xây dựng hệ thống thanh toán siêu cấp qua giao thức ussd

20 181 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 22:20

Trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM Khoa Hệ Thống Thông Tin Quản Lý ****** MÔN HỌC: QUẢN LÝ DỰ ÁN HỆ THỐNG THÔNG TIN DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG THANH TOÁN SIÊU CẤP QUA GIAO THỨC USSD Thực hiện: Làm lại từ đầu Lớp D01 Đoàn Phú Hải Hứa Thị Ánh Hồng Bùi Đức Nguyễn Khôi Đặng Anh Khoa Trần Anh Quân Lâm Thị Ngọc Dung 030229130144 030228121362 030228120323 030228121365 030228120999 030228121127 GVHD: TS Nguyễn Minh Hoàng TP.HCM, 29 tháng 10 năm 2015 MỤC LỤC MỤC LỤC HÌNH MỤC LỤC BẢNG CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Lý hình thành đề tài: Xã hội ngày phát triển nhanh, kèm theo phát triển vượt bậc công nghệ khoa học Để có bước tiến lớn ngày cần thiết có hệ thống thông tin liên lạc thuận lợi nhanh chóng để bắt kịp với phát triển giới Và lý điện thoại đời năm 1876 từ thiết bị cồng kềnh tới năm 1973 tức gần 100 năm sau điện thoại di động với kích thước giầy tây cỡ 43 châu Âu Nhưng chưa dừng lại đó, người tiếp tục sáng tạo để tạo mẫu điện thoại nhỏ gọn Chính từ năm 1973 hang điện thoại di động mắt hàng loạt stupidphone để năm 2007 Steven Jobs mắt smartphone giới đến tận cho ngày phổ biến toàn giới Quay trở lại Việt Nam, năm đầu kỷ 20 điện thoại thứ xa vời với đại đa số người việt nam giá thành, giới hạn hạ tầng Nhưng ngày hôm đại đa số người Viêt sở hữu từ điện thoại trở lên cho thấy mức độ bùng nổ thông tin liên lạc nước ta Nhu cầu sử dụng điện thoại tăng cao, sở hạ tầng phát triển yếu tố quan trọng cho phát triển công nghệ thông tin liên lạc Nhưng sống không diễn êm đềm vậy, để liên lạc mà không gián đoạn, thẻ sim điện thoại di động phải có tiền ( trừ trả sau ) hoàn cảnh đó, điện thoại bạn hết tiền, bạn toán hết có liên lạc ngắt quản bạn phải làm sao? Đó lý hình thành dự án nhóm ngày hôm nay: … 1.2 Mục tiêu đề tài Nhóm thực đề tài góc độ trình bày thông tin giới thiệu dự án, ước lượng liên quan đến dự án phát triển giao thức Qua liên kết với nhà mạng khác tạo nên hệ thống toán tuyệt vời Đề tài tạo điều kiện để thành viên nhóm hội để củng cố nắm rõ kiến thức quản lý dự án học lớp, đồng thời vận dụng kiến thức vào dự án cụ thể, với nội dung chính: o Mô tả, giới thiệu dự án o Xác định công việc cần phải làm o Ước lượng lên kế hoạch cụ thể thời gian, chi phí, nhân lực Bên cạnh đó, việc thực đề tài giúp nhóm có điều kiện tiếp xúc làm quen với công cụ hỗ trợ quản lý dự án - Microsoft Project 2007: vận dụng phần mềm việc thiết lập tiến độ dự án, ước lượng chi phí ban đầu để thực dự án, đồng thời lên kế hoạch nhân cho dự án CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1.Giới thiệu dự án: 1.1.Tên dự án: Dự án xây dựng hệ thống toán siêu cấp qua giao thức USSD 1.2.Thời gian: tháng 1.3 Khách hàng: Các nhà mạng điện thoại, đối tượng người sử dụng điện thoại có sim 1.4.Mục tiêu dự án: Thông qua giao thức USSD để xây dựng hệ thống toán cước điện thoại 1.5.Phạm vi dự án: • Hướng đến đối tượng: Người sử dụng điện thoại nhà mạng • Hệ thống áp dụng toàn quốc gia 1.6.Các tính chất yêu cầu cầu hệ thống:  Hệ thống dễ sử dụng  Hệ thống xử lý nhanh,chính xác  Giao diện phù hợp với người sử dụng 2.Mô tả công việc dự án: WBS dự án 1.Khảo sát yêu cầu 1.1.Chuẩn bị 1.2.Tiến hành khảo sát 1.3.Tổng hợp kết khảo sát 2.Phân tích 2.1.Yêu cầu người dùng 2.2.Yêu cầu hệ thống 2.3.Tổng kết 2.4.Viết tài liệu đặc tả 3.Lập kế hoạch 3.1.Lập kế hoạch chi tiết 3.2.Ước lượng 3.3.Lập thời gian biểu 4.Thiết kế 4.1.Thiết kế kiên thức giao thức USSD 4.2.Thiết kế sở liệu 4.3.Thiết kế module chức 4.4.Đặc tả thiết kế 5.Phát triển 5.1.Xây dựng sở liệu 5.2.Xây dựng module chức 5.3.Tích hợp module 6.Nghiệm thu hệ thống 6.1.Kiểm thử tích hợp hệ thống 6.2.Kiểm thử hoạt động hệ thống 7.Chuyển giao 8.Lập tài liệu hệ thống 8.1.Báo cáo thiết kế 8.2.Tài liệu sử dụng Công việc Khảo sát yêu cầu Mô tả công việc 1.1.Chuẩn bị : Lập kế hoạch khảo sát, danh mục câu hỏi khảo sát, tìm địa điểm, đối tượng khảo sát 1.2.Tiến hành: Lập kế hoạch khảo sát, danh mục câu hỏi khảo sát, tìm địa điểm, đối tượng khảo sát 1.3.Tổng hợp: thu thập tài liệu để tiến hành phân tích 2.1Phân tích yêu cầu người dung :Phân tích tài liệu trình khảo sát để lên danh sách yêu cẩu người dùng 2.2Phân tích yêu cầu hệ thống đưa yêu cầu cho ứng dụng Phân tích giao diên ứng dụng 2.3.Tổng kết 2.4.Viết tài liệu đặc tả 3.Lập kế hoạch 3.1.Lập kế hoạch chi tiết 3.2.Lập kế hoạch 3.3.Lập thời gian biểu Thiết kế 5.Phát triển Nghiệm thu 7.Chuyển giao 8.Lập tài liệu 4.1.Thiết kế giao thức USSD:Định hình giao diện tổng quát,các loại thành phần cần có ứng dụng 4.2.Thiết kế sở liệu: Xây dựng cấu trúc,mô tả CSDL,thiết kế mô hình thực thể kết hợp sơ đồ quan hệ 4.3.Thiết kế module chức năng: gồm module giao diện,module phần cứng,module bảo mật tích hợp module với 4.4.Đặc tả 5.1.Xây dựng CSDL 5.2.Xây dựng module chức 5.3.Tích hợp module chức 6.1.Nghiệm thu tích hợp 6.2.Nghiệm thu hoạt động hệ thống Chuyển giao cho khách hàng Lập tài liệu thiết kế hệ thống tài liệu sử dụng ad CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 3.1 Asd Thời gian 3.1.1 Ước lượng thời gian STT Tên công việc Duration Start Finish 1.Khảo sát yêu cầu 12 days Mon 11/2/15 Tue 11/17/15 1.1.Chuẩn bị khảo sát days Mon 11/2/15 Wed 11/4/15 1.2.Thực khảo sát days Thu 11/5/15 Fri 11/13/15 1.3.Tổng hợp kết khảo sát days Mon 11/16/15 Tue 11/17/15 2.Phân tích days Wed 11/18/15 Tue 11/24/15 2.1.Phân tích yêu cầu khách hàng days Wed 11/18/15 Thu 11/19/15 2.2.Phân tích yêu cầu hệ thống days Fri 11/20/15 Mon 11/23/15 2.2.1.Phân tích yêu cầu chức day Fri 11/20/15 Fri 11/20/15 2.2.2.Phân tích yêu cầu khác day Mon 11/23/15 Mon 11/23/15 day Mon 11/23/15 Mon 11/23/15 day Tue 11/24/15 Tue 11/24/15 10 9.5 days Wed 11/25/15 Tue 12/8/15 days Wed 11/25/15 Fri 11/27/15 10 11 2.3.Tổng kết 2.4.Viết tài liệu đặc tả 12 3.Lập kế hoạch chi tiết 13 3.1.Lập kế hoạch Predecessors 14 3.1.1.Xác định công việc days Wed 11/25/15 Thu 11/26/15 15 3.1.2.Phân chia tổng thể công việc day Fri 11/27/15 Fri 11/27/15 14 16 3.2.Ước lượng days Mon 11/30/15 Tue 12/1/15 17 3.2.1.Ước lượng thời gian 0.5 days Mon 11/30/15 Mon 11/30/15 15 18 3.2.2.Ước lượng nhân lực 0.5 days Mon 11/30/15 Mon 11/30/15 17 19 3.2.3.Ước lượng tài nguyên 0.5 days Tue 12/1/15 Tue 12/1/15 18 20 3.2.4.Ước lượng chi phí 0.5 days Tue 12/1/15 Tue 12/1/15 19 21 3.3.Lập thời gian biểu 4.5 days Wed 12/2/15 Tue 12/8/15 20 22 3.3.1.Xác định thứ tự công việc 0.5 days Wed 12/2/15 Wed 12/2/15 20 23 3.3.2.Gán tài nguyên day Wed 12/2/15 Thu 12/3/15 22 24 3.3.3.Vẽ sơ đồ Gantt day Thu 12/3/15 Fri 12/4/15 23 25 3.3.4.Lập bảng chi phí dự kiến days Fri 12/4/15 Tue 12/8/15 24 26 4.Thiết kế 14 days Tue 12/8/15 Mon 12/28/15 12 27 4.1.Thiết kế kiến trúc giao thức USSD days Tue 12/8/15 Fri 12/11/15 12 28 4.2.Thiết kế sở liệu days Fri 12/11/15 Wed 12/16/15 27 10 29 30 4.3.Thiết kế module chức 4.4.Đặc tả thiết kế days Wed 12/16/15 Wed 12/23/15 28 days Wed 12/23/15 Mon 12/28/15 29 31 5.Phát triển 20 days Mon 12/28/15 Mon 1/25/16 26 32 5.1.Xây dựng sở liệu days Mon 12/28/15 Fri 1/8/16 26 33 5.2.Xây dựng module chức days Fri 1/8/16 Thu 1/21/16 32 34 5.3.Tích hợp module chức days Thu 1/21/16 Mon 1/25/16 33 35 6.Nghiệm thu 10 days Mon 1/25/16 Mon 2/8/16 31 36 6.1 Nghiệm thu tích hợp days Mon 1/25/16 Tue 2/2/16 31 37 6.2.Nghiệm thu hoạt động hệ thống days Tue 2/2/16 Mon 2/8/16 36 38 7.Chuyển giao 15 days Mon 2/8/16 Mon 2/29/16 35 39 8.Viết báo cáo 20 days Mon 2/29/16 Mon 3/28/16 38 40 8.1.Báo cáo thiết kế 20 days Mon 2/29/16 Mon 3/28/16 38 41 8.2.Báo cáo sử dụng 15 days Mon 2/29/16 Mon 3/21/16 38 Bảng 3.1 Ước lượng thời gian mối quan hệ công việc 3.1.2 Sơ đồ Gantt 11 12 3.2 Chi phí 3.2.1 Employee’s salary statement CHI PHÍ NHÂN SỰ NHÓM KHẢO SÁT VỊ TRÍ SỐ LƯỢNG LƯƠNG/NGÀ Y NGÀY LÀM VIỆC CHI PHÍ CHO NHÂN VIÊN PM 500 90 45000 Trưởng nhóm 250.0 3000 12 Thành viên PHÂN TÍCH HOẠCH ĐỊNH KẾ HOẠCH THIẾT KẾ PHÁT TRIỂN NGHIỆM THU CHUYỂN GIAO THU THẬP THÔNG TIN PHẢN HỒI, VIẾT BÁO CÁO 125.0 200.0 100.0 200.0 200.0 500.0 250.0 500.00 250.0 500.0 350.0 500.0 300.0 Trưởng nhóm 250.0 Thành viên 150.0 Trưởng nhóm Thành viên Trưởng nhóm Thành viên Trưởng nhóm Thành viên Trưởng nhóm Thành viên Trưởng nhóm Thành viên Trưởng nhóm Thành viên 4500 1000 1000 1900 9.5 1900 7000 14 3500 10000 20 10000 5000 10 3500 7500 15 4500 5000 20 6000 TỔNG 120300 Bảng 3.2 Mức lương nhân viên 3.2.2 Chi phí cho tài nguyên khác CÁC CHI PHÍ KHÁC CÁC KHOẢN CHI GIÁ Văn phòng phẩm (bút, giấy A3,A0,A4, mực in,bàn ghế, máy in ) 10000 Máy tính cấu hình cao (VGA>=2GB, RAM>=8GB, CPU i5,i7 dòng nhất, Mchip, xung nhịp>=1.7GHz) 17000 13 GHI CHÚ thuê 17 ngày, ngày triệu Phần mềm Project Standard Phần mềm Microsoft Office 2013 Máy tính cấu hình trung bình i3-i5 Thuê server Tổng 2000 2000 35000 5000 71000 thuê 40 ngày Thuê 1.5 tháng Bảng 3.3 Chi phí cho tài nguyên 3.2.3 Chi phí dự tính (theo công việc) CHI PHÍ DỰ TÍNH ST T Công việc CÁC KHOẢN PHÁT SINH CHI PHÍ SỐ TIỀN Khảo sát 7500 5000 Phân tích Trả lương cho nhân viên Văn phòng phẩm + thuê máy móc + xăng xe + bữa trưa cho nhân viên Trả lương cho nhân viên Máy tính + văn phòng phẩm + bữa trưa Trả lương cho nhân viên Văn phòng phẩm + máy tính + bữa trưa Trả lương cho nhân viên Văn phòng phẩm + máy tính + bữa trưa Trả lương cho nhân viên Văn phòng phẩm + bữa trưa + máy tính Trả lương cho nhân viên Văn phòng phẩm + bữa trưa + máy tính Trả lương cho nhân viên Văn phòng phẩm + bữa trưa + máy tính Trả lương cho nhân viên Văn phòng phẩm + bữa trưa + máy tính 2000 3800 1000 10500 7000 20000 8000 7500 4000 12000 6500 11000 6000 Lương cho PM, thưởng cho nhân viên vượt kế hoạch, 77500 Hoạch định kế hoạch Thiết kế Phát triển Nghiệm thu Chuyển giao Thu thập thông tin phản hồi, viết báo cáo Các chi phí khác phát sinh Tổng Dự trù Total 10% 2000 191300 19130 210430 Bảng 3.4 Chi phí dự tính cho công việc 3.3 Nhân 3.3.1 Danh sách số lượng nhân Vị trí Số lượng 14 Khảo sát (Trưởng nhóm) Khảo sát (Thành viên) Phân tích (Trưởng nhóm) Phân tích (Thành viên) Hoạch định (Trưởng nhóm) Hoạch định (Thành viên) Thiết kế (Trưởng nhóm) Thiết kế (Thành viên) Phát triển (Trưởng nhóm) Phát triển (Thành viên) Nghiệm thu (Trưởng nhóm) Nghiệm thu (Thành viên) Quản lý dự án Tổng 1 1 1 17 Bảng 3.5 Đội ngũ nhân 3.3.2 Ma trận phân công trách nhiệm Nhóm Nhóm khảo phân sát tích Khảo sát yêu A cầu Phân tích A Lập kế hoạch P P Thiết kế Phát triển Nghiệm thu P Chuyển giao Viết tài liệu P Nhóm hoạch định Nhóm thiết kế Nhóm phát triển R P P I P P P I P A A P Bảng 3.6 Ma trận phân công trách nhiệm Chú thích: A: Accountable – P: Participant – R: Review – I: Informed 3.3.3 Phân bổ nhân lực Nhân cho công việc phân bổ Bảng 3.6 Việc dự trù chi phí để trả lương nhân viên (ở phần 3.2.3) tính dựa vào danh sách phân bổ Công việc Phân bổ nhân Khảo sát yêu cầu Nhóm khảo sát 15 Quản lý dự án R A R R R R R Nhóm phân tích Phân tích Trưởng nhóm hoạch định Trưởng nhóm phân tích Lập kế hoạch Nhà quản lý dự án Trưởng nhóm hoạch định Thành viên hoạch định Trưởng nhóm thiết kế Trưởng nhóm phát triển Thiết kế Nhóm thiết kế Nhóm phát triển Phát triển Nhóm thiết kế Nhóm thiết kế 6.Nghiệm thu Nhóm phát triển 7.Chuyển giao Viết báo cáo Nhà quản lý dự án Tất trưởng nhóm Bảng 3.6 Phân bổ nhân theo công việc 16 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 sd Kết luận 4.1.1 Về ứng dụng SousChef Tuy xuất phát từ ý tưởng ban đầu đơn giản, ứng dụng SousChef có tính thiết thực cao, giải tốt vấn đề mà người nội trợ gặp: lên thực đơn phù hợp cho gia đình Chuyện vốn tưởng đơn giản (chỉ cần bữa ăn vài canh, rau, xào, mặn) lại không đơn giản chút nào, với câu hỏi cần phải giải quyết: • Có người ăn? Có đối tượng người ăn nào? (nên nhớ, số đối tượng cần có loại thức ăn đặc biệt: trẻ từ tháng tuổi bắt đầu ăn dặm; người cao tuổi nên tránh ăn loại thức ăn nào; người ăn kiêng ăn theo chế độ nào; gia đình có vận động viên sao;…) • Những người ăn có sở thích đặc biệt? (ví dụ, có người không thích ăn cải bẹ xanh, có người không ăn ớt Đà Lạt, v.v.) • Và, sau có thực đơn ý rồi, cần mua lượng nguyên vật liệu vừa đủ, nhằm mục đích chi tiêu hợp lý nhất? Ứng dụng SousChef sau hoàn chỉnh thiết phải đáp ứng thích đáng cho vấn đề kể Không có sở liệu cứng nhắc, SousChef cho phép người dùng biên soạn thêm công thức nấu ăn mà họ tâm đắc, giúp làm phong phú thêm cho danh mục sẵn có, qua nâng cao tiềm phát triển ứng dụng Cùng với bận rộn thường nhật, không gia đình hay lựa chọn cách ăn tiệm, hay mua thức ăn làm sẵn nhà Họ ngại khó, ngại thử nghiệm, ngại thời gian, thường mệt mỏi sau ngày làm việc dài - việc dẫn ăn nghe thật lý tưởng tiện lợi Nhưng giải pháp tạm thời, bữa cơm gia đình không khí ấm cúng nhà, thiếu Việc có ứng dụng SousChef với mạng xã hội chia sẻ mà ứng dụng tạo ra, hi vọng giúp người làm nội trợ hứng thú, thoải mái việc chuẩn bị bữa cơm gia đình, từ góp phần làm hạnh phúc gia đình bền vững 17 4.1.2 Về đề tài “Dự án phát triển ứng dụng SousChef” “Nói thường dễ làm” Có bắt tay vào việc tự tìm ý tưởng lập kế hoạch cho dự án cụ thể, nhóm nhận thấy tồn nhiều thiếu sót (nhất thiếu sót kiến thức kỹ thuật), trình làm đề tài nhiều lỗ hổng, việc ước lượng có tính chủ quan, tương đối hoàn toàn kinh nghiệm thực tế hay nguồn tham khảo đáng tin cậy Tuy nhiên, bên cạnh thiếu sót đó, nhóm đạt mục tiêu ban đầu đề tài này: • Củng cố kiến thức lý thuyết quản lý dự án học thông qua việc tiến hành lập kế hoạch, ước lượng cho dự án tự chọn • Sử dụng số chức ứng dụng Microsoft Project 2007 4.2 Kiến nghị Dự án dừng việc phát triển ứng dụng SousChef thiết bị thông minh Để mở rộng phạm vi tiếp cận người dùng, phát triển thêm phiên web, phiên máy tính Bên cạnh đó, mục tiêu ban đầu SousChef nhằm hướng đến việc lên thực đơn hướng dẫn công thức nấu ăn (cooking), sở liệu thiết kế nhằm phục vụ mục đích Gần với nấu ăn có làm bánh (baking), với số nguyên lý khác SousChef mở rộng thêm lĩnh vực làm bánh (bánh ngọt, bánh mì, mousse, chocolate, v.v.) để đa dạng Tuy dự tính ứng dụng SousChef ứng dụng tải miễn phí, song tạo tiền/thu lợi số cách: - - - Thu chi phí từ việc cho đặt quảng cáo ứng dụng (Có thể quảng cáo nhằm vào vấn đề mà người nội trợ thường quan tâm: sức khỏe/mỹ phẩm/ thời trang/v.v.) In-App purchases: người dùng có xu hướng tải ứng dụng miễn phí có inapp purchases bỏ tiền (ví dụ, $0.99) để mua ứng dụng Vì vậy, tải miễn phí, đưa thêm vào ứng dụng số lựa chọn, tiện ích mà người dùng cần bỏ khoản tiền định để sử dụng Tuy nhiên phát triển thêm theo hướng này, cần phải cân nhắc đến việc lựa chọn cách thức để người dùng toán mua số tiện ích ứng dụng Liên kết với chuỗi cung ứng: sau lập danh sách mua hàng, ứng dụng liên kết với bên cung cấp hàng (siêu thị BigC, Co.opMart, v.v.) để người dùng trực tiếp mua hàng thông qua ứng dụng 18 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trương Mỹ Dung (2005), “Quản lý dự án”, ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG TP.HCM Nguyễn Minh Hoàng (2015), Slide giảng môn Quản Lý Dự Án Hệ Thống Thông Tin, ĐH Ngân Hàng TP.HCM Tài liệu lấy từ Internet Carter Thomas (2012), “5 Ways Free Apps Make Money”, từ http://www.bluecloudsolutions.com/blog/5-ways-free-apps-money/ Thông tin tài khoản Apple Developer tham khảo từ https://developer.apple.com/support/compare-memberships/ Thông tin tài khoản Google Developer tham khảo từ https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6112435? hl=en Giá thuê máy tính tham khảo từ http://thuemaytinh.com.vn/cho-thue-laptop-i5 dtsp165.html Giá văn phòng phẩm tham khảo từ http://www.vanphongphamnhatminh.com/ 20 [...]... 5.1 .Xây dựng cơ sở dữ liệu 9 days Mon 12/28/15 Fri 1/8/16 26 33 5.2 .Xây dựng các module chức năng 9 days Fri 1/8/16 Thu 1/21/16 32 34 5.3.Tích hợp các module chức năng 2 days Thu 1/21/16 Mon 1/25/16 33 35 6.Nghiệm thu 10 days Mon 1/25/16 Mon 2/8/16 31 36 6.1 Nghiệm thu các tích hợp 6 days Mon 1/25/16 Tue 2/2/16 31 37 6.2.Nghiệm thu hoạt động của hệ thống 4 days Tue 2/2/16 Mon 2/8/16 36 38 7.Chuyển giao. .. triển thêm theo hướng này, cần phải cân nhắc đến việc lựa chọn cách thức để người dùng có thể thanh toán khi mua một số tiện ích của ứng dụng Liên kết với chuỗi cung ứng: sau khi lập một danh sách mua hàng, ứng dụng có thể liên kết với các bên cung cấp hàng (siêu thị BigC, Co.opMart, v.v.) để người dùng có thể trực tiếp mua hàng thông qua ứng dụng 18 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Trương Mỹ Dung (2005), “Quản... (nhất là thiếu sót về kiến thức kỹ thuật), quá trình làm đề tài có thể còn nhiều lỗ hổng, việc ước lượng chỉ có tính chủ quan, tương đối do hoàn toàn không có kinh nghiệm thực tế hay nguồn tham khảo đáng tin cậy Tuy nhiên, bên cạnh những thiếu sót đó, nhóm cũng đã đạt được các mục tiêu ban đầu của đề tài này: • Củng cố các kiến thức về lý thuyết quản lý dự án đã được học thông qua việc tiến hành lập kế... 3/21/16 38 Bảng 3.1 Ước lượng thời gian và mối quan hệ của các công việc 3.1.2 Sơ đồ Gantt 11 12 3.2 Chi phí 3.2.1 Employee’s salary statement CHI PHÍ NHÂN SỰ NHÓM KHẢO SÁT VỊ TRÍ SỐ LƯỢNG LƯƠNG/NGÀ Y NGÀY LÀM VIỆC CHI PHÍ CHO NHÂN VIÊN PM 1 500 90 45000 Trưởng nhóm 1 250.0 3000 12 Thành viên PHÂN TÍCH HOẠCH ĐỊNH KẾ HOẠCH THIẾT KẾ PHÁT TRIỂN NGHIỆM THU CHUYỂN GIAO THU THẬP THÔNG TIN PHẢN HỒI, VIẾT BÁO... một cơ sở dữ liệu cứng nhắc, SousChef còn cho phép người dùng biên soạn thêm các công thức nấu ăn mới mà họ tâm đắc, giúp làm phong phú thêm cho danh mục sẵn có, qua đó nâng cao tiềm năng phát triển của ứng dụng hơn nữa Cùng với sự bận rộn thường nhật, không ít gia đình vẫn hay lựa chọn cách ra ngoài ăn tiệm, hay mua thức ăn làm sẵn về nhà Họ ngại khó, ngại thử nghiệm, ngại mất thời gian, và nhất là... giản chút nào, với vô vàn câu hỏi cần phải giải quyết: • Có bao nhiêu người ăn? Có các đối tượng người ăn nào? (nên nhớ, một số đối tượng sẽ cần có loại thức ăn đặc biệt: trẻ từ bao nhiêu tháng tuổi thì bắt đầu ăn dặm; người cao tuổi nên tránh ăn các loại thức ăn nào; người ăn kiêng thì ăn theo chế độ nào; nếu gia đình có vận động viên thì sao;…) • Những người ăn có sở thích gì đặc biệt? (ví dụ, có người... trực tiếp mua hàng thông qua ứng dụng 18 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Trương Mỹ Dung (2005), “Quản lý dự án”, ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG TP.HCM 2 Nguyễn Minh Hoàng (2015), Slide bài giảng môn Quản Lý Dự Án Hệ Thống Thông Tin, ĐH Ngân Hàng TP.HCM Tài liệu lấy từ Internet 1 Carter Thomas (2012), “5 Ways Free Apps Make Money”, từ http://www.bluecloudsolutions.com/blog/5-ways-free-apps-money/ 2 Thông tin về tài... nhóm hoạch định Thành viên hoạch định Trưởng nhóm thiết kế Trưởng nhóm phát triển 4 Thiết kế Nhóm thiết kế Nhóm phát triển 5 Phát triển Nhóm thiết kế Nhóm thiết kế 6.Nghiệm thu Nhóm phát triển 7.Chuyển giao 8 Viết báo cáo Nhà quản lý dự án Tất cả trưởng nhóm Bảng 3.6 Phân bổ nhân sự theo công việc 16 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4 4.1 sd Kết luận 4.1.1 Về ứng dụng SousChef Tuy xuất phát từ ý tưởng... phạm vi tiếp cận người dùng, có thể phát triển thêm các phiên bản trên nền web, phiên bản trên máy tính Bên cạnh đó, mục tiêu ban đầu của SousChef là nhằm hướng đến việc lên thực đơn và hướng dẫn công thức nấu ăn (cooking), cơ sở dữ liệu được thiết kế cũng nhằm phục vụ mục đích này Gần với nấu ăn chúng ta còn có làm bánh (baking), với một số nguyên lý hơi khác SousChef có thể mở rộng thêm lĩnh vực về... là ứng dụng tải miễn phí, song vẫn có thể tạo ra tiền/thu lợi bằng một số cách: - - - Thu chi phí từ việc cho đặt quảng cáo trong ứng dụng (Có thể quảng cáo nhằm vào các vấn đề mà người nội trợ thường quan tâm: sức khỏe/mỹ phẩm/ thời trang/v.v.) In-App purchases: người dùng có xu hướng tải một ứng dụng miễn phí có inapp purchases hơn là bỏ tiền (ví dụ, $0.99) để mua một ứng dụng Vì vậy, tuy tải miễn
- Xem thêm -

Xem thêm: xây dựng hệ thống thanh toán siêu cấp qua giao thức ussd, xây dựng hệ thống thanh toán siêu cấp qua giao thức ussd, xây dựng hệ thống thanh toán siêu cấp qua giao thức ussd, CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN, Mô tả công việc dự án:, CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN, CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay