhiệt độ cách hợp lý để q trình hố lý xảy tốt sản phẩm khơng bị biến dạng  Mơi trường nung: Tức mơi trường khơng gian lò, mơi trường ơxy hố mơi trường dư khơng khí, mơi trường trung tính nghĩa khơng khí cháy vừa đủ, ngược lại mơi trường khử mơi SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page ĐAMH: Thiết kế lò lăn GVHD: Lê Tấn Vang trường thiếu ơxy Ngồi có u cầu đặc biệt khác nung mơi trường khí nitơ, nung chân khơng khí trơ…… Chế độ nung bao gồm q trình : - Nâng nhiệt độ với tốc cần thiết - Thời gian lưu đủ lớn nhiệt độ cao - Q trình giãm nhiệt độ với tốc độ phù hợp Trong giai đoạn ta cần ý đến mơi trường nung cho phù hợp loại sản phẩm ( chủ yếu màu sắc ) Nâng nhiệt độ : q trình nâng dần nhiệt độ từ nhiệt độ thường đến nhiệt độ nung Khi tăng nhiệt độ mộc xuất ứng suất nhiệt gây nên nứt sản phẩm Trong giai đoạn đồng thời xảy q trình hố lý khử nước hố học , phân huỷ muối cacbonat, biến đổi thụ hình, xuất pha lỏng …… làm biến đổi thể tích riêng Chính điều ta cần hạn chế tốc độ tăng nhiệt độ Thời gian lưu nhiệt độ cao : Q trình phản ứng kết khối chủ yếu diển nhiệt độ cao Thời gian lưu động lực phản ứng định Nếu ta tăng nhiệt độ để rút ngắn thời gian nung mộc sinh nhiều pha lỏng sản phẩm dể bị biến dạng, ta lưu nhiệt độ thấp thời gian lưu ngắn q trình kết khối mộc khơng tốt Vì ta cần ý đến thời gian nhiệt độ lưu cho phù hợp Giai đoạn giãm nhiệt độ : Giai đoạn gây nên ứng suất nhiệt mộc kết khối nên khó nứt II BIẾN ĐỔI HĨA LÝ KHI NUNG Ngun liệu chủ yếu để làm gốm sứ thơng thường đất sét, để xét biến đổi hố lý nung mộc gốm sứ ta xem xét biến đổi hố lý đất sét nung Q trình nung vật liệu trải qua giai đoạn sau : - Giai đoạn sấy - Giai đoạn đốt nóng - Giai đoạn nước hóa học - Giai đoạn nung - Giai đoạn làm nguội Giai đoạn sấy ( 25 – 105oC ) : Q trình nước lý học xảy ra, nước xen kẽ vật liệu nung ngồi, làm mộc co lại Giai đoạn đốt nóng ( 105 – 400oC ): Trong giai đoạn q trình nước lý học tiếp tục xảy nước liên kết hố học bắt đầu bị tách Giai đoạn nước hố học ( 400 – 600 oC ) : Q trình nước hóa học xảy tạo metacaolanhit Al2O3.2SiO2.2H2O > Al2O3.2SiO2 + 2H2O Ngồi chất hữu có mộc bị cháy, đặc biệt ta cần ý biến đổi β α thù hình từ -quắc sang -quắc nhiệt độ 573oC , tượng làm tăng thể tích dể dẫn đến nứt sản phẩm Giai đoạn thu nhiệt lớn Giai đoạn nung (600 – 1300oC ) : Mất nước hố học tiếp tuc xảy ra, giai đoạn nhiệt độ tương đối cao nên phản ứng pha rắn xảy chủ yếu - Ở khoảng 900oC có phân huỷ muối cacbonát SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page ĐAMH: Thiết kế lò lăn GVHD: Lê Tấn Vang CaCO3 > CaO + CO2 - Ở 950oC metacaolanhit tạo thành spinel Al2O3.2SiO2 -> 2Al2O3.3SiO2 + SiO2* - Ở 1150oC spinel tạo thành mulít ngun sinh 2Al2O3.3SiO2 > 3Al2O3.2SiO2 + SiO2* - Ở 1250oC mulít ngun sinh chuyển thành mulít thứ sinh dạng hình hạt kim Nhiệt độ 1300oC tinh thể critobalit hình thành Giai đoạn làm nguội: Trong giai đoạn đơi lúc ta làm nguội nhanh đơi lúc ta làm nguội chậm - Giai đoạn làm nguội nhanh tới 700 oC, giai đoạn khơng có biến đổi lớn nên ta làm nguội nhanh - Giai đoạn làm nguội chậm từ 700 trở xuống, Tại nhiệt độ 573 oC có biến đổi thụ β α hình -quắc sang -quắc Sự biến đổi gây nên ứng suất nội sản phẩm III ĐƯỜNG CONG NUNG  Đường cong nung: Là đường biểu diển q trình tăng nhiệt độ, lưu nhiệt hạ nhiệt độ chu kỳ nung Hay đường biểu diển mối quan hệ nhiệt độ với thời gian nhiệt độ với chiều dài lò lưu nhiệt âng na ie nh ät H nh ie ät thời gian(h) Đồ thò minh hoạ cho đường cong nung theo thời gian  Cơ sở lý thuyết xây dựng đường cong nung Để thiết lập chế độ nung lò lăn cho sản phẩm cần nung cần thiết phải xác định vận tốc nâng nhiệt làm nguội lớn cho phép, thời gian bảo lưu nhiệt độ cao phù hợp cho sản phẩm SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page ĐAMH: Thiết kế lò lăn GVHD: Lê Tấn Vang - Vận tốc làm nguội nâng nhiệt lớn cho phép khoảng nhiệt độ dựa sở ứng suất nhiệt suất cấu kiện nung điều kiện phòng thí nghiệm trực tiếp lò sản xuất - Trong cơng nghệ nung gạch lát ta nên chia chế độ nung thành giai đoạn xem đặc trưng để tính tốn tốc độ nâng hạ nhiệt thời gian lưu cho phù hợp, giai đoạn chia sau: + Giai đoạn từ 25-500oC : giai đoạn vật liệu nở, bề mặt ngồi xuất ứng suất nén, bên ứng suất kéo Qua biến đổi cân ứng suất nhiệt ta rút khoảng chênh lệch nhiệt độ bên tâm vật liệu bên bề mặt ngồi lớn cho phép xác định theo cơng thức : ∆tc ph a 3σ (1 − µ ) θ c ph = ∆tc ph = K d tr 0,5.S αE Từ ta tính tốc độ nâng nhiệt tối đa cho phép là: + Giai đoạn từ 500-700oC : Giai đoạn tượng ngược lại vật liệu bị co, ta cân ứng suất nhiệt ta rút cơng thức tính tốn sau : ∆tc ph a 3σ (1 − µ ) θ c ph = ∆tc ph = K d tr 0,5.S αE Tuy nhiên cơng thức cho q trình khơng co thu hay toả nhiệt Nhưng giai đoạn nhiệt độ có q trình thu nhiệt vật liệu có biến đổi thù hình đất sét nên kết tính tốn ta cần giảm vận tốc nâng nhiệt cho phép 1.4 – 1.5 lần Trong giai đoạn xảy hiệu ứng thu nhiệt nước hố hoc biến đổi α thù hình -quắc Để đánh giá biến dổi xảy giai đoạn ta xem xét đường cong phân tích nhiệt vi sai (DTA) đường TG - Trên đường DTA ta xác định khoảng nhiệt độ xảy hiệu ứng, đường TG ta xác định khối lượng vật chất giảm ( ∆m ∆m ∆T ) hiệu ứng gây Từ ta tính lượng nhiệt thu vào hiệu ứng: Q = c - Trong q trình phân tích DTA ta theo dõi để xác định thời gian bắt đầu thời gian kết thúc q trình xảy hiệu ứng Như ta xác định thời gian để hiệu ứng xảy hồn tồn Theo thực nghiệm , người ta mối quan hệ lượng nhiệt hiệu ứng t M a ∆H = ∫ ∆T dt = ∆S g λ1 t2 diện tích vùng xảy hiệu ứng sau: Trong : Ma khối lượng phần tham gia phản ứng λ1 g: số : hệ số dẫn nhiệt ∆T = T2-T1 – chênh lệch nhiệt độ mẫu nghiên cứu mẫu chuẩn t1, t2 –thời gian bắt đầu kết thúc hiệu ứng SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page ĐAMH: Thiết kế lò lăn GVHD: Lê Tấn Vang Từ tính tốn tốc độ đốt nóng để đảm bảo cho q trình biến đổi thù hình tốt + Giai đoạn 700-1180oC : Vùng nhiệt độ bắt đầu xuất pha lỏng coi vùng đàn hồi dẻo nhớt Ta rút cơng thức tính tốn sau : ∆tc ph a 3ε (1 − µ ) θ c ph = ∆tc ph = K d tr 0, 5.S 2α + Giai đoạn làm nguội nhanh 1180-700oC : Giai đoạn ta tính giống giai đoạn nâng nhiệt độ, lúc có mặt pha lỏng nên ta hạ với tốc dộ nhanh khoảng 1.2-1.4 lần + Giai đoạn làm nguội chậm 700-500 oC :Để tránh biến đổi thù hình quắc làm hư sản phẩm giai đoạn ta nên hạ nhiệt độ từ từ tăng nhiệt độ Tuy nhiên cơng thức tính tốn phòng thí nghiệm, điều kiện lý tưởng, thực tế giá trị vận tốc đốt nóng, làm nguội cho phép lớn bé giá trị thu trên, mối quan hệ biểu : thinghiem ∆tcthucte ph = 0.65∆tc ph thinghiem θ cthucte ph = 0.5θ c ph σ Các đại lượng biểu thức: - cường độ giới hạn theo bề mặt, MPa xác định theo giới hạn bền uốn E- mơđun đàn hồi, MPa α - biến dạng lớn cho phép phối liệu mẫu nung vùng đàn hồi dẻo nhớt, mm/mm µ - hệ số nén theo thiết diện ngang, vùng đàn hồi =0.3, vùng dẻo nhớt =0.5 S- chiều dày cấu kiện, m a- hệ số dẫn nhiệt độ, m2/h Kd.tr- hệ số dự trữ = 1.2 Để xây dựng đường cong nung trước tiên ta cần biết đặc điểm vật liệu nung, biến đổi hố lý nung … Các bước xây dựng đường cong nung : - Xác định phạm vi nung sản phẩm: Cơ sở việc xác định dựa vào độ hút nước sản phẩm Độ hút nước tỷ lệ khối lượng nước ngấm đầy mẫu thử khối lượng mẫu khơ, tính % Cách xác định độ hút nước sản phẩm: nung mẫu nhiệt độ khác nhau, sau cho mẫu vào bể nước để mẫu hút nước, lấy mẫu đêm cân để xác định độ hút nước, tới khoảng nhiệt độ độ hút nước sản phẩm khơng Khoảng nhiệt độ khoảng nung tốt sản phẩm - Xác định chế độ nâng nhiệt : Dựa sở đường phân tích nhiệt vi sai (DTA), TG yếu tố khác Trên đường DTA, TG cho ta thấy biến đổi nung SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page ĐAMH: Thiết kế lò lăn GVHD: Lê Tấn Vang vị trí toả thu nhiệt, q trình phản ứng, phân huỷ nhiệt độ khác nhau, vào ta có chế độ nâng nhiệt thích hợp Trong giai đoạn nâng nhiệt ta cần ý tốc độ nâng nhiệt khoảng nhiệt độ 500 oC – 600oC vị trí nhiệt độ có biến đổi thù hình quắc làm thay đổi thể tích, đồng thời q trình nước hố học xảy lớn nên gây nên nứt sản phẩm, ta nâng nhiệt chậm vị trí - Xác định chế hạ nhiệt : Sau thời gian lưu nhiệt, mộc có mặt pha lỏng nên ta giãm nhiệt với tốc độ nhanh, đến vị trí nhiệt độ 573 oC tinh thể quắc biến đổi thù hình ngược lại, ta cần hạ nhiệt độ chậm vị trí IV NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Q TRÌNH NUNG  Bản chất vật liệu nung: Những khống có phối liệu định đến chế độ nung sản phẩm Hình dáng, kích thước sản phẩm: Đối với sản phẩm có hình dáng kích thước tạp ta cần ý tăng giãm nhiệt độ phù hợp để tránh xuất ứng suất nhiệt  Cơng nghệ sản xuất: Có sản phẩm ta nung lần, có sản phẩm ta nung hai lần: lần nung thứ tạo độ bền cho sản phẩm, lần nung thứ hai sau tráng men  Mơi trường nung: Trong q trình nung có lúc ta phải nung mơi trường ơxy hóa, có ta phải nung mơi trường khử trung tính  Phân bố nhiệt khơng gian lò: Trong lò cần có phân bố nhiệt cho thích hợp để tránh chênh lệch nhiệt độ lò  Cách nạp cách bố trí vật liệu nung: Vật liệu vào lò xếp nhiều lớp lớp SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page ĐAMH: Thiết kế lò lăn GVHD: Lê Tấn Vang Chương : LỊ NUNG GIỚI THIỆU CHUNG : I Trong cơng nghệ silicát nói chung cơng nghệ gốm sứ nói riêng lò thiết bị quan trọng khơng thể thiếu Nếu cơng nghệ sản xuất thuỷ tinh có lò bể, lò nồi để nấu phối liệu chảy lỏng sau tạo hình sản phẩm, cơng nghệ sản xuất xi măng có lò quay, lò đứng để nung phối liệu tạo clinker, cơng nghệ sản xuất gốm sứ lò dùng để nung vật liệu sau tạo hình mà ta gọi mộc Đây điểm khác biệt lò cơng nghệ gốm sứ so với cơng nghệ lò thuỷ tinh cơng nghệ lò xi măng Lò gốm sứ thiết bị nung vật liệu tạo hình nhằm làm rắn mộc tạo nên sản phẩm có độ bền cần thiết, thơng số kỹ thuật ( độ hút nước, độ xốp……… ) đạt u cầu mục đích sử dụng Lò gốm sứ có nhiều loại: lò gián đoạn ( lò đầy, lò phòng lửa đảo…), lò liên tục ( lò tunel, lò lăn, lò ròng…) Lò gốm sứ sử dụng nhiên liệu dạng rắn : than, củi , dạng lỏng: dầu, dạng khí lượng điện Lò nơi làm việc nhiệt độ cao nên vật liệu dùng để xây lò vật liệu chịu lửa Tuỳ theo đặc thù kích thước hình dáng sản phẩm nung mà ta có kết cấu lò khác II      PHÂN LOẠI Có nhiều cách phân loại lò nung Phân loại theo chế độ nung : lò liên tục, lò gián đoạn Phân loại theo nhiên liệu sử dụng : nhiên liệu rắn, lỏng, khí, điện Phân loại theo vật liệu nung : lò gốm, lò sứ, lò gạch … Phân loại theo chiều hướng lửa :lửa thẳng lửa đảo lửa ngang SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page 10 ĐAMH: Thiết kế lò lăn - GVHD: Lê Tấn Vang Q3 = x*Vkkl*Ckl*tkl Với Vkkl = α*Vk = 2.5*36.9458 = 92.3645 (m3/m3) Ckl=0.331 Kcal/m3 0C : Tỉ nhiệt khói lò 1500C  Q3 = x*92.3645*0.331*150 = 4585.9x (Kcal/h)  - Nhiệt đốt nóng sản phẩm : Q4= Gsp*C2*(t2 - tsp) Với: t2=1160: nhiệt độ nung sản phẩm cuối Tsp=300C : nhiệt độ sản phẩm vào lò C2 = 0.26 Kcal/kg0C: Tỉ nhiệt sản phẩm nhiệt độ t2  Q4 = 4280.12*0.98*0.26*(1160 – 30) = 1232343.5 (Kcal/h)  Nhiệt tiêu tốn mơi trường xung quanh: Qua tường Khoảng nhiệt độ (0C) 30-400 400-650 650-800 800-1100 1100-1160 1160-1160 TỔNG Dài (m) 8.4 11.2 25.2 8.4 5.6 5.6 Cường độ Rộng Diện nhiệt (m) tích (m) (Kcal/m2h) 1.1 9.24 24 1.1 12.32 103.4 1.1 27.72 137.56 1.1 9.24 219.79 1.1 6.16 298.9 1.1 6.16 313.24 Dài (m) 8.4 11.2 25.2 8.4 5.6 5.6 Cường độ Rộng Diện nhiệt (m) tích (m) (Kcal/m2h) 2.2 18.48 24.02 2.2 24.64 103.49 2.2 55.44 137.62 2.2 18.48 219.94 2.2 12.32 299.02 2.2 12.32 313.36 Nhiệt tổn thất Q (kcal/h) 221.73 1273.94 3813.21 2030.85 1841.21 1929.56 11110.51 Qua vòm Khoảng nhiệt độ (0C) 30-400 400-650 650-800 800-1100 1100-1160 1160-1160 TỔNG SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Nhiệt tổn thất Q (kcal/h) 443.88 2549.91 7629.60 4064.57 3683.97 3860.59 22232.53 Page 33 ĐAMH: Thiết kế lò lăn GVHD: Lê Tấn Vang Qua Khoảng nhiệt độ (0C) 30-400 400-650 650-800 800-1100 1100-1160 1160-1160 TỔNG Dài (m) 8.4 11.2 25.2 8.4 5.6 5.6 Rộng (m) 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 Diện tích (m) 18.48 24.64 55.44 18.48 12.32 12.32 Cường độ nhiệt (Kcal/m2h) 53.164 191.4 158.64 243.41 323.01 337.31 Nhiệt tổn thất Q (kcal/h) 982.46 4716.04 8794.85 4498.15 3979.48 4155.70 27126.7  Q5= 2*11110.51 + 22232.53 + 27126.7 = 71580.25 (Kcal/h)  Lượng nhiệt tiêu tốn khơng tính = 10%Qtt (Kcal/h)  Tổng lượng nhiệt tiêu tốn:  Qtt = 1.1*(57052 + 233437.75 + 4585.9x + 1232343.5 + 71580.25)  Qtt = 1675116.575 + 5044.6x (Kcal/h) Do tổng lượng nhiệt cung cấp tổng lượng nhiệt tiêu tốn: Qtt = Qcc 1675116.575 + 5044.6x = 27063.58x + 31459 + 208.65Vlnn 1643657.575 = 22019x + 208.65Vlnn (*) II CÂN BẰNG NHIỆT CHO ZONE LÀM NGUỘI NHANH Nhiệt cung cấp:  Nhiệt sản phẩm từ vùng nung sang Q1= Qđốt nóng = 1232343.5 Kcal/h  Nhiệt khơng khí mang vào: - Q2 = Vlnn.Ckk.tkk Với: SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page 34 ĐAMH: Thiết kế lò lăn  GVHD: Lê Tấn Vang Vlnn: Lượng khơng khí làm nguội nhanh sản phẩm (m3/h) Ckk=0.306 Kcal/m3 0C: tỉ nhiệt khơng khí Q2 = 0.306*30*Vlnn = 9.18Vlnn (Kcal/h) Nhiệt tiêu tốn  - Nhiệt sản phẩm mang ra: Q1= Gsp.Csp.tsp Với: G’sp=(3*48*1.68*60)/3.65=3976.77 Kg/h Gsp = lượng sản phẩm khỏi lò 1h = 3976.76*0.98 = 3897.23 kg/h Csp = 0.235 Kcal/kg 0C : tỉ nhiệt sản phẩm 6500C  Q1 = 3897.23*0.235*650 = 595301.88 (Kcal/h)  Nhiệt lấy hồi lưu: Q2 = 208.65Vlnn (Kcal/h)  Nhiệt tổn thất mơi trường xung quanh: Qua tường: Khoảng nhiệt độ Dài (0C) (m) 1160-650 8.4 Rộng (m) 1.1 Diện tích (m) 9.24 Cường độ nhiệt Nhiệt tổn thất (Kcal/m2h) Q (kcal/h) 201.88 1865.37826 Rộng (m) 2.2 Diện tích (m) 18.48 Cường độ nhiệt Nhiệt tổn thất (Kcal/m2h) Q (kcal/h) 202.02 3733.33 Rộng (m) 2.2 Diện tích (m) 18.48 Cường độ nhiệt Nhiệt tổn thất (Kcal/m2h) Q (kcal/h) 225.14 4160.58315 Qua vòm: Khoảng nhiệt độ Dài (0C) (m) 1160-650 8.4 Qua nền: Khoảng nhiệt độ Dài (0C) (m) 1160-650 8.4 SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page 35 ĐAMH: Thiết kế lò lăn GVHD: Lê Tấn Vang Q2 = 2*1865.38 + 3733.33 + 4160.58 = 11624.67 (Kcal/h)  Lượng nhiệt tiêu tốn khơng tính = 10%Qtt (Kcal/h)  Nhiệt tiêu tốn nhiệt cung cấp: (595301.88 + 11624.67 + 208.65Vlnn)*1.1 = 1232343.5 + 9.18Vlnn  Vlnn = 2563 (m3/h) III TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT CHO ZONE LÀM NGUỘI CHẬM Nhiệt cung cấp:  Nhiệt sản phẩm từ zone làm nguội nhanh truyền qua: Q1 = 595301.88 ( Kcal/h )  Nhiệt khơng khí đưa vào: Q3 = Vlnc*Ckk*tkk = Vkk*0.306*30 = 9.18Vlnc (Kcal/h) Nhiệt tiêu tốn:  Nhiệt sản phẩm mang ra: Gsp=(4*48*1.68*60)/4.86=3982.22 Kg/h Q1 = Gsp.Csp.tsp = 3982.22*0.24*200 = 191146.67 Kcal/h  Nhiệt lấy sấy đứng: Q3= Vlnc.Clnc.tlnc = Vlnc*0.315*650 = 204.75Vlnc (Kcal/h)  Nhiệt tổn thất mơi trường xung quanh: Qua tường: Khoảng nhiệt độ Dài (0C) (m) 400-200 11.2 Rộng (m) 1.1 Diện tích (m) 12.32 SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Cường độ nhiệt Nhiệt tổn thất (Kcal/m2h) Q (kcal/h) 40.92 504.14 Page 36 ĐAMH: Thiết kế lò lăn GVHD: Lê Tấn Vang Qua vòm: Khoảng nhiệt độ Dài (0C) (m) 400-200 11.2 Rộng (m) 2.2 Diện tích (m) 24.64 Cường độ nhiệt Nhiệt tổn thất (Kcal/m2h) Q (kcal/h) 40.95 1009.15 Rộng (m) 2.2 Diện tích (m) 24.64 Cường độ nhiệt Nhiệt tổn thất (Kcal/m2h) Q (kcal/h) 84.95 2093.07 Qua Khoảng nhiệt độ Dài (0C) (m) 400-200 11.2 Q4 = 2*504.14 + 1009.15 + 2093.07 = 5110.5 (Kcal.h)  Nhiệt tiêu tốn khơng tính = 10%Qtt  Nhiệt tiêu tốn nhiệt cung cấp: 595301.88 + 9.18Vlnc = 1.1*(196257.17 + 204.75Vlnc)  Vlnc = 1756.2 (m3/h) IV CÂN BẰNG NHIỆT ZONE LÀM NGUỘI CUỐI CÙNG Nhiệt cung cấp:  Nhiệt sản phẩm từ zone làm nguội chậm truyền qua: Q1 = 191146.67 (Kcal/h)  Nhiệt khơng khí từ ngồi đưa vào: Q2 = Vlncc.Ckk.tkk = Vllcc*0.306*30 = 9.18Vlncc (Kcal/h) Nhiệt tiêu tốn:  Nhiệt sản phẩm mang ra: Gsp=(7*48*1.68*60)/8.51=3980 (Kg/h) SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page 37 ĐAMH: Thiết kế lò lăn GVHD: Lê Tấn Vang Q1 = Gsp.Csp.tsp = 3980*0.25*70 = 69650 (Kcal/h)  Nhiệt tổn thất mơi trường xung quanh: Qua tường: Khoảng nhiệt độ Dài (0C) (m) 200-70 8.4 Rộng (m) 1.1 Diện tích (m) 9.24 Cường độ nhiệt Nhiệt tổn thất (Kcal/m2h) Q (kcal/h) 11.44 105.73 Rộng (m) 2.2 Diện tích (m) 18.48 Cường độ nhiệt Nhiệt tổn thất (Kcal/m2h) Q (kcal/h) 11.45 211.66 Rộng (m) 2.2 Diện tích (m) 18.48 Cường độ nhiệt Nhiệt tổn thất (Kcal/m2h) Q (kcal/h) 27.47 507.74 Qua vòm: Khoảng nhiệt độ Dài (0C) (m) 200-70 8.4 Qua nền: Khoảng nhiệt độ Dài (0C) (m) 200-70 8.4 Q3 = 2*105.73 + 211.66 + 507.74 = 930.86 (Kcal/h)  Nhiệt lấy sử dụng mục đích khác Q4 = Vk.Ckl.tkl = 0.331*150*Vk = 49.65Vk  Nhiệt tiêu tốn khơng tính = 10%Qtt  Tổng nhiệt tiêu tốn nhiệt cung cấp: 191146.67 + 9.18Vlncc = 1.1*(70580.86 + 49.65Vk)  113507.724 = 54.615Vk - 9.18Vlncc (Vk = Vlncc)  Vlncc = 2498.24 (m3/h) SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page 38 ĐAMH: Thiết kế lò lăn GVHD: Lê Tấn Vang Từ (*): 1643657.575 = 22019x + 208.65Vlnn Vlnn = (2563 m3/h)  x = 50.48 (m3/h)  Khối lượng riêng khí: ρ = 0.3*ρC3H8 + 0.7*ρC4H10 = 0.3*1.86 + 0.7*2.45 = 2.273 (Kg/m3)  Suy khối lượng nhiên liệu cung cấp 1h: 2.273*50.48 = 114.74 (Kg/h)  Lượng nhiên liệu cung cấp năm: 114.74*300*24 = 826128 (kg/năm)  Lượng nhiên liệu tiêu tốn trung bình cho sản phẩm gạch ( 30x30x8 ) : 0.048 (kg/sp) SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page 39 ĐAMH: Thiết kế lò lăn GVHD: Lê Tấn Vang Chương 6: TÍNH TỐN CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ I TÍNH QUẠT Tính quạt hút khí thải vùng sấy đốt nóng, nung Tính tổng trở lực:  Trở lực ma sát: Tổn thất ma sát lò: L ω2 t + 273 hms = β ms ρ d 273 Diện tích mặt cắt ngang module lò: F = 2.2*1.1 = 2.42 (m2) Chu vi mặt cắt module lò: C = 2*(2.2 + 1.1) = 6.6 (m2)  Đường kính thủy lực d = 4F/C = 4*2.42/6.6 = 1.47 (m) Khối lượng riêng khí thải ρ = 1.26 (kg/m3) Lưu lượng khí thải cần hút: V = lượng nhiên liệu cung cấp * lượng sản phẩm cháy tạo thành + lượng khí thải hồi lưu từ vùng làm nguội nhanh = 50.48*36.9458 + 2563 = 4428 (m3/h) Tốc độ chuyển động lò: ω = V/(3600F) = 4428/(3600*2.42) = 0.51 (m/s) Chiều dài vùng sấy đốt nóng: L = 44.8 m Nhiệt độ trung bình vùng sấy, đốt nóng : 4000C Hệ số trở lực ma sát: 0.05 Suy tổn thất ma sát lò: hms = 0.61  Trở lực cục bộ: Từ vùng nung đến vùng sấy đốt nóng ta bố trí: Tấm ngăn vùng với ngăn cách dãy lăn 50 mm Tra bảng ta có hệ số trở lực cục βcb = 2*16.7 = 33.4 SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page 40 ĐAMH: Thiết kế lò lăn hcb = β cb - GVHD: Lê Tấn Vang ω2 t + 273 0.512 400 + 273 ρ = 33.4* *1.26* = 13.49 N / m 2 273 273 cửa vào ống cạnh sắc: vcb=0.5 ngoặt 900: v=1 hcb.ong = (0.5 + 2*1) * 0.512 400 + 273 *1.27 * = 1.01N / m 2 273 Vậy tổng trở lực cục = 13.49 + 1.01 = 14.5 (N/m2) Tổn thất vùng ( kể 10% tổn thất dự phòng) : h = 1.1*(hcb + hms) = 1.1*( 14.5 + 0.61) = 15.11 N/m2 Dựa vào thơng số trên, ta chọn quạt có thơng số sau: - Áp suất quạt: 15.11N/m2 Lưu lượng: 4428 m3/h Hiệu suất quạt: 0.55 Hệ số truyền: 0.95 N=  Cơng suất động cơ: V *H 4428*15.11 = = 0.35(kW ) 3600*102*0.55*0.95 3600*102*0.55*0.95 Cơng suất thực tế: Ntt = 1.5N = 1.5*0.35 = 0.525 (kW) Tính quạt đẩy cấp khơng khí vùng làm nguội  Tính quạt đẩy cấp khơng khí cho vùng làm nguội nhanh - Chiều dài ống làm nguội nhanh: 8m Đường kính ống : 0.5m Lượng khơng khí cần cho q trình làm nguội nhanh 2563 m3/h ω= - 4V 4* 2563 = = 3.6(m / s ) 3600* d * π 3600*0.52 * π Tốc độ chuyển động khí ống: Cho nhiệt độ khí khơng đổi: tkk= 300C, ρkk=1.29 (kg/m3) Tổn áp ma sát ống: SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page 41 ĐAMH: Thiết kế lò lăn GVHD: Lê Tấn Vang hms.ong = 0.03* - 3.62 30 + 273 * *1.29* = 4.45 N / m 0.5 273 Tổn thất cục bộ: cửa vào ống cạnh sắc: vcb=0.5 ngoặt 900: v=1.1 hcb.ong = (0.5 + 2*1.1)* 3.62 30 + 273 *1.29* = 25.05 N / m 2 273 Tổn thất vùng ( kể 10% tổn thất dự phòng) : h = 1.1*( hcb + hms) = 1.1*( 25.05 + 4.45) = 32.45 (N/m2) Dựa vào thơng số trên, ta chọn quạt có thơng số sau: - Áp suất quạt: 32.45N/m2 Lưu lượng: 2563 m3/h Hiệu suất quạt: 0.55 Hệ số truyền: 0.95 N=  Cơng suất động cơ: V *H 2563*32.45 = = 0.43(kW ) 3600*102*0.55*0.95 3600*102*0.55*0.95 Cơng suất thực tế: Ntt = 1.5N = 1.5*0.43 = 0.645 (kW)  - Tính quạt đẩy cấp khơng khí cho vùng làm nguội chậm cuối cùng: Chiều dài ống làm nguội chậm cuối cùng: 45 m Đường kính trung bình ống : (0.3 + 0.4)/2= 0.35 m Lượng khơng khí cần cho q trình làm nguội chậm cuối 4255 m3/h ω= - 4V 4* 4255 = = 12.28(m / s ) 3600* d * π 3600*0.352 * π Tốc độ chuyển động khí ống: Cho nhiệt độ khí khơng đổi: tkk= 300C, ρkk=1.29 (kg/m3) Tổn áp ma sát ống: hms.ong 45 12.282 30 + 273 = 0.03* * *1.29* = 416.4( N / m2 ) 0.35 273 SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page 42 ĐAMH: Thiết kế lò lăn GVHD: Lê Tấn Vang Tổn thất cục bộ: - cửa vào ống cạnh sắc: vcb=0.5 ngoặt 900: v=1.1 hcb.ong = (0.5 + 2*1.1)* 12.282 30 + 273 *1.29* = 291.47 N / m2 273 Tổn thất vùng ( kể 10% tổn thất dự phòng) : h = 1.1*( hcb + hms) = 1.1*( 291.47 + 416.4) = 778.657 (N/m2) Dựa vào thơng số trên, ta chọn quạt có thơng số sau: - Áp suất quạt: 778.657N/m2 Lưu lượng: 4255 m3/h Hiệu suất quạt: 0.55 Hệ số truyền: 0.95 N=  Cơng suất động cơ: V *H 4255*778.657 = = 17.27( kW ) 3600*102*0.55*0.95 3600*102*0.55*0.95 Cơng suất thực tế: Ntt = 1.5N = 1.5*17.27 = 25.9 (kW) - Tính quạt đẩy cấp khơng khí cho vùng nung Chiều dài ống cấp khơng khí nung: 45 m Đường kính trung bình ống : 0.55 m Lượng khơng khí cần cho q trình nung 3230 m3/h ω= - 4V 4*3230 = = 3.78(m / s ) 3600* d * π 3600*0.552 * π Tốc độ chuyển động khí ống: Cho nhiệt độ khí khơng đổi: tkk= 300C, ρkk=1.29 (kg/m3) Tổn áp ma sát ống: hms.ong = 0.03* 45 3.782 30 + 273 * *1.29* = 25.1( N / m ) 0.55 273 Tổn thất cục bộ: - cửa vào ống cạnh sắc: vcb=0.5 ngoặt 900: v=6.6 SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page 43 ĐAMH: Thiết kế lò lăn GVHD: Lê Tấn Vang hcb.ong = (0.5 + 6*1.1)* 3.782 30 + 273 *1.29* = 72.62( N / m ) 273 Tổn thất vùng ( kể 10% tổn thất dự phòng) : h = 1.1*( hcb + hms) = 1.1*( 72.62 + 25.1) = 107.5 (N/m2) Dựa vào thơng số trên, ta chọn quạt có thơng số sau: - Áp suất quạt: 107.5 N/m2 Lưu lượng: 3230 m3/h Hiệu suất quạt: 0.55 Hệ số truyền: 0.95 N=  Cơng suất động cơ: V *H 3230*107.5 = = 1.81(kW ) 3600*102*0.55*0.95 3600*102*0.55*0.95 Cơng suất thực tế: Ntt = 1.5N = 1.5*1.81 = 2.715 (kW) - Tính quạt hút khí hồi lưu từ zone làm nguội nhanh Chiều dài ống cấp khí hồi lưu: 45 m Đường kính trung bình ống : 0.5 m Lượng khí hồi lưu 2563 m3/h ω= - 4V 4* 2563 = = 3.63(m / s ) 3600* d * π 3600*0.52 * π Tốc độ chuyển động khí ống: Cho nhiệt độ khí khơng đổi: tkk= 300C, ρkk=1.29 (kg/m3) Tổn áp ma sát ống: hms.ong = 0.03* 45 3.632 30 + 273 * *1.29* = 25.47( N / m ) 0.5 273 Tổn thất cục bộ: - cửa vào ống cạnh sắc: vcb=0.5 ngoặt 900: v=6.6 hcb.ong = (0.5 + 6*1.1)* 3.632 30 + 273 *1.29* = 66.97( N / m ) 273 Tổn thất vùng ( kể 10% tổn thất dự phòng) : SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page 44 ĐAMH: Thiết kế lò lăn GVHD: Lê Tấn Vang h = 1.1*( hcb + hms) = 1.1*( 66.97 + 25.47) = 92.44 (N/m2) Dựa vào thơng số trên, ta chọn quạt có thơng số sau: - Áp suất quạt: 92.44 N/m2 Lưu lượng: 2563 m3/h Hiệu suất quạt: 0.55 Hệ số truyền: 0.95 N=  Cơng suất động cơ: V *H 2563*92.44 = = 1.23( kW ) 3600*102*0.55*0.95 3600*102*0.55*0.95 Cơng suất thực tế: Ntt = 1.5N = 1.5*1.23 = 1.845 (kW) TÍNH ỐNG KHĨI II Tính ống khói cho vùng sấy, đốt nóng  Tổng trở lực từ vùng sấy đốt nóng đến chân ống khói là: 15.11 N/m Chọn vật liệu làm ống khói thép inox => ∆t = (0C/m) Chọn nhiệt độ trung bình khí thải 1500C 150 = (tn + 100)/2 => tn = 2000C Tm: Nhiệt độ miệng ống: tm = 200 – h*4 = 100 => h = 25 (m) Khối lượng riêng khơng khí nhiệt độ mơi trường: ρ kk = 1.29* 273 = 1.16kg / m3 273 + 30 Khối lượng riêng khí thải nhiệt độ mơi trường: ρ k = 1.26* 273 = 0.72kg / m3 273 + 200 Chọn đường kính miệng ống khói 0.8 m Dm = SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương 4V = 0.8 3600πω Page 45 ĐAMH: Thiết kế lò lăn ω=  GVHD: Lê Tấn Vang 4V 4* 4428 = = 2.45(m / s ) 3600* π *0.8 3600* π *0.82  Đường kính chân ống khói: Dc = 1.5Dm = 1.2 m SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page 46 ĐAMH: Thiết kế lò lăn GVHD: Lê Tấn Vang TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Quang Minh – Kỹ thuật sản xuất vật liệu gốm sứ, NXB Đại học Quốc gia TPHCM Đỗ Quang Minh – Hóa lý Silicat, NXB Đại học Quốc gia TPHCM Applied Ceramic Technology – SACMI WWW.SACMI.COM Nguyễn Văn Lụa – Q trình thiết bị cơng nghệ hóa học & Thực phẩm – Tập Kỹ thuật sấy vật liệu, NXB Đại học Quốc gia TPHCM Hồng Đình Tín – Bùi Hải – Bài tập nhiệt động lực học kỹ thuật truyền nhiệt, NXB Đại học Quốc gia TPHCM Hồ Lê Viên – Các máy gia cơng vật liệu rắn dẻo-tập 1, Nhà xuất khoa học kỹ thuật SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page 47 [...]... ĐAMH: Thiết kế lò con lăn III GVHD: Lê Tấn Vang THUYẾT MINH SỰ LỰA CHỌN LỊ CON LĂN Lò con lăn là loại lò hiện đại được cải tiến từ lò liên tục tunnel Nếu như lò tunnel xắp xếp sản phẩm đưa vào nung bằng các vagơng thì lò con lăn sản phẩm đựơc đưa vào nhờ hệ thống con lăn quay Do vậy nhiệt lượng tiêu tốn của lò con lăn thấp hơn rất nhiều ( lò tunnel nhiệt lượng tiêu tốn khoảng từ 1300 – 1500 Kcal/Kg sản. .. dụng lò con lăn hạ được giá thành bảo dưỡng ló nung và tiết kiệm được giá cả của các chi tiếc chiu mài mòn Bởi thực ra trong trường hợp này chỉ có trọng lượng của con lăn và của sản phẩm nung đè lên chi tiếc chịu mài mòn Hệ thống điều khiển tự động được cài đặt vào lò con lăn nên việc vân hành và điều khiển rất dể dàng và thuận tiện cho nên giảm bớt nhân cơng đứng lò => giảm chi phí giá thành sản phẩm...ĐAMH: Thiết kế lò con lăn GVHD: Lê Tấn Vang  Phân loaị theo chuyển động của ngọn lửa : lò có ngọn lửa cố định và lò có ngọn lửa di động 1 Lò đứng : Chủ yếu để nung gạch, nó có dạng buồng hình chủ nhật, thành đứng và có các buồng đốt được bố trí hai bên hơng của lò Tường và nền lò được xây bỡi gạch chưa nung hoặc đã nung Lò đứng sử dụng nhiên liệu là than hoặc cũi Đây là lò hoạt động gian... động gian đoạn và năng suất thấp 2 Lò nằm : Khác với lò đứng, lò nằm dược xây vòm kín, có ống khói để thải khói lò Chi u dài của lò nằm được thiết kế phụ thuộc vào chi u rộng và chi u cao Hai bên vách lò có cửa chính và có một số cửa nhỏ để quan sát Lò nằm thường được xây có độ dốc khoảng 5% Nhiên liệu được sử dụng chủ yếu là than dạng viên hoặc nửa viên 3 Lò bầu – lò lửa đảo: Dùng để nung các cấu kiện... trí béc đốt của lò SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page 15 ĐAMH: Thiết kế lò con lăn GVHD: Lê Tấn Vang Fig 4.Hệ thống con lăn Fig 5.Khu vực làm lạnh nhanh SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page 16 ĐAMH: Thiết kế lò con lăn GVHD: Lê Tấn Vang Fig 6.Khu vực làm nguội chậm SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page 17 ĐAMH: Thiết kế lò con lăn GVHD: Lê Tấn Vang Chương 3: Q TRÌNH CHÁY CỦA NGUN LIỆU CƠ SỞ LÝ THUYẾT I... Sức chứa của lò: viên Lò được ghép từ nhiều modul tạo thành một zone Chọn kích thước của một modul như sau: - Chi u rộng: 2.2 m Chi u dài: 2.8 m SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page 22 ĐAMH: Thiết kế lò con lăn - GVHD: Lê Tấn Vang Chi u cao bên trong : 1.1m Trong một modul, có thể sắp xếp như sau: Theo chi u rộng: 6 viên Theo chi u dài: 8 viên Số gạch trong 1 modul là : 48 viên Số modul của lò là : 1771/48... 137.62 219.94 299.02 313.36 202.02 103.49 40.95 11.45 Page 29 ĐAMH: Thiết kế lò con lăn GVHD: Lê Tấn Vang 3 Đối với nền lò Bảng phân chia bề dày từng lớp vật liệu trong từng zone của nền lò: Khoảng nhiệt độ (0C) 30-400 400-650 650-800 800-1100 1100-1160 1160-1160 1160-650 650-400 400-200 200-70 Bề dày lớp vật liệu nền lò (m) Samốt Gạch samốt 0 0.23 0 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23... dùng gạch chịu lửa Nhiệm vụ của khu vực này là hiện thực hố đường cong nhiệt độ với sự thay đổi nhiệt độ nhỏ để sự chuyển pha tinh thể thạch anh xảy ra thuận lợi và khơng nứt vỡ sản phẩm nung I SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page 14 ĐAMH: Thiết kế lò con lăn II III GVHD: Lê Tấn Vang IV V Fig 2.Các khu vực của lò nung Fig 3.Cách bố trí béc đốt của lò SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page 15 ĐAMH: Thiết kế lò. .. ĐAMH: Thiết kế lò con lăn GVHD: Lê Tấn Vang Chương 5: TÍNH TỐN CÂN BẰNG NHIỆT Mục đích của việc tính tốn cân bằng nhiệt là xác định lượng nhiên liệu cần đốt Phần tính tốn này rất quan trọng vì kết quả của tính tốn cho ta biết cơng suất nhiệt của thiết bị và những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác Thơng thường việc xác định lượng nhiên liệu cần đốt dựơc tính theo hai cách : một là căn cứ vào các lò cùng... khi đó lò con lăn chi tiêu tốn khoảng 600- 700 Kcal/kg sản phẩm nung) Đối với lò con lăn ta có thể điều khiển nhiệt độ đồng đều hơn giữa bên trên và bên dưới cho phù hợp với hệ số dãn nở nhiệt của men và của xương, bằng cánh bố trí hệ thống bếp đốt bên trên và bên dưới dãy con lăn Chính vì điều này mà ta có thể nung sản phẩm ở cả hai bề mặt của chúng nên chu kỳ nung đựơc rút ngắn => năng suất lò nung
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán thiết kế lò con lăn sản xuất gạch lát nền (Thuyết minh+ bản vẽ chi tiết lò), Tính toán thiết kế lò con lăn sản xuất gạch lát nền (Thuyết minh+ bản vẽ chi tiết lò), Tính toán thiết kế lò con lăn sản xuất gạch lát nền (Thuyết minh+ bản vẽ chi tiết lò)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay