So sánh các Luật đầu tư

15 149 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 22:38

LUẬT ĐẦU TƯ (2005): MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI VÀ NHỮNG THAY ĐỔI CƠ BẢN TRONG HÌNH THỨC VÀ THỦ TỤC ĐẦU TƯ TS Nguyễn Anh Tuấn1 TS Lê Quân2 Bài đề cập cách khái quát nội dung thay đổi quy định hình thức đầu tư thủ tục đầu tư Luật đầu tư có hiệu lực từ 1/7/2006 Hình thức đầu tư thủ tục đầu tư, có lẽ, vấn đề phức tạp gây nhiều tranh cãi số nội dung Luật đầu tư (2005) Trước đó, tác giả nêu cách ngắn gọn nhận xét bình luận hai luật đầu tư hành – Luật đầu tư nước Việt Nam Luật khuyến khích đầu tư nước, đặc biệt tập trung vào điểm hấp dẫn điểm hấp dẫn hai luật để làm bật điểm Luật đầu tư (2005) Cũng theo cách trên, để làm rõ thay đổi quy định hình thức đầu tư thủ tục đầu tư Luật đầu tư (2005), quy định hành vấn đề tác giả phân tích có phê phán viết Những điểm hấp dẫn điểm hấp dẫn Luật đầu tư nước hành 1.1 Luật đầu tư nước thể chế hóa sách mở cửa Việt Nam Luật đầu tư nước (ĐTNN) ban hành năm 1987 sửa đổi, bổ sung vào năm 1990, 1992, 1996, 2000 Đây đạo luật kinh tế thời kỳ đổi Luật thể chế hóa sách mở cửa kinh tế đề Đại hội VI Đảng CSVN năm 1986 Sau gần hai thập kỷ thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam thu kết học đáng kể Luật ĐTNN Việt Nam đánh giá chung cởi mở, thông thoáng hấp dẫn Chính vậy, Luật góp phần tạo nên ‘làn sóng đầu tư’ thứ vào năm 90 kỷ trước Vốn FDI cam kết năm 1996 đạt đến tỷ USD Tuy nhiên, năm tiếp sau, nguồn vốn ĐTNN đổ vào Việt Nam giảm mạnh tụt xuống ‘đáy’ vào năm 1999, số vốn FDI cam kết mức tỷ USD Có nhiều nguyên nhân cho thực trạng Trước hết, Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh ngày gay gắt với quốc gia khác để giành vốn ĐTNN Trong bối cảnh khu vực hóa toàn cầu hóa nay, đặc biệt sau Trung Quốc, nước từ chục năm trở lại hấp thụ lượng lớn FDI giới, gia nhập WTO, cạnh tranh trở nên gay gắt quốc gia phát triển khu vực, có Việt Nam Những ưu trước nước ta giá nhân công rẻ, sách ưu đãi nhiều cho nhà ĐTNN không đủ sức hấp dẫn nhà ĐTNN Thêm vào đó, việc thực thi sách thu hút ĐTNN chưa tốt, nhiều yếu tố kìm hãm, cản trở luồng vốn Phó cục trưởng Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ KH&ĐT Đại học Thương mại Tác giả: PGS.TS Lê Quân Tham khảo thêm www.lequan.net.vn (* Ghi rõ nguồn sử dụng thông tin từ tài liệu này) Việc cải thiện đáng kể môi trường đầu tư kinh doanh pháp luật đầu tư năm trở lại có tác động tích cực việc phục hồi đáng kể luồng vốn FDI Năm 2005 chứng kiến quay trở lại mạnh mẽ nguồn vốn thời kỳ vọng ‘làn sóng đầu tư thứ hai’ đổ vào Việt Nam Phần Mục nêu phân tích yếu tố thúc đẩy yếu tố kìm hãm mang tính chủ quan luồng vốn tồn Luật ĐTNN hành 1.2 Những điểm hấp dẫn Luật ĐTNN Nhiều quy định Luật ĐTNN coi thông thoáng, đặc biệt quy định hình thức đầu tư Dưới điểm qua quy định Theo Luật ĐTNN, nhà đầu tư được: - góp từ 30% vốn trở lên vào doanh nghiệp liên doanh (DNLD); - lựa chọn lập DNLD DN 100% vốn nước nhiều lĩnh vực; - dễ dàng chuyển đổi hình thức đầu tư: từ DNLD sang DN 100% vốn nước ngược lại; - lập liên doanh ‘bội’, tức DNLD lần đầu tiếp tục liên doanh với nhà đầu tư nước hay DN nước hay với DNLD họat động Việt nam để hình thành nên DNLD mới; - tổ chức lại DN theo cách thức DN nước (chia DN, tách DN, sáp nhập DN, hợp DN chuyển đổi hình thức DN) ; - Được miễn thuế nhập máy móc thiết bị tạo tài sản cố định cho dự án miễn thuế NK nhiều loại hàng hóa, sản phẩm khác (nguyên, nhiên, vật liệu, phụ tùng linh kiện, phận rời dây chuyền SX, v.v ); - ưu đãi cao thuế thu nhập DN, thuế suất lẫn thời gian miễn giảm; - chuyển lỗ năm kinh doanh bị lỗ; - khấu hao nhanh TSCĐ ; - hoàn trả thuế TNDN tái đầu tư Trong số điểm nêu trên, đáng lưu ý quy định dễ dàng việc hình thành DN 100% vốn nước Điều thể số sau: Nếu giai đoạn 1991-95, số dự án liên doanh chiếm 63,5%, số dự án 100% vốn nước chiếm 30,2% tổng số dự án ĐTNN, tỷ trọng giai đoạn 19962000 tương ứng 40% 55,5% Còn nhìn vào giai đoạn 1988-2005, đầu tư theo hình thức 100% vốn nước chiếm đến 70% số dự án 44% số vốn, số dự án liên doanh 25% với số vốn 44% tổng số Xu hướng phát triển ‘đảo ngược” hai hình thức đầu tư, chừng mực đó, có nguyên nhân sách FDI Việt Nam trở nên phù hợp minh bạch nhà ĐTNN Họ ‘tự tin’ tự chủ định đầu tư nhiều trường hợp không cần phải ‘nhờ cậy’ vào đối tác Việt Nam 1.3 Những điểm hấp dẫn Luật ĐTNN Tác giả: PGS.TS Lê Quân Tham khảo thêm www.lequan.net.vn (* Ghi rõ nguồn sử dụng thông tin từ tài liệu này) Những điểm hấp dẫn nhà đầu tư nước pháp luật đầu tư nước Việt Nam là: - DN có vốn đầu tư nước thành lập loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn; - Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị DNLD không hoàn toàn theo số vốn góp: bên liên doanh phải có thành viên tham gia HĐQT số vốn góp ; - HĐQT phải tuân thủ nguyên tắc trí định quan trọng ; - Nhà đầu tư nước chưa đầu tư vào số lĩnh vực quan trọng bán lẻ, bưu viễn thông, ngân hàng, v.v - Dự án đầu tư thành lập DN phải qua thủ tục hành nặng nề, thiếu minh bạch ; - DN có vốn đầu tư nước bị số khống chế phải đảm bảo tỷ lệ XK định, đảm bảo tỷ lệ nội địa hóa, bị khống chế tỷ lệ lao động người nước ngoài… - Vẫn tồn chế độ giá số hàng hóa, dịch vụ giá thuê đất, vận tải,… Trong số điểm nêu trên, quy định cho phép nhà ĐTNN thành lập DN theo hình thức công ty TNHH hạn chế không đáng có Hạn chế xuất phát từ cách nhìn nhận cho đầu tư Việt Nam nhà đầu tư phải mang tiền của, tài sản vào Việt nam, huy động vốn dân cư VN Do vậy, để họ lập công ty cổ phần, họ ‘lấy vốn dân ta’ (‘tay không bắt giặc’) để làm giàu cho Những người theo quan điểm không xuất phát từ góc độ kinh tế vấn đề để hiểu việc huy động vốn cổ phần, nhà đầu tư khơi dậy nguồn vốn nhàn rỗi xã hội cho đầu tư kinh doanh, cổ đông Việt Nam trở thành chủ sở hữu công ty nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài, cho dù sử dụng tiền dân VN làm cải vật chất, mang nước lợi nhuận ‘chất xám quản ly’ mang lại Các quy định tổ chức máy quản lý DNLD gặp phải phản ứng không thuận từ phía nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt quy định cấu Hội đồng quản trị DNLD nguyên tắc trí thông qua định quan trọng Hội đồng Trong thời gian dài, Luật ĐTNN áp dụng quy tắc’phi thị trường’ quản trị DN Hay nói cách khác, Luật sử dụng quy định ‘đối nhân’ cho loại hình DN ‘đối vốn’ Những điểm hấp dẫn điểm hấp dẫn Luật khuyến khích đầu tư nước Luật khuyến khích đầu tư nước (KKĐTTN) ban hành năm 1994, sửa đổi năm 1998 Sự đời Luật đáp ứng xúc nhà đầu tư nước phù hợp với giai đoạn đầu chuyển đổi kinh tế, thể chế kinh tế Việt Nam trình độ phát triển nước ta chưa đủ điều kiện "chơi luật" với quốc tế Tác giả: PGS.TS Lê Quân Tham khảo thêm www.lequan.net.vn (* Ghi rõ nguồn sử dụng thông tin từ tài liệu này) 2.1 Những điểm hấp dẫn Luật KKĐTTN Luật KKĐTTN thể chế hóa hai nhóm sách Nhà nước phát triển khu vực kinh tế nước : nhóm sách hỗ trợ yếu tố đầu vào nhóm sách ưu đãi thuế Các biện pháp hỗ trợ yếu tố đầu vào tập trung vào hỗ trợ mặt kinh doanh, vốn đầu tư dịch vụ phát triển kinh doanh Về mặt kinh doanh, Nhà nước cam kết Luật công bố công khai quy hoạch sử dụng đất, quỹ đất, thực việc giao đất, cho thuê đất để nhà đầu tư nước có mặt kinh doanh Ngoài ra, Nhà nước hỗ trợ xây dựng khu công nghiệp vừa nhỏ hạ tầng hàng rào hàng rào địa bàn khó khăn để tạo mặt kinh doanh cho nhà đầu tư Về vốn đầu tư, Nhà nước thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển mạng lưới Quỹ đến tất 64 tỉnh thành Thông qua Quỹ hỗ trợ phát triển, nhà đầu tư nước có dự án thuộc diện ưu đãi đầu tư vay tín dụng đâu tư với lãi suất thấp lãi suất thị trường, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư Về dịch vụ phát triển kinh doanh, Nhà nước cam kết thực hỗ trợ thực dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý, chuyển giao công nghệ, đào tạo, tiếp thị,… Ba nhóm dự án thuộc diện Nhà nước ưu đãi dự án thuộc Danh mục A (lĩnh vực, ngành nghề nhà nước khuyến khích đầu tư), Danh mục B (địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn) Danh mục C (địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) ; dự án sử dụng nhiều lao động (20, 50 100 lao động thường xuyên theo địa bàn) Các dự án hưởng ưu đãi : miễn thuế nhập máy móc thiết bị, dây chuyền để tạo TSCĐ ; miễn, giảm thuế TNDN ; miễn giảm tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất tiền thuê đất 2.2 Những điểm hấp dẫn Luật KKĐTTN Mặc dù biện pháp hỗ trợ ưu đãi đầu tư tạo nên “chất xúc tác” quan trọng kích thích nhà đầu tư nước bỏ vốn kinh doanh, nói, biện pháp không mang lại hiệu mong đợi Đó vì: - Luật sách, biện pháp hỗ trợ cụ thể, đặc biệt biện pháp liên quan đến dịch vụ phát triển kinh doanh; - Các mức ưu đãi có phần thấp so với ĐTNN (thuế nhập khẩu, thuế TNDN) - Cơ chế quy định cấp ưu đãi hiệu lực, chí nhiều trường hợp vô hiệu hóa triệt tiêu nhau; - Chính sách minh bạch, công khai Đứng trước tình hình trên, cần phải có giải pháp sách để phát huy mạnh mẽ nội lực thu hút nâng cao hiệu vốn FDI Một Tác giả: PGS.TS Lê Quân Tham khảo thêm www.lequan.net.vn (* Ghi rõ nguồn sử dụng thông tin từ tài liệu này) giải pháp sớm hình thành luật đầu tư chung cho nhà đầu tư nước nước Về hình thức đầu tư hai luật đầu tư hành 3.1 Các hình thức đầu tư Luật ĐTNN Luật ĐTNN đưa hình thức đầu tư : 100% vốn nước ; liên doanh ; hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) ; hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT) ; hợp đồng xây dựng-kinh doanh-kinh doanh-chuyển giao (BTO); hợp đồng xây dựngchuyển giao (BT) Trong hình thức đầu tư trên, hình thức đầu hiểu loại hình DN và, thực tế, dùng để đặt tên cho DN có vốn đầu tư nước ngoài, loại hình thực chúng công ty trách nhiệm hữu hạn nhắc đến cách ‘mờ nhạt’ Luật Hình thức BCC áp dụng trường hợp có bên : Bên Việt Nam Bên nước số lĩnh vực hạn chế không thành lập pháp nhân Hình thức BOT điều chỉnh Nghị định 36 Đáng tiếc hình thức BOT, BTO BT không ‘vào sống’ chế đặt không phù hợp với thực tiễn sống 3.2 Các hình thức đầu tư Luật KKĐTTN Luật KKĐTTN tập trung hỗ trợ khuyến khích hình thức đầu tư trực tiếp, bao gồm : đầu tư thành lập DN ; đầu tư mở rộng (mở rộng quy mô, nâng cao lực có) ; đầu tư chiều sâu (đổi công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiệm môi trường) ; đầu tư di dời sở SX khỏi đô thị ; mua cổ phần, góp vốn trực tiếp vào DN ; BOT, BTO, BT Hình thức BOT quy định Nghị định 77 ô không vào sống’ Hình thức góp vốn, mua cổ phần bị khống chế mức 30% vốn điều lệ DN nước nhà đầu tư nước Hình thức thành lập DN coi hấp dẫn hưởng mức ưu đãi cao hẳn so với đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu Trong hình thức sau, xét mặt kinh tế, nhiều trường hợp, hiệu đáng khuyến khích hơn, lại phải chịu mức ưu đãi thấp, chưa kể nhiều dự án đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu không cấp ưu đãi không ‘bóc tách’ lợi nhuận chúng hạch toán Như vậy, thấy phạm trù hình thức đầu tư với việc nhận diện chúng hậu kéo theo trở thành vấn đề quan trọng cần làm rõ Hệ thống cấp phép đầu tư hành nhà đầu tư nước 4.1 Loại dự án phân cấp thẩm định cấp phép Việc cấp giấy phép đầu tư (GPĐT) thực theo hai quy trình (i) thẩm định cấp GPĐT; (ii) đăng ký cấp GPĐT - Thẩm định cấp GPĐT: thủ tục theo hồ sơ xin cấp GPĐT quan cấp phép thẩm định định cấp GPĐT, sau tổng hợp ý kiến từ quan nhà nước có liên quan dự án, theo quy định pháp luật Tác giả: PGS.TS Lê Quân Tham khảo thêm www.lequan.net.vn (* Ghi rõ nguồn sử dụng thông tin từ tài liệu này) - Đăng ký cấp GPĐT: thủ tục áp dụng dự án ĐTNN có đủ điều kiện theo quy định pháp luật, sau tổng hợp ý kiến từ quan nhà nước có liên quan số nội dung có liên quan dự án, theo quy định pháp luật Điều kiện đăng ký cấp GPĐT dự án phải thỏa mãn đồng thời điều kiện, có điều kiện bắt buộc điều kiện thay đổi tùy theo dự án Ba điều kiện bắt buộc bao gồm:  Không thuộc dự án nhóm A;  Phù hợp với quy hoạch phát triển ngành quy hoạch sản phẩm duyệt Trong trường hợp quy hoạch chưa duyệt, phải đồng ý Bộ quản lý ngành;  Không thuộc Danh mục dự án phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Đồng thời phải thỏa mãn ba điều kiện sau đây:  Có tỷ lệ xuất sản phẩm từ 80% trở lên;  Đầu tư vào KCN, không thuộc danh mục dự án nhóm A, thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, hoặc, danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư,  Thuộc lĩnh vực sản xuất có quy mô vốn đầu tư đến triệu USD Tất dự án không thỏa mãn điều kiện đăng ký cấp GPĐT phải thẩm định để cấp GPĐT 4.2 Phân cấp thẩm định- cấp phép đầu tư Theo Luật ĐTNN Việt Nam, dự án đầu tư nước chia làm loại phân theo quan thẩm quyền cấp dự án đầu tư nước bao gồm dự án Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp (các dự án Thủ tướng phê duyệt, dự án có vốn 40 triệu USD), Ban Quản lý Khu công nghiệp cấp (các dự án thuộc thẩm quyền Bộ quy định cụ thể giấy phép ủy quyền cho Ban Quản lý Dự án, thường có vốn 40 triệu USD) ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp (các dự án có vốn 10 triệu USD TP Hồ Chí Minh Hà Nội dự án triệu USD thành phố khác) 4.3 Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư Đối với dự án thuộc diện đăng ký cấp GPĐT Nhà đầu tư phải chuẩn bị hồ sơ, có gốc, hồ sơ bao gồm: - Đơn đăng ký cấp GPĐT; - Hợp đồng liên doanh Điều lệ Doanh nghiệp liên doanh Điều lệ Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước Hợp đồng hợp tác kinh doanh; - Văn xác nhận tư cách pháp lý tình hình tài bên Tác giả: PGS.TS Lê Quân Tham khảo thêm www.lequan.net.vn (* Ghi rõ nguồn sử dụng thông tin từ tài liệu này) Riêng nhà ĐTNN, pháp luật quy định cụ thể loại văn cần phải cung cấp để xác nhận tư cách pháp lý tình hình tài chính, bao gồm: - Văn thành lập doanh nghiệp (đối với chủ đầu tư doanh nghiệp) hay văn chứng minh tư cách pháp lý (đối với nhà ĐTNN cá nhân); - Báo cáo tài đuợc kiểm toán năm gần (đối với nhà ĐTNN doanh nghiệp hoạt động), chứng nhận ngân hàng tài khoản (đối với nhà ĐTNN cá nhân) chứng hỗ trợ tài Công ty mẹ (nếu có) Đối với bên Việt Nam, pháp luật quy định phải thành lập theo quy định pháp luật phải có quyền sở hữu hợp pháp tài sản góp vốn Đối với dự án đầu tư thuộc diện thẩm định cấp GPĐT Nhà đầu tư phải chuẩn bị 12 hồ sơ dự án nhóm A, hồ sơ dự án nhóm B dự án lại, có gốc Mỗi hồ sơ bao gồm tài liệu giống Hồ sơ đăng ký cấp GPĐT Ngoài ra, nhà đầu tư phải nộp thêm: - Giải trình kinh tế- kỹ thuật - Các tài liệu liên quan đến c huyển giao công nghệ (nếu có) Chủ đầu tư p hải chịu trách nhiệm tính hợp pháp văn xác nhận tư cách pháp lý, tình hình tài Tuy nhiên, thực tế, tùy trường hợp cụ thể, phù hợp với tính chất dự án xin cấp GPĐT, quan cấp GPĐT yêu cầu chủ đầu tư cung cấp bổ sung số văn bản, tài liệu liên quan như: - Các tài liệu liên quan đến đánh giá tác động môi trường dự án (nếu dự án thuộc danh mục dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Bộ Khoa học – Công nghệ Môi trường công bố); - Văn liên quan đến việc sử dụng đất (đối với dự án có nhu cầu sử dụng đất); - Các thỏa thuận, hợp đồng kinh tế có liên quan đến thực dự án đầu tư (ví dụ việc thuê nhà xưởng để thực dự án, tổ chức cung ứng nguyên liệu, ); - Thiết kế sơ phương án kiến trúc dự án có công trình xây dựng phần nêu giải trình kinh tế - kỹ thuật Qua thực tiễn cấp phép đầu tư Việt Nam thời gian qua, thấy số nhược điểm chủ yếu sau: - Một số giấy tờ chưa thật phù hợp với chuẩn mực kinh doanh quốc tế giấy tờ xác nhận lực tài Các ngân hàng thương mại e ngại cấp giấy tờ - Việc lập báo cáo khả thi cho dự án mang tính hình thức Nhà đầu tư thường che dấu tính toán thật liên quan đến thị trường, công nghệ, Tác giả: PGS.TS Lê Quân Tham khảo thêm www.lequan.net.vn (* Ghi rõ nguồn sử dụng thông tin từ tài liệu này) quản lý dự án Các quan thẩm định khó phát kiểm soát vấn đề - Nhiều giấy tờ bổ sung, hồ sơ phụ giấy tờ liên quan đến địa điểm, đất đai; ý kiến đồng ý ủy ban nhân dân tỉnh có tính chất tương tự loại giấy phép Đặc biệt việc xin phép đất đai, quy hoạch phức tạp 4.4 Quy trình cấp Giấy phép đầu tư Quy trình cấp GPĐT nói chung nhiều khác biệt đăng ký cấp GPĐT thẩm định cấp GPĐT Việc cấp GPĐT thông qua quan đầu mối quan tiếp nhận hồ sơ Cơ quan cấp GPĐT tùy trường hợp cụ thể Bộ Kế hoạch Đầu tư, UBND tỉnh Ban Quản lý Khu công nghiệp/ Khu Chế xuất Sau tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan có thẩm quyền xem xét tính hợp lệ hồ sơ dự án Sau yêu cầu nhà đầu tư bổ sung, hoàn thiện Hồ sơ (nếu cần), quan tiếp nhận Hồ sơ gửi công văn xin tham khảo ý kiến quản lý ngành Bộ Kế hoạch Đầu tư, ủy ban nhân dân cấp tỉnh vấn đề thuộc phạm vi quản lý quan Ví dụ quan cấp GPĐT đề nghị quan đại diện ngoại giao đại diện thương mại, kinh tế Việt Nam nước cung cấp thông tin tư cách pháp lý, lực tài chủ đầu tư nước tham gia đầu tư Sau xin ý kiến quan liên quan, có quan tiếp nhận hồ sơ tổng hợp ý kiến thẩm định lập tờ trình Lãnh đạo quan cấp GPĐT xem xét định việc cấp GPĐT cho nhà đầu tư Hình 1: Sơ đồ mô tả quy trình cấp GPĐT Cơ quan cấp GPĐT Xem xét, định Lập Tờ trình Cơ quan thẩm định Nộp hồ sơ, hòan thiện Cấp GPĐT Tham khảo ý kiến Phẩn hồi Các Bộ, ngành liên quan Nhà đầu tư hành 4.5 Các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ quy trình thẩm định - cấp phép (1) Nguyên tắc cửa, dấu không tuân thủ đầy đủ Mặc dù chế “1 cửa, dấu” ghi nhận Luật Đầu tư nước hầu hết tỉnh, thành phố tuyên bố áp dụng, thực tế, nhà đầu tư thường phải tiếp xúc, giải trình với quan hữu quan trung ương địa phương Tác giả: PGS.TS Lê Quân Tham khảo thêm www.lequan.net.vn (* Ghi rõ nguồn sử dụng thông tin từ tài liệu này) (2) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước thành lập hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn (3) Nhà đầu tư nước chưa đầu tư vào số lĩnh vực quan trọng bán lẻ, bư viễn thông, ngân hàng (4) Nhà đầu tư không thời gian để chuẩn đầy đủ giấy tờ Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư Ngoài việc chờ thẩm định để cấp Giấy phép đầu tư, nhà đầu tư phải tiêu tốn không thời gian vào văn hành khác, chủ yếu liên quan đến vấn đề địa điểm, đất đai xây dựng trình lập Hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư Theo điều tra GTZ UNDP năm 20053, văn điển hình cần phải có hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư thời gian bình quân phải chờ đợi để có đuợc văn qua khảo sát gồm:  Văn chấp thuận địa điểm phương án đền bù, giải phóng mặt UBND cấp huyện: 84 ngày  Văn giới thiệu địa điểm Sở Quy hoạch – Kiến trúc (hoặc Sở Xây dựng): 65 ngày  Văn xác nhận đơn giá thuê đất Sở Tài chính– Vật giá cấp tỉnh: 49 ngày Những nội dung Luật đầu tư (2005) 5.1 Sứ mệnh Luật đầu tư (2005) Quan điểm tư tưởng đạo lớn việc xây dựng Luật Đầu tư xóa bỏ phân biệt đối xử bất hợp lý nhà đầu tư thuộc thành phần kinh tế, nhà đầu tư nước nước ngoài, tôn trọng quyền tự kinh doanh, quyền tự định quản lý nhà đầu tư Luật đầu tư đổi cách phương thức quản lý Nhà nước hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh theo hướng hạn chế can thiệp hành chính, tăng cường khuyến khích, hỗ trợ, hướng dẫn nhà nước đảm bảo điều kiện cho nhà đầu tư, thương nhân; áp dụng nguyên tắc đối xử quốc gia, đối xử tối huệ quốc theo cam kết điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên Xuất phát từ quan điểm trên, Luật đầu tư (chung) góp phần cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh Việt nam thông qua yếu tố sau đây: - Hình thành luật chơi chung cho tất nhà đầu tư tuân thủ nguyên tắc WTO nguyên tắc đối xử quốc gia (NT), đối xử tối huệ quốc (MFN), công khai minh bạch, - Luật lấy mục tiêu hàng đầu tháo gỡ loại bỏ khó khăn, rào cản việc tham gia thị trường, đảm bảo cho nhà đầu tư tự đầu tư vào lĩnh vực mà pháp luật không cấm; UNDP (2005) “Đánh giá dự báo tác động Luật Doanh nghiệp thống & Luật Đầu tư chung daonh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, Tác giả: PGS.TS Lê Quân Tham khảo thêm www.lequan.net.vn (* Ghi rõ nguồn sử dụng thông tin từ tài liệu này) - Luật xây dựng theo nguyên tắc bình đẳng hội điều kiện cạnh tranh; ngoại lệ hay đặc thù áp dụng riêng cho doanh nghiệp hay thành phần kinh tế khác phải xác định cụ thể, hợp lý, minh bạch phải có lộ trình loại bỏ - Các chế độ ưu đãi phải tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư phải hợp lý, không tạo bất bình đẳng thành phần kinh tế, nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước ngoài; - Luật củng cố vai trò quản lý nhà nước, phải tách bạch quản lý nhà nước với quản lý kinh doanh; Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, giúp đỡ, bảo đảm pháp luật thực nghiêm minh không can thiệp vào quản lý kinh doanh doanh nghiệp 5.2 Những nội dung Luật Luật đầu tư Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 có 10 chương với 89 điều Mở nhiều so với dự định ban đầu, Luật đầu tư đưa vào nội dung liên quan đến đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước đầu tư nước Hai nội dung quan trọng hai luật đầu tư trước bảo đảm đầu tư hỗ trợ, ưu đãi đầu tư lần củng cố hoàn chỉnh cho phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế Về bảo đảm đầu tư, Luật đầu tư quy định Nhà nước bảo vệ nhà đầu tư vốn tài sản họ; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; bảo đảm mở cửa thị trường đầu tư liên quan đến thương mại; bảo đảm giá phí Nhà nước kiểm soát áp dụng cách thống nhất; bảo đảm lợi ích đáng hợp pháp nhà đầu tư trường hợp Nhà nước thay đổi sách, pháp luật giải tranh chấp Luật tái khẳng định, tài sản hợp pháp nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu biện pháp hành Trường hợp lý an ninh, quốc phòng, Nhà nước trưng thu, trưng mua tài sản nhà đầu tư phải tuân thủ trình tự, thể thức thủ tục pháp luật, nhà đầu tư toán bồi dưỡng thỏa đáng sở không phân biệt đối xử nhà đầu tư Còn trường hợp có thay đổi sách, luật pháp, qui định Luật Đầu tư thể tính quán việc thực cam kết Nhà nước Việt nam lợi ích nhà đầu tư, vừa thỏa mãn nguyên tắc không phân biệt đối xử, vừa thể ô chữ tín Nhà nước sách kêu gọi đầu tư Nội dung hỗ trợ ưu đãi đầu tư kế thừa có chọn lọc từ Luật khuyến khích đầu tư nước (1998) Luật ĐTNN Việt nam (1996) Hầu hết điều kiện để hưởng ưu đãi đầu tư giữ nguyên trước Cụ thể là, danh mục nhóm lĩnh vực ưu đãi đầu tư liệt kê tường minh Điều 27 Những lĩnh chọn lựa phù hợp với chiến lược phát triển cấu ngành ưu tiên hợp lý bối cảnh hội nhập Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao khu vực địa lý kinh tế tiếp tục ưu đãi để phát triển Luật đầu tư bổ sung khu kinh tế vào danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn sống Các biện pháp ưu đãi hỗ trợ đầu tư áp dụng theo Luật khuyến khích đầu tư nước (1998) Luật ĐTNN Việt nam (1996), bản, “chuyển tiếp” sang Luật đầu tư (chung) với cách thể “qui chiếu khái quát” Điều đáng nói Tác giả: PGS.TS Lê Quân Tham khảo thêm www.lequan.net.vn (* Ghi rõ nguồn sử dụng thông tin từ tài liệu này) 10 số biện pháp ưu đãi đầu tư chuyển lỗ, khấu hao nhanh tài sản cố định áp dụng cho dự án nhà ĐTNN theo Luật ĐTNN áp dụng chung cho nhà đầu tư, ngược lại, biện pháp hỗ trợ đầu tư hỗ trợ chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ khuyến khích phát triển dịch vụ đầu tư áp dụng cho dự án nhà đầu tư nước theo Luật khuyến khích đầu tư nước áp dụng chung cho nhà đầu tư theo Luật đầu tư Quyền nghĩa vụ nhà đầu tư nội dung trọng tâm Luật đầu tư (chung) Luật quy định nhà đầu tư nước hay nước có quyền tự chủ đầu tư – kinh doanh, tự định lựa chọn lĩnh vực đầu tư, hình thức đầu tư, phương thức huy động vốn, lựa chọn định đối tác đầu tư; kinh doanh đa ngành, xuất khẩu, nhập khẩu, quảng cáo, gia công gia công lại; mua ngoại tệ; chuyển nhượng vốn chuyển nhượng dự án đầu tư; quyền chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất, quyền chuyển vốn tài sản nước ngoài; quyền tiếp cận sử dụng nguồn lực vốn, tín dụng, đất đai, tài nguyên quyền khác nhà đầu tư quyền tiếp cận thông tin kinh tế, thông tin luật pháp, sách, tiếp cận dịch vụ theo nguyên tắc không phân biệt đối xử Luật Đầu tư quy định nghĩa vụ nhà đầu tư, trước hết tuân thủ luật pháp Việt Nam, thủ tục đầu tư, thực hoạt động đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đồng thờiầình đầu tư phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật lao động, bảo vệ môi trường; thực đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài quy định pháp luật kế toán, thống kê, kiểm toán Liệt kê quyền mà nhà đầu tư hưởng nghĩa vụ mà nhà đầu tư phải tuân thủ nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử Dĩ nhiên, với hoạt động đầu tư kinh doanh từ nguồn vốn nhà nước, dự án Luật có số quy định liên quan đến yêu cầu quản lý vốn nhà nước, Nhà nước chủ sở hữu vốn đầu tư Các chế tài Luật không hàm chứa phân biệt đối xử bất hợp lý xóa bỏ đối xử mang tính không bình đẳng, bất hợp lý nhà đầu tư, nhà doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, nhà đầu tư nước nước Tuy nhiên, Luật bảo lưu số phân biệt đối xử hợp lý hợp luật nhà đầu tư nước nhà ĐTNN Trước hết, quy định loại hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hộ kinh doanh mà nhà đầu tư chưa thành lập, tiếp quy định lĩnh vực ngành nghề kinh doanh Theo đó, có lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh địa bàn đầu tư trước mắt có nhà đầu tư nước đầu tư Đối với nhà ĐTNN, lĩnh vực đầu tư có điều kiện bao gồm lĩnh vực đầu tư theo lộ trình thực cam kết quốc tế điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên Đây phân biệt cần thiết, hợp lý đất nước có chủ quyền phân biệt đối xử áp dụng phổ biến nhiều quốc gia nhằm bảo vệ lợi ích đặc biệt đất nước, bảo đảm an ninh chủ quyền, bảo hộ hợp pháp sản xuất nước Những phân biệt giới hạn giảm dần theo lộ trình cam kết song phương đa phương mà Việt Nam tham gia thành viên Tác giả: PGS.TS Lê Quân Tham khảo thêm www.lequan.net.vn (* Ghi rõ nguồn sử dụng thông tin từ tài liệu này) 11 Về thủ tục gia nhập thị trường, Luật Đầu tư quy định nhà ĐTNN lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư thành lập tổ chức kinh tế có vốn ĐTNN Việt Nam Đồng thời dự án có vốn ĐTNN có quy mô đến 300 tỷ đồng (trừ dự án đầu tư có điều kiện) phải đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng trở lên dự án có điều kiện phải thẩm tra để cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Trong dự án đầu tư nước có quy mô vốn từ 15 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng (trừ dự án đầu tư thuộc danh mục lĩnh vực, ngành nghề đầu tư có điều kiện) phải đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư Chỉ dự án đầu tư có điều kiện dự án có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng trở lên phải tiến hành thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư Còn tất dự án đầu tư nước khác có quy mô vốn đầu tư 15 tỷ đồng làm thủ tục đăng ký đầu tư Luật đầu tư (chung) tạo điểm hấp dẫn việc loại bỏ điểm hấp dẫn nhà ĐTNN pháp luật ĐTNN hành Việt Nam Các nhà ĐTNN không bị khống chế loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hay cách tổ chức quản lý điều hành công ty theo cách áp đặt có lợi cho ‘chủ nhà’ Hơn nữa, biện pháp hỗ trợ, ưu đãi đầu tư áp dụng chung cho tất nhà đầu tư không phân biệt quốc tịch, số lượng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện thu hẹp cách đáng kể nhiều ngành dịch vụ mở cửa cho nhà ĐTNN 5.3 Về hình thức đầu tư Luật đầu tư (2005) Về bản, Luật đầu tư (2005) kế thừa, mở rộng phát triển tất hình thức đầu tư Luật đầu tư hành Theo đó, hình thức đầu tư trực tiếp đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu (được gọi chung đầu tư phát triển) quy định chung cho nhà đầu tư nước lẫn nhà đầu tư nước ngoài; không quy định ngưỡng 30% hình thức mua cổ phần, góp vốn vào DN; bổ sung thêm hình thức sáp nhập mua lại (M&A); quy định thêm điều khoản đầu tư gián tiếp Cụ thể, Điều 21 quy định: “Điều 21 Các hình thức đầu tư trực tiếp Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn nhà đầu tư nước 100% vốn nhà đầu tư nước Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước Đầu tư theo hỡnh thức hợp đồng BCC, hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT Đầu tư phát triển kinh doanh Mua cổ phần góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư Đầu tư thực việc sáp nhập mua lại doanh nghiệp Cỏc hỡnh thức đầu tư trực tiếp khác.“ Tác giả: PGS.TS Lê Quân Tham khảo thêm www.lequan.net.vn (* Ghi rõ nguồn sử dụng thông tin từ tài liệu này) 12 Các hình thức đầu tư kéo theo kết tự nhiên hình thành nên tổ chức kinh tế dự án đầu tư Đó nội dung Điều 22: „Điều 22 Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế Căn vào cỏc hỡnh thức đầu tư quy định Điều 21 Luật này, nhà đầu tư đầu tư để thành lập tổ chức kinh tế sau đây: a) Doanh nghiệp tổ chức hoạt động theo Luật doanh nghiệp; b) Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, quỹ đầu tư tổ chức tài khác theo quy định pháp luật; c) Cơ sở dịch vụ y tế, giáo dục, khoa học, văn hóa, thể thao sở dịch vụ khác có hoạt động đầu tư sinh lợi; d) Các tổ chức kinh tế khác theo quy định pháp luật Ngoài cỏc tổ chức kinh tế quy định khoản Điều này, nhà đầu tư nước đầu tư để thành lập hợp tác xó, liờn hiệp hợp tỏc xó tổ chức hoạt động theo Luật hợp tác xó; hộ kinh doanh theo quy định pháp luật » Có thể thấy, quy định trên, Luật đầu tư (2005) đảm bảo cho nhà đầu tư thuộc thành phần kinh tế ‘luật chơi chung’ Từ 1/7/2006, nhà đầu tư không phân biệt sở hữu quốc tịch đầu tư Việt Nam hưởng chung quy định tổ chức máy, quy chế họat động quản trị DN Các quy định thủ tục đầu tư dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đầu tư (2005) 6.1 Thủ tục đăng ký đầu tư dự án đầu tư nước Theo Luật Đầu tư, dự án đầu tư nước có quy mô vốn đầu tư ba trăm tỷ đồng Việt Nam không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, nhà đầu tư thực thủ tục đăng ký đầu tư quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh (hoặc Ban quản lý Khu công nghiệp- khu chế xuất) để cấp Giấy chứng nhận đầu tư Cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận đầu tư thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký đầu tư hợp lệ Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư không yêu cầu bổ sung giấy tờ khác Theo Dự thảo lần thứ 10, ngày 15/5/2006, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, thủ tục đăng ký đầu tư nhà đầu tư nước quy định sau: - Hồ sơ đăng ký đầu tư gồm: a) Bản đăng ký đầu tư theo Mẫu đăng ký đầu tư ban hành kèm theo Nghị định thể nội dung chủ yếu: tư cách pháp lý nhà đầu tư; mục tiêu, quy mô, địa điểm thực dự án; vốn đầu tư, tiến độ thực dự án; nhu cầu sử dụng đất cam kết bảo vệ môi trường; kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có); b) Hợp đồng liên doanh hợp đồng BCC, Điều lệ doanh nghiệp (nếu có); c) Báo cáo lực tài nhà đầu tư: Đối với tổ chức kinh tế hoạt động có báo cáo tài năm gần nhất; tổ chức kinh tế thành lập Tác giả: PGS.TS Lê Quân Tham khảo thêm www.lequan.net.vn (* Ghi rõ nguồn sử dụng thông tin từ tài liệu này) 13 chủ đầu tư cá nhân người nước có chứng nhận ngân hàng tài khoản văn chứng minh khả huy động vốn - Đối với dự án đầu tư lần đầu đầu tư vào Việt Nam, hồ sơ nêu khoản Điều này, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với loại hình doanh nghiệp theo quy định pháp luật doanh nghiệp pháp luật có liên quan - Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thông tin, nội dung nêu hồ sơ đăng ký đầu tư hồ sơ đăng ký kinh doanh 6.2 Thủ tục thẩm tra dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ ba trăm tỷ đồng Việt Nam trở lên không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện Theo Luật đầu tư, dự án đầu tư nước có quy mô vốn đầu tư từ ba trăm tỷ đồng Việt Nam trở lên không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, nhà đầu tư thực thủ tục thẩm tra đầu tư để cấp Giấy Chứng nhận đầu tư Thời gian thẩm tra đầu tư không ba mười ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần thiết kéo dài không bốn mươi lăm ngày Theo Dự thảo lần thứ 10, ngày 15/5/2006, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, thủ tục thẩm tra dự án đầu tư nhà đầu tư nước quy định sau: - Hồ sơ thẩm tra đầu tư gồm: a) Văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư; b) Văn xác nhận tư cách pháp lý nhà đầu tư; c) Báo cáo lực tài nhà đầu tư: Đối với tổ chức kinh tế hoạt động có báo cáo tài năm gần nhất; tổ chức kinh tế thành lập chủ đầu tư cá nhân người nước có chứng nhận ngân hàng tài khoản văn chứng minh khả huy động vốn; d) Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm thực dự án; vốn đầu tư, tiến độ thực dự án; nhu cầu sử dụng đất cam kết bảo vệ môi trường; kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có); đ) Đối với dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước phải có văn đồng ý đầu tư quan đại diện chủ sở hữu định đồng ý đầu tư Hội đồng quản trị Tổng công ty Hội đồng quản trị Tập đoàn kinh tế - Đối với dự án có vốn đầu tư nước nhà đầu tư nước lần đầu đầu tư vào Việt Nam, hồ sơ nêu khoản Điều này, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với loại hình doanh nghiệp theo quy định pháp luật doanh nghiệp pháp luật có liên quan - Nội dung thẩm tra bao gồm: a) Sự phù hợp với quy hoạch kết cấu hạ tầng - kỹ thuật, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng khoáng sản nguồn tài nguyên khác Đối với dự án đầu tư chưa có quy hoạch trên, quan quản lý đầu tư có trách nhiệm làm đầu mối làm việc với quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy hoạch để trả lời cho nhà đầu tư thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhà đầu tư có yêu cầu; b) Nhu cầu sử dụng đất: diện tích, tiến độ sử dụng đất; vẽ quy hoạch tổng mặt công trình, phương án đền bù giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư; Tác giả: PGS.TS Lê Quân Tham khảo thêm www.lequan.net.vn (* Ghi rõ nguồn sử dụng thông tin từ tài liệu này) 14 c) Tiến độ thực dự án: tiến độ thực góp vốn, xây dựng công trình thực mục tiêu dự án; d) Giải pháp môi trường: đánh giá yếu tố chủ yếu tác động đến môi trường giải pháp xử lý phù hợp với tiêu chuẩn bảo vệ môi trường; đ) Đối với dự án có vốn đầu tư nước nhà đầu tư nước lần đầu đầu tư vào Việt Nam, trình thẩm tra, quan nhà nước có thẩm quyền xem xét tính hợp lệ nội dung đăng ký kinh doanh ứng với loại hình doanh nghiệp theo quy định pháp luật doanh nghiệp 6.3 Điều kiện việc thẩm tra dự án đầu tư có điều kiện Theo Dự thảo lần thứ 10, ngày 15/5/2006, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, thủ tục thẩm tra dự án đầu tư có điều kiện nhà đầu tư nước quy định sau: - Đối với dự án đầu tư có điều kiện thực dự án nhà đầu tư phải tuân thủ quy định trình tự theo quy định văn pháp luật có liên quan Đối với dự án thực quy định Điều ước quốc tế nêu Mục B Phụ lục D ban hành kèm theo Nghị định phải tuân thủ quy định Điều ước quốc tế - Đối với dự án đầu tư lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, ngân hàng, bảo hiểm nhà đầu tư phải ký quỹ mua bảo hiểm khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác Chính phủ có quy định việc ký quỹ, mua bảo hiểm khách hàng - Đối với điều kiện nêu khoản 1,2 Điều này, Cơ quan quản lý nhà nước đầu tư có thẩm quyền thẩm tra phù hợp điều kiện mà dự án đầu tư đáp ứng theo trình tự quy định pháp luật có liên quan có ý kiến thẩm tra để quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư 6.4 Thủ tục đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế - Nhà đầu tư nước lần vào Việt Nam phải có dự án đầu tư để làm thủ tục đăng ký đầu tư thẩm tra đầu tư quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư - Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước thành lập Việt Nam có dự án đầu tư làm thủ tục dự án đầu tư mà không thiết phải thành lập tổ chức kinh tế Có thể dự đoán trước, Luật đầu tư (2005) kỳ vọng góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam, Với thay đổi theo hướng trên, có đủ sở để tin Luật có tác động tích cực việc đón nhận ‘làn sóng đầu tư mới’./ Tác giả: PGS.TS Lê Quân Tham khảo thêm www.lequan.net.vn (* Ghi rõ nguồn sử dụng thông tin từ tài liệu này) 15
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh các Luật đầu tư, So sánh các Luật đầu tư, So sánh các Luật đầu tư

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay