Giải pháp cụ thể, phương hướng hoạt động góp phần phát triển CNHT sản xuất điện gia dụng

50 159 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 21:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NHÓM 10 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (HỌC PHẦN 2) GIẢNG VIÊN: T.S HỒ QUẾ HẬU NHÓM 10 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NHÓM 10 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (HỌC PHẦN 2) GIẢNG VIÊN: T.S HỒ QUẾ HẬU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC NHÓM 10 PHẠM NGỌC THANH NHƯ(Nhóm trưởng) 2) LÊ THỊ TUYẾT TRINH (Nhóm phó) 3) MAI THỊ VÂN HÀ 4) VŨ THỤY HỒNG NGỌC 5) PHẠM BẠCH THẢO NGÂN 6) BÙI THỊ THANH MỸ 7) PHẠM NGỌC KHUÊ 8) LÊ THỊ NGỌC BÍCH 9) TRẦN THỊ THIÊN NGA 10) TRƯƠNG THIỆN PHÁT Mục lục : 1) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NHÓM 10 I) NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (HỌC PHẦN 2) GIẢNG VIÊN: T.S HỒ QUẾ HẬU Giới thiệu đề tài: 1) Lý lựa chọn đề tài: Ngày nay, song song với xu hội nhập toàn cầu, Việt Nam bước hoàn thiện phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hóa – đại hóa Bên cạnh việc xây dựng vững kinh tế đa dạng, nhiều thành phần, Việt Nam trở thành thị trường thu hút nguồn vốn đầu tư nước với nhiều hội Một lĩnh vực phát triển hấp dẫn nhà đầu tư, không kể đến công nghiệp sản xuất điện gia dụng Tuy nhiên, theo nghiên cứu thực tế, ngành công nghiệp sản xuất nói chung ngành điện gia dụng nói riêng, nhà sản xuất, tập đoàn đa quốc gia nắm giữ hoạt động triển khai, phát triển sản phẩm công đoạn sản xuất dây chuyền hoàn chỉnh, hầu hết giao cho doanh nghiệp bên Như vậy, sản phẩm công nghiệp không sản xuất không gian, phạm vi mà bị phân thành nhiều công đoạn, nhiều địa điểm quốc gia khác Tuy Việt Nam có bước đổi mới, phát triển mạnh mẽ sau đất nước gia nhập WTO, AFTA doanh nghiệp FDI trụ lại đầu tư mới, họ thực mong muốn tìm hội đầu tư lâu dài hợp tác với Việt Nam, trở lực lớn ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Việt Nam yếu Điều dẫn đến doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư vào nước ta phải nhập vật tư, linh kiện từ nước ngoài, đồng thời kéo theo nhà lắp ráp, sản xuất bán thành phẩm cho họ từ quốc sang Trở ngại dẫn đến giá trị gia tăng công ty Việt Nam tạo không đáng kể Đối tượng hưởng nhiều ưu đãi lại doanh nghiệp BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NHÓM 10 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (HỌC PHẦN 2) GIẢNG VIÊN: T.S HỒ QUẾ HẬU nội mà chiếm tới 70% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Hiện trạng công nghiệp hỗ trợ phát triển chậm ảnh hưởng tiêu cực đến đầu tư doanh thu ngành công nghiệp nước trở thành vấn đề cấp bách đặt cho nhà kinh tế, đặc biệt cử nhân kinh tế sau Hiểu điều này, nhóm 10 chúng em họp bàn, nghiên cứu, tìm nguyên nhân, thực trạng đề phương hướng , giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam Đặc biệt công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất điện gia dụng với kỳ vọng tìm hướng tích cực để phát triển ngành này, góp phần thực thành công dây chuyền nội địa hóa, kích thích tăng trưởng nguồn vốn đầu tư doanh thu Việt Nam – đất nước nắm chủ lực sản xuất điện quốc gia bước đẩy mạnh trình công nghiệp hóa – đại hóa 2) Mục tiêu nghiên cứu: Trong trình nghiên cứu phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất điện gia dụng, bên cạnh áp dụng lý thuyết, việc thực hành khảo sát ứng dụng thực tiễn luôn phương pháp hữu hiệu vấn đề hoạch định đáp ứng mục tiêu cần đạt đến Cụ thể hơn, nội dung quan trọng, sở để lý giải, xác định cách thức phát triển ngành để đề biện pháp, phương án hoạt động tích cực Đó tiền đề xuyên suốt toàn hệ thống lý luận nghiên cứu logic Muốn đạt mục đích trên, thông qua thảo luận, đóng góp ý kiến, nhóm 10 đúc kết mục tiêu quan trọng cần phải hướng đến sau: Thứ nhất, nghiên cứu thấu đáo thuật ngữ “ Công nghiệp hỗ trợ” để từ có nhận định đắn Công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất điện gia dụng Ngoài ra, kết hợp luận giải sở lý luận thực tiễn phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành Thứ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NHÓM 10 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (HỌC PHẦN 2) GIẢNG VIÊN: T.S HỒ QUẾ HẬU hai, khảo sát tình hình, thực trạng ngành thông qua số liệu sơ cấp, thứ cấp Bên cạnh tìm nhân tố định, tác động trực tiếp gián tiếp đến hình thành, phát triển quy mô, nguồn lao động, trang thiết bị, trình độ quản lý công nghiệp hỗ trợ sản xuất điện gia dụng, đánh giá hiệu hoạt động ngành Thứ ba, nhìn nhận xuyên suốt lý do, bất cập, khó khăn ngành mà đất nước ta chưa giải triệt để Cuối cùng, sau trình vận động tìm hiểu, có thái độ tôn trọng khách quan trước tình hình chung, từ đề giải pháp cá nhân, tập thể phương pháp tích cực để phát triển vững mạnh ngành công nghiệp hỗ trợ sản xuất điện gia dụng việc vận dụng sáng tạo “Những nguyên lý Chủ nghĩa Mác- Lênin” bối cảnh kinh tế nước nhà Với mục tiêu cụ thể trên, câu hỏi quan trọng, cần phải đặt để giải là: “ Tại CNHT sản xuất điện gia dụng chưa thể phát triển mạnh Việt Nam ?”; “CNHT ngành sản xuất điện gia dụng phát triển hiệu theo hướng nào”; “Nhân tố ảnh hưởng, khó khăn việc phát triển ?”; “ Giải pháp tích cực hữu hiệu cần thực tương lai để phát triển thành công CNHT sản xuất điện gia dụng?” 3) Phương pháp nghiên cứu: Một số phương pháp cụ thể vận dụng nghiên cứu đề tài khoa học là:   Vận dụng “Những nguyên lý Chủ nghĩa Mác _Lênin”: Đây sở lý luận chủ yếu, làm kim nam toàn trình nghiên cứu khoa học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn Phương pháp kế thừa: Bảng báo cáo sử dụng kết nghiên cứu, số liệu thứ cấp, thông tin thu thập từ viết phương tiện thông BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NHÓM 10    NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (HỌC PHẦN 2) GIẢNG VIÊN: T.S HỒ QUẾ HẬU tin đại chúng, luận án tiến sĩ có liên quan đến CNHT ngành công nghiệp nói chung điện gia dụng nói riêng Phương pháp định lượng phân tích đánh giá tổng hợp: Phân tích hệ thống số liệu từ tài liệu thứ cấp tài liệu sơ cấp có thông qua trình khảo sát thực tế Từ đó, so sánh, đánh giá tiến độ phát triển doanh nghiệp so với tình hình chung kinh tế đất nước Các số thông kê sử dụng: nguồn vốn, tỉ lệ cung cầu lao động, doanh số bán hàng, xử lý Excel Phương pháp chọn mẫu: Các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng linh kiện, phụ tùng, lắp ráp, hỗ trợ sản xuất thành phẩm điện gia dụng TP.HCM đối tượng chủ yếu Phương pháp điều tra khảo sát thực tế tham khảo ý kiến giảng viên hướng dẫn (phương pháp thu thập liệu): Tất số liệu sơ cấp thu thập thông qua việc điều tra, vấn số doanh nghiệp nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng linh kiện, phụ tùng, lắp ráp đối tượng chủ yếu Bên cạnh đó, nhóm 10 kết hợp việc tham khảo, nhờ giảng viên giải đáp thắc mắc để có hướng đắn, phù hợp suốt trình tìm hiểu, nghiên cứu đề tài 4) Nội dung trình bày: Các nội dung bảng báo cáo trình bày theo hệ thống sau: Giới thiệu sơ nét đề tài, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu CNHT ngành sản xuất điện gia dụng Luận giải đề tài sở lý luận “Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin” Từ làm sáng tỏ ý sau: • Khái niệm, phân loại vai trò CNHT? CNHT sản xuất điện gia dụng gì? • Thực trạng CNHT ngành sản xuất điện gia dụng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NHÓM 10 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (HỌC PHẦN 2) GIẢNG VIÊN: T.S HỒ QUẾ HẬU Quy mô, lao động, trang thiết bị, trình độ quản lý…trong phát triển CNHT ngành điện gia dụng • Những hạn chế tồn tại, khó khăn cần phải giải • Nguyên nhân dẫn đến hạn chế, khó khăn ngành • Giải pháp cụ thể, phương hướng hoạt động góp phần phát triển CNHT sản xuất điện gia dụng Kết khảo sát, thảo luận, đánh giá thông qua số liệu sơ cấp, thứ cấp nghiên cứu sau trình thu thập xử lý Kết luận chung sau trình nghiên cứu đề tài khoa học phát triển CNHT ngành sản xuất điện gia dụng • II) Cơ sở lý luận: 1) Khái niệm, phân loại, vai trò “ Công nghiệp hỗ trợ”ở nước ta: a) Khái niệm: Công nghiệp hỗ trợ (supporting industries): khái niệm toàn trình sản xuất sản phẩm công nghiệp có vai trò hỗ trợ cho việc sản xuất thành phẩm Cụ thể linh kiện, phụ liệu, phụ tùng, sản phẩm bao bì, nguyên liệu để sơn, nhuộm, v.v bao gồm sản phẩm trung gian, nguyên liệu sơ chế Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thường sản xuất với quy mô nhỏ, thực doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) Trong thực tiễn có cách hiểu công nghiệp hỗ trợ: – Ở góc độ hẹp, CNHT ngành sản xuất phụ tùng, linh kiện phục vụ cho công đoạn lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh, toàn ngành tạo phận sản phẩm tạo máy móc, thiết bị hay yếu tố vật chất khác góp phần tạo thành sản phẩm Khái niệm công nghiệp hỗ trợ thực tế chủ yếu sử dụng ngành công nghiệp có sản phẩm đòi hỏi kết nối nhiều chi tiết phức tạp, tính BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NHÓM 10 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (HỌC PHẦN 2) GIẢNG VIÊN: T.S HỒ QUẾ HẬU xác cao, dây chuyền sản xuất đồng loạt với công đoạn lắp ráp tách biệt – Nếu đặt góc nhìn rộng hơn, công nghiệp hỗ trợ phải hiểu cách tổng quát hình dung toàn trình sản xuất nói chung, bổ dọc, cắt lớp theo ngành hay sản phẩm ngành, loại sản phẩm có đặc thù riêng có đòi hỏi mức độ khác yếu tố hỗ trợ b) Phân loại: Chúng ta phân loại công nghiệp hỗ trợ theo hướng : Phân loại theo ngành sản xuất: o o o Các ngành cứng sản xuất nguyên vật liệu linh kiện… Các ngành mềm thiết kế sản phẩm, mua sắm, marketing quốc tế, viễn thông, vận tải, lượng, cấp nước… Các ngành phục vụ nhu cầu nội địa thép, hóa chất, giấy, ximăng… Phân loại từ góc độ doanh nghiệp: Các nhà cung ứng linh kiện, thiết bị, máy móc nước (import) o Các nhà cung ứng linh kiện, thiết bị, máy móc nước thị trường nước (foreign suppliers) Các nhà cung ứng linh kiện, thiết bị, máy móc nội địa (dosmetic suppliers) o BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NHÓM 10 c) NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (HỌC PHẦN 2) GIẢNG VIÊN: T.S HỒ QUẾ HẬU Vai trò CNHT nước ta: – CNHT có vai trò quan trọng việc thu hút dòng vốn FDI vào lĩnh vực công nghiệp, đồng thời kích thích phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa nước Công nghiệp hỗ trợ khâu đột phá, phát triển nhanh bền vững ngành công nghiệp trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước – CNHT thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ, áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất Dưới áp lực cạnh tranh, công ty CNHT phải tỏ có tiềm cung cấp linh kiện, phụ liệu với chất lượng giá thành cạnh tranh với hàng nhập Tiềm thành thực nhờ chuyển giao công nghệ từ doanh nghiệp FDI – CNHT góp phần tạo công ăn việc làm, thu hút lao động dư thừa địa bàn sản xuất doanh nghiệp khu vực lân cận Mở rộng khả thu hút đầu tư trực tiếp nước vào phát triển công nghiệp – Michael Porter (sinh ngày 23/5/1947) Giáo sư Đại học Harvard, Hoa Kỳ_nhà tư tưởng chiến lược “bộ óc” quản trị có ảnh hưởng giới Mô hình kim cương Porter khối tứ giác gồm: doanh nghiệp (chiến lược, cấu, cạnh tranh), yếu tố cung, yếu tố cầu, ngành công nghiệp bổ trợ liên quan Ông cho rằng, lợi ích từ việc đầu tư vào yếu tố sản xuất tiên tiến ngành công nghiệp hỗ trợ lan truyền đến ngành công nghiệp khác CNHT góp phần tăng sức cạnh tranh sản phẩm công nghiệp đẩy nhanh trình công nghiệp hoá theo hướng vừa mở rộng vừa thâm sâu CNHT không phát triển làm cho công ty lắp ráp công ty sản xuất thành phẩm cuối khác phải phụ thuộc nhiều vào nhập d) “CNHT ngành sản xuất điện gia dụng”: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NHÓM 10 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (HỌC PHẦN 2) GIẢNG VIÊN: T.S HỒ QUẾ HẬU Từ việc tìm hiểu khái niệm bao quát CNHT, nhóm 10 có nhìn sâu sắc CNHT ngành sản xuất điện gia dụng, cụ thể : là ngành sản xuất phụ tùng, linh kiện phục vụ cho công đoạn lắp ráp tạo sản phẩm điện gia dụng hoàn chỉnh, bên cạnh bao gồm ngành tạo phận chi tiết máy móc, thiết bị hay yếu tố vật chất hỗ trợ việc sản xuất thành phẩm điện gia dụng cuối Các sản phẩm điện gia dụng chủ yếu là: quạt điện, máy sấy tóc, bàn ủi, bếp điện, lò vi sóng, máy xay sinh tố, nồi cơm điện, bóng đèn điện… Các phụ tùng, linh kiện, thiết bị phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm điện gia dụng là: máy móc sản xuất, nhựa cách điện, lõi đồng điện, dây điện, bao bì,… 2) Thực trạng phát triển CNHT ngành sản xuất điện gia dụng Việt Nam nay: a) Tình hình phát triển chung CNHT: Theo khảo sát Công ty Reed Tradex (Thái Lan), ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam ngày phát triển có vai trò quan trọng việc tham gia vào chuỗi cung ứng chuỗi giá trị toàn cầu Các công ty, tập đoàn lớn nước thiết lập nhiều nhà máy chế tạo lắp ráp Việt Nam Điều chứng tỏ họ kỳ vọng vào việc cắt giảm chi phí vận chuyển rủi ro, tạo hội lớn cho nhà cung cấp phụ tùng nước phát triển sản xuất 10 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NHÓM 10 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (HỌC PHẦN 2) GIẢNG VIÊN: T.S HỒ QUẾ HẬU vào khoảng 180 USD/tháng (tương đương khoảng triệu đồng), song hiệu suất làm việc họ khác hẳn so với mức lương 2,5 – triệu đồng/tháng khu công nghiệp Việt Nam Với tình hình lạm phát nay, chi phí nhân công Việt Nam không rẻ, không lợi trội ta Ngoài ra, dựa vào suy luận từ kinh nghiệm trình vận hành nhà quản lý suốt năm qua, , kĩ thực tế công nhân, kĩ sư tốt nghiệp trường học kĩ thuật Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu Ngày 24/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg sách phát triển số ngành CNHT Ngày 26/8/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1483/QĐTTg ban hành danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển, bao gồm sản phẩm nhóm ngành: khí, ô tô, điện tử, dệt may, da giày công nghiệp công nghệ cao Thực tế cho thấy, nay, doanh nghiệp sản xuất CNHT chưa tiếp cận ưu đãi Chính phủ lĩnh vực Điều cản trở việc hoạch định sách, quản lý, cập nhật, phát triển ngành CNHT Riêng ngành điện gia dụng, Việt Nam bỏ qua giai đoạn quy định tỷ lệ nội địa hoá doanh nghiệp lắp ráp điện gia dụng, làm tiền đề phát triển CNHT ngành Khi Việt Nam hội nhập đầy đủ với kinh tế khu vực giới, bảo hộ không cạnh tranh trở nên liệt Một số nước ASEAN nước tiến giới phát triển toàn diện sản phẩm có công nghệ, hàm lượng tri thức cao Là nước sau, Việt Nam phải xác định đường phù hợp với tình hình cụ thể với tiến trình hội nhập quốc tế, vừa hấp dẫn đầu tư nước ngoài, vừa phát huy lợi thế, để tạo dựng sản phẩm thương hiệu 36 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NHÓM 10 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (HỌC PHẦN 2) GIẢNG VIÊN: T.S HỒ QUẾ HẬU Việt Nam có tính cạnh tranh cao, chiếm lĩnh thị trường nước xuất Điểm mạnh Điểm yếu 37 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NHÓM 10 - Chính trị xã hội ổn định với lực lượng dân số trẻ (trên 50% dân số 35 tuổi) Thị trường tiêu dùng điện gia dụng nội địa lớn với 90 triệu người (2014) NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (HỌC PHẦN 2) GIẢNG VIÊN: T.S HỒ QUẾ HẬU - Công nghệ máy móc lạc hậu, lực quản lý, thiết kế, R&D yếu, phụ thuộc vào nguồn cung cấp nguyên liệu, linh phụ kiện nhập khẩu, tỉ lệ nội địa hóa thấp - Nguồn lao động dồi dào, cần cù, học hỏi nhanh, đào tạo, có - Khả cạnh tranh thấp: chưa tích luỹ kinh nghiệm chuyên có môn, lĩnh vực điện gia dụng thương hiệu sản phẩm điện gia dụng mạnh, giá thành sản xuất - CNHT sản xuất linh kiện nhựa nước cao, giá trị gia tăng linh kiện kim loại hình thành, thấp tạo tiềm cho CNHT sản xuất điện gia dụng - Chính phủ chưa có sách phát triển CNHT, quan đầu mối phát triển CNHT Việt Nam bỏ qua giai đoạn quy định tỷ lệ nội địa hoá doanh nghiệp lắp ráp điện gia dụng Cơ hội Thách thức 38 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NHÓM 10 -Việt Nam có vị trí thuận lợi, ASEAN Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (HỌC PHẦN 2) GIẢNG VIÊN: T.S HỒ QUẾ HẬU - Chịu cạnh tranh gay gắt nhữngnước láng giềng có CNHT sản xuất điện gia dụng phát triển - Do lý khách quan, - Với cam kết AFTA có dòng chuyển dịch đầu tư WTO, thị trường điện gia dụng khỏi nước ASEAN nước ta có nguy bị thao túng sản phẩm nhập từ đầu - Sự tăng cường đầu tư Nhật năm 2009 Bản gần vào Việt Nam với thương hiệu tiếng dần - Bắt đầu có dấu hiệu rời bỏ sản thu hút đầu tư nước khác xuất tập đoàn lớn giới không thay đổi cách thức quản lý, sách phát triển c) Nguyên nhân dẫn đến khó khăn, hạn chế: Thông qua trình nghiên cứu đánh giá thực trạng, xử lý số liệu cụ thể, thấy, hạn chế, thiếu sót CNHT 39 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NHÓM 10 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (HỌC PHẦN 2) GIẢNG VIÊN: T.S HỒ QUẾ HẬU ngành sản xuất điện gia dụng Việt Nam bắt nguồn từ số nguyên nhân sau đây: • Nhà nước chưa có nhiều sách thiết thực quy định cụ thể, giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển CNHT ngành công nghiệp nói chung ngành sản xuất điện gia dụng nói riêng • Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn nước gặp nhiều vướng mắc, khó khăn vấp phải thủ tục hành rườm rà, thời gian Đây trở ngại cho doanh nghiệp nước muốn đầu tư vào Việt Nam Từ năm 2005 – 2008, thời gian trung bình để hoàn thành thủ tục 32 ngày, giảm ngày tiến tới năm 2015 giảm – ngày Kết có đạt hay không phụ thuộc nhiều vào việc sửa đổi luật đầu tư luật Doanh nghiệp • Các doanh nghiệp thuộc CNHT nằm dây chuyền cung ứng thứ phẩm cho sản phẩm điện gia dụng rời rạc, lẻ tẻ, chưa có liên kết chặt chẽ với • Các nhà quản lý doanh nghiệp nhỏ vừa chưa trọng đặc biệt đến việc đầu tư, cải tiến kỹ thuật, máy móc trang thiết bị, chưa giám sát,hoạch định đắn chiến lược, kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình quy mô sản xuất • Việc trọng bồi dưỡng, đào tạo nhân lực, đãi ngộ nhân tài chưa thực quan tâm ý Chính điều mà lực lượng lao động có trình độ sẵn sàng đầu quân vào doanh nghiệp nước, dẫn đến tượng “chảy máu chất xám” sang nước tiến giới 40 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NHÓM 10 • NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (HỌC PHẦN 2) GIẢNG VIÊN: T.S HỒ QUẾ HẬU Phát triển CNHT vấn đề phức tạp hệ thống doanh nghiệp Việt Nam nhiều thành phần, cá thể chưa thực nắm bắt, hiểu cách thấu đáo khái niệm vai trò, tầm quan trọng CNHT ngành công nghiệp nói chung ngành sản xuất điện gia dụng Việt Nam nói riêng 3) Giải pháp khắc phục: Sau tiếp cận thông tin phát triển CNHT ngành sản xuất điện gia dụng Việt Nam từ nhiều góc độ khác thực trạng, tình hình, điểm mạnh, điểm yếu hạn chế, khó khăn, nhóm 10 thảo luận bàn bạc số giải pháp cụ thể sau: a) Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện gia dụng: Khuyến khích thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào điện gia dụng Đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư nước đầu tư vào lĩnh vực sản xuất điện gia dụng Phát triển CNHT ngành điện gia dụng hướng đến việc doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào lực lượng sản xuất tập đoàn đa quốc gia, với vai trò cung ứng nhà sản xuất hỗ trợ có trình độ khác lớp khác Phát triển CNHT ngành điện gia dụng không sản xuất linh kiện nội vi ngành công nghiệp ngành, mà Việt Nam cần tập trung vào việc sản xuất linh kiện để cung ứng cho nhà lắp ráp điện gia dụng sản xuất nước cho thị trường nội địa nhân dân hướng đến xuất linh kiện phụ tùng, hạn chế tiêu tốn nguyên vật liệu mang lại giá trị lớn 41 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NHÓM 10 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (HỌC PHẦN 2) GIẢNG VIÊN: T.S HỒ QUẾ HẬU b) Đề xuất điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất điện gia dụng: Cần xác định lại ngành cung ứng trong phát triển CNHT, bao gồm quy hoạch cung ứng linh kiện kim loại, linh kiện nhựa cao su linh kiện điện điện tử Điều chỉnh khái niệm công nghiệp hỗ trợ nên giới hạn lại khâu: linh phụ kiện lắp ráp phụ, định nghĩa: hệ thống sản xuất CNHT toàn việc tạo cung ứng linh phụ kiện để tham gia vào hình thành sản phẩm hoàn thiện cho người tiêu dùng Sản phẩm CNHT ngành điện gia dụng chủ yếu bao gồm số lĩnh vực như: kim loại, nhựa cao su, Xác định lĩnh vực ưu tiên phát triển CNHT điện gia dụng: lựa chọn việc cung ứng linh kiện kim loại nhựa làm ưu tiên giai đoạn phát triển 10 năm tới Chính sách khuyến khích phát triển CNHT sản xuất điện gia dụng: c) 1 Thành lập quan đầu mối quản lí nhà nước CNHT: thể chế hóa quy định chế hợp đồng, xây dựng hệ thống chất lượng liên quan đến linh phụ kiện, sách ưu đãi doanh nghiệp FDI sản xuất hỗ trợ sản xuất điện gia dụng Ưu đãi phát triển hạ tầng cho CNHT nói chung ngành điện gia dụng nói riêng, nâng cao nhận thức sản xuất CNHT: Chương trình hành động quốc gia CNHT với giai đoạn: xây dựng thể chế, xây dựng lực cung ứng nội địa, xây dựng lực cung ứng quốc tế d) Đề xuất mô hình phát triển hệ thống CNHT Việt Nam: 42 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NHÓM 10 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (HỌC PHẦN 2) GIẢNG VIÊN: T.S HỒ QUẾ HẬU Để phát triển CNHT, quốc gia trước tập trung vào thu hút FDI quy định tỉ lệ nội địa hóa doanh nghiệp FDI Trong bối cảnh nay, sách liên quan đến yêu cầu nội địa hóa nhạy cảm vi phạm quy định tự hóa thương mại Vì thế, cần có số công cụ phát triển CNHT sắc nét để thu hút nhận chuyển giao từ doanh nghiệp FDI sang doanh nghiệp nội địa Nhóm 10 đề xuất tương lai cần phải xây dựng mô hình phát triển CNHT ngành sản xuất điện gia dụng tập trung số khu công nghiệp định để tạo nên cụm điểm, hệ thống liên kết dây chuyền cung ứng cách chặt chẽ, hiệu quả; Xây dựng Khu công nghiệp hỗ trợ dành cho doanh nghiệp FDI; Mở rộng mô hình sản xuất kết hợp chuyển giao công nghệ, trang bị máy móc, phương tiện đại Song song đó, lực lượng sản xuất cần phải tương xứng, phù hợp với quan hệ sản xuất để tạo nên phát triển bền vững, lâu dài 4) Trách nhiệm sinh viên kinh tế việc xây dựng, phát triển CNHT nói chung CNHT ngành sản xuất điện gia dụng nói riêng: Nghiên cứu, chuyên sâu, hiểu sâu sắc khái niệm, chất CNHT nói chung CNHT ngành điện gia dụng nói riêng 43 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NHÓM 10 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (HỌC PHẦN 2) GIẢNG VIÊN: T.S HỒ QUẾ HẬU Nắm bắt tình hình, theo dõi sách báo, phương tiện thông tin đại chúng tình hình, thực trạng phát triển CNHT sản xuấ điện gia dụng Việt Nam Vận động suy nghĩ, bàn bạc, thảo luận, vận dụng lý thuyết, nguyên lý chủ nghĩa Mác_Lênin để tìm nguyên nhân, nhân tố tác động ảnh hưởng đến phát triển CNHT Từ đề số giải pháp cá nhân để tập ứng dụng lý thuyết mà giải vấn đề thực tiễn liên quan Có tinh thần trau dồi học hỏi, nâng cao kiến thức, thái độ tôn trọng giới vật chất khách quan đồng thời không ngừng sáng tạo, linh hoạt để thay đổi thực tế khách quan phát triển theo hướng tích cực, tốt đẹp Tổng kết: Bảng báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học phát triển CNHT ngành sản xuất điện gia dụng toàn tâm huyết, tri thức khoa học thành viên nhóm 10 thông qua trình thảo luận, nghiên cứu đánh giá Song song với phương pháp kế thừa, trao đổi ý kiến với giảng viên hướng dẫn, nhóm 10 kết hợp thực thực tế 60 doanh nghiệp sản xuất thu thập số cụ thể, tài liệu sơ cấp 20 doanh nghiệp sản xuất TP.HCM để phục vụ trình nghiên cứu đề tài Tiếp đó, vận dụng kiến thức xã hội khoa học, Những nguyên lý Chủ nghĩa Mác_Lênin làm tiền đề, nhóm 10 lý giải số vấn đề chủ yếu tình hình thực trạng, quy mô phát triển, nhân tố lao động trình độ quản lý doanh nghiệp IV) 44 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NHÓM 10 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (HỌC PHẦN 2) GIẢNG VIÊN: T.S HỒ QUẾ HẬU tham gia dây chuyền cung ứng, hỗ trợ sản xuất thành phẩm điện gia dụng Bên cạnh nhóm tìm điểm mạnh, điểm yếu ngành, số nguyên nhân dẫn đến yếu kém, hạn chế tồn đọng CNHT Với quy mô khảo sát doanh nghiệp nhỏ vừa TP.HCM, thành viên có nhìn sâu sắc, bao quát tình hình phát triển CNHT nói chung ngành điện gia dụng nói riêng đất nước Từ đó, đề giải pháp, phương hướng để tập luyện phân tích giải vấn đề thực tiễn, hiểu rõ trách nhiệm sinh viên kinh tế cử nhân kinh tế tương lai thời buổi công nghiệp hóa – đại hóa đất nước Nhờ việc thảo luận, nghiên cứu đề tài, chúng em có dịp trải nghiệm, thực tế nhiều công ty, xưởng sản xuất, tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất quy mô kinh doanh số doanh nghiệp TP.HCM; làm việc nhóm, thảo luận tập phân tích nhiều vấn đề mẻ liên quan đến thực tiễn Đó mãi kỉ niệm đáng nhớ quãng đời sinh viên thành viên nhóm 10 sau thực xong đề tài nghiên cứu khoa học V) Tài liệu tham khảo: Chương, T S (2008) "Hãy cứu Doanh Nghiệp Vừa Nhỏ." Doanh Nhân Sài Gòn cuối tuần 30/10/2008; Georgee Manners, J (2006) "Six levels of financial knowledge." Strategic Finance; Harvie, C (2007) "SME development strategy in Vietnam." The 4th SMEs in a global economy conference 2007, 9th – 10th July, 2007, Hanoi 45 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NHÓM 10 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (HỌC PHẦN 2) GIẢNG VIÊN: T.S HỒ QUẾ HẬU Bài đăng Tạp chí Tài số – 2014 Bộ Giáo dục Đào tạo.( 2014) “Giáo trình nguyên lý Chủ nghĩa Mác-Lênin”, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội Trương Thị Chí Bình (2010), Luận án “Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử gia dụng Việt Nam” Hà Nội Tạp chí kinh tế dự báo số 6, “Hướng cho phát triển công nghiệp phụ trợ Việt Nam?” (20/05/2008), TP.HCM http://baodautu.vn/cong-nghiep-phu-tro-voi-thu-hut-dau-tu-nuocngoai.html-26262- truy cập ngày 10/03/2015 http://baodautu.vn/cong-nghiep-phu-tro-can-giai-phap-nhieu-trongmot.html - truy cập ngày 10/03/2015 10 http://www.thesaigontimes.vn/116829/ - truy cập ngày 12/03/2015 11 http://www.cophieu68.vn/statistic_index.php?id=dqc - truy cập ngày 15/03/2015 12 http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx? co_id=30257&cn_id=674105 – truy cập ngày 16-03-2015 46 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NHÓM 10 VI) NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (HỌC PHẦN 2) GIẢNG VIÊN: T.S HỒ QUẾ HẬU Khung phân tích: 47 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NHÓM 10 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (HỌC PHẦN 2) GIẢNG VIÊN: T.S HỒ QUẾ HẬU VII) 48 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NHÓM 10 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (HỌC PHẦN 2) GIẢNG VIÊN: T.S HỒ QUẾ HẬU I 49 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NHÓM 10 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (HỌC PHẦN 2) GIẢNG VIÊN: T.S HỒ QUẾ HẬU 50
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp cụ thể, phương hướng hoạt động góp phần phát triển CNHT sản xuất điện gia dụng, Giải pháp cụ thể, phương hướng hoạt động góp phần phát triển CNHT sản xuất điện gia dụng, Giải pháp cụ thể, phương hướng hoạt động góp phần phát triển CNHT sản xuất điện gia dụng, –         CNHT góp phần tạo công ăn việc làm, thu hút lao động dư thừa trên các địa bàn sản xuất của doanh nghiệp và khu vực lân cận. Mở rộng khả năng thu hút đầu tư  trực tiếp nước ngoài vào phát triển công nghiệp.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay