nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam

127 115 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 22:07

LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Kinh tế giới trải qua năm 2011 đầy sóng gió Trong Nhật Bản bị ảnh hưởng nặng nề thiên tai bóng đen suy thoái kinh tế tiếp tục đe dọa nước Mỹ, khủng hoảng nợ công nghiêm trọng khu vực đồng tiền chung châu Âu Cùng đà tăng chậm lại kinh tế phát triển nổi, thị trường tài biến động với giá vàng tăng, nguy bất ổn tiền tệ áp lực lạm phát mối đe dọa cho phục hồi kinh tế toàn cầu Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, tháng đầu năm, lạm phát tăng cao, thâm hụt cán cân thương mại…Tình hình tài tiền tệ nước diễn biến phức tạp vừa tạo hội, vừa đặt thách thức lớn hoạt động tài - ngân hàng Việt Nam trình hội nhập, buớc “chuẩn mực hóa” tổ chức hoạt động theo thông lệ quốc tế Với tranh toàn cảnh ấy, ngành ngân hàng thực sư phải đối mặt trước cạnh tranh ngày khốc liệt thực theo cam kết Việt Nam gia nhập WTO - mở cửa hệ thống ngân hàng với quy định nới lỏng lộ trình giảm dần bảo hộ Chính phủ, tạo điều kiện cho ngân hàng nước tham gia, mở rộng hoạt động kinh doanh Việt Nam Đây thách thức lớn, ngân hàng thương mại nước tổ chức có lực tài vững mạnh, kinh nghiệm quản trị rủi ro tốt, đặc biệt có quy trình nghiệp vụ chuẩn mực tiên tiến công nghệ đại Chính vậy, buộc ngân hàng thương mại Việt Nam phải không ngừng nỗ lực, cấu lại hệ thống, khai thác tối đa nội lực sẵn có hoàn thiện mặt hạn chế để bước khẳng định Nếu tồn cạnh tranh, ngân hàng chấp nhận tuyên bố phá sản, bị sáp nhập mua lại ngân hàng khác Theo “Báo cáo môi trường kinh doanh 2012” Ngân hàng Thế giới cho thấy, năm 2011, Việt Nam giảm tám bậc xuống vị trí 98 bảng xếp hạng 183 kinh tế Còn “Báo cáo lực cạnh tranh toàn cầu 2011 - 2012” Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố, Việt Nam vị trí 65 tổng số 142 quốc gia, rớt sáu bậc so với năm 2010 Thực tế đặt nhiệm vụ cấp bách: “làm để nâng cao lực cạnh tranh, tạo lợi bối cảnh sức ép ngày lớn” Đây vấn đề nóng hổi mà nhà quản trị ngân hàng quan tâm hàng đầu Với mong muốn góp phần việc đánh giá, đưa giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại Việt nam ngày hiệu nên hội thực tập Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) chọn đề tài “NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM” để nghiên cứu làm khóa luận tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu - Hệ thống sở lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng đánh giá lực cạnh tranh Maritime Bank - Đưa giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh định hướng nâng cao hiệu hoạt động Maritime Bank thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài thực trạng lực cạnh tranh Maritime Bank dựa tiêu như: lực tài chính, lực hoạt động, khả ứng dụng công nghệ, nguồn nhân lực, trình độ quản lý cấu tổ chức… Phạm vi nghiên cứu đề tài vấn đề liên quan đến cạnh tranh, lợi cạnh tranh ngân hàng tình hình hoạt động Maritime Bank với ngân hàng khác Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, đề tài sử dụng phương pháp: thu thập số liệu thống kê, phương pháp phân tích - tổng hợp, đối chiếu so sánh, số liệu từ báo cáo thường niên ngân hàng Nội dung nghiên cứu Nội dung khóa luận bao gồm ba chương: - Chương I: Lý luận chung ngân hàng thương mại lực cạnh tranh ngân hàng thương mại - Chương II: Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chương III: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ý nghĩa khoa học thực tiễn Xác định vị cạnh tranh Maritime Bank giai đoạn tại, rút kinh nghiệm hoạt động thời gian qua, nghiên cứu vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể tình hình mới, từ đưa giải pháp xây dựng chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Maritime Bank đến năm 2015 MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU i MỤC LỤC .iv DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 LÝ THUYẾT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng Thương mại 1.1.2 Chức Ngân hàng Thương mại 1.1.3 Các hoạt động chủ yếu Ngân hàng Thương mại .3 1.2 CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG .6 1.2.1 Cạnh tranh 1.2.2 Năng lực cạnh tranh .8 1.2.3 Cạnh tranh kinh doanh ngân hàng 1.2.4 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại .10 1.2.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng 11 1.2.6 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại 15 1.3 KINH NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI .22 1.3.1 Kinh nghiệm ngân hàng giới 22 1.3.2 Bài học rút nâng cao lực cạnh tranh cho hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam 25 TÓM TẮT CHƯƠNG I 28 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI- VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY 29 2.2 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 30 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 30 2.2.2 Các danh hiệu đạt 32 2.2.3 Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu 32 2.3 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 33 2.3.1 Về lực tài 35 2.3.2 Về lực hoạt động 43 2.3.3 Năng lực công nghệ 53 2.3.4 Năng lực quản lý cấu tổ chức .55 2.3.5 Nguồn nhân lực 58 2.3.6 Mạng lưới hoạt động 61 2.3.7 Thương hiệu 64 2.4 VẬN DỤNG MÔ HÌNH SWOT ĐỂ ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MARITIME BANK 66 2.4.1 Điểm mạnh 66 2.4.2 Cơ hội 67 2.4.3 Điểm yếu 68 2.4.4 Thách thức 68 2.5 NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MARITIME BANK .69 2.5.1 Nguyên nhân khách quan .70 2.5.2 Nguyên nhân chủ quan 71 2.6 VỊ THẾ CỦA MARITIME BANK VỚI CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 71 TÓM TẮT CHƯƠNG II 73 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 3.1 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 74 3.1.1 Định hướng phát triển ngành ngân hàng NHNN 74 3.1.2 Mục tiêu phát triển ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 76 3.1.3 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 77 3.1.4 Lộ trình nâng cao lực cạnh tranh Maritime Bank 80 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 81 3.2.1 Chiến lược phát triển dài hạn cho Maritime Bank 83 3.2.2 Giải pháp nâng cao lực tài 85 3.2.3 Giải pháp nâng cao lực hoạt động .88 3.2.4 Nâng cao lực quản lý 92 3.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 93 3.2.6 Phát triển công nghệ .94 3.2.7 Thương hiệu 95 3.2.8 Tăng cường hoạt động marketing 98 3.3 KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 99 3.3.1 Đối với phủ 99 3.3.2 Đối với NHNN 100 TÓM TẮT CHƯƠNG III .104 KẾT LUẬN 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 PHỤ LỤC .109 PHỤ LỤC 1: SỐ LIỆU VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA MARITIME BANK 109 PHỤ LỤC 2: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA MARITIME BANK 110 PHỤ LỤC 3: DIỄN GIẢI .111 PHỤ LỤC 4: QUY ĐỊNH VỀ MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM 113 PHỤ LỤC 5: XÁC ĐỊNH VỊ THẾ CỦA MARITIME BANK 114 DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ Biểu đồ 2.1: Quá trình tăng vốn điều lệ qua năm Maritime Bank 36 Biểu đồ 2.2: Vốn điều lệ số NHTM năm 2011 37 Bảng 2.3: Các tiêu đánh giá kết kinh doanh Maritime Bank .39 Biểu đồ 2.4: ROA ROE ngân hàng năm 2011 .40 Biểu đồ 2.5: Tỷ lệ CAR số ngân hàng qua năm 41 Biểu đồ 2.6: Tỷ lệ nợ xấu số ngân hàng (2010 & 2011) 42 Biểu đồ 2.7 : Tình hình huy động vốn Maritime Bank từ 2009 – 2011 44 Biểu đồ 2.8: Cơ cấu huy động vốn Maritime Bank 45 Biểu đồ 2.9: Thị phần huy động vốn ngân hàng Nhóm 46 Biểu đồ 2.10: Tình hình tăng trưởng tín dụng MSB từ năm 2009 - 2011 47 Biểu đồ 2.11: Thị phần dư nợ tín dụng cùa ngân hàng 2011 48 Bảng 2.12: Chi tiết doanh thu cung ứng dịch vụ ngân hàng MSB năm 2011 50 Biểu đồ 2.13: Tình hình thu nhập lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ qua năm Maritime Bank 51 Biểu đồ 2.14: Hoạt động dịch vụ ngân hàng năm 2011 52 Bảng 2.15: Một số phần mềm lõi mà ngân hàng áp dụng 55 Biểu đồ 2.16: Thực trạng chất lượng lao động ngân hàng 59 Bảng 2.17: Mức lương bình quân Maritime Bank 60 Biểu đồ 2.18: Mạng lưới giao dịch Maritime qua năm 62 Biểu đồ 2.19: Mạng lưới giao dịch ngân hàng năm 2011 63 Hình 2.20: Sự thay đổi nhận diện thương hiệu ngân hàng 65 Biểu đồ 2.21: Vị Maritime Bank so với đối thủ cạnh tranh .72 Bảng 3.1: Lộ trình phát triển Maritime Bank đến năm 2015 80 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ABBank: Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình ACB: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Agribank: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam BacABank: Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á BaoVietbank: Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt BIDV: Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CBNV: Cán nhân viên CSTT: Chính sách tiền tệ CTCP: Công ty cổ phần DaiAbank: Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông DongAbank: Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á ĐVT: Đơn vị tính Eximbank (EIB): Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Việt Nam GPBank: Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu Khí Toàn Cầu Habubank: Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội HBB: Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội KienLongbank: Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long Lienvietpostbank: Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt Maritime Bank (MSB): Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam MB: Ngân hàng Quân đội MDB: Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Mê Kông MHB: Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long NamAbank: Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á Navibank (NVB): Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt NHNN: Ngân hàng nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại NHTW: Ngân hàng Trung ương OCB: Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông OceanBank: Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương PGbank: Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex Sacombank (STB): Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương tín Saigonbank: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương SCB: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SeAbank: Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á SHB: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Southernbank: Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam TCTD: Tổ chức tín dụng Techcombank: Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam Tienphongbank: Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong TMCP: Thương mại cổ phần TrustBank: Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín VIB: Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam VietABank: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á VietCapitalBank: Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt Vietcombank (VCB): Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank (CTG): Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam VND: Việt Nam đồng VNPT: Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam VP Bank: Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng Westernbank: Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Tây CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.778 TÓM TẮT CHƯƠNG III 1.779 1.780 Trong chương III, khóa luận đưa định hướng nâng cao lực cạnh tranh Maritime Bank giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Maritime Bank về: Nâng cao lực tài chính; Năng lực hoạt động; Năng lực quản lý; Nguồn nhân lực; Mạng lưới hoạt động; Thương hiệu marketing Cùng với kiến nghị đề xuất phủ NHNN 1.781 1.782 1.783 1.784 1.785 1.786 1.787 1.788 1.789 1.790 1.791 1.792 1.793 1.794 1.795 1.796 1.797 1.798 1.799 1.800 1.801 1.802 1.803 1.804 1.805 1.806 KẾT LUẬN 1.807 1.808 Trong trình nghiên cứu thực mục đích đề tài, khóa luận nêu lên nội dung sau: Trình bày tổng quan lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM 113 Khóa luận nêu lên xu hướng cạnh tranh nước giới, qua rút học nâng cao lực cạnh tranh cho hệ thống NHTM Việt Nam Từ lý luận cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng đề cập chương I, chương II đề tài tập trung phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh Maritime Bank, đồng thời phân tích điểm yếu, điểm mạnh hội thách thức ngân hàng Cùng với nguyên nhân ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Maritime Bank Khóa luận đưa giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Maritime Bank kiến nghị, đề xuất với phủ NHNN 1.809 Dù cố gắng để hoàn thiện tốt đề tài mình, trình nghiên cứu thực đề tài không tránh khỏi thiếu sót Vì mong nhận đóng góp ý kiến chân thành Quý Thầy Cô để đề tài hoàn thiện 1.810 1.811 1.812 1.813 1.814 1.815 1.816 1.817 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.818  Giáo trình TS Hồ Diệu (2002) Quản trị ngân hàng Tp Hồ Chí Minh: Nhà xuất Thống Kê TS Lê Thị Tuyết Hoa (2009) Tiền tệ ngân hàng Tp Hồ Chí Minh: Nhà xuất Thống Kê PGS TS Nguyễn Đăng Dờn (2010) Quản trị ngân hàng thương mại đại Tp Hồ Chí Minh: Nhà xuất Phương Đông 114 TS Nguyễn Minh Kiều (2006) Tiền tệ ngân hàng Tp Hồ Chí Minh: Nhà xuất Thống Kê  Tạp chí Đặng Hữu Mẫn (2010) Tạp chí khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng Số 5(40), 194-205 Trường Đại học Ngân hàng (2011) Tạp chí công nghệ ngân hàng Số 64, 32 Tạp chí ngân hàng Tháng 4/2012 Số 2, 18-21  Báo cáo Báo cáo thường niên Maritime Bank năm 2009,2010, 2011 Bản cáo bạch Maritime Bank 2011 10 Báo cáo cập nhật ngành ngân hàng Tháng 4/ 2012 Vietinbankcapital 11 Báo cáo thường niên NHTM  Các trang web 12 www.sbv.com.vn; www.msb.com.vn; www.ctg.com.vn; www.cafef.vn; www.bidv.com.vn; www.acb.com.vn 13 Hoàn tất vụ sáp nhập ngân hàng lớn giới: 1.819 http://sanduan.vn/help.php?self=detail&id=1041 14 Những vụ sáp nhập ngân hàng đình đám lịch sử: 1.820 http://www.tindachieu.com/news/2011/12/nhung-vu-sap-nhap-ngan- hang-dinh-dam-nhat-lich-su.html 15 Wells Fargo giành quyền thâu tóm toàn ngân hàng Wachovia: 1.821 http://cafef.vn/20081010072250273CA32/wells-fargo-gianh-quyen- thau-tom-toan-bo-ngan-hang-wachovia.chn 16 17 Ra mắt ngân hàng lớn giới: 1.822 http://vietbao.vn/Kinh-te/Ra-mat-ngan-hang-lon-nhat-thegioi/70026018/87/ Các tập đoàn “đại gia” phải “giảm béo”: 1.823 http://tamnhin.net/Bonphuong/13139/Cac-tap-doan-dai-gia-cung- phai-giam-beo.html 18 Trung Quốc bán cổ phần ngân hàng cho Mỹ: 1.824 http://vietbao.vn/Kinh-te/Trung-Quoc-ban-co-phan-ngan-hang-cho- My/10914644/48/ 19 Citigroup bán cổ phần HDFC nhằm bổ sung vốn: 115 1.825 http://tintuc.xalo.vn/00- 1107527492/Citigroup_ban_co_phan_tai_HDFC_nham_bo_sung_von.html 20 Kinh nghiệm tái cấu ngân hàng Nhật Bản: 1.826 http://tinnhanhchungkhoan.vn/GL/N/CHCIHF/kinh-nghiem-tai-co- cau-ngan-hang-cua-nhat-ban.html 21 Ngành ngân hàng Trung Quốc đối mặt với nhiều thách thức: 1.827 http://www.vinacorp.vn/news/nganh-ngan-hang-trung-quoc-doi-mat- voi-nhieu-thach-thuc/ct-296500 22 Trung Quốc xử lý nợ xấu: 1.828 http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/anpham? m_action=2&m_typeid=&m_year=&m_itemid=3287&m_magaid=&m_categor y=443 http://www.hsbc.com.vn/1/2/miscellaneous 1.829  Văn pháp luật 24 Luật TCTD 2010- Điều 4, Chương 25 Thông tư 13/2010/TT-NHNN, tổ chức tín dụng, trừ chi nhánh ngân hàng 23 nước ngoài, phải trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 9% vốn tự có so với 26 27 28 tổng tài sản “Có” rủi ro Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN Công văn 1511/NHNN-TTGSNH Dự thảo Lộ trình chiến lược phát triển khu vực Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2011-2020  Và số tài liệu tham khảo khác 1.830 1.831 1.832 1.833 1.834 1.835 1.836 116 1.837 1.838 1.839 1.840 1.841 1.842 1.843 1.844 1.845 1.846 1.847 1.848 1.849 PHỤ LỤC 1.850 1.851 PHỤ LỤC 1: SỐ LIỆU VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA MARITIME BANK 1.852 1.857 200 1.853 N ă m 1.859 H 1.854 2009 1.860 Số ạn tiền g m 1.861 (Triệu đồng) ục 1.855 2010 1.862 Số tiền 1.856 2011 1.864 Số 1.863 (Triệ u đồng) 1.858 2010 2011 1.865 Chê 1.866 Chên tiền (Triệu đồng) nh lệch (%) h lệch (%) 1.871 62% 1.872 28% 1.867 Ti 1.868 30.05 1.869 48.62 1.870 62.29 ền gử i kh ác h hà 3.287 6.708 4.523 117 9201 ng 1.873 Ti ền gử i va y củ a T C T D 1.874 23.83 1.875 33.35 1.876 22.83 2.614 8.864 0.507 1.880 5.368 1.881 12.19 1.882 7.178 1.877 40% 1.878 -32% 1.879 Gi tờ có gi 259 5.320 500 1.885 1.886 1.887 1.888 1.889 1.890 1.891 1.892 1.893 1.894 1.895 1.896 1.897 1.898 118 1.883 127 % 1.884 -41% 1.899 PHỤ LỤC 2: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA MARITIME BANK 1.900 Đại hội Đồng Cổ đông Ban Kiểm soát Hội đồng Quản Trị Phòng KTNB Ủy ban Tín dụng đầu tư Văn phòng HĐQT Ủy ban Xử lý Rủi ro Ủy ban Nhân Ủy ban Quản lý Rủi ro Ủy ban Chiến lược Ủy ban Kiểm toán Ban kiểm toán Tổng Giám đốc Ủy ban ALCO Hội đồng Điều hànhHội đồng Tín dụng Phó Tổng Giám đốc thường trực phòng Hội đồng Ban Ban Điều Quản Truyền hành lý Tín thông dụngvà Quản Ban Quản lý thương lý Chiến hiệulược Ban Tài đầuBan tư Pháp chế & Giám Ban sátPhát Tuântriển thủ mạng lưới Ngân hàng Ngân DN hàng Ngân DNhàng LớnĐịnh chế TàiKhối QLRR Khối QLTC Khối PDTDKhối Công Khối nghệQuản lý NhânKhối tài Vận hành 119 1.901 PHỤ LỤC 3: DIỄN GIẢI 1.902 1.903 Core Banking - Ngân hàng lõi hệ thống phân hệ nghiệp vụ ngân hàng tiền gửi, tiền vay, khách hàng…Thông qua đó, ngân hàng phát triển thêm nhiều dịch vụ, sản phẩm quản lý nội chặt chẽ, hiệu Về chất hệ thống phần mềm tích hợp ứng dụng tin học quản lý thông tin, tài sản, giao dịch, quản trị rủi ro…trong hệ thống ngân hàng Về đặc điểm, Core Banking hạt nhân toàn hệ thống thông tin hệ thống ngân hàng Hệ thống thông tin bao gồm thông tin tiền, tài sản chấp, giao dịch, giấy tờ, sổ sách kế toán, liệu máy tính hệ thống thông tin (Core Banking) Tất giao dịch chuyển qua hệ thống Core Banking khoảng thời gian ngắn trì hoạt động đồng thời xử lý thông tin suốt thời gian hoạt động, hay nói Core Banking hệ thống để tập trung hóa liệu nơi đâu, hay lúc Cơ sở liệu ngân hàng quản lý tập trung theo quan hệ theo module: tiền gửi, toán quốc tế, chuyển tiền, tài trợ thương mại, cho vay, thẩm định, nguồn vốn, Internet Banking…Để nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng thay đổi module theo nghiệp vụ ngân hàng thay đổi theo giải pháp phần mềm 1.904 E-Banking chữ viết tắt Electronic Banking (dịch vụ ngân hàng điện tử), công cụ tiện ích cung cấp sản phẩm dịch vụ bán lẻ lẫn truyền thống ngân hàng thông qua phương tiện điện tử kênh truyền thông tương tác khác, baogồm: tiến hàng giao dịch ngân hàng, kiểm tra tài khoản, toán hóa đơn điện tử, cung cấp sản phẩm dịch vụ toán điện tử khác tiền điện tử 1.905 Mobile Banking dịch vụ ngân hàng đại, cho phép khách hàng sử dụng điện thoại di động để thực giao dịch với ngân hàng Sử dụng Mobile 120 Banking, khách hàng không cần phải đến ngân hàng mà tiếp cận dịch vụ đâu 1.906 Internet Banking dịch vụ ngân hàng điện tử dùng để truy vấn thông tin tài khoản thực giao dịch chuyển khoản, toán qua mạng internet Internet Banking cho phép khách hàng thực giao dịch trực tuyến mà không cần đến ngân hàng Chỉ cần máy vi tính điện thoại di động có kết nối internet mã truy cập ngân hàng cung cấp, khách hàng thực giao dịch với ngân hàng lúc nơi cách an toàn 1.907 Máy rút tiền tự động hay máy giao dịch tự động (còn gọi ATM, viết tắt Automated Teller Machine Automatic Teller Machine tiếng Anh) thiết bị ngân hàng giao dịch tự động với khách hàng, thực việc nhận dạng khách hàng thông qua thẻ ATM (thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng) hay thiết bị tương thích, giúp khách hàng kiểm tra tài khoản, rút tiền mặt, chuyển khoản, toán tiền hàng hóa dịch vụ 1.908 Kondor+ đánh giá hệ thống quản trị rủi ro toàn diện, có tầm nhìn tổng quan danh mục tài sản, đánh giá nhân tố rủi ro cho loại tài sản nói riêng toàn danh mục tài sản nói chung Hệ thống giúp người dùng xác định tiến trình công việc, toàn quyền tự thiết lập tham số thỏa mãn yêu cầu quản trị; có khả tăng hiệu sử dụng, trợ giúp việc xử lý thông suốt báo cáo; điều chỉnh phù hợp, củng cố tất giao dịch vào hệ thống Kondor+ cho phép người dùng quản lý hạn mức tới giao dịch đối tác cách tập trung, giảm thiểu rủi ro hoạt động, tăng suất lao động, đồng thời đánh giá hiệu kinh doanh cách chi tiết Hệ thống Kondor+ giúp người dùng đánh giá trạng thái ngoại tệ theo thời gian thực, quản trị hạn mức giao dịch tự động hệ thống Bên cạnh đó, Kondor+ cho phép ngân hàng có cảnh báo rủi ro, từ đưa định thức thời với giao dịch, đảm 121 bảo an toàn Nhờ hệ thống này, ngân hàng xây dựng mô hình giao dịch khối thị trường tài theo tiêu chuẩn quốc tế vào vận hành công tác quản trị rủi ro 122 1.909 PHỤ LỤC 4: QUY ĐỊNH VỀ MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM 1.910 1.911 Theo Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN, để mở thêm chi nhánh, tiêu chí vốn điều lệ, ngân hàng phải kinh doanh có lãi năm liền trước đó, đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động ngân hàng, có tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ 3% Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN quy định chung mạng lưới hoạt động NHTM sau: 1.912 Số chi nhánh NHTM mở phải đảm bảo: 100 tỷ x N1 + 50 tỷ x N2 < C 1.913 Trong đó: - C vốn điều lệ NHTM (tính tỷ VND) - N1 số chi nhánh mở đề nghị mở TP Hà Nội TP Hồ Chí Minh - N2 số chi nhánh mở đề nghị mở đơn vị hành Hà Nội TP Hồ Chí Minh 1.914 Theo Công văn 1511/NHNN-TTGSNH, NHNN quy định việc phát triển mạng lưới TCTD năm 2011: - Chỉ xem xét đề nghị mở chi nhánh NHTM đảm bảo mức vốn pháp định theo quy định Nghị định số 141/2006/NĐ-CP Nghị định số 10/2011/NĐ-CP - Mỗi lần NHTM tiến hành làm thủ tục khai trương tối đa chi nhánh - Trước tiến hành làm thủ tục khai trương chi nhánh tiếp theo, NHTM phải có văn báo cáo NHNN việc hoàn tất vấn đề liên quan đến khai trương chi nhánh trước kế hoạch dự kiến khai trương chi nhánh 1.915 1.916 1.917 1.918 PHỤ LỤC 5: XÁC ĐỊNH VỊ THẾ CỦA MARITIME BANK 1.919 123 Để xác định vị 1.920 Maritime Bank so với đối thủ cạnh tranh, luận lấy hai tiêu lực tài (vốn tự có, khả sinh lời, chất lượng tài sản có) lực hoạt động (huy động vốn, tín dụng, hoạt động dịch vụ) để làm thước đo Dựa vào số liệu năm 2011 1.921 ngân hàng tiêu lực tài lực hoạt động, ta xếp hạng vị trí ngân hàng sau: - Xếp hạng lực tài chính: 1.926 Điề 1.923 V 1.922 Chỉ tiêu 1.928 BIDV 1.934 Agriban 1.940 1.946 1.952 1.958 k Vietinb ank Vietco mbank Eximba nk Sacomb ank 1.964 VIB 1.970 ACB 1.976 Techco mbank ố 1.924 Khả n năn t g ự sinh c lời ó 1.925 chất lượ ng tài sản có 1.929 1.930 1.931 11 1.935 1.936 14 1.937 15 1.941 1.942 1.943 1.947 1.948 1.949 1.953 1.954 1.955 1.959 1.960 1.961 1.965 1.966 11 1.967 13 1.971 1.972 1.973 1.977 1.978 1.979 10 124 1.932 1.938 1.944 1.950 1.956 1.962 1.968 1.974 1.980 m số TB năn g lực tài chí nh 6.3 10 33 2.3 5.3 4.0 5.3 10 33 4.0 8.0 1.927 Xếp hạng lực tài 1.933 1.939 1.945 1.951 1.957 1.963 1.969 11 1.975 1.981 1.982 Maritim e Bank 1.988 MB 1.994 SeAban k 1.1000 VP bank 1.1006 SHB 1.1012 MHB 1.983 1.989 1 1.995 1.1001 1.1007 1.1013 1.984 12 1.985 1.990 1.991 1.996 15 1.997 12 1.1002 13 1.1003 14 1.1008 1.1009 1.1014 10 1.1015 1.986 10 00 1.992 6.6 1.998 13 00 1.1004 13 33 1.1010 9.6 1.1016 11 33 1.987 1.993 1.999 10 1.1005 11 1.1011 1.1017 1.1018 - Xếp hạng lực hoạt động: 1.1023 Điề 1.1021 T 1.1020 Hu 1.1019 Chỉ tiêu 1.1025 BIDV 1.1031 Agribank 1.1037 Vietinban k 1.1043 Vietcomb ank 1.1049 Eximban k 1.1055 Sacomba nk 1.1061 VIB y độn g vốn í n 1.1022 Ho ạt Độ ng Dị ch vụ d ụ n g 1.1026 1.1027 1.1028 1.1032 1.1033 1.1034 1.1038 1.1039 1.1040 1.1044 1.1045 1.1046 1.1050 1.1051 1.1052 10 1.1056 10 1.1062 13 1.1057 1.1063 1.1058 1.1064 13 125 m số TB năn g lực hoạ t độn g 1.1029 2.6 1.1035 1.0 1.1041 3.3 1.1047 3.6 1.1053 8.6 1.1059 7.6 1.1065 12 00 1.1024 Xếp hạng lực hoạt động 1.1030 1.1036 1.1042 1.1048 1.1054 1.1060 1.1066 13 1.1067 ACB 1.1073 Techcom bank 1.1079 Maritime Bank 1.1085 MB 1.1091 SeAbank 1.1097 VP bank 1.1103 SHB 1.1109 MHB 1.1068 1.1069 1.1070 1.1074 1.1075 1.1076 1.1080 1.1086 1.1092 15 1.1098 11 1.1104 12 1.1110 14 1.1081 1 1.1082 1.1087 1.1088 12 1.1093 1.1094 15 1.1099 1.1100 11 1.1105 1.1106 14 1.1111 1.1112 1.1071 6.0 1.1077 6.3 1.1083 9.0 1.1089 9.6 1.1095 14 67 1.1101 11 67 1.1107 12 67 1.1113 11 00 1.1072 1.1078 1.1084 1.1090 10 1.1096 15 1.1102 12 1.1108 14 1.1114 11 1.1115 Sau đó, ta có biểu đồ dựa 1.1116 xếp hạng trung bình: 1.1117 1.1119 Xếp 1.1118 Chỉ tiêu 1.1123 BIDV 1.1128 Agriban k 1.1133 Vietinba nk 1.1138 Vietcom bank 1.1143 Eximban k 1.1148 Sacomba nk 1.1153 VIB 1.1158 ACB hạng lực tài 1.1120 Xếp hạng lực hoạt động 1.1122 V 1.1121 Xếp hạng Trung bình ị t r í 1.1124 1.1125 1.1126 1.1127 1.1129 1.1130 1.1131 4.5 1.1132 1.1134 1.1135 1.1136 1.1137 1.1139 1.1140 1.1141 3.5 1.1142 1.1144 1.1145 1.1146 1.1147 1.1149 1.1150 1.1151 1.1152 1.1154 11 1.1155 13 1.1156 12 1.1159 1.1160 1.1161 3.5 126 1.1157 1.1162 1.1163 Techco mbank 1.1168 Maritim e Bank 1.1173 MB 1.1178 SeAbank 1.1183 VP bank 1.1188 SHB 1.1193 MHB 1.1164 1.1165 1.1166 1.1167 1.1169 1.1170 1.1171 8.5 1.1172 1.1174 1.1175 10 1.1176 7.5 1.1179 10 1.1180 15 1.1181 12.5 1.1184 11 1.1185 12 1.1186 11.5 1.1189 1.1190 14 1.1191 10.5 1.1194 1.1195 11 1.1196 10 1.1177 1.1182 1.1187 1 1.1192 1.1197 1.1198 1.1199 1.1200 1.1201 127
- Xem thêm -

Xem thêm: nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay