Đề thi tuyển sinh Bác sĩ Nội trú năm 2015

6 686 9
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 03:41

Đề thi trắc nghiệm tuyển sinh Bác sĩ Nội trú trường Đại học Y Hà Nội. Đây là đề thi các môn cơ sở gồm môn Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Sinh học.Bác sĩ nội trú là một chương trình đào tạo đặc biệt dành riêng cho các bác sĩ mới ra trường. Sau 6 năm học đại học, các bác sĩ mới ra trường,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tuyển sinh Bác sĩ Nội trú năm 2015, Đề thi tuyển sinh Bác sĩ Nội trú năm 2015, Đề thi tuyển sinh Bác sĩ Nội trú năm 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay