ĐỒ THỊ MÔI CHẤT NH3 TRONG KỸ THUẬT LẠNH

1 242 2
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 20:59

ĐỒ THỊ TRA CỨU CHO MÔI CHẤT NH3 TRONG THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN KHO LẠNH, MÁY LẠNH, VÀ HỆ THỐNG LẠNH. TRONG NGÀNH ĐIỆN LẠNH, KỸ THUẬT LẠNH, ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM, KỸ THUẬT
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ THỊ MÔI CHẤT NH3 TRONG KỸ THUẬT LẠNH, ĐỒ THỊ MÔI CHẤT NH3 TRONG KỸ THUẬT LẠNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay