Chuyên đề giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông tại tỉnh hà giang

85 174 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 21:49

MỤC LỤCLời nói đầu3Chương I: Giới thiệu bưu điện tỉnh Hà Giang41. Quá trình hình thành và phát triển 42. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị Bưu điện tỉnh83. Các thành tựu chủ yếu Bưu điện tỉnh Hà Giang đã đạt được15Chương II: Thực trạng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông Hà Giang221. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến việc hoạch định kế hoạch ở Bưu điện tỉnh Hà Giang222. Đánh giá công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông28Chương III: Giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông tại bưu điện Hà Giang431. Định hướng chung432. Các giải pháp phát triển mạng lưới viễn thông473. Kiến nghị53Kết luận66Tài liệu tham khảo67 BẢNG GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT ATVSLĐ An toàn vệ sinh lao động BC - VT Bưu - Viễn thông BHLĐ Bảo hộ lao động BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BCC Liên doanh liên kết CB - LĐ Cán lao động CNVC Công nhân viên chức PKTTKTC Phòng kế toán thống kê tài SXKD Sản xuất kinh doanh TCCBLĐ Tổ chức cán lao động TSCĐ Tài sản cố định VNPT Tên giao dịch Quốc tế Tổng công ty Bưu Viễn thông Việt Nam VTN Công ty viễn thông liên tỉnh XDCB Xây dựng HOÀNG VĂN GA KHOA QTKD - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I: Giới thiệu bưu điện tỉnh Hà Giang Quá trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức máy quản trị Bưu điện tỉnh Các thành tựu chủ yếu Bưu điện tỉnh Hà Giang đạt 15 Chương II: Thực trạng xây dựng tổ chức thực kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông Hà Giang 22 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến việc hoạch định kế hoạch Bưu điện tỉnh Hà Giang 22 Đánh giá công tác xây dựng tổ chức thực kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông 28 Chương III: Giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông bưu điện Hà Giang 43 Định hướng chung 43 Các giải pháp phát triển mạng lưới viễn thông 47 Kiến nghị 53 Kết luận 66 Tài liệu tham khảo 67 HOÀNG VĂN GA KHOA QTKD - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LỜI NÓI ĐẦU Trong thời đại thông tin xã hội loài người, nhu cầu thông tin ngày tăng nhanh Viễn thông trở thành ngành quan trọng Quốc gia lĩnh vực kinh tế xã hội Mạng viễn thông đóng vai trò cầu nối để trao đổi thông tin phủ, tổ chức xã hội người với Hiện Ngành Bưu Viễn thông Việt Nam tiến hành đại hoá mạng lưới với phương thức truyền dẫn, chuyển mạch tiên tiến, thiết bị đại, sử dụng mạng công nghệ tiên tiến giới Để đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin dịch vụ thông tin ngày cao xã hội nước nói chung Tỉnh Hà Giang nói riêng, tìm giải pháp để phát triển mạng lưới Viễn thông sở thiết bị, công nghệ Để công việc tiến hành theo ý đồ với hiệu cao công tác xây dựng tổ chức thực kế hoạch điều kiện quan trọng Chính khoá luận tốt nghiệp với đề tài: "Giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông Tỉnh Hà Giang giai đoạn 2003 - 2005" Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ hướng dẫn tận tình TS Nguyễn Ngọc Huyền để em hoàn thành đề tài Do trình độ, điều kiện nghiên cứu, tài liệu tham khảo hạn chế nên khoá luận không tránh khỏi thiếu sót Kính mong đóng góp ý kiến bảo Thầy, Cô giáo, phòng ban chức Bưu điện tỉnh Hà Giang, bạn đọc để khoá luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! HOÀNG VĂN GA KHOA QTKD - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Chương I GIỚI THIỆU BƯU ĐIỆN TỈNH HÀ GIANG Quá trình hình thành phát triển Cuối năm 1991 tỉnh Hà Giang thiết lập sau 16 năm sáp nhập với tỉnh Tuyên Quang Hà Giang tỉnh vùng cao, địa hình phức tạp, núi non hiểm trở, giao thông lại khó khăn, phía bắc giáp với tỉnh Vân Nam Quảng Đông Trung Quốc với đường biên giới dài 274 km qua 34 xã Phía nam giáp tỉnh Tuyên Quang Phía tây giáp với tỉnh Yên Bái Lào Cai Phía tây giáp tỉnh Cao Bằng Tỉnh Hà Giang gồm 11 đơn vị hành chính, Thị xã Hà Giang 10 huyện : Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần Diện tích tự nhiên là: 7.884Km dân số 634.000 người (theo báo cáo thông kê năm 2002) Hà Giang có 22 dân tộc, kinh tế chậm phát triển, sở vật chất công nghiệp chưa có Hà Giang tỉnh nghèo Chính phủ chọn làm điểm đầu tư sở hạ tầng Trong bối cảnh chung vậy, Bưu điện tỉnh Hà Giang tái lập sau năm thức hoạt động từ 01/01/1993 theo định Tổng Cục trưởng Tổng cục Bưu điện Khi Bưu điện tỉnh Hà Giang đơn vị thành viên Tổng cục Bưu điện có hai chức vừa tổ chức sản xuất kinh doanh quản lý Nhà nước dịch vụ Bưu - Viễn thông địa bàn tỉnh Tháng 4-1995 Tổng công ty Bưu Viễn thông Việt Nam thành lập theo định số 249/TTG ngày 24/4/1995 Thủ tướng phủ Hoạt động theo định số 91/TTG ngày 7/3/1994 cua thủ tướng phủ việc thành lập tập đoàn kinh doanh Theo Tổng cục Bưu điện có định 491/TCCB.LĐ ngày 14/9/1996 thành lập doanh nghiệp nhà nước " Bưu điện tỉnh Hà Giang” Bưu điện tỉnh Hà Giang tổ chức kinh tế, đơn vị thành viên, hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bưu chính- Viễn thông Việt nam theo điều lệ tổ chức hoạt động Tông công ty Bưu - Viễn thông Việt nam, phận cấu thành hệ thống tổ chức hoạt động Tổng công ty Hoạt động kinh doanh hoạt động công ích với thành viên khác dây truyền công nghệ Bưu - Viễn thông liên hoàn, thống nước Có mối liên hệ mật thiết với tổ chức mạng lưới , lợi ích kinh tế tài chính, phát triển dịch vụ Bưu Viễn thông để thực mục tiêu, kế hoạch nhà nước Tổng công ty giao Bưu điện tỉnh Hà Giang - Có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật phạm vi quyền hạn nghĩa vụ quy định điều lệ - Có điều lệ tổ chức hoạt động, máy quản lý điều hành HOÀNG VĂN GA KHOA QTKD - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - Có dấu theo mẫu dấu doanh nghiệp Nhà nước - Được mở tài khoản ngân hàng kho bạc Nhà nước - Được Tổng công ty giao quyền quản lý vốn tài sản tương ứng với nhiệm vụ kinh doanh phục vụ đơn vị Chịu trách nhiệm việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh phục vụ Tổng công ty giao để góp phần bảo đảm phát triển tổng số vốn Tổng công ty quản lý - Có quyền tự chủ kinh doanh theo phân cấp Tổng công ty Chịu ràng buộc nghĩa vụ quyền lợi Tổng công ty - Có bảng cân đối kế toán, quỹ xí nghiệp theo quy định nhà nước quy chế tài Tổng công ty - Bưu điện tỉnh Hà Giang chịu lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hà Giang chấp hành pháp luật, mặt hoạt động có liên quan đến nhiệm vụ phục vụ nhân dân tỉnh Hà Giang gắn nhiệm vụ phát triển Bưu - Viễn thông với qui hoạch kế hoạch phát triển Tỉnh 1.1 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Bưu điện tỉnh Hà Giang quy định điều lệ tổ chức hoạt động phê chuẩn định số: 256/QĐ - TCCB/HĐQT ngày 25/9/1996 Hội đồng Quản trị Tổng công ty Bưu - Viễn thông Việt nam 1.1.1 Chức -Tổ chức, xây dựng, quản lý, vận hành khai thác mạng Bưu Viễn thông để kinh doanh phục vụ theo quy hoạch, kế hoạch phương hướng phát triển Tổng công ty trực tiếp giao Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ đạo quan Đảng - Chính quyền cấp phục vụ yêu cầu thông tin đời sống, kinh tế, xã hội ngành nhân dân địa bàn tỉnh Hà Giang nơi khác theo quy định Tổng công ty nhằm hoàn thành kế hoạch giao -Thiết kế mạng thuê bao, xây lắp ngành thông tin liên lạc -Kinh doanh vật tư thiết bị chuyên ngành Bưu - Viễn thông - Kinh doanh ngành nghề khác phạm vi pháp luật cho phép thực nhiệm vụ Tổng công ty giao 1.1.2 Quyền hạn Bưu điện tỉnh Hà Giang Thứ nhất, việc quản lý sử dụng nguồn lực - Quản lý, sử dụng vốn, đất đai, tài nguyên nguồn lực khác nhà nước Tổng công ty giao để thực chức Bưu điện tỉnh Hà Giang nêu - Phân cấp lại cho đơn vị trực thuộc quản lý sử dụng nguồn lực Tổng công ty giao điều chỉnh nguồn lực đơn vị trực thuộc cần thiết cho việc hoàn thành kế hoạch phục vụ chung đơn vị - Về việc góp vốn kinh doanh + Đối với nguồn lực Nhà nước Tổng công ty giao, Bưu điện tỉnh Hà Giang quyền đề xuất đối tác nước, xây dựng phương án hợp tác kinh doanh trình Tổng công ty xem xét tổ chức thực sau phê duyệt HOÀNG VĂN GA KHOA QTKD - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN + Đối với nguồn lực khác trừ nguồn vốn (trừ vốn điều lệ) đơn vị chủ động đầu tư, góp vốn liên doanh với đối tác hình thức lĩnh vực theo quy định pháp luật riêng lĩnh vực kinh doanh khai thác dịch vụ mạng lưới Bưu - Viễn thông phải Tổng công ty xem xét phê duyệt - Được quyền định chuyển nhượng, thay thế, thuê cho thuê, chấp cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý Bưu điện tỉnh Hà Giang theo nguyên tắc bảo toàn phát triển vốn, bảo đảm theo thủ tục pháp luật trừ tài sản có giá trị lớn quan trọng theo quy định Tổng công ty - Được sử dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ Tổng công ty để điều hành nghiệp vụ theo quy định Tổng công ty Thứ hai, việc tổ chức, quản lý, kinh doanh phục vụ - Lập phương án đề nghị Tổng công ty xem xét định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sản xuất quản lý trực thuộc có riêng Quyết định tổ chức máy quản lý sở lựa chọn mô hình tổ chức mẫu Tổng công ty quy định - Tổ chức, quản lý, khai thác, điều hành, phát triển mạng lưới Bưu Viễn thông theo phân cấp Tổng công ty quy định quản lý Nhà nước Bưu viễn thông - Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi công nghệ, trang thiết bị theo quy hoạch, kế hoạch, phương án, quy chế, quy định hướng dẫn Tổng công ty - Tham gia tổ chức Bưu - Viễn thông quốc tế với tư cách đại diện cho Tổng công ty Tổng công ty uỷ quyền - Chủ động phát triển kinh doanh loại hình dịch vụ Bưu - Viễn thông mở rộng thu hẹp kinh doanh ngành nghề khác phù hợp với khả kinh doanh Bưu điện tỉnh Hà Giang quan có thẩm quyền cho phép - Tổ chức thực dự án phát triển theo kế hoạch đơn vị Tổng công ty giao - Áp dụng định mức lao động, vật tư Nhà nước Tổng công ty quy định để tổ chức lao động khoa học hạch toán hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị Được xây dựng áp dụng định mức mà Nhà nước Tổng công ty chưa ban hành phải báo cáo Tổng công ty - Lựa chọn hình thức trả lương, phân phối thu nhập, định bậc lương cho người lao động có mức lương chuyên viên bậc 3/6 trở xuống sở tiêu chuẩn chức danh đơn vị quy chế trả lương, quy chế phân phối thu nhập Tổng công ty quy định - Được mời tiếp khách nước đến làm việc với đơn vị vấn đề phù hợp với chủ trương hợp tác quốc tế Tổng công ty quy định quản lý Nhà nước Báo cáo Tổng công ty có kết Thứ ba, lĩnh vực tài HOÀNG VĂN GA KHOA QTKD - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - Xây dựng kế hoạch tài cho phù hợp với kế hoạch tài Tổng công ty giao - Sử dụng quỹ Bưu điện tỉnh Hà giang để phục vụ kịp thời nhu cầu kinh doanh Trường hợp sử dụng vốn quỹ khác mục đích quy định phải theo nguyên tắc có hoàn trả - Trích lập, sử dụng quỹ theo qui định công ty pháp luật Nhà nước - Ký kết thực hợp đồng với khách hàng nước theo phân cấp Tổng công ty uỷ quyền Tổng Giám đốc - Được hưởng chế độ trợ cấp chế độ ưu đãi khác nhà nước thực nhiệm vụ sản xuất cung cấp dịch vụ Bưu - Viễn thông phục vụ an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai, hoạt động công ích cung cấp sản phẩm dịch vụ theo sách nhà nước không đủ bù đắp chi phí cho sản xuất mà Bưu điện tỉnh Hà giang thực 1.1.3 Nhiệm vụ Bưu điện tỉnh Hà giang - Sử dụng có hiệu nguồn lực nhà nước Tổng Công ty phân giao cho Bưu điện tỉnh Hà Giang quản lý nhằm phát triển kinh doanh phục vụ , bảo toàn, phát triển phần vốn nguồn lực khác giao - Có nhiệm vụ trả khoản nợ mà Bưu điện tỉnh Hà giang trực tiếp vay theo quy định pháp luật - Đăng ký kinh doanh kinh doanh danh mục ngành nghề đăng ký, chịu trách nhiệm trước Tổng Công ty kết hoạt động, chịu trách nhiệm trước khách hàng pháp luật sản phẩm, dịch vụ đơn vị cung cấp Trình Tổng công ty phương án giá cước liên quan tới dịch vụ đơn vị kinh doanh - Phối hợp tạo điều kiện thuận lợi mặt cho đơn vị khác Tổng công ty - Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng an ninh, ngoại giao, yêu cầu thông tin liên lạc khẩn cấp Đảm bảo dịch vụ Bưu viễn thông địa bàn tỉnh Hà Giang với thẩm quyền qui định điều lệ - Chịu đạo điều hành mạng thông tin Bưu chính-Viễn thông thống Tổng công ty - Xây dựng qui hoạch phát triển đơn vị sở chiến lược, qui hoạch Tổng công ty phạm vi chức năng, nhiệm vụ đơn vị địa bàn lĩnh vực Bưu - viễn thông - Xây dựng kế hoạch dài, ngắn hạn phù hợp với mục tiên, phương hướng tiêu hướng dẫn kế hoạch phát triển toàn Tổng công ty - Chấp hành quị định nhà nước Tổng công ty điều lệ, thể lệ, thủ tục nghiệp vụ, qui trình, qui phạm tiêu chuẩn kỹ thuật, giá cước sách giá HOÀNG VĂN GA KHOA QTKD - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - Đổi đại hoá thiết bị mạng lưới công nghệ phương thức quản lý trình xây dựng phát triển đơn vị phương án Tổng công ty phê duyệt - Thực đầy đủ nghĩa vụ, quyền lợi người lao động, đảm bảo cho người lao động tham gia quản lý đơn vị - Thực nghĩa vụ quy định nhà nước bảo vệ tài nguyên, môi trường, quốc phòng an ninh quốc gia - Thực chế độ báo cáo thống kê, báo cáo định kỳ, bất thường, chế độ kiểm toán theo quy định Nhà nước Tổng công ty Chịu trách nhiệm tính xác thực báo cáo - Chịu quản ký, kiểm tra, kiểm soát Tổng công ty Tuân thủ qui định tra, kiểm tra quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật - Bưu điện tỉnh Hà Giang phải thực nghiêm chỉnh pháp luật kế toán thống kê, chế độ kế toán báo cáo tài hành doanh nghiệp Nhà nước - Bưu điện tỉnh Hà Giang có trách nhiệm thực đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế khoản nộp ngân sách Nhà nước theo qui định pháp luật, khoản phải nộp Tổng công ty theo qui định qui chế tài Tổng công ty Trường hợp tài sản Tổng công Tổng ty điều động theo hình thức ghi tăng, giảm vốn nộp thuế trước bạ, bán thành phẩm luân chuyển nội với đơn vị thành viên vủa Tổng công ty để phục vụ sản xuất dịch vụ Bưu - Viễn thông nộp thuế doanh thu 1.2 Qui mô Hiện Bưu điện tỉnh Hà Giang xếp doanh nghiệp hạng II Với tổ chức máy quản lý gồm phòng tổ tổng hợp thực chức tham mưu giúp việc Giám đốc Bưu điện tỉnh lĩnh vực công tác chuyên môn Với tổ chức sản xuất gồm 11 đơn vị trực thuộc: Công ty Điện báo điện thoại, Bưu điện thị xã 10 Bưu điện huyện tổ chức sản xuất địa giới hành tỉnh Đến thời điểm 31.12.2002 toàn Bưu điện tỉnh có tổng số nguồn vốn kinh doanh: 38.484 triệu đồng, tổng số lao động 656 người, doanh thu đạt: 58.484 triệu đồng/ năm 2002 Cơ cấu tổ chức máy quản trị Bưu điện Tỉnh 2.1 Cơ cấu sản xuất Chức nhiệm vụ phận sau: - Công ty Điện báo điện thoại: Tổ chức sản xuất kinh doanh dịch vụ Viễn thông phạm vi toàn Tỉnh - Trung tâm bảo dưỡng sử lý ứng cứu thông tin: Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa thông tin mạng Viễn thông toàn Tỉnh thuộc Công ty điện báo điện thoại - Trung tâm chăm sóc khách hàng: Quản lý kinh doanh đến tận khách hàng phạm vi toàn Tỉnh HOÀNG VĂN GA KHOA QTKD - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - Các Đài viễn thông: Quản lý điều hành số trạm theo tổ chức Công ty điện báo điện thoại - Các Trạm Viễn thông: Quản lý, vận hành trực thông tin 24/24 theo qui định Ngành Sơ đồ 1: Sơ đồ cấu tổ chức sản xuất Bưu điện Hà Giang Bưu điện tỉnh Công ty Điện báo điện thoại Tổ quản lý Các Bưu điện huyện, thị xã Trung tâm bảo dưỡng sử lý ứng cứu thông tin Tổ quản lý Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổ sản xuất Các đài viễn thông Các bưu cục khư vực Các trạm viễn thông Đại lý, kiôt, điểm BDDVH xã 2.2 Cơ cấu máy quản trị 2.2.1 Giám đốc - Giám đốc Bưu điện tỉnh Hà Giang hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị Tổng Giám đốc Giám đốc đại diện pháp nhân đơn vị, chịu trách nhiệm trước Tổng công ty trước pháp luật quản lý điều hành hoạt động đơn vị phạm vi quyền hạn nghĩa vụ qui định theo điều lệ văn qui định khác Tổng công ty Giám đốc người có quyền quản lý điều hành cao đơn vị - Giám đốc Bưu điện tỉnh Hà Giang có nhiệm vụ quyền hạn: + Tổ chức, điều hành toàn đơn vị thực tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh quản lý, sử dụng vốn, đất đai, tài nguyên thiên nhiên nguồn lực khác theo uỷ quyền Tổng công ty Ban hành qui định phân cấp quản lý vốn, đất đai, tài nguyên nguồn lực khác cho đơn vị trực thuộc quản lý, khai thác có hiệu + Quyết định điều chỉnh nguồn lực đơn vị trực thuộc + Xây dựng trình Tổng công ty định tổ chức thực hiện: Qui hoạch, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm, kế hoạch đổi công nghệ HOÀNG VĂN GA KHOA QTKD - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN trang thiết bị, dự án đầu tư phát triển mới, đầu tư chiều sâu, dự án hợp tác đầu tư với nước ngoài, kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho CBCNV đơn vị Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức máy quản trị Bưu điện Hà Giang Giám đốc Phó Giám đốc Phòng TCCB lao động Phòng K.toán Th.kê T.chín h Giám đốc Công ty điện báo điện thoại Phòng KH ĐTXD Phòng HCQT Phòng Bưu viễn thông tin học Tổ Tổng hợp Giám đốc Bưu điện huyện, thị + Quyết định chương trình hoạt động, biện pháp thực kế hoạch, hợp đồng kinh tế, phương án phối hợp kinh doanh với đơn vị khác đơn vị trực thuộc, phương án tổ chức thực kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho CBCNVC Xây dựng phươg án tổ chức thực đào tạo bồi dưỡng có theo tiêu chuẩn chức danh cho cán bộ, viên chức đơn vị trình Tổng công ty phê duyệt + Làm chủ đầu tư theo uỷ quyền Tổng giám đốc định đầu tư - phê duyệt toán công trình có tổng vốn hạn mức phân cấp Tổng công ty Sử dụng vốn đầu tư phân cấp đơn vị + Ký hợp đồng hợp đồng với người lao động, ký hợp đồng kinh tế với đối tác theo phân cấp uỷ quyền Tổng công ty + Xây dựng nội quy lao động Bưu điện Hà Giang, ký thoả ước lao động tập thể theo quy định pháp luật lao động HOÀNG VĂN GA 10 KHOA QTKD - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN BẢNG 2: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN THOẠI GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 TT Tên đơn vị 10 11 CTY ĐB-ĐT Yên Biên Minh khai Cầu Mè Ngọc đường VỊ XUYÊN Việt Lâm Thanh Thuỷ Xã Đạo đức Xã Minh Tân BẮC Phát triển năm 2000 Có đến hết 12/2000 KH giao 2001 Dự kiến đến hết 12/2001 KH giao 2002 766 3759 800 4559 1150 88 52 19 385 120 45 100 120 40 10 100 505 160 55 153 675 250 37 55 38 105 127 123 49 34 25 213 201 193 Dự kiến đến hết 12/2002 KH giao 2003 Dự kiến đến hết 12/2003 KH giao 2004 Dự kiến đến hết 12/2004 KH giao 2005 5709 1050 6759 125 160 50 25 225 665 210 80 115 210 40 20 50 340 875 250 100 50 360 300 200 200 100 230 50 10 20 7119 300 200 200 440 1105 300 110 70 925 225 1150 345 1495 345 1840 350 250 250 250 90 205 50 10 10 20 220 Dự kiến đến hết 12/200 7469 550 450 450 530 1310 350 120 80 20 2060 45 55 50 150 182 173 40 35 45 190 217 218 60 60 60 250 277 278 40 30 30 253 231 223 100 80 80 70 100 333 311 293 70 70 65 70 170 403 376 363 70 70 70 20 10 10 60 95 70 320 347 348 20 10 180 463 471 433 65 65 65 40 35 55 50 60 55 385 412 413 60 45 235 513 531 488 QUAN 12 13 14 15 16 17 18 19 20 G Hùng An Tân Quang Vĩnh Tuy Bằng Hành Yên Bình Đồng Yên QUẢN BẠ YÊN MINH BẮC MÊ 21 22 XÍN MẦN HOÀ 40 26 194 215 30 30 224 245 70 70 294 315 60 60 354 375 70 60 424 435 60 60 184 495 35 35 1452 184 167 6706 40 30 1700 224 197 8406 65 70 2500 289 267 10906 60 55 2600 340 322 13506 70 55 2600 419 377 16106 60 50 2700 479 427 18806 N G S U P H Ì 23 24 Đồng Văn MÈO VẠC Tổng Cộng BẢNG 3: NĂNG LỰC MẠNG LƯỚI VIỄN THÔNG BƯU ĐIỆN TỈNH HÀ GIANG TÍNH ĐẾN 31/12/2002 Tên địa điẻm đặt Thiết bị THỊ XÃ HÀ NEAX-61E CP DL Thuê bao 6500 GIANG Xã Ngọc Đường H.VỊ XUYÊN KV.Việt Lâm KV.Thanh Thuỷ H.BẮC QUANG KV.Hùng An KV.Tân Quang KV.Vĩnh Tuy Xã Đồng Yên H.QUẢN BẠ H.YÊN MINH H.ĐỒNG VĂN TT.PHÓ BẢNG H.MÈO VẠC H.BẮC MÊ H.SU PHÌ H.XÍN MẦN TT.Thuê bao STAREX-IMS RAX x RAX RLU RAX x RAX x STAREX-IMS RAX RAX x NEAX-61XS NEAX-61XS RAX STAEX-IMS Rã x STAEX-APR RAX x 256 756 336 184 1024 336 336 500 184 368 512 512 184 384 336 512 336 Năm 2002 ( Tính đến tháng 12/2002 ) CHUYỂN MẠCH LĐ DL LĐ TT Đánh số Thiết bị Thiết bị Trung Thuê Trung kế bao kế 32 5409 22 MR 860XXX-868XXX SĐH‹M1000 4 1 1 4 2 4 175 635 205 70 01 02 02 1 1 1 1 1 1 MR LM LM CS MR LM LM CS CS LM CS CS CS CS LM CS CS 863XXX 825XXX-826XXX 828XXX 882XXX 821XXX-823XXX 892XXX 827XXX 824XXX 890XXX 846XXX 852XXX 856XXX 8596XX 871XXX 841XXX 831XXX 836XXX sdh AWA 1000+SDH AWA 1000+SDH AWA1504 AWA 1000+SDH AWA 1504+SHD AWA 1504+SHD AWA 1504+SHD SDH AWA 1504+DM1000 AWA 1504+DM1000 AWA 1504+DM1000 OFC+CTR210 SDH AWA 1504 AWA 1504+DM1000 AWA 1504+DM1000 Truyền dẫn DL LĐ (E1) DLSD (E1) TT Thiết 16+24 22 LM+C S 2+8 2+4 4+8 2+4 2+4 2+4 2 2 2+8 2 1+2 1+2 2+2 1+1 1+1 1+1 1 1 1+1 1 LM LM LM CS LM LM LM LM LM CS CS CS CS CS CS CS CS BẢNG 4: NĂNG LỰC MẠNG LƯỚI VIỄN THÔNG BƯU ĐIỆN TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 Tên địa điểm đặt Thiết bị Thị Xã Hà Giang KV.Yên Biên KV.Minh Khai KV.Cầu Mè Xã Ngọc Đường H.VỊ XUYÊN KV.Việt Lâm Xã Đạo Đức KV.Thanh Thuỷ Xã Minh Tân HOST RLU (HG) RLU (HG) RLU (HG) RLU (HG) RLU (HG) RLU (HG) TTT bao RLU (HG) TTT bao DL LĐ Thuê bao Trung kế 15000 56 2048 1536 1536 1536 2048 1024 128 512 64 Năm 2005 ( Tính đến tháng 12/2005) Chuyển mạch DL SD TT Thiết Đánh số bị Thuê Trung bao kế 7469 42 LM 860XXX-868XXX 550 LM 867XXX 450 LM 868XXX 450 LM 864XXX 530 LM 863XXX 1330 LM 825XXX-826XXX 350 LM 828XXX 80 LM 825XXX 120 LM 882XXX 20 LM 8255XXX Thiết bị SDH SDH SDH SDH SDH SDH SDH SDH AWA 1504 SDH Truyền dẫn DL LĐ DL SD (E1) (E1) 64 4 4 2 42 2 2 2 TT Thiết bị LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM H BẮC RLU (HG) 3072 16 2060 12 MR RLU (HG) TTT bao NEAX-61XS NEAX-61XS RLU (HG) NEAX-6XS NEAX-6XS 1024 128 1024 1024 1024 1024 1024 4 4 4 513 30 531 427 488 495 484 3 3 3 LM LM MR LM LM LM LM 821XXX-823XXX SDH 24 846XXX 846XXX 852XXX 871XXX 841XXX 831XXX 836XXX SDH SDH SDH SDH SDH SDH SDH 8 8 8 MR QUA NG H.QUẢN BẠ XÃ QUYẾT TIẾN H.YÊN MINH H.MÈO VẠC H.BẮC MÊ H.SU PHÌ H.XÍN MẦN 4 4 4 LM LM MR LM LM LM LM BẢNG 5: CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI VIỄN THÔNG TỈNH HÀ GIANG Năm TT 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Nội dung I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Chỉ tiêu kinh tế xã hội Số dân (1000 Người) Số hộ (1000 Hộ) Số Huyện Số xã Mật độ máy điện thoại/100 người Thu nhập bình quân (USD) Nhu cầu dịch vụ Số thuê bao cố định (máy) Số thuê bao di động (máy) Số thuê bao leased line Số thuê bao ISDN Số thuê bao truyền số liệu Số thuê bao nhắn tin Số thuê bao Card phone Số thuê bao Voice Mail Số thuê bao Internet Lưu lượng gọi quốc tế (1000 phút) Lưu lượng gọi liên tỉnh (1000 phút) 614 122 09 178 1,09 120 626 125 09 178 1,34 149 638 128 09 178 1,59 166 650 130 09 178 2,2 185 662 132 09 178 2,6 206 675 135 09 178 3,0 230 6706 388 0 17 30 13 4,98 4180 8406 650 0 17 40 20 5,73 4807 10906 750 0 14 50 35 6,57 5528 13506 1200 0 17 70 50 7,66 6360 16106 1500 0 20 80 65 8,68 7320 18806 2000 0 20 90 75 9,98 8410 Ghi 1.10 II 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 Lưu lượng gọi nội tỉnh (1000 phút) Mạng lưới Chuyển mạch Số lượng tổng đài HOST Vệ tinh Độc lập Tuy nhập V5.X Tổng cộng Số Line thoại trang bị Số Line thoại sử dụng Hiệu suất sử dụng % Số Line ISDN sử dụng/trang bị Số cửa trung kế liên tỉnh/quốc tế C7 sử dụng/trang bị R2 sử dụng/trang bị Số cửa trung kế nội tỉnh C7 sử dụng/trang bị R2 sử dụng/trang bị E7&M sử dụng/trang bị Truyền dẫn Tổng số trạm Số hệ thống: (Trạm) VSAT Viba 3744 4305 4950 5695 6565 7530 01 00 15 00 15 9820 6706 68 01 01 15 00 17 13452 8406 62 01 01 21 00 23 13452 10906 81 01 16 06 00 23 17504 13506 77 01 16 06 00 23 22806 16106 70 01 17 05 00 23 29655 18806 63 4/8 59 6/8 59 16 6/16 59 16 12/16 63 16 12/16 63 16 12/16 139 35/59 35/59 35/59 39/63 39/63 99/139 37 47 49 58 58 69 01 33 03 33 03 33 05 33 09 33 09 34 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 Cáp quang Trạm BTS Tổng số km cáp quang Số luồng truyền dẫn sử dụng Số luồng truyền dẫn trang bị Ngoại vi Số trạm DLC, Pair gain Tổng dung lượng trạm truy nhập Tổng số đôi cáp gốc Tổng số đôi cáp 02 01 23 47 118 09 02 23 49 118 11 03 49 53 118 17 05 194 53 130 23 08 426 53 130 29 11 426 90 205 10020 12160 14380 16370 14380 16370 24875 29950 24875 29950 24875 29950 BẢNG 6: MẠNG NGOẠI VI BƯU ĐIỆN HÀ GIANG Năm 2000 (tính đến tháng12/2000) Năm TT Địa điểm lắp đặt Thị xã Hà Giang Huyện Vị Xuyên KV Việt Lâm KV Thanh Thuỷ Huyện Bắc Quang KV Hùng an Tên nút chuyển mạch Neax-61E Starex-IMS Rax Rax Starex-IMS Rax DL Tổng đài 5000 500 184 184 756 184 2000 (tính đến 12/2000) Số đôi Thiết bị truy cập cáp Công Dung lượng gốc nghệ 4800 710 250 250 1100 250 Số đôi 5300 760 300 300 1600 300 10 11 12 13 14 15 KV Tân Quang KV Vĩnh Huyện Quản Bạ Huyện Yên Minh Huyện Đồng Văn Huyện Mèo Vạc Huyện Bắc Mê Huyện Hoàng Su Phì Huyện Xín Mần Tổng cộng Rax Rax Rax Neax-61Xs Neax-61Xs Starex-IMS Rax Starex-APR Rax 10 184 184 284 512 512 256 284 512 284 250 250 250 310 350 300 300 400 250 10.020 300 300 500 400 500 350 350 500 400 12.160 BẢNG 7: MẠNG NGOẠI VI – BƯU ĐIỆN TỈNH HÀ GIANG (Năm 2003 đến năm 2005) Địa điểm lắp đặt TX HÀ GI AN G KV Yên biên KV Minh Khai KV Cầu Mè Xã Ngọc đường Tên nút chuyển Neax-61E Năm 2003 (tính đến tháng 12/2003) DL Số đôi Thiết bị truy cập Tổng cáp Công Dung lượng nghệ 15000 6700 RLU RLU 2048 1536 500 500 RLU 1536 400 Số đôi cáp Tên nút chuyển 7200 HOST 600 RLU 600 RLU RLU 400 RLU 11 Năm 2005 (tính đến tháng 12/2003) DL Số đôi Thiết bị truy cập Tổng cáp Công Dung lượng nghệ 15000 10800 2048 1536 1536 1536 650 600 600 600 12200 700 650 650 650 Huyện Vị Xuyê n KV Việt Lâm KV Thanh Thuỷ Xã Đạo Đức Xã Minh Tân H Bắc quang KV Hùng an KV Tân Quang KV Vĩnh Tuy Xã Bằng Hành Xã Yên Bình Xã Đồng Yên HUYỆ N QU ẢN BẠ RLU RLU TTT.bao TTT.bao RLU RLU RLU RLU RLU RLU RLU 1536 1000 1220 RLU 2048 1510 1750 1024 512 128 64 3072 1024 1024 1024 512 512 512 1024 300 250 150 150 1700 300 300 300 150 150 150 530 350 300 250 250 2200 350 350 350 250 250 250 600 RLU RLU TTT.bao TTT.bao RLU RLU RLU RLU RLU RLU RLU RLU 1024 512 128 64 3072 1024 1024 1024 512 512 512 1024 400 350 150 150 2400 450 450 450 250 250 250 530 450 400 250 250 3000 550 550 550 300 300 300 600 TTT.bao 128 150 250 Xã Quyết tiến 12 H YÊ N MI NH Neax-61XS 512+512 400 500 Neax-61XS 1024 600 650 TTT.bao Neax-61XS 128 1024 150 650 250 700 250 128 250 150 300 250 Xã Mậu Duệ H ĐỒ NG VĂ N Xã Phó Bảng Xã Lũng Phìn Neax-61XS RAX 512+512 650 700 184 150 250 STAREX TTT.bao 13 H MÈ O VẠ C H BẮ C MÊ Neax-61XS 1024 300 350 Neax- 1024 450 650 RLU 1024 300 350 RLU 1024 450 550 128 1024 150 550 250 650 256 250 300 61XS Xã Minh Ngọc H SU PH Ì X.Thông nguyên TTT.bao Neax-61XS TTT bao 1024 400 550 Neax- 128 150 250 TTT.bao 61XS 14 Xã Nậm Dịch H XÍN MẦ N Km26 Xín Mần Xã Nà Trì TTT bao Neax-61XS TTT bao 128 1024 150 550 250 TTT.bao 600 Neax- 256 1024 250 550 300 650 128 150 250 TTT.bao TTT.bao 128 256 150 350 250 400 61XS 15 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông tại tỉnh hà giang, Chuyên đề giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông tại tỉnh hà giang, Chuyên đề giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông tại tỉnh hà giang, GIỚI THIỆU BƯU ĐIỆN TỈNH HÀ GIANG, THỊ XÃ HÀ GIANG, BẢNG 7: MẠNG NGOẠI VI – BƯU ĐIỆN TỈNH HÀ GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay