Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên THCS – môn Ngữ Văn 9

20 185 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 21:36

1. Tên dự án dạy học dự thi: Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên THCS – môn Ngữ Văn 9 Văn bản: Đoàn thuyền đán cá – Huy Cận (Thời gian dạy: 2 tiết).2. Lĩnh vực của chủ đề: Ngữ văn3. Loại chủ đề: cá nhân PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN Tên dự án dạy học: Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên THCS – môn Ngữ Văn Văn bản: Đoàn thuyền đán cá – Huy Cận (Thời gian dạy: tiết) Mục tiêu dạy học: a Kiến thức: * Sau học xong tiết học học sinh phải biết được: - Bài thơ sáng tác vào năm 1958 đất nước kết thúc thắng lợi kháng chiến chống Pháp, miền Bắc giải phóng bắt tay vào xây dựng CNXH ( Kiến thức môn Lịch sử 9- Bài 28 Xây dựng CNXH miền Bắc ) - Vùng biển Quảng Ninh, vùng biển Hạ Long người nơi đây(Kiến thức môn Địa lí 9- Bài 17: Vùng trung du miền núi Bắc Bộ) - Nhiều loài cá môi trường sống, đặc điểm thể chúng (Kiến thức môn Sinh học 7- Sự đa dạng đặc điểm chung loài cá) - Nguồn cảm hứng dạt tác giả thơ viết sống người lao động biển năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội( Kiến thức môn Lịch sử 9- Bài 28 Xây dựng CNXH miền Bắc ) - Những nét nghệ thuật bật hình ảnh, bút pháp nghệ thuật, ngôn ngữ sáng tác nhà thơ thuộc hệ trưởng thành phong trào Thơ * Sau học xong tiết học học sinh phải thấy được: - Ý nghĩa to lớn việc bảo vệ môi trường Từ có suy nghĩ hành đông tích cực vấn đề xử lí rác thải sinh hoạt - Tính thuyết phục cách thuyết minh kiến nghị mà tác giả đề xuất văn * Thông qua tiết học học sinh thấy được: - Tác hại việc ô nhiễm môi trường biển, học sinh xác định thái độ (Kiến thức Môn Sinh hoc 9: Bài 54+55: Ô nhiễm môi trường Môn Giáo dục công dân 7: Bài 17: Bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên Môn Sinh học Bài: Tác động người môi trường Phần III Môn Nếp sống lịch văn minh lớp 8: Bài 5: Ứng xử với môi trường) - Các em tìm hát sáng tác hát biển (Kiến thức Âm nhạc Học hát : Lí kéo chài) - Các em vẽ tranh biển (Kiến thức Môn mĩ thuật Tiết 27 Vẽ tranh theo chủ đề đất nước) - Các em có kiến thức viết văn thuyết minh - Đọc – Hiểu văn nhật dụng đề cập đến vấn đề xã hội thiết b Kỹ năng: - Kỹ thu thập thông tin SGK, quan sát trình bày vấn đề - Kỹ định vận dụng kiến thức vào thực tế - Kỹ lắng nghe hoạt động nhóm - Rèn kỹ khai thác tranh, khai thác thông tin - Rèn kỹ vận dụng kiến thức liên môn để giải vấn đề môi trường biển - Kỹ liên kết kiến thức phân môn - Kỹ khái quát nội dung học sơ đồ tư -1- c Thái độ: * Qua tiết học: - Giáo dục học sinh bảo vệ môi trường - Giúp học sinh thêm yêu thiên nhiên có ý thức bảo vệ thiên nhiên - Rèn ý thức, tinh thần tham gia môn học - Yêu thích môn Ngữ văn môn khoa học khác như: Giáo dục công dân, Sinh học, Âm nhac, Mỹ thuật,Địa lí Đối tượng dạy học dự án: - Đối tượng học sinh: Lớp 9A - Số lượng: 39 em - Đặc điểm: Học sinh thích học môn Ngữ văn Ý nghĩa dự án: Bài học giúp em thấy ý nghĩa to lớn việc bảo vệ môi trường Từ có suy nghĩ hành động tích cực vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt Thiết bị dạy học, học liệu: Giáo án điện tử, giảng, thiết bị dạy học, tư liệu dạy học (Hình ảnh, tài liệu ) Máy prorecter Hoạt động dạy học tiến trình dạy học:  Cách thức tổ chức: ( Tiết 51) *Hoạt động khởi động: Giáo viên thuyết trình để tạo tâm cho học sinh bước vào - Từ tiết trước em chuẩn bị tập nhà, trình bày hiểu biết em vùng biển Quảng Ninh người nơi - Đại diện nhóm trình bày sản phẩm tìm hiểu vùng biển Hạ Long (Tích hợp với địa lí 9- Bài 17: Vùng trung du miền núi Bắc Bộ) * Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh đọc, tìm hiểu chung văn + Bước 1: Hướng dẫn học sinh đọc + Bước 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu hoàn cảnh sáng tác tác phẩm - Tích hợp với môn Lịch sử 9- Bài 28 Xây dựng CNXH miền Bắc + Bước 3: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu thích - Tích hợp với môn Sinh học 7- Sự đa dạng đặc điểm chung loài cá -2- + Bước 3: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu thể loại văn + Bước 5: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bố cục văn - Các nhóm trình bày tranh vẽ nhóm giới thiệu nội dung tranh - GV nhận xét tranh vẽ nhóm, chốt bố cục Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh đọc, tìm hiểu chi tiết văn + Bước 1: GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu phần cảnh khơi - Tích hợp: Kiến thức môn Âm nhạc lớp Học hát Lí kéo chài * Hoạt động luyện tập - Tích hợp kiến thức văn miêu tả: viết đoạn văn tả lại cảnh đoàn thuyền khơi - HS vẽ sơ đồ tư tóm tắt kiến thức hai khổ thơ đầu * Hoạt động vận dụng ( Thực hoạt động khởi động) - HS sưu tầm hình ảnh, giới thiệu vùng biển Hạ Long người nơi - Tích hợp với môn Địa lí 9: Vị trí , tiềm kinh tế vùng biển Hạ Long, thuyết trình trước lớp giới thiệu Quảng Ninh * Hoạt động tìm tòi mở rộng ( Kết hợp thực hoạt động tìm hiểu kiến thức mới) - Cho HS liên tưởng tới khúc hát người dân lao động Tích hợp môn Âm nhạc Tiết 13 Học hát cấy, Môn âm nhạc tiết 12 học hát Lí kéo chài - Cho HS hát Lí kéo chài - Hình ảnh đoàn thuyền khơi gợi cho em nhớ đến thơ có hình ảnh thuyền Tích hợp với môn ngữ văn tiết 77 văn Quê hương -Tế Hanh *Hướng dẫn học nhà - Đọc phần lại - Tìm hình ảnh miêu tả thiên nhiên Nhà thơ sử dụng biện pháp nghệ thuật để miêu tả Nhận xét bút pháp xây dựng hình ảnh nhà thơ? - Tìm hình ảnh miêu tả người Chỉ biện pháp nghệ thuật Nêu cảm nhận hình ảnh  Cách thức tổ chức: (Tiết 52) *Hoạt động khởi động: - Cho HS trình bày tóm tắt nghệ thuật nội dung khổ thơ đầu “Đoàn thuyền đánh cá” sơ đồ tư - GV thuyết trình để tạo tâm cho học sinh vào phần kiến thức * Hoạt động hình thành kiến thức - Bước 1: Tìm hiểu phần thơ cảnh đoàn thuyền khơi + Tích hợp GDCD - Bài 5: Yêu thương người + Tích hợp giáo dục kỹ sống yêu lao động, trân trọng người lao động, quý trọng thành lao động - Bước 2: Tìm hiểu phần thơ cảnh đoàn thuyền trở • Học sinh hoạt động nhóm + Nhóm 1: Tìm biện pháp nghệ thuật? + Nhóm 2: Nhận xét hình ảnh thiên nhiên + Nhóm 3: Nhận xét hình ảnh người + Nhóm 4: Cảm nhận em cảnh đoàn thuyền trở bình minh? -3- HS lên thuyết trình nhóm *Hoạt động luyện tập Bài tập 1: Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận em thiên nhiên thơ “Đoàn thuyền đánh cá” *Hoạt động vận dụng - GV tích hợp giáo dục thái độ với biển đảo - Học sinh thảo luận nhóm theo kĩ thuật khăn phủ bàn, thời gian phút -4- *Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường: Tích hợp GDCD 7: Yêu thiên nhiên sống hòa hợp với thiên nhiên - Tác hại việc ô nhiễm môi trường biển, học sinh xác định thái độ (Kiến thức Môn Sinh hoc 9: Bài 54+55: Ô nhiễm môi trường Môn Giáo dục công dân 7: Bài 17: Bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên Môn Sinh học Bài: Tác động người môi trường Phần III Môn Nếp sống lịch văn minh lớp 8: Bài 5: Ứng xử với môi trường) Gv Trình chiếu hình ảnh ô nhiễm môi trường biển, học sinh xác định thái độ -5- * Hoạt động tìm tòi mở rộng: ( Thực hoạt động hình thành kiến thức mới) *Giáo viên hướng dẫn học tập nhà Kiểm tra, đánh giá kết học học sinh - Tiết 51: Bài tập 1: Bằng lời văn em tả lại cảnh đoàn thuyền khơi Bài tập 2: Em tóm tắt nghệ thuật, nội dung hai khổ thơ đầu sơ đồ - Tiết 52: Bài tập 1: Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận em thiên nhiên thơ “Đoàn thuyền đánh cá” Bài tập 2: Viết đoạn văn phân tích khổ thơ đầu khổ thơ cuối thơ “ Đoàn thuyền đánh cá” Các sản phẩm học sinh -6- Nhóm Nhóm Nhóm -7- Nhóm Khuyến nghị giáo viên: -8- Tiết 51 - Văn bản: ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ - Huy Cận I - MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT Kiến thức - Những hiểu biết bước đầu tác giả Huy Cận hoàn cảnh đời thơ - Những xúc cảm nhà thơ trước biển rộng lớn sống người ngư dân biển - Nghệ thuật ẩn dụ, phóng đại, cách tạo dựng hình ảnh tráng lệ, lãng mạn 2.Kĩ - Rèn kĩ đọc, cảm thụ, phân tích yếu tố nghệ thuật tác phẩm (hình ảnh, ngôn ngữ, âm điệu) - Cảm nhận cảm hứng thiên nhiên sống lao động tác giả đề cập đến tác phẩm Thái độ - Giáo dục tình yêu lao động, trân trọng, đề cao người lao động II TRỌNG TÂM Kiến thức - Những xúc cảm nhà thơ trước biển rộng lớn sống người ngư dân biển - Nghệ thuật ẩn dụ, phóng đại, cách tạo dựng hình ảnh tráng lệ, lãng mạn 2.Kĩ - Rèn kĩ đọc, cảm thụ, phân tích yếu tố nghệ thuật tác phẩm (hình ảnh, ngôn ngữ, âm điệu) - Cảm nhận cảm hứng thiên nhiên sống lao động tác giả đề cập đến tác phẩm Thái độ - Giáo dục tình yêu lao động, trân trọng, đề cao người lao động Hình thành phát triển số lực cho HS a Năng lực chung: Giao tiếp; Hợp tác; Tự học; Giải tình hống có vấn đề; Xử lí thông tin; Tư sáng tạo b Năng lực chuyên biệt: Đọc - hiểu văn bản; Cảm thụ thẩm mĩ; Phát triển ngôn ngữ nói; Tư hình tượng III - CHUẨN BỊ Thầy - Giáo án, máy chiếu, tranh ảnh Trò - Đọc, soạn theo VBT hướng dẫn thêm GV IV - TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ 5p H: Đọc thuộc lòng thơ Bài thơ tiểu đọi xe không kính? Cảm nhận em hình ảnh người lính lái xe tuyến đường Trường Sơn lịch sử qua thơ? - HS trả lời, Gv nhận xét, cho điểm Tổ chức dạy học -9- HĐ CỦA THẦY HĐ CỦA TRÒ CHUẨN KT - KN HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG - Thời gian: phút - Phương pháp: Gợi mở, giới thiệu - Năng lực hướng tới: Tự học, sử dụng ngôn ngữ * HS trình chiếu hình ảnh sưu tầm biển Hạ Long thuyết trình trước lớp giới thiệu Quảng Ninh * GV từ hình tượng người lao động thơ ca để dẫn dắt vào giảng HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC - Thời gian: 20 phút - Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình, nhóm - Kĩ thuật: Động não - Năng lực hướng tới: Giao tiếp; Hợp tác; Tự học; Đọc - hiểu văn bản; Cảm thụ thẩm mĩ; Phát triển ngôn ngữ nói; Tư hình tượng I - ĐỌC - CHÚ THÍCH - Gv cho Hs xác định cách đọc - Xác đinh cách Đọc - Giọng đọc khỏe, phấn chấn, hào đọc đọc hứng, ý nhịp 4/3, 2/2/3 - GV yêu cầu HS đọc diễn cảm thơ * Gv cho Hs lên bảng thuyết trình - Hs kết phần tác giả, tác phẩm mà em hợp Usb để trình chuẩn bị nhà bày phần chuẩn bị nhà phát triển - GV nhận xét, tuyên dương lực tự học ngôn ngữ nói H Những kiến thức cần nhớ tác - Khái quát giả, tác phẩm? - Giáo viên trình chiếu số hình ảnh người lao động, nhấn mạnh:Bài thơ sáng tác vào năm 1958 đất nước kết thúc thắng lợi kháng chiến chống Pháp, miền Bắc giải phóng bắt tay vào xây dựng CNXH ( Tích hợp với môn Lịch sử 9- Bài 28 Xây dựng CNXH miền Bắc ) H Trong thơ, nhà thơ có kể tên nhiều loài cá Dựa vào hiểu biết - Động não em nêu môi trường sống, đặc điểm thể chúng? ( Tích hợp với môn Sinh học 7- Sự đa dạng đặc điểm chung - 10 - Chú thích a Tác giả: (1919-2005) - Quê: Hà Tĩnh - Trước cách mạng: nhà thơ tiếng phong trào “Thơ mới” - Sau cách mạng: nhà thơ lớn thơ ca đại Việt Nam b Tác phẩm - Sáng tác năm 1958 - Đại ý: khúc tráng ca lao động thiên nhiên đất nước tươi đẹp - Bố cục: phần - từ khó: sgk loài cá) - Giáo viên nhận xét trình chiếu thích loài cá - Giáo viên gọi nhóm trình bày tranh vẽ nhóm biển Quảng Ninh, cảnh đoàn thuyền ( Tích hợp Mĩ thuật 7- Đề tài vẽ tranh phong cảnh quê hương) H : Xác định thời gian, không gian đoàn thuyền khơi ? H : Nghệ thuật câu thơ có đặc sắc H Qua gợi lên khung cảnh thiên nhiên ? ( So sánh với thời điểm khơi “ Quê hương” - Tế Hanh ) - Thiên nhiên, vạn vật lắng dần trạng thái nghỉ ngơi, thư giãn song lại thời điểm đoàn thuyền khơi… H : Phân tích hình ảnh, tư thế, không khí khơi đoàn thuyền ? ( phụ từ “lại”, “câu hát”, “căng buồm”, “gió khơi”) - Với trí tưởng tượng kì diệu, Huy Cận tạo hình ảnh thơ đẹp, lãng mạn, giàu ý nghĩa Tư ấy, tiếng hát tư người làm chủ biển khơi H : Câu hát khơi có ý nghĩa ? - Niềm tin, niềm mong ước bội thu * Tích hợp môi trường: Biển Đông nước ta giàu đẹp Em thấy tình hình biển Đông ntn? Phải làm để bảo vệ môi trường biển? - Gv nhận xét H Những lời hát người dân chài gợi cho em nhớ tới khúc hát người dân lao động? ( Tích hợp với môn âm nhạc: Nội dung, nhịp điệu, tác dụng) H Hình ảnh đoàn thuyền khơi gợi cho em nhớ đến thơ có hình ảnh thuyền mà em học ? - Các nhóm trình bày giới thiệu sản phẩm nhóm Các nhóm nhận xét (Nội dung, hình thức, bố cục tranh) II - TÌM HIỂU VĂN BẢN - HS tìm chi tiết Cảnh đoàn thuyền khơi “Mặt trời Sóng …” - Trả lời, phân ⇒ Hình ảnh so sánh ẩn dụ tích cá nhân ⇒ Thiên nhiên kì vĩ song đầy thách thức, bí mật “Đoàn thuyền Câu hát ” - Trả lời cá ⇒ Phụ từ, hình ảnh độc đáo nhân: động não lãng mạn phân tích ⇒ Khí khơi hăm hở, hào hứng, tự tin - 11 - - Quê hương Tế Hanh, hình ảnh thuyền khơi đầy hứng khởi ánh bình minh rực rỡ - Giáo viên trình chiếu, so sánh hai đoạn thơ Huy Cận trước sau cách mạng để nhấn mạnh hai nguồn cảm hứng Đoàn thuyền đánh cá HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP - Thời gian: 10 phút - Phương pháp: vấn đáp, trình bày - Kĩ thuật: động não - Năng lực hướng tới: ngôn ngữ, tạo lập văn bản, cảm thụ thẩm mĩ * Gv cho Hs làm tập sở - Hs làm cá nhân IV - LUYỆN TẬP thực tế thời gian cho phép trình bày kết Bài tập 1: Viết đoạn văn miêu tả làm cảnh đoàn thuyền - Hs tương tác khơi hoàng hôn Bài tập 2: Vẽ sơ đồ tư tóm tắt kiến thức hai khổ thơ đầu HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG ( Thực hoạt động khởi động) - Thời gian: phút - Phương pháp: nêu vấn đề, thuyết trình - Kĩ thuật: động não - Năng lực hướng tới: Tự học, sử dụng ngôn ngữ Sưu tầm hình ảnh, giới thiệu vùng - Sưu tầm hình ảnh biển Hạ Long biển Hạ Long người nơi - Thuyết trình trước lớp giới thiệu Quảng ( Tích hợp với môn Địa lí 9: Vị trí , Ninh tiềm kinh tế vùng biển Hạ Long) HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG ( Kết hợp thực hoạt động tìm hiểu kiến thức mới) - Thời gian: phút - Phương pháp: nêu vấn đề, thuyết trình - Kĩ thuật: động não - Năng lực hướng tới:Tự học, giải vấn đề ? Những lời hát người dân chài gợi cho em nhớ tới khúc hát người - Các hát: Bài dân ca Đi cấy, Lí kéo chài dân lao động? Em hát đoạn? ? Hình ảnh đoàn thuyền khơi gợi cho em nhớ đến thơ có hình ảnh thuyền - Quê hương -Tế Hanh - Tràng giang - Huy Cận mà em học ? Hướng dẫn nhà 2' a Bài cũ: - Nắm nghệ thuật nội dung khổ thơ đầu b Bài mới: - Đọc phần lại - 12 - - Tìm hình ảnh miêu tả thiên nhiên Nhà thơ sử dụng biện pháp nghệ thuật để miêu tả Nhận xét bút pháp xây dựng hình ảnh nhà thơ? - Tìm hình ảnh miêu tả người Chỉ biện pháp nghệ thuật Nêu cảm nhận hình ảnh Tiết 52 - Văn bản: ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ - Huy Cận I - MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT Kiến thức - Những hiểu biết bước đầu tác giả Huy Cận hoàn cảnh đời thơ - Những xúc cảm nhà thơ trước biển rộng lớn sống người ngư dân biển - Nghệ thuật ẩn dụ, phóng đại, cách tạo dựng hình ảnh tráng lệ, lãng mạn 2.Kĩ - Rèn kĩ đọc, cảm thụ, phân tích yếu tố nghệ thuật tác phẩm (hình ảnh, ngôn ngữ, âm điệu) - Cảm nhận cảm hứng thiên nhiên sống lao động tác giả đề cập đến tác phẩm Thái độ - Giáo dục tình yêu lao động, trân trọng, đề cao người lao động II TRỌNG TÂM Kiến thức - Những xúc cảm nhà thơ trước biển rộng lớn sống người ngư dân biển - Nghệ thuật ẩn dụ, phóng đại, cách tạo dựng hình ảnh tráng lệ, lãng mạn 2.Kĩ - Rèn kĩ đọc, cảm thụ, phân tích yếu tố nghệ thuật tác phẩm (hình ảnh, ngôn ngữ, âm điệu) - Cảm nhận cảm hứng thiên nhiên sống lao động tác giả đề cập đến tác phẩm Thái độ - Giáo dục tình yêu lao động, trân trọng, đề cao người lao động Hình thành phát triển số lực cho HS a Năng lực chung: Giao tiếp; Hợp tác; Tự học; Giải tình hống có vấn đề; Xử lí thông tin; Tư sáng tạo b Năng lực chuyên biệt: Đọc - hiểu văn bản; Cảm thụ thẩm mĩ; Phát triển ngôn ngữ nói; Tư hình tượng III - CHUẨN BỊ Thầy - Giáo án, máy chiếu, tranh ảnh Trò - Đọc, soạn theo VBT hướng dẫn thêm GV IV - TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ: kết hợp - 13 - Tổ chức dạy học HĐ CỦA THẦY HĐ CỦA TRÒ CHUẨN KT - KN HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG - Thời gian: phút - Phương pháp: Gợi mở, giới thiệu - Năng lực hướng tới: Tự học, giải vấn đề, ngôn ngữ H Em trình bày tóm tắt nghệ thuật, nội dung hai khổ thơ đầu thơ “Đoàn thuyền đánh cá” Huy Cận sơ đồ? HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC - Thời gian: 20 phút - Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình, nhóm - Kĩ thuật: Động não - Năng lực hướng tới: Giao tiếp; Hợp tác; Tự học; Đọc - hiểu văn bản; Cảm thụ thẩm mĩ; Phát triển ngôn ngữ nói; Tư hình tượng * Gv chuyển ý H Hình ảnh người lao động công việc họ miêu tả - Trả lời cá nhân không gian nào? * Thảo luận nhóm theo bàn * Dùng kĩ thuật Cảnh đánh cá biển (3 phút): Khổ thơ kết hợp KPB, thảo luận, “Thuyền ta hài hoà thực lãng thống Lướt mạn ? Ý kiến em trình bày - phát Ra đậu ? triển lực Dàn đan ” - Cái thực: hình ảnh “con hợp tác ngôn thuyền, gió, mây, trăng, biển, ngữ nói, cảm thụ ⇒ Hình ảnh đẹp, lãng mạn, giọng lưới vây giăng” thẩm mĩ thơ hào sảng, biện pháp nhân hoá, - Lãng mạn: Khung cảnh thiên phóng đại nhiên bát ngát, mênh ⇒ khung cảnh lao động bay bổng mông, thơ mộng, thuyền trở kì thú tư làm chủ thiên lên kì vĩ, khổng lồ, người nhiên người ung dung, sảng khoái đến kì lạ - Gv nhận xét, kết luận H Em hiểu công việc - Trả lời cá nhân đánh cá người dân chài ? - Một công việc thực khó khăn, nguy hiểm Họ người chiến sĩ mặt trận lao động sản xuất Họ kiên cường bám biển, chinh phục thiên nhiên tài trí, tinh thần hăng say sáng tạo không ngừng H : Nhận xét mối quan hệ thiên - Nhận xét, so sánh nhiên người ? Thiên trả lời cá nhân nhiên có khác đoạn - 14 - đầu? - Con người thiên nhiên hoà chung vào công việc lao động Thiên nhiên làm cho người hoạt động Nếu khổ thơ đầu, TN chìm vào trạng thái nghỉ ngơi người dã đánh thức thiên nhiên, làm sống dậy vẻ đẹp thiên nhiên, bắt thiên nhiên hoà nhịp điệu lao động H Cho biết cảm nhận em qua khổ thơ ? - Biển quê hương thật giàu đẹp Những câu thơ tranh sơn mài đầy sắc màu lung linh, huyền ảo, thơ mộng, ấm áp H Tác giả tiếp tục sáng tạo hình ảnh thơ đẹp, gợi cảm Em phân tích? - Đọc khổ thơ tiếp - Phân tích, cảm nhận cá nhân “Cá nhụ Đêm thở ” ⇒ Liệt kê, nhân hoá ⇒ Sự giàu có biển “Ta hát Gõ thuyền ” ⇒ Hình ảnh đẹp, gợi cảm - Phân tích, cảm ⇒ Sự hài hoà người nhận cá nhân thiên nhiên nhịp điệu lao động “Biển cho ta cá Nuôi lớn ” ⇒ Lời tâm chân tình cho thấy - Phân tích, cảm lòng biết ơn với biển ý nghĩa nhận cá nhân to lớn biển “Sao mờ - Gv nhận xét, bổ sung Ta kéo Vẩy bạc H Hai câu thơ lời tâm - Phân tích, cảm Lưới xếp ” người dân chài với “mẹ nhận cá nhân ⇒ Hình ảnh đặc tả, giàu chất tạo biển” Em hiểu lời tâm ? ⇒ Tư thế, động tác lao động khoẻ H Khổ thơ cho em biết vế tg, khoắn, tinh thần làm viện khẩn tư thế, hình ảnh người trương, hăng say thành qua lao lao động thành họ ? động rực rỡ - Chỉ từ “xoăn tay” mà Huy Cận tạo nên tượng ngư dân đầy cường tráng, tràn - Hs khái quát, đầy sức sống Đó đánh giá cá nhân người biển “ăn sóng nói gió” luyện từ sóng gió biển khơi ( Liên hệ với thơ Tế Hanh) H Em biết tác phẩm - Học sinh trình ca ngợi người lao động bày nhắc ta nhớ đến công lao -“Bài ca vỡ đất”, người lao động ? ca dao “ Cày ( Tích hợp GDCD - Bài 5: đồng ” Yêu thương người) ( Tích hợp giáo dục kỹ sống yêu lao động, trân trọng người lao động, quý trọng - 15 - thành lao động) H Khái quát nghệ thuật, nội dung đoạn thơ miêu tả cảnh đánh cá biển ? - Cả đoạn thơ tranh sơn màu hài hoà vẻ đẹp thiên nhiên vẻ đẹp người Bức tranh tạo nên bút pháp thực, lãng mạn, đậm chất trữ tình , âm hưởng hào hùng, mạnh mẽ sảng khoái Hình ảnh trung tâm tranh người dân chài yêu lao động, yêu thiên nhiên, yêu sống, biết vươn lên làm chủ thiên nhiên, làm chủ đời - Chuyển ý: Nếu mở đầu thơ, tác giả giới thiệu đoàn thuyền khơi vào thời điểm chiều tối (kết thúc ngày) kết thúc thơ tác giả lại miêu tả đoàn thuyền trở vào buổi bình minh - Giáo viên trình chiếu khổ thơ cuối - Chia lớp làm bốn nhóm thảo luận khổ thơ cuối (Thời gian phút) + Nhóm 1: Tìm biện pháp nghệ thuật? + Nhóm 2: Nhận xét hình ảnh thiên nhiên + Nhóm 3: Nhận xét hình ảnh người + Nhóm 4: Cảm nhận em cảnh đoàn thuyền trở bình minh? * Học sinh đọc Cảnh đoàn thuyền trở đoạn cuối “Đoàn thuyền Mặt trời Mắt cá ” - Đại diện nhóm trình bày phiếu học tập ⇒ Âm hưởng hào sảng, hình ảnh nhóm nhận xét, ẩn dụ gợi cảm ⇒ Không khí náo nức niềm bổ sung (phát triển vui chiến thắng, niềm tin yêu lực hợp tác, xử lí sống tình có vấn đề, cảm thụ thẩm mĩ.) - GV nhận xét, kết luận: GV: Cảnh bình minh biển gợi cho ta nhớ đến hình ảnh bình minh thật đẹp “ Cô Tô” –Nguyễn Tuân.” H Bài thơ có nhiều từ hát, - Động não khúc ca Đó khúc ca gì? - 16 - H Nhận xét âm hưởng, giọng điệu thơ? - Âm hưởng, giọng điệu thơ vừa sôi khỏe khoắn vừa bay bổng III – TỔNG KẾT H Em khái quát giá trị Nghệ thuật: nghệ thuật nội dung - Khái quát Nội dung: thơ? - Gv chốt kiến thức HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP - Thời gian: 10 phút - Phương pháp: vấn đáp, trình bày - Kĩ thuật: động não - Năng lực hướng tới: ngôn ngữ, tạo lập văn bản, cảm thụ thẩm mĩ - GV giao - Nhận xét, chấm điểm IV LUYỆN TẬP: Bài tập 1: Viết đoạn văn ngắn - Hoạt động cá nêu cảm nhận em thiên nhiên thơ “Đoàn thuyền nhân đánh cá” - Trình bày Nhận Bài tập 2: Viết đoạn văn tổng xét phân hợp phân tích khổ thơ đầu khổ thơ cuối thơ “ Đoàn thuyền đánh cá” HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG - Thời gian: 10phút - Phương pháp: nêu vấn đề, thuyết trình - Kĩ thuật: động não - Năng lực hướng tới: Tự học, cảm thụ văn học, tư sáng tạo H Nhà thơ Huy Cận hóa - Trình bày suy - Biển cung cấp cá, tôm, muối thân vào người dân chài cất lên nghĩ, cảm nhận hải sản Biển nguồn lợi hải tiếng hát ca ngợi biển khơi sản thể hiện tình cảm sâu nặng - Biển nguồn lợi khoáng sản với biển “ Biển cho ta cá - Biển tiềm du lịch lòng mẹ -Nuôi lớn đời ta tự buổi - Biển tiềm giao thông nào” Còn em, em có suy nghĩ, ->Biển phần Tổ quốc tình cảm với biển - >Biển giàu có, phong phú tài *GV tích hợp giáo dục thái độ nguyên với biển đảo *Tích hợp giáo dục bảo vệ -> Bảo vệ nguồn tài nguyên biển môi trường: ->Yêu biển, bảo vệ biển biểu H Theo Huy Cận biển tình yêu Tổ quốc thật trù phú, giàu có với loại - Học sinh thảo cá khác Theo em luận nhóm theo kĩ biển có trù phú thuật khăn phủ - 17 - không Làm để bảo vệ môi trường biển? - Gv Trình chiếu hình ảnh ô nhiễm môi trường biển, học sinh xác định thái độ - Tác hại việc ô nhiễm môi trường biển, học sinh xác định thái độ (Tích hợp Kiến thức Môn GDCD 7: Yêu thiên bàn, thời gian nhiên sống hòa hợp với thiên phút nhiên Môn Sinh hoc 9: Bài 54+55: Ô nhiễm môi trường Môn Giáo dục công dân 7: Bài 17: Bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên Môn Sinh học Bài: Tác động người môi trường Phần III Môn Nếp sống lịch văn minh lớp 8: Bài 5: Ứng xử với môi trường) HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG ( Kết hợp thực hoạt động tìm hiểu kiến thức mới) - Thời gian: phút - Phương pháp: nêu vấn đề, thuyết trình - Kĩ thuật: động não - Năng lực hướng tới: Tự học, cảm thụ văn học Ca dao: Cày đồng muôn phần” H Em có biết tác phẩm - Quê hương - Tế Hanh ca ngợi người lao động - Bài ca vỡ đất -Hoàng Trung nhắc ta nhớ đến công lao - Động não Thông người lao động ? - Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long Hướng dẫn nhà 2' a Bài cũ - Học thuộc lòng phân tích nghệ thuật, nội dung thơ b.Bài - Soạn “Bếp lửa” + Đọc, soạn theo hệ thống câu hỏi VBT + Nắm kĩ thông tin phần Chú thích để thực yêu cầu làm chuyên gia - 18 - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG TRƯỜNG THCS TAM HƯNG TÊN DỰ ÁN: Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên THCS - môn Ngữ văn Văn bản: Đoàn thuyền đánh cá ( Huy Cận) - Thời gian: tiết Lĩnh vực dự thi: Môn Ngữ văn - Thông tin giáo viên: Họ tên: Lại Thị Lan Giảng dạy môn: Ngữ văn Giới tính: nữ Ngày sinh: 13/ 12/ 1978 Điện thoại:0166.5786.589 - Thông tin đơn vị quản lí trực tiếp giáo viên dự thi: Trường: THCS Tam Hưng Địa chỉ: xã Tam Hưng - huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng Điện thoại: Hải Phòng, tháng 11 năm 2016 - 19 - TRƯỜNG THCS ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI Cuộc thi Dạy học theo chủ để Tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2016 - 2017 Tên dự án dạy học dự thi: Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên THCS – môn Ngữ Văn Văn bản: Đoàn thuyền đán cá – Huy Cận (Thời gian dạy: tiết) Lĩnh vực chủ đề: Ngữ văn Loại chủ đề: cá nhân Thời gian nghiên cứu dự án: tháng, tháng 10 Giáo viên: Họ tên: ………… Ngày sinh: ………… Đang dạy môn Ngữ văn Số năm công tác: 16 Trình độ chuyên môn: ĐHSP khoa Ngữ văn Trường ……… Địa chỉ: ………… Điện thoại: …………… THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ DỰ THI ( Ký tên đóng dấu) - 20 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên THCS – môn Ngữ Văn 9, Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên THCS – môn Ngữ Văn 9, Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên THCS – môn Ngữ Văn 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay