bai tieu luan hoan chinh phenol

17 377 4
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 21:51

MỞ ĐẦU1NỘI DUNG21. Giới thiệu chung về phenol21.1. Định nghĩa21.2. Nguồn gốc22. Cấu tạo, tính chất và ứng dụng của phenol32.1 Tính chất vật lý32.2. Tính chất hóa học33. Dạng tồn tại và di chuyển trong môi trường54. Độc tính của phenol (toxicokinetics)74.1. Tác động đên con người74.2. Tác động đến hệ sinh thái.105. Ứng dụng của phenol và các phương pháp phòng tránh, giảm nhẹ độc chất phenol.10CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN13TÀI LIỆU THAM KHẢO14 ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH NÔNG – LÂM - NGƯ  BÀI TIỂU LUẬN Tìm hiểu độc chất môi trường Phenol Giáo viên hướng dẫn : Th.S Hoàng Anh Vũ Sinh viên thực : Nguyễn Quang Khánh Lớp : ĐH QLTN&MT K55 - ĐỒNG HỚI ,1/12 MỤC LỤC MỤC LỤC .1 MỞ ĐẦU Phenol hợp chất hữu mà phân tử có chứa nhóm hiđroxyl (OHOH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon vòng benzen .1 Phenol dẫn chất cresyl (acid cresylic) chất thông dụng công nghiệp (hoá hữu cơ, chất dẻo, hoá dược) có tác dụng diệt khuẩn cường độ nhẹ nên dùng nhiều y học (dung dịch 1%) .1 Phenol dẫn xuất phenol chất độc hại gây nguy hiểm cho sức khoẻ người sinh vật sống, Trên góc độ môi trường xếp vào loại chất gây ô nhiễm .1 NỘI DUNG Giới thiệu chung phenol 1.1 Định nghĩa 2 Cấu tạo, tính chất ứng dụng phenol .3 2.1 Tính chất vật lý 2.2 Tính chất hóa học 3 Dạng tồn di chuyển môi trường .5 Độc tính phenol (toxicokinetics) 4.1 Tác động đên người 4.2 Tác động đến hệ sinh thái 10 Ứng dụng phenol phương pháp phòng tránh, giảm nhẹ độc chất phenol 10 e Biện pháp sơ cứu y tế tiếp xúc với Phenol 12 - Tiếp xúc với mắt: .12 - Tiếp xúc với da: .12 - Hít vào: .12 - Nuốt vào: 12 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 13 Phenol hợp chất hữu mà phân tử có chứa nhóm hiđroxyl (OHOH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon vòng benzen Có nguồn gốc từ tự nhiên nhân tạo, chủ yếu phát sinh từ trình luyện than cốc Phenol hợp chất dễ bị phân hủy, dễ bị hòa tan nước khả tích lũy không cao Phenol ứng dụng nhiều ngành, đáng ý ngành y dược, nhiên thân phenol lại mang độc tính với người sinh vật Có đường tiếp xúc qua da mắt, tiêu hóa hô hấp Nếu trường hợp nhiễm độc nặng gây tử vong Chất có tác động k tốt đến hệ sinh thái, đặc biệt hệ thủy sinh Trong đời sống, người tiếp xúc với phenol từ nhiều nguồn khác nhau, cần tìm hiểu kỹ lưỡng có biện pháp phòng tránh để bảo vệ sức khỏe thân 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO 14 Họ tên: Nguyễn Quang Khánh Lớp: Đại học quản lý tài nguyên môi trường K55 Trang MỞ ĐẦU Phenol hợp chất hữu mà phân tử có chứa nhóm hiđroxyl (OHOH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon vòng benzen Phenol dẫn chất cresyl (acid cresylic) chất thông dụng công nghiệp (hoá hữu cơ, chất dẻo, hoá dược) có tác dụng diệt khuẩn cường độ nhẹ nên dùng nhiều y học (dung dịch 1%) Phenol dẫn xuất phenol chất độc hại gây nguy hiểm cho sức khoẻ người sinh vật sống, Trên góc độ môi trường xếp vào loại chất gây ô nhiễm Họ tên: Nguyễn Quang Khánh Lớp: Đại học quản lý tài nguyên môi trường K55 Trang NỘI DUNG Giới thiệu chung phenol 1.1 Định nghĩa - Phenol hợp chất hữu phân tử có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C vòng benzen Chú ý: Phân biệt phenol ancol thơm (có vòng benzen nhóm OH liên kết với C nhánh) - Thường xét phenol đơn giản C 6H5OH Ngoài có crezol CH 3– C6H4–OH, HO-C6H4-OH (o-catechol, m-rezoxinol, p-hidroquinol) Công thức cấu tạo công thức phân tử phenol - Phenol chất rắn, tinh thể không màu, có mùi đặc trưng, nóng chảy 43 °C - Phenol hợp chất hữu phân tử có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C vòng benzen - Để lâu không khí, phenol bị oxi hóa phần nên có màu hồng bị chảy rữa hấp thụ nước - Phenol tan nước lạnh, tan số hợp chất hữu Phenol độc, gây bỏng nặng rơi vào da - Phenol tan vô hạn 660C [1] 1.2 Nguồn gốc a) Tự nhiên - Phenol tạo thành từ phân hủy chất hữu hay tổng hợp clophenol nấm thực vật… - Trong cà phê, mật ong, ngô đượng hình thành qua trình chuyển đổi vinylguaiacol, guaiacol cuối phenol Trong xúc xích nướng, thịt hun khói Họ tên: Nguyễn Quang Khánh Lớp: Đại học quản lý tài nguyên môi trường K55 Trang b) Nhân tạo - Hoạt động công nghiệp Sản sinh chủ yếu từ nhựa than đá hoạt động luyện than cốc, ngành luyện thép, luyện kim, khí, sản xuất nhựa phenolic Chứa số sản phảm thuốc nhuộm, dược phẩm, thuốc diệt khuẩn, thuốc nổ, chất kết dính, công nghiệp gỗ, mỹ phẩm, sơn… - Hoạt động nông nghiệp Có số chất kích thích sinh trưởng thục vật, thuốc diệt cỏ, diệt nấm mốc, trừ sâu bọ Trong môi trường tác động nước, ánh sáng vi khuẩn thuốc BVTV có phản ứng oxy hoá: chuyển nhóm Cl nhóm OH tạo đẫn xuất phenol hợp chất thơm - Sinh hoạt Sinh từ đót rác thải, hút lá, đốt than [2] Cấu tạo, tính chất ứng dụng phenol 2.1 Tính chất vật lý - Phenol tan nước lạnh, tan nhiều nước nóng nên dùng để tách phương pháp chiết - Là chất rắn, độc, để lâu không khí bị chảy rữa hút ẩm chuyển thành màu hồng 2.2 Tính chất hóa học a) Cấu tạo phân tử phenol - Gốc C6H5 hút e làm cho liên kết O-H phân tử phenol phân cực liên kết O-H ancol H nhóm OH phenol linh động H nhóm OH ancol biểu tính axit yếu (phenol có tên gọi khác axit phenic) - Do có hiệu ứng liên hợp nên cặp e chưa sử dụng nguyên tử O bị hút phía vòng benzen làm cho mật độ e vòng benzen đặc biệt vị trí o-, p- tăng lên nên phản ứng vào vòng benzen phenol dễ ưu tiên vào vị trí o-, p- Vì nhóm OH gốc phenyl phân tử phenol ảnh hưởng lẫn Họ tên: Nguyễn Quang Khánh Lớp: Đại học quản lý tài nguyên môi trường K55 Trang b) Tính chất nhóm OH - Tác dụng với kim loại kiềm: C6H5OH + Na → C6H5ONa + 1/2H2 → Phản ứng dùng để phân biệt phenol với anilin - Tác dụng với dung dịch kiềm: C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O Ancol phản ứng chứng tỏ H phenol linh động H Ancol chứng minh ảnh hưởng gốc phenyl đến nhóm OH → Phản ứng dùng để tách phenol khỏi hỗn hợp anilin phenol sau thu hồi lại phenol nhờ phản ứng với axit mạnh hơn: C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3 C6H5ONa + HCl → C6H5OH + NaCl Phenol bị CO2 đẩy khỏi muối → phenol có tính axit yếu axit cacbonic → phenol không làm đổi màu quỳ tím (dùng axit mạnh đẩy axit yếu khỏi muối để chứng minh trật tự tính axit chất) Phản ứng chứng minh ion C6H5O- có tính bazơ c) Phản ứng vào vòng benzen Họ tên: Nguyễn Quang Khánh Lớp: Đại học quản lý tài nguyên môi trường K55 Trang - Thế Brom: phenol tác dụng với dung dịch brom tạo 2,4,6 - tribromphenol kết tủa trắng: → Phản ứng dùng để nhận biết phenol mặt anilin chứng minh ảnh hưởng nhóm OH đến khả phản ứng vòng benzen - Thế Nitro: phenol tác dụng với HNO đặc có xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng tạo 2,4,6 - trinitrophenol (axit picric): C6H5OH + 3HNO3 → C6H2(NO2)3OH + 3H2O Chú ý: Ngoài phenol, tất chất thuộc loại phenol mà nguyên tử H vị trí o, p so vớinhóm OH tham gia vào phản ứng brom nitro c Điều Chế + Từ benzen C6H6 → C6H5Cl → C6H5ONa → C6H5OH C6H6 → C6H5CH(CH3)2 → C6H5OH +Chưng cất nhựa than đá - Nhựa than đá + NaOH dư - Chiết để lấy lớp nước có C6H5ONa - C6H5ONa + H+ → C6H5OH.[1] Dạng tồn di chuyển môi trường - Phenol, C6H5−OH, chất rắn không màu, dễ bị ô xi hóa thành màu hồng, tan nước lạnh, tan vô hạn 660C, tan tốt etanol, ete axeton, Trong trình bảo quản, phenol thường bị chảy rữa thẫm màu dần hút ẩm bị oxi hóa oxi không khí Họ tên: Nguyễn Quang Khánh Lớp: Đại học quản lý tài nguyên môi trường K55 Trang Hình 1: Dạng tồn phenol - Các hợp chất Phenol dễ bị phân hủy để nhiệt độ phòng, môi trường tự nhiên ( từ vài ngày đến tuần ) phân huỷ nhanh tác dụng ánh sáng mặt trời Do vậy, trình xác định hay cất trữ, hợp chất Phenol cần bảo quản bình chứa xẫm màu, để môi trường kín Hình 2: Bình chưa hợp chất phenol - Trong thiên nhiên, hợp chất Phenol thường tồn dạng glycozit Trong có chứa hợp chất chứa phenolic Tanin tồn dạng; tanin thuỷ phân (hydrolysable - HTs) tanin không thuỷ phân (condensed - CTs) Khi thuỷ phân tanin acid phenolic Phenolic chiếm 20% trọng lượng khô loại thân bụi nhiệt đới (Lowry, Thahar, 1983).[1] Họ tên: Nguyễn Quang Khánh Lớp: Đại học quản lý tài nguyên môi trường K55 Trang Độc tính phenol (toxicokinetics) 4.1 Tác động đên người Hình ảnh 3: Con đương tiếp xúc phenol thể người a) Tác động qua da mắt: - Phenol HCHC có tính độc, gây bỏng nặng rơi vào da mắt - Tất dạng phenol gây kích ứng, hiệu ứng độc cấp tính phenol thường xảy tiếp xúc với da mắt Ngay dung dịch phenol loãng từ 1% đến 2% gây bỏng nặng tiếp xúc kéo dài Độc tính tiếp xúc da, mắt tương đương hít phải Thường tử vong sau 30 phút tiếp xúc với da - Biện pháp sơ cứu y tế tiếp xúc với Phenol: Rửa xà phòng nước, thay bỏ quần áo nhiễm bẩn, gặp bác sĩ chuyên khoa có kích ứng Quần áo nhiễm bẩn phải tẩy rửa trước sử dụng lại.[1] Họ tên: Nguyễn Quang Khánh Lớp: Đại học quản lý tài nguyên môi trường K55 Trang Hình 4: Phenol tiếp xúc b Tác động qua đường tiêu hóa: - Phenol loại hóa chất độc hại, cấm dùng thực phẩm Triệu chứng nhiễm độc cấp tính đau bụng, co giật, tiêu chảy, sốc sụp đổ, viêm họng - Nhiễm độc đường tiêu hóa từ 50 đến 500mg trẻ sơ sinh, 1-5g người lớn liều gây tử vong Tử vong người lớn có kết sau nuốt từ đến 32g Hình 5: Trẻ bị nhiễm độc chất phenol Họ tên: Nguyễn Quang Khánh Lớp: Đại học quản lý tài nguyên môi trường K55 Trang Biện pháp sơ cứu y tế nuốt Phenol: Tránh để nạn nhân nôn mửa trừ có trợ giúp y tế, không sử dụng miệng để hô hấp nạn nhân Nếu nuốt phải lượng lớn, cần gọi cấp cứu Nới lỏng quần áo, cổ áo, thắt lưng, cà vạt - Nếu phenol vào thể qua đường ăn uống sử dụng đường ăn uống để loại bỏ phenol (trừ trường hợp ngộ độc cấp tính) Nguyên lý chung cung cấp cho thể dưỡng chất cần thiết để kích thích chế giải độc sẵn có Như vitamin, chất khoáng, chất xơ vô thiết yếu Một số loại gia vị, thảo dược hữu ích việc Theo Đông y thảo dược sau có tác dụng giải độc cho thể: Thì là, rau má, rau diếp cá Tuy nhiên, biết cá nhiễm phenol không nên sử dụng.[1] c Tác động qua đường hô hấp: - Phenol hấp thu nhanh chóng từ phổi vào máu Phenol làm cản trở việc hồng cầu liên kết với ô xi nuôi thể, nên dẫn tới việc thể thiếu ô xi, tế bào chết dẫn đến tử vong - Triệu chứng hít phải: Viêm họng Cảm giác nóng rát Ho Chóng mặt Đau đầu Buồn nôn Ói mửa Khó thở thở Laboured Bất tỉnh Triệu chứng bị trì hoãn - Biện pháp sơ cứu y tế hít phải Phenol: + Nếu thở khó khăn, cần cung cấp oxy cho nạn nhân Nếu hít phải, cần đưa nạn nhân tới phòng thoáng mát Gọi cấp cứu vấn đề hô hấp không cải thiện + Hiệu ứng mãn tính - Chán ăn, giảm cân tiến bộ, tiêu chảy, chóng mặt, tiết nước bọt, màu đen tối nước tiểu báo cáo người tiếp xúc với bệnh mạn tính Tiêu hóa kích thích máu gan hiệu ứng báo cáo - Trong nghiên cứu, đau cơ, yếu cơ, gan lớn nồng độ men gan tìm thấy cá nhân sau hít phải, qua da tiếp xúc với phenol số hóa chất khác - Ứng dụng phenol với kết da viêm da hoại tử Loạn nhịp tim báo cáo người tiếp xúc với nồng độ cao phenol - Hít phải mãn tính động vật để phenol cho thấy hệ thống thần kinh trung ương (CNS), thận, gan, hô hấp, hiệu ứng tim mạch Hoàn toàn không gây ung thư.[1] Họ tên: Nguyễn Quang Khánh Lớp: Đại học quản lý tài nguyên môi trường K55 Trang 4.2 Tác động đến hệ sinh thái - Ngoài độc tính rõ, phenol gây nhiều hiệu ứng khác sinh vật, chẳng hạn khả sinh sản giảm, giảm sống sót giai đoạn trẻ ức chế tăng trưởng Chất gây đột biến tế bào soma động vật có vú Liều lượng 630 mg/kg gây chết 50% động vật tiếp xúc qua da - Phenol đưa vào hệ sinh thái thủy sinh, ảnh hưởng xấu đến hệ sinh vật địa bao gồm tảo, động vật nguyên sinh, động vật không có xương sống - Nguyên nhân gây tượng cá chết hàng loạt tỉnh miền Trung Việt Nam thức xác nhận nguồn nước thải Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà tĩnh (FHS) Trong có chứa độc tố Phenol, Cyanua, Hydroxit Sắt vượt mức cho phép.( QCVN 40/2011 quy định Tổng phenol nước lọai A 0,1; loại B 0,5mg/l) [1] Hinh ảnh 6: Độc chất phenol tác động đến môi trường biển Ứng dụng phenol phương pháp phòng tránh, giảm nhẹ độc chất phenol a Trong công nghiệp: Họ tên: Nguyễn Quang Khánh Lớp: Đại học quản lý tài nguyên môi trường K55 Trang 10 + Công nghiệp chất dẻo: phenol nguyên liệu để điều chế nhựa phenol formaldehyde Những đồ dùng hay đồ chơitrẻ nhỏ nhựa có màu sắc bắt mắt cần tìm hiểu rõ nguồn gốc + Công nghiệp tơ hóa học: Từ phenol tổng hợp tơ polyamide Trong lĩnh vực may mặc cần trọng sử dụng chất liệu Nhất đối vs trẻ em [3] Hình ảnh : Đồ dùng chế tạo công nghiệp từ chất phenol b Trong nông nghiệp: Phenol điều chế chất diệt cỏ dại kích thích tố thực vật 2,4 - D (là muối natri axit 2,4 điclophenoxiaxetic) Phenol nguyên liệu để điều chế số phẩm nhuộm, thuốc nổ (axit picric) Chúng ta nên hạn chế sử dụng chế phẩm diệt cỏ, dùng sản phẩm thuốc nhuộm đảm bảo uy tín [3] c Trong gia đình: + Khói thuốc lá: Phenol thành phần khói thuốc + Tránh hút thuốc nơi kín nhà xe nhằm hạn chế phát tán đến trẻ em thành viên khác gia đình + Sản phẩm tiêu thụ: Sản phẩm gia dụng loại thuốc có chứa Phenol phải bảo quản xa tầm tay trẻ em để ngăn chặn ngộ độc tai nạn bỏng da + Sản phẩm tẩy rửa : Do có tính diệt khuẩn nên phenol dùng để trực tiếp làm chất sát trùng, tẩy uế, để điều chế chất diệt nấm mốc (ortho - para nitrophenol…) hạn nên hạn chế sử dụng chất tẩy rửa mạnh không cần thiết Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với da xa tầm tay trẻ em.[3] Họ tên: Nguyễn Quang Khánh Lớp: Đại học quản lý tài nguyên môi trường K55 Trang 11 Hình ảnh 8: Độc chất phenol từ thuốc d Phương pháp xác định TCVN 6216:1996 (ISO 6439:1990) Chất lượng nước - Xác định số phenol - Phương pháp trắc phổ dùng 4-aminoantipyrin sau chưng cất e Biện pháp sơ cứu y tế tiếp xúc với Phenol - Tiếp xúc với mắt: Kiểm tra loại bỏ kính sát tròng Khi bị tiếp xúc với mắt, phải rửa mắt với nhiều nước 15 phút gặp bác sĩ chuyên khoa - Tiếp xúc với da: Rửa xà phòng nước, thay bỏ quần áo nhiễm bẩn, gặp bác sĩ chuyên khoa có kích ứng Quần áo nhiễm bẩn phải tẩy rửa trước sử dụng lại - Hít vào: Nếu thở khó khăn, cần cung cấp oxy cho nạn nhân Nếu hít phải, cần đưa nạn nhân tới phòng thoáng mát Gọi cấp cứu vấn đề hô hấp không cải thiện - Nuốt vào: Tránh để nạn nhân nôn mửa trừ có trợ giúp y tế, không sử dụng miệng để hô hấp nạn nhân Nếu nuốt phải lượng lớn, cần gọi cấp cứu Nới lỏng quần áo, cổ áo, thắt lưng, cà vạt [3] Họ tên: Nguyễn Quang Khánh Lớp: Đại học quản lý tài nguyên môi trường K55 Trang 12 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN Phenol hợp chất hữu mà phân tử có chứa nhóm hiđroxyl (OHOH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon vòng benzen Có nguồn gốc từ tự nhiên nhân tạo, chủ yếu phát sinh từ trình luyện than cốc Phenol hợp chất dễ bị phân hủy, dễ bị hòa tan nước khả tích lũy không cao Phenol ứng dụng nhiều ngành, đáng ý ngành y dược, nhiên thân phenol lại mang độc tính với người sinh vật Có đường tiếp xúc qua da mắt, tiêu hóa hô hấp Nếu trường hợp nhiễm độc nặng gây tử vong Chất có tác động k tốt đến hệ sinh thái, đặc biệt hệ thủy sinh Trong đời sống, người tiếp xúc với phenol từ nhiều nguồn khác nhau, cần tìm hiểu kỹ lưỡng có biện pháp phòng tránh để bảo vệ sức khỏe thân Họ tên: Nguyễn Quang Khánh Lớp: Đại học quản lý tài nguyên môi trường K55 Trang 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] http://123doc.org/document/3917589-bai-thuyet-trinh-phenol.htm [2] https://vi.wikipedia.org/wiki/Phenol [3] http://tailieu.vn/tag/ung-dung-cua-phenol.html Họ tên: Nguyễn Quang Khánh Lớp: Đại học quản lý tài nguyên môi trường K55 Trang 14 [...]... Phenol, Cyanua, Hydroxit Sắt vượt quá mức cho phép.( QCVN 40/2011 quy định Tổng phenol nước lọai A là 0,1; loại B là 0,5mg/l) [1] Hinh ảnh 6: Độc chất phenol tác động đến môi trường biển 5 Ứng dụng của phenol và các phương pháp phòng tránh, giảm nhẹ độc chất phenol a Trong công nghiệp: Họ và tên: Nguyễn Quang Khánh Lớp: Đại học quản lý tài nguyên và môi trường K55 Trang 10 + Công nghiệp chất dẻo: phenol. .. lớn và nồng độ men gan đã được tìm thấy trong một cá nhân sau khi hít phải, qua da và tiếp xúc với phenol và một số hóa chất khác - Ứng dụng của phenol với kết quả da trong viêm da và hoại tử Loạn nhịp tim cũng đã được báo cáo ở người tiếp xúc với nồng độ cao của phenol - Hít phải mãn tính của động vật để phenol đã cho thấy hệ thống thần kinh trung ương (CNS), thận, gan, hô hấp, và các hiệu ứng tim mạch... là nguyên liệu để điều chế nhựa phenol formaldehyde Những đồ dùng hay đồ chơitrẻ nhỏ bằng nhựa có màu sắc bắt mắt cần tìm hiểu rõ nguồn gốc + Công nghiệp tơ hóa học: Từ phenol tổng hợp ra tơ polyamide Trong lĩnh vực may mặc cần chú trọng về sử dụng chất liệu gì Nhất là đối vs trẻ em [3] Hình ảnh 7 : Đồ dùng chế tạo trong công nghiệp từ chất phenol b Trong nông nghiệp: Phenol điều chế được chất diệt... Họ và tên: Nguyễn Quang Khánh Lớp: Đại học quản lý tài nguyên và môi trường K55 Trang 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] http://123doc.org/document/3917589 -bai- thuyet-trinh -phenol. htm [2] https://vi.wikipedia.org/wiki /Phenol [3] http://tailieu.vn/tag/ung-dung-cua -phenol. html Họ và tên: Nguyễn Quang Khánh Lớp: Đại học quản lý tài nguyên và môi trường K55 Trang 14 ... trường K55 Trang 8 Biện pháp sơ cứu y tế khi nuốt Phenol: Tránh để nạn nhân nôn mửa trừ khi có sự trợ giúp của y tế, không bao giờ sử dụng miệng để hô hấp nạn nhân Nếu nuốt phải lượng lớn, cần gọi cấp cứu ngay Nới lỏng quần áo, cổ áo, thắt lưng, cà vạt - Nếu phenol đi vào cơ thể qua đường ăn uống thì cũng có thể sử dụng chính đường ăn uống để loại bỏ phenol (trừ trường hợp ngộ độc cấp tính) Nguyên lý... trong việc này Theo Đông y thì các thảo dược sau đây có tác dụng giải độc cho cơ thể: Thì là, rau má, rau diếp cá Tuy nhiên, đã biết cá nhiễm phenol thì không nên sử dụng.[1] c Tác động qua đường hô hấp: - Phenol được hấp thu nhanh chóng từ phổi vào máu Phenol làm cản trở việc hồng cầu liên kết với ô xi nuôi cơ thể, nên dẫn tới việc cơ thể thiếu ô xi, tế bào chết sẽ dẫn đến tử vong - Triệu chứng... trong gia đình + Sản phẩm tiêu thụ: Sản phẩm gia dụng và các loại thuốc có chứa Phenol phải được bảo quản xa tầm tay trẻ em để ngăn chặn ngộ độc tai nạn và bỏng da + Sản phẩm tẩy rửa : Do có tính diệt khuẩn nên phenol được dùng để trực tiếp làm chất sát trùng, tẩy uế, hoặc để điều chế các chất diệt nấm mốc (ortho - và para nitrophenol…) vì vậy hạn chúng ta nên hạn chế sử dụng những chất tẩy rửa mạnh khi... Quang Khánh Lớp: Đại học quản lý tài nguyên và môi trường K55 Trang 11 Hình ảnh 8: Độc chất phenol từ thuốc lá d Phương pháp xác định TCVN 6216:1996 (ISO 6439:1990) Chất lượng nước - Xác định chỉ số phenol - Phương pháp trắc phổ dùng 4-aminoantipyrin sau khi chưng cất e Biện pháp sơ cứu y tế khi tiếp xúc với Phenol - Tiếp xúc với mắt: Kiểm tra và loại bỏ bất kỳ kính sát tròng Khi bị tiếp xúc với mắt,... môi trường K55 Trang 12 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN Phenol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có chứa nhóm hiđroxyl (OHOH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của vòng benzen Có nguồn gốc từ tự nhiên và nhân tạo, chủ yếu phát sinh từ quá trình luyện than cốc Phenol và các hợp chất của nó dễ bị phân hủy, dễ bị hòa tan trong nước do đó khả năng tích lũy không cao Phenol được ứng dụng trong nhiều ngành, đáng...Hình 4: Phenol tiếp xúc b Tác động qua đường tiêu hóa: - Phenol là một loại hóa chất độc hại, cấm dùng trong thực phẩm Triệu chứng nhiễm độc cấp tính là đau bụng, co giật, tiêu chảy, sốc hoặc sụp đổ, viêm họng - Nhiễm độc đường tiêu hóa từ 50 đến 500mg ở trẻ sơ sinh, và 1-5g ở người lớn là liều gây tử vong Tử vong ở người lớn có kết quả sau khi nuốt từ 1 đến 32g Hình 5: Trẻ bị nhiễm độc chất phenol
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tieu luan hoan chinh phenol, bai tieu luan hoan chinh phenol, bai tieu luan hoan chinh phenol, Độc tính của phenol (toxicokinetics)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay