CHI PHÍ MỤC TIÊU TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG Ở NHẬT BẢN

23 208 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 20:58

Bài tập QTDA GVHD: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn BAN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC —————— BÀI TẬP Đề tài: CHI PHÍ MỤC TIÊU TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG Ở NHẬT BẢN Giáo viên hướng dẫn: GS.TS Trương Bá Thanh Lớp: K29.QTR.DN Nhóm HV thực hiện: Lê Minh Hằng Nguyễn Minh Hải Nguyễn Thị Thùy Trang Đỗ Hoàng Hải Lê Thị Kim Phú Đà Nẵng, Tháng 08/2015 “Bản giao hưởng sắc màu” Kế toán quản trị GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh MỤC LỤC Lớp: K27.QTR.DN Kế toán quản trị GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh PHẦN I PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ MỤC TIÊU Phương pháp chi phí mục tiêu : Phương pháp chi phí mục tiêu có nguồn gốc từ Nhật Bản Phương pháp áp dụng kể từ sau năm 1980 công ty lớn Toyota, NEC, Sony Nissan Một tổ chức quốc tế thành lập số tập đoàn công nghiệp lớn, gọi Consortium for Avanced Management-International (gọi tắt CAM-I), để phát triển phương pháp kế toán quản trị đại định nghĩa chi phí mục tiêu sau: “Phương pháp chi phí mục tiêu tổng thể phương pháp, công cụ quản trị cho phép đạt mục tiêu chi phí mục tiêu hoạt động giai đoạn thiết kế kế hoạch hóa sản phẩm Phương pháp cho phép cung cấp sở kiểm soát giai đoạn sản xuất bảo đảm sản phẩm đạt mục tiêu lợi nhuận xác định phù hợp với chu kỳ sống sản phẩm”1 Một điểm lưu ý định nghĩa chi phí mục tiêu liên quan đến khả lợi nhuận sản phẩm gắn với chu kỳ sống sản phẩm, cách tiếp cận khác biệt với phương pháp truyền thống Theo Takao Tanaka (1993), “phương pháp chi phí mục tiêu nổ lực thực giai đoạn kế hoạch hóa sản xuất sản phẩm nhằm đạt mục tiêu chi phí xác lập mục tiêu cho phép sản xuất sản phẩm với mục tiêu lợi nhuận suốt chu kỳ sống sản phẩm” Định nghĩa Takao cho thấy, chi phí mục tiêu công cụ quản trị theo mục tiêu lợi nhuận có ý đến chu kỳ sống sản phẩm Như vậy, định nghĩa phương pháp chi phí mục tiêu nhấn mạnh mục tiêu cần phải đạt thời gian phân tích chu kỳ sống sản phẩm Điều làm cho phương pháp chi phí mục tiêu khác với phương pháp chi phí theo định mức truyền thống Từ chi phí mục tiêu trở thành công cụ quản trị chi phí mà nhà hoạch định sách hoạt động sử dụng giai đoạn thiết kế sản xuất để cải tiến trình sản xuất, giảm chi phí sản xuất tương lai (Kaplan Atkinson, 1998) Mô hình phương pháp chi phí mục tiêu Mặc dù nguyên tắc phương pháp chi phí mục tiêu trình bày theo lý thuyết tương đối giống nhau, mô hình đưa phương pháp có vài khác biệt Các sơ đồ 2.1; 2.2; 2.3 minh họa mô hình Sakurai (1990)2 Chi phí ước tính Cải tiến trình phác thảo SX công nghệ Giai đoạn phác họa/giảm chi phí sản xuất Chi phí mục tiêu Chi phí mục tiêu Kaizen chi phí kế hoạch Cải tiến phương pháp sản xuất Chi1 Nguồn: phí trần hạn trên) de comptabilité de gestion, “Comptabilités de gestion”, Marqués,1998 Les (giới méthodes nouvelles 2 Được trích dẫn Marqués, 1998 Tiếp tục cải tiến phương pháp sản xuất Chi phí thực tế Lớp: K27.QTR.DN Chi phí trần Kaizen chi phí thực tế Kế toán quản trị GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh Sơ đồ 2.1 Quản trị chi phí sản xuất theo Sakurai Khái niệm kaizen hiểu xem xét cải tiến không ngừng chi phí nhằm trì liên tục tỷ lệ chi phí/lợi nhuận mức tốt (Marqués, 1998) Kaizen costing quan tâm đến nhận diện hội để cải tiến chi phí giai đoạn chế tạo Các giai đoạn phát triển sản phẩm Quản trị chi phí Nghiên cứu thị trường Bán hàng Lập kế hoạch Lãi nhuận mong đợi Chi phí chấp nhận Chi phí ước tính theo điều kiện sản xuất Xác lập chi phí mục tiêu Phác thảo qui trình sản xuất Phân tích giá trị Phép thử thực nghiệm Dự kiến qui trình chế tạo Phân tích giá trị Dự kiến trang thiết bị nguyên vật liệu Phân tích giá trị Lắp đặt máy móc thiết bị Thực chi phí mục tiêu thiết lập chi phí định mức Sản xuất thử Tiến hành sản xuất Giá bán mục tiêu (dự kiến) Sơ đồ 2.2 Chi phí mục tiêu giai đoạn sản xuất sản phẩm Lợi nhuận mục tiêu Chi phí định mức Chi phí trần Giảm chi phí không ngừng (cost kaizen) Đánh giá tổng thể giá trị Chi phí ước tính Giai đoại phác thảo/Giai đoạn phát triển sản phẩm Lớp: K27.QTR.DN Chi phí mục tiêu Giai đoạn sản xuất Kế toán quản trị GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh Sơ đồ 2.3 Phương pháp chi phí mục tiêu Toyota trình bày Sakurai Phương pháp chi phí mục tiêu bắt đầu việc ước tính giá bán sản phẩm Giá bán ước tính dựa vào công dụng thuộc tính sản phẩm, đối thủ cạnh tranh thị trường Trên sở lợi nhuận mong đợi, doanh nghiệp phải xác định chi phí sản xuất tiêu thụ chấp nhận để tiến hành sản xuất sản phẩm Chi phí mục tiêu xác lập dựa vào chi phí chấp nhận chi phí ước tính theo điều kiện sản xuất có doanh nghiệp Mỗi giai đoạn phát triển sản phẩm đánh giá nhằm đạt mục tiêu chi phí xác định Việc đánh giá dựa phân tích giá trị nhằm đánh giá việc thiết kế sản phẩm nhận diện hội cải tiến giá trị sản phẩm Ba giai đoạn thực phương pháp chi phí mục tiêu 2.1 Xác định chi phí mục tiêu theo phận sản phẩm sản xuất Chi phí mục tiêu phải xác định theo phận cấu thành sản phẩm Việc xác định chi phí cho thành phần phải dựa vào mức độ quan trọng khác vai trò thành phần sản phẩm, từ xác định tỷ lệ chi phí thành phần tổng số chi phí sản phẩm theo tỷ lệ thuận với mức độ quan trọng Lấy ví dụ sản phẩm đồng hồ báo thức làm minh họa Nhà quản trị phải xem xét tầm quan trọng (thông qua cho điểm) ưu tiên sau để định phân bổ chi phí: tính xác, mẫu mã, hoạt động yên lặng, chuông báo thức, độ bền vững 2.2 Tổ chức thực mục tiêu chi phí xác định Giai đoạn đầu liên quan đến trình phân tích Giai đoạn thứ hai liên quan đến tổ chức thực Quá trình thực chi phí sản xuất cần phải phát thành phần sản phẩm có chi phí cao so với tầm quan trọng xác định bước thứ Quá trình sản xuất phận phải điều chỉnh, áp dụng nguyên tắc phương pháp quản lý nghiêm ngặt để giảm chi phí sản xuất Bên cạnh đó, giai đoạn cần phát thành phần sản phẩm có chi phí thấp so với tầm quan trọng Việc sản xuất thành phần điều chỉnh cho phù hợp với tầm quan trọng sản phẩm sản xuất 2.3 Đánh giá kết Thực trình sản xuất theo phương pháp chi phí mục tiêu dẫn đến ba trường hợp sau: - Chi phí thực tế đạt đến chi phí trần: cần phải dừng lại hoạt động giai đoạn hai - sản phẩm sản xuất không mang lại lợi nhuận Chưa đạt đến chi phí trần đạt đến chi phí mục tiêu: trường hợp này, cần xem xét lại giai đoạn giai đoạn hai Phải xem xét kỹ trình phác họa sản phẩm hợp lý chưa xem xét lại bước giai đoạn sản xuất để giảm chi phí Ví dụ phương pháp vận dụng giai đoạn sản xuất nhằm làm cho chi phí thực tế nhỏ chi phí mục tiêu o Kế hoạch hóa tốt trình chế tạo sản phẩm; o Lựa chọn đầu tư hợp lý; o Lựa chọn công nghệ phù hợp mang lại hiệu suất cao; o Vận dụng hệ thống sản suất “kịp thời” (Just-in time) để loại trừ chi phí phát sinh chờ đợi yếu tố sản xuất, chờ đợi giai đoạn dự trữ cao o Hệ thống quản trị chất lượng tổng thể để tránh lãng phí chi phí Lớp: K27.QTR.DN Kế toán quản trị GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh Thực tế vận dụng Phương pháp Nhật Bản Phương pháp chi phí mục tiêu mang lại nhiều ích lợi cho hệ thống quản trị chi phí Điều minh chứng qua số liệu ứng dụng phương pháp doanh nghiệp Nhật Bản theo nghiên cứu vào năm 19923 Lĩnh vực công nghiệp % công ty áp dụng Phương pháp Công nghiệp ô tô 100 Công nghiệp điện tử 88,5 Sản xuất máy công cụ 82,5 Thiết bị xác 75 Sản phẩm hóa học, dược phẩm 31,3 Thực phẩm 28,6 Luyện gang thép 23,2 Công nghiệp giấy Nguồn: Les méthodes nouvelles de comptabilité de gestion, “Comptabilités de gestion”, Marqués,1998 Lớp: K27.QTR.DN Kế toán quản trị GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh PHẦN II CHI PHÍ MỤC TIÊU TRONG NGÀNH XÂY DỰNG NHẬT BẢN Bài viết nghiên cứu nghiên cứu tình trạng gần chi phí mục tiêu ngành công nghiệp xây dựng, điển hình kết thực chi phí mục tiêu báo cáo thành công việc thực chi phí mục tiêu công ty xây dựng với chứng Nhật Bản Chi phí mục tiêu biết đến rộng khắp phát triển Nhật Bản, sử dụng nhiều công ty sản xuất công ty khác, thực tế chi phí mục tiêukhông ghi nhận ngành công nghiệp xây dựng Nhật Bản Bài viết nghiên cứu tình trạng gần chi phí mục tiêu ngành công nghiệp xây dựng, điển hình kết thực chi phí mục tiêu báo cáo thành công việc thực chi phí mục tiêu công ty xây dựng Mặc dù công ty xây dựng Nhật áp dụng chi phí mục tiêu khoảng thời gian ngắn kết đem lại đầy ấn tượng lĩnh vực: tài chính, hoạt động, marketing Việc giảm phần chi phí đạt mà không cần phải giảm chất lượng hay thay đổi lịch trình thời gian, công ty đạt lợi cạnh tranh cao nhờ vào việc áp dụng chi phí mục tiêu Để thực chi phí mục tiêu thành công, hỗ trợ cam kết người quản trị cấp cao điều quan trọng công cụ : VE, bảng giá, hệ thống dự toán chi phí nên xây dựng tốt với hệ thống thông tin toàn diện Giới thiệu Vì kinh tế giới xuống thời gian gần đây, ngành công nghiệp xây dựng chịu thiệt hạirất nhiều giảm đơn đặt hàng tăng chi phí cho dự án xây dựng Ngành công nghiệp xây dựng Nhật Bản gặp thiệt hại đáng kể với nguyên nhân giảm đơn đặt hàng thập kỷ suy thoái kinh tế kéo dài áp lực giảm chi phí từ khách hàng gia tăng Gần đây, khoảng cách tiêu cực giá đề với chi phí ngành xây dựng Nhật Bản mở rộng, thông dụng cho công ty xây dựng chấp nhận lời đề nghị với chiết khấu lớn, nhiều 20% tổng chi phí dự toán Sự phá sản công ty xây dựng nhỏ Nhật Bản dẫn đến kỷ lục cao kéo theo lo lắng phá sản diễn công ty vừa lớn Tại Mỹ, việc tăng giá đất làm ảnh hưởng lớn đến ngành xây dựng ảnh hưởng sâu đến dòng tiền hoạt động Lớp: K27.QTR.DN Kế toán quản trị GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh làm tăng giá xây dựng Chẳng hạn, công ty tiêu 782 triệu đô vào năm 2003 để đầu tư dự trữ đất, suốt thời gian đó, hoạt động tiêu hao 433 triệu USD tăng giá đất Để tồn thành công môi trường kinh doanh khắc nghiệt ngày tăng này, công ty xây dựng phải đánh giá lại hoạt động việc quản lý tổ chức họ thiết lập hệ thống quản lý từ quan điểm mới, tích hợp tất chức quan trọng giảm giá, phát triển sản phẩm mới, kiểm soát chất lượng, phát triển chiến lược kinh doanh Để đạt điều này, số công ty xây dựng Nhật Bản sử dụng chi phí mục tiêu Phải kể đến phát triển Toyota cách 30 năm, chi phí mục tiêu ứng dụng ngành công nghiệp sản xuất Nhật Bản, ngày nhiều công ty nước phương Tây theo quan niệm chi phí mục tiêu trở nên phổ biến ngành công nghiệp khác quy trình công nghệ, vận tải hay cố vấn Ví dụ, đầu năm 90, ngành công nghiệp dầu biển phía Bắc sử dụng cách tiếp cận chi phí mục tiêu toàn diện Một điều khoản British journal of management kiểm tra trường hợp thực chi phí mục tiêu công ty xây dựng Anh Đối với ngành xây dựng Nhật Bản, khảo sát gần cho thấy 15% công ty sử dụng chi phí mục tiêu hay vài quan điểm chi phí mục tiêu 36% mong muốn áp dụng tương lai Điều có nghĩa nửa công ty xây dựng kế hoạch giới thiệu chi phí mục tiêu tương lai gần Đây ngạc nhiên lớn chi phí mục tiêu sử dụng Nhật thời gian dài cung cấp người Nhật với lợi cạnh tranh công ty phương Tây môi trường cạnh tranh toàn cầu Chi phí mục tiêu giúp cho công ty xây dựng Nhật Bản vượt qua suy thoái kinh tế năm đầu thập niên 90 50% việc tăng lên tiền Nhật vào năm 90 Nó thường hiểu Nhật 80% công ty sản xuất sử dụng chi phí mục tiêu thành công Ngược lại, nghiên cứu gần ứng dụng chi phí mục tiêu ngành xây dựng tồn văn chương, có chứng cho vài công ty xây dựng Mỹ sử dụng quan điểm chi phí mục tiêu, chi phí vòng đời Mục đích chủ đề xác định ứng dụng chi phí mục tiêu ngành xây dựng Nhật Bản Đặc biệt, chủ đề sẽ: - Điều tra mức độ áp dụng chi phí mục tiêu ngành công nghiệp xây dựng Kiểm tra kết thực chi phí mục tiêu Thảo luận nhân tố thành công quan trọng, Đưa ý kiến đóng góp cho cải tiến Chủ để cung cấp thông tin thông thường việc thực chi phí mục tiêu ngành công nghiệp xây dựng Nhật Bản Thông tin lợi nhuận việc Lớp: K27.QTR.DN Kế toán quản trị GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh hoàn thành chi phí mục tiêu vấn đề giải thành công có ích, không công ty xây dựng có kế hoạch tìm hiểu chi phí mục tiêu mà cho công ty sử dụng Trong hai trường hợp sau, chi phí mục tiêu thương mại xác định lại cho ngành công nghiệp xây dựng, phương pháp điều tra nhân tố mẫu thảo luận Kết thực việc hoàn thành chi phí mục tiêu trình bày bảng trả lời khảo sát, thảo luận yếu tố thành công quan trọng Trường hợp tiếp theo, kỹ thuật giá trị bảng giá giải thích hai công cụ quan trọng chi phí mục tiêu Chủ đề kết thúc với tóm tắt thảo luận ngắn gọn ý nghĩa chi phí mục tiêu Chi phí mục tiêu công nghiệp xây dựng Chi phí mục tiêu xác định thức Hiệp hội kế toán Nhật Bản quy trình quản lý lợi nhuận chất lượng, giá, trách nhiệm, giao hàng mục tiêu khác thiết lập vào thời điểm lập kế hoạch sản xuất phát triển cấp độ đáp ứng nhu cầu cảm nhận khách hàng, việc đạt mục tiêu đồng thời cố gắng lĩnh vực từ thượng nguồn đến hạ nguồn quy trình Do tính chất độc đáo ngành công nghiệp xây dựng, định nghĩa chung chi phí mục tiêu biến đổi chút để áp dụng cho phù hợp với ngành công nghiệp xây dựng.Trong công nghiệp xây dựng, chi phí mục tiêu xác định tổng chi phí quản lý hệ thống để quản lý trình đạt lợi nhuận mục tiêu cách thiết lập đạt chi phí mục tiêu bước trình, từ thiết xây dựng, lúc đó, đáp ứng nhu cầu khách hàng ngân quỹ tiêu chuẩn kỹ thuật, với hợp tác từ phòng ban có liên quan Nó hệ thống quản lý chi phí cạnh tranh mà khách hàng, người thiết kế người xây dựng làm việc nhau, từ lúc bắt đầu hoàn thành, để hoàn thành công trình với chi phí thấp nhất, lúc đó, phải thỏa mãn tất yêu cầu nội thất tòa nhà Một vài điểm cần lưu ý ẩn ý định nghĩa là: - Chi phí mục tiêu không đơn giản kỹ thuật giảm thiểu chi phí Nó hệ - thống cạnh tranh để đạt lợi nhuận mục tiêu cách quản lý hiệu chi phí đáp ứng nhu cầu khách hàng Mô hình chi phí truyền thống dựa chi phí cộng thêm mô hình chi phí mục tiêu dựa giá trị thị trường thể Bảng Trong mô hình chi phí truyền thống, chi phí dựa ngân sách xây dựng, cố định từ lúc bắt đầu xây dựng công ty xây dựng xác định ngân sách cách cộng chi phí xây dựng cần thiết cho phần công trình dựa liệu chi phí thay đổi (vd: lạm phát…) suốt thời kỳ xây dựng Giá hợp đồng số tiền thỏa thuận khách hàng công ty hợp đồng Lớp: K27.QTR.DN Kế toán quản trị GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh ký kết tiền đặt cọc ký quỹ Một vấn đề áp dụng mô hình chi phí truyền thống ngành công nghiệp xây dựng giá hợp đồng phụ thục vào tình khách hàng hay thay đổi hợp đồng cuối ký kết từ bước việc hoạch định, tiêu chuẩn kỹ thuật công trình mang tính thử thay đổi khách hàng phát triển ý tưởng cách rõ ràng kế hoạch kinh doanh, lựa chọn nguồn vốn, vv… đó, chi phí mục tiêu phương pháp kiểm soát chi phí hiệu trình xử lý chi phí khách hàng nhà thầu lâu trước hợp đồng ký kết ví dụ, giá chiến lược phương trình ban đầu giá tạm nhà thầu đề xuất giai đoạn đề xuất quan niệm dựa tiêu chí kỹ thuật công trình Giá thay đổi tiêu chuẩn kỹ thuật chi phí cho phép thay đổi trình xây dựng dựa thỏa thuận khách hàng nhà thầu (Lợi nhuận mong muốn xác định nhà quản trị hàng đầu thường giữ cố định suốt trình đàm phán) Quá trình đàm phán tiếp tục thiết kế hoàn thành cách để đạt chi phí mục tiêu Nếu không đạt chi phí mục tiêu hạng mục đó, thiết kế công trình bị thay đổi tiêu chuẩn kỹ thuật công trình bị sửa đổi đồng ý khách hàng Sau vài lần lặp lại, việc xác định chi phí mục tiêu không thực được, dự án bị từ bỏ Bảng 1: Các mô hình chi phí Chi phí truyền thống Chi phí xây dựng + Lợi nhuận mong muốn = Giá hợp đồng Chi phí mục tiêu Giá hợp đồng chiến lược – Lợi nhuận mong muốn = Chi phí xây dựng cho phép - Đối với tài sản thương mại Nhật, có quy tắc chung để thiết lập giới hạn cho phép biến phí giai đoạn trình xây dựng , thể bảng Trong giai đoạn đề xuất quan niệm, tổng biến phí nằm chi phí ước tính dựa mong muốn khách hàng tổng ngân sách khách hàng tối đa đến 20% Chú ý ngân sách trở thành giá hợp đồng nhà thầu tính toán Như lỗ hổng lớn tạo thực tế là, giai đoạn đầu khách hàng thường đưa nhiều yêu cầu vượt ngân sách Khi dự án tiến đưa vào xây dựng, giới hạn thay đổi tăng nhỏ hơn, thiết kế tách để bắt đầu xây dựng, thay đổi phép Phần trăm giới hạn chi phí đạt giai đoạn điều kiện cần thiết trước chuyển sang giai đoạn Có thể thấy bảng 3, lúc dự án hoàn thành, giá trở nên nhiều chi phí thật tạo lợi nhuận sử dụng chi phí mục tiêu hiệu quả, thay đổi Lớp: K27.QTR.DN Kế toán quản trị GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh thiết kế thực giai đoạn mở đầu thiết kế sơ bộ, thay đổi thiết kế suốt trình xây dựng loại trừ giảm thiểu theo chi phí truyền thống, thay đổi thiết kế xảy thường xuyên sau bắt đầu xây dựng, làm tăng chi phí thời gian cho khách hàng nhà thầu nên nhớ mục tiêu chi phí mục tiêu không đạt chi phí mục tiêu mà đạt lợi nhuận mong muốn thông qua quản lý chi phí linh hoạt tất hoạt động trình thực để đảm bảo cuối công ty đạt lợi nhuận mong muốn Bảng 2: Biến phí cho phép giai đoạn Giai đoạn đề xuất Giai đoạn thiết kế sơ Giai đoạn lên kế hoạch xây dựng Giai đoạn thiết kế Giai đoạn hoàn thiện thiết kế Giai đoạn xây dựng 15 – 20% 10 – 15% – 10% – 7% – 3% – 3% Phương pháp điều tra mẫu đặc trưng - Một câu hỏi phát triển để nắm bắt thông tin cần thiết công ty việc thực chi phí mục tiêu Thông tin chi phí mục tiêu bao gồm mức độ thực chi phí mục tiêu, kết thực chi phí mục tiêu, yếu tố thành công quan trọng, công cụ kỹ thuật sử dụng Các câu hỏi kiểm tra trước gửi thư số nhà quản lý – người phụ trách chi phí mục tiêu năm Nhật Bản sửa đổi dựa ý kiến họ để đảm bảo người hỏi hiểu thuật ngữ chi phí mục tiêu câu hỏi Các câu hỏi sau gửi tới 135 công ty xây dựng liệt kê giao dịch chứng khoán Tokyo (105 công ty Phần 30 công ty Phần thứ hai Sở Giao dịch) Sau theo dõi gửi thư 30 ngày gọi điện Lớp: K27.QTR.DN Kế toán quản trị - - GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh thoại sau đó, 40 công ty trả lời (tám công ty khu vực Tokyo đến tận nơi để thu thập thông tin cần thiết lấy ý kiến bổ sung) Doanh thu trung bình công ty mẫu cuối 2,38 tỷ USD (tối thiểu 240 triệu USD tối đa 10.36 tỷ USD), 32 công ty (80%) có 5.000 lao động trở lên Kể từ lấy mẫu công ty từ thị trường chứng khoán Tokyo tất công ty lớn Về thực chi phí mục tiêu, kết khảo sát cho thấy khoảng thời gian trung bình có bảy năm Điều trái ngược với thời gian thực trung bình 17 năm cho công ty Nhật Bản nói chung 26 công ty (65%) sử dụng rộng rãi chi phí mục tiêu, 19 công ty (48%) cho phận lựa chọn, 16 công ty (40%) cho dự án xây dựng lựa chọn Ít nửa công ty mẫu quản lý chi phí cách rõ ràng tất cách từ thiết thi công Cuộc vấn điện thoại tiết lộ khó khăn cho công ty xây dựng để quản lý chi phí liên tục từ thiết hoàn thành trình phụ thầu 29 công ty (73%) có phận riêng biệt để hỗ trợ chi phí mục tiêu, số lượng trung bình người làm việc công ty phận 30 người Trong ngành công nghiệp xây dựng, trọng tâm quản lý có truyền thống chất lượng, tiến độ thời gian (thời hạn), an toàn, vấn đề quản lý chi phí sử dụng để đáp ứng ngân sách năm 90, nhiên, ngày thay đổi cách thực hành quản lý nhiều công ty xây dựng Nhật Bản Ví dụ, giá hợp đồng giảm đáng kể, việc thực hành đấu thầu chuyển từ định thầu sang đấu thầu công khai Do đó, nhà quản lý xây dựng gần ngày trở nên có ý thức chi phí việc hoàn thành dự án xây dựng Để điều tra tầm quan trọng khái niệm chi phí ngành xây dựng, câu hỏi hỏi họ làm có xung đột chất lượng, chi phí tiến độ thực Trong số 40 công ty mẫu, 19 công ty (48%) chọn chi phí, 14 công ty (35%) chọn chất lượng, công ty (17%) chọn tiến độ Một câu hỏi khác yêu cầu liên quan đến tầm quan trọng kiểm soát chi phí kiểm soát chất lượng toàn diện thang điểm Liker năm điểm: từ "không quan trọng" đến "cực kỳ quan trọng" Giá trị trung bình điểm số cho công ty mẫu 4,35, thể rõ ràng chi phí coi yếu tố quan trọng để xem xét để tồn ngành công nghiệp xây dựng - Bảng 4: Kết thực chi phí mục tiêu Thực Xếp hạng Hoạt động tài Tham gia tích cực việc giảm thiểu chi phí Giảm giá mua nguyên liệu Giảm chi phí sản xuất Lớp: K27.QTR.DN Trung bình Độ lệch chuẩn 4.11 0.66 4.03 3.87 0.80 0.79 Kế toán quản trị GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh Hoạt động sản xuất Loại bỏ chất thải công trường xây dựng Cải thiện phối hợp liên ngành Cải tiến kỹ thuật Hoạt động thị trường Thỏa mãn nhu cầu khách hàng Thời gian giới thiệu sản phẩm Cải thiện chất lượng chức Thực khái niệm sản phẩm 3.86 0.67 3.63 0.72 3.57 0.69 3.78 3.65 0.63 0.72 3.62 0.76 10 3.42 0.87 - Kết thực chi phí mục tiêu Các kết thực hiệnchi phí mục tiêu cho 40 công ty mẫu tóm tắt Bảng ba mục: tài chính, sản xuất thị trường Nhìn chung, kết cho thấy chi phí mục tiêu ngành công nghiệp xây dựng có hiệu quả, đặc biệt biện pháp tài Sản xuất hoạt động thị trường cải thiện Kết ý nghĩa thảo luận chi tiết đoạn - Hoạt động tài Vì chi phí mục tiêu tác động trực tiếp tới chi phí hoạt động tài Có ba yếu liên quan đến chi phí quản lý kiểm tra: thái độ nhân viên chi phí, nguyên vật liệu, tổng chi phí xây dựng Rõ ràng, chi phí mục tiêu hiệu thúc đẩy nhân viên tham gia tích cực vào nỗ lực giảm chi phí (4.11 thang điểm với "rất hiệu quả") Rõ ràng là, kể từ chi phí mục tiêu bắt đầu giai đoạn đầu giai đoạn quy hoạch xây dựng, nhân viên trở nên nhận thức rõ tầm quan trọng quản lý chi phí việc đạt mục tiêu lợi nhuận sẵn sàng tham gia vào nỗ lực giảm chi phí Bằng chứng hỗ trợ nghiên cứu Ansari Bell Tổng công ty Chrysler đâu, với việc thực chi phí mục tiêu, người lao động tham gia tích cực vào giảm chi phí thời gian cải thiện suất Thực chi phí mục tiêu tạo nên giảm thiểu chi phí/ thời gian cải thiện suất.Chi phí mục tiêu tạo nên giảm giá nguyên liệu (4.03 thang điểm 5) Đây khía cạnh quan trọng chi phí mục tiêu nguyên liệu chiếm tới 60% tổng chi phí xây dựng Nhật Bản Nó quan sát thấy công ty chi phí mục tiêu làm việc không với nhà cung cấp lớp mà với khách hàng nhà phát triển việc mua nguyên vật liệu thiết bị cần thiết tiết kiệm đáng kể Do đó, chi phí mục tiêu có tác động mạnh mẽ việc giảm tổng chi phí xây dựng Nó phải lưu ý rằng, thiết kế Lớp: K27.QTR.DN Kế toán quản trị GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh hoàn thành, khoảng 80% chi phí cam kết phải chịu chi phí mục tiêu cố gắng quản lý chi phí từ hoạt động thượng nguồn - Hoạt động sản xuất Chất thải công trường xây dựng gây khiếm điểm phương pháp xây dựng (ví dụ, sử dụng kỹ thuật không cách lạm dụng thiết bị), lập kế hoạch không hiệu (ví dụ, thiếu kiểm soát) Chi phí mục tiêu, thông qua chi tiết thông qua kế hoạch trước bắt đầu việc xây dựng, giúp làm giảm đáng kể chất thải làm giảm tổng chi phí xây dựng (3,89 thang điểm 5) Tính toán chi phí mục tiêu dường có tác động tích cực truyền thông liên ngành (3.63) Đi qua - chức tự nhiên, phối hợp ban có xu hướng cải thiện hệ thống chi phí mục tiêu hoàn thiện Đến mức độ thấp (3,57), chi phí mục tiêu giúp mang lại đổi công nghệ cho công ty - Hoạt động thị trường Chi phí mục tiêu có tác động tích cực thị trường công ty minh chứng liệu bảng Vì chi phí mục tiêu chiến lược cho đáp ứng nhanh chóng cho thay đổi nhu cầu khách hàng mối đe dọa cạnh tranh thị trường, giúp đáp ứng nhu cầu khách hàng (3.78) thu hẹp khoảng cách khách hàng muốn công ty có kế hoạch thiết kế Một nhóm chéo chức kỹ thuật đồng thời giúp rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm Kịp thời giới thiệu sản phẩm (3.65) thực theo chi phí mục tiêu thông tin công nghệ phát triển sản phẩm tích lũy trình sử dụng chi phímục tiêu trở thành bí mật phát triển sản phẩm Về nâng cao chất lượng / chức năng, hầu hết khiếu nại khách hàng phát sinh ngành công nghiệp xây dựng thiếu xem xét giai đoạn nghiên cứu phát triển (R & D) Tính toán chi phí mục tiêu sử dụng thủ tục chuẩn cho R & D thực đánh giá thiết kế nhiều lần thủ tục sau Vì vậy, vấn đề tiềm phát trước bắt đầu xây dựng chất lượng chức tăng cường (3.62) Trong khái niệm rộng kế hoạch chi phí, phát triển khái niệm sản phẩm phần hệ thống, thực khái niệm sản phẩm tăng cường cách sử dụng chi phí mục tiêu hiệu (3.42) Những nhân tố quan trọng thành công Việc triển khai chi phí mục tiêu không đơn giản để thực người quản lý nghĩ ý tưởng tốt Người ta tin cần củachi phímục tiêuchỉ bước để thể chế hóa sáng kiến Tích hợp chi phí mục tiêu hoạt động ngày tổ chức yêu cầu việc triển khai rộng rãi toàn tổ chức Việc triển khai yêu cầu tổ chức phải sẵn sàng cho kế hoạch kế hoạch hành động Công ty cần xác định thay đổi kỹ thuật cấu trúc cần thiết, hành vi mong muốn, giá trị văn hóa, biểu tượng thúc đẩy ý chí vấn đề sách pháp luật cần xem xét kỹ Do đó, thật quan trọng cho tổ Lớp: K27.QTR.DN Kế toán quản trị GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh chức để hiểu tầm quan trọng nhân tố làm nên thành công mục tiêu chi phí Trong khảo sát nói nhân tố quan trọng cho thành công kinh nghiệm Trong báo cáo 10 nhân tố ( phân loại thành nhóm cho mục tiêu thảo luận) có số điểm trung bình mức độ quan trọng từ 4-5 điểm Thiếu nhân tố gây ảnh hưởng đến chi phí mục tiêu Những nhân tố khác kỹ thuật (3.21), luân chuyển công việc (3.27), kỹ đặc biệt (3.40), kỹ thuật hay nguyên vật liệu (3.43), chi phí mục tiêu phận (3.73) Tất quan trọng có mức điểm tương đối thấp Công cụ hệ thống hỗ trợ: Nó quan sát Nhật Bản, nơi mà biết đến cách thông tin kết nối ngành công nghiệp kỹ thuật, vòng tròn chất lượng, giá trị kỹ thuật (VE) quan trọng chi phí mục tiêu Một hệ thống thiết lập thông tin tốt giá trị kỹ thuật bảng biểu chi phí đặc biệt quan trọng cho chi phí mục tiêu thành công Một số nghiên cứu chứng minh giá trị kỹ thuật VE bảng chi phí nên trung tâm hệ thống hỗ trợ chi phí mục tiêu Một vài nghiên cứu khác tính hữu ích bảng chi phí quản lý giá mua sắm, hỗ trợ hoạt động VE thiết lập giá cho sản phẩm Một hệ thống dự đoán tinh vi dùng để đánh giá kết thực chi phí mục tiêu Nó dựa liệu chi phí lịch sử thông tin có sẵn thị trường tương Giá trị giá trị máy móc bảng biểu chi phí thảo luận sau Cấu trúc tổ chức Chi phí mục tiêu thực từ xuống dưới, không thực từ lên Sự ủng hộ nhà quản lý cấp cao quan trọng việc thực thay quản lý hệ thống quan trọng chi phí mục tiêu tính chiến lược dài hạn ứng dụng toàn công ty phát triển sản phẩm Hoạt động tham gia nhà quản lý cấp cao giảm thiểu loại bỏ phản đối nhân viên vấn đề trị phát sinh trình thực Hầu hết trường hợp thành công phát triển sản phẩm Nhật Bản nhà quản lý cấp cao lãnh đạo hướng dẫn Ansari Bell giới thiệu khảo sát sáu chức nhà lãnh đạo cấp cao liên quan tới chi phí mục tiêu - Thực chi phí mục tiêu toàn công ty phần triển khai sách - Hỗ trợ trình chi phí mục tiêu cách cung cấp nguồn lực cho đào tạo, bảng chi phí, sở liệu mua sắm mặt hàng khác - Xem xét, phê duyệt làm rõ mục tiêu Lớp: K27.QTR.DN Kế toán quản trị GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh - Hỗ trợ việc lựa chọn đánh đổi chất lượng, chi phí thời gian - Xem xét cáchchiến lược kế hoạch cung cấp, thiết lập sách tự thực mua phù hợp với điều kiện thị trường lực cốt lõi - Xem xét cách có chiến lược lực đầu tư Với ủng hộ nhà quản lý cấp cao, đội đa chức phát triển với thành viên đại diện cho thiết kế, kế toán chi phí, dịch vụ hỗ trợ, marketing kỹ thuật xây dựng Đội phải chịu trách nhiệm dự án xây dựng từ nghiên cứu phát triển đến thiết kế từ lúc bắt đầu xây dựng Kato cho thấy nhóm linh hoạt mà thành viên luân chuyển sở nhu cầu nhóm phòng ban dự án tiến trình phát triển sản phẩm Nhóm nghiên cứu nên bao gồm người tham gia bên công ty, chẳng hạn nhà cung cấp, nhà thầu, khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ, nhà tái chế Đặc biệt, điều quan trọng phát triển mối quan hệ hợp tác với nhà cung cấp nhà thầu để giảm chi phí rút ngắn thời gian thực Nhiều nghiên cứu chứng minh tầm quan trọng tham gia nhà cung cấp nhà thầu giai đoạn sớm phát triển sản phẩm Như cần lưu ý chi phí mục tiêu thực cách hiệu mà tham gia tích cực tất thành viên chuỗi giá trị Một kênh truyền thông cần xây dựng công ty nhà cung cấp để chia sẻ nguồn lực công nghệ nhân viên, kỹ sư công ty nên thường xuyên ghé thăm nhà cung cấp để cung cấp máy móc hỗ trợ kỹ thuật Một tương quan mạnh mẽ hợp tác với nhà cung cấp thành công chi phí mục tiêu chứng minh Bên cạnh cam kết người quản lý cấp cao, cam kết mục tiêu chi phí nhân viên cần thiết Để người lao động tạo giá trị, đào tạo mở rộng cần thiết liên quan đến khái niệm công cụ chi phí mục tiêu để thay đổi tư có tạo nhân viên có khả sáng tạo Những thông tin trao đổi người lao động phòng ban yếu tố quan trọng khác Tanaka thấy mối liên kết mục tiêu chi phí cho chiến lược công ty lợi cạnh tranh công ty sử dụng mục tiêu chi phí, chi phí mục tiêu chiến lược quản lý chi phí không gắn liền với quản lý toàn diện lợi nhuận mà chiến lược tiếp thị, chiến lược phát triển sản phẩm gia công phần mềm Tương tác kiến thức Vì chi phí mục tiêumang tính liên ngành thực số đội đa chức năng, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm nhân viên phòng ban liên quan để đặt chi phí mục tiêu điều cần thiết, thể bảng Nhân tố quan trọng Lớp: K27.QTR.DN Xếp hạng Điểm trung bình Độ lệch chuẩn Kế toán quản trị GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh Công cụ hệ thống hỗ trợ Hệ thống thông tin 4.36 0.59 Hệt thống chi phí ước tính 4.32 0.63 Sự ủng hộ nhà quản lý cấp cao 4.64 0.54 Sự giáo dục huấn luyện 4.22 0.49 Liên kết đến lợi nhuận 4.19 0.74 Đội chức 4.11 0.84 Mối quan hệ với nhà cung cấp 4.05 0.78 Chia sẻ thông tin 4.28 0.70 Trao quyền 4.24 0.68 Thông tin liên lạc phòng ban 10 4.02 0.72 Cấu trúc tổ chức Tương tác kiến thức Bảng Các nhân tố quan trọng cho thành công chi phí mục tiêu Sự chia sẻ đạt thông qua luân chuyển công việc, huấn luyện, và/ nhiệm vụ nhà quản lý cấp cao Tương tác động kiến thức kinh nghiệm tạo hiệu ứng sức mạnh tổng hợp phát triển thông tin liên lạc phòng ban Cho vài nguyên nhân, hệ thống thông tin liên lạc hiệu nên đặt tổ chức Thông tin liên lạc liên quan đến tần suất số lượng chia sẻ lý tưởng mạng lưới thông tin liên lạc cần mở rộng để kết nối tới nhà cung cấp lớn khách hàng Một yếu tố quan trọng cho thành công chi phí mục tiêu việc trao quyền lãnh đạo cho nhân viên Chi phí mục tiêu cần có chương trình quản lý để phối hợp nhóm khác suốt chu kỳ phát triển chương trình tất nỗ lực công ty chi phímục tiêu Nhân viên nên cảm thấy thoải mái để nói ý tưởng họ đưa đề nghị khả thi để thực chúng Giá trị kỹ thuật bảng chi phí Chi phí mục tiêu đòi hỏi tập hợp công cụ cốt lõi hệ thống hỗ trợ làm việc kết hợp với công cụ khác hệ thống có sẵn tổ chức Cho công ty sản xuất, Ansari Bell đưa danh sách mười công cụ hệ thống: kỹ thuật giá trị phân tích giá trị, triển khai chức chất lượng, thiết kế cho sản xuất, Lớp: K27.QTR.DN Kế toán quản trị GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh thiết kế chi phí, bảng chi phí, tính chức chi phí, phân tích chi phí thành phần, trình chi phí, sản phẩm đa kế hoạch lợi nhuận, điểm chuẩn Đây điều có quan hệ với thường sử dụng với để có hiệu tối đa Không phải tất công cụ hệ thống cần thiết để đưa vào mục tiêu chi phí cho ngành công nghiệp xây dựng chúng nên lựa chọn dựa đánh đổi chi phí lợi ích việc đầu tư chúng Đồng thời, việc sử dụng công cụ hệ thống thích hợp với giai đoạn trình thực quan trọng Để đạt hiểu biết tốt tầm quan trọng công cụ hệ thống, công ty hỏi khảo sát để xếp hạng năm mục sau dựa quy mô điểm với "rất hiệu quả": giá trị kỹ thuật, bảng chi phí, hệ thống kiểm soát chất lượng tổng thể, xem xét thiết kế, thiết kế xây dựng Kết biểu bảng 6, với kết ngành công nghiệp sản xuất Nhật Bản Hai công cụ quan trọng ( giá trị kỹ thuật bảng chi phí) thảo luận phần từ quan điểm ngành xây dựng Cả hai yêu cầu từ giai đoạn thiết kế nên sử dụng thông qua giai đoạn xây dựng Công cụ hệ thống Ngành xây dựng Ngành sản xuất Giá trị Độ lệch tiêu Giá trị Độ lệch tiêu trung bình chuẩn trung bình chuẩn Giá trị công nghệ 4.16 0.93 4.14 0.66 Bảng chi phí 3.84 0.93 3.90 0.86 chất 3.62 1.14 3.24 1.20 3.51 1.37 3.78 1.11 Thiết kế từ sản xuất 3.11 ( xây dựng) 1.29 3.30 1.32 Kiểm soát lượng toàn Kiểm soát thiết kế Bảng 6: công cụ chi phí mục tiêu hệ thống thông tin Giá trị kỹ thuật hệ thống, kiểm tra liên ngành yếu tố ảnh hưởng đến chi phí sản phẩm với mục tiêu đề phương tiện để đạt mục đích quy định yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng độ tin cậy với chi phí chấp nhận Nó sử dụng mục tiêu chi phí để giảm chi phí xây dựng cách phân tích đánh đổi chức / tính việc xây dựng tổng chi phí xây dựng bắt đầu với mong muốn nhu cầu khách hàng liên hệ chúng với thiết kế xây dựng bối cảnh chất lượng, chi phí, thời gian hoàn thành, dịch Lớp: K27.QTR.DN Kế toán quản trị GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh vụ Do đó, bước quan trọng thực phân tích khách hàng mở rộng để xác định hiệu suất cân mong muốn chi phí Nó thường thực bốn giai đoạn: tính cho chức phân tích, tư sáng tạo giải vấn đề, trị phân tích phát triển ý tưởng Như vậy, khái niệm VE áp dụng cho toàn vòng đời xây dựng công trình, đặc biệt mạnh mẽ hoạt động thượng nguồn Như thấy VE đường cong yếu tố trình bày 7, ảnh hưởng VE vào giảm chi phí thường giảm dự án tiến triển Ở bước ý tưởng, hiệu cao tới 30 phần trăm tỷ lệ giảm chi phí, giảm đến 15% giai đoạn thiết kế bào, đến tận 2-3% xây dựng bắt đầu Mục tiêu chi phí mô tả hệ thống ba khách hàng, kiến trúc sư, xây dựng giao tiếp với từ hoạt động nguồn ban đầu VE hệ thống ba thể Bảng 8: bên trái hiển thị mối quan hệ truyền thống ba bên bên phải tượng trưng cho lý tưởng VE Để trì mối quan hệ lâu dài ba bên, VE cần thực hệ thống ba ngôi, khách hàng, kiến trúc sư, người xây dựng làm việc đội dự án hoàn thành phần giới thiệu triển khai VE xây dựng, có yếu tố phổ biến mà cần xem xét để thực thành công chi phí mục tiêu Thiếu yếu tố gây nguy hiểm cho nỗ lực mục tiêu chi phí Đầu tiên, dự toán kinh phí trình toàn diện, VE nên phát triển dựa đặc tính ngành công nghiệp xây dựng nhu cầu người xây dựng thứ hai, ước tính chi phí xây dựng bước quan trọng chi phí mục tiêu, đó, nỗ lực không ngừng cần thiết để cải thiện độ xác dự toán Thứ ba, để đạt mục tiêu lợi nhuận, mục tiêu chi phí mục tiêu, hoạt động VE nên phối hợp tốt với hoạt động phòng ban khác công ty Bảng chi phí Nó thương biết đến Nhật Bản số công ty bắt đầu dùng bảng chi phí vào thập niên 60 Nó phát triển công cụ cho việc đánh giá phán xét người lựa chọn mặt chi phí khẳng định giá trị tiêu chuẩn Ngày nay, Bảng chi phí dùng cho việc: - Thiết lập phá vơ chi phí mục tiêu - Thúc đẩy xuất ý tưởng cải tiến - Đánh giá công nghệ thay thế, quy trình, nguyên liệu quản lý mốc ngành công nghiệp xây dựng, bảng chi phí dùng sở liệu cho việc phân bổ chi phí mục tiêu cách hiểu với giới hạn xác định để định thiết kế chi tiết công trình, định giá hợp đồng chiến lược phát triển kế hoạch xây dựng.Nó dùng để tạo kiến nghị với khách Lớp: K27.QTR.DN Kế toán quản trị GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh hàng giá xây dựng; dùng để chuẩn bị ngân sách xây dựng , mua vật tư nguồn cung cấp Để chuẩn bị bảng chi phí sử dụng để tìm chi phí trình nghiên cứu thiết kế, đặc điểm kỹ thuật công trình cần phát triển Như sở chi phí mục tiêu, đặc điểm kỹ thuật cần chứa đựng tất mục tiêu công trình Chi phí tổng thường phân loại thành bốn cấp độ dựa mục tiêu kế hoạch, thiết kế xây dựng;: cấp khu vực, cấp phận, cấp sản phẩm cấp yếu tố Theo truyền thống, chi phí ước tính cấp sản phẩm thường dùng thương lượng giá cuối với khách hàng Điều dễ dàng thuận tiện cho người xây dựng quản lý khoản mục yeeucaauf xuất tiến trình xây dựng Từ quan điểm khách hàng trung bình, bảng chi phí vây cấp độ sản phẩm kỹ thuật khó khăn để hiểu thất bại để cung cấp cách hiệu thông tin cần thiết liên quan đến khách hàng, chẳng hạn khía cạnh kinh tế chức tòa nhà Hội đồng kỹ thuật giá trị Nhật Bản đề xuất sử dụng bảng chi phí quy hoạch dựa chức tòa nhà Một công trình khách sạn, ví dụ, phân thành khu nhà ở, khu ẩm thực, khu tiệc, khu mua sắm, khu tiền sảnh khu đỗ xe Một bảng chi phí xây dựng để ước tính chi phí khu tương đối dễ dàng cho khách hàng để tính số đầu tư cho khu Do đó, việc thương lượng giá xây dựng diễn nhanh chóng thỏa thuận đặc tính kỹ thuật công trình đạt kịp thời Mặc dù bảng chi phí quy hoạch không phổ biến ngành công nghiệp xây dựng thời điểm tại, công ty thích sử dụng tương lai nên bắt đầu thu thập liệu chi phí khu khác nhau, sử dụng sở liệu cho mục đích xây dựng bảng chi phí quy hoạch tương lai Kết luật vận dụng Chi phí mục tiêu hệ thống quản lý chi phí chiến lược mạnh mẽ, sử dụng để thực mục tiêu tiếp theo; giảm bớt thời gian để tiếp thị, phát triển sản phẩm định hướng thị trường chất lượng gia tăng giảm chi phí giai đoạn nguồn phát triển sản phẩm Trong viết này, chi phí mục tiêu thực cho ngành công nghiệp xây dựng Nhật Bản điều tra kết trình điều tra thể Tóm tắt kết ý nghĩa thảo luận ngắn gọn đoạn sau Trước hết, ngành công nghiệp xây dựng, chi phí mục tiêu coi quan trọng hệ thống quản lý toàn diện kỹ thuật quản lý phổ biến khác, chi phí mọt vấn đề quan trọng chất lượng thời gian hoàn thành Mặc dù chi năm từ chi phí mục tiêu áp dụng cách đầy đủ xây dựng (gần 30 năm Lớp: K27.QTR.DN Kế toán quản trị GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh sản xuất), Hướng dẫn cắt giảm chi phí cho công trình công cộng xuất phủ Nhật Bản năm 1997 khuyến khích nhiều công ty lĩnh vực tư nhân áp dụng khái niệm chi phí mục tiêu Thứ hai, ảnh hưởng chi phí mục tiêu việc cắt giảm chi phí ấn tượng công ty mẫu Khái niệm chi phí chuyển cho kiến trúc sư họ tập trung không khâu thiết kế công trình mà việc cắt giảm chi phí xuất trình thiết kế Việc cắt giảm chi phí đạt mà không hy sinh chất lượng lịch trình thời gian, kết vị cạnh tranh tổng thể cải thiện với việc sử dụng chi phí mục tiêu Thứ ba, để áp dụng chi phí mục tiêu cách hiệu quả, hỗ trợ cam kết quản lý hàng đầu quan trọng nhất, công cụ, ví dụ VE, bảng chi phí, hệ thống ước tính chi phí nên thiết lập tốt với hệ thông thông tin toàn diện Vì chi phí mục tiêu mẽ công nghiệp xây dựng, có số vấn đề để giải nhằm đảm bảo thành công việc áp dụng Thứ nhất, chi phí mục tiêu đòi hỏi hợp tác mật thiết đội ngũ thiết kế bên xây dựng Không giống công ty sản xuất, phổ biến ngành công nghiệp xây dựng cho việc thiết kế xây dựng thực nhiều công ty khác (80% Nhật Bản) khó để phát triển kết nối giao tiếp khách hàng, kiến trúc sư bên xây dựng Một vấn đề thiết yếu khác phát sinh chi phí mục tiêu giới thiệu ( chí với công ty sử dụng chi phí mục tiêu hiệu quả) ní phụ thuộc nhiều vào công cụ, bỏ qua khía cạnh phần mềm Bài học nghịch lý hệ thộng với công cụ tổ chức tốt giúp nhân viên cho nhiều ý tưởng cắt giảm chi phí Thậm chí công cụ tổ chức tốt thời gian kịp thời giai đoạn đầu việc vận dụng chi phí mục tiêu, nhấn mạnh nên hướng dẫn, tiến trình chi phí mục tiêu, hướng đến đội liên chức năng, quản lý sản phẩm trọng lượng, kỹ thuật đồng mối quan hệ nhà thầu Cuối cùng, cho thấy chi phí mục tiêu phát triển ngành công nghiệp xây dựng Nhật Bản công ty độc lập với Do đó, hình thức, tiến trình tài liệu ( bao gồm thuật ngữ) khác công ty với công ty khác không thương thích công ty sử dụng chi phí mục tiêu Với công ty khác có khả áp dụng chi phí mục tiêu, cách tiếp cận tiêu chuẩn cần thiết Sự chuẩn hóa chi phí mục tiêu cho công nghiệp xây dựng cung cấp chất xúc tác cho phần mềm máy tính thương mại để bảng chi phí tài liệu phát triển Lớp: K27.QTR.DN Kế toán quản trị GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh TÀI LIỆU THAM KHẢO Kế toán chi phí theo phương pháp “Chi phí mục tiêu” – GS – TS Trương Bá Thanh Target costing in the construction industry: Evidence from Japan – Keun-hyo Yook, II-Woon Kim, Takeo Yoshikawa Lớp: K27.QTR.DN [...]... khi chi phí mục tiêu được áp dụng một cách đầy đủ trong xây dựng (gần 30 năm Lớp: K27.QTR.DN Kế toán quản trị GVHD: GS.TS Trương Bá Thanh trong sản xuất), Hướng dẫn cắt giảm chi phí cho các công trình công cộng được xuất bản bởi chính phủ Nhật Bản năm 1997 khuyến khích nhiều công ty trong lĩnh vực tư nhân áp dụng khái niệm chi phí mục tiêu Thứ hai, ảnh hưởng của chi phí mục tiêu trong việc cắt giảm chi. .. xây dựng thứ hai, ước tính chi phí xây dựng là một bước quan trọng trong chi phí mục tiêu, và do đó, nỗ lực không ngừng là cần thiết để cải thiện độ chính xác của dự toán Thứ ba, để đạt được một mục tiêu lợi nhuận, đó là mục tiêu của chi phí mục tiêu, hoạt động VE nên được phối hợp tốt với các hoạt động của các phòng ban khác trong công ty Bảng chi phí Nó thương được biết đến ở Nhật Bản khi một số công. .. giá xây dựng có thể diễn ra nhanh chóng và một thỏa thuận về đặc tính kỹ thuật của công trình có thể đạt được kịp thời Mặc dù bảng chi phí quy hoạch không được phổ biến trong ngành công nghiệp xây dựng ở thời điểm hiện tại, các công ty thích sử dụng nó trong tương lai nên bắt đầu thu thập dữ liệu chi phí ở các khu khác nhau, nó có thể được sử dụng như một cơ sở dữ liệu cho mục đích xây dựng bảng chi phí. .. kế công trình có thể bị thay đổi hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình có thể bị sửa đổi dưới sự đồng ý của khách hàng Sau vài lần lặp lại, nếu việc xác định chi phí mục tiêu không thực hiện được, dự án sẽ bị từ bỏ Bảng 1: Các mô hình chi phí Chi phí truyền thống Chi phí xây dựng + Lợi nhuận mong muốn = Giá hợp đồng Chi phí mục tiêu Giá hợp đồng chi n lược – Lợi nhuận mong muốn = Chi phí xây dựng. .. bên xây dựng Không giống như các công ty sản xuất, nó được phổ biến trong ngành công nghiệp xây dựng cho việc thiết kế và xây dựng được thực hiện bởi nhiều công ty khác nhau (80% ở Nhật Bản) và sẽ khó để phát triển một sự kết nối giao tiếp giữa khách hàng, kiến trúc sư và bên xây dựng Một vấn đề thiết yếu khác có thể phát sinh như chi phí mục tiêu được giới thiệu ( thậm chí với các công ty sử dụng chi. .. quan đến chi phí quản lý đã được kiểm tra: thái độ nhân viên về chi phí, nguyên vật liệu, và tổng chi phí xây dựng Rõ ràng, chi phí mục tiêu là hiệu quả nhất trong thúc đẩy nhân viên tham gia tích cực hơn vào các nỗ lực giảm chi phí (4.11 trên thang điểm 5 với 5 là "rất hiệu quả") Rõ ràng là, kể từ khi chi phí mục tiêu bắt đầu ở giai đoạn đầu của giai đoạn quy hoạch xây dựng, các nhân viên trở nên nhận... sách xây dựng , mua vật tư và nguồn cung cấp Để chuẩn bị một bảng chi phí có thể sử dụng để tìm ra các chi phí trong quá trình nghiên cứu và thiết kế, đặc điểm kỹ thuật của công trình cần được phát triển Như một cơ sở của chi phí mục tiêu, đặc điểm kỹ thuật cần chứa đựng tất cả mục tiêu của công trình Chi phí tổng thường được phân loại thành bốn cấp độ dựa trên mục tiêu của kế hoạch, thiết kế và xây dựng; :... gian và cải thiện năng suất .Chi phí mục tiêu cũng tạo nên sự giảm giá nguyên liệu (4.03 trên thang điểm 5) Đây là khía cạnh quan trọng của chi phí mục tiêu vì nguyên liệu chi m tới 60% tổng chi phí xây dựng ở Nhật Bản Nó đã được quan sát thấy rằng các công ty chi phí mục tiêu làm việc không chỉ với các nhà cung cấp ở lớp đầu tiên mà còn với các khách hàng và các nhà phát triển trong việc mua nguyên vật... liên ngành (3.63) Đi qua - chức năng trong tự nhiên, phối hợp giữa các ban có xu hướng cải thiện như hệ thống chi phí mục tiêu hoàn thiện Đến một mức độ thấp hơn (3,57), chi phí mục tiêu có thể giúp mang lại đổi mới công nghệ cho công ty - Hoạt động thị trường Chi phí mục tiêu có thể có một tác động tích cực về thị trường của công ty được minh chứng bằng các dữ liệu trong bảng 4 Vì chi phí mục tiêu. .. dụng chi phí mục tiêu một cách hiệu quả, hỗ trợ và cam kết của quản lý hàng đầu là quan trọng nhất, và các công cụ, ví dụ VE, bảng chi phí, và hệ thống ước tính chi phí nên được thiết lập tốt cùng với hệ thông thông tin toàn diện Vì chi phí mục tiêu còn khá mới mẽ trong công nghiệp xây dựng, có một số vấn đề để giải quyết nhằm đảm bảo thành công trong việc áp dụng Thứ nhất, chi phí mục tiêu đòi hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: CHI PHÍ MỤC TIÊU TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG Ở NHẬT BẢN, CHI PHÍ MỤC TIÊU TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG Ở NHẬT BẢN, CHI PHÍ MỤC TIÊU TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG Ở NHẬT BẢN, Ba giai đoạn thực hiện phương pháp chi phí mục tiêu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay