Bộ môn quản trị học

14 220 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 23:06

Bộ môn: Quản Trị Học • Sinh Viên thực hiện: nhóm Trần Thị Hạnh :513303021 Phạm Thị Phượng :513303060 Đinh Thị Phương :513303059 Bạch Hải Ninh :513303055 Lê Duy Khánh :513303034 Phạm Thu Trang :513303085 Nguyễn Thùy Dung :513303012 Phạm Thị Hường :513303022 Trần Như Khánh :513303035 Phạm Văn Tuyến :513303090 Tóm tắt nội dung trạm kinh doanh tổng hợp ĐN Ông Côi (trưởng phòng kho vận) yl Gâ ộn Kĩ sư Chi Được điều động (trạm trưởng cũ) (trạm trưởng điều động) thư phúc đáp ông Bá Hà Bá Sơn ( luật sư) Ph ụt giúp đỡ Kĩ sư Minh Ông Huy Ông Linh Trưởng phòng Gấm giúp việc (phú tá cho Ô.Minh) (người làm việc cho Ô Gấm) Tóm tắt nội dung trạm kinh doanh tổng hợp ĐN Dưới quyền trạm trưởng Minh trạm kinh doanh lại bị giảm hiệu cảu trạm giảm sút? Tình nội dung nói đến gì? Câu hỏi trả lời Trách nhiệm trạm trưởng Chi + trưởng phòng Gấm ông Sơn gì? Giả thiết bạn ông Chi bạn giải vấn đề với ông Sơn nào? Thứ 1:quản lí nhân lực chưa hợp lí Thứ 2:ông Minh chưa phải nhà quản trị tốt Tại ông Minh làm trạm trưởng sút HĐTM tăng? có tượng hiệu nằng hoạt động trạm giảm Thứ 3: hàng hóa chưa đủ cạnh tranh với thị trường 1- quản lí nhân lực chưa hợp lí: người có kinh nghiệm xây dựng tổ chức, kinh nghiệm kinh doanh bổ nhiệm làm trạm trưởng 2- chưa phải nhà quản trị tốt: +chưa có lực hoạt động chiến lược: chưa hiểu tổ chức cần gì? Thiếu nhân viên,hàng hóa cung ứng chậm +chưa có lực toàn cầu: hiểu biết, thông tin kinh tế, xu hướng mặt hàng thịnh hành 3- hàng hóa chưa đủ cạnh tranh: hàng hóa không đáp ứng cung cầu, lạc hậu  Cách khắc phục tình trạng: - Nhu cầu kinh tế thị trường vô đa dạng, phong phú nên trạm kinh doanh cần phải có lượng dự trữ vật tư hàng hóa với quy mô lớn, chủng loại mặt hàng đa dạng, khả điều tiết cung cầu lớn - Thuyên chuyển kỹ sư Minh đến xây dựng trạm khác thay kĩ sư Chi  Vấn đề mà tình gặp phải gì? • ** Thứ nhất:Hoạt động công ty lúc kếm khả quan, hiệu suất làm việc nhân viên giảm rõ rệt, hàng hóa cung ứng chậm Điều cho thấy ông M ông L thiếu lục kinh nghiệm kinh doanh Do họ chưa xếp công việc cách hợp lý, bố trí nhân chưa phù hợp ** Thứ hai: Khi kĩ sư Chi- người có nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh, đến thay cho vị trí ông Minh nắm bắt tình trạng khả quan Ông nhận điều thiết yếu phải có thêm nhân viên, tăng cường hoạt động quản trị có tổ chức hoàn thiện Sai lầm ông mắc phải chưa tổ chức thi tuyển, thu nhận xử lý hồ sơ, đánh giá ứng viên chưa thực Không sai lầm khâu tuyển dụng nhân ông Chi gặp phải thiếu xót bố trí sử dụng nhân Điều thể lơ là, tin tưởng vào người khác Đây thiếu sót lớn tuyển dụng ảnh hưởng nhiều đến việc hoạt động quản trị sau ** Thứ 3: Có thể nói tinh thần đoàn kết nội trạm cao Sự đoàn kết nội tổ chức quan trọng định đến thành công tổ chức Khi hiệu hoạt động kih doanh cao nhiều.Từ cấp cấp trạm phối hợp với công việc Chẳng hạn trưởng phòng Gấm cấp tín nhiệm người yêu mến Việc làm ông Sơn bị coi gây rối tổ chức công ty, làm đoàn kết công ty Chính mà ông Sơn không lấy lòng tin người công ty Trách nhiệm trạm trưởng Chi Ông Sơn Trách nhiệm trưởng phòng Gấm với ông Sơn Ông Sơn có làm tròn trách nhiệm với ông Chi? • Trạm trưởng Chi chưa xếp việc với lực ông Sơn, chưa giao nhiệm vụ cho ông Sơn • Chưa giải ý kiến ông Sơn đưa cho chặt chẽ • Cũng không phân công việc rõ ràng cho ông Sơn • Chưa giúp ông hòa nhập với phòng, hoạt động có tổ chức dẫn đến ông Sơn bị riêng lẻ • Ông Sơn làm tròn trách nhiệm ông nhiệt tình công việc, ông thuyết phục người để bảo vệ y kiến • Tuy nhiên ông bảo thủ với ý kiến đưa ra, không tôn trọng ý kiến người dẫn đến mâu thuẫn quan Giả thiết bạn trạm trưởng Chi, bạn giải vấn đề ông Sơn nào? Có thể chuyển ông Sơn sang công việc khác VD: phòng tư vấn pháp luật cho trạm ( ông Sơn luật sư giỏi) Nếu ông Sơn làm việc đó, ông Chi cần gọi ông Sơn lên nói chuyện đóng góp ý kiến để ông Sơn hòa nhập với hoạt động phòng làm việc có cụ thể Ông Chi nên triệu tập buổi họp có tất người, buổi họp nêu lên ưu nhược điểm thành viên thái độ với ông Sơn Đồng thời yêu cầu moi người đưa cách giải  Kết đạt Quản trị nhân lực Nhà quản trị giỏi Vấn đề nhân lực trạm • Là tổng hợp hoạt động quản trị liên quan đến việc tạo ra, trì, phát triển sử dụng có hiệu yếu tố người tổ chức nhằm đạt mục tiêu chung doanh nghiệp • Là người làm việc tổ chức, lãnh đạo điều khiển công việc người khác chịu trách nhiệm trước kết đạt Người lập kế hoạch tổ chức, kiểm tra người, tài chính,…1 cách hiệu để đạt mục tiêu • Để trở thành nhà quản trị thành công cần phải có yếu tố: lực, động cơ, thời • Đưa cách giải phân công lao động người, côn việc trình độ • Sử dụng nhân lực vị trí, tuyển thêm nhân viên việc ứ đọng trì trệ hàng hóa giải hiệu suất làm việc trạm tăng • • Câu 4: Trong câu:” Công ty chúng toi năm qua hoạt động có kết quả, cụ thể dù khắc phục nhiều khó khăn điều kiện khách quan lẫn chủ quan” : - Kết hiệu thứ mà người quản trị công ty quan tâm đến trước tiên Hiệu quản trị: nói rằng, quan tâm đến hiệu người quan tâm đến hoạt động quản trị Nói cách khác, lý tồn hoạt động quản trị muốn có hiệu Có nhiều cách hiểu hiệu Theo cách hiểu thông thường nhất, hiệu tỷ lệ so sánh kết đạt với mục tiêu đặt Hiệu cao có nghĩa đạt mục tiêu với chi phí thấp Nếu người chấp nhận đạt mục tiêu giá có lẽ không cần đến quản trị Quản trị phải nhằm đến việc thực mục tiêu với hiệu cao Hoạt động quản trị đơn vị kinh doanh đơn vị hành có khác biệt định mục tiêu Đối với đơn vị kinh doanh, thường lợi nhuận dùng để đo lường thành [...]... khó khăn do điều kiện khách quan lẫn chủ quan” : - Kết quả và hiệu quả là 2 thứ mà những người quản trị ở một công ty quan tâm đến trước tiên Hiệu quả quản trị: có thể nói rằng, chỉ khi nào quan tâm đến hiệu quả thì con người mới quan tâm đến hoạt động quản trị Nói cách khác, lý do tồn tại của hoạt động quản trị chính là vì muốn có hiệu quả Có nhiều cách hiểu về hiệu quả Theo cách hiểu thông thường nhất,... buổi họp đó nêu lên những ưu nhược điểm của các thành viên và thái độ với ông Sơn Đồng thời yêu cầu moi người đưa ra cách giải quyết  Kết quả đạt được Quản trị nhân lực Nhà quản trị giỏi Vấn đề nhân lực của trạm • Là tổng hợp những hoạt động quản trị liên quan đến việc tạo ra, duy trì, phát triển và sử dụng có hiệu quả yếu tố con người trong tổ chức nhằm đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp •... Hiệu quả cao có nghĩa là đạt được mục tiêu với chi phí thấp nhất Nếu như người nào đó chấp nhận đạt được mục tiêu bằng bất kỳ giá nào thì có lẽ không cần đến quản trị Quản trị phải nhằm đến việc thực hiện mục tiêu với hiệu quả cao Hoạt động quản trị trong đơn vị kinh doanh và đơn vị hành chính có những khác biệt nhất định về mục tiêu Đối với các đơn vị kinh doanh, thường lợi nhuận được dùng để đo lường... đạo và điều khiển công việc của người khác và chịu trách nhiệm trước kết quả đạt được Người lập kế hoạch tổ chức, kiểm tra con người, tài chính,…1 cách hiệu quả để đạt được mục tiêu • Để trở thành nhà quản trị thành công cần phải có 3 yếu tố: năng lực, động cơ, thời cơ • Đưa ra cách giải quyết và phân công lao động đúng người, đúng côn việc trình độ của mình • Sử dụng nhân lực đúng vị trí, tuyển thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ môn quản trị học, Bộ môn quản trị học, Bộ môn quản trị học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay