MỐI QUAN HỆ GIỮA PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG (ABC) VỚI QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ (TQM)

17 185 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 20:54

: PGS.TS Trương Bá Thanh MỐI QUAN HỆ GIỮA PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT P ĐỘNG (ABC) VỚI QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ (TQM) hương pháp ABC (Activity Based Costing) phương pháp tính giá dựa hoạt động Nó đo lường chi phí & hiệu loại hoạt động, nguồn lực sử dụng & đối tượng chi phí TQM (Total Quality Management) - quản trị chất lượng tổng thể nhằm tăng hiệu tồn q trình vận hành doanh nghiệp Để đạt mục tiêu TQM, cần thiết phải có thơng tin chi phí liên quan đến quản trị chất lượng Các thơng tin cung cấp cách hữu hiệu nhờ vào ABC Do ABC & TQM có mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ Bài viết sau cho thấy rõ mối quan hệ Phương pháp ABC Theo phương pháp tính giá truyền thống, đối tượng tập hợp chi phí nơi phát sinh chi phí (phân xưởng, tổ, đội, ) đối tượng chịu chi phí (sản phẩm, dịch vụ, ); đối tượng tính giá thành sản phẩm, cơng việc, dịch vụ, hồn thành Phương pháp tập hợp chi phí thực theo hai cách: chi phí liên quan trực tiếp đến đối tượng chịu chi phí tập hợp trực tiếp; chi phí liên quan đến nhiều đối tượng khơng thể tập hợp trực tiếp tập hợp chung, cuối kỳ phân bổ cho đối tượng theo tiêu thức lựa chọn Các tiêu thức để phân bổ chi phí sản xuất chung thường khơng phù hợp làm cho giá thành sản phẩm, dịch vụ xác Ví dụ, chi phí xử lý ngun liệu, vật liệu khơng có quan hệ trực tiếp với q trình sản xuất sản phẩm thường phân bổ theo chi phí vật liệu gây sai lệch chi phí thực tế cần phân bổ cho sản phẩm Chi phí sản xuất chung thường phân bổ theo tiền lương cơng nhân trực tiếp Nếu doanh nghiệp có nhiều phận sản xuất có qui mơ khác nhau, trình độ giới hố khác làm cho tiêu thức tiền lương trực tiếp khơng xác Tính tốn giá thành khơng xác dẫn đến xác định giá bán khơng xác Nếu tính giá thành cao thực tế làm cho sản phẩm khó cạnh tranh thị trường, ngược lại tính giá thành thấp thực tế chấp nhận giá bán thấp & dễ dẫn đến lỗ mặt hàng Nhà quản trị khơng thể xác định mặt hàng có hiệu mặt hàng biện pháp quản trị chất lượng khó đạt mục tiêu Theo phương pháp ABC, đối tượng tập hợp chi phí hoạt động Chi phí phát sinh tập hợp theo hoạt động sau phân bổ cho đối tượng tính giá thành sản phẩm, dịch vụ phân bổ cho phận sử dụng nguồn lực khách hàng, kênh phân BT KTQT : PGS.TS Trương Bá Thanh phối, giai đoạn sản xuất, Như hai vấn đề trung tâm phương pháp ABC xác định loại hoạt động (Activities) để tập hợp chi phí theo hoạt động & lựa chọn tiêu thức phân bổ (cost driver) hoạt động cho đối tượng chịu chi phí Hoạt động theo phương pháp ABC tổng thể hành động nhiệm vụ nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng Một hoạt động theo ABC phải có đặc trưng: - Nhằm đến mục tiêu định - Có sử dụng nguồn lực (vật liệu, thiết bị, nhân cơng, ) - Có hệ thống điều hành, phối hợp nguồn lực để đạt mục tiêu Trong doanh nghiệp, hoạt động là: đặt hàng, tiếp nhận ngun liệu vật liệu, kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết kế sản phẩm, sản xuất sản phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm, bảo trì máy móc thiết bị, đào tạo cơng nhân, Trong hoạt động, có loại tạo giá trị gia tăng, có loại khơng tạo giá trị gia tăng Hoạt động tạo giá trị gia tăng (bao gồm hoạt động - hoạt động & hoạt động khơng - hoạt động phụ) thường hướng đến thoả mãn lợi ích khách hàng, tăng hiệu kinh doanh; hoạt động khơng tạo giá trị gia tăng ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu lại cần thiết doanh nghiệp, khơng dễ dàng loại bỏ Ví dụ hoạt động khơng tạo giá trị gia tăng như: di chuyển vật liệu, đào tạo cơng nhân, Các tiêu thức phân bổ theo phương pháp ABC tiêu thức chung cá biệt cho loại hoạt động theo u cầu doanh nghiệp Tiêu thức phân bổ đơn vị đo lường loại chi phí sản xuất chung cụ thể đơn vị chi phí Mỗi loại chi phí sản xuất chung có tiêu thức phân bổ riêng, có nhiều tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung Tiêu thức phân bổ khối lượng, số lượng đơn đặt hàng (số hố đơn phát sinh) liên quan đến sản phẩm, tiêu thức hỗn hợp Ví dụ chi phí hành chủ yếu liên quan đến giao dịch đặt hàng & nhận hàng nên tiêu thức phân bổ số lượng đơn đặt hàng phát sinh; chi phí vận chuyển, bốc xếp phân bổ theo khối lượng hàng, Mơ hình phương pháp ABC sau: BT KTQT : PGS.TS Trương Bá Thanh TẬP HỢP NGUỒN LỰC PHÂN BỔ HOẠT ĐỘNG CHI PHÍ CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TQM TQM hệ thống quản trị dựa việc cải tiến thường xun tất phận, lĩnh vực doanh nghiệp, từ phác hoạ, thiết kế sản phẩm dịch vụ đến việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng Mục đích TQM tối thiểu hố lỗi tất khâu, giai đoạn q trình cung ứng, sản xuất & tiêu thụ sản phẩm từ loại bỏ chi phí “thừa” liên quan đến quản trị chất lượng giai đoạn, q trình để tăng hiệu cuối cho doanh nghiệp Chất lượng tổng thể thể qua việc đáp ứng đòi hỏi khách hàng số lượng, chất lượng, thời gian & địa điểm giao hàng, chế độ sau bán hàng Hệ thống TQM nhằm nhận diện & giảm chi phí liên quan đến quản trị chất lượng sản phẩm, dịch vụ Các chi phí thường chiếm tỷ lệ đáng kể khơng thể loại bỏ tồn Các chi phí bao gồm: - Chi phí dự phòng chất lượng (preventive cost): Chi phí nhằm tránh rủi ro chất lượng Ví dụ chi phí doanh nghiệp bỏ thêm để giành quyền mua hàng nhà cung cấp đáng tin cậy nhằm mua hàng chất lượng cao - Chi phí đánh giá (appraisal cost): Chi phí liên quan đến thực kiểm tra giai đoạn khác q trình kinh doanh Ví dụ kiểm tra chất lượng thiết bị, ngun liệu mua; kiểm tra q trình sản xuất; kiểm tra chất lượng sản phẩm - Chi phí tổn thất (failure cost): Bao gồm chi phí sản phẩm hỏng phát sinh doanh nghiệp & ngồi doanh nghiệp Ví dụ: giá trị sản phẩm hỏng khơng sửa chữa được; chi phí sửa chữa sản phẩm hỏng sửa chữa được; chi phí liên quan đến hàng bán bị trả lại; chi phí bảo hành; chi phí hành liên quan đến than phiền khách hàng, BT KTQT : PGS.TS Trương Bá Thanh Khi vận dụng TQM, thời gian đầu doanh nghiệp cần tăng chi phí dự phòng chất lượng & chi phí đánh giá để giảm chi phí tổn thất Khi hệ thống dự phòng chất lượng vận hành hiệu quả, giảm loại bỏ chi phí đánh giá Mối quan hệ phương pháp ABC TQM Phương pháp ABC đo lường chi phí & hiệu loại hoạt động, nguồn sử dụng & đối tượng chịu chi phí Cụ thể phương pháp ABC cho phép nhà quản trị có thể: - Nhận diện tất nguồn sử dụng doanh nghiệp & đo lường khả thực hoạt động - Phân tích hoạt động tại, cải tiến hoạt động tạo giá trị gia tăng, giảm hoạt động khơng tạo giá trị gia tăng - Tính tốn chi phí cho hoạt động - Xác định tiêu thức phân bổ thích hợp cho đối tượng chịu chi phí - Tính tốn chi phí hoạt động cho đối tượng chịu chi phí (sản phẩm, khách hàng, kênh phân phối, giai đoạn sản xuất, ) thơng qua tiêu thức phân bổ chi phí Chi phí hoạt động phân bổ cho nhiều đối tượng khác & ngược lại đối tượng chịu chi phí nhiều hoạt động cung cấp Như ABC cung cấp trợ giúp đáng kể cho TQM việc đo lường & quản trị chi phí liên quan đến chất lượng tổng thể Trong điều kiện cạnh tranh, ABC cho phép nhà quản lý định giá bán cạnh tranh có giải pháp cắt giảm chi phí có sở khoa học Phương pháp ABC thật nắm bắt xác phương pháp truyền thống nguồn lực mà doanh nghiệp hao phí cho đối tượng tính giá ABC cho phép xác định giá thành loại sản phẩm, dịch vụ cách xác Đây thơng tin quan trọng cho nhà quản lý việc lựa chọn nên sản xuất mặt hàng gì, cung cấp cho ai, & sản xuất nào? Nói cách khác phục vụ đắc lực cho mục tiêu TQM hướng đến thoả mãn cao lợi ích khách hàng với chi phí thấp Bằng việc trình bày chi phí liên quan đến khách hàng (sử dụng tiêu thức phân bổ hợp lý), ABC xem xét chi phí liên quan đến quản trị chất lượng mức độ khách hàng & cung cấp thơng tin chi phí liên quan chất lượng xác Nhờ lợi nhuận hữu hình nhận biết ABC xác định lực dư thừa BT KTQT : PGS.TS Trương Bá Thanh phận nhờ tiêu thức phân bổ hợp lý (phân bổ theo khả tiêu dùng chi phí đơn vị chi phí), giúp nhà quản trị nhận diện khả thực tế phận, đơn vị từ giảm hoạt động khơng tạo giá trị gia tăng (loại bỏ hoạt động khơng cần thiết) & cải tiến hoạt động tạo giá trị gia tăng ABC giúp nhà quản trị chất lượng thu nhận thơng tin từ phía khách hàng khách hàng đối tượng chi phí, từ có biện pháp hữu hiệu để thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng Tóm lại, ABC cung cấp cho TQM hệ thống thơng tin quản trị xác Hệ thống cung cấp liệu chi phí mức độ q trình kinh doanh TQM khơng thể thành cơng khơng có ABC chi phí liên quan đến quản trị chất lượng thường chi phí khó nhận diện theo phương pháp tính giá truyền thống lại dễ dàng thơng qua hoạt động xác định theo phương pháp ABC < Bài 28 (tập tài liệu Thầy cho mạng) Một doanh nghiệp sử dụng hai loại vật liệu A B để sản xuất hai loại sản phẩm X Y Chuẩn bị cho năm tài đến, nhà quản lý dự tốn tình hình doanh nghiệp sau : Đơn giá vật liệu trực tiếp : - Vật liệu A 70.000 đ/kg - Vật liệu B 100.000 đ/kg Giờ cơng lao động 200.000 đ/giờ Chi phí sản xuất chung phân bổ sở cơng lao động trực tiếp Định mức tiêu hao vật liệu lao động Sản phẩm X Y + Vật liệu A 12 kg/sp 12 kg/sp + Vật liệu B kg/sp kg/sp + Giờ cơng trực tiếp giờ/sp giờ/sp Các thơng tin bổ sung cho năm tài đến sản phẩm - Số lượng sản phẩm tiêu thụ - Giá bán đơn vị - Tồn kho thành phẩm dự tính cuối kỳ - Giá trị hàng tồn kho đầu kỳ - Tồn kho thành phẩm thực tế đầu kỳ Ngun liệu Ngun liệu trực tiếp Vật liệu A Vật liệu B 7.000 6.000 Tồn kho đầu kỳ (kg) BT KTQT Sản phẩm X Y 5.000 1.000 6.000.000 đ 8.000.000 đ 1.100 50 384.000.000 đ 262.000.000 đ 100 50 : PGS.TS Trương Bá Thanh Tồn kho dự tính cuối kỳ (kg) 8.000 2.000 Với mức tiêu thụ dự báo trên, nhà quản lý dự tính chi phí phát sinh sau : a Chi phí sản xuất chung (đ/vị tính 10.000 đ) Vật liệu phụ 90.000 Lao động gián tiếp 520.000 Năng lượng - biến đổi 90.000 Bảo trì - biến đổi 70.000 Khấu hao 230.000 Thuế tài sản 50.000 Bảo hiểm tài sản 10.000 Lương cán quản lý 100.000 Năng lượng - cố định 20.000 Bảo trì - cố định 20.000 Tổng cộng 1.200.000 b Chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp (đ/vị tính : 10.000 đ) Hoa hồng bán hàng 200.000 Quảng cáo 60.000 Tiền lương nhân viên bán hàng 100.000 Vận chuyển 90.000 Lương nhân viên văn phòng 360.000 Vật liệu quản lý 12.000 Chi linh tinh 48.000 Tổng cộng 870.000 b Đầu kỳ cuối kỳ khơng có sản phẩm dở dang Dự tốn dòng tiền năm tài đến sau: (đvt: 10.000đ) Q Q Q Tiền thu bán hàng 795.000 900.000 995.000 Các khoản chi 890.000 900.000 895.000 - Mua ngun vật liệu 240.000 230.000 260.000 - Chi trả lương 320.000 380.000 410.000 - Chi khác 250.000 240.000 190.000 - Chi nộp thuế thu nhâp DN 80.000 50.000 35.000 - Chi mua thiết bị Q 910.000 899.810 240.000 340.000 180.000 55.000 84.810 Doanh nghiệp muốn trì tồn quỹ tối thiểu 350 triệu đồng vào cuối quỹ Cơng ty vay trả nợ ngân hàng với mức vay bội số triệu lãi suất vay 12%/năm DN khơng thích vay nhiều số tiền cần thiết muốn trả nợ ngân hàng có điều kiện Các khoản tín dụng tín dụng ngắn hạn tiền lãi tính trả nợ vay gốc Giả sử, khoản vay xảy đầu q, tốn lãi, gốc xảy vào cuối q Bảng cân đối kế tốn đầu năm doanh nghiệp:BCĐKT ngày 1/1/N(Đvt: 10.000đ) Tài sản Số tiền Nguồn vốn Số tiền Tiền 30.000 Nợ phải trả 150.000 Nợ phải thu 400.000 Thuế thu nhập dn phải trả 50.000 Ngun vật liệu 109.000 Vốn góp 350.000 Thành phẩm 64.600 Lợi nhuận để lại 1.763.600 Ngun giá TSCĐ 2.400.000 BT KTQT : PGS.TS Trương Bá Thanh Hao mòn lũy kế TSCĐ (690.000) Tổng cộng 2.313.600 Tổng cộng 2.313.600 u cầu: Hãy lập báo cáo dự tốn hoạt động doanh nghiệp năm tài đến Lập dự tốn vốn tiền năm tài đến Lập báo cáo tài dự tốn năm tài đến, gồm BCĐKT, Báo cáo lãi lỗ theo phương pháp tồn báo cáo lưu chuyển tiền tệ Cho biết: thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm tài đến 1.850 triệu đ Bài giải số: 28 Câu 1: Hãy lập báo cáo dự tốn hoạt động doanh nghiệp năm tài đến: Báo cáo dự tốn hoạt động tài doanh nghiệp năm tài gồm báo cáo sau đây: - Dự tốn bán hàng (tiêu thụ) - Dự tốn sản xuất - Dự tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp - Dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp - Dự tốn chi phí sản xuất chung - Dự tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp - Dự tốn hàng tồn kho cuối kỳ (Ngun vật liệu thành phẩm) - Dự tốn giá vốn hàng bán 1.1 Dự tốn bán hàng (tiêu thụ): 1.2 Dự toán sản xuất: 1.3 Dự tốn ngun vật liệu trực tiếp: a/ Kế hoạch chi phí ngun vật liệu trực tiếp BT KTQT : PGS.TS Trương Bá Thanh Trong đó: • Khối lượng ngun vật liệu tiêu hao sản phẩm X: + Vật liệu A = Số lượng sản phẩm sản xuất * mức tiêu hao ngun liệu = 6.000 kg x 12 đ/kg = 72.000 kg + Vật liệu B = Số lượng sản phẩm sản xuất * mức tiêu hao ngun liệu = 6.000 kg x đ/kg = 36.000 kg • Khối lượng ngun vật liệu tiêu hao sản phẩm Y: + Vật liệu A = Số lượng sản phẩm sản xuất * mức tiêu hao ngun liệu = 1.000 kg x 12 đ/kg = 12.000 kg + Vật liệu B = Số lượng sản phẩm sản xuất * mức tiêu hao ngun liệu = 1.000 kg x đ/kg = 8.000 kg b/ Kế hoạch mua ngun vật liệu trực tiếp Dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp: Dự tốn chi phí sản xuất chung: * Vật liệu phụ: 90.000 * Lao động gián tiếp: 520.000 * Năng lượng biến đổi: 90.000 * Bao trì biến đổi: 70.000 Tổng biến phí sản xuất chung: 770.000 * Khấu hao: 230.000 * Th tài sản: 50.000 * Bảo hiểm tài sản: 10.000 * Lương cán quản lý: 100.000 BT KTQT : PGS.TS Trương Bá Thanh * Năng lượng cố định: 20.000 * Bảo trì cố định: 20.000 Tổng định phí sản xuất chung: 430.000 Vậy tổng chi phí sản xuất chung: 1.200.000 1.6 Dự tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp: * Hoa hồng bán hàng: 200.000 Tổng biến phí bán hàng quản lý doanh nghiệp: 200.000 * Quảng cáo: 60.000 * Tiền lương nhân viên bán hàng: 100.000 * Tiền vận chuyển: 90.000 * Lương nhân viên văn phòng: 360.000 * Vật liệu quản lý: 12.000 * Chi phí linh tinh (khác): 48.000 Tổng định phí bán hàng quản lý doanh nghiệp: 670.000 Vậy tổng chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp: 870.000 1.7 Dự tốn tồn kho cuối kỳ: a/ Đối với ngun liệu trực tiếp: ĐVT: 10.000 đ DIỄN GIẢI STT KHỐI LUỢNG 8,000 2,000 Vật liệu A Vật liệu B TỔNG SỐ ĐƠN GIÁ 10 TỔNG SỐ 56,000 20,000 76,000 b/ Đối với sản phẩm tồn kho: ĐVT: 10.000 đ DIỄN GIẢI STT KHỐI LUỢNG 1,100 50 SẢN PHẨM X SẢN PHẨM Y TỔNG SỐ ĐƠN GIÁ 384 524 TỔNG SỐ 422,400 26,200 448,600 Trong đó:gggggggGGGG Giá thành đơn vị tính sau: Như biết chi phí sản xuất chung phân bổ theo cơng lao động trực tiếp cho sản phẩm nên mức chi phí sản xuất chung cho cơng là: 1.200.000 = 1.200.000 = 40 (4x6.000)+(6x1.000) 30.000 1.8 Dự tốn giá vốn hàng xuất bán: BT KTQT : PGS.TS Trương Bá Thanh Câu 2: Lập dự tốn vốn tiền năm tài đến: Câu 3: Lập báo cáo tài dự tốn năm tài đến, gồm BCĐKT, Báo cáo lãi lỗ theo phương pháp tồn báo cáo lưu chuyển tiền tệ Cho biết: thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm tài đến 1.850 triệu đ Báo cáo lãi lỗ theo phương pháp tính giá tồn bộ: ĐVT: 10.000 đ BT KTQT 10 : PGS.TS Trương Bá Thanh STT CHỈ TIÊU Doanh thu Giá vốn hàng xuất bán Lợi nhuận gộp Chi phí bán hàng Quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế SỐ TIỀN 3.800.000 2.444.000 1.356,000 870.000 486.000 185.000 301.000 Bài 30 (tập tài liệu Thầy cho mạng) Một xí nghiệp sản xuất đồ gỗ cao cấp chuẩn bị lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch ngun liệu lao động dựa vào kết dự báo tiêu thụ năm X4 Ngun liệu lao động dự tính để sản sản xuất bàn ghế sau: Số lượng Đơn giá Gỗ 1m 1.000.000 Vecni lít 25.000 Số máy 30.000 Số đánh bóng 10.000 Cơng ty dự tính hàng tồn kho vào cuối q chiếm khoảng 40% doanh thu dự tính q Ngun liệu tồn kho dự tính chiếm 30% nhu cầu sản xuất q tới Số dư tồn kho vào ngày 1/1/X4 sau: Gỗ 1260m3 Vecni: 1260 lít Bộ bàn ghế: 1200 Doanh thu dư báo q sau:(bộ bàn ghế) Q1 : 3.000 Q3 : 4.000 Q2 : 6.000 Q4 : 2.000 u cầu: Lập dự tốn sản xuất ba q đầu năm X4 Lập dự tốn ngun liệu hai q đầu năm X4 Lập dự tốn lao động trực tiếp hai q đầu năm X4 Bài giải số 30 Câu 1: Lập dự tốn sản xuất ba q đầu năm X4 Câu 2: Lập dự tốn ngun liệu hai q đầu năm X4 BT KTQT 11 : PGS.TS Trương Bá Thanh Câu 3: Lập dự tốn lao động trực tiếp hai q đầu năm X4 STT CHỈ TIÊU Khối lượng sản phẩm cần sản xuất kỳ Định mức Lao động để SX bàn ghế Nhu cầu lao động cần cho sản xuất Định mức đơn giá Tổng chi phí nhân cơng trực tiếp CƠNG NHÂN LÀM MÁY Q I II 4,200 5,200 3 12,600 15,600 30,000 30,000 378,000,000 468,000,000 CƠNG NHÂN ĐÁNH BĨNG Q I II 4,200 5,200 8 33,600 41,600 10,000 10,000 336,000,000 416,000,000 Bài 41 (tập tài liệu Thầy cho mạng) Có số liệu hoạt động bốn doanh nghiệp năm đến sau: Doanh nghiệp A tiêu thụ loại sản phẩm với giá bán 40.000 đ, biến phí đơn vị 30.000đ Biến phí đơn vị giảm 20% DN lắp đặt thiết bị sản xuất Nếu lắp đặt thiết bị định phí tăng từ 52 triệu lên đến 76.8 triệu Tính điểm hòa vốn theo hai phương án Doanh nghiệp B dự tính mức lợi tức trước thuế 35% doanh thu, biến phí 47,5% doanh thu đinh phí 262,5 triệu đ Hãy tính mức doanh thu cần thiết để đạt mục tiêu lợi nhuận Biến phí SX tiêu thụ sp doanh nghiệp C 15.000 đ, đơn giá bán dự tính 25.000 đ Nếu doanh thu hòa vốn 80.000.000 triệu/năm tổng định phí năm DN bao nhiêu? Doanh nghiệp D có tổng định phí năm 90.475.000 đ Biến phí đơn vị sp tiêu thụ 3.300 đ sản lượng hòa vốn năm tới 19.250 sp Đơn giá bán năm đến bao nhiêu? Bài giải số 41 Câu 1: Tính điểm hịa vốn theo hai phương án Tóm tắt đầu bài: Giá bán (P)=40.000 đ, biến phí đơn vị (VC)=30.000 đ, VC’=80%x30.000=24.000 đ Định phí (TFC)=52.000.000 đ, TFC’=76.800.000 đ a/Phương án 1: Sản lượng hòa vốn: Qhv= Định phí = TFC = 52.000.000 = 5.200 (SP) Số dư đảm phí đơn vị P-VC 40.000-30.000 Doanh thu hòa vốn: BT KTQT 12 : PGS.TS Trương Bá Thanh DThv= Định phí Tỉ lệ số dư đảm phí = Px Qhv= 40.000 x 5.200 = 208.000.000 đ b/Phương án 2: Sản lượng hòa vốn: Qhv= Định phí = TFC = 76.800.000 = 4.800 (SP) Số dư đảm phí đơn vị P-VC 40.000-24.000 Doanh thu hòa vốn: DThv= Định phí = Px Qhv= 40.000 x 4.800 = 192.000.000 đ Tỉ lệ số dư đảm phí Câu 2: Hy tính mức doanh thu cần thiết để đạt mục tiêu lợi nhuận Bài 50 (tập tài liệu Thầy cho mạng) Một cơng ty tổ chức sản xuất tiêu thụ loại rượu ưa chuộng thị trường Cơng ty hoạt động 10 năm chưa đạt mục tiêu lợi nhuận mong muốn nhứng năm gần đây, nhu cầu loại rượu gia tăng Năm vừa qua, cơng ty hoạt động gần đạt cơng suất tối đa nhà máy triệu chai rượu năm Báo cáo thu nhập cơng bố bên ngồi năm vừa qua sau:(trích) Cơng ty: Báo cáo thu nhập - năm X5 (đơn vị tính: 1.000đ) Doanh thu 39.200.000 Giá vốn hàng bán 35.280.000 Lợi nhuận gộp 3.920.000 Chi phí bán hàng QLDN 3.400.000 Lợi nhuận trước thuế 520.000 Số liệu bổ sung từ báo cáo sản xuất, báo cáo tồn kho tiêu thụ sau: Rượu tồn kho đầu năm X5: 10.000 chai, giá thành đơn vị: 36.000đ Rượu sản xuất, nhập kho: 985.000 chai, giá thành đơn vị: 36.000đ Rượu tiêu thu năm: 980.000 chai, đơn giá bán: 40.000đ Anh (chị) mời làm tư vấn cho phòng tài để giải u cầu ơng giám đốc tìm phương thức để nâng cao khả sinh lời cơng ty Cơng việc mà anh (chị) tiến hành phân tích cách ứng xử chi phí cơng ty số liệu báo cáo thu nhập sổ kế tốn hành khơng giải u cầu Kết xử lý số liệu sau: Biến phí cho SX chai rượu: 20.000đ Tổng định phí SX: 15.760.000.000đ Biến phí bán hàng QLDN: 1.000đ/chai Tổng định phí bán hàng QLDN: 2.420.000.000đ Hãy tiến hành tiếp cơng việc sau: Lập báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí Hãy lý giải khác (nếu có) báo cáo thu nhập vừa lập với báo cáo thu nhập cơng bố bên ngồi cho phòng tài ơng giám đốc Tính điểm hòa vốn theo số chai doanh số tiêu thụ năm đến giả sử khơng có thay đổi giá bán chi phí Với mức tiêu thụ năm X5, xác định độ lớn đòn bẩy kinh doanh Thơng tin độ lớn đòn bẩy kinh doanh bị tiết lộ bên ngồi Giả sử thị trường rượu năm đến biến động mạnh Nếu nhà đầu tư vào cơng ty theo bạn, thơng tin có giá trị gì? Bình luận Giả sử nhà nước khống chế sản lượng rượu nên năm đến, cơng ty sản xuất 900.000 chai Quyết định có ảnh hưởng đến điểm hòa vốn cơng ty khơng? Ơng trưởng phòng kinh doanh cho năm đến, tăng 200.000.000đ quảng cáo số chai rươụ tiêu thụ triệu chai Có nên thực định khơng? BT KTQT 13 : PGS.TS Trương Bá Thanh Cùng với 200 triệu đ quảng cáo, cơng ty nâng cơng suất hoạt động nhà máy lên 1.2 triệu chai/năm Do vậy, tổng định phí SXC tăng thêm 3.600.000.000đ Sự đầu tư khơng ảnh hưởng đến biến phí sản xuất tiêu thụ cho sản phẩm Quyết định ảnh hưởng đến điểm hòa vốn cơng ty nào? Gỉa sử, tất 1,2 triệu chai sản xuất tiêu thụ lãi ròng cơng ty chịu ảnh hưởng ntn? Cũng với hoạt động đầu tư quảng cáo năm đến, cơng ty dự tính sản xuất 1,1 triệu chai chưa lập kế hoạch mua ngun liệu từ nhà cung cấp khác Điểm hòa vốn cơng ty năm đến bao nhiêu? Bài giải số: 50 Câu 1: Hãy Lập báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí Hy lý giải khc (nếu cĩ) bo co thu nhập vừa lập với bo co thu nhập cơng bố bn ngồi cho phịng ti v ơng gim đốc BÁO CÁO THU NHẬP THEO SỐ DƯ ĐẢM PHÍ Nhận xét: Chúng ta thấy có khác báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí báo cáo thu nhập cơng bố bên ngồi Phần chênh lệch lợi nhuận trước thuế hai báo cáo thu nhập: = 520.000-440.000 = 80.000 (có sản phẩm tồn kho cuối kỳ khơng tiêu thụ hết) a/ Theo phương pháp tính giá tồn (đvt:1.000 đ): 5.000 chai x 36 = 180.000 (nghìn đồng) b/ Theo phương pháp tính giá trực tiếp (đvt:1.000 đ): 5.000 chai x 20 = 100.000 (nghìn đồng) Kết luận: Lợi nhuận hai trường hợp khác số lượng sản xuất kỳ khơng tiêu thụ hết 5.000 chai chai rượu có chứa 16.000 đồng định phí sản xuất chung Đây phận giá trị thành phẩm tồn kho theo phương pháp tồn nên làm cho phần chi phí tính trừ khỏi doanh thu so với trường hợp tính giá theo phương pháp trực tiếp BT KTQT 14 : PGS.TS Trương Bá Thanh Câu Tính điểm hịa vốn theo số chai v doanh số tiu thụ năm đến giả sử khơng có thay đổi giá bán chi phí Với mức tiêu thụ năm X5, hy xc định độ lớn địn bẩy kinh doanh a/ Sản lượng hòa vốn: Qhv= Định phí = 18.800.000 = 957.842 chai Số dư đảm phí đơn vị 19 b/ Doanh thu hòa vốn: DThv= Định phí = 18.800.000 = 38.273.684.842 (nghìn đồng) Tỉ lệ số dư đảm phí 0,475 c/ Độ lớn đòn bẩy kinh doanh: ĐBKD= Số dư đảm phí = 18.620.000 = 42,318 Số dư đảm phí –định phí 440.000 Câu Thơng tin độ lớn địn bẩy kinh doanh bị tiết lộ bên ngồi Giả sử thị trường rượu năm đến biến động mạnh Nếu nhà đầu tư vào cơng ty theo bạn, thơng tin ny cĩ gi trị gì? Bình luận a/ Độ lớn đòn bẩy kinh doanh cho biết mối quan hệ tốc độ tăng lợi nhuận với tốc độ tăng doanh thu, sản lượng bán tốc độ tăng lợi nhuận lớn tốc độ tăng doanh thu b/ Như tăng doanh thu 1% lợi nhuận tăng 42,318 lần (42,318%) Chúng ta thấy tỷ trọng chi phí bất biến gần chi phí khả biến tỷ lệ số dư đảm phí lớn tốc độ lớn đòn bẩy kinh doanh lớn lợi nhuận nhạy cảm với thay đổi doanh thu, sản lượng bán c/ Mặt khác năm đến thị trường rượu có nhiều biến động mạnh Nếu biến động theo chiều hướng tích cực, tức khả tiêu thụ mạnh nên đầu tư vào cơng ty ngược lại biến động theo chiều hướng ngược lại (tiêu cực), tức khó đạt sản lượng tiêu thụ mong muốn cần phải xem xét lại đầu tư vào cơng ty Câu Giả sử nhà nước khống chế sản lượng rượu nên năm đến, cơng ty sản xuất 900.000 chai Quyết định có ảnh hưởng đến điểm hòa vốn cơng ty khơng? Trả lời: Khi Cơng ty sản xuất 900.000 chai, điều khơng làm ảnh hưởng đến điểm hòa vốn cơng ty Bởi vì: Thứ nhất: Định phí khơng thay đổi Thứ hai: Số dư đảm phí đơn vị= Giá bán đơn vị- Biến phí đơn vị Mặt khác: Sản lượng hòa vốn: Qhv= Định phí Số dư đảm phí đơn vị Nên Khi Cơng ty sản xuất 900.000 chai khơng làm ảnh hưởng đến điểm hòa vốn cơng ty Câu Ơng trưởng phịng kinh doanh cho năm đến, tăng 200.000.000đ quảng cáo số chai rươụ tiêu thụ triệu chai Có nên thực định khơng? Giải: Ta có: * Lượng tiêu thụ tăng: 1.000.000-980.000= 20.000 Tức tăng=20.000/980.000 = 2,04% * Vì giá bán khơng đổi nên doanh thu tăng: 2,04% * Số dư đảm phí tăng lượng là: = (39.200.000x2,04%)x47,50% = 379.848 * Chi phí bất biến tăng: 200.000 * Lợi nhuận tăng lên là: 379.848-200.000= 179.848 Kết luận:Vậy Cơng ty nên thực định Câu Cùng với 200 triệu đ quảng cáo, cơng ty nâng cơng suất hoạt động nhà máy lên 1.2 triệu chai/năm Do vậy, tổng định phí SXC tăng thêm 3.600.000.000đ Sự đầu tư khơng ảnh hưởng đến biến BT KTQT 15 : PGS.TS Trương Bá Thanh phí sản xuất tiêu thụ cho sản phẩm Quyết định ảnh hưởng đến điểm hịa vốn cơng ty nào? Gỉa sử, tất 1,2 triệu chai sản xuất tiêu thụ li rịng cơng ty chịu ảnh hưởng ntn? Theo đề cho ta có: Vì tổng định phí sản xuất chung tăng thêm 3.600.000 nên định đầu tư Cơng ty ảnh hưởng đến điểm hòa vốn Cụ thể: Định phí= 18.800.000 + 3.600.000= 21.780.000 Điểm hòa vốn Cơng ty sau: a/ Sản lượng hòa vốn: Qhv= Định phí = 21.780.000 = 1.146.316 chai Số dư đảm phí đơn vị 19 b/ Doanh thu hòa vốn: DThv= Định phí = 21.780.000 = 45.852.632 (nghìn đồng) Tỉ lệ số dư đảm phí 0,475 c/ Giả sử 1,2 triệu chai sản xuất tiêu thu: Ta có: * Lượng tiêu thụ tăng: 1.200.000-980.000= 220.000 Tức tăng=220.000/980.000 = 22,45% * Vì giá bán khơng đổi nên doanh thu tăng: 22,45% * Số dư đảm phí tăng lượng là: = (39.200.000x22,45%)x47,50% = 4.180.000 * Chi phí bất biến tăng: 3.600.000 * Lợi nhuận tăng lên là: 4.180.000-3.600.000= 580.000 d/ Kiểm tra: Câu Cũng với hoạt động đầu tư quảng cáo năm đến, cơng ty dự tính sản xuất 1,1 triệu chai chưa lập kế hoạch mua ngun liệu từ nhà cung cấp khác Điểm hịa vốn cơng ty năm đến bao nhiêu? Theo đề cho ta có: Vì tổng định phí sản xuất chung tăng thêm 3.600.000 nên định đầu tư Cơng ty ảnh hưởng đến điểm hòa vốn Cụ thể: Định phí= 18.800.000 + 3.600.000= 21.780.000 Điểm hòa vốn Cơng ty sau: a/ Sản lượng hòa vốn: Qhv= Định phí = 21.780.000 = 1.146.316 chai Số dư đảm phí đơn vị 19 b/ Doanh thu hòa vốn: DThv= Định phí = 21.780.000 = 45.852.632 (nghìn đồng) Tỉ lệ số dư đảm phí 0,475 c/ Giả sử 1,1 triệu chai sản xuất tiêu thu: Ta có: * Lượng tiêu thụ tăng: 1.100.000-980.000= 120.000 Tức tăng=120.000/980.000 = 12,24% * Vì giá bán khơng đổi nên doanh thu tăng: 12,24% * Số dư đảm phí tăng lượng là: = (39.200.000x12,24%)x47,50% = 2.280.000 * Chi phí bất biến tăng: 3.600.000 BT KTQT 16 : PGS.TS Trương Bá Thanh * Lợi nhuận giảm là: 2.280.000-3.600.000= -1.320.000 d/ Kiểm tra: BT KTQT 17 [...]... Cõu 3 Thụng tin v ln n by kinh doanh b tit l ra bờn ngoi Gi s th trng ru trong nm n bin ng mnh Nu l nh u t vo cụng ty thỡ theo bn, thng tin ny c gi tr gỡ? Bỡnh lun a/ ln ũn by kinh doanh cho bit mi quan h gia tc tng li nhun vi tc tng doanh thu, sn lng bỏn ra v tc tng li nhun bao gi cng ln hn tc tng doanh thu b/ Nh vy c tng doanh thu 1% thỡ li nhun tng 42,318 ln (42,318%) Chỳng ta thy ngay rng
- Xem thêm -

Xem thêm: MỐI QUAN HỆ GIỮA PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG (ABC) VỚI QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ (TQM), MỐI QUAN HỆ GIỮA PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG (ABC) VỚI QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ (TQM), MỐI QUAN HỆ GIỮA PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG (ABC) VỚI QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ (TQM)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay