tình yêu như là quyền lực – thomas hobbes, g.w.f hegel and jeanpaul sartre

23 157 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 21:36

TIỂU LUẬN CUỐI KỲ Bộ môn: Triết học Cuộc sống Giảng viên: Đinh Hồng Phúc TÌNH YÊU NHƯ LÀ QUYỀN LỰC – THOMAS HOBBES, G.W.F HEGEL AND JEAN-PAUL SARTRE Mã lớp: DC 121DV02-0900 Danh sách nhóm TÊN MSSV Trần Duy Uyên 213 2016 Ong Ngọc Nhi 214 2135 Phan Hoàng Linh 214 2095 Trần Thị Ngọc Bích 214 1642 Nguyễn Phước Hảo 214 2936 PHẦN GIỚI THIỆU CỦA NHÓM  Bài vi t d i â y l c thu t t ch ng “Love as power” sách The meanings of love c a tác gi Robert E Wagoner (Nxb Praeger Publishers, n m xu t b n 1997, trang 89 - 106)  Tình yêu i u r t khó hi u, nh m t phép màu o di u có th n ng i m nh m v t qua v c th m nh ng c ng có th làm ng i ph i ph thu c vào Tác gi Robert E Wagoner c ng th hi n nh ng quan i m c a v tình yêu thông qua cu n sách The meanings of love c bi t ch ng “Love as power”, ông cho th y tình yêu nh m t th quy n l c m nh m c ng nói v vai trò c a tình d c, nh ng hành x c a ng i m t s nh ngh a thú v khác Hunger allows no choice To the citizen or the police; We must love one another or die -W.H AudenMọi người thường nói rằng: "Trong tình yêu chiến tranh ẩn chứa công bằng" Sự tương đồng tình yêu chiến tranh lúc đầu lo ngại chúng, suy tính lại, nhận thấy điều phản ánh phần Tình yêu bao gồm tất chúng hoàn toàn tàn nhẫn chiến tranh Đôi người yêu ta cư xử thể hạnh phúc bị đe doạ Khi điều xảy đạo đức bị nghi ngờ bị treo lơ lửng Cuộc đấu tranh cho tình yêu dường đòi hỏi tính kiên trì nghị lực đến phần tình túy xuất tầm thường phép so sánh Thay nâng người lên mức độ cao mối quan tâm đạo đức, tình yêu tạo tác động ngược lại - quay trở lại với tâm lý nhà nước sơ khai Thomas Hobbes thời nguyên thủy, lợi ích cá nhân đặt hết Trong kỷ XVII có viết rằng, Hobbes cố gắng để thiết lập tảng đời sống dân đánh giá khách quan giai đoạn khó khăn người Khi quan sát ông thấy sợ hãi dục vọng kiểm soát chúng ta, Chúng ta gọi điều mà mong muốn "tốt", điều mà truyền cảm hứng cho sợ hãi chán ghét gọi "xấu” Như vậy, tôn trọng lẫn nhau, nguyên tắc mối quan hệ, kiên định quán tất không liên quan tới Điều quan trọng niềm vui an toàn chúng ta: làm để có muốn làm để giữ nhận Để hiểu lời nói Hobbes, giống "Vào thời gian chiến tranh, thời mà với người người đàn ông kẻ thù'' Làm tình yêu khiến người cư xử này? Theo quan điểm Hobbes lý người đàn ông kẻ thù người đàn ông khác là, không quan trọng bạn yếu sao, có quyền lực cướp đoạt sống người khác Đối với khía cạnh khéo léo lút khiến cho tất trở nên bình đẳng Như vậy, từ lúc sinh ra, người tìm kiếm phương tiện để làm cho tồn an toàn an toàn Như vậy, từ lúc sinh ra, người tìm kiếm điều làm cho sống an toàn Cuộc đấu tranh quyền lực bắt nguồn từ tính dễ tổn thương người Theo tảng tồn người, sống đấu tranh sống tạo nên quyền quy luật tất yếu để kiềm chế Nếu hợp đồng xã hội sống văn minh điều Sâu xa thế, tất biết thực có đủ lòng tâm, anh lấy sinh mạng người khác Hobbes phơi bày với bí mật đen tối xã hội loài người rằng: có quyền định sống chết lẫn Tương tự, nhận tình yêu mong manh Nếu người yêu thật tất tôi, nô lệ ta Hắn kết thúc đời tôi, hay lẽ sống Yêu hắn, cho quyền lực Tôi lâm vào gọng kìm: Tôi cần hắn, dù mối hiểm họa đối Tình yêu trở thành thứ đáng sợ quỵ lụy Mặt khác, nghĩ yêu có quyền lực Tình yêu cân tất Một triết gia trường phái Hobbes tranh cãi tận sâu đáy lòng khao khát tình yêu sợ tình yêu Vì thế, tình yêu chiến đấu tranh lấy thứ quang trọng sống Nhưng Hobbes người truy tìm trăng trở đời sống người Gần hai kỉ sau đó, nhà triết học khác, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, cho mâu thuẫn không đơn giản mộ thật trị sống mà hiển nhiên nhận thức người Tìm hiểu tiếng nói Hegel vấn đề không thừa, phân tích ông tảng cho ý tưởng Jean-Paul Sartre tình yêu - trọng tâm thảo luận tình yêu quyền lực Những Hegel nêu lên phương thức mâu thuẫn tâm lý tạo đường lối cho quan điểm Sartre cách tình yêu vận hành Hegel nói ý thức vốn tự chia rẻ lẫn Ý thức tự quyền hạn thân, mà phải quyền hạn điều Tôi nghĩ (hoặc cảm nhận); phải suy nghĩ (hoặc cảm nhận) điều Hơn nữa, suy nghĩ cảm nhận nghĩ theo nhiều mặt khác nhau, chí không theo quy luật định Có thể nói rằng, ý thức chứa đựng phủ mâu thuẫn riêng Tôi không nhận thức, mà nhận thức thứ theo nhiều khía cạnh Tôi nhận thức ham muốn mãnh liệt thân, ví dụ như, trái ngược cảm giác trước hài lòng Sự khác biệt hai điều Hegel gọi “sự khao khát” Bên cạnh đó, đói nhận người khao khát ăn Do đó, khao khát (theo quán tính) nhận thức thân Thực tế nhận thức không đồng với nó, khao khát đó, tạo ý thức – ý thức ý thức Hegel nói “Tự ý thức niềm khao khát” Có hai hình thức hay hai luồng ý thức đối lập Hegel nói rằng: “Người độc lập, chất cốt yếu cho thân mình; người lại không độc lập, chất cốt yếu sống tồn cho người khác.” Điều có nghĩa có kiểu ý thức khẳng định thân (nó nó) kiểu ý thức khác tạo phủ định (có thể khác) mà phụ thuộc vào khẳng định ban đầu Hegel nhân cách hóa hai kiểu cách gọi xưa, “ông chủ” sau “nông nô” (hay “đầy tớ”) Hãy nhớ nói tới trình tâm lý mà (với vai trò vật thể) học cách hiểu biết có kiến thức vật (như vật thể) (cả chủ thể vật thể) Để trở thành chủ thể đòi hỏi phải có vật thể Với quan điểm Hegel, trình tiến hóa từ xung đột nó, chế độ "chủ" chế độ "đầy tớ" Vì vậy, tự ý thức tồn thân tự thân chúng, độc lập phụ thuộc liên kết khao khát Mỗi chế độ ý thức phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác để tồn chưa tìm cách xóa bỏ yếu tố để chứng minh tính chắn "Ý thức cho thấy kiểu ý thức khác, dành cho thân tự hủy hoại mình, tồn tồn người kia." Hegel cho thấy cách biết thứ kết phân chia trình ý thức Bước khác biệt người biết thân người biết Đó phủ nhận chủ quan Khi nhìn thấy bút chì phân biệt có bút chì Là chủ thể vật thể, vật thể bị phủ nhận chủ thể Sự nhận thức, nói cách khác, phải gián tiếp thông qua đối lập, khác biệt Sự phủ nhận rõ rệt, kiến thức vật thể rõ ràng, tự nhận thức rõ Do đó, ý thức, hai hình thức – “chủ nhân” “đầy tớ” – bị bó buộc đấu tranh sống chết Hegel tiếp tục cho “Họ phải tham gia vào chiến”, “họ phải có chắn thân họ, chắn tồn họ, đến mức độ thật khách quan.” Những mà Hegel bàn luận phương thức nhận thức, ông nhân cách hóa cách để khiến nhìn nhận chúng giới hạn cách cư xử người Sự công nhận mà phương thức (và người) tìm kiếm tất - công nhận từ người khác cho tự nó, “ cách mạo hiểm sống để giành lấy tự do.” Toàn sức mạnh tự nhận thức, nói cách khác, đòi hỏi công nhận từ người khác mà mạo hiểm thứ, kể sống, để chứng minh hoàn toàn độc lập “Chắc chắn, cá nhân người mà không đánh cược sống công nhận người, đạt công nhận thật sự tự ý thức độc lập Người dừng nguy hiểm cuối cùng, người làm ngơ – trở thành đầy tớ Người chứng minh tự cách mạo hiểm mạng sống trở thành chủ nhân Tuy nhiên, chiến thắng này, người chủ trở thành kẻ thu cách nghịch lý độc lập công nhận tồn mang tính phụ thuộc (người đày tớ) người phải tuân theo mệnh lệnh Sự công nhận hoàn toàn mà người chủ tìm kiếm đến từ nhận thức khác độc lập – điều chịu đựng Cuộc chiến bắt đầu lại từ đầu Câu chuyện Hegel hai trạng thái nhận thức “chủ đầy tớ” thật sống động khiến bị hút mà quên ông nói tượng trí óc – tường thuật mối quan hệ chủ thể vật thể tiến trình nhận thức Những câu chuyện mang lại cho ý thức kết xung đột – mâu thuãn cần đối lập (chúng ta phải có dể chắn ta ai, kể chúng ta) với cần thiết để vượt qua đối lập để chứng minh độc lập ý thức Đối với Hegel bên mâu thuẫn “ý thức không may” hòa giải nhìn toàn diện tiến lịch sử loài người Tuy nhiên, với JeanPaul Sartre, điều không đơn nhìn sâu sắc cách ý thức hoạt động, lại trực giác sâu sắc chất mâu thuẫn người MỐI QUAN HỆ XÁC ĐỊNH Sức mạnh phủ định, mà Hegel tìm thấy trung tâm tự ý thức, Sartre cho yếu tố tồn người Sartre cho lực việc nhận thức trạng thái đối lập vấn đề cho thấy tồn vô định Sự tự gần giống với sức mạnh việc nhận thức mang tính phủ định Điều nghĩa ta hành động, ta chịu trách nhiệm cho hành động ta mặt khác ta nhận thức ta làm Theo Sartre, “Ý thức gắn chặt với hành động tôi, hành động tôi” (BN348) Không có buộc phải hành động theo cách cụ thể Ta hành động ta lựa chọn ta Do đó, đặc tính ưu việt tồn loài người thiếu hụt chất Bản thân, nó, Tôi trung tâm tự mà phủ nhận điều thứ, kể khứ Liệu điều có nghĩa làm chuyện muốn? Rằng bỏ qua ảnh hưởng vật chất, xã hội kinh tế yếu tố định giới? Không, sức mạnh phủ định tạo nên tự chủ yếu sức mạnh ý thức, không giống sức mạnh giới vật chất Đúng quyền xác định ý nghĩa giá trị giới Một vài việc khó khăn tầm kiểm soát, ý nghĩa chúng kết cho chọn Và việc khó khăn giải cách hiểu chúng, dự định cách giải chúng Không định đến chọn, dù có khó Không yếu tố khiến làm chuyện Tôi luôn có quyền nói không, kể hậu chết Nhưng khả phủ nhận độc người có nghĩa có phân chia trung tâm tồn loài người Chúng ta không ta cách nguyên vẹn với thân ta Mọi thứ nhận thức được hình thành từ cách khác Chúng ta biết việc có nhiều thân thể khác nhau, việc trở nên giàu có hơn, thành công hơn, có lựa chọn khác, sống cách khác Nói làm điều – cảm giác thân, “cái tôi” khác so với thứ cố định Ý thức điều đó, thân tôi, điều Nói cách khác, ý thức tự Tôi hiểu rõ thứ, khách thể mang tính vật lí (bao gồm thể tôi), đối tượng tinh thần (như khái niệm toán học hay kiện lịch sử), ý thức cách chắn chắn suy nghĩ người Nhưng giảm bớt điều số chúng kể kết hợp chúng Tuy nhiên, lúc đó, tự nhận thức nói cách mở rộng xuất phát từ nhận thức người khác Lựa chọn thuộc tôi, hành động miêu tả, phân loại đánh giá người khác Sự tự chuyển hoá thành nhận thức người khác Tôi có ý muốn định hành động, tính chất hành động bị chi phối người khác khác hoàn toàn với nghĩ Dù phải đối diện với hình ảnh bị người khác chi phối Ngay nỗ lực làm chủ hành động mình, không tránh khỏi phải phụ thuộc vào ngôn ngữ giá trị người khác đặt ra: “Người Khác trung giới thiếu ngã tôi” Nếu làm điều ngu ngốc hay thiếu tế nhị, không cảm thấy quan trọng trừ có thấy Khi bị người khác dòm ngó, cảm thấy xấu hổ thân Một người khác Tôi nhận trở thành người mà người khác nhìn thấy” (BN302) Bởi thế, mặt hành động tôi, Sartre nói (BN347), mặt khác, bị tách thành hai hướng từ hành vi Đầu tiên, hành vi theo nghĩa tự luôn khác với làm Tôi học hành chăm để qua khoá học, định vào phút chót không tham gia kỳ thi cuối khóa Không có đòi hỏi phải xác định than với hành động trước Tôi không thừa nhận chúng Thứ hai, hành vi tôi không kiểm soát nhận thức người khác họ Quyết định bỏ học số người nhìn nhận hành động độc lập, người khác coi liều lĩnh vô trách nhiệm Trong hai trường hợp có “người khác” thân Sự lệ thuộc vào “con người khác” gọi “trực giác thong minh Hegel”, theo Sartre, “Tôi thể tự thân mà tự thân thông qua người khác Do đó, người khác xâm nhập vào đến tận tim”(BN321) Những xung đột bên chúng ta, hành vi ta phủ định ta chúng, mà phóng đại quan hệ với người Chúng ta tự vệ, chí bị biến thành nô lệ xem xét đánh giá từ người khác cách bừa bãi miễn họ cảm thấy hài lòng “Tôi nô lệ mà tồn phụ thuộc nhiều vào tự mà điều kiện cho tồn tôi” (BN358) Một nhân vật kịch Không Lối Thoát Satre dần nhận ra, “Địa ngục từ người khác!” Những dày vò đau đớn tưởng tượng phòng tra đầy lửa lưu huỳnh, mà bị ràng buộc cách chặt chẽ với định kiến người khác tồn Tất nhiên, nhiều cách, ngăn chặn xung đột để giành lấy thiện cảm người khác Ví dụ, điều khó thực giới trung lưu, không xem tuân thủ pháp luật có nghĩa vụ công dân Một việc kinh doanh thành công hay nghề nghiệp chuyên nghiệp đòi hỏi phải thiết lâp danh tiếng với trung thực độ tin cậy Tuy nhiên, thấy định nghĩa mắt người khác theo cách mà khiến ta khó chịu loại bỏ hoàn toàn Ví dụ, người làm kinh doanh cung cấp dòng sản phẩm định mà tiết lộ mối quan tâm chủ yếu động lợi nhuận không lợi ích khách hàng quảng cáo Satre đưa ví dụ ấn tượng việc kiểm soát đặc điểm nhận dạng vẻ bề người Ông kể người đàn ông quan sát người khác cách nhìn trộm qua lỗ khoá Anh ta hoàn toàn bị hút vào làm Nhưng nghe thấy phía sau nhận bị nhìn người khác, xấu hổ bắt đầu nhận thức thân bị nhìn thấy qua mắt người khác Nói cách khác, đánh quyền kiểm soát cho tự người khác Anh ta “ siêu việt siêu việt”, Sartre nhận xét Năng lực biến người mà anh quan sát thành đối tượng bị vượt qua người quan sát Anh ta đối tượng cho người khác quan sát Anh ta “người thị dâm”- thứ phân loại đánh giá người nhìn thấy nhìn trộm người khác (BN347-349) Điều minh hoạ cho mối quan hệ với người Mỗi gặp gỡ với người khác nỗ lực tự để vượt qua tự người khác, để khiến người trở thành đối tượng cho đánh giá mục đích tôi; đồng thời, người khác cố gắng để làm điều tương tự với “Trong nỗ lực để giải thoát thân khỏi ràng buộc người khác, người lại cố gắng giải thoát thân khỏi tôi; lúc tìm cách để giam cầm người khác, người tìm cách để giam cầm tôi… Xung đột ý nghĩa ban đầu tồn-tại-vì-người-khác” (BN474f) Như vậy, tất mối quan hệ người đấu tranh quyền lực Tôi phải có công nhận người khác để thân - không ý vào làm, tự vô nghĩa - phải công nhận “chủ nhân” “đầy tớ” Trong phân tích Sartre cho thấy đấu tranh cố hữu tất mối quan hệ người, vài số rõ ràng quan trọng khác Ví dụ, giống người tọc mạch nhìn trộm qua lỗ khoá, bị bắt gặp người lạ bối rối nhún vai xem thường Nhưng bị bắt gặp người mà họ vô quan trọng, chẳng hạn người yêu thương, tổn thương danh dự “Giá trị thân nhìn nhận từ người khác phụ thuộc vào công nhận họ (BN320) Chỉ vài mối quan hệ cảm nhận thân hoàn toàn mạo hiểm Đây lí trải nghiệm tình yêu vô quan trọng Khi yêu đó, trao cho họ sức mạnh từ tự công nhận Tôi bị giam cầm nhìn người đó, đồng thời làm điều để điều khiển nhận định Đây tình yêu, nổ lực để đưa người nhận “Tôi tất cả” anh hay cô ấy, thế, hoàn toàn tổng sở hữu tự anh hay cô Đây quan hệ định nghĩa: người yêu người mà tìm cách sở hữu tự người đó, Sartre nói, ông “giữ bí mật – bí mật thân tôi” Ông hiểu rõ tôi hiểu rõ thân “Anh hiểu anh sở hữu tôi” Tôi đánh thân nhận thức người khác, người mà kiềm chế, thừa nhận anh làm trở nên tồn “Bởi đức hạnh ý thức người khác giành cho đồng thời người chiếm lấy từ thân người mà gây nên “có được” thứ người tôi” (BN475) Chỉ ánh mắt anh ấy, thấy thân Với ý nghĩa này, thì, tình yêu nỗ lực để giành lại thân qua việc đoạt lấy tự người yêu VAI TRÒ CỦA LẼ PHẢI Trong tranh luận tình yêu phẩm hạnh, ta nhận thấy lòng chung thủy, kiên định cách cư xử có nguyên tắc có giá trị quan trọng hết Một điều hấp dẫn tình yêu phẩm hạnh chuyển dịch sang ngôn ngữ khác giải thích Những hành động bào chữa Nhưng tình yêu hiểu biết sức mạnh xoay chuyển 180 độ theo chiều ngược lại Cũng giống Hobbes, Sartre không tin nhân cách có sở lý lẽ Lẽ phải định cách cư xử Lý có ngơi đằng sau với sức mạnh phủ nhận, với sức mạnh chọn lựa Những lý kết chọn lựa, tảng Vì thế, bào chữa để chứng tỏ thân việc khẩn cầu đến pháp luật, luật đạo đức, giá trị văn hóa, tương tự, hình thức mà Sartre gọi “đức tin xấu xa”, tất họ nỗ lực để cố gắng thoát khỏi tự cở người “Sự tự tảng giá trị độc đáo hoàn toàn không gì, biện minh cho việc chấp nhận giá trị cụ thể hay kia, quy mô cụ thể hay quy mô cụ thể giá trị Như người mà giá để tồn tại, vô lý” (BN76) Nếu sức mạnh phủ nhận – quyền tự điều gì, chí điều thuộc đạo đức – sau đó, ủng hộ cho giá trị giới tự lựa chọn “Chính người trì giá trị sống”, Sartre nói, “mà không cần biện minh hay lý nào” (BN77-78) Đức tin xấu giả vờ không tự Ta nói, bệnh ý thức, điều chứng minh diện thân sức mạnh phủ nhận Vì vậy, công dân, hay giáo viên, hay người chồng mà biện minh cho thân qua việc nói phải tuân theo luật pháp, giao tập nhà, phải mang hoa cho vợ – thể không lựa chọn phải làm khác Vấn đề nghiêm trọng đức tin xấu không đơn nỗ lực để che đậy tự từ người khác thân lại tự lừa dối Đức tin xấu thiếu tính xác thực, giả dối, dỏm Trong thực tế, tự sử dụng để phủ nhận quyền tự mình, để trốn tránh trách nhiệm nhận xác định hành vi lựa chọn Đức tin xấu giả vờ, người khác nhận đối tượng – thứ không xác định, tự lựa chọn Rất nhiều điều, sau đó, phải làm để coi thành phần có trách nhiệm xã hội – có nghĩa là, để cống hiến để chắn nhiệm vụ mà thực cách quán hăng hái – cách xác mà Sartre gọi “đức tin xấu” Chúng ta đảm nhận vai trò xã hội vai trò chuyên nghiệp đó, phải thuyết phục người không chệch khỏi chúng Ai tin tưởng nhà khoa học, hay bác sĩ hay quan chức phủ, người dường “chơi” vai trò mình, diễn viên, không hoàn toàn đồng với nó? Chắc chắn cộng đồng, chắn cấp Ngay chân thành thân nó, đó, hình thức đức tin xấu Chúng ta phải cư xử theo cách hoàn toàn chức hóa, thể hoàn toàn thiếu tự phải tự thuyết phục thân thật Lý hợp lý Từ quan điểm này, đó, sống luân lý thành tựu lối thoát, chuyến bay từ tự Để sống sống gắn bó chặt chẽ với nguyên tắc từ chối trách nhiệm người cho thời điểm – từ chối đối mặt với tình với nhận thức đầy đủ tự người để hành động Sự kiên trì, liên tục, tận tình với nhiệm vụ, vân vân, tất đơn hình thức hợp lý hóa lảng tránh VAI TRÒ CỦA TÌNH DỤC Chìa khóa để hiểu hết toàn tình yêu sức mạnh tìm thấy, thấy, phân tích ý thức Hegel chiếm hữu Sartre Sự khác biệt Hegel, chủ nhân – người hầu miêu tả theo hướng logic phát triển kiến thức ( logic khách quan), Sartre, điều bộc lộ thật xung đột tránh mối quan hệ với người khác Tình yêu tập hợp vấn đề lớn mối quan hệ không rõ ràng với người khác Tình yêu có nhiều vấn đề xác định mối quan hệ quan trọng mà qua tìm thấy cá nhân nhìn nhận để chiếm hữu tự người khác, người mà nhận Nhưng giấc mơ hợp với người khác ảo tưởng cô đồng thời phản ánh độc lập tự phụ thuộc vào tự Cô ta vừa chủ thể vừa đối tượng, mâu thuẫn xác tình yêu tìm kiếm Không có nơi có nhập nhằng rõ ràng kinh nghiệm tình dục; thường bị cám dỗ để làm đơn giản hóa tình dục chủ yếu vấn đề phải làm với thể tự nhiên Nhưng, lần nữa, logic khách quan đưa vào sống Vấn đề chủ yếu mức độ mà thể thể người khác biểu tính chủ quan, tự Ở vài cách thức, thể đối tượng, cách thức khác, diễn đạt đầy đủ tính chủ quan tự Cơ thể hoàn toàn chống đối, ví dụ, kiểm tra bác sĩ, chí thân coi phẫu thuật xương, bắp, vân vân Nhưng có ý nghĩa đó, thể không đối tượng cách tồn giới – cách cụ thể bộ, nhìn, ngồi ghế, với tới thứ kệ, vân vân Nó tạo thành giới hạn khả bao hàm thực tế giới Vẫn ý nghĩa thể hợp tính chủ quan mắt người khác Chúng ta không bị xấu hổ bới trần truồng mình, ví dụ, bối rối bị coi thường người khác Trong ý nghĩa này, bị chiếm hữu người khác: “ Cái nhìn thời trang thể trần trụi tôi, làm cho sinh ra, chạm trổ nó, sản xuất nó, thấy thể không nhìn thấy nó” (BN475) Sự bối rối chứng mà thể khách quan vấn đề chủ quan người khác Giả sử, nhiên, trần truồng cố ý, hành động cố ý để khơi dậy quan tâm gợi tình người khác Trong trường hợp, thể phương tiện mà tìm cách đoạt lấy tính chủ quan người Sự khác biệt dục vọng “Trong dục vọng”, Sartre nói, “tôi làm cho thân xác thân diện người khác để chiếm đoạt thân xác người khác” (BN506) Một loại “cản trở ý thức” diễn chuyện ân Mỗi người tìm cách để thân chủ quan người khác cách đầy đủ thể Mọi khía cạnh sức khỏe thể chất chở thành phương tiện chuyên chở cho ý thức – làm nói chuyện, làm nhìn, làm di chuyển – tất nổ lực để gợi lên diện người khác xác thịt cô Tương tự, sắc thái hành vi cô bị buộc tội có ý nghĩa cô tìm cách để làm với Khao khát nhằm hóa thân lẫn Đây trạng thái bị bỏ bùa mê (BN511) Sự phân tích nhạy bén cực đoan Sartre làm sáng tỏ làm cho hoạt động tình dục khía cạnh vật chất Sự tiếp xúc da da chất thú vị - ví dụ bác sĩ kiểm tra Đó chăm sóc người đặc biệt mà muốn Điều làm cho đụng chạm thú vị cô là ý định tiết lộ cô – dục vọng cô Dục vọng không đơn giản thể cô mà dục vọng cô Tôi tập trung vào cô để mang tinh thần cô lên bề mặt – để hoàn toàn kết hợp tự với thể cô ấy: “ Sự âu yếm không muốn tiếp xúc đơn giản… âu yếm không vuốt ve đơn giản; hình thức Trong âu yếm khác, làm cho xác thịt cô sinh vuốt ve tôi, ngón tay Sự âu yếm toàn nghi lễ tượng trưng cho người khác” (BN506f) Đó không thể người khác mà muốn Plato Kant thật sai lầm đặt ngang hàng ham muốn tình dục với ham muốn thông thường: xác thịt đối tượng khao khát Những mà muốn gài bẫy tự người khác kiện tính khách quan thể cô – “phải dạo chơi bề mặt thể cô ấy, lan tỏa khắp thể cô ấy; cách chạm vào thể cuối nên chạm vào chủ quan tự người khác.” Nó diện thực cô mà mong muốn Vâng, muốn “sở hữu” thể cô ấy, tới chừng mực mà cô đồng với (BN511-512) Mặc khác cô tránh né Sự tan vỡ kiếp người điều chắn xãy – điều mức tốt thứ ảo ảnh lẫn lộn Tôi triệu tập xuất tự ngừoi khác xác thịt cô ấy, ném Cái “tôi cô lập” gợi nhớ cô lập Sự tan vỡ chuyển theo xu hướng bạo dâm ác dâm Trong nổ lực bảo vệ mối quan hệ mà tìm kiếm để trở thành mục tiêu người muốn chiếm giữ tình yêu cô Bằng việc quy phục cô sẵn sàng chịu đựng đau khổ, cố gắng đưa ý nghĩa sống thân thuộc cô Những thứ mà điều tiết lộ thất bại chứng bạo dâm, Sartre rằng, thực tế điều làm sử dụng thứ khác theo cách làm cho sống có ý nghĩa Mặc dù xuất trái ngược, cô người mà tính siêu việt cô vượt qua giới hạn Sự tự cấu thành tính chủ quan đến cuối bị chối bỏ Kể cố gắng để từ chối tự thực tế xác nhận Sự bạo dâm kết vô lý việc chối bỏ tự thân tôi, ác dâm kết vô lý việc chối bỏ tự người khác cách cố gắng ép buộc khám phá cô qua thể Sự lợi ích đau bạo lực thử bắt buộc thể xâm nhập vào ý thức Quan điểm ấy, vậy, lại không đơn giản để gây đau – trừng phạt Sự thành công ác dâm khoảnh khắc nạn nhân biểu lộ thân đau khổ thân Ác dâm giống với tình yêu chổ tìm kiếm phẩm chất đặc biệt: “Điều mà người ác dâm kiên trì tìm kiếm… tự Người khác” giống tiết lộ thể cô (BN522f) Nhưng thành công điều tốt mang tính tạm thời Hơn nữa, miễn nạn nhân có ý thức luôn có khả mà cô thay đổi tình người ác dâm mang anh vào mục tiêu thông qua nhạo báng hay nhìn khinh thường cô Những cách mà sức mạnh định nghĩa mối quan hệ tình dục vấn đề thiên tài bắt đầu với tranh luận tình yêu dâm tính Chúng ta thấy mà căng thẳng Socrate Alcibiades minh họa trò chơi dâm tính mà giới tính đấu tranh cho điều bí ẩn – vượt qua thân người, vượt qua thứ khác – mối bận tâm tái diễn lần tầm nhìn Christian, tầm nhìn lãng mạn, tầm nhìn đạo lý tình yêu, “Nhật ký kẻ dụ dỗ” Kierkeaard mô đại đấu gợi tình Socrates Alcibiades “Sự tìm kiếm sức mạnh” vấn đề trọng tâm cách suy nghĩ đại phương Tây (ví dụ Hobbes Descartes), lại xuất lần tục ngữ chủ - tớ Hegel, điều mà ông cố gắng đưa mô tả đặc trưng logic cho quyền độc lập khó giải thân Nhưng điều xảy hiệu lực? Điều xảy quyền lực không bắt nguồn từ tự thân mà từ vài thực toàn diện mà đặt vào tình thế? Hegel nghĩ cảm xúc người cuối bị chi phối khách quan lịch sử Marx đảo ngược trình rõ sức mạnh kinh tế xã hội điều tạo ý nghĩa lựa chọn Hơn nữa, Michel Foucault giữ vững quan điểm toàn phạm vi mối quan hệ giới tính (kể thứ khác) bị phủ nhận bình ổn “những sức mạnh” cá nhân mang tính siêu việt mà họ cấu trúc không hợp lý cách nghĩ Hegel Marx Đi theo bước chân theo lời Nietzsche thái độ người trình bày, phía dưới, “mong muốn sức mạnh,” Foucault chứng tỏ tất mối quan hệ xã hội “những mối quan hệ bắt buộc” chúng gắn vào với ngôn ngữ, luật pháp, tập tục xã hội, giá trị văn hóa Những sức mạnh minh bạch lại trật tự ý nghĩa toàn diện Những ví dụ thống trị ý kiến thay đổi không ngừng “sức khỏe” “bệnh tật”, “niềm vui” “công việc”, chiếm ưu cộng đồng đưa Chúng “chất chuyển” mà thuộc nơi đó, phức tạp, trừ mục đích hay lý cụ thể Chúng biểu lí trí, Hegel nói, chũng ảnh hưởng kinh tế, Marx nói Chúng không hiểu cách đơn giản bên đến cá nhân, bắt đầu có xu hướng hà khắc quyền thống trị trội Hay ra, mối quan hệ sức mạnh đáp ứng “ma trận chung” cho sống kể từ nội bên lựa chọn định cá nhân Theo luân lý học người Hy Lạp xưa, ví dụ, “những tiêu chuẩn luân lý tính dục luôn phù hợp với cách sống người, thứ mà tự xác định trạng thái thừa kế thứ mục đích lựa chọn.” Những người sống cộng đồng, đặc biệt, áp đặt tiêu chuẩn khắc khe lên họ để thể quyền tối cao họ Bằng tranh luận trên, Foucault cắt ngắn giả định Sartre thứ sức mạnh để chứng minh ý nghĩa nằm tự cá nhân Trong quan điểm Foucault, đấu tranh tính chủ quan để tìm trong tính chủ quan khác tượng phụ - trường hợp nơi mà giao qui tắc giá trị xác định hình thành nên ý nghĩa Foucault nhận thấy, vậy, tự nhiên có kỉ luật tình yêu dục tính mà ghi nhận tranh luận Hội nghị chuyên đề nhiều hậu theo đuổi đẹp thật, mà có lẽ kết phong tục thượng lưu – “một nguyên tắc cách điệu hóa quy tắc đạo đức cho người mà họ mong muốn mang cho tồn họ hình thái tuyệt vời hoàn mĩ có thể.” Những việc diễn đây, theo cách nói khác, ý nghĩa mang tính thẩm mĩ xác định, hình thành người ưu tú, mà yêu cầu tiết chế chừng mực để đạt “nghệ thuật mang ý nghĩa tự nhận thức trò chơi quyền lực.” Một người nói tình yêu sức mạnh, người trung tâm tự đấu tranh với người lại Nó sức mạnh bị thay vị trí quan trọng thứ mà quan trọng tính chủ quan bị thu hút vương quốc đàm luận rộng mà chúng thiết lập “sự thật” thứ diễn người với người Từ “tầm nhìn mắt điểu” Foucault điều làm nên tình chắn Nhưng từ khoảng cách niềm đam mê thực xã hội Trong vương quốc người đầy kinh nghiệm sống loại khoảng cách lợi cho họ Khi người biết yêu trực tiếp người khác lấp đầy hoàn toàn tầm nhìn Chúng ta không so sánh “sức mạnh” hay “mối quên hệ bắt buộc” thực tế kinh nghiệm sống Chúng thứ trừu tượng Khao khát thật trãi nghiệm phát triển người có khả nhận tự KẾT QUẢ Những nghiên cứu Sartre tiết lộ vài điều quan trọng bên mà chúng đẩy vào tình yêu ý kiến khác làm Như ông ta nói, chủ yếu cô độc tự riêng (BN60) Bởi tự tuyệt đối hoàn toàn gì, lựa chọn việc trở thành người biết yêu: Bởi không thân, phải tìm thông qua người khác Một Plato, Sartre cho thân thiếu thể chắn bị điều khiển đến người khác với nổ lực để đạt tính vững không cần phải Không giống Plato, nhiên, điều mà thân người đạt không mang thường xuyên hay không thực tế vĩ đại hơn, có thừa nhận thoáng qua đạt chinh phục hay từ bỏ tự người khác Một lý khiến tình yêu thật lôi dường ban tặng thiết lập cho sống Không có khả để khẳng định thân, mong đợi người ta yêu cho ta lí để sống “Cô (hoặc anh ấy) tất tôi,” người yêu thường nói Nhưng làm thiết lập sống phụ thuộc vào chiếm hữu tự người khác? Nó mâu thuẫn lẫn Theo mặc khác Sartre ngược đời tình yêu cách mạnh mẽ Điều mà Hegel miêu tả hình thái ý thức xen kẻ lời nói ẩn dụ chủ - tớ ông hình thành cho Sartre mô hình đối lập tách rời người yêu Để tìm từ người khác đòi hỏi từ bỏ người yêu Bởi tự người điều dời chuyển được, tình yêu mẫu thuẫn bị kết tội cho thất bại Roger Scruton ghi nhận rằng, “Tình yêu đòi hỏi từ bỏ hoàn toàn điều hoàn toàn tự do, tuyệt đối thống điều hoàn toàn khác nhau.” Sự phức tạp nêu lên quan điểm đáng kể Một mặt, mục đích bề người yêu nguyên tắc tự mâu thuẫn Những người yêu tìm cách phục hồi tâm hồn cách hấp thụ hoàn toàn tự người khác, thành công việc này, người yêu không "khác." Các yêu đủ riêng biệt để cung cấp sắc riêng biệt mà tự khao khát Nói cách khác, tình yêu đạt thống nhất, thất bại Điều dẫn trở lại với tình trạng khó xử đặt người đầy tớ thầy dụ ngôn Hegel Những tình yêu tìm tự người - toàn thể ý thức người yêu quý Người yêu không muốn đơn điều trơ, đối tượng Anh ta không muốn làm cô sợ hãi ép buộc chí nhiệm vụ Sự nhìn nhận đưa nô lệ không đạt nhiều.Tình yêu không thỏa mãn đưa người phụ thuộc hay ràng buộc nghĩa vụ Đó "tự tự do" người yêu muốn sở hữu (BN478) Dĩ nhiên, lúc tự đầu hàng - "Hãy lấy tôi, bạn!" - Nó không quyền tự chủ Tại thời điểm đắc thắng, thân người yêu đánh họ muốn - công nhận quyền tự chủ từ nguời Điều mà thân thật muốn, theo Sartre, nên yêu quý cách "sẽ nuôi nhốt riêng mình", tình yêu mà hai cho tự chưa sở hữu an toàn người yêu (BN479) Nhưng có biến chứng Những người yêu làm để người yêu đầu hàng tự do? Chiến thuật thống trị kiểm soát rõ ràng tự chuốc lấy thất bại Những phải làm cách làm cho trở thành đối tượng mà cô mong muốn Cô phải muốn "cả giới" với cô phải hòa nhập vào giới cô Điều có nghĩa, yêu cô ấy, thực muốn cô ta yêu anh Anh ta phải tự giới thiệu với cô người mà cô muốn cho tự Và cô ấy, phần mình, phải xuất trình thân cách mà muốn cô muốn muốn cô yêu anh vậy.Vòng tuần hoàn vô hạn chóng mặt thực tế, dường mô tả bất an hầu hết vấn đề tình yêu Tình yêu cho nhận lại không ngừng chuyển dịch hai thứ tự do, bên cố nắm bắt đối phương cố không để bị nắm bắt , không chắn khó hiểu trò chơi trốn tìm hội trường đầy gương Không có ngạc nhiên Sartre nói chất tình yêu xung đột mối tình thật thỏa mãn có SỰ ĐỊNH GIÁ Chúng ta mong đợi từ tình yêu quyền lực? Hơn quan điểm khác khái niệm tình yêu soi sáng phức tạp không chắn làm bối rối mối quan hệ yêu thương Bằng cách nâng che tình cảm, thấy thực xảy đấu tranh quyền lực, thấy đấu tranh tuyệt vọng Bản chất người bị đe dọa: "đang hư vô" - người ta nói Hoặc nhìn từ kinh nghiệm tình yêu sống ngày qua ngày Bây thấy cố tầm thường bùng nổ cảm xúc vậy; thấy cử tinh tế thú vị người ta thất vọng Sức mạnh mà tình yêu tìm kiếm sức mạnh nhìn nhận, thân người yêu Tình yêu kinh doanh mạo hiểm -nó trao cho người sức mạnh để làm nên phá vỡ Điều giải thích người bên mối quan hệ không thực hiểu xảy "Không biết nồi trừ thìa khuấy ", câu tục ngữ Tây Ban Nha Chỉ từ kinh nghiệm sống tôi, biết liệu tự chiến thắng - cô Điều cho thấy làm sức mạnh điểm yếu ý tưởng tình yêu xuất phát từ phụ thuộc dựa vào phân tích Hegel ý thức Là tài khoản nhận thức nội tâm xác: tinh thần thực tế phủ nhận điều tất thứ Sartre mô tả linh động ý thức tiết lộ làm cách tự ý định mà quan tâm trượt từ điều sang điều khác, độc lập logic, ràng buộc đạo đức, hạn chế thực tế thể loại Điều dẫn đến ảo giác tự tuyệt đối trách nhiệm tuyệt đối Nhưng giới "ngoài kia" - giới bên -là không negatable Có kiện khó thay đổi sinh, tử, vật lý hạn chế, vân vân Đúng, không số kiện thiết xác định thái độ hay làm họ, họ làm có khó khăn, kết nối xác định với nhau, em bé có cho ăn chăm sóc, thu hoạch họ không trồng, đường ống nước đóng băng ba mươi hai độ Fahrenheit, tiền thuê toán Vì vậy, vấn đề tình yêu, nguyên tắc nhận thức sức mạnh để phủ nhận việc khác (khẳng định tự tôi), thực tế vướng mắc thời gian tự nhiên điều tránh Chủ quyền nội tâm tuyệt đối, tự kinh nghiệm sống hạn chế đến mức không đáng ý dù lề Trong phân tích Sartre xa phía giải thích tình yêu thú vị đe dọa tức giận, không đến đầy đủ để hiểu thấu với tình yêu giới thực "ngoài đó." Về nguyên tắc, có, nhận thức điều tiêu cực gì, thực tế, biết, điều khó khăn, không nói bất khả thi Truyền thống, hoàn cảnh, gia đình đồng đẳng áp lực, quyền đạo đức -Tất đè nặng lên Họ đối đầu với thực hữu hình Thực tế họ dễ dàng bị từ chối làm rõ ràng mức độ mà xác định với họ, thường không lựa chọn làm - gia đình, ví dụ Ý thức đủ tự để nhận họ sức mạnh thân mình, không đủ tự để vượt qua họ Ngay làm quản lý để vượt qua họ giây lát biết rõ họ tồn lâu có loại bỏ họ lần mãi Sartre tự nhận xét tiểu luận trước đó, "Điều không thay đổi cần thiết để tồn giới, để làm việc đó, để ở người khác, để chết "20 Tương tự vậy, "trong giới đó", nơi tình yêu diễn Nó không vấn đề ý thức nội tâm, cách triệt tự cho thân Tình yêu vấn đề đụng độ với người chống lại chúng ta, thất vọng, ngạc nhiên, làm nên nhu cầu -và ủng hộ Có lẽ điều xấu Nếu tình yêu có chức ý thức, thất bại mà Sartre nói Nhưng tình yêu vấn đề hành động cụ thể nguyên liệu tham gia, đạt liên tục lâu dài mà ý thức Như thấy, mong muốn nhằm mục đích nhập thể, vật chất hóa tình yêu có ổn định định tách rời tự ý thức Tình yêu giới thực thành công mặc kệ logic ý thức LỜI CẢM ƠN Nhóm xin g i l i c m n chân thành n th y i n h H n g Phúc Trong su t trình h c t p , th y ã t n tâm ch b o truy n t nh n g ki n th c b ích cho l p
- Xem thêm -

Xem thêm: tình yêu như là quyền lực – thomas hobbes, g.w.f hegel and jeanpaul sartre, tình yêu như là quyền lực – thomas hobbes, g.w.f hegel and jeanpaul sartre, tình yêu như là quyền lực – thomas hobbes, g.w.f hegel and jeanpaul sartre

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay