Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA tại Sở giao dịch III – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

69 623 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 20:23

Hoạt động ngân hàng bán buôn là hoạt động ngân hàng hiện đại, một trong những hình thức kinh doanh mới được đưa vào Việt Nam cùng với dự án tín dụng phát triển do các tổ chức tài chính quốc tế và các nước công nghiệp hàng đầu thế giới tài trợ. Theo đó các nhà tài trợ cung cấp hỗ trợ phát triển cho Chính phủ Việt Nam thông qua mô hình bán buôn tín dụng để tài trợ cho các hoạt động kinh tế vừa và nhỏ, gắn với việc phát triển DNVVN, phát triển nông nghiệp nông thôn và xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam.Mặc dù kết quả là khả quan nhưng hoạt động bán buôn tín dụng còn khá mới mẻ tại Việt Nam nên trong quá trình triển khai hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế nhất định. Vì vậy việc nghiên cứu làm rõ bản chất, chức năng và tiềm năng phát triển để đưa ra các giải pháp nhằm phát huy có hiệu quả loại hình kinh doanh này, phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế đất nước nói chung và hoạt động ngành Ngân hàng nói riêng có tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. Đây là lý do em chọn đề tài: “Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA tại Sở giao dịch III – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam” để nghiên cứu. Đề tài: Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA Sở Giao dịch III – NH ĐT&PTVN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT VIẾT TẮT NGHĨA ĐẦY ĐU TCTD Tổ chức tín dụng WB Ngân hàng thế giới NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHĐT&PTVN Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam SGD III Sở giao dịch III NHNNo Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT NHBB Ngân hàng bán buôn ODA Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức 10 TCNT Tài chính nông thôn 11 RDF Quỹ phát triển nông thôn 12 MLF Quỹ tài chính vi mô 13 PFI/MFI Các định chế tham gia 14 IDP Kế hoạch phát triển thể chế 15 TKĐB Tài khoản đặc biệt 16 IAS Chuẩn mực kế toán quốc tế 17 VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam PHẦN MỞ ĐẦU Hoạt động ngân hàng bán buôn là hoạt động ngân hàng hiện đại, một những hình thức kinh doanh mới được đưa vào Việt Nam cùng với dự án tín dụng phát triển các tổ chức tài chính quốc tế và các nước công nghiệp hàng đầu thế giới tài trợ Theo đó các nhà tài trợ cung cấp hỗ trợ phát triển cho Chính phủ Việt Nam thông qua mô hình Phạm Minh Đức – Ngân hàng K21 Đề tài: Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA Sở Giao dịch III – NH ĐT&PTVN bán buôn tín dụng để tài trợ cho các hoạt động kinh tế vừa và nhỏ, gắn với việc phát triển DNVVN, phát triển nông nghiệp nông thôn và xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam Mặc dù kết quả là khả quan hoạt động bán buôn tín dụng còn khá mới mẻ tại Việt Nam nên quá trình triển khai hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế nhất định Vì vậy việc nghiên cứu làm rõ bản chất, chức và tiềm phát triển để đưa các giải pháp nhằm phát huy có hiệu quả loại hình kinh doanh này, phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế đất nước nói chung và hoạt động ngành Ngân hàng nói riêng có tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn Đây là lý em chọn đề tài: “Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA tại Sở giao dịch III – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam” để nghiên cứu CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN BUÔN 1.1 HOẠT ĐỘNG CUA NGÂN HÀNG BÁN BUÔN 1.1.1 Khái niệm hoạt động Ngân hàng bán buôn Phạm Minh Đức – Ngân hàng K21 Đề tài: Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA Sở Giao dịch III – NH ĐT&PTVN Khoảng một thập kỷ trở lại đây, hoạt động ngân hàng, chúng ta đa quen dần với việc sử dụng các khái niệm hoạt động ngân hàng bán buôn và ngân hàng bán lẻ R.S Sayers và những tác giả trước ông đề cập đến nghiệp vụ ngân hàng và các hoạt động kinh doanh là bao gồm những gì mà ngày chúng ta coi đó là nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ Đây là kiểu ngân hàng hoạt động những đường phố lớn, những vùng nông thôn, các nhà ngân hàng làm nhiệm vụ toán séc, giao dịch với các chủ nợ và các công ty có quy mô nhỏ và trung bình Khái niệm hoạt động ngân hàng bán buôn (wholesale banking operations) được sử dụng lần đầu tiên vào cuối thập kỷ 60 của thế kỷ 20 ở Anh (David Cox, Shelagh Hefernan ở Anh, Geogre H Hempel, Linda Allen ở Mỹ) Do sự hình thành và phát triển của các thị trường vốn bán buôn, các ngân hàng đó đa bắt đầu tham gia vào các thị trường này và cho vay đối với số lượng vốn khổng lồ có được từ vay, từ đó hình thành và phát triển nghiệp vụ ngân hàng bán buôn Tại Việt Nam, vốn từ vựng tiếng Việt chỉ có khái niệm bán buôn tức là bán cho người kinh doanh trung gian, chứ không bán thẳng cho người tiêu dùng, đối lại với bán lẻ là bán với số lượng ít và bán trực tiếp cho người tiêu dùng Khái niệm ngân hàng bán buôn được sử dụng lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1996 Việt Nam tiếp nhận dự án ODA từ Ngân hàng thế giới (WB) – Dự án tài chính nông thôn Theo đó, chính phủ giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm chức năng: “Ngân hàng bán buôn của dự án” (Công văn số 5551/QHQT ngày 02/10/1995 của Thủ tướng Chính phủ) Tiếp đó là Hiệp định tín dụng phát triển của Dự án tài chính nông thôn II, hai bên Việt Nam và WB đa nhiều lần sử dụng khái niệm Ngân hàng bán buôn Thủ tướng Chính phủ chấp nhận giao cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (NHĐT&PTVN) hoạt động Ngân hàng bán buôn nguồn vốn của dự án Cụ thể, quyết định số 285/QĐ – TTg ngày 18/04/2002 của Thủ tướng Chính phủ về quyết định đầu tư dự án TCNT giai đoạn II có ghi rõ : “NHĐT&PTVN Ngân hàng bán buôn của dự án, chịu trách nhiệm Phạm Minh Đức – Ngân hàng K21 Đề tài: Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA Sở Giao dịch III – NH ĐT&PTVN quản lý thực hiện dự án theo đúng những quy định đã được thỏa thuận thống nhất với WB” Tìm hiểu về tính chất và mục tiêu hoạt động ta thấy hoạt động ngân hàng bán buôn tại Việt Nam gắn với các dự án sử dụng nguồn vốn ODA của các tổ chức tài chính quốc tế và các nước viện trợ Nguồn vốn này thường không có lai suất (lai suất 0%), chỉ chịu phí dịch vụ từ 0,75 – 1% (tùy từng dự án) Về chế vận hành thì nhà tài trợ cho Chính phủ vay qua một Ngân hàng bán buôn để ngân hàng này cho vay lại qua các định chế tài chính được lựa chọn tham gia bán lẻ cho người vay cuối cùng với lai suất bằng hoặc xấp xỉ với lai suất huy động vốn thị trường tại cùng thời điểm Ngân hàng bán buôn nhận được phí hoa hồng (khoảng 2%), phần còn lại trả cho Bộ Tài chính để bù đắp rủi ro ngoại hối và trả phí cho Nhà tài trợ Các định chế bán lẻ cho vay tới người vay cuối cùng theo lai suất thị trường và phải chịu rủi ro cho khoản vay Xét về bản chất thì loại hình kinh doanh này giống bán buôn thương mại tức là cung cấp tín dụng qua khâu trung gian là các định chế tài chính chứ không cho vay thẳng tới khách hàng Sau xem xét việc sử dụng khái niệm này tại các nước khác thế giới và việc sử dụng nó điều kiện hệ thống ngân hàng Việt Nam, ta có thể tới một khái niệm sát với cách hiểu thông dụng sau: Hoạt động Ngân hàng bán buôn là dịch vụ ngân hàng dành cho các định chế tài chính và các dịch vụ ngân hàng được cung ứng với số lượng lớn Các hoạt động ngân hàng thỏa man nội hàm của khái niệm này có thể bao gồm hoạt động bán buôn tín dụng ODA, những giao dịch lớn thị trường liên ngân hàng, các giao dịch lớn thị trường công cụ nợ Chính phủ, hoạt động đồng tài trợ và một số hoạt động khác Trong số đó, hoạt động bán buôn nguồn vốn ODA là đáng chú ý và có ý nghĩa thực tiễn nhất 1.1.2 Vai trò của hoạt động Ngân hàng bán buôn Phạm Minh Đức – Ngân hàng K21 Đề tài: Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA Sở Giao dịch III – NH ĐT&PTVN - Vai trò trung gian: Chuyển các khoản tài trợ Quốc tế thành các khoản tín dụng cho các tổ chức kinh doanh, cá nhân và các thành phần khác sử dụng theo đúng mục đích và yêu cầu của phía nhà tài trợ - Vai trò thực hiện chính sách: Một vai trò quan trọng của hoạt động Ngân hàng bán buôn đó là thực hiện các chính sách kinh tế của Chính phủ, góp phần điều tiết sự tăng trưởng kinh tế và theo đuổi các mục tiêu xa hội Ngoài ra, hoạt động ngân hàng bán buôn cũng có một số vai trò khác như: vai trò toán, vai trò bảo lanh, vai trò đại lý,… 1.1.3 Những nội dung chủ yếu của hoạt động Ngân hàng bán buôn Hoạt động huy động vốn Nhu cầu vốn cho hoạt động của ngân hàng bán buôn là rất lớn Ngân hàng không chỉ huy động nguồn vốn từ các nguồn thông thường tiền gửi tiết kiệm của dân cư, tiền gửi toán của dân cư và tổ chức kinh tế, tiền gửi có kỳ hạn của TCKT và TCTD,… mà chủ yếu huy động vốn từ các nguồn vốn tín dụng quốc tế, đặc biệt là nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA Hoạt động cho vay Trên sở vốn lớn huy động được từ các nhà tài trợ WB, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Quỹ tiền tệ Quốc tế,… sử dụng để cho vay chủ yếu dưới hình thức cho vay bán buôn Đây là hoạt động ngân hàng bán buôn chủ yếu, cho vay các định chế tài chính bán lẻ hạn mức tín dụng với lai suất gần bằng lai suất huy động vốn thị trường để tài trợ cho các hoạt động kinh tế quy mô vừa và nhỏ phạm vi toàn quốc Hoạt động dịch vụ khác Dịch vụ nhận ủy thác của nhà tài trợ quốc tế chính phủ: Nhận, quản lý và phân phối nguồn vốn hỗ trợ phát triển từ các nhà tài trợ quốc tế và Chính phủ để cho vay lại sau đó thu hồi và hoàn trả cả gốc và lai cho Chính phủ hoặc trả trực tiếp cho nhà tài trợ Phạm Minh Đức – Ngân hàng K21 Đề tài: Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA Sở Giao dịch III – NH ĐT&PTVN Dịch vụ tư vấn tài chính: Cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cho các định chế tài chính bán lẻ, đặc biệt là tư vấn về tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, tài chính vi mô, tư vấn về việc lập và thực hiện kế hoạch tăng cường lực thể chế, kế hoạch tài chính, quản lý tiền mặt… Quản lý tiền mặt các tài khoản của Quỹ quay vòng của Ngân hàng bán buôn và của các định chế tài chính bán lẻ 1.2 VỐN ODA VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN BUÔN VỐN ODA 1.2.1 Khái quát về hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ODA là tên viết tắt của ba chữ cái đầu tiếng Anh: “Official Development Assistant” có nghĩa là: “Hỗ trợ phát triển chính thức” Năm 1972, lần đầu tiên Tổ chức hợp tác kinh tế và Phát triển (OECD) đa đưa khái niệm về ODA sau: “ODA giao dịch chính thức được thiết lập với mục đích chính thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của nước phát triển Điều kiện tài chính của giao dịch có tính chất ưu đãi thành tố viện trợ không hoàn lại chiếm ít nhất 25%.” Những quan điểm về ODA thay đổi cùng với quá trình phát triển của nền kinh tế thế giới Trước đây, đặc biệt là những năm trước thập kỉ 70 thế kỉ 20, ODA được coi là nguồn vốn viện trợ ngân sách của các nước phát triển dành cho các nước chậm phát triển và phát triển Theo quan điểm này, ODA chủ yếu mang tính tài trợ Ngày nay, thời kỳ toàn cầu hóa đa hình thành một xu thế hoàn toàn mới Quan điểm mới này cho rằng, ODA là một hình thức hợp tác phát triển của các nước công nghiệp hóa và các tổ chức tài chính quốc tế với các nước chậm phát triển và phát triển ODA sẽ mang lại lợi nhuận cho cả hai bên nước tiếp nhận vốn ODA cũng bên tài trợ ODA đem lại cho các nước nhận viện trợ một nguồn vốn lớn, ưu đai để đầu tư hoàn thiện sở hạ tầng, phát triển kinh tế Trong đó, các nước nhận viện trợ thường gắn vốn viện trợ với việc mua hàng hóa và Phạm Minh Đức – Ngân hàng K21 Đề tài: Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA Sở Giao dịch III – NH ĐT&PTVN dịch vụ nước, làm chủ thị trường xuất khẩu, đem lại lợi nhuận cho hàng hóa, dịch vụ nước Ngoài ra, ODA còn dọn đường cho nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) chảy vào các nước nhận viện trợ Hình thức cung cấp ODA gồm hình thức đó là: - ODA không hoàn lại: là hình thức cung cấp ODA mà bên nhận không phải hoàn trả cho bên tài trợ - ODA cho vay ưu đai (còn gọi là tín dụng ưu đai): nhà tài trợ cho nước cần vốn vay với lai suất vào điều kiện ưu đai cho “yếu tố không hoàn lại” đạt không dưới 25% tổng giá trị khoản vay - ODA hỗn hợp: là các khoản ODA kết hợp một phần ODA không hoàn lại và một phần ODA cho vay (ưu đai hoặc cho vay thương mại) Phương thức cung cấp ODA bao gồm: (i) Hỗ trợ cán cân toán; (ii) Hỗ trợ chương trình; (iii) Hỗ trợ dự án Viện trợ nước ngoài (bao gồm cả không hoàn lại và cho vay ưu đai) thường gắn kết với hai mục tiêu bản như: - Thúc đẩy tăng trưởng dài hạn và giảm đói nghèo ở những nước phát triển - Tăng cường lợi ích chiến lược và chính trị của những nước tài trợ đối với các nước nhận viện trợ Đối với các nước nhận viện trợ thì nguồn ODA có nhiều lợi thế lai suất thấp, thời hạn vay dài, thời gian ân hạn dài… và những yếu tố này đa tạo nên phần cho “không” kết tinh chính nguồn vay ODA ở mức cao từ 25% đến 100% mà các nguồn vốn huy động từ nước ngoài không thể nào có được Chính điều đó làm cho Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức dần dần trở thành nguồn vốn nước ngoài đóng vai trò hết sức quan trọng chiến lược huy động và sử dụng của các nước phát triển để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế và trở thành một những nhu cầu tất yếu khách quan 1.2.2 Hoạt động Ngân hàng bán buôn vốn ODA Phạm Minh Đức – Ngân hàng K21 Đề tài: Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA Sở Giao dịch III – NH ĐT&PTVN Sau chiến tranh thế giới thứ II, tình hình kinh tế các nước gặp nhiều khó khăn, các Tổ chức tài chính quốc tế đa thực hiện viện trợ hỗ trợ phát triển chính thức cho các nước Châu Âu Sau thành công của hoạt động này, các Tổ chức tài chính quốc tế và các nước thuộc nhóm G7 đa bắt đầu chuyển từ viện trợ các nước Châu Âu sang chi vay hỗ trợ phát triển với các nước nghèo thuộc thế giới thứ Tỷ lệ vốn tài trợ tăng cao một vấn đề đặt đó là hiệu quả sử dụng vốn Do tác động của các cuộc khủng hoảng lượng vào thập kỷ 70 của thế kỷ 20 cũng những yếu ké quản lý , sử dụng vốn ODA dẫn đến tình trạng nhiều nước nhận viện trợ tại Châu Mỹ Latinh, Châu Phi… lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, không có khả trả nợ hoặc tuyên bố phá sản nợ nước ngoài Trước thực trạng này, các tổ chức tài chính quốc tế buộc phải xem xét lại chính sách tài trợ của mình Các nhà tài trợ quốc tế đa điều chỉnh chiến lược tài trợ theo hướng hỗ trợ phát triển theo diện rộng bao gồm cả tài trợ cho sở hạ tầng xa hội giáo dục, y tế, bình đẳng giới và tài trợ cho các nỗ lực xóa đói giảm nghèo tại các nước phát triển tài trợ nông nghiệp, tài trợ cho khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ… Để vốn viện trợ đươc sử dụng và quản lý một cách hiệu quả, các nước nhận viện trợ đa có rất nhiều sáng kiến áp dụng đó đáng chú ý nhất và cũng thành công nhất là các dự án sử dụng hoạt động ngân hàng bán buôn để cho vay lại qua các định chế tài chính tại nước nhận viện trợ Điển hình là thành công của các nước Philippine, Indonesia… Tại Việt Nam, khởi đầu của vốn ODA viện trợ là năm 1994 với Dự án Phục hồi nông nghiệp trị giá 96 triệu USD được WB tài trợ Sự thành công ban đầu của dự án này đa tạo niềm tin cho các nhà tài trợ quốc tế để tiếp tục tài trợ cho Việt Nam Tổng số vốn đa và thực hiện qua thể thức “ngân hàng bán buôn” khoảng 600 triệu đô la Mỹ, bằng vốn tự có của Ngân hàng thương mại quốc doanh hiện cộng lại, chưa kể hàng trăm triệu USD thuộc hợp phần tín dụng của Phạm Minh Đức – Ngân hàng K21 Đề tài: Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA Sở Giao dịch III – NH ĐT&PTVN nhiều dự án ODA khác cộng lại Tất cả các dự án loại này đều sử dụng phương thức bán buôn theo các biến thể khác Thực tế hoạt động của các dự án ODA vận hành theo chế ngân hàng bán buôn tại Việt Nam trng thời gian qua cho thấy là loại hình kinh doanh có hiệu quả cao Qua đó chúng ta thấy hoạt động ngân hàng bán buôn được ứng dụng rộng rãi có hiệu bán buôn nguồn vốn tín dụng ODA của nhà tài trợ quốc tế Việt Nam nói riêng thế giới nói chung 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG BÁN BUÔN VỐN ODA Sau Chiến tranh thế giới lần thứ II, tình hình kinh tế các nước gặp nhiều khó khăn Các tổ chức tài chính quốc tế đa thực hiện viện trợ hỗ trợ phát triển chính thức cho các nước Châu Âu Sau thành công của hoạt động này, các tổ chức tài chính quốc tế và các nước thuộc nhóm G7 đa bắt đầu chuyển từ viện trợ cho các nước Châu Âu sang cho vay hỗ trợ phát triển với các nước nghèo thuộc thế giới thứ ba Tốc độ giải ngân vốn ODA dành cho các nước phát triển đa tăng lên rất nhanh Nếu tại thời điểm năm 1970, số vốn ODA tài trợ mới chỉ đạt 68,4 tỷ USD thì đến năm 1982, số này tăng xấp xỉ 13 lần, đạt 846,6 tỷ USD Tỷ lệ vốn tài trợ tăng cao một vấn đề đặt đó là hiệu quả sử dụng vốn Do tác động của cuộc khủng hoảng lượng vào thập kỷ 1970 cũng những yếu kém khâu quản lý, sử dụng vốn ODA dẫn đến tình trạng nhiều nước nhận viện trợ tại châu Mỹ la tinh, Châu Phi… lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, không có khả trả nợ và tuyên bố phá sản nợ nước ngoài Trước tình trạng này, các tổ chức tài chính quốc tế buộc phải xem xét lại chính sách tài trợ của mình Họ nhận rằng muốn viện trợ ODA hiệu quả, bền vững, việc hỗ trợ nguồn vốn phải gắn với các chương trình cải cách kinh tế, thúc đẩy phát triển thị trường nước gắn với khu vực tư nhân và xóa đói giảm nghèo Một nền móng vững chắc, một nền kinh tế phát triển sẽ đem lại hiệu quả Phạm Minh Đức – Ngân hàng K21 Đề tài: Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA Sở Giao dịch III – NH ĐT&PTVN dài lâu cho vốn ODA tài trợ Chính vì vậy các nhà tài trợ quốc tế đa đặt thêm nhiều điều kiện đối với các nước muốn vay ODA đó buộc các nước nhận viện trợ phải tiến hành điều chỉnh cấu hay đổi mới kinh tế Mặt khác, các nhà tài trợ cũng thay đổi mục tiêu tài trợ, gắn mục tiêu phát triển kinh tế với các mục tiêu xa hội khác phúc lợi xa hội, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường, đảm bảo tăng trưởng bền vững Các nhà tài trợ quốc tế đa điều chỉnh chiến lược tài trợ theo hướng hỗ trợ phát triển theo diện rộng bao gồm tài trợ cho sở hạ tầng xa hội giáo dục, y tế, bình đẳng giới và tài trợ cho các nỗ lực xóa đói giảm nghèo tại các nước phát triển tài trợ nông nghiệp, nông thôn, tài trợ cho khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ… Để vốn viện trợ được sử dụng và quản lý một cách hiệu quả, các nước nhận viện trợ đa có nhiều sáng kiến áp dụng, đó đáng chú ý nhất là các dự án sử dụng hoạt động ngân hàng bán buôn để cho vay lại qua các định chế tài chính tại nước nhận viện trợ Do nhà tài trợ ODA và chính phủ nước nhận viện trợ không thể trực tiếp tài trợ và giám sát một số lượng lớn các tiểu dự án nhỏ, họ phải ủy thác trách nhiệm này cho đơn vị thực hiện dự án Đơn vị thực hiện dự án tốt nhất ở là các ngân hàng phát triển hoặc các ngân hàng thương mại được Chính phủ chấp nhận Đây là phương cách hiệu quả nhất về mặt chi phí Nguồn vốn ODA thường có lai suất ưu đai nên nó cho phép trả một khoản phí cho ngân hàng bán buôn (chi phí hoạt động, giám sát và thu hồi nợ) mà vẫn không làm lai suất tăng cao Ngoài việc cung cấp nguồn vốn cho phát triển, Chính phủ và nhà tài trợ còn tăng cường lực thể chế cho hệ thống nước Việc này giúp cho các nước nhận viện trợ tăng khả hấp thụ vốn đồng thời cho phép phân phối và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán buôn vốn ODA: - Năng lực của các định chế tài chính được chọn 10 Phạm Minh Đức – Ngân hàng K21 Đề tài: Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA Sở Giao dịch III – NH ĐT&PTVN Khi thẩm định các dự án tín dụng bán buôn, các nhà tài trợ đặc biệt quan tâm tới số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ Hộ cho rằng lực thể chất cộng với đội ngũ cán bộ có lực là chìa khóa cho sự thành công của dự án Mặc dù nguồn nhân lực được xác định là yếu tố quan trọng đem lại sự thành công của dự án tín dụng bán buôn đến việc đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn về ODA vẫn chưa được quan tâm một cách thích đáng Trước hết, SGD III cần xác định rõ những nội dung cần tập trung nhằm nâng cao lực cho cán bộ làm dự án đó là: - Nghiệp vụ về đấu thầu, mua sắm: các dự án tài trợ bên cạnh việc tuân thủ các thông lệ quốc tế và hoạt động đấu thầu, mua sắm còn có các quy định riêng Các cán bộ dự án cần nắm rõ các quy định quốc tế và đấu thầu mua sắm nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của các nhà tài trợ - Nghiệp vụ kế toán, giải ngân - Nghiệp vụ về môi trường, - Nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thẩm định đánh giá dự án - Trình độ ngoại ngữ bao gồm ngoại ngữ thông dụng (ngôn ngữ chung của các chương trình/ Dự án ODA), lẫn ngoại ngữ chuyên ngành của đội ngũ làm dự án nhằm đáp ứng được lộ trình triển khai các dự án ODA - Nâng cao nhận thức và nhận thức lại một cách đúng đắn các vấn đề về ODA cho hàng ngũ cán bộ trực tiếp làm dự án và đội ngũ cán bộ lanh đạo của SGD III - NHĐT&PTVN Từ đó, góp phần nâng cao lực hoạch định, thẩm định tài chính, đánh giá hiệu quả đối với các dự án đầu tư có sử dụng vốn ODA 55 Phạm Minh Đức – Ngân hàng K21 Đề tài: Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA Sở Giao dịch III – NH ĐT&PTVN Cũng góp phần nâng cao lực giám sát và quản lý nợ nước ngoài nói chung và ODA nói riêng cho đội ngũ cán bộ quản lý về ODA - Nâng cao ý thức sử dụng vốn một cách có hiệu quả đối với các Chủ dự án vay lại (sử dụng lại) nguồn vốn này Vậy làm thế nào để nâng lực cán bộ, đạt được mục tiêu đề ra? Giải pháp đề đó là: Thứ nhất, SGD III cần tăng cường công tác đào tạo dưới nhiều hình thức khác bao gồm cả tự đào tạo cũng thuê giảng viên bên ngoài - Nội dung đào tạo: các nghiệp vụ chuyên sâu liên quan đến quá trình triển khai các chương trình/ dự án ODA mọi lĩnh vực, kết hợp với các nghiệp vụ vay nợ - viện trợ của Chính phủ - Phương pháp đào tạo vừa kết hợp lý thuyết vừa kết hợp thực hành tại các dự án thông qua hình thức tham dự các phiên mở thầu, đấu thầu dịch vụ tư vấn, hàng hóa, thiết bị tại các Ban QLDA, hay thực hành các nghiệp vụ cụ thể về kế toán, kiểm toán, giải ngân v.v ; - Nguồn giảng viên: mời các chuyên gia giỏi có kinh nghiệm thực tế quá trình triển khai các chương trình/ Dự án ODA từ các Cơ quan quản lý nhà nước về ODA Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp, Ngoại giao kết hợp với các chuyên gia tư vấn nước ngoài thuộc các tổ chức tài trợ lớn WB, ADB, Nhật bản khuôn khổ các chương trình/ dự án ODA hiện trực tiếp vào giúp phía Việt Nam triển khai để cùng kết hợp tổ chức các chương trình đào tạo chung hàng năm Qua quá trình đào tạo, SGD III sẽ tiến hành tuyển chọn dần các cán bộ có lực và trình độ nghiên cứu cao trở thành đội ngũ giảng viên nòng cốt của SGD III - NHĐT&PTVN Đội ngũ này ngoài việc 56 Phạm Minh Đức – Ngân hàng K21 Đề tài: Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA Sở Giao dịch III – NH ĐT&PTVN triển khai các khóa đào tạo cho khu vực tư nhân và hỗ trợ các PFI tài chính vi mô còn có nhiệm vụ rất quan trọng đó là xây dựng các dự án tín dụng bán buôn Thứ hai, SGD III cần có chính sách đai ngộ thỏa đáng nhằm khích lệ các cán bộ cống hiến mọi tâm huyết cho hoạt động của Sở, tạo động lực thúc đẩy, phát triển khả sáng tạo và trách nhiệm công việc Thứ ba, SGD III cần nâng cao việc tuyển chọn cán bộ nghiệp vụ đảm bảo các cán bộ dự án thực sự có lực chuyên môn và trình độ, có phẩm chất đạo đức, có lực tự học, tự nghiên cứu 3.2.4 Tăng cường công tác vận động nguồn vốn ODA tài trợ cho các dự án tín dụng bán buôn Như phần hạn chế của hoạt động ngân hàng bán buôn tại SGD III đa nêu rõ, một những hạn chế hiện đó là nguồn vốn ODA tài trợ cho các dự án tín dụng bán buôn là chưa nhiều Để góp phần huy động tối đa nguồn vốn ODA tài trợ cho các dự án tín dụng bán buôn, thời gian tới SGD III cần thực hiện một số nội dung công việc sau đây: - Đa dạng hóa nguồn tài trợ cho các dự án bán buôn tín dụng Hiện nay, hệ thống ngân hàng đa khai thác được vốn ODA từ nhà tài trợ lớn là WB, ADB và JBIC, còn một số nhà tài trợ tiềm khác có thể vận động các nước thuộc nhóm G7 Dựa một danh mục dự án tín dụng bán buôn của Ngân hàng, ngân hàng bán buôn cần triển khai các hoạt động để cụ thể hóa và xúc tiến việc vận động tài trợ theo ngành nhằm mở rộng danh mục các dự án bán buôn tín dung Ngân hàng Nhà nước cần đóng vai trò điều phối các nỗ lực vận động tài trợ của các bộ ngành và các giao dịch trực tiếp với các nhà tài trợ, ngân hàng bán buôn chịu trách nhiệm chuẩn bị sở vật chất, nguồn thông tin và điều phối sự kết hợp của 57 Phạm Minh Đức – Ngân hàng K21 Đề tài: Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA Sở Giao dịch III – NH ĐT&PTVN các định chế tiềm việc xây dựng và triển khai các dự án tín dụng bán buôn - Đẩy mạnh việc vận động tài trợ ở các bộ ngành hữu quan và thúc đẩy quan hệ giữa ngân hàng bán buôn và văn phòng đại diện của các nhà tài trợ tiềm Quan hệ này là quan hệ tin tưởng và hiểu biết lẫn Không thể có được quan hệ một sớm một chiều mà phải tiến từng bước, trì thường xuyên và phải kiên nhẫn - Hình thành các bộ phận chuyên trách tại Ngân hàng bán buôn để quản lý và xúc tiến việc chuẩn bị cho các dự án tín dụng bán buôn Nếu không có những bộ phận vậy, sẽ không có nghiên cứu về chính sách và thủ tục của nhà tài trợ Thêm nữa, việc xây dựng các dự án bán buôn tín dụng còn đòi hỏi phải có sự phối hợp với nhiều Bộ ngành nước và phải chuẩn bị một thời gian dài, có một vài năm vì vậy cần phải có đơn vị chuyên trách để lưu trữ và quản lý thông tin cho mục tiêu sử dụng lâu dài 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với các nhà tài trợ 58 Phạm Minh Đức – Ngân hàng K21 Đề tài: Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA Sở Giao dịch III – NH ĐT&PTVN Các nguồn vốn các tổ chức tài chính quốc tế tài trợ cho Việt Nam đa đóng góp rất quan trọng quá trình phát triển kinh tế đất nước Bên cạnh mong muốn tổng nguồn vốn tài trợ cũng Dự án tài trợ của các tổ chức dành cho Việt Nam ngày một tăng thì điều kiện tài trợ được nới lỏng cũng là vấn đề cần quan tâm Hiện những quy định, điều kiện giải ngân của các tổ chức tài chính quốc tế còn khá chặt chẽ, yêu cầu về cải cách hệ thống ngân hàng, nâng cao lực thể chế, tập trung giải ngân dự án trung dài hạn, đảm bảo bền vững môi trường Trong thời gian đầu thực hiện, các tổ chức có thể nới lỏng và yêu cầu quá trình tiến hành Dự án dần đảm bảo thực hiện các cam kết để có thể triển khai Dự án dễ dàng đồng thời đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả thực hiện Cho phép các ngân hàng cùng hệ thống ngân hàng bán buôn (chủ dự án) được tham gia trực tiếp vào quá trình giải ngân vốn ODA Hiện nay, theo thông lệ quốc tế, NHTM nào nắm giữ quyền bán buôn nguồn vốn ODA thì ngân hàng đó không được phép bán lẻ nguồn vốn này Ví dụ NHĐT &PTVN hiện nắm giữ vai trò bán buôn nguồn vốn ODA thuộc Dự án TCNT giai đoạn và WB tài trợ (320 triệu USD) thì toàn bộ chi nhánh thuộc hệ thống NH đầu tư khắp 65 tỉnh thành phố không được quyền tham gia vào hoạt động bán lẻ Đây thực sự là một lang phí về nguồn lực mà đáng nhẽ chính phủ sẽ huy động hệ thống này tham gia vào quá trình chuyển tải nguồn vốn ODA tới người vay cuối cùng, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA, thúc đẩy sự nghiệp xóa đói giảm nghèo nhanh Ngược lại việc giao nghiệp vụ bán buôn cho một NHTM đa tự mình khóa bớt một kênh dẫn vốn hiệu quả 3.3.2 Kiến nghị với Chính phủ 59 Phạm Minh Đức – Ngân hàng K21 Đề tài: Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA Sở Giao dịch III – NH ĐT&PTVN Chính phủ có vai trò quyết định các mối quan hệ với các nhà tài trợ Việc phát triển và mở rộng quan hệ với các nhà tài trợ sẽ có ảnh hưởng lớn tới chất lượng và khối lượng tài trợ từ các nhà tài trợ quốc tế Chính phủ cần xúc tiến mạnh mẽ các hoạt động ngoại giao với các nhà tài trợ quốc tế để tăng lượng vốn cam kết dành cho Việt Nam Cần ủng hộ mạnh mẽ các chương trình vận động vốn cho các dự án tín dụng của ngành Ngân hàng, chỉ đạo các bộ ngành phối hợp chặt chẽ với NHNN và Ngân hàng cho vay việc chuẩn bị, xây dựng và triển khai các dự án tín dụng của ngành Chính phủ cũng cần mở rộng định hướng việc quản lý và sử dụng vốn tài trợ cho các dự án trực tiếp sinh lời và cho vay theo chế thương maịi các Dự án Tài chính nông thôn Việc này rất quan trọng vì nó đảm bảo khả trả nợ của đất nước về lâu dài Nguồn vốn tài trợ bởi các tổ chức tài chính quốc tế cũng là một nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay nợ viện trợ nước ngoài lại chưa có một quan đầu mối quản lý thống nhất về nợ nước ngoài của Việt Nam Vì vậy, Chính phủ cần sớm xem xét, nghiên cứu, xây dựng và thông qua "pháp lệnh về vay nợ viện trợ nước ngoài" của Việt Nam cũng hợp nhất các Nghị định có liên quan đến vay nợ viện trợ nước ngoài nói chung, ODA nói riêng Pháp lệnh đời sẽ góp phần nâng cao lực quản lý và sử dụng nguồn vốn được tài trợ, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Ngoài ra, bên cạnh việc xây dựng pháp lệnh, cần thành lập một quan đầu mối quản lý nợ nước ngoài của Việt Nam nhằm hợp nhất vai trò quản lý hiện giữa các Bộ vào một đầu mối Cơ quan này sẽ có trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ việc kiện toàn và giám sát có hệ thống toàn bộ các hoạt động cả các Ban QLDA và toàn bộ vốn ODA tại tất cả các Bộ, Ngành, UBND tỉnh, Thành phố 60 Phạm Minh Đức – Ngân hàng K21 Đề tài: Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA Sở Giao dịch III – NH ĐT&PTVN 3.4.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước với tư cách là quan quản lý Nhà nước nên có sự hỗ trợ cần thiết bằng các hình thức tranh thủ sự hỗ trợ của tư vấn quốc tế, tổ chức hội thảo hoặc các khóa học cho các cán bộ lanh đạo, quản lý và cán bộ nghiệp vụ để cung cấp các kiến thức về lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế, kinh nghiệm nước liên quan đến tổ chức hoạt động và quản lý các nguồn vốn được tài trợ NHNN cần xúc tiến mạnh mẽ công tác vận động tài trợ cho các Dự án của ngành Ngân hàng, hình thành chiến lược huy động nguồn vốn được tài trợ bởi các tổ chức tài chính quốc tế và cần phải có chính sách phát triển ở cấp ngành và hợp lý nhất là giao cho một vụ chức của NHNN đảm nhận (Vụ Quan hệ Quốc tế) Thúc đẩy các mô hình triển khai quản lý các dự án có hiệu quả Sau 10 năm thực hiện đa đủ điều kiện để đánh giá hiệu quả của các mô hình hoạt động của các dự án khác NHNN nên tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của các ban quản lý dự án để từ đó phát triển mô hình hiệu quả nhất Kinh nghiệm thế giới cho thấy, nguồn lực sẽ được sử dụng hiệu quả hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận Bên cạnh việc chỉ đạo các ngân hàng phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án việc giải ngân các nguồn vốn của Dự án, NHNN cần tiếp tục hoàn thiện những sở pháp luật cho hoạt động quản lý các nguồn vốn được tài trợ Cho đến này, NHNN chưa có quy định về mặt pháp lý cho hoạt động cho vay các nguồn vốn các tổ chức tài chính quốc tế tài trợ, vì vậy Ban quản lý Dự án gặp khó khăn việc thực hiện trích dự phòng rủi ro, giám sát hoạt động các Ngân hàng than gia dự án, thực hiện các quan hệ đối ngoại vị thế không tương xứng Do vậy để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của Ban QLDA, NHNN cần khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, Mặt khác phải nghiên cứu chỉnh sửa các quy định, chuẩn mực kế toán phạm vi ngân hàng theo hướng hài hòa 61 Phạm Minh Đức – Ngân hàng K21 Đề tài: Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA Sở Giao dịch III – NH ĐT&PTVN với thông lệ quốc tế để tạo thuận lợi cho quá trình tiếp cận với các nguồn vốn nước ngoài 3.4.4 Kiến nghị với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Với vai trò là ngân hàng bán buôn, trước hết, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam cần chủ động và động việc phối hợp với các bên hữu quan và ngoài ngành Ngân hàng để vận động, xây dựng, triển khai và quản lý các dự án theo đúng các cam kết với các nhà tài trợ và phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước và của hệ thống ngân hàng Việt Nam Nhanh chóng củng cố và nâng cao lực thể chế để đủ điều kiện đóng vai trò là ngân hàng cho vay lại (theo chuẩn mực của WB) không chỉ đối với dự án TCNT mà còn đối với các dự án khác thời gian tới Đây là điều kiện tiên quyết nếu Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam muốn trở thành một kênh dẫn vốn ODA cho phát triển kinh tế đất nước Để có thể nâng cao lực thể chế, nội dung trọng tâm là cải thiện và nâng cao các chỉ số tài chính then chốt như: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ khả khoản, tỷ lệ nợ quá hạn ròng và khả sinh lời đó, trước mắt chú trọng đến tăng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Muốn vậy cần thiết phải tăng vốn điều lệ bằng nhiều nguồn vốn, vốn ngân sách cấp bằng tiền, bằng trái phiếu Chính phủ đặc biệt và các hình thức khác mà hiện Chính phủ giao cho NHNN và Bộ tài chính nghiên cứu đề xuất Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Sở Giao dịch III với vai trò là Ban quản lý dự án việc tăng cường lực cán bộ, đào tạo nghiệp vụ thường xuyên, hiện đại hóa sở vật chất Thiết kế chế trao đổi thông tin giữa Ngân hàng với các vụ chức của NHNN, Ban chỉ đạo Liên ngành của các Dự án để kịp thời xử lý các vấn đề vướng 62 Phạm Minh Đức – Ngân hàng K21 Đề tài: Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA Sở Giao dịch III – NH ĐT&PTVN mắc của DA TCNT mặt khác có thể nắm bắt các hội và thu hút thêm được nhiều nguồn vốn mới được tài trợ bởi các tổ chức tài chính quốc tế Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam cần phải định hướng hoạt động thu hút các nguồn vốn các tổ chức tài chính quốc tế tài trợ một những hoạt động chủ yếu của mình Ngân hàng phải xây dựng chiến lược kinh doanh hoạt động ngân hàng cho vay nguồn vốn ODA mà bắt đầu từ chiến lược kinh doanh của Sở giao dịch III KẾT LUẬN Xuất phát từ mục tiêu, đối tượng, phạm vi của đề tài nghiên cứu, em đa có những cố gắng nhất định việc hệ thống hóa những vấn đề có tính lý luận về hoạt động của ngân hàng bán buôn, phân tích thực trạng hoạt động bán buôn của Sở giao dịch III – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tìm những kết quả đạt được cũng các tồn tại và hạn chế chủ yếu hoạt động này để từ đó đưa 63 Phạm Minh Đức – Ngân hàng K21 Đề tài: Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA Sở Giao dịch III – NH ĐT&PTVN các đề xuất, kiến nghị với mong muốn hoạt động bán buôn vốn ODA ở nước ta ngày càng mở rộng và phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên là một lĩnh vực còn mới hoạt động ngân hàng ở nước ta và với những hạn chế trình độ bản thân, chắc chắn chuyên đề không tránh khỏi còn nhiều thiếu sót Em rất mong nhận được những ý kiến chỉ bảo của các Thầy, Cô giáo để chuyên đề nghiên cứu được hoàn thiện nữa Em xin chân thành cảm ơn thầy Vũ Duy Hào đa tận tình chỉ bảo cũng sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị tại Sở giao dịch III để em có thể hoàn thành chuyên đề này! 64 Phạm Minh Đức – Ngân hàng K21 Đề tài: Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA Sở Giao dịch III – NH ĐT&PTVN MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Hoạt động ngân hàng bán buôn là hoạt động ngân hàng hiện đại, một những hình thức kinh doanh mới được đưa vào Việt Nam cùng với dự án tín dụng phát triển các tổ chức tài chính quốc tế và các nước công nghiệp hàng đầu thế giới tài trợ Theo các nhà tài trợ cung cấp hỗ trợ phát triển cho Chính phủ Việt Nam thông qua mô hình bán buôn tín dụng để tài trợ cho các hoạt động kinh tế vừa và nhỏ, gắn với việc phát triển DNVVN, phát triển nông nghiệp nông thôn và xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam Mặc dù kết quả là khả quan hoạt động bán buôn tín dụng còn khá mới mẻ tại Việt Nam nên quá trình triển khai hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế nhất định Vì việc nghiên cứu làm rõ bản chất, chức và tiềm phát triển để đưa các giải pháp nhằm phát huy có hiệu quả loại hình kinh doanh này, phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế đất nước nói chung và hoạt động ngành Ngân hàng nói riêng có tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn Đây là lý em chọn đề tài: “Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA tại Sở giao dịch III – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam” để nghiên cứu CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN BUÔN 1.1 HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG BÁN BUÔN .2 1.1.1 Khái niệm hoạt động Ngân hàng bán buôn .2 1.1.1 Khái niệm hoạt động Ngân hàng bán buôn .2 1.1.2 Vai trò của hoạt động Ngân hàng bán buôn 1.1.2 Vai trò của hoạt động Ngân hàng bán buôn 1.1.3 Những nội dung chủ yếu của hoạt động Ngân hàng bán buôn .5 65 Phạm Minh Đức – Ngân hàng K21 Đề tài: Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA Sở Giao dịch III – NH ĐT&PTVN 1.1.3 Những nội dung chủ yếu của hoạt động Ngân hàng bán buôn .5 1.2 VỐN ODA VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN BUÔN VỐN ODA 1.2.1 Khái quát về hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) .6 1.2.1 Khái quát về hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) .6 1.2.2 Hoạt động Ngân hàng bán buôn vốn ODA .7 1.2.2 Hoạt động Ngân hàng bán buôn vốn ODA .7 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG BÁN BUÔN VỐN ODA 1.4 KINH NGHIỆM BÁN BUÔN VỐN ODA CỦA MỘT SỐ NƯỚC 11 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN BUÔN VỐN ODA TẠI SỞ GIAO DỊCH III 12 2.1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỞ GIAO DỊCH III – NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM .12 2.1.1 Cơ cấu tổ chức của Sở Giao dịch III .13 2.1.1 Cơ cấu tổ chức của Sở Giao dịch III .13 2.1.2 Tình hình hoạt động của Sở Giao dịch III .13 2.1.2 Tình hình hoạt động của Sở Giao dịch III .13 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BÁN BUÔN VỐN ODA TẠI SỞ GIAO DỊCH III 16 2.2.1 Khái quát về các nguồn vốn ODA tại Sở Giao dịch III .16 2.2.1 Khái quát về các nguồn vốn ODA tại Sở Giao dịch III .16 2.2.1.1 Dự án Tài chính nông thôn I 16 2.2.1.2 Dự án Tài chính nông thôn II 19 2.2.1.3 Dự án Tài chính nông thôn III 20 2.2.2 Thực trạng quản lý bán buôn vốn ODA tại Sở Giao dịch III 23 2.2.2 Thực trạng quản lý bán buôn vốn ODA tại Sở Giao dịch III 23 2.2.2.1 Dự án tài chính nông thôn I .23 2.2.2.2 Dự án Tài chính nông thôn II 27 66 Phạm Minh Đức – Ngân hàng K21 Đề tài: Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA Sở Giao dịch III – NH ĐT&PTVN 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN BUÔN VỐN ODA TẠI SỞ GIAO DỊCH III - NH ĐT&PT VN 37 2.3.1 Kết quả đạt được 37 2.3.1 Kết quả đạt được 37 2.3.2 Hạn chế đối với hoạt động ngân hàng bán buôn vốn ODA tại Sở Giao dịch III - NHĐT&PTVN.40 2.3.2 Hạn chế đối với hoạt động ngân hàng bán buôn vốn ODA tại Sở Giao dịch III - NHĐT&PTVN.40 2.3.2.1 Chưa thu hút được nhiều vốn ODA 40 2.3.2.2 Việc tăng cường lực thể chế cho các định chế tài chính còn nhiều bất cập 40 2.3.2.3 Công tác giải ngân còn nhiều vướng mắc 41 2.3.2.4 Công tác kiểm tra, giám sát chưa được chặt chẽ .42 2.3.2.5 Công tác trích lập dự phòng rủi ro cho hoạt động bán buôn vốn ODA chưa có quy chế cụ thể 42 2.3.3 Nguyên nhân 43 2.3.3 Nguyên nhân 43 2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan 43 2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan 45 CHƯƠNG 48 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG BÁN BUÔN 48 VỐN ODA TẠI SỞ GIAO DỊCH III NHĐT & PTVN 48 3.1 QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG PT HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN BUÔN TẠI SỞ GIAO DỊCH III TRONG THỜI GIAN TỚI .48 3.2 CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN BUÔN VỐN ODA TẠI SỞ GIAO DỊCH III 52 3.2.2 Nâng cao lực thể chế cho hoạt động ngân hàng bán buôn vôn ODA tại SGD III NHĐT&PTVN 54 3.2.3 Đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ cán bộ có phẩm chất và có lực 54 3.2.4 Tăng cường công tác vận động nguồn vốn ODA tài trợ cho các dự án tín dụng bán buôn 57 3.3 KIẾN NGHỊ .58 67 Phạm Minh Đức – Ngân hàng K21 Đề tài: Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA Sở Giao dịch III – NH ĐT&PTVN 3.3.1 Kiến nghị với các nhà tài trợ 58 3.3.1 Kiến nghị với các nhà tài trợ 58 3.3.2 Kiến nghị với Chính phủ 59 3.3.2 Kiến nghị với Chính phủ 59 3.4.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước .61 3.4.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước .61 3.4.4 Kiến nghị với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam .62 3.4.4 Kiến nghị với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam .62 Xuất phát từ mục tiêu, đối tượng, phạm vi của đề tài nghiên cứu, em đã có những cố gắng nhất định việc hệ thống hóa những vấn đề có tính lý luận về hoạt động của ngân hàng bán buôn, phân tích thực trạng hoạt động bán buôn của Sở giao dịch III – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tìm những kết quả đạt được các tồn tại và hạn chế chủ yếu hoạt động này để từ đưa các đề xuất, kiến nghị với mong muốn hoạt động bán buôn vốn ODA ở nước ta ngày càng mở rộng và phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 63 Tuy nhiên là một lĩnh vực còn mới hoạt động ngân hàng ở nước ta và với những hạn chế trình độ bản thân, chắn chuyên đề không tránh khỏi còn nhiều thiếu sót Em rất mong nhận được những ý kiến chỉ bảo của các Thầy, Cô giáo để chuyên đề nghiên cứu được hoàn thiện nữa 64 Em xin chân thành cảm ơn thầy Vũ Duy Hào đã tận tình chỉ bảo sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị tại Sở giao dịch III để em có thể hoàn thành chuyên đề này! .64 68 Phạm Minh Đức – Ngân hàng K21 Đề tài: Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA Sở Giao dịch III – NH ĐT&PTVN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Lưu Thị Hương (chủ biên), 2002, Giáo trình Tài chính Doanh nghiệp, NXB Giáo dục Báo cáo thẩm định của Sở Giao dịch III – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Giáo trình “Kinh tế Đầu tư” – NXB Thống kê Hà Nội Báo cáo thường niên của Sở Giao dịch III – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Một số luận văn tốt nghiệp của khóa trước 69 Phạm Minh Đức – Ngân hàng K21
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA tại Sở giao dịch III – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA tại Sở giao dịch III – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn vốn ODA tại Sở giao dịch III – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay