Slide Kinh tế môi trường chương 4 Đại học Ngoại thương

65 330 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 23:10

CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ KINH TẾ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Khoa Kinh tế Quốc tế - Đại học Ngoại Thương ĐÁNH GIÁ KINH TẾ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG I Khái niệm đánh giá kinh tế tác động môi trường II Tổng giá trị kinh tế III Các bước thực đánh giá kinh tế tác động môi trường IV Các phương pháp đánh giá kinh tế tác động môi trường I Khái niệm đánh giá kinh tế tác động môi trường Sự cần thiết phải đánh giá kinh tế tác động môi trường • Tài nguyên, môi trường cung cấp nhiều hàng hóa dịch vụ cho người • Không phải tất hàng hóa dịch vụ mua bán thị trường • Nếu thị trường định giá hàng hóa, dịch vụ phải đánh giá giá trị hàng hóa dịch vụ này? => Định giá tổng giá trị kinh tế tác động môi trường Khái niệm ĐKTM • Đánh giá kinh tế tác động môi trường việc xem xét đánh giá ảnh hưởng tác động môi trường tới người thiên nhiên giác độ lợi ích chi phí kinh tế • Ví dụ: Xét tới tác động môi trường sau: - Tác động “Không khí bị ô nhiễm”: - Tác động “Ô nhiễm nước”? - Tác động “Ô nhiễm tiếng ồn”? - Tác động “Suy thoái hệ thống sinh thái”? • Nguyên tắc ĐKTM: Việc ĐKTM dựa nguyên tắc đánh giá lợi ích xã hội ròng: Lợi ích xã hội ròng (NSB) = Giá sẵn lòng chi trả (WTP) – Chi phí hội (OC) Ý nghĩa ĐKTM • Coi trọng giá trị chất lượng môi trường • Góp phần đánh giá hiệu hoạt động chương trình, dự án, sách môi trường • Cung cấp nhiều thông tin cho nhà lập kế hoạch • Điều chỉnh hành vi người Hạn chế ĐKTM • Một số giá trị khó lượng hóa • Lạm dụng kết định giá môi trường => kết ĐKTM bị lạm dụng nhiều tiêu chí đánh giá khác bị lạm dụng • Giá trị phụ thuộc vào khả chi trả mà khả chi trả cá nhân khác khác • Nguồn lực liệu cho định giá lớn • Kỹ thuật định giá nước phát triển có khả áp dụng hạn chế nước phát triển • Giá trị ước tính có ý nghĩa khoảng thời gian định II Tổng giá trị kinh tế TỔNG TỔNGGIÁ GIÁTRỊ TRỊKINH KINHTẾ TẾ GIÁ GIÁTRỊ TRỊSỬ SỬDỤNG DỤNG Giá Giátrị trị sử sửdụng dụng trực trựctiếp tiếp Giá Giátrị trị sử sửdụng dụng gián gián tiếp tiếp GIÁ GIÁTRỊ TRỊPHI PHISỬ SỬ DỤNG DỤNG Giá Giátrị trị lựa lựa chọn chọn Giá Giátrị trị tồn tồntại Giá Giátrị trị kế kếthừa thừa Giá trị sử dụng • * Giá trị sử dụng: Giá trị sử dụng vật phẩm tính chất có ích, công dụng vật thể thoả mãn nhu cầu cho việc sản xuất cho tiêu dùng cá nhân Một vật thể có nhiều giá trị sử dụng • * Giá trị phi sử dụng: đề cập tới giá trị mà không liên quan đến việc sử dụng người tại, tương lai tiềm • Ví dụ: Giá trị sử dụng rừng: Cung cấp rau, quả, nấm, … cho người; nơi để vui chơi giải trí, tạo không khí lành cho người,… • * Giá trị phi sử dụng rừng: Giá trị đa dạng sinh học rừng: cung cấp cảnh quan thiên nhiên,… • Giá trị sử dụng trực tiếp: Là giá trị có từ việc sử dụng trực tiếp hàng hóa/dịch vụ, môi trường cho mục đích sinh sống, mục đích thương mại giải trí Các sản phẩm tiêu dùng trực tiếp =>Ví dụ? • Giá trị sử dụng gián tiếp: giá trị có người hưởng lợi từ chức môi trường, thường đo khả ngăn chặn thiệt hại môi trường Đó lợi ích từ chức sinh thái => Ví dụ? - Giá trị lựa chọn: liên quan tới tình cá nhân sẵn sàng chi trả để bảo vệ môi trường thành phần hệ môi trường cho mục tiêu sử dụng tương lai Đôi gặp mô hình tổng giá trị kinh tế sau: => chất lượng môi trường tốt giá nhà tăng Giá nhà (P) P=f(S,D,N,E) Số phòng => số phòng nhiều, giá nhà cao • Bước 3: Tính giá chất lượng môi trường (giá ẩn chất lượng môi trường) Giá chất lượng môi trường WTPE= ∂Pi/ ∂Ei • Bước 4: Xây dựng hàm giá ẩn Hàm giá ẩn đường cầu Môi trường cá nhân khác cá nhân Trong đồ thị biểu diễn hàm giá ẩn Sự tăng lên giá nhà tăng lên chất lượng môi trường (khi yếu tố khác không đổi) giá ẩn chất lượng môi trường Nếu hàm giá ẩn chất lượng môi trường có dạng P = α0 + α1 E + error, đó, α1 giá ẩn cho chất lượng môi trường Giá ẩn chất lượng môi trường tính thông qua kỹ thuật hồi quy Bước 5: Tính thặng dư tiêu dùng thay đổi thay đổi chất lượng môi trường Phần thay đổi giá trị thay đổi chất lượng môi trường Như thặng dư tiêu dùng cá nhân giá trị chất lượng môi trường a+b (diện tích nằm đường giá ẩn, giới hạn từ E1-> E2) -> trường hợp chất lượng môi trường giảm, diện tích chi phí thiệt hại xã hội c Ưu, nhược điểm: • Ưu điểm: - Đánh giá dựa vào thị trường - Giá trị dựa thị trường có thực • Nhược điểm: - Giả định thị trường nhà đất cạnh tranh hoàn hảo - Cá nhân tiêu dùng điểm đường giá nhà - Chỉ ước lượng xấp xỉ giá trị lợi ích môi trường - Các cá nhân nhận thức khác biệt chất lượng môi trường 1.2.3 Phương pháp đánh giá ngẫn nhiên (Contigent Value Method – CVM) Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên phương pháp trực tiếp để ước lượng giá sẵn lòng trả cá nhân cho hàng hóa, dịch vụ môi trường • a Ứng dụng Được dùng cho việc đánh giá thay đổi chất lượng không khí, nước, cảnh quan, giá trị tồn động vật hoang dã, cải thiện chất lượng nước cung cấp Cũng sử dụng phương pháp để đánh giá giá trị Đời sống sức khỏe: Đầu tư vào sức khỏe, giáo dục, giao thông vận tải, kéo dài tuổi thọ giảm số lượng tai nạn Các lợi ích sống lâu tai nạn có thực quan trọng, khó định giá Những lợi ích phải đánh giá WTP cá nhân cho Cơ quan bang New South Wales áp dụng cách để đánh giá tiết kiệm hạn chế rủi ro tai nạn giao thông năm 1990 661.000$ b Các bước thực CVM • Bước 1: Xác định hàng hóa cần đánh giá • Bước 2: Xác định đối tượng khảo sát • Bước 3: Lựa chọn phương thức khảo sát/cách đặt câu hỏi • Bước 4: Xây dựng công cụ khảo sát + Xây dựng bảng câu hỏi + Xác định mức giá • Bước 5: Khảo sát • Bước 6: Xử lý liệu • Bước 7: Tính tổng WTP * Cách đặt câu hỏi (bước 3) • Open-ended question (có hay không trả mức giá) • Payment card (bảng có sẵn mức) • Bidding game (đưa mức đồng ý tăng thêm) • Single-bounded (chỉ hỏi lần có trả mức không) • Double-bounded (hỏi nhiều lần trả lời có tăng mức lên gấp đôi) * Công cụ khảo sát (bước 4) • Xây dựng bảng câu hỏi quan trọng CVM mục đích việc xây dựng câu hỏi cần đạt là: – Để người trả lời phải suy nghĩ nghiêm túc – Cung cấp xác thông tin – Thu thập giá trị WTP • Các bước xây dựng bảng câu hỏi: – Xác định lại hàng hóa cần đánh giá – Thiết kế kịch – Đặt câu hỏi WTP – Các câu hỏi phụ: thái độ, quan điểm… – Khảo sát thử chỉnh sửa bảng câu hỏi * Cấu trúc bảng câu hỏi (bước 4) • Các câu hỏi kiến thức, thái độ • Kịch bản: – Mô tả thuộc tính hàng hóa – Mô tả thị trường: Đơn vị cung cấp; Điều kiện cung cấp; Ai hưởng lợi thiệt hại? – Phương thức toán: Thanh toán nào?; Cá nhân hay hộ gia đình?; Thời gian toán – Câu hỏi WTP • Câu hỏi thông tin cá nhân • Xác định mức giá + Thông qua thảo luận nhóm + Thông qua vấn cá nhân + Có thể vấn thử (pretest) trước vấn thức * Phương thức vấn (bước 5) - Phỏng vấn trực tiếp - Phỏng vấn thư/email - Điện thoại Ví dụ minh họa: • Đánh giá giá trị phi sử dụng vườn quốc gia Ba Bể: Mục đích: • Xác định giá trị lưu truyền giá trị tồn Vườn quốc gia Ba Bể Phương pháp: Điều tra bảng hỏi du khách Bảng hỏi vấn: - Thông tin chung đối tượng vấn - Thông tin chuyến du khách - Thông tin mức sẵn lòng chi trả cho bảo tồn Mẫu điều tra: • Phỏng vấn 300 khách, thu 209 phiếu sử dụng gồm 186 khách nước, 23 khách nước Thị trường giả định: “Một quỹ bảo tồn thành lập nhằm bảo tồn cảnh quan loài động thực vật Vườn quốc gia cần đến đóng góp tiền khách tham quan, ông/bà có sẵn lòng bỏ khoản tiền cho mục đích không mức chi trả cho lần tham quan này?” • Sau xây dựng kiểm định mô hình, tổng kết lại bảng đây: • Giá trị phi sử dụng Vườn quốc gia c Ưu, nhược điểm: • Ưu điểm: - Có thể đánh giá nhiều giá trị mà phương pháp khác sẵn khả để thực Ví dụ: định giá giá trị tồn tại: phương pháp khác không định giá giá trị tồn loài tê giác Javan - Khi không quan sát ưa thích người cách trực tiếp phương pháp phương pháp hữu ích • Nhược điểm - Phụ thuộc nhiều vào câu trả lời người vấn Khó khăn phương pháp sai lệch tiềm bảng vấn trình điều tra khảo sát, câu trả lời không đáng tin cậy Những sai lệch nguyên nhân sau cách đặt câu hỏi: + Sai lệch phương cách trả tiền + Sai lệch thông tin + Sự sai lệch chọn số liệu khởi điểm - Chi phí tài chính, nguồn lực thời gian để nghiên cứu Phương pháp định giá thứ cấp • Phương pháp chuyển giao giá trị/lợi ích (Benefit/Value Transfer Method): Chuyển giá trị định giá từ nghiên cứu thực nơi (study site) đến địa điểm khác (policy site) Do cần có kết thông tin định giá thời gian hạn chế nguồn lực thực việc định giá Có ba cách để thực việc chuyển giao giá trị • Chuyển giao giá trị WTP trung bình (lấy kết định giá từ điểm nghiên cứu) • Chuyển giao giá trị WTP hiệu chỉnh (đã điều chỉnh kết định giá từ điểm nghiên cứu khác thu nhập, giáo dục,…) • Chuyển giao hàm số (lấy hàm số ước lượng từ điểm nghiên cứu hàm số chung thu từ kết ước lượng hàm số điểm nghiên cứu khác nhau) • Ví dụ: Cháy rừng Indonesia khói bụi cháy rừng gây Năm 1997 Indonesia cháy triệu rừng, ảnh hưởng khói bụi tới Malaysia Singgapore Đo lường chi phí bệnh tật: - Đo lường chi phí điều trị - Ước lượng số ngày công bị - Điều chỉnh giá trị ước lượng • Cụ thể: + Tính số trường hợp bị bệnh liên quan đến khói bụi 10.000 dân từ tháng – 10/1997 (1) + Tính số trường hợp bị bệnh liên quan đến khói bụi 10.000 dân từ tháng – 10/1996 (2) + Lấy số liệu bước (1) – (2) để tính phần chênh lệch + Ước tính số ngày công bị người bệnh người chăm sóc + Điều chỉnh cho trường hợp bị ảnh hưởng không điều trị + Điều chỉnh theo chi phí điều trị bệnh viện + Điều chỉnh theo giá ẩn (loại trừ trợ giá) + Tính tỷ lệ người lớn/trẻ em bị ảnh hưởng [...]... sản văn hóa Các đặc điểm của giá trị kinh tế • Giá trị này chỉ tồn tại khi được con người đánh giá • Giá trị được đo lường thông qua sự đánh đổi • Tiền được dùng làm đơn vị đo lường • Giá trị kinh tế được xác định bằng cách tổng hợp các giá trị cá nhân III Các bước thực hiện đánh giá kinh tế các tác động môi trường • Bước 1: Liệt kê và phân loại các tác động môi trường Trong bước này, cần cố gắng tìm... không dùng đường cầu Thay Thayđổi đổisố số lượng/chất lượng/chấtlượng lượngmôi môi trường trường Lập Lậphàm hàmsố sốLiều Liều lượng lượngđáp đápứng ứng (Dose-response (Dose-response function) function) Thay Thayđổi đổihoạt hoạtđộng động kinh kinht tế Tác Tácđộng độngsức sức khỏe khỏe Phương Phương pháp phápChi Chi phí phíyyt tế Tác Tácđộng độngsản sản lượng lượng Phương Phươngpháp pháp Thay Thayđổi... tính toán giá trị thay đổi của chất lượng môi trường • Trong trường hợp này chất lượng môi trường được xem như là một đầu vào của sản xuất Sự cải thiện chất lượng môi trường dẫn đến năng suất tăng lên Từ đó sản phẩm làm ra được mua bán trên một thị trường cụ thể Lúc này người ta gọi đây là PPTĐNS • Theo cách phân tích trên, giá trị thay đổi của chất lượng môi trường được thể hiện ở giá trị sản lượng... một chương trình, dự án, chính sách môi trường mang lại cho xã hội Sau đó sẽ tiến hành một bước phân loại các tác động này vào 1 trong 2 loại: các tác động tích cực (lợi ích); và các tác động tiêu cực (chi phí) • Bước 2: Thiết lập mối tương quan định lượng giữa các tác động môi trường và các ảnh hưởng môi trường Tại bước này cần cố gắng tìm ra mối tương quan định lượng giữa sự thay đổi của môi trường. .. quan hệ giữa thay đổi của môi trường ΔE và thay đổi sản lượng ΔQ: dQ/dE  ΔQ Bước 3: Tiến hành thu thập giá tt của Q là PQ Bước 4: Tính giá trị môi trường thay đổi Giá trị môi trường thay đổi VE = ΔE x PE c Ưu, nhược điểm * Ưu điểm: • Trực tiếp và rõ ràng: xác định được sản lượng thay đổi, diện tích ảnh hưởng một cách trực tiếp và rõ ràng • Dựa vào giá quan sát được trên thị trường • Dựa vào mức sản... và nhà cửa Trong trường hợp ô nhiễm không khí nghiêm trọng làm cho nhà cửa, cầu đường phải bảo trì và sửa chữa thường xuyên hơn, chi phí cho việc bảo trì và sửa chữa là một phần trong đánh giá kinh tế tác động của ô nhiễm không khí • Mục đích: Đánh giá giá trị sử dụng gián tiếp của tài nguyên, môi trường thông qua những hàng hóa thay thế có giá thị trường • Giả định: Đầu vào môi trường và đầu vào... dụng gián tiếp của tài nguyên, môi trường • Bản chất: Giá trị của tài nguyên, môi trường được xác định thông qua khả năng phòng chống thiệt hại cho con người khi có những tác động bên ngoài (thiên tai) xảy ra b Các bước tiến hành • Phải tìm hiểu được số liệu đối chứng về thiệt hại khi xảy ra tác động giữa nơi có tồn tại dịch vụ môi trường và nơi không có dịch vụ môi trường => ước lượng được giá trị... cũng sẽ là khác nhau Cần lựa chọn những phương pháp đánh giá phù hợp với mối tương quan giữa tác động môi trường và sự thay đổi của các đối tượng bị ảnh hưởng Nếu lựa chọn được phương pháp đánh giá phù hợp thì kết quả đánh giá mới mang tính thuyết phục IV Các phương pháp đánh giá kinh tế các tác động môi trường • Nhóm phương pháp định giá sơ cấp: là phương pháp mà cần phải có sự thu thập và xử lý các... pháp này gồm phương pháp chuyển giao giá trị IV Các phương pháp đánh giá kinh tế các tác động môi trường PHƯƠNG PHƯƠNGPHÁP PHÁP Không Khôngdùng dùngđường đườngcầu cầu Dùng Dùngđường đườngcầu cầu Phát Phátbiểu biểusự sựưa ưathích thích (Stated (StatedPreference) Preference) Thay Thayđổi đổinăng năngsuất suất Chi Chiphí phíyyt tế Chi Chiphí phíthay thaythế thế Thiệt Thiệthại hạithu thunhập nhập Chi... mối tương quan định lượng giữa sự thay đổi của môi trường và các yếu tố chịu tác động của sự thay đổi môi trường, từ đó phục vụ cho việc lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp, tìm ra được giá trị đúng nhất của các tác động môi trường • Bước 3: Lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp Các tác động môi trường khác nhau có thể gây ảnh hưởng tới nhiều đối tượng khác nhau và vì thế sự thay đổi của các đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Kinh tế môi trường chương 4 Đại học Ngoại thương, Slide Kinh tế môi trường chương 4 Đại học Ngoại thương, Slide Kinh tế môi trường chương 4 Đại học Ngoại thương, ĐÁNH GIÁ KINH TẾ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, II. Tổng giá trị kinh tế, Các đặc điểm của giá trị kinh tế, Phương pháp định giá sơ cấp, PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ DU HÀNH THEO VÙNG (ZTCM), PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ DU HÀNH CÁ NHÂN (ITCM – Individual Travel Cost Method)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay