các dạng bai tap cung cau

4 375 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 06:32

bài tập về cung cầu................................................................................................................................................................................................................................................. BÀI TẬP VỀ CUNG CẦU Câu hỏi: 1.Giả sử có thông báo ăn chocolate gây ung thư Giá sản lượng cân thị trường chocolate Godiva sao? Vẽ đồ thị minh họa cho trả lời bạn 2.Gỉa sử giá chocolate Hershey tăng Giá sản lượng cân thị trường táo Godiva nào? Vẽ đồ thị minh họa Giả sử giá đường tăng Chuyện xãy cho giá sản lượng cân thị trường chocolate Godiva? Vẽ đồ thị minh họa Giả sử có công ty tạo máy tốt cho việc trộn thành phần làm kẹo chocolate Giá sản lượng cân thị trường chocolate Godiva? Vẽ đồ thị minh họa Giả sử hàm cầu thị trường P = 20 – Q, hàm cung thị trường là: P=Q Tìm giá sản lượng cân Vẽ đồ thị minh họa cho trả lời bạn Giả sử hàm cầu thị trường là: P = 40 -2Q, hàm cung thị trường là: P = Q Tìm điểm cân thị trường Vẽ đồ thị minh họa 7.Giả sử hàm cầu thị trường P = 30 – Q, hàm cung thị trường P = 2Q Tìm giá sản lượng cân Vẽ đồ thị minh họa Đây tập giáo sư Jepsen thuộc trường đại học Northern Iowa, Mỹ Đáp án có mạng, SV vào google gỏ: microeconomics exercises / tìm file pdf sau: Sample Supply and Demand Exercises for Principles of business.uni.edu/ /PrinciplesProblemsSupplyDemand.pdfDịch trang Principles of Microeconomics Practice Problems for Supply and Demand Prof Jepsen Questions: Suppose that there is an announcement that chocolate Có nhiều tập mạng, tham khảo, chúc em học tốt! Bài tập Giả sử đường cầu thị trường cho hàng hóa Qd = 1000 – 10P đường cung thị trường Qs = -50 + 25P a Tìm giá sản lượng cân thị trường? b Tính cầu co giãn theo giá điểm cân thị trường c Giả sử giá thị trường 25$ Tính lượng dư cầu? Đáp án: a P* = 30; Q* = 700; b EQ,P = -0.429; c Dư cầu = 175 Giả sử cầu hàng hóa A QdA = 500 -10PA + 2PB + 0.70I với PA giá hàng hóa A, PB giá hàng hóa B I thu nhập Giả sử PA 10$, PB 5$ I 100$ a Tính cầu co giãn theo giá hàng hóa A? b Tính độ co giãn chéo cầu hàng hóa A với giá hàng hóa B c Tính cầu co giãn theo thu nhập hàng hóa A? Đáp án: a EQ,P = -0.208; b EQ,P’ = 0.021; c EQ,I = 0.146 Hàm cầu thị trường Qd = 350 – 7P a Tìm hàm cầu dạng nghịch b Choke price? ( mức giá mà người tiêu dùng không có nhu cầu bất kỳ lượng hàng hóa nào) c Cầu co giãn theo giá ở mức giá P =50? Đáp án: a P = 50 – 1/7Q, b P =50 ( Qd = 0), c E Q, P = - ∞ Xem mối quan hệ giữa cung và cầu đối với thị trường banh chơi golf: Qd = 90 -2P – 2T và Qs = -9 + 5P – 2.5R, ở đó T là giá của titan, một kim loại sử dụng để làm gậy chơi golf và R là giá của cao su a Nếu R =2 và T =10, tính giá và sản lượng cân bằng thị trường banh golf b Tại điểm cân bằng, tính cầu co giãn theo giá và cung co giãn theo giá c Tại điểm cân bằng, tính độ co giãn chéo của cầu banh golf với giá của titan Banh golf và titan là hàng hóa thay thế hay bổ sung cho nhau? Đáp án: a P* = 12, Q* = 46; b EQ,P = -0.52, E S,P = 1.3; c -0.43 bổ sung Giả sử thị trường cho du lịch hàng không giữa TPHCM và Hà Nội được thực hiện bở hãng Vietnam airline và Jestar airline Một nhà kinh tế học nghiên cứu thị trường này và ước tính rằng đường cầu cho vé du lịch khứ hồi của mỗi hãng sau: QdV = 10.000 – 100PV + 99PJ ( hàm cầu của Vietnam airline) QdJ = 10.000 – 100PJ + 99PV ( hàm cầu của Jestar airline) Với PV là giá vé của Vietnam airline và PJ là giá vé của Jestar a Giả sử cả hãng đều đưa mức giá là 300$ cho mỗi chuyến khứ hồi giữa TPHCM và Hà Nội Hãy tính cầu co giãn theo giá của hãng Vietnam airline? b Hãy tính cầu co giãn theo giá cho thị trường du lịch hàng không từ TPHCM – Hà Nội giá vé của hãng đều là 300$ ( tìm hàm tổng cầu: giả sử thị trường chỉ có hãng hàng không trên) Đáp án: a EQ,P = -3.09; b EQ,P = - 0.0309 Thị trường sản phẩm X cân mức giá P = 10 Q = 20.Tại điểm cân này, hệ số co giãn theo giá cầu cung EQ,P = -1 EQ,S = 0,5 Cho biết hàm số cung cầu hàm số tuyến tính a Tìm hàm số cầu cung b Đánh thuế vào hàng hoá X làm cung giảm 20% mức giá Tìm điểm cân bằng? c Đánh thuế t = 1,5 đvt/đvsp Tìm giá sản lượng cân Nhận xét điểm cân với câu a Tính số thuế người mua người bán trả Đáp án: a Qd = 40 – 2P; Qs = 10 + P; b.P* = 11,43; Q* = 17,14 ( P Q giá trị gần lấy số lẻ) c Pd = 10,5; Ps = 9; Q’ = 19 So với câu a ( P* = 10, Q* = 20) điểm cân sau thuế có giá thị trường cao ( Pd > P*) sản lượng cân thị trường thấp ( Q’ < Q*) Số thuế người mua chịu = ( Pd – P*)x Q’ = 9,5 đvt ; Số thuế người bán chịu ( P* - Ps)xQ’ = 19 đvt ( đơn vị tiền) Giả sử có số liệu sau cung cầu hàng hoá X: Giá (đơn vị tiền) Qd (đơn vị /năm) Qs (đơn vị /năm) 15 50 35 16 48 38 17 46 41 18 44 44 19 42 47 20 40 50 a Xác định giá sản lượng cân theo biểu bảng b Xây dựng hàm số cung, cầu Biết hàm số cung cầu hàm tuyến tính c Tính hệ số cầu co giãn theo giá mức giá 16 Cho biết cầu co giãn hay co giãn theo giá mức giá 16? Để tăng doanh thu, doanh nghiệp có hệ số co giãn nên tăng hay giảm giá? d Giả sử phủ đánh thuế đvt/sản phẩm Tìm điểm cân sau thuế e Mức thuế t = ? để sản lượng cân sau thuế 32? f Tìm hàm số cung tuyến tính theo dạng Qs = a + 3P điểm cân thị trường P* = 20; Q* = 20 hàm cầu thị trường giống câu b Đáp án a P* = 18; Q* = 44 b Qd = 80 – 2P; Qs = -10 + 3P c EQ,P = -2/3 > -1: cầu co giãn theo giá Để tăng doanh thu nên tăng giá d Pd = 21; Ps = 16; Q’ = 39 e t = 10 f Qs = -20 + 3P
- Xem thêm -

Xem thêm: các dạng bai tap cung cau, các dạng bai tap cung cau, các dạng bai tap cung cau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay