Kế toán tâp hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nguyên Phát

58 638 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 20:23

Nền kinh tế hiện nay là nền kinh tế hội nhập, hoạt động kinh tế theo quy luật “Thương trường như chiến trường”, hay “mạnh được yếu thua”. Đòi hỏi các doanh nghiệp trong và ngoài nước muốn duy trì sự tồn tại và phát triển trên thị trường thì việc kinh doanh phải đạt hiệu quả cao nhất, nhất là chiến lược về chất lượng và giá thành sản phẩm.Kế toán có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế, do đó các doanh nghiệp phải tổ chức hạch toán kế toáu trong doanh nghiệp và đặt mục tiêu lợi nhuận nên hàng đầu. Vì vậy, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như¬ tình hình quản lý và yếu tố sản xuất trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chi phí sản xuất là cơ sở tạo nên giá thành sản phẩm, việc tập hợp chi phí sản xuất chính xác đòi hỏi các doanh nghiệp phải tính đúng tính đủ chi phí sản xuất và tính chính xác vào giá thành sản phẩm. Nhằm mục đích sản phẩm làm ra đ¬ược ng¬ười tiêu dùng chấp nhận. Xuất phát từ sự nhận thức của bản thân về tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kết hợp với thời gian thực tập tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nguyên Phát. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm không chỉ ghi nhận, phân loại và phản ánh chính xác chi phí sản xuất phát sinh và giá thành sản phẩm trong kỳ mà trên cơ sở những dữ liệu chính xác của kế toán các nhà quản lý có thể phân tích để biết được tình hình biến động chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ, tìm hiểu nguyên nhân của những biến đông trong kỳ để phát huy những điểm tích cực đồng thời có biện pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Từ đó giúp cho các nhà quản lý thực hiện tốt công tác kiểm soát chi phí sản xuất để chi phí sản xuất phát sinh là hợp lý nhất và giá thành sản phẩm là tối ưu. Với tầm quan trong như trên, em đã chọn đề tài “Kế toán tâp hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nguyên Phát” làm chuyên đề tốt nghiệp. Đây là cơ hội để cho em có thể vận dụng những điều đã học vào thực tế công việc. Nội dung của báo cáo bao gồm 3 chương:Chương 1: Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Nguyên Phát.Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Nguyên Phát.Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Nguyên Phát. Với sự hiểu biết còn hạn chế, thời gian tiếp cận, tìm hiểu thực tế chưa nhiều nên bài viết của em không tránh khỏi những sai sót nhất đinh. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý thầy cô như các cô chú, anh chị trong phòng Tài chính kế toán của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nguyên Phát.Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Hà Thị Phương Dung cùng tập thể cán bộ phòng Tài chính kế toán Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nguyên Phát đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này. Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngay 10 tháng 8 năm 2010. Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Anh Báo cáo thực tập Khoa Kế tốn MỤC LỤC NHÂN ̣ XET ́ CUA ̉ ĐƠN VỊ THỰC TÂP ̣ 55 NHÂN ̣ XET ́ CUA ̉ GIAO ́ VIÊN HƯƠNG ́ DÂN ̃ 56 Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp: K39 LĐLĐ Đồn Thị Điểm Báo cáo thực tập Khoa Kế tốn DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ NHÂN ̣ XET ́ CUA ̉ ĐƠN VỊ THỰC TÂP ̣ 55 NHÂN ̣ XET ́ CUA ̉ GIAO ́ VIÊN HƯƠNG ́ DÂN ̃ 56 Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp: K39 LĐLĐ Đồn Thị Điểm Báo cáo thực tập Khoa Kế tốn LỜI NĨI ĐẦU Nền kinh tế kinh tế hội nhập, hoạt động kinh tế theo quy luật “Thương trường chiến trường”, hay “mạnh yếu thua” Đòi hỏi doanh nghiệp ngồi nước muốn trì tồn phát triển thị trường việc kinh doanh phải đạt hiệu cao nhất, chiến lược chất lượng giá thành sản phẩm Kế tốn có vai trò quan trọng phát triển kinh tế, doanh nghiệp phải tổ chức hạch tốn kế tốu doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận nên hàng đầu Vì vậy, chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng để đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh tình hình quản lý yếu tố sản xuất q trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Chi phí sản xuất sở tạo nên giá thành sản phẩm, việc tập hợp chi phí sản xuất xác đòi hỏi doanh nghiệp phải tính tính đủ chi phí sản xuất tính xác vào giá thành sản phẩm Nhằm mục đích sản phẩm làm người tiêu dùng chấp nhận Xuất phát từ nhận thức thân tầm quan trọng cần thiết cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, kết hợp với thời gian thực tập Cơng ty TNHH sản xuất thương mại Ngun Phát Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm khơng ghi nhận, phân loại phản ánh xác chi phí sản xuất phát sinh giá thành sản phẩm kỳ mà sở liệu xác kế tốn nhà quản lý phân tích để biết tình hình biến động chi phí sản xuất phát sinh kỳ, tìm hiểu ngun nhân biến đơng kỳ để phát huy điểm tích cực đồng thời có biện pháp khắc phục hạn chế tồn Từ giúp cho nhà quản lý thực tốt cơng tác kiểm sốt chi phí sản xuất để chi phí sản xuất phát sinh hợp lý giá thành sản phẩm tối ưu Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp: K39 LĐLĐ Đồn Thị Điểm Báo cáo thực tập Khoa Kế tốn Với tầm quan trên, em chọn đề tài “Kế tốn tâp hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH sản xuất thương mại Ngun Phát” làm chun đề tốt nghiệp Đây hội em vận dụng điều học vào thực tế cơng việc Nội dung báo cáo bao gồm chương: Chương 1: Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất quản lý chi phí cơng ty TNHH sản xuất thương mại Ngun Phát Chương 2: Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH sản xuất thương mại Ngun Phát Chương 3: Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH sản xuất thương mại Ngun Phát Với hiểu biết hạn chế, thời gian tiếp cận, tìm hiểu thực tế chưa nhiều nên viết em khơng tránh khỏi sai sót đinh Em mong nhận đóng góp ý kiến Q thầy chú, anh chị phòng Tài chính kế tốn Cơng ty TNHH sản xuất thương mại Ngun Phát Em xin chân thành cảm ơn giáo Hà Thị Phương Dung tập thể cán phòng Tài kế tốn Cơng ty TNHH sản xuất thương mại Ngun Phát giúp đỡ em hồn thành chun đề Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, 10 tháng năm 2010 Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Anh Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp: K39 LĐLĐ Đồn Thị Điểm Báo cáo thực tập Khoa Kế tốn CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGUN PHÁT 1.1 Đặc điểm sản phẩm Cơng ty TNHH sản xuất thương mại Ngun Phát - Danh mục sản phẩm: * Phần kinh doanh - Cơng ty TNHH sản suất & thương mại Ngun Phát tiền thân xưởng sản xuất nhỏ, thành lập năm 1998, xưởng khí ban đầu chun gia cơng mặt hàng khí, cung cấp cho tư nhân doanh nghiệp nhỏ -Từ năm 1999 – 2003: Xưởng chun sản xuất kinh doanh linh kiện máy móc thiết bị cơng nghiệp - Từ năm 2003 – 2006: Bắt đầu sản xuất cung cấp trang thiết bị cho số doanh nghiệp lớn nước ngồi nước - Từ 2006 - 2008 : Phát triển mảng dịch vụ Thương mại bên cạnh sản xuất đáp ứng nhu cầu cơng ty liên doanh khu cơng nghiệp - Tư vấn, thiết kế hệ thống thuỷ lực - khí nén, điều khiển tự động - Thiết kế, gia cơng loại xe đẩy hàng, giỏ chứa hàng, tủ đựng dụng cụ… - Chế tạo: Các thiết bị, chi tiết máy dập, máy đúc, máy ép thuỷ lực, máy ép nhựa….và thiết bị khí khác - Thiết kế chế tạo hệ thống băng tải phục vụ dây truyền sản xuất - Cung cấp thiết bị: van TOKIMEC, YUKEN, SMC, CKD… - Các lọi đầu nối ga, đồng hồ đo áp lực YAMATAKE, xi lanh khí,… - Cung cấp loại máy bơm, motor hãng MITSUBISHI, NISSEN,… - Linh kiện điện tử: đèn hiển thị, nút bấm, timer, biến tần, PLC, sensor - Thiết bị máy dập, máy đúc, máy ép nhựa - Các hệ thống cầu nâng Xe nâng hàng, bánh xe chở hàng SISIKU, palăng KITO Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp: K39 LĐLĐ Đồn Thị Điểm Báo cáo thực tập Khoa Kế tốn - Hiên nay, cơng ty tiến hành sản xuất động để lắp ráp xe gắn máy dạng IKD số phụ tùng xe dây điện nhãn hiệu Kaiser C110 - Bên cạnh dịch vụ vận chuyển, dịch vụ gia cơng dây điện dịch vụ làm tơn chắn sóng, dịch vụ cho th kho * Phần dịch vụ - Cơng ty nhận tư vấn giải pháp tối ưu lắp đặt tủ điều khiển, tủ phân phối dạng inox cho cơng ty, nhà máy, xưởng sản xuất - Với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, cơng ty ln đảm bảo dịch vụ kỹ thuật lắp đặt, cải tạo, bảo dưỡng hồn hảo * Phần sản xuất Với 4000m2 nhà xưởng cơng ty đầu tư trang thiết bị máy móc phục vụ gia cơng chế tạo thiết bị - Thiết kế gia cơng loại xe đẩy hàng, giá chứa hàng, tủ đựng, dụng cụ, - Chế tạo: thiết bị, chi tiết trong, máy dập, máy đúc, máy ép thuỷ lực, máy ép nhựa, dây điện nhãn hiệu Kaiser C110 (loại tốtl), Team 100, ghế ơtơ,… - Thiết kế chế tạo hệ thống băng tải phục vụ dây truyền sản xuất - Các hệ thống cầu nâng hàng Kể từ thành lập đến nay, cơng ty bước hồn thiện máy quản lý hồn thiện sở hạ tầng (văn phòng, nhà xưởng, trung tâm giới thiệu bán sản phẩm, trung tâm sửa chữa bảo hành thay thế…), hồn thiện quy trình cơng nghệ Cho đến nay, cơng ty vào hoạt động bước đầu hồn thành tốt kế hoạch ngắn hạn đề ra, bước hồn thành kế hoạch trung dài hạn Trong q trình hình thành phát triển, Cơng ty TNHH sản xuất thương mại Ngun Phát khơng ngừng khẳng định nâng cao uy tín thị trường Điều thể thơng qua chất lượng sản phẩm khơng ngừng nâng cao, mẫu mã sản phẩm khơng ngừng đổi mới; thị trường tiêu thụ sản phẩm ngày mở rộng nước thị trường giới Cơng ty khai thác triệt để lợi để mở rộng sản xuất kinh doanh, khẳng định vị trí cơng ty; góp phần vào nghiệp xây Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp: K39 LĐLĐ Đồn Thị Điểm Báo cáo thực tập Khoa Kế tốn dựng đất nước thời kì đổi Từ thành lập cơng ty đạt nhiều kết khả quan - Tiêu chuẩn chất lượng: Sản phẩm đạt chất lượng theo u cầu của từng loại sản phẩm - Tính chất sản phẩm đơn - Loại hình sản xuất: Thường cơng ty sản x́t theo đơn đặt hàng, ngoài các sản phẩm thơng dụng cơng ty sản x́t hàng loạt để bán - Thời gian sản xuất ngắn, thu hời vớn nha - Đặc điểm sản phẩm dở dang: Sản phẩm dở dang là sản phẩm chưa hoàn thành, còn dang dở dây chùn sản x́t hay ở các phân xưởng sản x́t, đánh giá sản phẩm dở dang là sử dụng các cơng cụ kế toán để xác định giá trị sản phẩm dở dang ći kỳ tương ứng với sớ lượng sản phẩm dở dang Đánh giá sản phẩm dở dang là cơng việc cần phải thục hiện trước xác định giá thành sản phẩm Chi phí sản x́t phát sinh kỳ liên quan đến cả sản phẩm hoàn thành và sản phẩm dở dang Việc đánh giá mợt cách hợp lý chi phí sản x́t liên quan đến sản phẩm dở dang có ý nghĩa quan trọng việc xác định chính xác giá thành sản phẩm mợt kỳ kế toán - Đặc điểm thị trường tiêu thụ sản phẩm: Với sự phát triển của cơng ty từ năm 1998 đến đã có bề dày về sự hình thành và phát triển nên cơng ty đã chiếm được thị phần khách hàng tương đới lớn so với các cơng ty khác Tuy nhiên kinh tế mợt vài năm gần chịu sự ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới nên nền kinh tế Việt Nam nói chung bị ảnh hưởng đó cơng ty cũng bị ảnh hưởng là điều khơng thể tránh khỏi Cơng ty đã đầu tư dây chùn sản x́t tiến tiến nên được sự tin tưởng của khách hàng Nên cơng ty đã và có những lợi thế tớt thị trường 1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm Cơng ty TNHH sản xuất thương mại Ngun Phát Theo nhu cầu thị trường nước thị trường nước ngồi, cơng Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp: K39 LĐLĐ Đồn Thị Điểm Báo cáo thực tập Khoa Kế tốn ty có hệ thống nhà xưởng, trang thiết bị máy móc sản xuất đại Bằng khả mình, nhằm ổn định sản xuất ngày phát triển vững sản phẩm cơng ty ln đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn mẫu mã xác Vì việc xác định đắn đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất phù hợp với đặc điểm tình hình sản xuất, quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu sản xuất cơng ty, giúp cho cơng ty tính tốn xác số chi phí bỏ xác định giá thành sản phẩm - Quy trình cơng nghệ: Với đặc điểm của loại hình sản x́t của doanh nghiệp là sản x́t theo đơn đặt hàng và sản x́t hàng loạt nên cơng ty tở chức sản x́t với quy trình sản x́t Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất phạm vi giới hạn mà chi phí sản xuất phải tập hợp nhằm đáp ứng cho u cầu kiểm tra, giám sát chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Thực chất xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xác định: nơi phát sinh chi phí (phân xưởng sản xuất, tổ đội tồn DN), đối tượng chiu chi phí (là sản phẩm, nhóm sản phẩm, chi tiêt sản phẩm đơn đặt hàng) Một số khoản mục chi phí liên quan đến việc tập hợp chi phí tính giá thành TK 621 - Chi phí ngun vật liệu trực tiếp TK 622 - Chi phí nhân cơng trực tiếp TK 627 - Chi phí sản xuất chung Cơng ty TNHH sản xuất thương mại Ngun Phát hoạt động tư vấn, thiết kế hệ thống thuỷ lực - khí nén, điều khiển tự động, Chế tạo: Các thiết bị, chi tiết máy dập, máy đúc, máy ép thuỷ lực, máy ép nhựa….và thiết bị khí khác…Cơng ty tổ chức sản xuất nhiều loại dây điện số phụ tùng loại như: dây điện Kaiser C110, C100, dây điện Team100, Team, dây điện Solid, dây QA C100, …Tuy nhiên, phương pháp tập hợp chi phí tính giá thành cho mặt hàng giống Vì nội dung chun đề em xin phép trình bày phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành dây điện Kaiser C110 Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp: K39 LĐLĐ Đồn Thị Điểm Báo cáo thực tập Khoa Kế tốn Được làm từ ngun liệu dây điện 3,0 , đầu zắc (611-2), đầu zắc 17-D6 Cơng ty bắt đầu tiến hành sản xuất sản phẩm từ ngày 01 tháng 03 năm 2009 hồn thành sản phẩm dây điện Kaiser (loai tốt) ngày 31 tháng 03 năm 2009 khu vực sản xuất cơng ty TNHH sản xuất thương mai Ngun Phát nhập kho thành phẩm cơng ty Quy trình cơng nghệ sản xuất Ngun liệu Tổ cắt dây Bóc tách Bàn dây Dây chuyền quấn tạo hình Bàn dập Bàn dập Bó dây đóng gói Bàn dập Bàn dập Kiểm tra nóng (sơng điện) Kiểm tra nguội Bàn dập Cắm cốt vào hộp quy định Ép ống cách điện đầu cốt Sơ đồ 1: Quy trình cơng nghệ sản xuất dây điện Kaiser C110 (loại tốt) -Cơ cấu tổ chức sản xuất: Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp: K39 LĐLĐ Đồn Thị Điểm Báo cáo thực tập Khoa Kế tốn Trợ lý giám đốc Giám Đốc Quản Đốc Phân Xưởng Phó Giám Đốc Phòng tổ chức hành Phòng kinh Doanh Phòng xuất nhập Bộ Phận Sản Xuất Phòng kế tốn Phòng Kỹ Thuật Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức máy quản lý Cty TNHH SX&TM Ngun Phát Chú thích: Quan hệ trực tuyến Quan hệ hỗ trợ 1.3 Quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH sản xuất thương mại Ngun Phát - Giám đốc: Là người phụ trách chung, điều hành cơng việc cơng ty, người chịu trách nhiệm cơng tác, hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty Đồng thời người đại diện cho quyền lợi nghĩa vụ cơng ty trước pháp luật - Phó giám đốc: Gồm có người người quản lí tồn hoạt động kinh doanh cơng ty.Chịu trách nhiệm báo cáo thơng tin cho giảm đốc - Quản đốc phân xưởng: Quản lí hoạt động sản xuất cơng ty - Các phòng ban chức năng: Cơng ty có phòng ban: Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp: K39 LĐLĐ Đồn Thị Điểm Báo cáo thực tập Khoa Kế tốn Mẫu số SO2cl -DN Cơng ty TNHH SX & TM Ngun Phát (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC) Ngày 20/03/2006/của BTC Sổ Năm 2010 Tên TK: Chi phí Sản Xuất Kinh Doanh Dở Dang Số hiệu: TK 154 NT ghi sổ Chứng từ SH TK Diễn giải Số tiền đối NT Nợ Có Số dư đàu Số PS tháng 31/03 01 31/03 K/C chi phí NVLTT 621 465.069.000 31/03 B 31/03 K/C chi phí NCTT 622 93.330.000 31/03 03 31/03 K/C chi phí SXC 627 89.325.339 31/03 PN 31/03 Nhập kho thành phẩm 155 646.693.455 … ……………… Cơng số PS ………… ………… 3.237.292.275 3.237.292.275 Số dư cuối tháng Cộng lũy kế Sổ có trang Ngày 31 tháng 03 năm 2010 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc ( Ký, họ tên, đóng dấu) Biểu số 19: Sổ chi tiết TK 154 Mẫu số S02cl -DN Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp: K39 LĐLĐ Đồn Thị Điểm 42 Báo cáo thực tập Khoa Kế tốn Cơng ty TNHH SX & TM Ngun Phát (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC) Ngày 20/03/2006/của BTC Sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Tên TK: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Số hiệu: 154 Sản phẩm dây điện Kaiser C110 Chứng từ Ngày Ghi Nợ tài khoản Chia TK tháng SH ghi sổ NT Diễn giải Số dư đầu kỳ đối Tổng tiền ứng … … … Số PS kỳ 31/03 BT 31/03 Chi phí NVLTT 621 149.363.900 31/03 KH 31/03 Chi phí NCTT 622 93.330.000 31/03 627 89.325.339 04 31/03 Chi phí SXC Cộng số PS kỳ Ghi có TK 154 332.019.239 155 332.019.239 Số dư cuối kỳ Số tiền chữ: Hai trăm năm mươi tám triệu ba trăm tám mươi nghìn trăm sáu mươi năm đồng chẵn / Sổ có trang Ngày 31 tháng 03 năm 2010 Người ghi sổ (ký, họ tên) Kế tốn trường Giám đốc (ký, họ tên) (ký, ho tên, đóng dấu) Biểu số 20: Sổ TK 154 Mẫu số SO2cl -DN Cơng ty TNHH SX & TM Ngun Phát (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC) Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp: K39 LĐLĐ Đồn Thị Điểm 43 Báo cáo thực tập Khoa Kế tốn Ngày 20/03/2006/của BTC Sổ Năm 2010 Tên TK: Chi phí Sản Xuất Kinh Doanh Dở Dang Số hiệu: TK 154 NT ghi sổ Chứng từ SH Diễn giải NT TK Số tiền đối Nợ Có Số dư đàu Số PS tháng 31/03 01 31/03 K/C chi phí NVLTT 621 465.069.000 31/03 B 31/03 K/C chi phí NCTT 622 93.330.000 31/03 03 31/03 K/C chi phí SXC 627 89.325.339 31/03 PN 31/03 Nhập kho thành phẩm 155 ……………… 646.693.455 … ………… 3.237.292.27 Cơng số PS ………… 3.237.292.275 Số dư cuối tháng Cộng lũy kế Sổ có trang Ngày 31 tháng 03 năm 2010 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc ( Ký, họ tên, đóng dấu) 2.2 Tính giá thành sản xuất sản phẩm Cơng ty TNHH sản xuất thương mại Ngun Phát 2.2.1- Đối tượng phương pháp tính giá thành cơng ty - Đới tượng tính giá thành của cơng ty Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp: K39 LĐLĐ Đồn Thị Điểm 44 Báo cáo thực tập Khoa Kế tốn *Đối tượng tính giá thành: Là Sản phẩm hồn thành *Kỳ tính giá thành: tháng - Phương pháp tính giá thành của cơng ty Cơng ty áp dụng phương pháp tính giá thành giản đơn.Tồn chi phí cuối tháng kế tốn tập hợp lại sau tính giá thành 2.2.2- Quy trình tính giá thành Bảng số 21: Bảng tính giá thành Cơng ty TNHH SX & TM Ngun Phát Bảng tính giá thành sản phẩm Tháng 03 năm 2010 Tên SP: dây điện Kaiser C110 (loại tốtl) Số lương: 30.000 cụm ĐVT: Đồng Khoản CPSPĐ CPPS CPSPĐ Tổng mục CP đầu tháng kỳ cuối tháng giá thành CPNVLTT CPNCTT CPSXC Cộng - 149.363.900 - 93.330.000 - 89.325.339 - 332.019.239 - 149.363.900 - 93.330.000 - 89.325.339 - 332.019.239 Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp: K39 LĐLĐ Đồn Thị Điểm Giá thành đơn vị 4.979 3.111 2.978 45 Báo cáo thực tập Khoa Kế tốn Biểu số 22: Phiếu nhâp kho Đơn vị: Cơng ty TNHH SX & TM Ngun Phát Bộ phận: SXKD Mẫu số: 02-VT (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC) Phiếu nhập kho Ngày 30 tháng 03 năm 2009 Họ tên người giao hàng: Bùi Quang Minh Theo… Số… ngày 31 tháng 03 năm 2010 Nhập kho: Kho thành phẩm T Tên, nhãn hiệu, T quy cách PC Dây Kaiser C110 Cộng Mã ĐVT số Cụm Số lượng u Số Đơn giá Thành tiền cầu lượng 30.000 30.000 11.068 332.019.239 30.000 30.000 332.019.239 Nhập, ngày 31 tháng 03 năm 2010 Người giao hàng (ký, họ tên) Thủ kho Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp: K39 LĐLĐ Đồn Thị Điểm 46 Báo cáo thực tập Khoa Kế tốn CHƯƠNG HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGUN PHÁT 3.1 Đánh giá chung thực trạng kế tốn CFSX tính giá thành SP cơng ty phương hướng hồn thiện Sau thời gian thực tập tiếp xúc với cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH sản x́t và thương mại Ngun Phát em nhận thấy 3.1.1- Ưu điểm Tổ chức máy kế tốn cơng ty : Cơng tác kế tốn cơng ty thực theo thơng tư nhà nước Bộ máy kế tốn phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh xảy q trình sản xuất kinh doanh, thực nghĩa vụ nhà nước Hiện cơng ty tổ chức máy kế tốn theo hình thức tập trung Sự lựa chọn hình thức phù hợp với đặc điểm cơng ty Nó đảm bảo lãnh đạo tập trung, nắm bắt thơng tin kế tốn cách kịp thời Trên sở thơng tin kế tốn cung cấp tao điều kiện cho việc phân cơng lao động hợp lý, nâng cao chất lượng cơng việc Với độ ngũ kế tốn đầy lực, giàu kinh nghiệm, đặc biệt việc sử lý cập nhật thơng tin kế tốn cách nhanh chóng đầy đủ xác Về qui mơ tổ chức máy cơng ty tương đối hợp lý, sử dụng hết suất làm việc Về tình hình tốn cơng ty có biện pháp thu hồi vốn nhanh số nợ phải thu vòng thời gian ngắn tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp: K39 LĐLĐ Đồn Thị Điểm 47 Báo cáo thực tập Khoa Kế tốn Đây thành cơng việc nghiên cứu lựa chọn hình thức kế tốn phù hợp với đặc điểm hoạt động , tình hình tổ chức cơng tác kế tốn hạch tốn xí nghiệp Về cơng tác chi phí tính giá thành : Cơng tác kế tốn chi phí tính giá thành cơng ty thực tốt từ khâu lập chứng từ ban đầu việc tập hợp chi phi tính giá thành sản phẩm Q tình ln chuyển chúng từ xử lý thơng tin nhanh chóng xác, đầy đủ hợp lý Mặc dù cơng ty hoạt động qui mơ khơng nhỏ , sản xuất nhiều mặt hàng sản phẩm loại với máy kế tốn xí nghiệp tổ chức tập trung gọn nhẹ nên phòng kế tốn phát huy tốt vai trò thực cơng tác kế tốn chế độ kế tốn hành kết hợp với đặc thù cơng việc góp phần tích cực việc quản lý giám sát hoạt động kinh doanh cơng ty Mặc dù cơng ty thực điện tốn hố tất phận giúp cho việc cập nhật xử lý số liệu , nhanh chóng tạo thay đổi thơng tin, kiểm tra đối chiếu lẫn dễ dàng Đây yếu tố góp phần giảm bớt khối lượng cơng việc ghi chép tính tốn tay cho cơng nhân ghi chép, giúp nhân viên kế tốn có điều kiện thuận lợi nộp báo cáo cho cơng ty theo thời hạn qui định 3.1.2- Nhược điểm Đờng thời với những ưu điểm em nhận thấy cơng ty còn tờn tại mợt sớ ưu điểm: Do là doanh nghiệp sản x́t nên quá trình hoạt đợng sản x́t thương mại cơng ty khơng thể tránh khỏi những vấn đề như: chưa quản lý được chi phí để góp phần hạ chi phí – giảm giá thành sản phẩm, nhiều lơ sản x́t còn bị lỡi chưa đạt tiêu ch̉n theo u cầu của khách, thứ hai với sớ Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp: K39 LĐLĐ Đồn Thị Điểm 48 Báo cáo thực tập Khoa Kế tốn vớn cớ định lớn phí sẽ tăng lên hiệu quả sử dụng chưa đạt cơng śt của dây chùn sản x́t làm lãng phí mợt khoản tiền lớn cho doanh nghiệp Đờng thời cơng tác kế toán quản trị ở cơng ty chưa được vận dụng triệt để quá trình hoạt đợng kinh doanh Dẫn tới thơng tin đầu tư và thu hút vớn đầu tư của các nhà đầu tư là chưa cao 3.1.3- Phương hương hồn thiện Cùng với mợt sớ vấn đề còn tờn tại của cơng ty em xin đề x́t mợt vài phương hướng để hoàn thiện: Giải pháp 1: Hạ thấp chi phí Cơng ty phải quản lý thật tốt khoản chi phí, để thực tốt việc quản lý Cơng ty cần phải lên kế hoạch chi phí quản lý doanh nghiệp cách xác Phải tiến hành giám sát thường xun có trọng điểm khoản chi phí có hợp lý mục đích khơng Sau thời kỳ tập hợp xem xét phân tích tình hình thực kế hoạch quản lý chi phí có hiệu khơng để từ có biện pháp khắc phục Giải pháp 2: Nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định Việc nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định có ý nghĩa quan trọng, giúp giảm chi phí đặc biệt hao mòn vơ hình xuống mức tối thiểu, thu hồi vốn nhanh Cơng ty có điều kiện để đầu tư thiết bị máy móc đại mở rộng qui mơ sản xuất Cơng ty phải trọng đổi tài sản cố định lĩnh vực cấp thiết, cân đối hạn chế mức đầu tư hạn mục khơng cần thiết Điều làm cho lực sản xuất Cơng ty ngày nâng cao mở rộng cấu sản xuất theo hướng mở rộng qui mơ sản xuất, thi trường Kết q trình làm cho doanh thu tăng dần tình hình đời sống cơng nhân viên cải thiện Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp: K39 LĐLĐ Đồn Thị Điểm 49 Báo cáo thực tập Khoa Kế tốn Cần phải định kì phân tích tình hình sử dụng , trang bị tài sản cố định để có phương hướng trang bị tài sản cố định cách hợp lý Đồng thời phải có kế hoạch cụ thể lâu dài để nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định, tận dụng triệt để suất, đẩy mạnh chu kì ln chuyển Đối với tài sản cố định phân xưởng, văn phòng, vật kiến trúc nên giảm diện tích dùng quản lý hành chính, bố trí máy móc thiết bị hợp lý Đối với tài sản cố định thuộc phương tiện vận tải: tăng cường cơng tác sữa chữa, bảo trì phục vụ cho q trình chun chở Tận dụng khai thác tối đa tiềm lực có nhóm tài sản Tài sản dụng cụ quản lý văn phòng nhóm tài sản khơng trực tiếp phục vụ sản xuất cần đại hao để đảm bảo cho cơng tác quản lý phòng ban hoạt động hữu hiệu Tuy nhiên loại tài sản có tỷ lệ trượt giá cao đo cần phải nghiên cứu kĩ trang bị mua sắm nhằm giảm hao mòn vơ hình Đối với tài dản máy móc thiết bị chiếm tỉ trọng cao, phải cải thiện nhóm tài sản tác động đến tình hình sử dụng tài sản cố định nói chung Giải pháp 3: Mạnh dạn đầu tư tiến khoa học kỹ thuật, việc mạnh dạng ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh điều kiện định lợi khả phát triển xí nghiệp Vì nhiệm vụ Cơng ty sản xuất cung ứng sản phẩm cho thị trường ngồi nước, nên việc áp dụng tiến cơng nghiệp đại điều kiện vật vật để Cơng ty sản xuất sản phẩm phù hợp với thị hiếu , đạt chất lượng nhờ Cơng ty tăng khối lượng sản phẩm tiêu thụ tăng lợi nhuận , đồng thời nhờ áp dụng khoa học kĩ thuật, Cơng ty rút ngắn chu kì sản xuất sản phẩm, giảm định mức tiêu hao ngun vật liệu, từ tốc độ ln chuyển vốn tăng, tiết kiệm chi phí, hạ thấp gía thành tăng khả cạnh tranh với đối thủ khác thị trường Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp: K39 LĐLĐ Đồn Thị Điểm 50 Báo cáo thực tập Khoa Kế tốn Hiện kinh tế thị trường qui mơ tính chất kinh doanh khơng phải chủ quan Cơng ty định mà chịu tác động khơng nhỏ thị trường.Cho nên Cơng ty phải xuất phát từ nhu cầu thị trường để xác định qui mơ chủng loại, mẫu mã, chất lượng, gía sản phẩm.Có sản phẩm Cơng ty thị trường chấp nhận , từ tài sản cố định phát huy hết cơng suất Mặt khác sản phẩm tiêu thụ nhanh giúp vốn lưu động ln chuyển nhanh, tăng hiệu sử dụng vốn Từ Cơng ty có điều kiện bảo tồn phát triển vốn 3.2 Giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH sản xuất thương mại Ngun Phát a) Về tổ chức máy kế tốn: Bộ máy quản lý gọn nhẹ hiệu mục tiêu doanh nghiệp Thực tế cơng ty máy kế tốn tổ chức gọn nhẹ, có khó khăn định người phải đảm nhiệm q nhiều cơng việc nên thiếu xác Vì vậy, cơng ty nên tăng thêm nhân viên Đảm bảo nhiệm vụ chất lương sản phẩm tốt b) Về sổ đăng ký chứng từ ghi sổ: Cơng ty nên mở Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ khơng mở đơi chứng từ ghi sổ bị bỏ sót khơng ghi vào Sổ nghiệp vụ kinh tế lại bị ghi sổ trùng lặp, lúc cơng việc kiểm tra bị dồn vào cuối tháng Đến cuối tháng, lập bảng Cân đối tài khoản sở tổng hợp từ Sổ cái, lúc khơng có số liệu để đối chiếu kiểm tra xem việc ghi sổ có khơng Làm việc lập báo cáo tài khơng biết có xác hay khơng c) Kế tốn khoản bảo hiểm cơng nhân sản xuất: Các khoản bảo hiểm cơng ty tập hợp vào TK627 phân bổ cho sản phẩm hồn thành, TK622 tập hợp chi phí tiền lương, tiền cơng cơng nhân sản xuất điều chưa với quy định Vì theo quy định sau tính lương cơng nhân sản xuất theo tỷ lệ quy định, trích khoản bảo hiểm; Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp: K39 LĐLĐ Đồn Thị Điểm 51 Báo cáo thực tập Khoa Kế tốn khoản bảo hiểm, kinh phí cơng ty trích tiền lương thực tế Đây điểm chưa với chế độ, làm cho giá thành sản phẩm khơng xác Cơng ty cần phải thay đổi cách tính theo chế độ kế tốn trích bảo hiểm, kinh phí tính lương vào lương cơng nhân trực tiếp sản xuất d) Phương pháp tính giá vật liệu xuất dùng cơng ty: Hiện nay, cơng ty áp dụng phương pháp bình qn gia quyền Phương pháp đơn giản, dễ tính tốn độ xác cao, chưa phản ánh biến đổi giá thị trường kinh tế mà giá vật liệu ln biến động Để khắc phục nhược điểm này, cơng ty sử dụng phương pháp nhập trước xuất trước đảm bảo tính kịp thời xác thơng tin cung cấp e) Khoản thiệt hại sản xuất Thiệt hại sản xuất bao gồm thiệt hại sản phẩm hỏng thiệt hại ngừng sản xuất, thực tế cơng ty lại khơng hạch tốn hai loại thiệt hại Việc khơng hạch tốn thiệt hại sản xuất đơn giản có nhược điểm lớn khơng phản ánh thiệt hại thực tế sản xuất, giá thành sản phẩm trở nên khơng xác chi phí tính vào giá thành sản phẩm; đồng thời cơng tác xác định phân tích ngun nhân gây thiệt hại khơng thể thực Vì vậy, tác động tiêu cực đến ý thức tiết kiệm NVL người lao động ngược với mục tiêu phấn đấu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Do đó, cơng ty nên tổ chức hạch tốn kịp thời đầy đủ khoản thiệt hại Bộ phận thống kê phân xưởng cơng ty có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ tập hợp đầy đủ số lương cụ thể ngun nhân loại vật tư thiệt hại kỳ Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp: K39 LĐLĐ Đồn Thị Điểm 52 Báo cáo thực tập Khoa Kế tốn KẾT LUẬN Đối với nhà quản lý chi phí mối quan tâm hàng đầu lợi nhuận thu nhiều hay chịu ảnh hưởng trực tiếp chi phí làm Do vấn đề đặt phải kiểm sốt khoản mục chi phí Nhận diện phân tích hoạt động sinh chi phí điều mấu chốt để quản lý, từ có định đắn hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Qua phân tích hạch tốn chi phí tính giá thành sản phẩm, tác động việc hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đến rủi ro kinh doanh hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty phải đối phó ta nhận thấy : Cơng ty bước hồn thành khâu quản lý chi phí nhiên có vài khoản mục chi phí quản lý chưa tốt xí nghiệp cần phải phấn đấu việc quản lý chi phí để hạ thấp giá thành , tăng tính cạnh tranh sản xuất kinh doanh Là sinh viên thời gain thực tập ngắn với kiến thức kinh nghiệm non yếu nên q trình phân tích khơng thể tránh sai lầm Kính mong thấy ban lãnh đạo cơng ty góp ý sữa chữa bổ sung để luận văn hồn chỉnh hơn./ Hà Nội, Ngày 10 tháng 08 năm 2010 Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp: K39 LĐLĐ Đồn Thị Điểm 53 Báo cáo thực tập Khoa Kế tốn  Kinh tế phân tích hoạt động doanh nghiệp, PGS.Võ Thanh Thu -NXB Thống kê Kê toán tài chính doanh nghiệp, Chủ biên: PGS TS Đặng Thị Loan Trường Đại Học Kinh Tế Q́c Dân -NXB ĐH KTQD Kế toán tài chính, TS Phan Đức Dũng -Nhà xuất thống kê 2005 Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp, GV Trường Đại học kinh tế Tp.Hồ Chí Minh-Huỳnh Đức Lộng-NXB Thống kê Kế tốn phân tích tình hình tài doanh nghiệp: PTS.Ngơ Thế Chi PTS Đài Xn Tiên PTS.Vương Đình Huệ Độc lập phân tích báo cáo tài PTS Đồn Xn Tiên PTS.Vũ Cơng Ty Tài liệu báo cáo tốn đơn vị Hết Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp: K39 LĐLĐ Đồn Thị Điểm 54 Báo cáo thực tập Khoa Kế tốn NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Hà Nội, ngày… tháng… năm 2010 Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp: K39 LĐLĐ Đồn Thị Điểm 55 Báo cáo thực tập Khoa Kế tốn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Ngày tháng .năm 2010 Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp: K39 LĐLĐ Đồn Thị Điểm 56 [...]... TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp: K39 LĐLĐ Đoàn Thị Điểm 11 Báo cáo thực tập Khoa Kế toán GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN PHÁT 2.1 Kế toán chi phí sản xuất tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Nguyên Phát - Chế độ kế toán: áp dụng chế độ ban hành theo quyết định số 15/2006 do Bộ Tài Chính ban hành ngày 20/03/2006 - Kỳ hạch toán: năm... Cũng như nhiều đơn vị khác công ty TNHH sản xuất và thương mại Nguyên Phát đã lựa chọn loại hình tổ chức tập trung để kiểm tra hoạt động của đơn vị phù hợp với các khâu công việc, các phần hành kế toán Kế toán trưởng Kế toán Kế toán tổng hợp thanh toán Kế toán quỹ Kế toán vật và kế toán tư và tài sản ngân hàng cố định Sơ đồ 3: Cơ cấu bộ máy kế toán của Công ty TNHH SX&TM Nguyên Chú thích: Quan hệ trực... Khoa Kế toán 2.1.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 2.1.3.1- Nội dung Chi phí sản xuất chung là những chi phí liên quan đến việc phục vụ, quản lý trong phạm vi phân xưởng, tổ, đội sản xuất 2.1.3.2- Tài khoản sử dụng Công ty sử dụng TK627 Chi phí sản xuất chung” để tập hợp chi phí sản xuất chung, và được mở chi tiết thành các tài khoản cấp hai theo các khoản mục chi phí Do trong tháng công ty sản xuất. .. sản suất ra sản phẩm và chi phí nhân công trực tiếp tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Nguyên Phát gồm: + Toàn bộ tiền lương của công nhân tại tổ sản xuất trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất và chế tạo sản phẩm + Công ty trích 16% BHXH trên tổng quỹ tiền lương tháng + Công ty trích 3% HBYT trên tổng quỹ lương tháng + Công ty trích 1% BHTN trên tổng quỹ lương tháng + Công ty trích 2% KPCĐ... 3 loại sản phẩm nên chi phí sản xuất chung được phân bổ cho 3 loại sản phẩm theo tiêu thức chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất chung tại phân xưởng sản xuất dây điện Kaiser C110 bao gồm: TK6271: Chi phí nhân viên quản lý PX TK6274: Chi phí khấu hao TSCĐ TK6277: Chi Phí dịch vụ mua ngoài 2.1.3.3- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết Chứng từ sử dụng: + Phiếu nghỉ hưởng BHXH + Bảng thanh toán lương,... Khoa Kế toán Chi phí NVL: dây điện 3,0mm, đầu zắc (611-2), đầu zắc (17-D6), Nguyên tắc sử dụng NVL là xuất phát từ nhu cầu sản xuất, từ nhiệm vụ sản xuất mà công ty đã xây dựng Do đó trên từng phiếu xuất kho NVL được ghi chép chi tiết cho từng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, địa điểm và thời gian phát sinh…, căn cứ vào chứng từ xuất kho, báo cáo sử dụng NVL của phân xưởng kế toán thực hiện tổng hợp. .. lương, của công nhân trực tiếp sản xuất tại phân xưởng Tiền lương cho công nhân trực tiếp sản xuất dây điện được áp dụng là theo sản phẩm định mức do phòng tổ chức hành chính đề xuất và công ty quy định cho sản phẩm, từng công đoạn trên quy trình công nghệ sản xuất Tuỳ thuộc vào nhu cầu lao động, từng bước công nghệ mà phân xưởng phân chia thành các tổ sản xuất; mỗi tổ do tổ trưởng phụ trách và phải chịu... Người lập Kế toán trưởng (Đã ký) (Đã ký) Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp: K39 LĐLĐ Đoàn Thị Điểm Người giao hàng (Đã ký) 17 Báo cáo thực tập Khoa Kế toán Tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Nguyên Phát áp dụng phương pháp tính giá vốn thực tế vật liệu xuất dùng được tính theo phương pháp bình quân gia quyền - Căn cứ giấy đề nghị cấp vật tư, bản kế hoạch của bộ phận sản xuất và bộ phận kế hoạch, kế toán tiến... biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 2.1.1.4- Quy trình ghi sổ tổng hợp Sau khi kế toán chi tiết ghi chép các chứng từ gốc phát sinh vào Sổ Thẻ chi Tiết, Bảng Tổng Hợp Chi Tiết thì cuối kì kế toán tổng hợp dựa vào sổ chi tiết ,Bảng tổng hợp chi tiết mà định khoản và lập chừng từ ghi sổ Từ chứng từ ghi sổ kế toán tổng hợp ghi vào Sổ Cái, từ chứng từ ghi sổ vào Sổ Cái chỉ ghi những tài khoản kết... hành kết chuyển CP NVLTT vào TK 154 để tính gía thành Nợ TK 621 ; 465.069.000 Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp: K39 LĐLĐ Đoàn Thị Điểm 24 Báo cáo thực tập Khoa Kế toán Có TK 154 : 465.069.000 2.1.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 2.1.2.1- Nội dung Khoản mục chi phí nhân công trực tiếp tại công ty TNHH sản xuất & thương mại Nguyên Phát bao gồm tiền lương chính, tiền lương làm thêm giờ, tiền thưởng, ăn ca và
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tâp hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nguyên Phát, Kế toán tâp hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nguyên Phát, Kế toán tâp hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nguyên Phát

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay