Nghiên cứu tác động của hoạt động bán sản phẩm điện tử theo phương thức bán hàng qua mạng ở thị trường Hà Nội trong thời gian hiện nay.

22 545 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 21:57

Đề tài: Nghiên cứu tác động hoạt động bán sản phẩm điện tử theo phương thức bán hàng qua mạng thị trường Hà Nội thời gian LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành nghiên cứu khoa học nhóm kế hoạch hoàn thiện nhóm chúng em nhận giúp đỡ nhiệt tình cô Nguyễn Minh Phương- cô giáo viên dạy học phần phương pháp nghiên cứu khoa học Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến người tiêu dùng cung cấp thông tin giúp đỡ nhóm em hoàn thành nghiên cứu cách tốt Đây nghiên cứu khoa học nhóm chúng em, có nhiều cố gắng tránh khỏi thiếu sót Kính mong cô bạn đóng góp ý kiến để nghiên cứu khoa học chúng em hoàn thiện MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ ST T Nội dung Mô hình nghiên cứu đề tài Phiếu điều tra nhu cầu mua hàng qua mạng người tiêu dùng Hà Nội Bảng kết điều tra nhu cầu mua hàng điện tử qua mạng người dân Hà Nội năm gần Biểu đồ mặt hàng người tiêu dùng dự định mua qua mạng thời gian tới Biểu đồ giá trị trung bình đơn hàng mua sắm qua mạng Biểu đồ thể loại trang web mà người tiêu dùng thường lựa chọn để thực mua sắm trực tuyến Trang CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Những tiến to lớn công nghệ, đặc biệt công nghệ thông tin thập niên cuối kỷ 20 tạo bước ngoặt cho phát triển kinh tế xã hội toàn cầu Chính tảng đó, phương thức thương mại xuất phát triển nhanh chóng, thương mại điện tử Thương mại điện tử công cụ đại sử dụng mạng Internet giúp cho doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường giới, thu thập thông tin nhanh hơn, nhiều xác Với thương mại điện tử, doanh nghiệp đưa thông tin sản phẩm đến đối tượng khách hàng tiềm khác nơi giới với chi phí thấp nhiều so với phương pháp truyền thống Số người dùng Internet Việt Nam tăng nhanh từ 200.000 người dùng vào năm 2000 lên 45 triệu người dùng vào năm 2015, tương ứng với tỷ lệ tăng 22.6% / năm Còn theo khảo sát công ty Nghiên cứu thị trường AC.Nielsen, 58% người sử dụng internet Việt Nam cho biết họ thường xuyên mua hàng mạng, số cao Philippines (45%) Indonesia (51%) Điều cho thấy việc bán hàng qua mạng Việt Nam ngày phát triển Khoảng 70% công ty kinh doanh có bán hàng qua điện thoại Internet, có đến 40% - 50% doạnh nghiệp tham gia mua bán hàng qua mạng trực tiếp hay thông qua website thương mại điện tử có uy tín Các mặt hàng bán trực tuyến đa dạng: hàng điện tử, tiêu dùng, xe, nguyên vật liệu, vé máy bay, tour du lich, sách đĩa nhạc, … Khách hàng chọn mua hàng mạng chủ yếu giới doanh nghiệp, nhân viên văn phòng, phần đông giới trẻ Mặt hàng điện tử kinh doanh nhiều công ty lớn Loại sản phẩm dễ dàng miêu tả cụ thể tính năng, đặc điểm kỹ thuật, giá cả, chương trình khuyến mại website Việc mua, bán mặt hàng qua mạng Việt Nam ngày phát triển Tuy nhiên, bình diện chung, nhiều người tiêu dùng doanh nghiệp chưa thấy hết hiệu việc mua hàng điện tử thông qua phương thức mua hàng qua mạng đem lại nên chưa quan tâm, chưa phát huy tối đa mạnh loại hình Cho nên, để tiếp cận bước phát triển thương mại điện tử Việt Nam, để người hiểu mua hàng điện tử thông qua phương thức bán hàng qua mạng cần phải xác định rõ vấn đề đặt ra, tác động định phát triển việc bán hàng điện tử thông qua phương thức bán hàng qua mạng Việt Nam ta 1.2 Xác lập tuyên bố vấn đề đề tài Xuất phát từ tính cấp thiết nêu trên, nhóm chúng em chọn đề tài: “ Nghiên cứu tác động hoạt động bán sản phẩm điện tử theo phương thức bán hàng qua mạng thị trường Hà Nội thời gian nay” làm đề tài nghiên cứu khoa học nhóm với mong muốn góp số ý kiến tác động bán sản phẩm điện tử qua phương thức bán hàng qua mạng Từ nhóm em đề xuất số giải pháp nhằm pháp triển hoạt động 1.3 Đối tượng, phạm vi mục tiêu nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: tác động bán sản phẩm điện tử theo phương thức bán hàng qua mạng thị trường Hà Nội - Khách thể nghiên cứu: sản phẩm điện tử - Đối tượng khảo sát: người tiêu dùng thị trường Hà Nội - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: tìm hiểu hoạt động bán sản phẩm điện tử qua mạng đia bàn Hà Nội +Về thời gian: tìm hiểu tác động bán sản phẩm điện tử qua mạng năm 20122014 -Mục tiêu nghiên cứu: + Nghiên cứu tác động hoạt động bán sản phẩm điện tử qua mạng địa bàn Hà Nội: nhu cầu, khả chi trả, sức thu hút website bán sản phẩm điện tử + Một số giải pháp phát triển hoạt động bán sản phẩm điện tử theo phương thức bán hàng qua mạng thị trường Hà Nội thời gian 1.4 Câu hỏi đặt nghiên cứu - Bán sản phẩm điện tử theo phương thức bán hàng qua mạng có tác động tích cực tiêu cực gì? - Trên mạng có nhiều trang web buôn bán đa dạng sản phẩm điện tử, làm để doanh nghiệp thu hút khách hàng đến với trang web mình? 1.5 Phương pháp nghiên cứu: * Phương pháp định lượng định tính: -Phương pháp thu thập liệu -Phương pháp phân tích liệu 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu Kết nghiên cứu giúp cho người có hiểu biết chung tác động hoạt động bán hàng qua mạng Đây hoạt động kinh tế tương đối mẻ cần nghiên cứu cho việc áp dụng thành công thực tế Ngoài doanh nghiệp Việt nam sử dụng kết nghiên cứu, điều chỉnh thang đo cho trường hợp cụ thể tổ chức mô hình kinh doanh buôn bán qua mạng riêng mình, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng 1.7 Kết cấu đề tài Bài nghiên cứu gồm chương: Chương 1: tổng quan nghiên cứu đề tài Chương 2: tóm lược số vấn đề lý luận sản phẩm điện tử bán hàng qua mạng Chương 3: phương pháp nghiên cứu kết phân tích thực trạng hoạt động bán sản phẩm điện tử phương thức bán hàng qua mạng thị trường Hà Nội thời gian Chương 4: phát đề xuất giải pháp nhằm phát triển hoạt động bán sản phẩm điện tử theo phương thức bán hàng qua mạng thị trường Hà Nội thời gian CHƯƠNG 2: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ VÀ BÁN HÀNG QUA MẠNG 2.1 - Một số khái niệm bán hàng qua mạng sản phẩm điện tử Khái niệm bán hàng: Bán hàng trình được bắt đầu việc xác định cụ thể nhu cầu hàng hóa cho đối tượng khách hàng, theo thời gian địa điểm, cân đối nhu cầu với khả đáp ứng, hướng tới mục tiêu, hiệu tiêu thụ từ có kế hoạch bán hàng hợp lý ( PGS.TS Phạm Công Đoàn - Nguyễn Cảnh Lịch, 2012, Giáo trình kinh tế doanh nghiệp thương mại, trang 47) - Khái niệm bán hàng qua mạng: Bán hàng qua mạng cá nhân hay doanh nghiệp muốn bán sản phẩm/ dịch vụ thông qua Internet Bạn có sản phẩm hay dịch vụ tốt muốn đưa sản phẩm/dịch vụ lên Internet Tuy nhiên không đơn giản bạn việc đưa sản phẩm lên mạng, mà phải có tương tác người bán người mua, có chiến lược bán hàng hiệu (Tổng quan bán hàng online cho người bắt đầu – vGing.com ) - Khái niệm sản phẩm điện tử: Sản phẩm điện tử đồ dùng điện tử, linh kiện, thiết bị dùng công nghệ thông tin điện tử để phục vụ cho việc thỏa mãn nhu cầu người sử dụng Ví dụ: Điện thoại, máy tính, ti vi… 2.2 Những nghiên cứu có liên quan đến đề tài 2.2.1 Xác định phân tích nhân tố ảnh hưởng đến thành công trang web bán hàng trực hàng trực tuyến muaban.net (TS Lê dân, Luận văn thạc sĩ Năm 2013 ) Mặt mạnh: Xác định yếu tố quan trọng góp phần nâng cao thành công mô hình nghiên cứu thống thông tin áp dụng trang web muaban.net Nghiên cứu mối quan hệ hệ thống trang web Các mô hình đánh giá thành công hệ thống thông tin Đưa số kiến nghị để dánh giá mức độ thành công trang web Đưa biện pháp quản lý tốt giải pháp cải thiện chất lượng trang web Tập trung tìm hiểu mô hình khuôn khổ nghiên cứu phát triển từ mô hình thành công hệ thống thông tin DeLone Mc Lean, mô hình chấp nhận công nghê (TAM) tập trung phạm vi ứng dụng trang web muaban.net với đối tượng nghiên cứu khách hàng sử dụng trang web Mặt hạn chế: Chưa phân tích tác động tiêu cực làm thành công trang web bán hàng qua mạng lamg bật tác động tích cực đến thành công 2.2.2 Thị trường mua sắm trực tuyến Việt Nam tăng trưởng bùng nổ ( San Francisco Chronicle Theo cafebiz Năm 2012) Mặt mạnh: Cho thấy yếu tố nhân học việt nam : dân số trẻ, tỷ lệ người sử dụng internet cao, tỷ lệ dân thành thị cao, sẵn sàng mua sắm mạnh cho trị trường mua sắm trực tuyến việt nam phát triển mạnh mẽ năm ngần Nghiên cứu trở ngại lớn hoạt động mua sắm trực tuyến Việt Nam hoạt động toán, hệ thống toán chưa quán, vướng nhiều khu trung gian Mặt hạn chế: Chưa lợi ích mua sắm trực tuyến rủi ro cách cụ thể 2.2.3 Xu hướng mua sắm trực tuyến sinh viên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Nguyễn Phú Quý, Nguyễn Hồng Đức Trịnh Thúy Ngân Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2012) Mặt mạnh: công trình nghiên cứu hành vi mua sắm trực tuyến, nhân tố ảnh hưởng đến việc mua sắm trực tuyến, thời gian sử dụng Internet ngày, hàng hóa sinh viên thường chọn mua sắm trực tuyến, website sinh viên thường mua sắm trực tuyến, mức giá sẵn sàng chấp nhận tần suất mua hàng trực tuyến từ đưa đề xuất phù hợp Công trình phân tích tính tiện lợi hài lòng khả lựa chọn hàng hóa mua sắm trực tuyến Tính đáp ứng website mua bán trực tuyến, phân tích tin tưởng khách hàng Mặt hạn chế: Công trình nghiên cứu chưa phân tích mặt hàng cụ thể bán nhiều cho khách hàng sinh viên Những nghiên cứu đề cập đến tác động bán hàng qua mạng nói chung, chưa rõ cụ thể sản phẩm cụ thể Với đề tài “Nghiên cứu tác động hoạt động bán sản phẩm điện tử phương thức bán hàng qua mạng thị trường Hà Nội thời gian nay” nhóm em tập trung tìm hiểu sâu nhóm sản phẩm điện tử tác động hoạt động bán sản phẩm theo phương thức bán hàng qua mạng Đó lý cho thấy tính mẻ cần thiết phải tiến hành đề tài nghiên cứu 2.3 Mô hình nghiên cứu đề tài CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ BẰNG PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG QUA MẠNG Ở THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN HIỆN NAY 3.1 Phương pháp nghiên cứu 3.1.1 Phương pháp thu thập liệu 3.1.1.1 Đối với liệu sơ cấp Phương pháp điều tra: Xây dựng phiếu điều tra thực nghiệm, bao gồm câu hỏi nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu Số liệu qua điều tra tổng hợp phương pháp thống kê phân tích Số liệu qua điều tra nêu lên lượng người mua sắm hàng điện tử mạng mẫu cụ thể, nơi thường mua hàng, mức độ hài lòng mua hàng qua mạng, mức nhiều người lựa chọn, độ tin cậy sản phẩm, phương thức toán hay sử dụng mua bán qua mạng Các phiếu điều tra tổng hợp lại để tính tỉ lệ phần trăm tiêu chí đưa Trên sở thể tổng hợp thông tin nhu cầu mua sản phẩm điện tử qua mạng người tiêu dùng địa bàn Hà Nội 3.1.1.2 Đối với liệu thứ cấp Dữ liệu thứ cấp sử dụng lấy tài liệu trong: giáo trình, giảng, thông tin website, từ khóa luận trước làm đề tài có liên quan… 3.1.2 Phương pháp phân tích liệu 3.1.2.1 Đối với liệu sơ cấp Trên sở phiếu điều tra trắc nghiệm tổng hợp thông tin nhu cầu mua sản phẩm điện tử qua mạng người tiêu dùng địa bàn Hà Nội 3.1.2.2 Đối với liệu thứ cấp Các phương pháp sử dụng để phân tích liệu thứ cấp bao gồm: -Phương pháp so sánh: so sánh tỉ lệ sản phẩm điện tử mua qua mạng so với sản phẩm khác -Phương pháp phân tích: Từ kết so sánh đánh giá nguyên nhân 3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến phương thức bán hàng qua mạng Cùng với phát triển thương mại điện tử, phương thức bán hàng qua mạng Hà Nội có xu hướng tăng nhanh Dưới yếu tố ảnh hưởng đến phương thức này: 3.2.1 Ảnh hưởng yếu tố bên - Giá hàng hoá: Giá có tác động đến hoạt động tiêu thụ hàng hoá Mức giá hợp lí nâng cao độ tin tưởng người tiêu dùng với trang web, hoạt động mua bán đẩy mạnh - Chất lượng sản phẩm: Khác với mua bán truyền thống người tiêu dùng đánh giá trực tiếp chất lượng sản phẩm mua bán qua mạng họ nhìn qua hình ảnh, xem xét chất lượng qua thông tin sản phẩm mà người bán cung cấp mạng Vì mà chất lượng hàng hoá mua bán qua mạng đặt lên hàng đầu Chất lượng tốt người tiêu dùng thấy lợi ích mà bán hàng đem lại cho mình, tăng thêm độ tin cậy việc mua bán qua mạng 3.2.2 Ảnh hưởng yếu tố bên - Hạ tầng công nghệ: Một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm tình hình phát triển Internet, công nghệ toán, tình hình an ninh mạng Công nghệ toán nâng cao việc chuyển khoản qua ngân hàng thay toán tiền mặt giúp việc mua bán qua mạng trở nên dễ dàng - Môi trường pháp luật: Tất hình thức kinh doanh qua mạng phải chấp hành luật pháp hình thức bán hàng truyền thống Quá trình xây dựng ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Việt Nam chậm chạp Điều có ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoạt động bán hàng qua mạng trang wed ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý người tiêu dùng không tin tưởng vào hoạt động bán hàng qua mạng chưa pháp luật bảo vệ - Các yếu tố khác: Tâm lí người tiêu dùng: Hiện người Việt Nam có tâm lí mua hàng theo phương thức truyền thống, chưa tin tưởng hoàn toàn vào hoạt động bán hàng qua mạng Yếu tố thu nhập dân cư: Thu nhập cao người tiêu dùng có nhu cầu mua nhiều hàng hoá giúp việc bán hàng qua mạng đẩy mạnh 3.3 Kết phân tích liệu sơ cấp, liệu thứ cấp 3.3.1 Kết phân tích liệu sơ cấp Kết điều tra trắc nghiệm: Để thu thập thông tin nhu cầu mua sản phẩm điện tử qua mạng người tiêu dùng địa bàn Hà Nội, chúng em tiến hành phát phiếu điều tra trắc nghiệm đến 100 người tiêu dùng địa bàn Hà Nội Bảng 3.1 Phiếu điều tra nhu cầu mua hàng qua mạng người tiêu dùng Hà Nội Chào bạn, nhóm sinh viên Trường Đại học Thương mại thực nghiên cứu nhu cầu mua hàng điện tử qua mạng người tiêu dùng địa bàn Hà Nội Phiếu khảo sát phần nghiên cứu Rất mong bạn giành phút để hoàn thành vài thông tin phiếu khảo sát Mọi thông tin bạn cung cấp bảo mật hoàn toàn phục vụ cho mục đích nghiên cứu! Họ tên : Ngày, tháng , năm sinh: Nghề nghiệp Nơi làm việc: Số điện thoại: Email: Bạn mua sắm mặt hàng điện tử qua mạng chưa? Đã Chưa Bạn mua hàng qua đâu? Facebook Website Khác Bạn có hài lòng với hàng hóa mua qua mạng không? Có Không Phương thức toán bạn mua hàng điện tử qua mạng: Thanh toán qua thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng Trả tiền mặt nhận hàng Khác Bạn mua hàng điện tử qua mạng với giá khoảng nào? Dưới triệu đồng 5-10 triệu đồng Trên 10 triệu đồng Nếu mua mặt hàng điện tử qua mạng mức độ tin tưởng bạn nào? Tuyệt đối Tương đối Không tin tưởng Khi giá website bán hàng điện tử chênh lệch bạn có xu hướng: Chuyển sang website bán hàng với giá thấp Vẫn mua hàng trang web mà bạn tin tưởng Bạn biết (hoặc yêu thích) website mua hàng trực tuyến nào? ……………………………… Chúng xin chân thành cảm ơn! Bảng 3.2 Kết điều tra nhu cầu mua hàng điện tử qua mạng người tiêu dùng Hà Nội STT TIÊU CHÍ Số người mua Đã mua hàng điện tử qua mạng Chưa mua SỐ LƯỢNG TỈ LỆ 73/100 73% 27/100 27% 52/73 17/73 4/73 71.23% 23.28% 5.49% Số người hài lòng Hài lòng với chất lượng sản phẩm Chưa hài lòng 68/73 93.15% 5/73 6.85% Dưới triệu đồng Giá hàng hóa 5- 10 triệu đồng Trên 10 triệu đồng Thẻ ngân hàng thẻ tín dụng Phương thức Trả trực tiếp toán giao hàng Khác Tin tưởng tuyệt đối Độ tin cậy mua Tin tưởng tương đối hàng qua mạng Không tin tưởng 51/73 14/73 8/73 69.86% 19.17% 10.97% 43/73 58.9% 26/73 35.6% 4/73 0/100 79/100 21/100 5.5% 0% 79% 21% Mua hàng qua đâu LỰA CHỌN Facebook Website Khác Chuyển sang trang 82/100 Khi trang web web có giá thấp có chênh lệch Vẫn mua hàng giá, khách hàng trang web cũ dù giá 18/100 cao 82% 18% Nhìn bảng kết thu thập thông tin nhu cầu mua sản phẩm điện tử qua mạng người tiêu dùng địa bàn Hà Nội, ta thấy tỉ lệ phần trăm người tiêu dùng mua hàng qua mạng lớn ( 73%) Con số tín hiệu đáng mừng cho doanh nghiệp thực kinh doanh qua mạng Người tiêu dùng, từ sinh viên đến người làm có thu nhập, họ muốn cho tiết kiệm thời gian đến mức tối đa mà đáp ứng nhu cầu thân Mà thời đại nay, thương mại điện tử ngày phát triển, phương tiện tiếp cận với Internet ngày đại phổ biến, chắn số người sử dụng phương thức mua hàng ngày tăng Tuy nhiên, có nhiều yếu tố, số người tiêu dùng e ngại phương thức mua hàng qua mạng Hoặc với người sử dụng phương thức này, họ không thực tin tưởng tuyệt đối vào chất lượng hay uy tín bên bán hàng Phần lớn dừng lại độ tin tưởng tương đối dám mua mặt hàng điện tử với giá chưa cao ( triệu đồng) Mà đa số mặt hàng điện tử có giá trung bình từ đến 10 triệu đồng Họ có xu hướng đến cửa hàng điện máy để lựa chọn sản phẩm cho Một nhiệm vụ đặt cho người bán hàng phải tạo niềm tin tuyệt đối cho khách hàng Những doanh nghiệp bán hàng điện tử qua mạng phải có biện pháp đảm bảo an toàn chất lượng cho sản phẩm vừa tạo hài lòng cho khách hàng mà phải đảm bảo lợi nhuận cho việc kinh doanh Hơn nữa, vấn đề giá yếu tố quan trọng đến thành công hay thất bại doanh nghiệp kinh doanh qua mạng Khi bán hàng qua mạng, mức giá sản phẩm bạn phải đặt mức tối ưu để thu hút khách hàng Chỉ bạn thử nghiệm mức giá bạn biết đâu giá tối ưu Có lẽ nhân tố giá điều cuối khiến cho khách hàng đắn đo họ ưng hàng tin vào lời hứa hẹn sản phẩm bạn Bạn khéo léo tạo lời chào hàng đặc biệt để xác định giá tối ưu Cần so sánh giá với trang Web khác để có đánh giá trực quan mặt hàng Mặt hàng điện tử thường có giá cao nên chênh lệch website bán hàng lớn Vì cần thận trọng việc đưa giá 3.2.2 Kết phân tích liệu thứ cấp 3.2.2.1 Tỉ lệ sản phẩm mua qua Internet - Theo khảo sát cục Thương mại điện tử năm 2013, mặt hàng nhiều người mua trực tuyến quần áo, giày dép, mĩ phẩm ( 62% người tiêu dùng mua), đồ công nghệ (35%), đồ gia dụng (32%), vé máy bay (25%), tour du lịch (16%), spa du lịch(12%)… Trong tương lai, nhóm hàng công nghệ máy tính bảng, điện thoại, đồ công nghệ dự báo nhiều người cân nhắc mua sắm qua Internet Dưới bảng cân nhắc người tiêu dùng mua hàng qua mạng Biểu đồ 3.1.Những mặt hàng người tiêu dùng dự định mua qua mạng thời gian tới (Nguồn: Google Study 2014) Nhìn biểu đồ ta thấy tỉ lệ mua qua mạng sản phẩm điện tử tương đối cao ngày tăng lên Nghiên cứu yếu tố tác động việc bán hàng điện tử qua mạng , trước hết thu thập liệu yếu tố tác động đến việc bán doanh nghiệp - Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến định mua hàng qua mạng người tiêu dùng giá hàng hóa Thông thường, sản phẩm điện tử có giá cao nên người tiêu dùng thường cân nhắc lựa chọn mua loại mặt hàng qua mạng độ tin cậy chắn Quần áo mua nhiều gấp lần so với sách tạp chí trung bình giá trị đơn hàng quần áo phần tám giá trị đơn hàng điện tử Biểu đồ 3.2 Giá trị trung bình đơn hàng mua sắm qua mạng (Đơn vị: nghìn VND) (Nguồn: Nghiên cứu” Báo cáo hành vi người tiêu dùng online 2014”) 3.2.2.2 Các trang web người tiêu dùng thường mua sắm trực tuyến Biểu đồ 3.3 Biểu đồ thể loại trang web mà người tiêu dùng thường lựa chọn để thực mua sắm trực tuyến (Đơn vị: %) 3.2.2.3 Tâm lí người bán hàng qua mạng Mục đích cuối bán hàng người mua thỏa mãn nhu cầu cá nhân người bán thu lợi nhuận cho Vì vậy, họ phải để vừa đáp ứng hài lòng khách hàng tối đa hóa lợi nhuận Nghiên cứu tâm lí bán hàng trực tuyến, họ mong quy mô thị trường online giúp bù lại mức giá thấp người bán mong đợi Theo “ Báo cáo hành vi người tiêu dùng online” có tới 76% người lựa chọn bán hàng qua mạng có nhiều người mua, 24% lại cho lí bán hàng online giá bán tốt CHƯƠNG 4: CÁC PHÁT HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BÁN SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ BẰNG PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG QUA MẠNG Ở THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN HIỆN NAY 4.1 Các phát qua trình nghiên cứu tác động hoạt động bán sản phẩm điện tử phương thức bán hàng qua mạng thị trường Hà Nội thời gian 4.1.1 Những tác động tích cực hoạt động bán sản phẩm điện tử phương thức bán hàng qua mạng - Đối với bên bán: + Doanh nghiệp tạo cho khả kinh doanh liên tục 24/24và ngày tuần mà không cần nhân viên giám sát cửa hàng, thuê mặt bằng, quảng cáo, không cần hệ thống kiểm tra, giới thiệu sản phẩm tất làm tự động nhanh chóng với độ xác tuyệt đối + Trong thời điểm doanh nghiệp phục vụ nhiều khách hàng với yêu cầu khác thông tin, chủng loại sản phẩm,, giá cả, chủng loại… - Đối với người mua hàng + Phương thức bán hàng giúp người tiêu dùng có thêm hình thức mua hàng thuận tiện, dễ dàng nhanh chóng: người tiêu dung thu thập nhanh chóng, dễ dàng thông tin đa dạng sản phẩm, giá người bán + Có thêm hình thức toán tiện lợi, an toàn + Mở rộng chọn lựa mua hàng theo kiểu thị hiếu nhu cầu + Có hội mua hàng trực tiếp từ nhà sản xuất nhà cung cấp mà qua trung gian 4.1.2 Những tác động tiêu cực hoạt động bán sản phẩm điện tử phương thức bán hàng qua mạng - Vấn đề an ninh mã hoá - Độ tin cậy thấp rủi ro lớn giao dịch qua mạng - Thiếu đội ngũ cán có trình độ kinh doanh tin học cần thiết - Thiếu mô hình kinh doanh thương mại điện tử phù hợp cho quốc gia có mức độ phát triển mạng Internet - Bán hàng theo phương thức qua mạng đòi hỏi thay đổi cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp - Rủi ro xuất phát từ gian lận thương mại, nguy hàng giả cao 4.1.3 Những nguyên nhân dẫn đến tác động tiêu cực hoạt động bán sản phẩm điện tử phương thức bán hàng qua mạng Do bán hàng mạng có nhiều trang web tồn trang web ảo, trang web có độ tin cậy thấp - Bán hàng qua mạng cần phải đòi hỏi phải có trình độ tin học kết hợp với kinh doanh cao - Mô hình bán hàng qua mạng phải phù hợp với mức độ ảnh hưởng mạng Internet - Bị giới hạn đối tượng tham gia mua hàng - Tổ chức cấu công ty có hình thức tham gia bán hàng qua mạng bị thay đổi - Dễ bị tính độc quyền, dễ bị giả mạo sản phẩm hàng hóa - Dễ bị ảnh hưởng yếu tố khách quan mạng Internet - Vẫn tồn cửa hàng không đăng kí quyền - Vẫn tồn quan niệm mua hàng mạng hàng đểu không nhìn thấy tận mắt, sờ tận tay 4.2 Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động bán sản phẩm điện tử phương thức bán hàng qua mạng Qua tác động tiêu cực nguyên nhân hoạt động bán sản phẩm điện tử qua mạng nhóm xin đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu bán sản phẩm điện tử qua mạng : - Vấn đề an ninh mã hóa đảm bảo tính bảo mật thông tin cho khách hàng - Tạo tin tưởng cho khách hàng giao hàng thời gian khách hàng yêu cầu, sản phẩm đảm bảo chất lượng quảng cáo - Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ công nghệ thông tin xử lý bán hàng qua mạng chuyên nghiệp xác tránh bị sai sót hay nhầm lẫn - Tìm kiếm lựa chọn nguồn cung ứng hàng hóa đáp ứng nhu cầu khách hàng với người có thu nhập thấp mua phục vụ cho lứa tuổi - Tiếp tục đầu tư nâng cấp sở hạ tầng công nghê thông tin phục vụ cho việc bán hàng qua mạng tốt - Tăng cường, nâng cao nhận thức ý thức tuân thủ pháp luật thương mại điện tử thường xuyên cập nhật thông tin quy định pháp luật bán hàng qua mạng bảo mật thông tin cá nhân giải tranh chấp bán hàng qua mạng - Chủ động phát phản ánh hành vi gian lận bán hàng qua mạng tránh gian lận uy tín cho doanh nghiệp - Khuyến khích tìm hiểu phát triển văn hóa doanh nghiệp tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp thân thiện gần gũi hiểu mong muốn nhu cầu khách hàng KẾT LUẬN Ngày với công nghệ ngày phát triển , việc mua sản phẩm điện tử qua mạng nhiều Qua việc nghiên cứu đề tài :“ Tác động hoạt động bán sản phẩm điện tử theo phương thức bán hàng qua mạng thị trường Hà Nội thời gian “, nhóm đưa số tác động tích cực tiêu cực hoạt động bán sản phẩm điện tử phương thức bán hàng qua mạng , từ đề số giải pháp để phát triển hoạt động bán sản phẩm điện tử phương thức Sử dụng bán sản phẩm theo phương thức mang lại nhiều lợi ích cho người mua người bán , đồng thời góp phần thúc đẩy thương mại điện tử phát triển [...]... HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN HIỆN NAY 4.1 Các phát hiện qua quá trình nghiên cứu các tác động hoạt động bán sản phẩm điện tử bằng phương thức bán hàng qua mạng ở thị trường Hà Nội trong thời gian hiện nay 4.1.1 Những tác động tích cực của hoạt động bán sản phẩm điện tử bằng phương thức bán hàng qua mạng - Đối với bên bán: + Doanh nghiệp tạo cho mình khả năng kinh doanh liên tục 24/24và 7 ngày trong tuần mà... doanh nghiệp tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp thân thiện gần gũi và hiểu được mong muốn và nhu cầu của khách hàng KẾT LUẬN Ngày nay với công nghệ ngày càng phát triển , việc mua các sản phẩm điện tử qua mạng ngày cũng ngày càng nhiều Qua việc nghiên cứu đề tài :“ Tác động của hoạt động bán sản phẩm điện tử theo phương thức bán hàng qua mạng ở thị trường Hà Nội trong thời gian hiện nay “, nhóm đã... tại quan niệm mua hàng trên mạng là hàng đểu vì không được nhìn thấy tận mắt, sờ tận tay 4.2 Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động bán sản phẩm điện tử bằng phương thức bán hàng qua mạng Qua những tác động tiêu cực và các nguyên nhân của hoạt động bán sản phẩm điện tử qua mạng nhóm chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán sản phẩm điện tử qua mạng : - Vấn đề an ninh mã...CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ BẰNG PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG QUA MẠNG Ở THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN HIỆN NAY 3.1 Phương pháp nghiên cứu 3.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 3.1.1.1 Đối với dữ liệu sơ cấp Phương pháp điều tra: Xây dựng phiếu điều tra thực nghiệm, trong đó bao gồm câu hỏi nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu Số liệu qua điều... đưa ra được một số tác động tích cực cũng như tiêu cực của hoạt động bán sản phẩm điện tử bằng phương thức bán hàng qua mạng , từ đó cũng đề ra được một số giải pháp để phát triển hoạt động bán sản phẩm điện tử bằng phương thức này Sử dụng bán sản phẩm theo phương thức này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người mua cũng như người bán , đồng thời cũng góp phần thúc đẩy thương mại điện tử phát triển ... mua hàng qua đâu? Facebook Website Khác 3 Bạn có hài lòng với hàng hóa khi mua qua mạng không? Có Không 4 Phương thức thanh toán của bạn khi mua hàng điện tử qua mạng: Thanh toán qua thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng Trả tiền mặt khi nhận hàng Khác 5 Bạn đã từng mua hàng điện tử qua mạng với giá trong khoảng nào? Dưới 5 triệu đồng 5-10 triệu đồng Trên 10 triệu đồng 6 Nếu được mua một mặt hàng điện tử qua mạng. .. mô thị trường online giúp bù lại mức giá thấp hơn người bán mong đợi Theo “ Báo cáo hành vi người tiêu dùng online” thì có tới 76% người lựa chọn bán hàng qua mạng là do có nhiều người mua, và 24% còn lại cho rằng lí do bán hàng online là do giá bán tốt CHƯƠNG 4: CÁC PHÁT HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BÁN SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ BẰNG PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG QUA MẠNG Ở THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI TRONG. .. phát triển của thương mại điện tử, phương thức bán hàng qua mạng ở Hà Nội đang có xu hướng tăng nhanh Dưới đây là các yếu tố ảnh hưởng đến phương thức này: 3.2.1 Ảnh hưởng của các yếu tố bên trong - Giá cả hàng hoá: Giá cả có tác động đến hoạt động tiêu thụ hàng hoá Mức giá hợp lí sẽ nâng cao độ tin tưởng của người tiêu dùng với trang web, hoạt động mua bán được đẩy mạnh hơn - Chất lượng sản phẩm: Khác... lên Nghiên cứu về các yếu tố tác động của việc bán hàng điện tử qua mạng , trước hết thu thập dữ liệu về các yếu tố tác động đến việc bán của doanh nghiệp - Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua hàng qua mạng của người tiêu dùng chính là giá cả của hàng hóa Thông thường, các sản phẩm điện tử có giá khá cao nên người tiêu dùng thường cân nhắc khi lựa chọn mua loại mặt hàng này qua. .. các sản phẩm điện tử qua mạng của người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội, chúng em tiến hành phát phiếu điều tra trắc nghiệm đến 100 người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội Bảng 3.1 Phiếu điều tra nhu cầu mua hàng qua mạng của người tiêu dùng Hà Nội Chào bạn, chúng tôi là nhóm sinh viên Trường Đại học Thương mại hiện đang thực hiện một nghiên cứu về nhu cầu mua hàng điện tử qua mạng của người tiêu dùng trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của hoạt động bán sản phẩm điện tử theo phương thức bán hàng qua mạng ở thị trường Hà Nội trong thời gian hiện nay., Nghiên cứu tác động của hoạt động bán sản phẩm điện tử theo phương thức bán hàng qua mạng ở thị trường Hà Nội trong thời gian hiện nay., Nghiên cứu tác động của hoạt động bán sản phẩm điện tử theo phương thức bán hàng qua mạng ở thị trường Hà Nội trong thời gian hiện nay., CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI, CHƯƠNG 2: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ VÀ BÁN HÀNG QUA MẠNG, CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ BẰNG PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG QUA MẠNG Ở THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN HIỆN NAY., CHƯƠNG 4: CÁC PHÁT HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BÁN SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ BẰNG PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG QUA MẠNG Ở THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN HIỆN NAY.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay