Tổng hợp đề thi cuối kỳ Kinh tế môi trường cô Trang Đại học Ngoại thương

1 282 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 23:11

Đề cô Trang Câu 1: cho MAC1 = 850-0,5W, MAC2= 1400-W Nếu quản lý nhà nước tính tổng lượng thải doanh nghiệp b, Doanh nghiệp giảm thải tốt c, Nhà nước áp dụng mức phí thải để cho tổng lượng thải doanh 1300m3 Tính lượng thải doanh nghiệp mức phí thải Câu 2: Cho đường MC= 250 + 2Q,, MB=500-3Q MEC= 70+Q, a, Tính mức sản xuất tối ưu giá mức xã hội b,…………………………………………………………… cá nhân c, tính tổn thất xã hội d, nhà nước áp dụng mức thuế bn để xs mức tối ưu xã hội Tính tổng mức thuế Câu 3: Doanh nghiệp đầu tư để cải tạo đất 700 triệu, năm thu lợi ích 150 triệu dùng năm, đến năm thứ dùng hết hạn nên phải lý 120 triệu Tính IRR Với mức lãi suất 11% có nên đầu tư không? ====== Trắc nghiệm: Giống forum FTU (search gg ra)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp đề thi cuối kỳ Kinh tế môi trường cô Trang Đại học Ngoại thương, Tổng hợp đề thi cuối kỳ Kinh tế môi trường cô Trang Đại học Ngoại thương, Tổng hợp đề thi cuối kỳ Kinh tế môi trường cô Trang Đại học Ngoại thương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay